Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Delni dobropis (prodajni in nabavni) z zapiranjem

  53
  Opis

  Prodajni dobropisi

  • V meniju izberemo Prodajne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
  • Listino opremimo kot vsako drugo listino
   • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
   • ustreznimi datumi
   • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
    • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
    • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
  • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi vrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
  • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.  
   • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
   • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
  • V primeru, da ešo številke za ta artikel nimamo, bi ga pa radi imeli, dodelimo artiklu novo EŠO številko s pomočjo gumba Dodaj novo EŠO številko
  • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

  In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

  Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali je stranka račun plačala pred ali po izdanem dobropisu.

  1. v kolikor je stranka plačala po opravljenem dobropisu.
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del zneska izstavljenega računa (na vrstico, ki smo jo uvozili povežemo račun, ki ga želimo zapreti)
   • aplikacija  nam naredi novo vrstico na bančnem izpisku, na katerem je še odprti znesek zgoraj dodanega računa
   • na tej vrstici izberemo tip Kompenzacija + in nanjo povežemo listino, ki smo jo delno zaprli že v vrhnji vrstici
   • na istem bančnem izpisku dodamo novo vrstico in ponovno izberemo tip Kompenzacija + in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
   • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis

    Imamo pa tudi drugo možnost
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa izstavljenega računa
   • aplikacija  nam naredi novo vrstico bančnega izpiska, na katerem je preostal, še odprti znesek računa, ki jo izbrišemo
   • kreiramo nov bančni izpisek "interni bančni izpiske" (interni zato ker ga ne uvozimo iz banke)
   • nanj dodamo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in izberemo zgoraj delno zaprt račun
   • dodamo še drugo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in dodamo prodajni dobropis
   • bančni izpisek mora imeti vsoto 0 - nato ga knjižimo
  2. v kolikor je stranka že plačala račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku. Stranka je v preplačilu za znesek dobropisa.
   • stranki nakažemo denar, kar se vidi na uvoženem bančnem izpisku
   • ta znesek iz "nabavne" spremenimo v prodajna s fakturo in na to povežemo dobropis

  Nabavni dobropisi

  • V meniju izberemo Nabavne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
  • Listino opremimo kot vsako drugo listino
   • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
   • ustreznimi datumi
   • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
    • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
    • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
  • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi zavrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
  • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.
   • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
   • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
  • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

  In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

  Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali smo račun plačali pred ali po izdanem dobropisu.

  1. v kolikor smo plačali po opravljenem dobropisu.
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa - tako nam ostane še del, ki smo ga dali na dobropis
   • na istem bančnem izpisu izberemo opcijo Kompenzacija - in na to vrstico prodajni račun še za preostali znesek, ki ga nismo plačali in ustreza znesku dobropisa
   • na istem bančnem računu dodamo novo vrstico in ponovno izberemo opcijo Kompenzacija - in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
   • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis
  2. v kolikor pa smo že plačali račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku in smo v preplačilu za znesek dobropisa.
   • ko nam nakažejo denar se ta vidi na uvoženem bančnem izpisku
   • ta znesek iz "prodajne" spremenimo v nabava s fakturo in na to povežemo dobropis

   

  Vedno pa velja, da če zapiramo znesek odprte listine z ustreznim dobropisom, to lahko naredimo tudi na internem bančnem izpisku:

  • naredimo nov bančni izpisek, namesto številke vpišemo »interno« ali kak drug pojem, ki bo znotraj aplikacije pomenil, da gre za interno zapiranje listin
  • dodamo nanj ustrezne listine
   • v primeru da gre za prodajno listino in prodajni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Prodaja s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne prodajne dobropise
   • v primeru da gre za nabavno listino in nabavni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Nabava s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne nabavne dobropise
  • bančni izpisek knjižimo

  Pozor – interni bančni izpisek mora imeti vsoto 0.
   

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti