Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Poslovni stiki

  2
  Opis

  Partnerji => Poslovni stiki

  Poslovni stiki so navadno podjetja s katerimi smo v poslovnem odnosu. V kolikor pa poslujemo s fizičnimi osebami, pa tudi te postanejo naši poslovni stiki, saj so na njih vezane finančne listine.

  Po kliku na meni »POSLOVNI STIKI« v pokončnem meniju na levi strani se prikaže seznam poslovnih stikov. Vsak uporabnik vidi »svoje« poslovne stike s katerimi posluje, ne glede na to, koliko je uporabnikov aplikacije. V primeru administracijskih pravic pa lahko vidimo vse vpisane poslovne stike.

  Poslovni stik izberemo s klikom nanj, če jih v seznamu preveč pa ga poiščemo tako, da v polje nad stolpcem vpišemo podatke, ki jih poznamo. (v ime / naziv bi vpisali del imena, ki ga iščete)

  Dodajanje poslovnega stika

  Če poslovni stik še ni zaveden v sistem ga dodamo tako, da obrazec izpolnimo s podatki, ki zagotovijo pravilno nadaljnje poslovanje / komunikacijo s tem poslovnim stikom.

  Za hiter vnos poslovnega stika je aplikacija povezana s poslovnim registrom davčne uprave, kar omogoča samodejno predizpolnitev polj.

  Način 1 – zelo natančen in hiter:

  v polje davčna številka vpišemo davčno številko in kliknemo lupo na koncu polja. Polja se popolnijo s podatki, ki so javno dostopni v davčnem registru RS. V kolikor nismo vpisali vseh številk se ob kliku na lupo odpre okno, kjer lahko izberemo ustrezen poslovni stik.

  Način 2 – enostaven:

  v polje ime vpišemo čimvečji del ali celotno ime poslovnega stika in kliknemo lupo na koncu polja. Polja se popolnijo s podatki, ki so javno dostopni v davčnem registru RS. Če je možnih rezultatov več, se bodo ti prikazali v oknu, kjer boste lahko izbrali ustreznega.

  POZOR:

  Šifra poslovnega stika je vedno njegova davčna številka brez označbe SI. Na tak način se enostavno prepreči podvojevanje poslovnih stikov.

  Seveda pa enakega sistema ne moremo uporabljati, če gre na drugi strani za poslovni stik, ki je fizična oseba. V tem primeru je potrebno polja izpolniti ročno, šifre pa so stvar dogovora znotraj podjetja.

  Urejanje poslovnega stika

  Šifra – identifikacijske šifre poslovnih stikov so vedno odvisne od same politike podjetja. Včasih je ta šifra za nas pomembna in nam že sama po sebi marsikaj pove o poslovnem stiku, lahko pa gre zgolj za zaporedno številko vnosa poslovnega stika – odločitev za to pa je popolnoma naši strani. Šifro vpišemo sami, ali pa nam jo določi aplikacija. Znotraj aplikacije je možno tudi že v naprej pripraviti številsko serijo po kateri označujemo nove poslovne stike.

  Davčna številka – lahko jo vpišemo in enostavno nadaljujemo z vpisovanjem drugih polj, lahko pa jo vpišemo in kliknemo Išči PS po davčni številki lupo ob koncu polja. Polja se izpolnijo s podatki, ki so javno dostopni v davčnem registru RS. V kolikor nismo vpisali vseh številk se ob kliku na lupo odpre okno, kjer lahko izberemo ustrezen poslovni stik. Poleg slovenske baze podatkov imamo na voljo tudi bazo Preveri davčno številko v sistemu VIES VIES, ki bodisi samo preveri legitimnost davčne številke pravnega subjekta EU ali pa omogoči (podobno kot slovenska verzija) vpis nekaterih podatkov direktno v aplikacijo. Kateri in koliko podatkov se prikaže pa je odvisno od posamezne države EU.
  V kolikor je davčna številka najdena v iskalniku VIES nas bo aplikacija opozorila, da moramo poslovni stik označiti s kvalifikatorjem »Davčni zavezanec«. Pri iskanju po domačem davčnem registru pa nas bo aplikacija opozorila le, če je poslovni stik res davčni zavezanec.

  Kopiraj davčno št. v polje šifra Poleg polja se nahaja še ikona, ki kopira davčno številko v šifro.

  Ime – sem vpišemo kratki naziv podjetja ali pa ime in priimek fizične osebe, v kolikor so le te naši končni kupci.

  Dolgo ime – to je namenjeno dolgim nazivom pravnih subjektov.

  Poslovna enota od – v primeru, da je poslovni stik poslovna enota drugega poslovnega stika, vpišemo oba poslovna stika, potem pa ju s tem poljem povežemo. *

  Naslov – na to mesto vpišemo naslov poslovnega stika.

  Pošta – poleg polja je gumb za izbiro pošte in poštne številke, kjer ima sedež poslovni stik. S klikom na ta gumb se nam odpre izbirnik pošt in poštnih številk, kjer želeno izberemo s klikom nanjo, če pa jih je v seznamu preveč pa jo poiščemo tako, da v polje nad stolpcem vpišemo podatke, ki jih poznamo. *

  Občina – poleg polja je gumb za izbiro občine, kjer ima sedež poslovni stik. S klikom na ta gumb se nam odpre izbirnik šifranta občin, kjer želeno izberemo s klikom nanjo. V kolikor jih je v seznamu preveč jo poiščemo tako, da v polje nad stolpcem vpišemo podatke, ki jih poznamo. Zadosti je že nekaj črk. *

  Regija – poleg polja je gumb za izbiro regije, kjer ima sedež poslovni stik. S klikom na ta gumb se nam odpre izbirnik šifranta regij, kjer želeno izberemo s klikom nanjo. V kolikor jih je v seznamu preveč jo poiščemo tako, da v polje nad stolpcem vpišemo podatke, ki jih poznamo. Zadosti je že nekaj črk. *

  Prodajno področje – izberemo prodajno območje, kjer je poslovni stik. Prodajna področja so dodeljena v skladu z dogovorom znotraj podjetja.*

  Država – tudi ob tem polju je gumb, ki nam omogoča izbiro držav iz vnaprej pripravljenega šifranta. Izberemo jo s klikom nanjo. V kolikor pa jih je v seznamu preveč jo poiščemo tako, da v polje nad stolpcem vpišemo podatke, ki jih poznamo. Navadno zadostuje že nekaj črk.* Polje je obvezno.
  V kolikor se država, kjer se nahaja sedež našega podjetja razlikuje od države poslovnega stika, ki smo ga na novo vnesli v naš seznam, aplikacija novo vneseni poslovni stik sama označi, če gre za državo znotraj EU (kvalifikator EU) oziroma zunaj EU (kvalifikator Tujina). V kolikor ima poslovni stik sedež v isti državi kot naše podjetje, pa ga aplikacija ne označi z nobenim od kvalifikatorjem za določitev lokacije.
  Kje se poslovni stik nahaja postane pomembno, ko zanj kreiramo listino. Glede na lokacijo znotraj oziroma zunaj EU veljajo za poslovni stik drugačni računovodski standardi, predvsem kar se tiče obračunavanja davka.

  Jezik poslovanja – je navadno jezik v katerem komuniciramo s stranko. Izbirnik nam odpre šifrant, kjer s pomočjo filtriranja pridemo do želenega jezika. Jezik poslovanja se upošteva tudi pri sami izdaji listin – v kolikor imamo narejene prevode v izbrani jezik, nam vedno, ko tiskamo listino za ta poslovni stik, le to natisne v izbranem jeziku. *

  Zemljepisna širina in Zemljepisna širina – sta dve polji namenjeni koordinatam sedeža poslovnega stika. Koordinate pridobimo s pomočjo klika na Poišči koordinate lupo poleg polja. Aplikacija glede na vpisane podatke  (naslov, pošta in  država) prikaže ustrezne koordinate. V kolikor ima aplikacija vključeno uporabo zemljevida, si lahko pozicijo poslovnega stika pogledamo tudi na pojavnem oknu, ki se odpre s klikom na ikono Prikaži na zemljevidu »Prikaži na zemljevidu«.

  Gsm – Nove oblike telefonije so že skoraj popolnoma izpodrinile klasično in na to mesto vpišemo mobilno številko poslovnega stika.
  Pozor – v primeru, da koristimo aplikacijo tudi za razpošiljanje kratkih sporočil (sms), bodo ta sporočila za to podjetje poslana na tu vpisano gsm številko.

  Telefon – da v to polje vpišemo telefonsko številko poslovnega stika, najbrž ni potrebno poudarjati, je pa na mestu pripomba, da je zaradi lažjega iskanja (telefonska številka je tudi način iskanja v spiskih poslovnih stikov), telefonske številke vedno vpisujemo v enaki, v naprej dogovorjeni, obliki.

  Dodatne tel. št. - v podjetju redko kličejo le iz enega telefona – na tem koncu dodamo vse ostale telefonske številke. Številko vpišemo v polje in jo potrdimo z gumbom »Dodaj«. V kolikor uporabljamo tudi telefonsko knjigo se številke lahko dodajajo tudi, ko povežemo neznano telefonsko številko na obstoječi poslovi stik.

  Fax - izumirajoča, a še vedno ne pozabljena oblika pošiljanja informacij, zahteva svojo številko, ki jo vpišemo v to polje.

  Spletna stran – v kolikor ima poslovni stik svojo spletno stran njen naslov vpišemo na to mesto.

  E-naslov – naslov za trenutno najbolj popularno obliko komuniciranja vpišemo na to mesto. Ta elektronski naslov se nam vpiše kot naslov prejemnika pri pošiljanju računov iz aplikacije.
  Pri poslovnem stiku, ki je nosilec aplikacije, pa se ta naslov prikaže pri pošiljanju računov, kot naslov pošiljatelja.
  Pozor – v primeru, da koristimo aplikacijo tudi za razpošiljanje novic, bo novica za to podjetje poslana na tu vpisan elektronski naslov ne pa tudi na dodatne e-naslove.

  Dodatni e-naslovi - na tem koncu dodajamo dodatne e-naslove, ki jih uporablja poslovni stik. Naslov vpišemo v polje in kliknemo na gumb dodaj.

  Matična številka – matična številka poslovnega subjekta je tudi edinstvena številka

  Kontakti – Na tem mestu povežemo kontaktne osebe s poslovnimi stiki. 
  S klikom na ukazni gumb se odpre okno s seznamom vseh kontaktnih oseb. Če je spisek predolg, lahko pravo kontaktno osebo najdemo tako, da v polje »Ime in priimek« vpišemo del imena ali priimka, da se seznam sfiltrira in skrajša. (glej - spiski)
  Izbiro potrdimo s klikom na ime kontaktne osebe.
  Enemu poslovnemu stiku lahko dodamo več kontaktnih oseb. Ti poslovni stiki se hkrati pojavijo na straneh kontaktnih oseb, tako da tudi pri kontaktni osebi lahko vidimo katerim poslovnim stikom je dodana.

  Poleg izpisanega kontakta se tudi ikona za opredelitev odnosa med poslovnim stikom in kontaktom.
  Podrobnosti kontakta – odpre se nam novo okno v katerem opredelimo, kako sta povezana ta kontaktna oseba in poslovni stik. Na tem mestu lahko vpišemo dodatne informacije o delovnem mestu, ki ga ima ta oseba znotraj podjetja na katerega smo jo povezali.

  Poslovne enote – nam odpre izbirnik vseh ostalih poslovnih stikov. Izberemo tiste, ki so poslovne enote od podjetja, kjer se nahajamo. Na tem mestu se izpišejo vsi poslovni stiki, ki imajo v polju »Poslovna enota od« izbran poslovni stik na katerem se nahajamo. Poslovnih enot (poslovalnic)  je seveda lahko več.

  Bančni računi – Odpre se okence kamor vpišete podatke o bančnem računu poslovnega stika. Bančnih računov lahko dodamo tudi več. 
  V primeru, da uporabljamo aplikacijo tudi za knjigovodstvo oziroma računovodstvo, se pri uvozi bančnih izpiskov, le ta avtomatično poveže s podjetjem, ki ima ustrezen bančni račun in tako zapira odprte postavke.

  Zamik plačila (dni) - v to polje vpišemo število dni zamika plačila, ki naj bi ga imel ta poslovi stik. Ta se bo upošteval na listinah - ko bomo skreirali listino za ta poslovni stik se bo datumu listine prištelo število vpisanih dni in datum se bo zapisal v datum zapadlosti.

  * Kaj narediti, če v izbirniku ni iskanega podatka (pošte, regije, prodajnega področja, države...)?
  Vsakega izmed teh podatkov je možno dodati v šifrante, ki so znotraj aplikacije. Da ne pride do zmede navadno to častno delo opravlja skrbnik aplikacije znotraj podjetja, lahko pa, če je dogovor znotraj podjetja tak, to odgovorno delo prevzamete tudi sami. V okencu izbirnika je v zgornjem levem kotu tudi ikona za dodajanje podatkov v šifrant na katerem se v tistem trenutku nahajate, ki nam to omogoča.

  Zadnji dogodki

  Pod zadnjimi dogodki se beležijo zadnji vpisi v aplikacije, ki so bili narejeni v povezavi s tem poslovnim stikov (zadnji račun, zadnja ponudba, zadnje opravilo...)

  Odgovorne osebe za ta poslovni stik – Odgovorna oseba je uporabnik aplikacije, ki največ ve – je prvi kontakt v podjetju za ta poslovni stik. Pri vnosu novih poslovnih stikov je to največkrat kar oseba, ki vnaša poslovni stik.

  Finančni podatki

  Odprto prodaja - znesek vseh knjiženih prodajnih listin, ki še niso bila zaprta z bančnimi izpiski.

  Skupno prodaja - znesek vseh knjiženih prodajnih listin.

  Odprto nabava - znesek vseh knjiženih nabavnih listin, ki še niso bila zaprta z bančnimi izpiski.

  Skupno nabava - znesek vseh knjiženih prodajnih listin.

  Preplačila dobaviteljem - v kolikor smo plačali dobaviteljem brez ustrezne nabavne listine in smo plačilo zavedli na bančnem izpisku kot nabava brez listine ter bančni izpisek sknjižili  - se v tem polju izpiše znesek tega preplačila.

  Preplačila strank - v kolikor so nam stranke plačale brez ustrezne knjižene prodajne listine (recimo po predračunu) in smo plačilo zavedli na bančnem izpisku kot prodaja brez listine ter bančni izpisek sknjižili  - se v tem polju izpiše znesek tega preplačila. 

  Zapiranje preplačil - ta ukaz je namenjen za zapiranje zgoraj omenjenih preplačil. Ko imamo v aplikaciji zabeleženo knjiženo listino, katere znesek smo predhodno zaprli s knjiženim bančnim izpiskom brez listine, lahko te odprte zneske povežemo z ustreznimi listinami. Odpre se nam pojavno okno, kjer s klikom izberemo vrstico ustrezne listine na levi in povežemo z ustreznim zneskom na desni strani okna. V novem oknu se pokažejo podrobnosti listine (prodajne ali nabavne) na eni strani in podrobnosti plačila na drugi - če želimo povezavo potrditi to naredimo z ukaznim gumbom.

  Proračunski uporabniki

  Aplikacija omogoča tudi pošiljanje računov na UJP portal, ki je v Sloveniji edini način dostavljanja računov proračunskim uporabnikom. Kaj potrebujemo?

  • Nosilni poslovni stik - se pravi stik našega podjetja mora biti urejen s potrebnimi informacijami - naziv, naslov, kraj, država, davčna in matična števila, številka bančnega računa...
  • Imeti moramo enega izmed zahtevanih certifikatov *, ki kora biti naložen v aplikacijo (Nastavitve => Nastavitve APP => Certifikati)
  • Aplikacijo je potrebno prijaviti na portal (to na vašo zahtevo naredi skrbnik aplikacije)
  • Potrebno je ustrezno označiti poslovni stik proračunskega uporabnika, ki za oddajo e-računa potrebuje:
   • Naziv
   • Naslov
   • Kraj
   • Država
   • Davčna številka
   • Matična številka
   • TRR račun odprt na BANKA SLOVENIJE
   • Označeni morajo biti vsaj z naslednjimi kvalifikatorji - Kupec, Prejemnik eRačunov, Proračunski uporabnik

  Dodatni ukazi in kvalifikatorji

  Dodatni ukazi

  Knjižene listine – odpre se pojavno okno, ki vsebuje seznam vseh izdanih in prejetih knjiženih listin, ki smo jih dali oziroma prejeli od poslovnega stika na katerem se nahajamo. S kvalifikatorji, ki jih najdemo nad spiski si lahko prikažemo samo prodajne oziroma nabavne listine oziroma tiste, ki še niso bile zaprte s plačilom (bodisi z označbo na spiskih ali pa s pomočjo bančnih izpiskov).

  Neknjižene listine – odpre se pojavno okno, ki vsebuje seznam vseh neknjiženih nabavnih in prodajnih listin (ponudbe, naročila, predračuni, ...), ki smo jih vpisali v aplikacijo za ta poslovni stik.

  Podrobnosti prodaje – Na tem mestu lahko vidimo vse artikle in/ali storitve, ki smo jih prodali poslovnemu stiku, na katerem se nahajamo.
  Na vrhu pojavnega okna, lahko prikaz prodaje omejimo na poslovno leto, samo po artiklih oziroma storitvah, ali pa datumu.
  V prikazanem spisku vidimo šifro, naziv storitve oziroma artikla, količino prodanega artikla/S76/A652/Storitve, povprečno ceno posamezne enote in znesek celotne prodaje.

  Tiskanje poročila odprtih listin – v kolikor obstajajo odprte prodajne listine za ta poslovni stik, jih aplikacija združi v poseben dokument, ki ga lahko natisnemo.

  Kreiraj listino – pojavno okno, ki se nam odpre prikaže vse možne listine, ki jih lahko naredimo. Želeno označimo in kliknemo gumb »Kreiraj listino«. Aplikacija nam bo naredila novo listo z vključenim poslovnim stikom na katerem se nahajamo.

  Odjava komisije – v kolikor nam je poslovni stik izdal svoje produkte na komisijo in smo te tudi prodali, lahko s pomočjo tega ukaza naredimo odjavo – nabavni račun z vsemi artikli, ki smo jih imeli na komisiji, prodali.

  Ustvari prodajni račun – ukaz nam nudi možnost avtomatičnega kreiranja računa za trenutni poslovni stik na podlagi pravilno označenih opravil.
  Več o postopku lahko pogledate na naslovu Obračunavanje opravil

  Izvozi/uvozi veleprodajnih cen – za vsak poslovni stik lahko nastavimo svoje cene. Navadno to uredimo kar na samem artiklu (glej Artikli => podnaslov Veleprodaja).
  Lahko pa na tem mestu tudi izvozimo xlsx datoteko z vsemi vpisanimi veleprodajnimi popusti, jih popravimo in na tem istem pojavnem oknu zopet uvozimo.

  Tiskanje naslova – na mestu, kjer se navadno nahaja okence na »amerikanki« se nam v pdf izpiše naslov poslovnega stika na katerem se nahajamo. Stran natisnemo, zložimo in dodamo v kuverto.

  Izdelaj IOP obrazec – IOP – izpis odprtih postavk se natisne v priročnem dokumentu, ki ga lahko natisnemo ali pa pošljemo stranki direktno iz aplikacije. Obrazec se naredi samo v primeru, ko odprte prodajne listine za ta poslovni stik tudi obstajajo.

  Kreiraj in poveži ePI – s tem ukazom keriramo nov zapis v poslovni imenik. Nanj se avtomatično kopirajo vsi vpisani podatki, hkrati pa se poslovni stik in vpis v poslovni imenik povežeta z lastnostjo.

  Kvalifikatorji poslovnega stika

  Kvalifikatorji so različni glede na formo, ki je pred nami - vsak izmed njih pa ima dve vrednosti: da, če je izbran oziroma ne, če kvalifikator ni izbran. Nekateri kvalifikatorji so informativnega značaja, kar pomeni, da služijo le temu, da podatek označimo in ga po tej oznaki kasneje tudi z poiščemo, drugi kvalifikatorji so pomembni za razvrščanje podatka v druge tabele, tretji pa za samo delovanje določenih delov aplikacije.
  Vsaka aplikacija ima lahko tudi posebne kvalifikatorje, ki so narejene po dogovoru in imajo 

  • Dobavitelj - s tem kvalifikatorjem označimo naše dobavitelje. Poslovni stik s to oznako lahko izberemo v nabavnih listinah.
  • Proizvajalec - s tem kvalifikatorjem označimo proizvajalce. Poslovni stik s to oznako je dodan v izbirnik proizvajalcev (npr.: na modulu artikli).
  • Kupec -  s tem kvalifikatorjem označimo naše kupce. Poslovni stik s to oznako lahko izberemo v prodajnih listinah.
  • Posebni poslovni stik - ta kvalifikator je informativne narave. Z nim pa označimo poslovne stike, ki za za nas "posebni".
  • Tujina - s tem kvalifikatorjem, ki je pomemben za računovodski del aplikacije,  morajo biti označeni vsi poslovni stiki, ki imajo svoj sedež izven EU in/ali nimajo sedeža v isti državi kot naše podjetje. Polje se ob izbiri države izpolni samo.
  • Blokirana stranka - s tem kvalifikatorjem označimo poslovni stik s katerim ne želimo več sodelovati. Poslovni stik bo izginil iz vseh seznamov na prodajnih in nabavnih listinah.
  • EU  - s tem kvalifikatorjem, ki je pomemben za računovodski del aplikacije, morajo biti označeni vsi poslovni stiki, ki imajo svoj sedež znotraj EU. NE pa poslovni stiki, ki imajo sedež v Sloveniji oziroma v državi, kjer se nahaja sedež našega podjetja. Polje se ob izbiri države izpolni samo.
  • Obračun opravil na eno listino - aplikacija omogoča avtomatičen obračun opravil iz katerih se kreira listina. V kolikor imamo označen ta kvalifikator, bo aplikacija pogledala, če že obstaja odprta listina za ta poslovni stik in bo samo dodala vrstice izbranih opravil na obstoječ odprt prodaji račun. V kolikor ta kvalifikator ni označen, bo aplikacija kljub obstoju odprtega računa dodala nov račun samo z izbranimi opravili.
  • Neaktivna stranka - ta kvalifikator je informativne narave. Z njim pa označimo poslovne stike s katerimi smo izgubili stike in že dolgo ne sodelujemo več.
  • Stranka v pridobivanju - kvalifikator je informativne narave. Z njim označujemo stranke, s katerimi v prihodnosti želimo navezati poslovni odnos.
  • Ponudba pri stranki - kvalifikator je informativne narave. Z njim označujemo stranke, ki smo jim že poslali naše ponudbe in od njih čakamo odgovor.
  • Redno posluje z nami - kvalifikator je informativne narave. Z njim označujemo poslovne stike, s katerimi redno poslujemo. 
  • Slab plačnik - kvalifikator je informativne narave. Z njim označujemo poslovne stike, ki nam ne plačuje redno. 
  • Dober plačnik - kvalifikator je informativne narave. Z njim označujemo poslovne stike, ki plačuje vse ob roku. 
  • WEB kupec - aplikacija ima tudi spletno trgovino, zato se nekateri poslovni stiki zapišejo takrat, ko stranka odda naročilo na spletni strani. Ti poslovni stiki se avtomatično označijo s tem kvalifikatorjem.
  • Želi prejemati e-novice - aplikacija ima svoj novičarski sistem - s tem kvalifikatorjem označujemo poslovne stike, ki želijo prejamti naše novice oziroma reklamna obvestila.
  • Fizična oseba - poslovni stik je vsakdo, ki mu izdamo listino. Ta kvalifikator pa je informativne narave in nam pove, da pri tem poslovnem stiku ne gre za podjetje ampak za fizično osebo.
  • Davčni zavezanec - s tem kvalifikatorjem, ki je pomemben za računovodstvo, označimo vse poslovne stike, ki so davčni zavezanci.
  • Prejemnik eRačunov - aplikacijo omogoča tudi izdajo elektronskih računov - ta kvalifikator pa mora biti označen, če je poslovni stik prejemnik e-računov. Kvalifikator nam pomaga tudi pošiljanju eRačunov na več naslovov hkrati. Kvalifikator mora biti označen, če je poslovni stik Proračunski uporabnik.
  • Prejemnik e-mail računov - aplikacijo omogoča tudi pošiljanje pdf računov na mail. Kvalifikator nam pomaga tudi pošiljanju pdf računov na elektronski naslov na več naslovov hkrati.
  • Proračunski uporabnik - s tem kvalifikatorjem morajo biti označeni vsi poslovni stiki, ki jim preko naše aplikacije pošiljamo račune na UJP portal.
  • BizBox - v kolikor s tem poslovnim stikom izmenjujejo eRačune preko sistema BizBox označimo ta kvalifikator.
  • B2B kupec - s tem kvalifikatorjem morajo biti označeni vsi poslovni stiki, ki so naši veleprodajalci - s tem jih dodamo v seznam poslovnih stikov, ki jim lahko izdajamo veleprodajne predračune in račune, ter jim tako omogočamo naše individualne veleprodajne cene.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Dostop do aplikacije

  Dostop do aplikacije se ureja preko uporabnikov. Nastavitve => Uporabniki

  Vsak uporabnik pa potrebuje svojo kontaktno osebo. Partnerji => Kontaktne osebe

  Vsaka kontaktna oseba z uporabnikom, ki se želi prijaviti v aplikacijo pa mora biti tudi povezana na naše podjetje. Partnerji => Poslovni stiki

  Kaj potrebuje poslovni stik, da lahko nanj povežemo kontaktno osebo?

  Poslovni stik potrebuje vsaj osnovne informacije.

  Za delovanje aplikacije pa mora biti naš poslovni stik povezan tudi na „Podjetje“. Nastavitve => Podjetje => Podatki podjetja

  Kaj potrebuje kontaktna oseba za uporabo aplikacije?

  Za uporabo aplikacije kontaktna oseba potrebuje vsaj izpolnjeno polje „Ime in priimek“. Seveda več informacij nikoli ne škodi. Kontaktno osebo pa moramo z gumbom „Dodaj poslovni stik“ povezati z našim podjetjem.

  In kaj potrebuje uporabnik?

  Izpolniti je potrebno polja:

  • uporabniško ime
  • geslo
  • ponovi geslo
  • kontakt – tu izberemo prej dodani kontakt
  • skupne pravic – te pa so stvar dogovora oziroma pooblastil osebe znotraj podjetja..

   

  Mora meti vsak uporabnik aplikacije urejen svoj dostop?

  Ni nujno, je pa priporočljivo. Iz tega namreč izhaja nekaj zelo pomembnih funkcij, ki v podjetju niso zanemarljiva.

  • Na vsako osebo posebej lahko preko uporabnika vežemo svoj set pravic, ki omogočajo opravljanje različnih nalog.
  • Z različnimi uporabniki imamo pregled tudi nad tem, kdaj je katera izmed oseb naredila spremembo v aplikacij.
  • Z več uporabniki pa seveda dobimo pregled tudi nad delom vsakega posameznika.

  Ali lahko, ko uporabnik zaradi tega ali onega razloga ni več aktiven, njegovo uporabniško ime in geslo dodelim drugi osebi?

  Načeloma je vedno bolje, da vsaka oseba pridobi svoj nov, lasten dostop. Vendar pa lahko uporabimo tudi že obstoječega, a le pod pogojem, da se zamenja vsaj geslo. Vedeti moramo tudi, da s tem dobi nova oseba tudi vse pravice in dostope kot jih je imela oseba, ki je podjetje zapustila. S tem podeduje tudi pravico do datotek in opravil ali katerih koli drugih podatkov, ki jih vnesla oseba, ki je imela pred tem v lasti ta uporabniški dostop.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Kontaktne osebe

  Partnerji => Kontaktne osebe

  Kontaktne osebe so vsi ljudje s katerimi imamo pri našem poslovanju opravka. Te osebe so tako ali drugače povezani s poslovnimi stiki, pa naj gre za lastnike, samostojne podjetnike, direktorje, računovodje, poslovodje, managerje, zaposlene ali pa drugače povezane na poslovne stike s katerimi sodelujemo.

  Zakaj potrebujemo kontaktne osebe?

  Poslovnim stikom - podjetjem res izdajamo račune, a dogovori in sodelovanje je vedno na osebni ravni. Znotraj podjetja imama navadno več oseb s katerimi sodelujemo in predvsem iz prodajnega stališča je dobro, da se jih loči glede na njihove naloge in pristojnosti znotraj podjetja. Predvsem ko sodelujemo z večjimi podjetji je dobro, da vedno vemo katera oseba je zadolžena za katero področje znotraj podjetja.

  Na vsak poslovni stik je tako lahko vezano več kontaktnih oseb, ki opravljajo različne funkcije znotraj podjetja. Prav tako pa je lahko ena kontaktna oseba vezana na več poslovnih stikov. Za primer vzemimo kontaktno osebo, ki ima računovodski servis in s svojimi storitvami oskrbuje več podjetji. 

  Pa poglejmo kako dodamo kontaktno osebo.

  Kako dodamo kontaktna oseba?

  Kontaktno osebo dodamo z ikono za dodajanje novega podatka na spisku kontaktne osebe oziroma na ukazni vrstici znotraj forme za kontaktno osebo. Odpre se nam nova, prazna formo za vpis podatkov.
  Za razliko od poslovnih stikov, kjer je veliko polj obveznih, so tu obvezna le redka. Informacije vpisane v to formo velikokrat služijo za bolj oseben stik z ljudmi, ki so del našega poslovnega življenja. Informacije so pomembne tudi za sodelavce, ki teh oseb morda še ne poznajo, a morajo na tak ali drugačen način stopiti v stik z njimi.

   

  Šifra - šifra je besedna in/ali številska koda vsakega vpisanega kontakta. Oznake šifer so dogovorjene znotraj podjetja, v kolikor jih ne vpišemo jih aplikacija vzame iz pred nastavljene sekvence. Šifre so unikatne - vsaka kontaktna oseba ima svojo.

  ** Davčna številka - davčna številka osebe je potrebna le v primeru, ko gre za zaposlenega v našem podjetju. Podatek je nujno potreben v primeru da ta oseba oddaja računa direktno na FURS oziroma UJP portal. 

  Naziv - polje lahko vsebuje tako vljudnostno naslavljanje osebe (gospod, gospa, mr. miss,...) kot tudi akademske naslove, ki jih je oseba dosegla. To polje se pri sinhronizaciji prenaša tudi na formo naročnikov spletnih novic in se jo lahko uporablja tudi za personalizacijo elektronski sporočil.

  Ime in priimek - Polje za vpis osebnega imena in priimka kontakta.

  ** Naslov - sem vpišemo naslov bivanja kontaktne osebe. Za zaposlene v to polje vpišemo naslov stalnega bivališča.

  ** Pošta - izberemo kraj in poštna številka bivanja kontaktne osebe.  Za zaposlene v to polje vpišemo kraj stalnega bivališča.  V kolikor kraja v izbirniku ni ga dodamo - kako pa si poglejte na tej povezavi Kraji

  Občina - izberemo občino bivanja kontaktne osebe. Gre predvsem za slovenske občine, ki so v izbirnik že dodane.

  Regija - izberemo regijo bivanja kontaktne osebe. Gre predvsem za slovenske regije, ki so v izbirnik že dodane.

  ** Država - Izberemo državo bivanja kontaktne osebe.  Za zaposlene v to polje vpišemo državo stalnega bivališča.

  Jezik poslovanja - izberemo jezik, v katerem komuniciramo s kontaktno osebo.

  ** Datum rojstva - vpišemo datum rojstva kontaktne osebe.

  ** Kraj rojstva - izberemo kraj rojstva kontaktne osebe.

  ** Država rojstva - vpišemo kraj rojstva kontaktne osebe.

  ** EMŠO - vpišemo matično številko zaposlenega.

  Spol - tu določimo spol kontaktne osebe.

  Poslovni stiki - z gumbom "Dodaj poslovni stik" v spisku vseh vpisanih poslovnih stikov znotraj aplikacije InMaster izberemo tistega oziroma tiste, s katerimi je ta kontaktna oseba povezana. Izbranih poslovnih stikov je lahko več. V kolikor je več izbranih poslovnih stikov, moramo določiti primarni poslovni stik (izbirno polje se nahaja pred nazivom podjetja).

  Poleg imena poslovnega stika imamo ikono "Prikaži podrobnosti kontakta" , ki nam odpre pojavno okno, kamor opišemo vrsto povezave med poslovnim stikom in kontaktno osebo.  V tem okencu lahko vpišemo katero delovno mesto ima v tem podjetju, vpišemo kontaktne informacije v relaciji do tega podjetja, s kvalifikatorji določimo za kakšne vrste kontakt gre. 

  Kontaktne informacije

  Telefon - telefonska številka, ki jo uporablja kontaktna oseba. Ta se lahko avtomatično doda tudi, če uporabljamo povezovanje in dodajanje kontaktnih oseb preko telefonske knjige (telefonska centrala).

  Interna telefonska št. - v kolikor je oseba zaposlena v večjem podjetju ima lahko svojo interno številko telefonskega priključka - v kolikor je oseba vključena na več poslovnih stikov se interne telefonske številke vpisujejo za vsak poslovni stik posebej na pojavnem oknu, ki ga odpre klik na ikono "Prikaži podrobnosti kontakta", ki se nahaja poleg naziva poslovnega stika.

  GSM - Telefonska številka mobilnega telefona je lahko osebna ali pa telefonska številka, ki mu je bila dodeljena v podjetju - v vsakem primeru pa lahko preko aplikacije nanjo pošiljamo sms, če imamo zakupljeno uporabo le-teh. Ta se lahko avtomatično doda tudi, če uporabljamo povezovanje in dodajanje kontaktnih oseb preko telefonske knjige (telefonska centrala).

  Dodatne tel. št. - tudi kontaktna oseba ima lahko več telefonskih številk, ki jih na tem mestu lahko dodamo. Samo vpišemo številko v polje in svoj vpis potrdimo z gumbom "Dodaj". Številko izbrišemo z ikono za izbris .

  E-naslov - v to polje vpišemo elektronski naslov, ki ga oseba največkrat uporablja - gre za t.i. primarni elektronski naslov. Poleg vpisanega polja se navadno pojavi kuverta s klikom na katero odpremo formo za pošiljanje elektronskega sporočila, ki ga bo aplikacija poslala tudi na vpisan e-naslov. To možnost dobimo po celi aplikaciji, kjer koli izberemo to osebo (na poslovnem stiku, opravilih...). Ta elektronski naslov se ob sinhronizaciji doda tudi v spisek naročnikov elektronskih novic, v kolikor imamo to označeno s kvalifikatorjem "Želi prejemati e-novice". 

  Dodatni e-naslovi - kontaktna oseba ima lahko tudi več elektronskih naslovov, ki jih dodamo tako, da vpišemo elektronski naslov v to polje in svoj vpis potrdimo z gumbom "Dodaj". E-naslov izbrišemo z ikono za izbris .

  Spletna stran - v kolikor ima kontaktna oseba svojo spletno stran, jo vpišemo na to mesto.

  Uporabnik - v aplikaciji InMaster mora imeti vsak uporabnik aplikacije nase vezano kontaktno osebo. Na tem mestu izberemo uporabniško ime in geslo za to  kontaktno osebo. Uporabniško ime in geslo se doda in določi na uporabnikih (Nastavitve => Uporabniki). Polje je obvezno, če je ta oseba tudi uporabnik aplikacije.

  Slika kontakta - za boljšo predstavo s kom govorimo oziroma si dopisujemo včasih pomaga tudi slika te osebe. To dodamo na tem mestu. S pomočjo gumba "Naloži sliko" odpremo okno kamor na sivo polje "povlečemo" želeno sliko oziroma jo z gumbom "Izberi datoteko" poiščemo na našem računalniku. Sliko izbrišemo z ikono za izbris  .

  Dodatne opombe - dodatne informacije, ki jih želimo zapisati o tej osebi.

  Iskalno polje - sem vpišemo besede oziroma komentarje po katerih želim iskati kontaktno osebo tudi na samem spisku.


  ** Osnovni podatki označeni z dvema zvezdicama so potrebni v primeru, ko je kontaktna oseba hkrati tudi zaposlen v našem podjetju. Take kotntaktne osebe označimo tudi s kvalifikatorjem "Zaposleni". Ob oznaki kvalifikatorja "Zaposleni", pa se nam odpre nov sklop, ki je namenjen izključno kadrovski evidenci.

  Kvalifikatorji

  • Ne poznamo - v kolikor smo kontaktno osebo uvozili, ali pa se je dodala sama ob oddajni naročila v spletni trgovini, jo lahko označimo s tem kvalifikatorjem. Ta pomeni, da s to osebo nismo imeli osebnih stikov in jo zato ne poznamo.
  • Prejema dnevna obvestila - uporabniki aplikacije lahko na vpisan primarni elektronski naslov dobivajo dnevna obvestila o stanju opravil, kjer so določeni kot kreatorji, odgovorne osebe, izvajalci ali udeleženci.
  • ** Zaposleni - v kolikor je oseba, ki smo jo vpisali v aplikacijo zaposlena v našem podjetju, jo označimo s tem kvalifikatorjem. Nižje na formi se odpre nov podsklop "Podatki zaposlenega".
  • Želi prejemati e-novice - v kolikor oseba želi prejemati elektronske novice se jo označi s tem kvalifikatorjem. Ob sinhronizaciji naročnikov na novice iz kontaktnih oseb se upoštevajo samo tiste kontaktne osebe, ki so označene s tem kvalifikatorjem. V kolikor je elektronski naslov med naročniki na novice enak kot primarni elektronski naslov kontaktne osebe in ta kontaktna oseba nima označenega tega kvalifikatorja, bo aplikacija ob sinhronizaciji (ukazni gumb na spisku naročniki e-novic - Prenos poslovnih stikov in kontaktov med naročnike in razporejanje v skupine) oziroma ob čiščenju (ukazni gumb na spisku naročniki e-novic - Počisti naročnike e-novic) naročnikov, onemogočila pošiljanje e-novice na tak naslov. Podrobnosti si preberite na naslovu: Prenos poslovnih stikov in kontaktnih oseb med naročnike e-novic.
  • Ostane izvajalec - v kolikor želimo, da zaposleni na opravilih ostane zaveden kot izvajalec tudi, če nekdo drugi prevzame tako opravilo, označimo ta kvalifikator. Tako označena oseba ostane izvajalec na opravilu na katerem je dodana, ne glede na to, ali se opravilo prevzame z ali brez izvajalcev. (Glej opravila)

  ** Podatki zaposlenega

  Priimek ob rojstvu - v primeru, da se priimek ob rojstvu razlikuje od trenutnega priimka, se le tega vpiše v to polje.
   
  Zakonski stan - na tem mestu izberemo zakonski stan zaposlenega - le ta je lahko pomemben pri obračunavanju plače.
   
  Državljanstvo - v to polje vpišemo državljanstvo zaposlenega.
   
  Izobrazba - polje naj vsebuje naziv izobrazbe, ki jo ima zaposleni.

  Stopnja izobrazbe - v to polje vpišemo stopnjo izobrazbe.
   
  I.stopnja SOK/EOK: osnovna šola – nedokončana
  Nedokončana osnovna šola predstavlja prvo stopnjo izobrazbe in je razmeroma redka. Šteje se do zaključenega 7. oziroma 8. razreda.

  II. stopnja SOK/EOK: osnovna šola – dokončana
  Velja za vse, ki niso dokončali srednje šole in je OŠ zadnja dokončana stopnja izobrazbe. To velja tudi za tiste, ki so opravili srednjo šolo, vendar je niso zaključili s (poklicno) maturo ter za tiste, ki so opravili NPK raven 2.

  III. stopnja SOK/EOK: Nižje poklicno izobraževanje (NPI – 2 leti)
  To stopnjo spadajo dveletni programi, ki se zaključijo z zaključnim izpitom. V ta program se lahko vpišete tudi z nedokončano osnovno šolo (obiskovali ste jo 9 let), imeti morate zaključen vsaj 7. razred. Prav tako pa se v to stopnjo uvrščajo NPK raven 3.

  IV. stopnja SOK/EOK: Srednje poklicno izobraževanje (SPI – 3 leta)
  Programi srednjega poklicnega izobraževanja, ki se ga zaključi z zaključnim izpitom. Po njem se lahko vpišete na poklicno-tehniško izobraževanje. V to stopnjo se uvršča tudi NPK raven 4.

  V. stopnja SOK / IV. stopnja EOK: SSI, PTI in gimnazije (4 leta)
  Končana srednja šola (4 letna, gimnazija) zagotavlja 5. stopnjo izobrazbe, lahko pa do nje pridete tudi po sistemu 3+2. Zaključek je z maturo. V to stopnjo spada tudi opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit, ter NPK raven 5.

  VI. stopnja SOK / V. stopnja EOK : višješolski programi
  To stopnjo pridobite po končani višji šoli.

  VII. stopnja SOK / VI. stopnja EOK: visokošolski strokovni in univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
  Bolonjski dodiplomski programi (univerzitetni in visokošolski) vam po diplomi prinašajo stopnjo izobrazbe 7 po SOK oziroma 6 po EOK. V to stopnjo se štejejo tudi diplome starega visokošolsega programa.

  VIII. stopnja SOK / VII. stopnja EOK: magisteriji stroke (2. bolonjska stopnja), univerzitetni programi pred bolonjsko reformo
  Naziv MAGISTER (mag.) se piše ZA imenom in ni enak staremu nazivu magister, kjer se je naziv nahajal pred imenom. Prav tako dokončana osma stopnja velja za diplomante, ki so diplomirali na fakultetah pred bolonjsko reformo. To stopnjo pa dosežejo tudi vsi tisti, ki študirajo enovite magistrske programe (npr. medicina, farmacija, veterina …).

  IX. stopnja SOK / VIII. stopnja EOK: magisterij znanosti
  V to stopnjo se uvršča vse, ki so dokončali magistrski študij pred bolonjsko reformo in se njihov naziv mag. piše pred imenom. Prav tako pa se sem uvršča specializacijo po univerzitetnih programih. Vsi ki študirajo po bolonjski reformi, pa za njih za stopnja ne obstaja, temveč grejo direktno na VIII/2.

  X. stopnja SOK / VIII. stopnja EOK: doktorati znanosti (3. bolonjska st.)
  Najvišja stopnja izobrazbe, naziv se piše pred imenom
   
  Poklic - v to polje vpišemo poklic zaposlenega.

  Koda poklica - vpišemo kodo zgornjega poklica. Iskalnik po kodah na strani statističnega urada RS

  Št. PDM obrazca - za evidenco v to polje vpišemo tudi številko obrazca s katerim smo objavili prosto delovno mesto na zavodu za zaposlovanje.
   
  Osebna id št. - številka zaposlenega v podjetju.

  TRR - Številka tekočega računa, kamor bo zaposleni prejemal plačila.

  Delovno mesto - v aplikacije lahko v šifrant "Delovno mesto" vpišete vsa delovna mesta, ki so v našem podjetju potrebna (Nastavitve => Splošni šifranti => Mali šifrati). Na tem mestu pa delovno mesto zaposlenega preprosto izberemo.
   
  Naslov za pošto - v kolikor želi zaposleni prejemati pošto na drug naslov ali poštni predal, le tega zapišemo v to polje.

  Začasno prebivališče (v kolikor zaposleni ne prebiva na stalnem naslovu, ki je vpisan višje na formi)
  Naslov - vpišemo naslov začasnega prebivališča.
  Kraj - izberemo kraj začasnega prebivališča. V kolikor kraja v izbirniku ni ga dodamo - kako pa si poglejte na tej povezavi Kraji
  Država - izberemo državo začasnega prebivališča.
   
   
  Tujci - EMŠO (slo) - Tujci na delu v Sloveniji dobijo slovensko matično številko občana - to vpišemo v to polje.

  Tujci - Davčna št. (slo) - Tujci na delu v Sloveniji dobijo slovensko davčno številko - to vpišemo v to polje.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Kako dodati B2B kupca v aplikacijo InMaster?

  Poslovni stik – uporabnik B2B trgovine

  Za dostop do B2B trgovine potrebujemo vse tri gradnike, ki se vežejo na stranke.

  • Poslovni stik
  • Kontakt
  • Uporabnik

  Vsak poslovni stik, ki mu želimo dodati pravice dostopa v B2B trgovino mora imeti nase vezano vsaj eno kontaktno osebo. Ta kontaktna oseba pa ima za dostop do B2B trgovine nase vedno vezanega uporabnika.

  Poslovni stik ima lahko več kontaktnih oseb, ki lahko imajo dostop do b2b trgovine ali pa ne.

  Ravno tako ima kontaktna oseba lahko nase vezanih več poslovnih stikov, ki so lahko naši B2B trgovci, ali pa ne.

  Kontaktna oseba pa mora za svoj dostop do B2B trgovine VEDNO imeti nase vezanega enega uporabnik.

  Za dostop do B2B trgovine morajo biti poslovni stiki, kontakti in uporabniki ustrezno označeni, imeti napolnjena ustrezna polja in imeti nase vezane določene pravice. 

  Poslovni stiki (Partnerji => Poslovni stiki)

  Za dostop do B2B trgovine mora imeti poslovni stik izpolnjena naslednja polja:

  • Šifra
  • Davčna številka
  • Ime
  • Naslov
  • Pošta
  • Država
  • Telefon
  • E-naslov
  • Nase mora imeti vezano vsaj eno kontaktno osebo z dostopnimi podatki
  • Imeti mora označena kvalifikatorja:
   • Kupec
   • B2B kupec 

  Kontaktna oseba (Partnerji => Kontaktna oseba)

  Za dostop do B2B trgovine mora imeti kontaktna oseba izpolnjena naslednja polja

  • Šifra
  • Ime in priimek
  • Nase mora imeti vezan vsaj en poslovni stik, ki je vpisan z vsemi podatki, ki jih potrebuje za dostop do B2B trgovine – tak poslovni stik mora biti označen s »privzet«
  • Nase mora imeti vezanega uporabnika

   

  Povezava Poslovni stik – Kontaktna oseba

  Na povezavi poslovnega stika in kontaktne osebe za katere želimo, da dostopajo do B2B trgovine moramo vklopiti kvalifikator Uporablja online preprodajo (B2B) .

   

  Uporabnik (Nastavitve => Uporabnik)

   

  Za dostop do B2B trgovine mora imeti uporabnik izpolnjena naslednja polja

  • Uporabniško ime
  • Pravo ime uporabnika (kar je hkrati tudi ime kontaktne osebe)
  • Geslo
  • Uporabnik mora imeti nase povezano pravilno urejeno kontaktno osebo.
  • Imeti mora označena kvalifikatorja:
   • Osnovna prijava www
   • B2B prijava trgovina 

  Imeti pa mora tudi določene pravice:

  • B2B Shop MPC
  • B2B Shop VPC

  V primeru, da imamo zaprte »Interne kategorije« artiklov na samem uporabniku določimo tudi VIEW pravico na take kategorije.

   

  Povezana navodila  

  Vaša cena: 0,00 €

  Oddaja računov na UJP-portal

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  1. Priskrbimo digitalno potrdilo - certifikat - s katerim se identificiramo na portalu (sigen ca, poštarca,...), ki ga uvozimo v našo aplikacijo Nastavitve => Nastavitve APP => Certifikati
   Nekateri certifikati so brezplačni, nekatere pa je potrebno plačati.
  2. Obvestimo našega skrbnika aplikacije, o naši želji, da se sproži postopek prijave vašega certifikata na portal
  3. Poslovni stiki, ki so proračunski uporabniki morjo biti pravilno izpolnjeni - IUP portal zahteva naslednja polja:
   • Šifra – to lahko vpišemo sami, v kolikor je ne, jo določi računalnik. Naša lastna šifra nam kasneje pomaga pri iskanju v spiskih poslovnih stikov.
   • Davčna številka – vpišemo davčno številko ob koncu vrstice kliknemo na lupo. Aplikacija bo poskusila najti poslovni stik v ajpesovi bazi in napolniti vsa polja, ki jih tam najde. Vse kar moramo storiti je, da vpise pregledamo in uredimo morebitne napake.
    Zdaj bi že morali imeti napolnjena vsa polja, ki jih potrebujemo, da lahko za ta poslovni stik izdamo račun za proračunskega uporabnik, ampak  vseeno poglejmo še ostala.
   • Ime - Naziv poslovnega stika, po katerem ga iščemo tudi v spiskih
   • Dolgo ime - Naziv poslovnega stika, ki se bo videlo na  tiskanem računu
   • Naslov - Naslov poslovnega stika, ki se bo videlo na listinah
   • Pošta - Poštno številko, za razliko od zgornjih polj, dodamo tako, da kliknemo na ikono izbirnika, ki se nahaja ob polju. Odpre se novo pojavno okno, ki vsebuje slovenske poštne številke. Številko poiščemo in izberemo s klikom miške.
   • Telefonska številka - v kolikor jo imamo podano mora vsebovati le številke
   • Matična številka -  matična številka poslovnega stika.
   • Bančni računi - Bančni račun stranke dodamo z gumbom »Dodaj bančne podatke«.  Ime računa je poljubno, lahko pa sem vpišemo za katero banko gre. V številko računa vpišemo številko vključno z začetkom SI56. Preko izbirnika dodamo še banko, ki je za proračunskega uporabnika vedno Banka Slovenije. Izberem pa tudi valuto Evro.

    Kvalifikatorji
    Na desni strani je potrebno označiti za kakšen poslovni stik. Kvalifikatorjev je kar nekaj, našteli pa bomo le tiste, ki so za naše poslovanje pomembni. Take kvalifikatorje označimo s klikom miške, kar podatek označi s kljukico.
   • Kupec – s tem kvalifikatorjem označimo vse naše kupce. Če te oznake nima, ga ne moremo dodati na račun.
   • Davčni zavezanec – v kolikor je naš kupec tudi davčni zavezanec, označimo ta kvalifikator.
   • Prejemnik eRačunov – v kolikor želimo, da naša stranka prejema e-račune, jo označimo s tem kvalifikatorjem.
   • Prejemnik e-mail računov – v kolikor želi stranka prejemati račune tudi preko elektronske pošte, ga označimo s tem kvalifikatorjem
   • Proračunski uporabnik - V kolikor je stranka proračunski uporabnik označimo tudi ta kvalifikator.

    Kadar koli lahko te podatke tudi popravimo oziroma spremenimo.
  4. Na sami listini je potrebno vpisati številko naročilnice oziroma pogodbe - polje za vpis obeh številk najdemo pod naslovom Referenčne listine. Polja datumov so opcijska.

  Potek oddaje e-računov na UJP-portal

  Račune smo knjižili, zato jih zdaj najdemo med knjiženimi računi. Radi pa bi jih oddali preko UJP portala. Na desni strani pod Dodatni ukazi najdemo gumb Oddaja eRačunov na UJP. Opre se nam okno, kjer izberemo naš certifikat, s katerimo smo prijavljeni na portalu in vpišemo geslo, ki smo ga sami določili ob uvozu certifikata.  Odpre se nam okno, kjer določimo kateri računi se bodo poslali iz naše aplikacije na portal UJP.
  Da omejimo račune na aktualne vpišemo v datumske polje od katerega do katerega datuma kreirane listine naj se oddajo preko e-računov. Lahko pa vpišemo številke listine in sicer od katere do katere številke listine, želimo da se oddajo preko e-računov.
  Označeno mora biti tudi, da so prejemniki e računov. Ob opciji »Prejemnik eRačunov« mora biti izbrano »Mora biti« ob »Prejemnik računov po e-mailu« določeno »Ni pomembno«. To pomeni, da so gre tu le za poslovne stike, ki imajo na desni strani obkljukan kvalifikator »Prejemnik eRačunov«. Ko smo določili datume oziroma številke listine  kliknemo na gumb »Filtriraj«. Prikazal se nam bo spisek vseh listin, ki jih je mogoče oddati preko eRačunov. Če želimo katerega izmed njih izpustiti preprosto s klikom odstranimo kljukico ob koncu vrstice. Ko smo smo uredili tudi to, kliknemo na gumb »Oddaj eRačune«.

