Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  XML sinhronizacija artiklov

  619
  Opis

  Aplikacija InMaster omogoča tudi uvoz xml datotek s podatki artiklov naših dobaviteljev. Na tak način dobimo ažurne podatke od naših dobaviteljev – na tem mestu seveda govorim predvsem o nabavnih cenah in o zalogi – ne da bi jih morali preverjati sami. Uvoz poleg sinhronizacije podatkov omogoča tudi nekoliko lažje dodajanje novih produktov v našo ponudbo.

  Na začetku se je potrebno pripraviti na nekoliko večji obseg dela, a ko je povezava vzpostavljena, večino delo opravi aplikacija sama.

  Za začetek je vedno potrebno pridobiti datoteke od partnerjev katerih artikle želimo preko sinhronizacije uvažati v našo aplikacijo. Povezavo vam uredi vaš skrbnik InMaster aplikacije.

  Nastavitev sinhronizacije

  Nastavitve => Za razvijalce => Nastavitve sinhronizacije
  Na tem mestu najdemo vse xml datoteke, ki so povezane v našo aplikacijo. Pri samem urejanju se bomo osredotočili predvsem na kvalifikatorje, ki jih najdemo na desni strani aplikacije.
  Izberemo xml uvoz, ki ga želimo urejati in uredimo način sinhronizacije.

  Avtomatsko poganjanje sinhronizacije – označen kvalifikator nam bo sinhronizacijo tega xml uvoza poganjal 1x dnevno avtomatsko. Skupaj s tem kvalifikatorjem lahko označimo tudi uro osveževanja, ki jo najdemo na sredini forme (polje - Osveževanje ob določeni uri).

  Avtomatsko periodično poganjanje sinhronizacije – v kolikor namesto zgornjega kvalifikatorja označimo tega, moramo vpisati tudi periodiko osveževanja in sicer na formi izpolnimo periodiko v sekundah (polje - Periodično osveževanje v sekundah).

  Obveščaj skrbnika o poganjanju sinhronizacije – v kolikor označimo to polje bo skrbnik (izbran v polju – Skrbnik) dobival obvestila o sinhronizaciji te xml datoteke. *

  Obveščaj skrbnika o neznanih poljih – v kolikor označimo to polje bo skrbnik (izbran v polju – Skrbnik) dobival obvestila o novih poljih, ki so jih dobavitelji dodali v svoj xml izvoz. *

  Obveščaj skrbnika o spremembah podatkov – v kolikor označimo to polje bo skrbnik (izbran v polju – Skrbnik) dobival obvestila podatkih, ki so bili med sinhronizacijo spremenjeni. *

  Obveščaj skrbnika o novih podatkih – v kolikor označimo to polje bo skrbnik (izbran v polju – Skrbnik) dobival obvestila o novih podatkih, ki jih vsebuje poslan xml uvoz dobavitelja. *

  * skrbnik bo dobival obvestila na mail le, če je v aplikaciji na kontaktni osebi skrbnika vpisan e-naslov.

  Ko nastavimo želen način sinhronizacije in vpisa se lotimo urejanja artiklov – in tu se naše delo začne.

  Podatki sinhronizacije

  Nastavitve => Za razvijalce => Podatki sinhronizacije
  Ko se xml uvoz sinhronizira v aplikaciji dobimo kupček artiklov naših dobaviteljev, ki jih je potrebno pregledati, urediti oziroma povezati. V spisku vidimo vse artikle, ki so bili uvoženi z xml uvozom iz strani naših dobaviteljev.

  Na desni strani imamo možnost omejiti podatke glede na označene kvalifikatorje. Nekateri se označijo sami, glede na novosti ob sinhronizaciji in z njimi si lahko pomagamo že na spisku.

  • Če želimo pogledati samo nove izdelke, označimo kvalifikator »Nov podatek« => »Mora biti«.
  • V kolikor bi želeli videti samo artikle, ki so bili spremenjeni (in se niso že samodejno sinhronizirali), si z »Mora biti« označimo kvalifikator »Podatek spremenjen«.
  • Če pa želimo vedeti, kateri podatki majo nova polja, ki niso bila upoštevana pri uvozu, pa označimo z »Mora biti« kvalifikator »Podatek vsebuje neznana polja«.

  Poleg šifre, imena, dobavitelja in datuma zadnje posodobitve imamo na spisku tudi ikono za hitro sinhronizacijo. Klik na to ikono nam naredi podobno kot klik na gumb znotraj forme »Sinhroniziraj podatke« oziroma »Kreiraj nov podatek«.

