Uporaba avansih računov

Kaj potrebujemo?

Storitve

  • Najverjetneje je, da v aplikaciji že obstaja storitev AVANS - če ne jo je potrebno narediti
  •  označimo jo s kvalifikatorjem avans

Nastavitve

(Nastavitve => APP nastavitve => Splošne nastavitve)

  • če storitev že obstaja je ta vrednost že vpisana
  • pošičemo nastavitev DefaultStoritevAvans in vpišemo id storitve, ki jo nademo v naslovni vrstici ko odpremo AVANS storitve /S540915/Storitev?Id=111

Avansi račun

Avansi račun je kot kakršenkoli drug račun z eno izjemo – na njem se vedno nahaja le ena vrstica z vedno isto storitvijo - AVANS. Opis avanse stoitve lahko prilagodimo glede na naše želje oziroma glede na to, kaj je stranka dejasnko plačala. V polje za ceno vpišemo znesek, ki nam ga je stranka plača in račun knjižimo.

...in ko izdamo račun

Ko dejansko izdamo blago in naredimo za to tudi račun, dodamo nanj dobavljene storitve oziroma artikle, nato pa med ukaznimi gumbi izberemo gumb »Plačano z avansom«. Poiščemo ustrezen avansi račun in ga s klikom izberemo.

Pozor!
Avans-na storitev mora biti na računu vedno zadnja vrstica! V primeru, da je potrebno vrstice prodanega artikla/storitve popravljati po tem, ko smo že dodali avans, vrstico z avansom pobrišemo in jo ponovno dodamo, da se zneski osvežijo.

Na račun se nam doda zapis o avansnem računu (številka knjižene listine, datum plačila, znesek in plačan ddv), znesek avansa pa se avtomatično odšteje od zneska računa.