  Prav tako kot na spisku imamo tudi na sami knjiženi listini možnost, da jo pošljemo na portal UJP. Na tak način pošljemo vsako listino posebej.

  Na želenem knjiženem računu, ki ga izberemo v spisku vseh knjiženih računov, kliknemo na ukazni gumb »Oddaj eRačun na UJP«. Odpre se nam okence, kjer izberemo naš certifikat. Ko izberemo certifikat se nam odpre še eno okno, kamor vpišemo geslo, ki smo ga določili za svoj certifikat in ga potrdimo. S tem smo že poslali e-račun na portal UJP. 

  Kot potrdilo pa na desni strani pod poljem Lastnosti dobimo oddajno številko pod katero se vodi naš račun.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Prenos poslovnih stikov in kontaktnih oseb med naročnike novic

  Trženje => Naročniki e-novic

  Ukazi urejanja in prenosi poslovnih stikov in kontaktov med e-naročnike

  Nekateri podatki, ki jih vnesemo v aplikacijo, se lahko kasneje uporabljajo na različne načine. Najbolj vsestranska modula sta zagotovo »poslovni stiki« in »kontaktne osebe«. Te lahko z lahkoto prenesemo tudi med naročnike. In ne samo to. Poslovne stike in kontakte lahko, glede na oznake in lastnosti, ki smo jim jih določili, porazdelimo v smiselne skupine naročnikov, ki jim potem pošiljamo novice primerne za njihovo ciljno skupino.

  Kako začeti? Preprosto. Za začetek si ustvarimo splošno skupino naročnikov, ki bo vsebovala prav vse poslovne stike in kontakte, ki so v naši aplikaciji označeni s kvalifikatorjem 
    Prejema reklame.

  V aplikaciji je vedno pripravljena skupina "Splošne novičke", ki je navadno označena s kvalifikatorjem  
    Privzeta skupina.

  Več o skupinah si preberite v pomoči "Skupine naročnikov".

  Na spisku forme "Naročniki e-novic" med ukaznimi gumbi na desni poiščemo ukaz "Prenos poslovnih stikov in kontaktov med naročnike ter razporejanje v skupine". Klik nanj nam odpre pojavno okno, z možnimi filtri s katerimi pridemo do prave skupine naročnikov.  Za prvič samo izberemo kvalifikatorje "Vsi kontakti" in "Vsi poslovni stiki" - ter kliknemo na gumb "Sinhroniziraj". Tako smo v privzeto skupino novic "preselili" vse kontakte in poslovne stike, v naši aplikaciji, ki imajo označen kvalifikator "Prejema reklame". Če kvalifikator ni označen tega podatka NI med naročniki.

  Tako. Osnovna skupina je pripravljena. Če želimo poslati celi bazi naročnikov enako novico - za pošiljanje izberemo to privzeto skupino - v našem primeru "Splošne novičke". 

  Čiščenje baze naročnikov

  Pa recimo, da smo poslali  novico in nekaj naročnikov je zahtevalo, da jih iz svoje baze "izbrišemo". Če so se odjavili s pomočjo odjavnega lika, ki so ga imeli v elektronski novici, ki smo jo poslali - je aplikacija sama odstranila potrebne kvalifikatorje
   Uporabnik prejemnik e-novic

   Uporabnik potrdil naročilo
  ...in na ta način preprečila, da bi naslednjič, ko bi pošiljali novice ta uporabnik spet dobil naše sporočilo.

  Lahko pa se seveda zgodi, da dobimo besen klic naročnika, da želi, da ga umaknemo iz svoje naročniške liste. To lahko naredimo tako, da ga poiščemo med naročniki in odkljukamo zgoraj omenjena kvalifikatorja, ali pa poslovni stik oziroma kontaktno osebo poiščemo v spiskih in jim odstranimo kvalifikator "Prejema reklame". 

  Toda, kako zdaj vedeti koga smo označili in kje? Preprosto. Da uskladimo vse vpise preprosto kliknemo na ukaz "Počisti naročnike e-novic" na desni strani ob spisku naročnikov in počakamo, da aplikacija opravi svoje. Aplikacija bo preverila kateri naročniki so se sami odjavili iz novic in jim na poslovnem stiku oziroma kontaktni osebi umaknila kljukico pri kvalifikatorju "Prejema reklame". In seveda obratno. Če poslovni stik oziroma kontaktna oseba nima označeno "Prejema reklame", ga bo tudi med naročniki "umaknila" iz prejemnikov. 

  A pozor - naročnika ne bo izbrisala! Mi sicer lahko z ikono za brisanje izbrišemo naročnika, a ga aplikacija ne bo čisto zares izbrisala - le označila ga bo kot "izbrisanega". To je zelo pomembno, saj je vitalnega pomena, da se naročnik, ko se enkrat odjavi iz naše liste z določenim elektronskim naslovom za vedno ostane odjavljen. Če bi ga aplikacija zares izbrisala bi lahko do tega elektronskega naslova prišli na drug način in ne bi vedeli, da se je naročnik že odjavil in s tem bi nehote kršili zakon.

  Kako pa pripravimo različne skupine naročnikov?

  Poslovne sike in kontaktne osebe imamo lahko označene z določenimi kvalifikatorji oziroma s posebnimi lastnostmi. Glede na te kvalifikatorje oziroma lastnosti jih "filtriramo" in tako pripravimo svoje skupine. Recimo, da želimo pripraviti skupino vseh naših dobaviteljev. 

  • Najprej naredimo novo skupino naročnikov - v našem primeru "Dobavitelji".
  • Na spisku forme "Naročniki e-novic" med ukaznimi gumbi na desni izberemo ukaz "Prenos poslovnih stikov in kontaktov med naročnike ter razporejanje v skupine".
  • Ker so "Dobavitelji" le poslovni stiki, ki smo jih označili s kvalifikatorjem "Dobavitelj" - najprej označimo, da ne želimo sinhronizirati kontaktnih oseb - označimo kvalifikator "Ne sinhroniziraj kontaktnih oseb"
  • Pri poslovnih stikih pa označimo kvalifikator "Dobavitelj" in s tem aplikaciji povemo, da želimo, da nam sinhronizira samo tiste poslovne stike, ki imajo označen ta kvalifikator. Podobno je tudi pri izbiranju lastnosti - te pa se seveda razlikujejo glede na potrebe, ki jih imamo pri našem poslovanju - a sistem je isti - namesto kvalifikatorja pač izberemo ustrezno lastnost.
  • S pomočjo izbirnika poiščemo prej narejeno skupino in kliknemo na gumb "Sinhroniziraj" - ter počakamo, da aplikacija opravi svoje.

  Napredek lahko spremljamo na pojavnim oknu sistemskih opravil, a vse skupaj ne bi smelo trajati predolgo - odvisno pa je od količine podatkov.
  Skupino lahko na enak način vsakič tudi "osvežimo". Aplikacija nam bo vedno dodajala nove poslovne stike oziroma kontaktne osebe, ki bodo označeni z zahtevanimi kvalifikatorji oziroma lastnostmi - a pozor - nobenega naročnika  ne bo izbrisala iz skupine. Če želimo, da se skupina vedno generira na novo, potem gremo na želeno skupino - s pomočjo ukaznega gumba na desni izbrišemo vse naročnike iz skupine ter jo s pomočjo sinhronizacijo ponovno napolnimo.

   

  Povezana navodila

  Povezani postopki

  Vaša cena: 0,00 €

  Obračunavanje opravil

  Aplikacija InMaster omogoča avtomatsko obračunavanje opravil – pod pogojem, da so le ta pravilno izpolnjena.

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Opravila

  Opravila, ki jih aplikacija vključi v avtomatični obračun morajo:

  • imeti izpolnjen poslovni stik, za katerega so bila narejena;
  • imeti označen kvalifikator »Opravilo se obračuna«;
  • biti zaključena;
  • imeti vsaj eno od vrednosti:
   • vrednost opravila,
   • storitev s časovno ali »kosovno« vrednostjo
   • odgovorno osebo z ovrednoteno storitvijo.

  Kako ovrednotimo opravila?

  Imamo tri načine vrednotenja opravila.

  1. Vpisana vrednost neposredno na samem opravilu v polje »Vrednost«
  Ta cena vedno prevlada nad drugimi. Na račun se kopira cena, ki je vpisana v polju »vrednost«, ki je cena brez davka.

  • V kolikor nimamo vpisane storitve, se na prodajnem računu izbere privzeta storitev*, pod opis pa se prenese ime opravila.
  • V kolikor imamo na opravilu izbrano storitev (polje »Storitev«), se na listini izbere ta storitev, opis pa je še vedno ime opravila.

  2. Opravilo nima vrednosti ima pa v polju »Storitev« izbrano storitev.
  V tem primeru bo vedno izbralo ceno, ki je določena na tej storitvi. Izbrano storitev bo dodalo tudi na prodajni račun, opis pa bo enak nazivu opravila.

  Storitev je lahko ovrednotena v enem znesku, ki je vpisan v končno ceno same storitve, kar pomeni, da nam bo ne glede na porabljen čas na opravilu za to storitev vedno obračunalo vpisan znesek ali pa ima za enoto izbrano časovno enoto, ter označen kvalifikator »Časovna enota«, kar pomeni, da nam bo znesek obračunalo glede na porabljen čas
  Trgovina=> Storitve

  Primer – Naredili smo opravilo, ki je trajalo 2 uri in pol. Na opravilu smo izbrali storitev:

  • prvi primer – ki nima izbrane časovne enote, njena vrednost pa je 100€. Na obračunu bo izpisalo vrstico s tem opravilom, poleg pa bo znesek 100€.
  • drugi primer – ima izbrano enoto »ura« in kvalifikator »Časovna enota«, vrednost pa je ravno tako 100€. V kolikor na opravilo vključimo tako nastavljeno storitev, nam bo obračun tega opravila izpisal znesek 250€ (za dve uri in pol opravljenega dela).
  3. Opravila nima vrednosti in storitve ima pa odgovorno osebo, ki ima nase povezano storitev.
  Storitev povežemo neposredno na kontaktno osebo, in sicer z lastnostjo »Privzeta obračunska storitev«, kjer izberemo ustrezno storitev.
  V tem primeru bo na prodajni račun vedno dodalo storitev in ceno te storitve, ki je vezana na odgovorno osebo. Kot opis pa bo še vedno izpisalo naziv opravila.

  Obračunavanje projektov

  Seveda lahko vedno na račune damo vsako opravilo, ki smo ga v določen obdobju naredili za stranko, posebej. Lahko pa jih združujemo v projekte. To naredimo tako, da določimo enega oziroma več vrhnjih opravil s primernim poimenovanjem, pod katere nato poljubno gnezdimo pod-opravila. Vsa, s potrebnimi informacijami izpolnjena opravila, se nato lahko pod skupnim imenom združijo na vrsticah prodajnega računa.
  Glej Opravila

  Kako naredimo obračun opravil?

  Izpolnili in zaključili smo vsa opravila vsakega posebej ali pa pod skupnim projektom – kaj pa sedaj?

  Na spisku katerega koli tipa opravil izberemo ukazni gumb »Ustvari prodajni račun«. Enak ukaz najdemo tudi med ukaznimi gumbi na obrazcu za pregled poslovnega stika. Odpre se nam pojavno okno, kjer določimo parametre.

  Poslovni stik - v kolikor želimo obračunati opravila samo za eno stranko jo na tem mestu izberemo. Če želimo obračunati opravila za več poslovnih stikov hkrati pustimo to polje prazno.

  Združi opravila po – izbirnik nam omogoča grupiranje opravil po projektih, storitvah in izvajalcih (odgovornih osebah).

  • Ne združuj opravila – vsa zaključena in za obračun označena opravila se bodo nanizala pod vsakim poslovnim stikom
  • projektih in storitvah – v kolikor imamo narejeno projektno opravilo (vrhnje opravilo) pod katerega smo gnezdili vsa opravila se nam bodo le-ta združila po vpisanih storitvah. Dobili bomo toliko vrstic, kolikor je bilo različnih storitev vključenih na zaključenih opravilih. Vrednost se bo seveda seštela.
  • projektih, storitvah in odgovornih osebah – za razliko od zgornjega združevanja se tu vrstice, ki so združene po storitvah, razdelijo, če so jo opravljali različni izvajalci. Za vsakega izvajalca se za vsako vrsto storitve kreira nova vrstica. Vrednosti se tudi tu seštevajo.
  • Datum začetka / Datum konca – s tem opredelimo obračunsko obdobje. Brez teh datumov nam aplikacija obračuna ne bo naredila.

  Ko smo nastavili vse parametre kliknemo na gumb »Poišči vsa opravila«. V kolikor nismo izbrali poslovnega stika, se nam bo prikazal spisek vseh poslovnih stikov, za katere smo v določen obdobju opravljali različne naloge. V kolikor za katerega izmed navedenih poslovnih stikov ne želimo kreirati prodajnega računa, preprosto odznačimo potrditveno polje, ki se nahaja ob njegovem imenu.

