Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Dobropis ali stornacija?

  979
  Opis

  Knjiženih računov v aplikaciji inMaster ni mogoče spreminjati. Aplikacija ima svoje muhe, a ta ni ena izmed njih – spreminjanje že knjiženih računov je zakonsko prepovedano, zato se ob napaki poslužujemo stornacije ali pa dobropisa. Tako dobimo lepo številčno zaporedje vseh listin – tudi »uničenih«, ki navadno še posebej zanimajo davčno upravo.

  Stornacija:

  • izničiti želimo račun v celoti
  • račun je bil izdan v istem obračunskem obdobju kot stornacija

  Dobropis:

  • v kolikor je zavrnitev računa prišla izven obračunskega obdobja
  • v kolikor želimo narediti dobropis samo za delni znesek
  • v kolikor želimo povrniti le preplačani del računa na katerem so bili vključeni artikli (finančni dobropis)

  V obeh primerih nas aplikacija vpraša po vzroku dobropisa oziroma stornacije. Dobronamerni nasvet je, da v to okence kar najbolj nadzorno opišite situacijo, ki vas je privedla do tega dejanja. To bo pomagalo, ko boste čez pol leta pojasnjevali računovodju ali pa inšpektorju kaj se je zgodilo.

  Postopek stornacije:

  • na knjiženi listini, ki jo želimo storirati, izberemo ukazni gumb »Storniraj račun«
  • vpišemo razlog stornacije
  • odpre se nam okno, ki preverja listino pred knjiženjem
  • ob knjiženju aplikacija naredi listino tipa dobropis in jo takoj tudi sknjiži
  • odpre se knjižena listina tipa dobropis, ki ima označen kvalifikator »Storno«
  … in postopek stornacije je zaključen.

   

  Postopek dobropisa ...
  … je malo bolj kompleksen. 

  Začetek je ne glede na želen rezultat. vedno enak

  • na knjiženi listini, za katero želimo izdati dobropis, izberemo ukazni gumb »Kreiraj dobropis«

  Dobropis vedno lahko naredimo »na roke«, tako kot vsako drugo listino znotraj aplikacije (glej Delni dobropis z zapiranjem).
  Na tak način pa smo »zvezali« račun in dobropis s katerim ta račun v celoti ali delno finančno zapiramo.

  Zdaj je pred nami neknjižena listina tipa dobropis, ki je v celoti pripravljena za knjiženje:

  • tip dobropisa – materialni / storitveni dobropis – kar pomeni da smo dobili artikle, ki jih imamo na listini nazaj na zalogo, storitvam pa se prodana količina zniža za vpisano količino.
  • na vrsticah imamo vse artikle in/ali storitve, ki smo jih imeli prej na računu, le da je njihova količina zapisana z negativnim predznakom (-).
  V kolikor pustimo vse podatke take kot so in listino sknjižimo, bo dobropis v celoti izničil račun iz katerega je bil narejen. Tak knjižen račun bo veljal za »zaprtega z dobropisom« in bo tudi označen z istoimenskim kvalifikatorjem.

  V kolikor želimo izvesti samo delni dobropis – recimo, da so nam vrnili le enega izmed prodanih artiklov, ali pa zavrnili en del storitev pa je potrebno ustrezno popraviti količine na vrsticah.

  Pozor - pri artiklih ki imajo ešo / serijsko številko je potrebno pred knjiženjem vrnjeni artikel opremiti z ustrezno ešo / serijsko številko, ki ustreza vrnjenemu artiklu.

  V kolikor pa je bila stranka z narejenim oziroma poslanim zadovoljno, zmotilo pa jo je, da poleg niste dali obljubljenega popusta, pa lahko za del zneska naredimo finančni dobropis:

  • izberemo tip dobropisa - finančni dobropisa
  • obstoječe vrstice izbrišemo in dodamo nanj storitev (lahko naredimo posebno storitev »dobropisi«), vpišemo znesek, ki ga bomo dali stranki kot dobropis in količino -1,
  • sknjižimo

  račun iz katerega smo dobropis kreirali se bo zaprl v višini vpisanega zneska in stranka bo lahko plačala samo ostanek. 

   

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Delni dobropis (prodajni in nabavni) z zapiranjem

  Prodajni dobropisi

  • V meniju izberemo Prodajne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
  • Listino opremimo kot vsako drugo listino
   • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
   • ustreznimi datumi
   • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
    • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
    • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
  • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi vrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
  • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.  
   • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
   • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
  • V primeru, da ešo številke za ta artikel nimamo, bi ga pa radi imeli, dodelimo artiklu novo EŠO številko s pomočjo gumba Dodaj novo EŠO številko
  • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

  In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

  Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali je stranka račun plačala pred ali po izdanem dobropisu.

  1. v kolikor je stranka plačala po opravljenem dobropisu.
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del zneska izstavljenega računa (na vrstico, ki smo jo uvozili povežemo račun, ki ga želimo zapreti)
   • aplikacija  nam naredi novo vrstico na bančnem izpisku, na katerem je še odprti znesek zgoraj dodanega računa
   • na tej vrstici izberemo tip Kompenzacija + in nanjo povežemo listino, ki smo jo delno zaprli že v vrhnji vrstici
   • na istem bančnem izpisku dodamo novo vrstico in ponovno izberemo tip Kompenzacija + in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
   • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis

    Imamo pa tudi drugo možnost
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa izstavljenega računa
   • aplikacija  nam naredi novo vrstico bančnega izpiska, na katerem je preostal, še odprti znesek računa, ki jo izbrišemo
   • kreiramo nov bančni izpisek "interni bančni izpiske" (interni zato ker ga ne uvozimo iz banke)
   • nanj dodamo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in izberemo zgoraj delno zaprt račun
   • dodamo še drugo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in dodamo prodajni dobropis
   • bančni izpisek mora imeti vsoto 0 - nato ga knjižimo
  2. v kolikor je stranka že plačala račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku. Stranka je v preplačilu za znesek dobropisa.
   • stranki nakažemo denar, kar se vidi na uvoženem bančnem izpisku
   • ta znesek iz "nabavne" spremenimo v prodajna s fakturo in na to povežemo dobropis

  Nabavni dobropisi

  • V meniju izberemo Nabavne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
  • Listino opremimo kot vsako drugo listino
   • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
   • ustreznimi datumi
   • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
    • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
    • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
  • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi zavrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
  • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.
   • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
   • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
  • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

  In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

  Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali smo račun plačali pred ali po izdanem dobropisu.

  1. v kolikor smo plačali po opravljenem dobropisu.
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa - tako nam ostane še del, ki smo ga dali na dobropis
   • na istem bančnem izpisu izberemo opcijo Kompenzacija - in na to vrstico prodajni račun še za preostali znesek, ki ga nismo plačali in ustreza znesku dobropisa
   • na istem bančnem računu dodamo novo vrstico in ponovno izberemo opcijo Kompenzacija - in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
   • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis
  2. v kolikor pa smo že plačali račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku in smo v preplačilu za znesek dobropisa.
   • ko nam nakažejo denar se ta vidi na uvoženem bančnem izpisku
   • ta znesek iz "prodajne" spremenimo v nabava s fakturo in na to povežemo dobropis

   

  Vedno pa velja, da če zapiramo znesek odprte listine z ustreznim dobropisom, to lahko naredimo tudi na internem bančnem izpisku:

  • naredimo nov bančni izpisek, namesto številke vpišemo »interno« ali kak drug pojem, ki bo znotraj aplikacije pomenil, da gre za interno zapiranje listin
  • dodamo nanj ustrezne listine
   • v primeru da gre za prodajno listino in prodajni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Prodaja s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne prodajne dobropise
   • v primeru da gre za nabavno listino in nabavni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Nabava s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne nabavne dobropise
  • bančni izpisek knjižimo

  Pozor – interni bančni izpisek mora imeti vsoto 0.
   

   

  Vaša cena: 0,00 €