Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: 2 do 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Beleženje delovnega časa

  645
  Opis

  delovni cas1Prijava v aplikacijo in pričetek delovnega časa

  Ob začetku delovnika se prijavimo v aplikacijo in svojo prisotnost potrdimo s klikom na gumb Pričetek dela, ki ga najdemo na namizju kot namizni element (oziroma ga izberemo v izbirniku, ki se nam odpre po kliku na ukazni gumb "Dodaj namizni element")  - Delovni čas.

  V kolikor imamo nezaključena opravila, se nam odpre pojavno okno Nezaključena opravila.
  Glej Nezaključena opravila – ob prihodu

  delovni cas3Začasni izhod

  V kolikor med delovnim časom zapustimo delovne mesto to zabeležimo na namiznem elementu Delovni čas. Na voljo imamo tri vrste začasnih izhodov:

  • Službeni izhod
  • Zasebni izhod
  • Malica

  delovni cas2Izberemo enega izmed njih in čas zabeležimo s klikom na gumb Začasni izhod. V primeru nezaključenih opravil se nam odpre enako pojavno okno, kot ob zaključku delovnika.
  Glej Nezaključena opravila – ob odhodu

  Ob vrnitvi kliknemo na gumb Prihod nazaj. V primeru nezaključenih opravil se nam odpre enako pojavno okno, kot ob pričetku delovnega časa.
  Glej Nezaključena opravila – ob prihodu

  Konec delovnika

  Kliknemo na gumb Končaj z delom, ki nam zaključi delovni čas.

  V kolikor imamo nezaključena opravila, se nam odpre pojavno okno Nezaključena opravila.
  Glej Nezaključena opravila – ob odhodu

   

  Nezaključena opravila – ob prihodu

  V kolikor imamo v aplikaciji opravila, ki niso zaključena se bo, ob prijavi na delo oziroma ob prihodu na delo po začasnem izhodu, odprlo pojavno okno z seznamom vseh nezaključenih opravil. V vsaki vrstici nezaključenega opravila imamo ikono Info, ki nam, če se na njej pomudimo z miško, odpre novo pojavno okno z nekoliko več informacijami o tem nedokončanem opravilu. Poleg pa se nahaja gumb Nadaljuj opravilo, ki kreira novo podopravilo z vpisanim trenutnim datumom in časom v polju Začetek izvajanja.

  V kolikor nobenega izmed opravil ne želite nadaljevati pojavno okno zaprete s pomočjo gumba Prezri.

  Nezaključena opravila – ob odhodu

  Ob prekinitvi dela zaradi začasnega izhoda oziroma ob koncu delovnika se nam tudi odpre pojavno okno z seznamom vseh nezaključenih opravil, a z nekoliko drugačnimi možnostmi.

  Zaključi opravilo
  V kolikor želimo opravilo v celoti zaključiti, ker smo ga dokončali, to naredimo tako, da kliknemo na ikono Zaključi opravilo. Opravilo se nam bo zaključilo s trenutnim datumom in uro. V kolikor pa na opravilu nimamo vpisanega Začetka izvajanja, se nam bo opravilo zaključilo kot minutno opravilo.

  Začasno zaključi opravilo z vpisom procenta opravljenosti naloge
  V kolikor želimo začasno zaključiti opravilo, poleg pa sporočiti oziroma si zabeležiti kolikšni del naloge smo že opravili, v vpisno okno zapišemo procent, za katerega menimo, da opisuje naš napredek in vpis potrdimo z gumbom Nadaljeval bom kasneje.

  Začasno zaključi opravilo
  V kolikor želimo začasno zaključiti opravilo kliknemo na gumb Nadaljeval bom kasneje.

  Ob kliku na gumb Nadaljeval bom kasneje bo aplikacija namesto nas

  • zapisala procent opravljenosti na tem opravilu (v kolikor je vpisan)
  • označila opravilo s kvalifikatorji
   • Začasno prekinjeno opravilo
   • Seštej porabljen čas podopravil
   • Združi podopravila za obračun
   • Ne kaži v koledarju
   • Vrhnje opravilo
   • Ima podopravila
  • opravilu dodalo novo podopravilo v katerega bo skopirala podatke tega opravila
  • na novo kreirano podopravilo prenesla datum in uro iz polja Začetek izvajanja
  • poleg kopiranega naziva bo zapisala kodo, ki nam pove da gre za tako kreirano podopravilo (KA-001, KA-002, …)
  • zaključila to novo kreirano podopravilo s trenutnim datumom in uro
  Tako opravilo se bo prikazalo v pojavnem oknu, ki se prikaže ko začnemo delovni čas oziroma, ko zaključimo izhod.

  Arhiviraj in zaključi opravilo
  Na ikono Arhiviraj in zaključi kliknemo, če želimo opravilo zaključiti in pospraviti v arhiv. Opravilo se nam bo zaključilo s trenutnim datumom in uro. V kolikor pa na opravilu nimamo vpisanega Začetka izvajanja, se nam bo opravilo zaključilo kot minutno opravilo. Hkrati pa bo aplikacija opravilo označila kot arhivirano z označbo kvalifikatorja Arhiviraj opravilo.

  V vsaki vrstici nezaključenega opravila imamo tudi ikono Info, ki nam, če se na njej pomudimo z miško odpre novo pojavno okno z nekoliko več informacijami o tem nedokončanem opravilu.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  HRM - Obračun delovnega časa

  Aplikacija beleži tudi prijavo in odjavo na delo. Z namiznim elementom "Delovni čas" lahko vsak zaposleni beleži prihod, odhod iz dela, malico in izhode - tako delovne kot tudi zasebne. Glede na te vnose lahko nato naredimo obračunske liste, ki so osnova za obračunavanje plač. 

  Na seznamu imamo nekaj dodatnih ukazov, ki nam obračun olajšajo.

  Napolni obračunske liste - na pojavnem oknu, ki se odpre izberemo obdobje (za mesec) za katerega želimo pripraviti obračunske liste. Obdobje se nanaša na mesec za katerega delamo obračun delovnih ur za vse zaposlene.

  V kolikor ne izberemo posamezne zaposlene, se nam bodo obračunski listi naredili za vse, ki so v aplikaciji dodani na primarni poslovni stik.

  Ukaz Dodaj obračunske liste bo naredili prav to - dodalo obračunske liste.

  Dodamo pa lahko tudi vsakega posebej z ukaznim gumbom, ki navadno doda nov obrazec.

  V tem primeru moramo sami izpolniti prva tri polja.

  * Opis - za lažje iskanje vpišemo za kateri obračun gre - recimo obračun in ime za katerega bomo račun izvedli.

  * Kontakt - izberemo zaposlenega za katerega bomo obračun naredili.

  * Obdobje - izberemo mesec za katerega bomo obračun naredili.

  Ko tako vpisan obrazec shranimo lahko uporabimo dodatni ukaz "Napolni obračunski list". Ta nam bo napolnil ostale podatke.

  * Vsa tri polje se ob dodajanju obračunskih listov iz spiska že vpisana.

  • Število vseh delovnih dni - glede na izbrano obdobje (mesec) aplikacija preračuna delovne dni
  • Število opravljenih delovnih dni - glede na beleženje delovnega časa aplikacija preračuna število delovnih dni - koliko delovnih ur se šteje za delovni dan pa je nastavitev aplikacije.
  • Število dni dopusta - to polje je prazno in čaka na nas, da vpišemo koliko dni dopusta je imel zaposleni v izbranem mesecu.
  • Število dni bolniške - to polje je prazno in čaka na nas, da vpišemo koliko dni bolniškega staža je imel zaposleni v izbranem mesecu. To mora biti seveda podprto z bolniškimi listi, ki jih lahko kot priponke dodamo na obračun.
  • Število dni praznikov - glede na vpisane državne praznika aplikacija izpiše njihovo število.
  • Število opravljenih ur - izpiše se dejansko število ur, ki jih je zaposleni beležil v aplikaciji,
  • Število ur dopusta - to polje je prazno in čaka na nas, da vpišemo koliko ur dopusta je imel zaposleni v izbranem mesecu.
  • Število ur bolniške - to polje je prazno in čaka na nas, da vpišemo koliko ur bolniškega staža je imel zaposleni v izbranem mesecu.
  • Število rednih delovnih ur - v tem polju aplikacija, glede na število delovnih dni v izbranem obdobju in glede na nastavitev aplikacije koliko ur velja za en delovni dan (v primeru skrajšanega delovnega časa), izpiše število zahtevanih / potrebnih ur.
  • Število nadur - v tem polju aplikacija izpiše morebitno razliko med zahtevanimi in dejansko opravljenimi urami dela, v kolikor je opravljenih ur več kot zahtevano. Obračunavanje le teh je seveda v skladu s politiko podjetja.

  Ko smo z vpisanim zadovoljni podatke izvozimo s pomočjo ukaznega gumba "Izvozi obračunske liste v XLS", obračun pa označimo s kvalifikatorjema obračunano in zaključeno.

  Splošne nastavitve

  • Minimalno število opravljenih ur za opravljen delovni dan -  V to polje vpišemo koliko ur dela je potrebno opraviti v enem dnevu, da se le-ta šteje kot opravljen delovni dan in ne kot dopust. Čas zapišemo v formatu hh:mm.

   

   

  Vaša cena: 0,00 €