  Ob kliku na ime poslovnega stika se nam pokaže povzetek vseh opravljenih nalog, ki so bila zaključena in označena s kvalifikator »Opravilo se obračuna«.

  • Stolpec »Opravilo« - nam izpiše naziv opravila ali naziv projekta, ki je lahko, glede na izbran parameter na polju »Združi opravila po«, dopolnjen z nazivom storitve in imenom izvajalca opravila. To polje se bo izpisalo na vrstici prodajnega računa v polju »opis«.
  • Stolpec »Storitev« - izpisana je storitev, ki se bo obračunala in bo tudi dodana na vrstico listine (id).
  • Stolpec »Kol.« - gre za količino porabljenih enot (pa naj bo to za kos ali pa časovno enoto). - ta se bo vpisala tudi na vrstico listine v polje z istim imenom.
  • Stolpec »Cena« - gre za prodajno ceno navedene storitve na enoto brez ddv-ja, ki bo na listini zapisana v stolpec »pc«.
  • Stolpec »Skupaj« - gre za skupno prodajno cene glede na porabljeno količino enot.
  • Stolpec »DDV%« - izpiše se %ddv izbrane storitve, ki se tudi prenese na vrstico listine prodajnega računa.
  • Stolpec »Trajanje« - pa gre za dejansko urno porabo časa, ne glede na obračunano količino.

  Poleg vsake vrstice imamo potrditveno polje:

  • označeno – pomeni, da bo vrstico preneslo na prodajni račun
  • neoznačeno – pomeni, da opravila ne bo obračunalo.
  Ko smo z izbranim zadovoljni, kliknemo na gumb »Ustvari listino«, ki nam naredi toliko prodajnih računov, kolikor imamo izbrani poslovnih stikov s po toliko vrsticami, kolikor jih imamo označenih.

  Prodajne račune še malce pregledamo, opremimo z ustreznimi datumi, knjižimo, pošljemo stranki in na bančnem računu občudujemo sadove našega dela.

  * privzeta storitev je storitev, katere id je vpisan v splošni nastavitvi »DefaultStoritev«.
  Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve
  Vaša cena: 0,00 €

  Oddajanje in prejemanje eRačunov na BizBox

  Oddajanje eRačunov na BizBox

  Za pošiljanje eračunov preko bizBox sistema je od posameznega poslovnega stika (kupca) potrebno pridobiti potrditev, da ima vključeno prejemanje eRačunov preko izmenjalnih poti ( bizBox, eBanka, UJPNET, … ).

  Tak poslovni stik se potem označi s kvalifikatorjem »bizBox«. Še vedno pa velja, da poslovne stike javne uprave označimo s kvalifikatorjem »Proračunski uporabnik« - tako označene stranke bodo račun še vedno prejemale premo UJP portala - na ta način se tudi izognemo nepotrebnim stroškom, ki so vezani na pošiljanje preko bizBox-a.

  Pošiljanje posameznega računa se izvede na samem knjiženem računu z ukaznim gumbom »Oddaj račun na UJP ali bizBox«. Sistem na podlagi zgoraj omenjenih kvalifikatorjev (bizBox, Proračunski uporabnik) prepozna, na kateri izmenjevalni strežnik se eRačun dejansko pošlje.

  Po potrjeni pravilni oddaji eRačuna nam sistem sporoči oddajno številko, pod katero je bil dani račun sprejet na oddaljenem strežniku. Ta številka se tudi doda kot lastnost na desni strani obrazca računa

  Prejemanje eRačunov iz bizBox-a

  Osnovno prejemanje listin iz bizBox-a se dogaja samodejno na strežniku in sicer periodično na 1 uro. Sistem vse prejete dokumente shrani v posebno tabelo, do katere lahko dostopamo preko menija Uvozi/Izvozi -> Zunanji dokumenti

  Tu vidimo spisek vseh prejetih dokumentov s časovno oznako prejema dokumenta in nekaj osnovnimi podatki za hiter pregled, čemu je posamezni dokument namenjen.

  Klik na posamezni dokument nam pokaže podrobnosti tega dokumenta, kjer lahko vidimo tudi morebitne dodane datoteke ali vizualizacijo tega dokumenta.

  Na tem dokumentu se nahaja tudi gumb »Uvozi eRačun«, ki nam prikaže vnosno formo za dejanski uvoz dokumenta v aplikacijo med nabavne račune.

  Vaša cena: 0,00 €

  Splošni šifranti

  Nastavitve => Splošni šifranti

  Splošni šifrati so namejeni vsem izbirikom, ki se v aplikaciji pojavljajo na več različnih koncih in jih lahko smiselno dopolnjujemo skozi uporabo aplikacije.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Sled za nabavljenim materialom - izpis prevzemov in oddaj

  Pri obrtniških delih se velikokrat naredi, da od naših dobaviteljev prevzamemo material, ki ga nekaj ur za tem že pridno vgrajujemo pri naših strankah. V kolikor delo pri stranki traja dlje časa težko sledimo katere artikle smo uporabili pri stranki. In ko konec meseca oziroma ob zaključku dela poskusimo narediti obračun brskamo po spominu in prevzemnicah, da bi prišli pravih informacij.

  Aplikacija vam to delo malce olajša, še posebej, če smo dovolj disciplinirani, da vsakodnevno vpisujemo vanjo vse prevzemnice. Ob vrstici na sami prevzemnici imamo polje Element, kjer izberemo iz izbirnika poslovnih stikov tistega, za katerega je bil artikel v tej vrstici namenjen.

  Vsako prevzemnico knjižimo in tako delamo nekakšno beležko.

  Ko želimo pregledati katere artikle smo porabili pri stranki gremo na spisek poslovnih stikov in kliknemo na ukazni gumb »Izpis prevzemov in oddaj«, ki ga najdemo na desni med ukaznimi gumbi. V polje »Išči P.S. ali artikel« vpišemo ime stranke in aplikacija bo poiskala vse prevzemnice, ki vsebujejo artikle, ki smo jim v polje element vpisali izbrano stranko. Če kliknemo na prevzemnico nam po prikazalo tudi artikle.  

  Vaša cena: 0,00 €

  Sistemske lastnosti

  Artikli

  Prikaži slike od
  1001 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina
  V spletni trgovini je urejanje slik izredno zahtevno. V primeru, da imamo za več artiklov enake slike, lahko slike dodamo le na enega in nato s pomočjo te lastnosti slike poveževa tudi na ostale artikle. Na artiklu, ki vsebuje enake slike, dodamo to lastnost in kot vrednost dodamo artikel, ki take slike že ima. Uporabno je tudi pri geolociranih  artiklih, kjer nato slike urejamo samo na nosilnem artiklu, povežemo pa jih na vse geolocirane (jezikovne) različice. 

  Uporabi cene od  / Cene se uporabljajo na
  1010 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina, listine
  Artikle lahko med seboj povežemo s to lastnostjo, ki omogoča, da cene spreminjamo samo na enem od artiklov. S tem si pomagamo pri urejanju artiklov, saj lahko cene za enak artikel, ki se zaradi različnih barv ali geolokacij, v aplikaciji pojavlja večkrat, urejamo samo na enem izmed njih.

  Povezava med artikli in skladišči (Lokacija artikla)
  1012 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišče/lokacija) - Listine
  S to lastnostjo aplikaciji povemo, da želimo ta artikel vedno shranjevati na eni/isti lokaciji. Ko je lastnost izpolnjena, se na nabavne in prodajne listine, ob izbiri tega artikla, vedno doda izbrano skladišče.
  POZOR - na delovnih nalogih ta lastnost ne deluje, kar imamo za podobno funkcionalnost določeno drugo lastnost.

  Rok uporabe
  1013 - Datum in čas - Proizvodnja, prodaja, poročila
  Rok uporabe artikla navadno določen ob prevzemu lot artikla, lahko pa ga dodamo tudi kasneje. Rok uporabe se upošteva ob proizvodnji, kjer uporabljamo FEFO metodo porabe surovin. Rok uporabe se uporablja tudi na poročilih, kjer lahko poiščemo in pregledamo artikle, ki jim bo rok potekel do presečnega datuma.

  Št. serija artikla (Št. serija za serijsko)
  1015 - Povezava na drugo tabelo (artikli - številčne serije) - Listine, prodaja, proizvodnja
  Za vsak artikel se lahko ob nabavi oziroma izdelavi kreira serijska številka, če imamo na tabeli (prevzemnic, delavnih nalogov... ) označen kvalifikator "Generiraj serijsko število". Za vsak artikel lahko naredimo svojo številčno serijo in s to lastnostjo artikel z njo tudi povežemo.

  Število POS nalepk
  1019 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  S to lastnostjo določimo število nalepk (kopij), ki se natisnejo za ta artikel ob tiskanju iz POS terminala (proizvodnja).

  Spremenjen
  1021 - Datum in čas - splošno / informativno
  Lastnost se doda artiklu avtomatično ob prvi spremembi. Datum se spremeni vedno, ko je podatek popravljen, tako se vedno kaže datum zadnje spremembe.

  Poreklo
  1044 - Povezava na drugo tabelo (artikli - države) - Transport, prodaja, nakup, interstat
  Lastnost se nanaša na državo porekla artikla (blaga). Ta lastnost se ob uporabi Intrastat poročila dodaja v sezname.

  Kombinirana nomenklatura 
  1045 - Povezava na drugo tabelo (artikli - kombinirana nomenklatura - šifrant) - Transport, prodaja, nakup
  Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave uvrstiti v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.). Šifrant za kombinirano nomenklatura je določen s strani države.

  Ne vključi v Intrastat (Ne gre v Intrastat) - Interstat
  1046 - Potrditveno polje
  V koliko označimo polje pri tej lastnosti, se ta artikel ne bo vključil v Interstat poročilo.

  Korak količine
  1047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vsak artikel posebej (glej tudi kategorije) se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju na artiklu, pri kliku na plus ali minus (dodajanje in odvzemanje količine).  Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  1048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  1049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa tega artikla v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Artikel ima sestavnico
  1051 - Potrditveno polje - Proizvodnja, informativno
  Artikel, ki ima sestavnico lahko označimo s potrditvenim poljem na tej lastnosti. Informativna lastnost.

  Proizvodna lokacija
  1055 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišča/lokacije *proizvodne lokacije) - Proizvodnja
  Artikel povežemo z proizvodno lokacijo na kateri ga izdelujemo - ob izbiri artikla se ta lokacija avtomatično doda na delovni nalog.
  Pozor - na enem delovnem nalogu je lahko vedno samo ena proizvodna lokacija.

  Zaokroževanje na sestavnicah 
  1056 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost zapišemo število decimalnih mest, na karo se zaokroži poraba te surovine v proizvodnji. V kolikor želimo zaokroževanje na 2 decimalki in je poraba 1,223 kilograma/enoto, mi pa uporabimo 3 enote bo poraba surovine na proizvodnem nalogu zaokrožena na 3,67 kg.

  Se lahko naroča
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja, naročanje
  Artikel lahko sestavljamo, lahko pa ga tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). - Pri poročilu - Planirana poraba materialov, se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (surovina) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnice, ki nimajo označene te lastnosti pa se razdelijo na surovine iz katerih so sestavljeni.

  Količina za pakiranje (Kol. izdelkov v enem pakiranju)
  1058 - Številčna lastnost - Proizvodnja
  Lastnost dodamo na artikle, ki jih izdelujemo. Vpišemo številko, ki ponazarja količini izdelanih artiklov, ki gre v eno enoto pakiranja. Aplikacija nas na delovnih nalogih opozori, da je potrebno natisniti nalepko vedno, ko število izdelanih artiklov doseže to številko.

  Osnovno sredstvo
  1059 - Potrditveno polje - Osnovna sredstva
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen osnovnemu sredstvu podjetja. (amortizacija)

  Delovna oprema 
  1060 - Potrditveno polje - Delovna oprema
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen za delovno opremo zaposlenih. (obraba)

  Izraba opreme v mesecih
  1061 - Celoštevilčna lastnost - Delovna oprema
  V mesecih ocenjena obraba delovne opreme.

  Uveljavi FIFO
  1062 - Potrditveno polje - Proizvodnja, prodaja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi prisilni FIFO / Izključi prisilni FIFO.

  Deli med skladišči 
  1063 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi deljenje med POSi / Izključi deljenje med POSi.

  Zahteva pregled za stopnjo
  1064 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnosti za povezavo nosilnih artiklov s stopnjami skladišč. Če ima nosilni artikel tako lastnost, potem z medskladiščnico ne moremo premakniti artikla v skladišče, ki zahteva tako ( ali višjo ) stopnjo, dokler pregled ni opravljen - LOT artikla dobi lastnost 1065 - "Pregledan na stopnji"

  Pregledan na stopnji
  1065 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnost za povezavo LOT artiklov s stopnjami pregleda, ki se uporablja, kadar je za določen pregled že bil izveden. Na lastnosti uporabljamo polje "link" za povezavo na opravilo pregleda.

  Potrjena stopnja 
  1066 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki smo jo za ta artikel že potrdili.

  Naslednja stopnja
  1067 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki artiklu sledi v nadaljevanju proizvodnega procesa. 

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  1017 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Označena lastnost nam v spletni trgovini skrije možnost nakupa.  Za razliko od kvalifikatorja "Blokirano za prodajo", ki nam artikel umakne iz spletne strani in kvalifikatorjem "Zastarel", ki nam gumb za dodajanje v košarico zamenja z ustreznim znakom za razprodano, nam ta lastnost samo skrije gumb za košarico.

  Ročni obsolete
  1042 - Datum in čas - Spletna trgovina, sinhronizacija artiklov
  Z izpolnjenim poljem preprečimo nadaljnjo sinhronizacijo artikla, ki se izvaja preko uvoženih xml datotek naših dobaviteljev.

  Ne deli sestavnice pri planiranju 
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Artikel lahko sami sestavljamo v proizvodnji, lahko pa ga že sestavljenega tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). Takemu artiklu dodamo to lastnost in jo označimo.
  Pri poročilu - planirana poraba materialov -  se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (material) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnicami, ki nimajo označene te lastnosti, pa se razdelijo na materiale iz katerih so sestavljeni.

  Datum v LOT šifri 
  1068 - Tekstovna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost lahko vpišemo eno izmed dveh vrednosti FIFO (first in - first out) oziroma FEFO (first expired, first out). Glede na to nastavitev nam bo aplikacija pri kreiranju tako označenega LOT artikla zraven pripisala ustrezen datum.

  Hraniti do
  1069 - Datum in čas - Proizvodnja
  Datum, ki ga izberemo v tem polju nam pove do kdaj moramo hraniti izdelek - gre predvsem za vzorce, ki so v nekaterih vrstah proizvodne nujni.

   

  Poslovni stiki

  Zaporedni opomin
  2020 - Številska lastnost - CRM, Listine
  Lastnost se avtomatično doda poslovnemu stiku, ko oziroma če mu iz aplikacije pošljemo opomin. Na ta način tudi na poslovnem stiku vidimo, da smo stranki pošiljali opomine.

  Število zaposlenih
  2024 - Številska lastnost - CRM
  Informativna lastnost, v katero vpišemo število zaposlenih v podjetju. 

  Naročnik e-novic
  2010 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov s poslovnimi stiki se avtomatično naredi povezava med poslovnim stikom in naročnikom e-novic. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je poslovni stik povezan.

  Klik na novico
  2018 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "Kliklink", nam na tem mestu izpiše novico, v kateri je naročnik dejansko kliknil na povezavo, ki je bila dodana s pomočjo "Kliklink" značke. Teh lastnosti je seveda na poslovnem stiku lahko veliko - odvisno od tega na koliko povezav v novicah je kliknil.

  Ogled novice
  2019 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "VIEWSLIKA", nam na tem mestu izpiše novico, ki jo je ta uporabnik dejansko pogledal. Seveda pa morata biti povezana naročnik e-novic in poslovni stik, novica  pa mora vsebovati značko "VIEWSLIKA".

  Uporabniške VPC cene od / Cenik
  2008 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - poslovni stik) - Veleprodaja
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot cenike. Na vsak artikel lahko povežemo različno število poslovnih stikov in jim določimo procent popusta. Da bi se izognili dodajanju vsakega poslovnega stika na vsak artikel, lahko naredimo poslovne stike, ki nadomestijo cenike in nato ustrezne partnerje preko te lastnosti povežemo na pravi cenik.

  Uporabi naš bančni račun / Nakazilo na TRR
  2017 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - banke) - Prodaja, Listine
  V kolikor imamo v podjetju več odprtih računov lahko na tem mestu določimo, na kateri račun naj stranka nakaže plačilo. Izbiramo lahko med računi, ki smo jih dodali na naš (nosilni) poslovni stik - izbrani račun pa se bo izpisal tudi na listini.

  Slika poslovnega stika
  2038 - Slika - CRM
  Informativna lastnost - preko te lastnosti lahko dodamo poljubno sliko, ki nam služi za orientacijo oziroma predstavitev podjetja.

  Stroškovni nosilec
  2040 - Tekstovna lastnost - Računovodstvo
  Računovodska lastnost - če za določen poslovni stik uporabljamo specifičen stroškovni nosilc.

  Naslov za dostavo
  2041 - Tekstovna lastnost - CRM
  V polje vpišemo naslov za dostavo, v kolikor se ta razlikuje od naslova podjetja. Gre za informativno lastnost.

  Veljavnost pogodb
  2044 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo datum do kdaj je veljavna pogodba o sodelovanju med nami in poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke - seveda do izteka veljavnosti pogodbe.

  Številka pogodbe
  2045 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo številko pogodbe, ki smo jo sklenili s poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke.

  Fakturiranje
  2046 - Mali šifrant - CRM, Listine
  Lastnost je informativne narave - z njo pa si označimo na koliko časa izdajamo fakture tej stranki. To je navadno dogovor med nami in poslovnim partnerjem na tem mestu pa si ta dogovor označimo. V mali šifrant si lahko dodamo poljubne vrednosti. Ta lastnost se izpiše tudi pri knjiženju več listin na enkrat, kar nam omogoča ukazni gumb na spiskih listin - in sicer že na spisku vidimo kako smo za izdajanje računov dogovorjeni s partnerjem.

  Sklop - Banner lastnosti
  V inMastru so tudi proizvajalci poslovni stiki. Te proizvajalce lahko povežemo na artikle in na tak način lahko v sami spletni trgovini artikle filtriramo tudi po proizvajalcih. Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle enega proizvajalca dodamo reklamni oglas. 

  • Banner - Slika
   2047 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih tega proizvajalca, ki hkrati sodijo tudi v kategorije, ki so naštete z lastnostjo Banner - Kategorija.
  • Banner - Kategorija
   2051 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - kategorije artiklov) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želeno kategorijo. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tem proizvajalcu, prikazovala na vseh artiklih, tega proizvajalca, ki spadajo vsaj v eno izmed naštetih kategorij.
  • Banner - Klik link
   2048 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   2049 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   2050 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

  Kategorije artiklov

  Povezava med kategorijami in skladišči / Lokacija kategorije
  3012 - Povezava na drugo tabela (kategorija - skladišče/lokacija) - Listine, Proizvodnja
  V tej lastnosti izberemo lokacijo, kamor se bodo shranjevali artikli, ki se nahajajo v tej kategoriji. Vsakič, ko bomo na listino vpisali artikel iz te kategorije, se bo na vrstici listine izpolnila tu izbrana lokacija.

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  3014 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Z oznako tega polja se v spletni trgovini pri tej kategorij onemogoči nakup (skrije se košarica) - artikli pa ostanejo - kot pri katalogih. Na tak način nakup artikla, ki se nahaja v tej kategoriji ni možen.

  Tip tiska nalepke
  3015 - Tekstovno polje -Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja
  Za to kategorijo se natisnejo nalepke, ki je oblikovana v datoteki, ki jo navedemo na tem mestu. Pripravljeno datoteko posnamemo v mapo /www/MainInclude/Tisk/POS/ - v  lastnost vpišemo samo ime datoteke brez končnice.

  Število POS nalepk
  3016 - Številčno polje - Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja 
  Na tem koncu določimo število nalepk (kopij), ki se natisne za en artikel znotraj te kategorije ob tiskanju iz POS terminala.

  Korak količine
  3047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vse artikle, ki se nahajajo znotraj te kategorije, se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju - pri kliku na plus ali minus / dodajanje in odvzemanje količine. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne. (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  3048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  3049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Slika kategorije
  3000 - Slika - Spletna trgovina
  Na tem mestu dodamo sliko kategorije, ki se potem prikazuje na spletni strani. Obliko in velikost se navadno doreče že z obliko strani.

  Vrstni red na prvi strani
  3052 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  S to lastnostjo določimo na katerem mestu v spisku izpostavljenih kategorij, se bo prikazala kategorija na kateri se nahajamo.

  Sklop - Banner lastnosti
  Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle ene kategorije dodamo oglas.

  • Banner - Slika
   3053 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih te kategorije, ki imajo proizvajalca dodanega na lastnosti Banner - Proizvajalec.
  • Banner - Proizvajalec
   3057 - Povezava na drugo tabelo (kategorije artiklov - poslovni stik) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želen poslovni stik /  želenega proizvajalca. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tej kategoriji, prikazovala na vseh artiklih, te kategorije, ki so produkt tukaj dodanega proizvajalca.
  • Banner - Klik link
   3054 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   3055 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   3056 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

   

  Prodajni račun

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  6001 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  6002 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  6003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Kontaktne osebe

  Naročnik e-novic
  15002 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov  s kontaktnimi osebami se avtomatično naredi povezava med kontaktno osebo in naročnikom e-novic z istim elektronskim naslovom. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je ta kontakt povezan. 

  Email za kreiranje opravil
  15006 - Tekstovno polje -  Opravila, atomatično kreiranje opravil
  Ta lastnost se uporablja v kolikor imamo v aplikaciji nastavljeno dodajanje novih opravil preko elektronske pošte. V kolikor pride elektronsko sporočilo na tu vpisan naslov, aplikacija naredi opravilo in kot odgovorno osebo doda kontakt, ki ima v tej lastnosti napisan ta naslov. V kolikor ima več kontaktnih oseb v tej lastnosti napisan isti elektronski naslov jih aplikacija vse skupaj doda med izvajalce.
  Več pa na naslovu Dodajanje novih opravil preko elektronske pošte 

  Privzeta obračunska storitev / Obračunska storitev kontakta
  15007 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - storitve) - Opravila, obračunavanje opravil
  Na kontaktno osebo povežemo storitev, ki ji damo določeno ceno in s tem določimo urno postavko tega kontakta. Ko ta kontakt dodamo na opravilo kot odgovorno osebo nam aplikacija, v kolikor seveda poženemo avtomatično obračunavanje opravil, naredi listino, kamor vključi to storitev po ceni, ki smo ji jo določili. Obračunana količina te storitve pa je povezana na nastavitve, tako storitve kot samega opravila.
  Več o tem pa na naslovu Obračunavanje opravil

  Klik na novico
  15008 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, v kateri izmed poslanih novic je ta kontakt kliknil na povezavo, ki smo jo s pomočjo "kliklinka" dodali v novico prav z namenom, da take klike beležimo. Na tej lastnosti imamo narejeno povezavo na novice, kjer je uporabnik kliknil na tako povezavo.  Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Ogled novice
  15009 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, katero novico si je uporabnik ogledal. S pomočjo taga Viewslika, ki ga dodamo elektronsko novico, lahko vemo, če si je uporabnik novico ogledal in povezava do ogledane novice se prikaže ob tej lastnosti na kontaktu. Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Povezava kontakt-resurs
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - reusrs) - HRM
  S to lastnostjo povežemo kontaktno osebo na resurs, ki ga uporabimo na koledarju, ki prikazuje razpoložljivost resursov. V tem primeru je naš resurs zaposleni kontakt, na katerega smo tak resurs povezali in tako na koledarju vidimo razpoložljivost oziroma zasedenost vsakega zaposlenega na poljubni dan in uro.

  Ostane izvajalec
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - tip opravil) - HRM, Opravila
  S to lastnostjo označimo kontakt za katerega želimo, da na izbranem tipu opravil vedno ostane izvajalec, ne glede na to, da nek drug uporabnik prevzame opravilo "brez izvajalcev".

   

  Spletna naročila - WEB računi

  PayPal transaction ID
  16005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  16007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  16608 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Sledenje pošiljki
  16010 - HTML oblikovno polje - Spletna trgovina
  S to lastnostjo lahko preko spletnega prikaza oddanega naročila "komuniciramo s stranko". Polje je bilo v bistvu namenjeno sporočanju sledilne številke, a je omogočeno, da stranki napišemo kar želimo. Stranka pride do tega sporočila, če v mejlu, ki ga je prejela kot potrditveni mail naročila, klikne na povezavo, ki ji omogoča preverjanje statusa (Status naročila lahko preverite tukaj).

  Opravila

  Kopirano iz
  20001 - Povezava - Opravila, Kopiranje
  Lastnost se doda avtomatično, ko kopiramo opravilo in sicer vsebuje povezavo na opravilo iz katerega je bila narejena kopija.

  PS za sinhronizacijo udeležencev / Sinh. skupine udeležencev
  20021 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo razred - 8B) nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učence 8B razreda). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - razreda 8B), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med udeleženci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Napaka / BUG
  20023 - Povezava na podatek (opravila - BUG lista)
  Pri prijavi napake lahko napako povežemo z opravilom oziroma na osnovi napake naredimo opravilo, s katerim dodelimo nalogo za odpravo napake. Ta lastnost povezuje opravilo z napako, ki jo z opravilom odpravljamo.

  Status
  20027 - Mali šifrant - status opravila z resursom
  Na koledarju za prikaz opravil z uporabo resursov (Razpoložljivost resursov / zaposlenih) lahko tudi z ikono določimo status oziroma ga lahko tudi spremenimo. Ikone so osnovnih barv in jih lahko tudi poljubno dodamo oziroma spremenimo. S to lastnostjo lahko določimo tako na koledarju kot na samem opravilu.

  PS za sinhronizacijo izvajalcev / Sinh. skupine izvajalcev
  20028 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo učitelji matematike nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učitelje matematike). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - učitelji matematike), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med izvajalci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Sinhroniziraj izvajalce tudi, če že imamo odgovorno osebo / Sinh. izvajace, kljub odg. os.
  20029 - Potrditveno polje - opravila, urniki
  Če želimo, da se na opravilu sinhronizirajo izvajalci (lastnost 20028), kljub temu, da opravilo že ima odgovorno osebo, dodamo to lastnost in jo označimo.

  Opravilo odklenil / Odklenjeno za urejanje
  20033 - Avtomatska lastnost - opravila
  Aplikacija onemogoča popravljanje že zaključenih opravil v kolikor uporabnik nima za to ustrezne pravice. In tudi ko uporabnik ima pravico spreminjanja že zaključenih opravil se mora opravilo z ukaznim gumbom odkleniti - uporabnik, ki je opravilo odklenil in čas, ko je bilo opravilo odklenjeno se zabeleži v tej lastnosti, ki se izpiše na desni strani.

  Popravljanje zaključenega opravila / Opravilo popravil
  20034 - Avtomatska lastnost - opravila
  V kolikor v aplikaciji ni nastavljeno, da se beleži kdo je "odklenil" že zaključeno opravilo za urejanje, se s to lastnostjo beleži kdo in kdaj je to že zaključeno opravilo spreminjal.

  Vrsta
  20036 - Mali šifrant - opravila
  Ta lastnost se povezuje na mali šifrant, ki nam glede na potrebe opredli za katero vrsto opravila gre (primer so servis, teren, montaža - seveda pa se šifrat prilagaja potrebam podjetja). Vrsta opravila se vidi tudi na na podrobnem prikazu opravila na koledarju "Razpoložljivost resursov".

  Potni nalog
  20038 - Potrditveno polje - Opravila, potni nalogi
  To lastnost se na opravilu označi v kolikor je opravilo namenjeno potnim nalogom.

  Relacija - pot
  20039 - Tekstovno polje - Opravila, potni nalogi
  V to polje vpišemo posamezne točke postankov in jih ločimo s podpičjem, če imamo čas prihoda, ga vpišemo na koncu destinacije - ločimo od destinacije z znakom # - primer : Beblerjev trg 2#13:00;Baragova 3#13:15

  Prodajni knjiženi računi

  Zaporedni opomin
  25012 - Sistemska lastnost - crm, listine, opomini
  Pri pošiljanju opominov iz aplikacije se na listini beleži kolikokrat smo stranki poslali opomin za račun na katerem se nahajamo.

  UJP - oddajna številka
  25001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla.

  UJP - status
  25008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  25010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  25014 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  25004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  25005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  25006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  25007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Uporabniki

  Priljubljeni artikel
  33001 - Povezava na drugo tabelo (uporabnik - artikel) - Spletna trgovina
  S to lastnostjo se beležijo priljubljeni artikli uporabnika, ki je prijavljen v trgovino. Lastnost se doda in odvzame avtomatično, ko uporabnik klikne na to funkcijo v spletni trgovini. Lastnost s povezavo na določen artikel lahko dodamo tudi znotraj aplikacije.

  Prodajni knjiženi dobropisi

  UJP - oddajna številka

  38002 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  38010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  38011 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  38012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  38005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  38004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  38006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  38009 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Račun za zapiranje
  38000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Nabavni knjiženi dobropisi

  Račun za zapiranje
  39000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  54001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  54008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  54009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  54012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  54005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  54004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  54006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  54007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  55001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  55008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  55009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  55013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  55005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  55004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  55006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  55007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi maloprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  56001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 


  UJP - status
  56008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  56009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  56013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  56005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  56004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  56006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  56007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi ambulantni računi

  UJP - oddajna številka
  57001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  57008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  57009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  57013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  57005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  57004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  57006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  57007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni računi

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  59000 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  59001 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  59003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Prodajni knjiženi veleprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  60001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  60008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  60009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  60013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  60005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  60004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  60006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  60007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni predračuni 

  Timestamp oddaje naročila
  63001 - Datum in čas - spletna trgovina, b2b trgovina
  Lastnost beleži datum in čas dejanske oddaje spletnega naročila prijavljenega uporabnika. 

  Id oddaljenega dokumenta
  63002 - Povezovanje na druge aplikacije
  V kolikor se inMaster aplikacija povezuje na druge aplikacije in jim posreduje spletna naročila, se na tem mestu pojavi id dokumenta, ki mu je aplikacija posredovala informacije iz spletnega naročila.

  PayPal transaction ID
  63005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  63007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  63008 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Resursi

  Skupina resursov
  102001 - Mali šifranti
  Resursi se v grobem delijo na ljudi, stroje in prostore - je pa mali šifrant na tem mestu namenjen zgolj informativni in si ga lahko najemnik aplikacije vedno popravi/pripravi po svoje.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Številčne serije

  Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije

  Številčne serije oziroma sekvence se znotraj aplikacije InMaster ne nanašajo samo na listine pač pa na vse forme, ki zahtevajo šifro kot unikatno informacijo/polje. To preprosto pomeni, da vsakič ko vpišemo podatek in ta zahteva vpis unikatnega polja (navadno gre za id ali šifro podatka) lahko le tega izpustimo in nam bo aplikacija sama »vpisala« novo šifro. Sosledje šifer določimo v nastavitvah.

  Za listine so številčne serije nekoliko bolj definirane, saj jih do neke mere regulira zakonodajo. Za razliko od navadnih sekvenc, se sekvence za listine lahko določajo za vsako poslovno leto posebej.

  Za primer številčne serije, ki ni vezana na listine lahko vzamemo recimo artikle.

  V primeru, da v polje »Id artikla« ne vpišimo ničesar aplikacija vzame naslednjo številko oziroma šifro, ki še ni bila uporabljena. Kako naj bo ta šifra sestavljena pa lahko nastavimo na Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije - Sequenca za nove artikle. Vsak podatek, ki zahteva unikatno šifro in jo v primeru, da je ne vpišemo sami, doda aplikacija, ima svojo sekvenco že dodano v ta spisek.

  Opis – nam pove za kateri podatek znotraj aplikacije je šifra narejena. Opisa ne popravljamo! Služi za to, da iz spiska vseh številčnih serij najdemo pravega.

  Predpona – vsak podatek ima lahko pred zaporedno številko, znake, ki nam že na prvi pogled povedo, za katero šifro gre. Vsi vpisani znaki, se bodo pri kreiranih šifrah pojavili pred številkami. Predpona v šifri ni obvezna.
  Primer: Predpona A- bo v kreiranih šifrah šifrah izgledala tako A-1, A-2, A-3, ...

  Zapona – vsaki šifri lahko, podobno kot pri predponi, dodamo določene zanke tudi na koncu šifre. Vsi vpisani znaki se bodo pojavili po zaporedni številki. Zapona v šifri ni obvezna.
  Primer: Zapona -art bo v kreiranih šifrah izgledala takole 1-art, 2-art, 3-art, … 

  Šifra lahko vsebuje tako predpono in zapono hkrati, lahko pa ne vsebuje nobene od njih. Vsebovati pa mora številke

  Začetek – gre za začetek številčne serije. V kolikor bomo vpisali na tem mestu številko 1 bo dodajalo artikle od številke 1 naprej (1,2,3, ...), če vpišemo 1000 pa od številke 1000 (1000, 1001, 1002, …). Aplikacija vsakemu elementu podeli svojo številko in tudi če element izbrišemo bo še vedno ta šifra veljala za uporabljeno.

  Konec – konec številčne serije je maksimalna številka, ki jo bo aplikacija še zapisala v šifro. Navadno se v to polje vpiše številko kot je 999999, ki jo navadno nikoli ne dosežemo.

  Datum začetka / Datum zaključka – ti polji sta pomembni le pri listinah, saj z njimi omejimo številčno serijo na eno leto.

  Povečaj za – v to polje vpišemo za koliko naj se poveča zadnja dodeljena šifra. Navadno sem vpišemo številko 1 in števila v šifri si bodo sledila po vrsti. Lahko pa seveda šifro povečujemo za poljubno vrednost.

  Zadnja številka – v to polje aplikacija sama vpiše trenutno zadnjo uporabljeno številko šifre.

  Datum uporabe – aplikacija tu izpiše datum, ko je bila kreirana zadnja šifra elementa.

  V kolikor gre za številčno serijo listin, pod osnovnimi nastavitvami sledijo nastavitve za vsako obdobje posebej. Da lahko nastavimo obdobja izberemo kvalifikator »Obdobja«, ki nam odpre možnost izbire nastavitev po poslovnih letih. Edina razlika od nastavitev običajnih številčnih serij je v tem, da tu izbiramo tudi obdobje - poslovno leto.

  Kvalifikatorji

  Zaključena – v kolikor označimo ta kvalifikator te številčne serije ne bo mogoče uporabljati – ko bomo kreirali nov element, kjer se uporablja ta številčna serija nas bo aplikacija opozorila, da je številčna serija zaključena. S tem tudi preprečimo, da bi se šifre avtomatično dodajale na elemente in na nek način prisilimo uporabnike, da šifre vpisujejo ročno.
  Pozor – te funkcije za številčne serije listine ne uporabljamo!

  Uporabljamo padding – v kolikor smo izbrali ta kvalifikator, nam bo aplikacija zaporedno številko zapisala s petimi znaki.
  Primer – v kolikor je zaporedna številka elementa 5, nam aplikacija ob uporabi tega kvalifikatorja namesto 5 zaporedno številko izpiše 00005.

  Obdobja – v kolikor želimo nastaviti vsako obdobje posebej, označimo ta kvalifikator. Na strani se nam odpre urejevalnik številskih serij po poslovnih letih.

  Uporabniška serijska številka – ta kvalifikator pa nam malce spremeni funkcionalnost številčnih serij, saj z njegovo uporabo te postanejo uporabniške serijske številke. Same nastavitve so enake kot pri številčnih serijah, le da se te številke dodajajo artiklom, kot serijska številka artikla. Uporabniška serijska številka se, kot že samo ime pove, veže na nek poslovni stik, ki od nas kupuje določene artikle. Tem artiklom se ob prodaji doda, poleg naše tudi uporabniška serijska številka.

  Se dnevno resetira – številčna serija se navadno »resetira« ob koncu leta. Na tem mestu pa lahko to omejimo na en dan. Pozor - pokoncu dneva je potrebno spremeniti šifro.

  Se mesečno resetira – številčna serija se navadno »resetira« ob koncu leta. Na tem mestu pa lahko to omejimo na en mesec. Pozor - ob koncu meseca je potrebno spremeniti šifro.  Vaša cena: 0,00 €

  Uporabniške serijske številke


  V podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, a jim njihove končne izdelke tržijo zunanji, s pogodbo vezani poslovni partnerji, lahko za vsakega izmed njih pripravimo svoj set serijskih številk s katerimi označimo vsak artikel, ki ga tej pogodbeni stranki izdelamo. S tem si zagotovimo sledljivost artiklov, hkrati pa že na prvi pogled vidimo koliko in katere izdelke je prodal prodal posamezni poslovni partner.

  Kaj potrebujemo za kreiranje uporabniških serijskih številk?

  1. Številčna serija

  Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije

  Naredimo novo številčno serijo, kjer določimo kako naj se izdelki za ta poslovni stik označujemo. V kolikor želimo, da se vsako leto začne z novo serijo označimo kvalifikator »Obdobja« in izpolnjujemo polja, ki so namenjena trenutnemu poslovnemu letu. V naprej si lahko pripravimo tudi ostala poslovna leta. V kolikor nas obdobja ne zanimajo izpolnjujemo samo osnovna polja, kvalifikatorja »Obdobja« pa ne označujemo.
  Označevanje polj se prav nič ne razlikuje od drugih številčnih serij.
  Glej Številčne serije

  2. Poslovni stik

  Partnerji => Poslovni stiki

  Potrebujemo poslovni stik, ki mu tako pripravljena številčna serija pripada. Poslovni stik potrebuje izpolnjena vsa polja, ki zagotavljajo normalno poslovanje s podjetjem. Razlika je le v tem, da moramo na ta poslovni stik nekako povezati zgoraj pripravljeno številčno serijo. To naredimo z lastnostjo.

  Na desni strani, s pomočjo ikone za dodajanje lastnosti Dodaj lastnost, poslovnemu stiku dodamo lastnost z imenom »Številska serija« in id številko 2007. aplikacija nam bo dodala prazno polje v katerega, s pomočjo izbirnika dodamo zgoraj narejeno številčno serijo.
  Tako smo poskrbeli, da ima poslovni stik svojo številčno serijo. Aplikaciji pa je potrebno povedati katerim artiklom naj to serijsko številko doda.

  3. Artikli

  Trgovina => Artikli

  Artikli morajo biti označeni s tremi dodatnimi kvalifikatorji.

  • Ne knjiži brez serijske št.
  • Kreiraj serijske št.
  • Kreiraj uporabniško serijsko št.

  Tako smo označili katerim prodanim artiklom bodo dodeljene uporabniške serijske številke, če le te za poslovni stik, ki mu izdajamo listino, obstajajo.

   

  Vaša cena: 0,00 €