  • v kolikor artikla ni, nam aplikacija kreira artikel in mu doda oziroma poveže znane informacije.
  • v kolikor je artikel že povezan pa samo sinhronizira podatke, ki jih smo jih potrdili za sinhronizacijo.

  Sinhronizacija podatka v tem primeru pomeni, da se vsa polja, ki so označena za sinhronizacijo – v osnovi, brez dodanih označb, je to le zaloga (ostala polja se sinhronizirajo le, če smo jih na formi označili s kljukico), prenesejo iz uvoženih podatkov na naše, obstoječe artikle.

  POZOR – podatki, ki so označeni za sinhronizacijo se v aplikaciji nadomestijo s podatki, ki jih je dal naš dobavitelj preko xml uvoza.

  Na artiklu, ki je namenjen sinhronizaciji, so navadno izpolnjeni že vsi podatki, od kod ta artikel prihaja. Če je artikel nov in s sistemom še ni povezan pa je polje Element prazno.
  V kolikor artikel prepoznamo in ga že imamo v naši bazi, ga na polju Element – povežemo z našim artiklom. To naredimo tako, da s pomočjo izbirnika, ki ga odpre klik na ikono poleg polja, iz spiska vseh artiklov izberemo želenega.

  POZOR – v kolikor artikel obstaja, ga je vedno potrebno povezati na roke.

  V kolikor artikla ne prepoznamo, nam klik na gumb »Kreiraj nov element«, naredi nov artikel in ga poveže na ta podatek.
  Sledi izbira polj, ki jih želimo sinhronizirati. Polja, ki jih je možno sinhronizirati imajo na koncu vrstice potrditveno polje. Če želimo, da se vsakič, ko dobavitelj popravi vsebino tega polja ta spremeni tudi v naši aplikaciji, to polje označimo.

  Nekatera polja pa zahtevajo naše posredovanje – za primer vzemimo »Proizvajalec« in »Kategorija«. Dobavitelji imajo drugačno šifro oziroma poimenovanje proizvajalcev in kategorij, zato moramo ročno povezati njihove proizvajalce oziroma kategorije z našimi. Ko to naredimo enkrat pri enem artiklu si aplikacija to zapomni in naslednjič te povezave naredi sama. Tako polje povežemo tako, da z dvoklikom na prazno vpisno polje odpremo izbirnik naših proizvajalcev oziroma kategorij in ustrezno izberemo. Ob koncu polja polja se prikaže gumb »Poveži«. S klikom nanj se naša kategorija oziroma naša šifra proizvajalca poveže s šiframi dobavitelja in ta povezava ostane za vedno. V kolikor želimo po povezavo prekiniti/urediti ali spremeniti to naredimo na meniju Nastavitve => Za razvijalce => Translacija šifer za sinhronizacijo. Preprosto najdemo ustrezno povezavo in jo popravimo.

  Označimo pa tudi ustrezne kvalifikatorje na desni strani

  Samodejna sinhronizacija - pri vsakem artiklu, ki ga uredimo, imamo možnost določiti, če želimo da se avtomatsko sinhronizira. Osvežitev podatkov artikla se bo izvedla ob vsaki spremembi, ki jo bo preko xml-ja poslal naš dobavitelj.

  Obvesti o posodobitvi polja – če želimo, da nas s posodobitvijo artikla aplikacija obvesti – označimo ta kvalifikator

  Sinhroniziraj tudi, če imamo neznana polja – v kolikor nam dobavitelj v xml formo dodaja nova polja se sinhronizacija lahko tudi ustavi. Če želimo ta polja uporabljati moramo o tem obvestiti skrbnika aplikacije, v kolikor pa želimo, da se nam sinhronizacija kljub temu ne ustavi, označimo to polje. Aplikacija bo novo dodana polja prezrla.

  * Podatek vsebuje neznana polja – ta kvalifikator se nam označi, ko ima xml polja, ki jih aplikacija ni znala razporediti – to so navadno nova polja, ki jih je dobavitelj brez opozorila dodal svojemu izvozu.

  * Nov podatek – je kvalifikator, ki je označen, ko se ob sinhronizaciji doda vsakemu novemu dodanemu artiklu.

  * Podatek spremenjen - v kolikor se je zaradi sinhronizacije podatek spremenil se označi s tem kvalifikatorjem.
  * Polja se označujejo glede na podatke, ki jih je z xml-jem poslal dobavitelj.

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti