Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Ukazna vrstica

  17
  Opis

  Skoraj vsaka forma znotraj aplikacije je na vrhu strani opremljena z enako ukazno vrstico in z enakimi funkcionalnostmi, ne glede na to, na kateri formi oziroma v katerem modulu se nahajamo. So pa vse funkcionalnosti vezane tudi na pravico, tako da se zgodi, da ne vidimo vseh ukaznih gumbov, če nimamo ustreznih pravic.

  SpisekSpisek - klik na to ikono nas prestavi v spisek vseh vpisov. Za kateri spisek ge pa je seveda odvisno od tega, na kateri formi se nahajamo. 
  V kolikor smo na Poslovnih stikih nas ta ikona prestavi na spisek vseh vpisanih poslovnih stikov, ki jih z našimi pravicami smemo videti. 

  Prejšnji podatekPrejšnji podatekPrejšnji podatek - s klikom na puščico se premikamo po podatkih glede na to, kdaj so bili le-ti dodani in sicer od trenutnega podatka proti tistemu, ki je bil dodan prvi. Ko aplikacija pride do končnega podatka puščica postane "neaktivna" - siva.

  Naslednji podatekNaslednji podatekNaslednji podatek - s klikom na puščico se premikamo po podatkih glede na to, kdaj so bili le-ti dodani in sicer od trenutnega podatka proti tistemu, ki je bil dodan zadnji. Ko aplikacija pride do končnega podatka puščica postane "neaktivna" - siva.

  Premikamo se samo po podatkih na katerih se trenutno nahajamo - če smo na poslovnih stikih se s puščicami premikamo samo med obstoječimi poslovnimi stiki, ki jih glede na pravice smemo videti.

  Zgornje premikanje po vseh elementih se lahko nadomesti s premikanjem po v naprej filtriranih in razvrščenih podatkih. V kolikor podatke v spiskih razvrstimo in/ali filtriramo po nekih želenih parametrih se na samem podatku lahko premikamo zgolj po teh prikazanih podatkih z novima puščicama. tako filtriranje odpravimo z osvežitvijo strani s funkcijsko tipko F5.

  Prejšnji podatekPrejšnji filtriran podatek - s klikom na puščico se premikamo nazaj po podatkih glede na to kako jih imamo filtrirane oziroma razvrščene na samem spisku.

  Naslednji podatekNaslednji filtriran podatek - s klikom na puščico se premikamo po podatkih naprej glede na to kako jih imamo filtrirane oziroma razvrščene na samem spisku.

  Dodaj nov podatekDodaj nov podatek - s klikom na ta gumb se nam odpre nova prazna forma za dodajanje novega podatka. 
  V kolikor smo na modulu Poslovni stiki se nam prikaže prazna predloga za vnos poslovnega stika.

  Odkleni podatekZakleni podatekZakleni / odkleni podatek - s klikom na ikono zakleni podatek ta podatek zaklenemo za ta čas ko ga urejamo - ikona postane siva in s ponovnim klikom ikono zopet odklenemo. Podatek "se odklene" tudi samo in sicer pol ure po tem, ko smo ga zaklenili. S tem preprečimo, da bi na zaklenjen podatek pozabili in s tem onemogočili urejanje ostalim uporabnikom. Med tem časom, ko je podatek zaklenjen, pa ga lahko spreminjamo in popravljamo brez skrbi, da bi vmes nekdo spreminjal isti podatek tem s tem uničil naše delo. V kolikor se zgodi, da dva uporabnika popravljata isti podatek istočasno se shrani vnos tistega, ki je prej posnel podatek. Drugemu se stran osveži in vneseni podatki se prepišejo z novimi. 

  Dodaj predstavitevDodaj predstavitev - v kolikor na sami predlogi ni možnosti opisa oziroma vpisa želenih informacij, lahko za ta namen uporabimo ta ukaz. Odpre se nam pojavno okno z urejevalnikom besedil, kamor to predstavitev vpišemo. Uporablja se za različne namene - od pojasnil in navodil znotraj aplikacije kot za opise na spletnih straneh, trgovinah in drugih vmesnikih.

  Podatek vsebuje predstavitev - Ta kona zamenja ikono "Dodaj predstavitev", v kolikor podatek na katerem se nahajamo že ima predstavitev vsaj v enem jeziku.

  Dodaj opomboDodaj opombo / komentar - znotraj aplikacije lahko na točno določen podatek vežemo opombo, ki je lahko namenjena le nam, ali pa vsem uporabnikom znotraj aplikacije, ki imajo dostop do tega podatka. S klikom na to ikono se nam odpre novo pojavno okno v katerega lahko vpišemo svoj komentar. S kljukico pred opisom izberemo eno ali več opcij, ki določajo, kaj se z opombo po vpisu dogaja.

  • Privatna opomba - v kolikor označimo to opcijo, se ta opomba vedno kaže samo nam, drugače jo vidijo vsi, ki imajo dostop do tega podatka;
  • Se avtomatsko prikaže - če je označena ta opcija, se opomba odpre v pojavnem oknu vedno, ko uporabnik, ki jo sme videti, pride na ta podatek oziroma ko podatek osveži. Da se ne bi to pojavno okno pojavljalo večkrat na dan oziroma večkrat v času iste prijave, lahko z gumbom "Razumem!" aplikaciji sporočimo, da smo opombo videli in da jo v času tokratne prijave ni potrebno več prikazovati;
  • Pošlji tudi podatke forme* - v kolikor želimo, da se o komentarju obvesti odgovorno osebo in/ali kreatorja tudi preko aplikacijske pošte oziroma elektronske pošte, lahko z označbo tega kvalifkatorja, poleg same opombe pošljemo tudi podatke opravila (naziv opravila, opise, roke, čase...) ;
  • Pošlji aplikacijsko sporočilo odgovorni osebi* - z oznako tega kvalifikatorja bomo ob dodajanju opombe poslali aplikacijsko sporočilo osebi, ki je na opravilu zavedena kot "Odgovorna oseba";
  • Pošlji obvestilo odgovorni osebi po elektronski pošti* - z oznako tega kvalifikatorja bomo, ob dodajanju opombe, poslali elektronsko sporočilo osebi, ki je na opravilu zavedena kot "Odgovorna oseba". Pogoj je, da ima odgovorna oseba opravila v aplikaciji na kontaktni osebi vpisan elektronski naslov. Opombe ne moremo poslati samo na elektronski naslov - kvalifikator je možno označiti šele ko je označen kvalifikator Pošlji aplikacijsko sporočilo odgovorni osebi;
  • Pošlji aplikacijsko sporočilo kreatorju - opomba, ki smo jo vpisali, se ob izbiri te opcije, pošlje kreatorju tega podatka aplikacijsko sporočilo;
  • Pošlji obvestilo kreatorju po elektronski pošti  - z oznako tega kvalifikatorja bomo, ob dodajanju opombe, poslali elektronsko sporočilo osebi, ki je podatek kreirala. Pogoj je, da ima ta oseba v aplikaciji na kontaktni osebi vpisan elektronski naslov. Opombe ne moremo poslati samo na elektronski naslov - kvalifikator je možno označiti šele ko je označen kvalifikator Pošlji aplikacijsko sporočilo kreatorju;
  • Ustvari opravilo kreatorju - uporabniku, ki je kreiral ta podatek na ta način dodelimo opravilo, ki ima kot opis vključeno sporočilo, ki smo ga vpisali pod opombo;

   * ti ukazi se v opombah nahajajo samo na področju opravil

  Opombe oziroma komentarji se izpisujejo v tem pojavnem oknu. Komentarje lahko oseba, ki jih je dodala pregleduje, popravlja, izbriše pa tudi arhivira, kar pomeni samo to, da takih opomb ni več videti na spiskih. Arhivirane opombe pa lahko seveda kadarkoli pokličemo nazaj s klikom na ukazni gumb "Prikaži arhivirane komentarje".

  Komentarji se lahko prikazujejo tudi na podatkih (na formah) v kolikor imamo označeno splošno nastavitev aplikacije "PrikaziKomentarjeNaFormi".

  Dodaj opomboOpomba je dodana - uporabniku, ki lahko vidi opombo, se ikona za dodajanje opombe spremeni.
   

  Shrani spremembeShrani spremembe - vsako spremembo je potrebno shraniti. Shranjevati moramo pogosto, saj se podatkih shranjujejo na oddaljen strežnik in ob morebitni prekinitvi internetne povezave gre lahko vse naše delo v nič.

  Podatek ni shranjen!Ob spremembah boste na strani videli tudi to ikono, ki pomeni da podatek ni shranjen. S klikom nanjo se podatek shrani. 
  Spremembe pa se shranjujejo tudi z bližnjico na tipkovnici Ctrl+s.

  Povrni podatkePovrni podatke - ta ukazni gumb nam povrne stanje na formi na stanje ob zadnjem shranjevanju.
   

  Briši podatekBriši podatek - podatek s tem ukaznim gumbom izbrišemo. Na določenih formah se podatek zaradi zgodovine poslovanja ne izbriše iz aplikacije, ampak se samo ne prikazuje več v spiskih (recimo na tabeli artiklov)

  Nastavi praviceNastavi pravice - pravice se znotraj aplikacije navadno pripravijo glede na funkcijo, ki jo ima posameznik v podjetju. Občasno pa lahko samo na določen podatek damo pravico osebi, ki drugače tega ne bi smem videti/spreminjati/kopirati ali celo brisati. To storimo s pomočjo tega ukaznega gumba. Hkrati pa lahko na tem mestu pogledamo, kdo vse lahko vidi, spreminja, briše ali kopira ta podatek.
  Odpre se nam pojavno okno znotraj katerega lahko vidimo in urejamo pravice posameznikov in skupin na podatek na kateremu se nahajamo. Skupine ali osebe lahko dodamo tako, da kliknemo na ikono nad spiskom pravic. 

  Dodaj uporabnika - odpre se nam seznam vseh uporabnikov aplikacije, kjer izberemo osebo, ki ji želimo dodati/spremeniti ali izbrisati pravice.

  Dodaj skupino uporabnikov - odpre se nam seznam vseh skupin uporabnikov aplikacije, kjer izberemo skupino, ki ji želimo dodati/spremeniti ali izbrisati pravice.

  Izpišeta se tabeli uporabnikov in skupin z označenimi vrstami pravice.

  Uporabnik/skupina - ime uporabnika ali naziv skupine, ki mu dodajamo oziroma odvzemamo določeno vrsto pravic. Ob imenu se nahajajo ikone, ki istočasno spremenijo vse pravice hkrati:
   Odstrani pravice / z izjemo lastništva - klik na to ikono uporabniku / skupini odstrani vse pravice z izjemo lastniške. V kolikor je uporabnik lastnik tega podatka mu pravice ostanejo.

  Dodaj vse prepovediDodaj vse prepovedi - uporabniku ali skupini s tem ukazom dodamo prepoved na vse vrste pravic.

  Dodaj vsa dovoljenjaDodaj vsa dovoljenja - uporabniku ali skupini s tem ukazom dodamo dovoljenja na vse vrste pravic.


  Pravice so:

  • Poglej - pravica pregleda tega elementa 
  • Spremeni - pravica spreminjanja tega elementa
  • Omejeno spreminjanje - pravica do spreminjanja dela podatkov (predvsem na opravilih)
  • Briši - pravica brisanja tega elementa
  • Kopiraj - pravica kopiranja tega elementa
  • Posebnosti - posebna pravica na vsakem modulu
  • Vse - pravica pregleda, brisanja, spreminjanja in kopiranja tega elementa

  Vrste pravice se določijo s klikom na sivo ikono . 
  Ob kliku se ikona spremeni:

  •  uporabnik / skupina nima te pravice
  •  uporabnik / skupina ima to pravico
  •  uporabnik / skupina izrecno ne sme videti tega podatka (tudi če ima drugače globalno pravico do teh podatkov)
  •  uporabnik je lastnik tega podatka

  Prevzemi lastniške pravicePrevzemi element - v kolikor podatek nima lastnika (to se navadni zgodi ob uvozih podatkov aplikacijo), lahko s to ikono prevzamemo lastništvo nad tem podatkom. To pomeni, da ga drugi ne morejo več videti, če nimajo globalne pravice nad tem modulom. 

  Shrani kot predlogoShrani kot predlogo - Zgodi se, da vedno znova vpisujemo enake podatke in prav nam bi prišlo, ko bi imel že predizpolnjen obrazec, ki nam bi prihranil veliko časa. Ta ukazni gumb nam naredi natanko to. Ko obrazec izpolnimo s podatki, ki se vedno ponavljajo in ga shranimo, kliknemo na to ikono, ki nam odpre pojavno okno.
  Na tem pojavnem oknu izpolnimo ime - s pomočjo katerega bomo vedeli za katero predlogo gre in označimo polja, ki so od obrazca do obrazca različna.
  Nato se vedno odločimo kdo sme videti predlogo

  • moja / zasebna predloga - v kolikor označimo to polje se bo predloga kazala samo nam in je ne bo mogel uporabljati nihče drug.

  V nadaljevanju se polja nekoliko razlikujejo, a navadno vedno izberemo med tem ali se v predlogo dodajo tudi lastnosti, dokumenti ali / in komentarji
  Na predlogah narejenih na opravilih pa lahko izbiramo tudi med izvajalci, udeleženci in resursi.
  V kolikor želimo, da se katerakoli od naštetih dodatkov kopira skupaj z vsebino obrazca, želeno označimo.

  Tako predlogo nato dodamo na namizje s pomočjo gumba "Dodaj med bližnjiceDodaj med priljubljene , ki ga prav tako najdemo v ukazni vrstici. Za razliko od običajnega dodajanja bližnjic tu s pomočjo gumb "Izberi predlogo" izberemo shranjeno predlogo. Ostala polja izpolnimo kot pri običajnih bližnjicah. Klik na tako narejeno bližnjico nam bo odprl obrazec z vsemi vpisanimi polji in dodatki, ki smo jih označili.
   

  Dodaj med priljubljeneDodaj med bljižnjice - pomeni, da ta podatek dodamo med bližnjice na osnovni strani modula kjer se nahajamo in hkrati tudi na namizje, če to seveda želimo. 
  Napis in barvo si za bližnjico lahko nastavimo sami, povezava pa se doda avtomatično.
  Če želimo bližnjico tudi na namizju označimo možnost “Bližnjica se vidi na namizju„ in vse, kar smo zapisali potrdimo z gumbom “Dodaj priljubljeno„. 
  V kolikor želite na namizje dodati bližnjico, ki odpira novo prazno formo tega podatka, kliknemo na ukazni gumb "Dodaj nov podatek" in ko imamo pred sabo novo prazno formo izberemo ikono daj med priljubljene. Klik na bližnjico nam bo tako vedno dal novo prazno formo tega podatka. 

  Poglej zgodovinoPoglej zgodovino dogodkov - odpre se nam pojavno okno, kjer vidimo kdo izmed  uporabnikov je spreminjal podatek na katerem se nahajamo in kdaj so se spremembe zgodile.
   

  PomočPomoč - klik na ta gumb nas vrže prav na to stran, kje se nahajajo navodila in postopki za aplikacijo InMaster.

   

   

   
   
   
  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti