Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: 2 do 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Oddajanje in prejemanje eRačunov na BizBox

  790
  Opis

  Oddajanje eRačunov na BizBox

  Za pošiljanje eračunov preko bizBox sistema je od posameznega poslovnega stika (kupca) potrebno pridobiti potrditev, da ima vključeno prejemanje eRačunov preko izmenjalnih poti ( bizBox, eBanka, UJPNET, … ).

  Tak poslovni stik se potem označi s kvalifikatorjem »bizBox«. Še vedno pa velja, da poslovne stike javne uprave označimo s kvalifikatorjem »Proračunski uporabnik« - tako označene stranke bodo račun še vedno prejemale premo UJP portala - na ta način se tudi izognemo nepotrebnim stroškom, ki so vezani na pošiljanje preko bizBox-a.

  Pošiljanje posameznega računa se izvede na samem knjiženem računu z ukaznim gumbom »Oddaj račun na UJP ali bizBox«. Sistem na podlagi zgoraj omenjenih kvalifikatorjev (bizBox, Proračunski uporabnik) prepozna, na kateri izmenjevalni strežnik se eRačun dejansko pošlje.

  Po potrjeni pravilni oddaji eRačuna nam sistem sporoči oddajno številko, pod katero je bil dani račun sprejet na oddaljenem strežniku. Ta številka se tudi doda kot lastnost na desni strani obrazca računa

  Prejemanje eRačunov iz bizBox-a

  Osnovno prejemanje listin iz bizBox-a se dogaja samodejno na strežniku in sicer periodično na 1 uro. Sistem vse prejete dokumente shrani v posebno tabelo, do katere lahko dostopamo preko menija Uvozi/Izvozi -> Zunanji dokumenti

  Tu vidimo spisek vseh prejetih dokumentov s časovno oznako prejema dokumenta in nekaj osnovnimi podatki za hiter pregled, čemu je posamezni dokument namenjen.

  Klik na posamezni dokument nam pokaže podrobnosti tega dokumenta, kjer lahko vidimo tudi morebitne dodane datoteke ali vizualizacijo tega dokumenta.

  Na tem dokumentu se nahaja tudi gumb »Uvozi eRačun«, ki nam prikaže vnosno formo za dejanski uvoz dokumenta v aplikacijo med nabavne račune.

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti