Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Artikli

  18
  Opis

  Trgovina => Artikli

   Artikle lahko v aplikacijo dodajamo s pomočjo datoteke za uvoz artiklov ali pa vsakega posebej preko administracijskega vmesnika.

  Dodaj artikelDo forme za vnos posameznega artikla pridemo preko menija Trgovina => Artikli, kjer na desni strani, ob spisku, najdemo ikono za dodajanje artikla. Druga možnost pa je, da izberemo že obstoječi artikel in na sami formi v ukazni vrstici kliknemo na ikono za dodajanje artikla.Najprej si poglejmo kako vnesti nove artikle preko aplikacije. Pred nami je prazna forma s kar nekaj praznimi polji, ki so bolj ali manj pomembna za naše poslovanje oziroma prikaz v spletni trgovini. Kaj je pomembno in kaj ne pa se odločimo sami. Pa gremo lepo po vrsti...
  Vsa polja so razdeljena v smiselne sklope, ki nam povedo čemu vpisane informacije služijo.

  Osnovi podatki artikla

  Nosilni artikel – polje se pojavi le pri LOT artiklih – v njem pa se izpiše nosilni LOT artikel na katerega je ta artikel vezan. Na nosilni LOT artikel je narejena tudi povezava. Glej LOT artikle.

  Id artikla – id številka ali šifra artikla je edinstvena za vsak artikel. Šifre si, kot je v naši aplikaciji že v navadi, izmislimo sami. V kolikor polja ne izpolnimo, se le ta napolni sam iz sekvence (številčne serije) namenjene artiklom.
  V kolikor z artikli veliko delamo, je id idealno iskalno polje, zato je njih vredno premisliti. Gre lahko za govoreče šifre oziroma šifre, ki nam v podjetju nekaj pomenijo – kako in kaj pa je seveda odvisno od nas. Šifra oziroma id artikla je tudi polje, s katerim najlažje dodajamo artikle na račune / listine, zato nam lahko govoreče šifre, ki nam nekaj pomenijo, bistveno olajšajo delo in skrajšajo določene delovne procese. Pri id-jih se je bolje izogniti črkam s strešico, posebnim znakom in presledkom.

  EAN - sem vpišemo EAN (identifikacijsko) kodo artikla.

  Ime artikla - ime artikla je navadno najpomembnejša informacija po kateri iščemo in, če so artikli pravilno poimenovani, tudi najdemo želen artikel - pa naj gre to za naše iskanje po aplikaciji ali pa iskanje potencialnih kupcev po svetovnem spletu ali pa direktno v naši trgovini. Če se naši proizvodi zelo omejeni, recimo mize, jih poskusimo v samem nazivu tudi malce opisati z najbolj pomembnimi lastnostmi, po katerih se najbolj ločijo med sabo. Ime artikla pa se uporablja tudi na listinah, kot opis prodanega proizvoda.

  Dodatni opis artikla - v urejevalnik besedila, ki je na tem mestu, opišemo artikel. V kolikor so opisi namenjeni samo za interno uporabo sem vpišemo samo najpomembnejše informacije, če pa so artikli namenjeni spletni prodaji pa se moramo zavedati, da bodo ta opis brali naši potencialni kupci, da ga bodo indeksirali iskalniki in da je prav od njega velikokrat odvisen uspeh naše prodaje. Koristne in privlačne informacije velikokrat privedejo do nakupa.

  Proizvajalec - s pomočjo izbrnika pri tem polju poiščemo proizvajalca artikla, ki ga vpisujemo.

  Proizv. ID - identifikacijska številka artikla proizvajalca, ki jo vpišemo v to polje, se lahko razlikuje od naše. Identifikacijska številka, ki jo uporablja proizvajalec nam lahko pomaga pri iskanju v proizvajalčevi bazi oziroma pri samem naročanju.

  Primarni dobavitelj - s pomočjo izbrnika pri tem polju poiščemo dobavitelja artikla, ki ga vpisujemo. Ker pa je dobaviteljev lahkot tudi več, je v tem polju mesto le za tistega, pri katerem artikel iz takega ali drugačnega vzroka največkrat vzamemo.
  Pri naročanju artiklov s pomočjo InMaster aplikacije je primarni dobavitelj hkrati tudi poslovni stik, ki ga aplikacija avtomatično doda na naročilo, ko izbrani izdelek naročimo. (Poročila => Poročila nabave => Poročilo za naročanje)

  Dobaviteljev ID - identifikacijska številka artikla dobavitelja, ki jo vpišemo v to polje, se lahko razlikuje od naše in od proizvajalčeve kode. Tudi ta nam lahko pomaga pri iskanju v dobaviteljevi bazi oziroma pri samem naročanju.

  Enota mere - iz izbirnika mer izberemo prodajno enoto za ta artikel, ki se uporablja na listinah.
  Glej - Možne pretvorbe za izbrano enoto mere (spodaj)

  Posebna lastnost - je lastnost artikla, ki jo želimo še posebej poudarjati in se prikazuje tudi v spiskih artiklov v spletni trgovini.

  Računovodska kategorija - na tem koncu lahko izberemo tudi računovodsko kategorijo (kategorija artikla, ki je s kvalifikatorjem označena kot računovodska kategorija), ki je pomembna za nastavitev pravil knjiženja in za računovodsko analitiko. 

  Možne pretvorbe za izbrano enoto mere

  V tem delu lahko naštejemo vse pretvorbe osnovne enote tega artikla. To nam pri samem prevzemu (prevzemnica oziroma nabavni račun) omogoča, da lahko prevzamemo artikle v vseh naštetih enotah, aplikacija pa nam jih sama pretvori zalogo v osnovo enoto (polje: Enota mere - zgoraj)
  Za pravilno delovanje potrebujemo pravilno izpolnjene enote z ustreznimi pretvorbami (Nastavitve => Splošni šifranti => Enote).

  Kategorije artikla

  Kategorije so smiselne celote izdelkov ali storitev, ki že s samim poimenovanjem povejo, kateri izdelki oziroma storitve se skrivajo pod posamezno kategorijo. Navadno jih razporedimo v drevesno strukturo, ki nam omogoča kar najboljši pregled na vrsto izdelkov v naši prodaji.
  Na tem mestu s pomočjo gumba dodamo kategorijo artiklu, ki ga vpisujemo. Včasih se zgodi, da bi lahko artikel dodali v več kategorij, kar nam aplikacija tudi omogoča in isti artikel se bo na spletni strani, v poročilih in izpisih pojavljal v vseh izbranih kategorijah.
  Več si lahko ogledate tudi v poglavju, ki je namenjeno izključno kategorijam in funkcionalnostmi, ki sledijo iz njih.

  Vsebina seta

  Artikel lahko naredimo kot set različnih artiklov iz naše ponudbe. Za razliko od kompleta, ki se navadno kaže ob nosilnem artiklu, set nastopa samostojno. Tudi ureja se ga popolnoma enako kot vsak drug artikel. Ima svoj naziv, slike, ceno, opis, ... Razlika je le v tem, da se na tem mestu našteti artikli – se pravi artikli, ki sestavljajo set – ob nakupu dejansko razknjižijo iz zaloge.
  Ob dodajanju artikla se nam tudi avtomatično sešteva prodajna cena, glede na ceno, ki je vpisana pri vsakem posameznem artiklu, ki ga dodamo v set. Poleg naziva artikla pa je tudi vpisno poljem kamor lahko vpišemo količino posameznih artiklov, ki tvorijo ta set.

  Cene artikla

  Vse cene so vedno vpisane v izbrani valuti, ki je navadno nastavljena kot privzeta valuta, lahko pa jo spreminja tudi vsak posameznik pri sebi v splošnih nastavitvah.

  Nabavna cena - je cena brez davka, ki nam jo je za ta artikel zaračunal dobavitelj pri zadnji dobavi. Ta cena se nikoli ne prikazuje na spletni strani.

  Prodajna cena - je prodajna cena brez davka - z ddv - pa prodajna cena za davkom, ki je na spletni trgovini izpisana kot maloprodajna oziroma priporočena cena.

  Znesek RvC - ta znesek je razlika med nabavno in prodajno ceno brez davka, poleg pa je ta znesek ponazorjen še s procenti. V kolikor vpišemo nabavno in prodajno ceno se izračuna avtomatično, če pa ga fizično povečamo se nam poveča prodajna cena. V kolikor pa fizično vpišemo manjši znesek se ustrezno poveča akcijski popust, ki zniža končno prodajno ceno. Tudi ta znesek se ne pojavlja na spletni strani.

  Akcijski popust - najbrž ni potrebno posebej povedati kaj pomeni akcijski popust, ki ga vpišemo na tem mestu bodisi z zneskom brez davka ali pa s procenti, v obeh primerih pa nam zniža končno ceno. Tudi ti polji se lahko prikažeta na spletni strani.

  Končna cena - je tista, ki jo plača naš kupec in se seveda pojavlja tudi na spletni strani. Če znesek povečamo oziroma zmanjšamo se ustrezno preračunata polji za akcijski popust in znesek rvc.

  Priporočena MPC - dobavitelj nam vedno priporoča ceno, ki je lahko enaka kot naša prodajna cena ali pa tudi ne. V primeru da ni, na tem mestu, zgolj za informacijo, vpišemo priporočeno ceno, ki nam jo je predlagal dobavitelj.

  Znesek DDV - ker se davku legalno navadno ne moremo ogniti in na tem mestu vidimo znesek davka in njegovo vrednost v procentih.

  Max. dovoljen popust - Večkrat se zgodi, da cene oblikuje ena oseba, prodaja pa druga, a dober prodajalec mora imeti vedno imeti možnost, da stranki da nekoliko več dodatnega popusta, pri tem pa ne sme ustvariti minusa. Ena izmed možnosti je, da prodajalec vidi nabavno ceno, ker pa se večkrat zgodi, da so nabavne cene malce občutljiva tema in jih prodajalci ne vidijo, je priporočljivo, da jim nekako sporočimo koliko popusta smejo dati. In to polje je namenjeno ravno temu.

  Spletna trgovina

  Določena polja so izrednega pomena za spletno trgovino, a nekoliko manjšega pomena za lastno evidenco.

  Dodaj/spremeni slike

  Slika pove tisoč besed - in prav v spletni trgovini besed ni nikoli premalo. Vsakdo rad pogleda izdelek preden ga kupi in če ga že ne more prijeti z rokami, je za spletno trgovino najbolje, da si ga lahko vsaj ogleda. Na tem mestu lahko te slike dodamo.
  Ob polju so tri ikone in če se z miško pomudimo na njih, se ob vsaki izpiše kaj bo klik nanjo povzročil.

  Dodaj slikoDodaj sliko - s klikom na prvo ikono se nam odpre okno s pomočjo katerega lahko iz našega računalnika naložimo slike na server.

  Na vrhu okna je izpisano ime artikla, kateremu dodajamo slike. Takoj pod imenom pa imamo možnosti, da sliki “povemo„, kakšno vlogo bo imela na spletni strani. Odločamo se med možnostmi:
  * primarna slika - primarna slika je tista slika, ki se v spletni trgovini pojavlja s spisku in pri artiklu kot glavna slika.
  * akcijska slika - ko damo artikel v akcijo in želimo, da je slika drugačna, jo naložimo tako, da na tem mestu označimo, da je uvožena slika akcijska.
  * primarna kot dodatna slika - v primeru, ko imamo za artikel le eno sliko in je ta primerna tako za primarno sliko kot tudi za povečavo je ni potrebno vnašati dvakrat. Označimo polji “Primarna slika„ in “Primarna kot dodatna slika„ in sliko dodamo. Aplikacija jo bo tako isto sliko uvozila na oba načina.
  V kolikor ne označimo ničesar, nam bo aplikacija naložene slike označila kot dodatne slike oziroma slike za povečavo.
  Zdaj, ko smo se odločili, kakšna naj bo naložena sliko, jo je potrebno samo še naložiti. To naredimo tako, da kliknemo na gumb “Izberi datoteko„, ki nam odpre okence do našega računalnika. Tam poiščemo želeno sliko in jo dodamo.
  V kolikor pa imamo odprt upravljalnik datotek (raziskovalec), pa lahko izbrane slike z miško potegnemo v sivo polje okenca ter spustimo.

  Pod ukazne gumbe se lepo zložijo vse dodane slike. Slika z rdečo obrobo je označena kot primarna slika, slika z zeleno obrobo pa kot akcijska. Slike brez obrob so dodane kot dodatne slike, ki jih na spletni strani lahko povečamo.

  Dvoklik na sliko nam odpre mini urejevalnik, kjer lahko zamenjamo status slike (iz/v primarne, akcijske in dodatne). Poleg vidimo tudi malce večji predogled slike. Velikost predogleda slike je nastavljen na splošnih nastavitvah aplikacije (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve) z nastavitvama ThumbSlikaX (širina predogleda v pixlih) in ThumbSlikaY (višina predogleda v pixlih).

  Aplikacija nam nato sporoči, če je bila slika uspešno naložena oziroma, če je prišlo do napake.
  Možne napake:
  - zaradi slabše povezave in prevelike slike se lahko zgodi, da povezava med nalaganjem pade in se slika ne prenese v celoti;
  - dovoljeni formati slik so .jpg, .gif in .png - v kolikor je slika v drugačnem formatu, je aplikacija ne naloži.

  Kopiraj slike z drugega artiklaKopiraj slike iz drugega artikla - s klikom na to ikono se nam odpre izbirnik artiklov, ki so že vpisani v aplikaciji. Če imamo že podoben artikel in lahko uporabimo iste slike, na tem mestu enostavno s filtriranjem po spiskih poiščemo želeni artikel in ga s klikom miške izberemo. Slike izbranega artikla se tako prekopirajo tudi na artikel, ki ga trenutno urejamo.

  Odstrani vse slikeOdstrani vse slike - klik na to ikono nam vse slike izbriše - a brez panike - aplikacija se vedno prepriča, da ikone nismo kliknili po pomoti in s pojavnim oknom zahteva potrditev.

  Tako dodane slike se razporedijo v vrsto pod ukaznimi gumbi. Če želimo zamenjati vlogo slike, jo dvakrat kliknemo z levim gumbom miške in odprlo se nam bo okence, kjer to lahko naredimo. Izberemo ali naj bo trenutna slika primarna, akcijska ali pa samo dodatna in kliknemo na gumb “Spremeni sliko„. Tako primarna kot tudi akcijska slika je lahko le ena pri posameznemu artiklu.

  Vsako sliko posebej  pa lahko izbrišemo s klikom na ikono za izbris. 

  Dodaj lastnosti

  Prišli smo do nadvse pomembnega dela spletne trgovine, ki so vezane na več različnih delov aplikacije in bodo pri vsakem tudi opisane. Na tem koncu pa le tisto kar je pomembno za opis artikla.
  Pri lastnostih gre za značilnosti vsakega artikla posebej, ki jih potem opišemo z določenimi vrednostmi. Ne samo, da s tem bolje opišemo artikel, temveč ga na tak način kupci na naši spletni trgovini lažje primerjajo (primerjava artiklov) s podobnimi izdelki na strani. Lastnosti in vrednosti pa so izredno pomembne tudi pri filtriranju artiklov na spletni strani - glej “Lastnosti in filtri„. Vrednosti lastnosti lahko v naprej določimo in s tem preprečimo, da bi se ista vrednost vpisovala na različne načine. Te vrednosti vpisujemo na sami lastnosti artikla (Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov), lastnost pa dodatno označimo s kvalifikatorjem "Vrednosti lahko izbiramo samo iz šifranta". To bo povzročilo, da ob vpisovanju aplikacija že filtrirala ustrezne vrednosti, ki jih lahko dodamo. Le oseba s posebnimi pravicami lahko vpisuje nove vrednosti. Več o lastnostih pa si preberite na "Lastnosti artiklov"
  Primer - artikel maslo:

  LastnostVrednost
  Masa250 g
  Vrstakremno
  Embalažalonček

  Pa poglejmo najprej ukazne gumbe:

  Dodaj lastnostDodaj lastnost - lastnosti morajo biti pri podobnih artiklih podobne in če želimo, da aplikacija in spletna trgovina delujeta po svojih najboljših zmožnosti, tudi enake, zato je zelo pomembno, da se isto lastnost vedno imenuje enako.
  Primer: VELIKOST ni enako kot VELIKOSTI, Velikost, Velikostjo
  Prav zato se lastnosti navadno določi že ob določitvi kategorij. Na tem mestu pa jih s pomočjo filtriranja po spiskih poiščemo in izberemo s klikom levega gumba miške. Ko je izpiše v polje poleg nje vpišemo vrednost. Tudi te so izredno pomembne pri filtriranju. 

  Dodaj lastnosti značilne za to kategorijoDodaj lastnosti značilne za to kategorijo - artikle razdelimo na smiselne celote - kategorije - ki imajo skupne lastnosti. Te lastnosti lahko določimo že na sami kategoriji in cel spisek lastnosti se s klikom na ta gumb skopira na artikel. Mi moramo samo vpisati prave vrednosti, ki ločijo en artikel od drugega. V kolikor smo artikel dodali v dve kategoriji se dodajo lastnosti, ki so značilne za obe kategoriji. Glej tudi Kategorije.

  Kopiraj lastnosti z drugega artiklaKopiraj lastnosti iz drugega artikla - s klikom na to ikono se nam odpre izbirnik artiklov, ki so že vpisani v aplikaciji. Če imamo že podoben artikel in lahko uporabimo iste ali podobne lastnosti in vrednosti, na tem mestu enostavno s filtriranjem po spiskih poiščemo želeni artikel in ga s klikom miške izberemo. Lastnosti in vrednosti izbranega artikla se tako prekopirajo tudi na artikel, ki ga trenutno urejamo. Za malenkostne popravke enostavno popravimo vrednosti.

  Odstrani vse lastnostiOdstrani vse lastnosti - klik na to ikono nam vse lastnosti izbriše, a brez skrbi, saj se, kot navadno, tudi tokat aplikacija prepriča, da ikone nismo kliknili po pomoti in s pojavnim oknom zahteva potrditev.
  Vsako lastnost posebej pa lahko izbrišemo s klikom na ikono za izbris. 

  Posebne lastnosti

  Obstajajo lastnosti, ki so nekoliko drugačne od ostalih. Ker imajo posebne značilnosti se jih določa glede na potrebe trgovine, a za primer bomo navedli lastnost BARVA.Kot vrednost tej lastnosti napišemo različne barve in jih ločimo z vejicami.

  LastnostVrednost
  BARVAbela, rumena, rdeča, modra, črna

  In kaj dela to lastnost tako posebno?
  Na spletni strani se bo pojavila ob izdelku kot možnost izbire. Kupec bo lahko, še preden bo dodal artikel v košarico, izbral še eno izmed naštetih barv. Tako nam ni potrebno vnašati več enakih artiklov z različnimi barvami, pač pa samo enega, ki mu določimo celo barvno paleto. To nam skrajša vnos artiklov, a potrebno je paziti, saj to ni dobra rešitev, če imajo artikli z barvo tudi različno ceno, oziroma če potrebujemo natančno zalogo artiklov glede na barvo.

  Dodaj povezane artikle

  Že samo ime pove, da na to mesto dodamo povezane artikle - to so artikli, ki jih našim kupcem lahko ponudimo poleg artikla, ki ga vpisujemo. Število povezanih artiklov ni omejeno, olajša pa marsikatero zadrego kupca, ko kupi izdelek, ki navadno potrebuje potrebuje dokup dodatne opreme.
  Za primer lahko vzamemo tiskalnik in pripadajoč toner. Na ta način kupcu ni potrebno gledat specifikacij, pač pa pravi izdelek preprosto najde tam, kjer ga potrebuje. So pa povezani artikli tudi dobra promocija za dodatke, ki ti ob nakupu pač ne pridejo na misel, bi pa jih kupil, če bi bile pri roki.

  Kot smo že vajeni imamo na voljo tri ukazne gumbe:

  Dodaj pripadajoči artikelDodaj pripadajoči artikel - klik na to ikono nam odpre novo okno v katerem, s pomočjo filtriranja, poiščemo ustrezen artikel in ga s klikom izberemo. Artikli se na strani pojavijo po enakem vrstnem redu, kot so v aplikaciji. V kolikor želimo katerega izmed artiklov izpostaviti, ga v aplikaciji z miško prestavimo na višje mesto in shranimo.

  Kopiraj pripadajoče artikle z drugega artiklaKopiraj pripadajoče artikle iz drugega artikla - s klikom na to ikono se nam odpre izbirnik artiklov, ki so že vpisani v aplikaciji. Če imamo že vpisan podoben artikel z enakimi pripadajočimi artikli, na tem mestu enostavno, s filtriranjem po spiskih, poiščemo želeni artikel in ga s klikom miške izberemo.

  Odstrani vse pripadajoče artikleOdstrani vse povezane artikle - klik na to ikono nam vse dodane povezane artikle izbriše, a se aplikacija tudi tokat prepriča, da ikone nismo kliknili po pomoti in s pojavnim oknom zahteva potrditev.

  Vsak povezan artikel posebej pa lahko izbrišemo s klikom na ikono za izbris. 

  Povezane storitve na artiklih

  V spletnih trgovinah navadno prodajamo artikle, a večkrat se zgodi, da poleg artiklov ponudimo tudi različne storitve. Te storitve so vedno vezane na posamezen artikel in lahko v določenih primerih celo spremenijo značilnosti – davek na dodano vrednost – artikla na katerega smo storitev povezali. Govorimo seveda o storitvi »montaža«, ki ima sama nižji ddv (9,5%) in če stranka poleg nekega aparata naroči montažo, ji le ta zniža ceno artikla za razliko med višjim in nižjim davkom.
  Storitve se prikažejo v spletni trgovini ob artiklu in stranka jih lahko izbere s preprostim klikom. Ko stranka doda artikel v košarico, se poleg prenese še storitev. V kolikor stranka izbere storitev, ki spremeni ddv artikla, se cena le tega spremeni že v košarici.

  Storitve dodamo na artikel s pomočjo urejevalnika v pojavnem oknu, ki ga odpre gumb »Poveži storitve na artikel«. 

  Dodaj komplet na artikel

  Če želimo na osnovi artikla na katerem se nahajamo narediti komplet lahko to naredimo s klikom na gumb »Dodaj komplet na artikel«. Odpre se nam pojavno okno, ki nam ponudi možnost izbire več artiklov, ki bi jih želeli vključiti v ta komplet. Na osnovi izbranih artiklov se nam izračunajo cene s popusti, ki jih lahko seveda poljubno uredimo – kreira pa se nam tudi skupna slika vseh vključenih artiklov. Ti kompleti, ki jih lahko seveda poljubno sestavljamo, se potem, ko jih stranka kupi v spletni trgovini, s preprostim klikom na dodatni ukazni gumb na listini »Razbij komplete« spet razdelijo na posamezne artikle, z ustreznimi popravki cen, ter tako poskrbijo za pravilno razknjiževanje zaloge.

  Več o urejanju pa si lahko pogledate na navodilih za urejanje kompletov.

  Utež za sortiranje - artikli se na strani razvrstijo po abecedi, če pa bi želeli imeti nadzor nad spiski, pa lahko uporabimo to polje. Višja kot je številka, višje na spisku se prikazuje. Te seveda lahko dodajamo in spreminjamo poljubno, a kot namig za lažje upravljanje, je najlažje in pregledno, če se za to uporablja datum, ko smo artikel dodali, oziroma, ko smo ga želeli izpostaviti. Najnovejši datum bo vedno na vrhu (20120117, 20120207...).

  Utež povezani - ravno tako, kot pri samem spisku, lahko artiklu dodelimo višjo pozicijo tam, kjer je vključen kot povezani artikel. Višja kot je številka bolj visoko med povezanimi artikli se bo prikazoval. Tudi tu si lahko pomagamo z datumi.

  Garancija - garancijo izberemo iz spiska garancij, ki se nam odpre s klikom na izbirnik poleg polja. To polje se izpiše tudi poleg opisa artikla na strani. V kolikor želene dolžine ni v izbirniku, jo je potrebno dodati v šifrant. To navadno naredi skrbnik aplikacije.

  Predvidena dobava - tudi to polje se prikazuje v spletni trgovini poleg opisa artikla. V aplikaciji se določi splošna vrednost, ki se izpisuje na strani, v kolikor podatek ni podan. Če pa v to polje vpišemo karkoli, se bo to tudi izpisalo na strani.

  Zaloga

  V tem sklopu najdemo vse informacije o zalogi, ki jo imamo v naši trgovini.

  Zaloga - v tem polju se izpiše število enot artikla, ki jih imamo na zalogi. Zaloga se poveča, ko artikle prevzamemo s tem namenjenimi knjiženimi listinami (prevzemnice, nabavni računi...).

  Komisijska zaloga - je število enot artikla, ki smo jih dali našemu veleprodajalcu na komisijo - zavede se s knjiženo oddajnico.

  *Min. količina - V trgovini je včasih potrebno paziti, da imamo dovolj zaloge in v to polje vpišemo najmanjšo količino enot artikla, ki ga moramo imeti na zalogi.

  *Max. količina - Sem vpišemo največje količino enot, ki jo imamo lahko na zalogi.

  * ob vpisu minimalne in maksimalne zaloge lahko uporabimo avtomatizem naročanja, ki preverja vpise teh dveh polj in na podlagi tega prilagaja naročila. Glej "Poročilo za naročanje".

  Veleprodaja

  Sklop veleprodaje je namenjen uravnavanju cen za morebitni b2b.

  Prenesi PC v VPCPrenesi ceno iz prodajne cene (PC) - s klikom na ikono pole tega polja se cena, ki smo jo vpisali pod prodajno ceno prenese tudi v polja za veleprodajno ceno - gre za prodajno ceno brez davka na dodano vrednost. S tem smo tudi določili ceno, ki se prikazuje v b2b trgovini.

  VPC - je cena brez davka, ki je namenjena vsem našim veleprodajalcem. Polje se lahko napolni s pomočjo zgornjega gumba iz prodajne cene, lahko pa ga vpišemo sami. V b2b trgovini se pojavi vpc cena z odštetim akcijskim popustom in davkom.

  Akcijski popust - v kolikor smo skopirali veleprodajno ceno iz prodajne cene, se poleg skopira tudi akcijski popust, ki ga imamo določenega pri prodajni ceni. Če popravimo vpc ceno, se znesek akcijskega popusta ustrezno popravi, medtem ko procent ostane isti. V kolikor pa popravimo eno vrednost akcijskega popusta, se druga prilagodi.

  VPC marža - Ta znesek je razlika med nabavno in vpc ceno brez davka, poleg pa je ta znesek ponazorjen še s procenti. V kolikor pa fizično vpišemo manjši znesek se ustrezno poveča akcijski popust, ki zniža končno vpc ceno. Ta znesek se ne pojavlja na spletni strani.

  Veleprodajni popust na stranko - vpc cena je namenjena vse našim veleprodajalcem brez izjeme. V kolikor pa želimo naše prodajalce nagraditi z večjim popustom, pa s klikom na izbirnik poleg tega polja odpremo novo okno, kjer lahko za vsakega posameznega kupca v naši b2b trgovini, določimo drugačen popust. V kolikor je vpc cena nižja kot pa popust pripisan posamezni stranki, se v b2b trgovini vedno prikaže nižja vpc cena.

  Kako dodamo popust posameznem kupcu?

  S klikom na gumb poleg polja se odpre novo okno, kjer imamo tabelo, veleprodajnih cen in popustov po strankah. S klikom na gumb “Dodaj popust„ se nam odpre izbirnik vseh poslovnih stikov - s pomočjo filtriranja po spisku poiščemo ustreznega in ga s klikom dodamo na seznam. V tabeli nato vpišemo zneske (brez ddv) oziroma procente popusta. Imamo pa tudi možnost, da je cena v primeru nakupa preko b2b trgovine drugačna, kot pa bi jo imela stranka, če bi artikle naročila recimo preko telefona. V tem primeru imamo poleg tudi polja za WEB popust, ki se ravno tako določajo bodisi s ceno ali pa procentom popusta.
  Na tak način lahko vsakemu izmed naših veleprodajalcev damo drugačen popust.

  Receptura artikla

  Aplikacija omogoča tudi vodenje količinske zaloge za artikle, ki se uporabljajo v proizvodnji za sestavljanje artikla, ki je naš končni produkt. V tem primeru z recepturo pridemo do sestavnih delov končnega artikla. Če zadevo še malce zakompliciramo, lahko naredimo več artiklov, ki so polizdelki in jih združimo potem v končen izdelek. Kar je najlepše pri tem pa je to, da nam ni potrebno na delovne naloge vpisovati vseh stotih manjših artiklov, ki smo jih potrebovali za sestavo našega končnega produkta. Z samo izdelavo delovnega naloga, ki smo ga izvršili (sknjižili) se nam zaloga teh artiklov zmanjša za ustrezno količino, zaloga enega sestavljenega artikla pa poveča za en sestavljen kos. Da pa aplikacija pri izdelavi delovnega naloga ve, katere artikle potrebujemo, pa jih vpišemo na tem mestu.
  Kot je že v navadi nam klik na gumb “Dodaj recepturo k artiklu„ odpre novo pojavno okno.

  Vpis recepture artikla

  Najprej vpišemo ime recepture, ki jo želimo vnesti. Za isti izdelek lahko včasih uporabimo različne izdelke - recimo zamenjamo proizvajalca enega izmed delov in tako se zamenja tudi receptura - zato imamo možnost, da k enemu artiklu dodamo več receptur, v kolikor jih smiselno poimenujemo pa jih med seboj lahko tudi na prvi pogled ločimo. Vedno pa je le ena privzeta receptura, kar pomeni, da jo aplikacija upošteva na listinah delovnega in proizvodnega naloga. 
  Privzeto recepturo označimo s kljukico ob polju “Privzeta receptura„.

  Ko vpišemo ime moramo formo shraniti in s tem smo si omogočili dodajanje artiklov, ki sestavljajo artikel, ki ga urejamo. Ob shranitvi se nam pojavi vrstica, kjer najprej izberemo tip. Ne smemo namreč pozabiti, da je v izdelavo artikla lahko vključena tudi storitev, ki jo lahko primerno ovrednotimo. S tem dobimo tudi dejansko ceno našega sestavljenega artikla. Ko izberemo tip, lahko na polju ID z dvoklikom odpremo izbirnik artiklov oziroma storitev, kjer s pomočjo filtriranja izberemo ustreznega. Na koncu pa vpišemo še količino enot izdelka, ki so potrebne, da lahko naš končni izdelek sestavimo. Novo vrstico za nov izdelek naredimo tako, da na enem od polj s kurzorsko tipko kliknemo navzdol. Ko smo z vnesenimi artikli in storitvami končali recepturo shranimo in okno zapremo. Tako pripravljeno recepturo lahko vedno popravimo - s klikom na ikono svinčnika poleg imena se nam odpre ista forma, ki jo preprosto spremenimo. S križcem, ki se nahaja poleg imena recepture pa jo lahko tudi izbrišemo.

  Recepturo lahko dodamo tudi preko delovnega naloga

  Dodatni ukazi in kvalifikatorji

  Dodatni ukazi in kvalifikatorji, ki jih najdemo na desni strani vnosne forme artikla, so res malce umaknjeni a za delovanje trgovine neobhodno potrebni. Začnimo pri dodatnih ukazih.

  Dodatni ukazi

  Nekateri izmed ukazov nam olajšajo delo z aplikacijo, drugi nam ponudijo pomembne informacije, tretji pa izvedejo tako ali drugačno nalogo, odvisno pač na kateri izmed form si. Pa si poglejmo dodatne ukaze pri artiklih.

  Dodaj nov artikel in mu kopiraj podatke s trenutnega artikla - če kliknemo na ta gumb se zgodi ravno to kar nam gumb sporoča. Nov artikel je enak staremu, le da mu aplikacija sama določi nov ID artikla, ki seveda ne sme biti enako staremu. Tega preprosto prepišemo z želenim in shranimo. To nam pride ša kako prav, ko imamo enake artikle, ki se razlikujejo le po malenkostih, kot so barva, dimenzije...

  Pokaži dogodke artikla - vsak artikel ima v aplikaciji neko zgodovino, ki se nikoli ne izgubi. Ob izberi tega gumba se nam odpre okno, kjer na začetku lahko vidimo v katerih skladiščih se artikel nahaja, če je seveda na zalogi. Vidimo tudi kolikšna je njegova količinska in neto zaloga, ter stroške zaloge.

  Vsako posamezno skladišče lahko izberemo s klikom in tako pridemo do podrobnosti vseh dogodkov, ki so se na tem artiklu zgodili. Kot dogodke seveda mislimo vse listine, ki so vezane na ta artikel, in količina artikla, ki je bila s to listino bodisi prevzeta ali pa prodana oziroma oddana.
  Vsako od listin lahko tudi pregledamo - klik nanjo nam jo odpre v novem oknu.

  * kot skladišče na tem mestu velja skladišče, ki je lahko virtualno ali pa čisto pravo fizično skladišče, kamor smo ob prevzemu artikel knjižili.

  Dobavitelji artikla - dobaviteljev istega artikla je lahko seveda več, vsak pa nam lahko nudi drugačne pogoje odkupa. Dobavitelja z najboljšimi pogoji izberemo kot "primarnega", na to mesto pa dodamo vse ostale s ključnimi informacijami, ki jih potrebujemo ob naročanju - šifro dobavitelja, nabavno ceno, popust, ki nam ga dobavitelj nudi in dobavni rok.

  Kreiraj nov LOT artikel – ta ukazni gumb se pojavi samo na artiklih, ki so označeni s kvalifikatorjem »Nosilni LOT artikel«. S klikom  nanj kreiramo artikel, ki je identičen nosilnemu LOT artiklu – edina razlika je, da se v id artikla doda številka. Vsa polja seveda lahko poljubno spremenimo – razen polja Nosilni artikel, kjer ostane povezava na artikel iz katerega smo ta lot artikel kreirali. Ob kreiranju se na novem artiklu avtomatično označi kvalifikator »LOT artikel«. Lot artikle se kreira tudi na samih nabavnih listinah (račun in prevzemnica).  Glej LOT artikle.

  Predelaj v raztresen artikel – V kolikor se artikel ne prodaja oziroma porablja tako, da bi potreboval svoje serijsko številko, ga označimo kot »Raztresen artikel«. Na tem mestu lahko govorimo o artiklih, ki se v proizvodnji porabljajo po skoraj zanemarljivih vrednostih pa tudi o tistih, za katere je sledenje po serijskih številkah brezpredmetno. Ta ukaz avtomatično označi kvalifikator "Raztreseni artikel".
  Pozor – artikla, ki smo ga označili kot raztresenega no moremo več »odznačiti«. 

  Tiskaj nalepke (A4) – ukaz nam odpre pojavno okno, kjer je na voljo nekaj različnih predlog glede na najpogostejše oznake nalepk. Na nalepke se natisne šifra, ime artikla in cena artikla. Ti izpisi se lahko nastavljajo glede na naše potrebe.

  Vpiši število praznih nalepk - v kolikor imam na poli nalepk že nekaj natisnjenih ali porabljenih nalepk, lahko njihovo število vpišemo v to polje. Aplikacija bo poskrbela, da se bo izpis začel šele na prvi prosti nalepki.
  Vpiši število nalepk – vpišemo število želenih natisov nalepk z informacijami artikla, na katerem se nahajamo.
  Predloga za tiskanje – glede na prostor, ki je omogočen za tiskanje imamo različne postavitve izpisanih polj. Nekatera, zelo strnjena, pašejo tudi na več različnih nalepk.
  Vrsta nalepk – na voljo imamo nekaj različnih formatov nalepk, ki se lahko glede na potrebe tudi dopolnijo.
  Potrditev »Natisni nalepke« nam v novem oknu odpre predlogo za tiskanje z vsemi nastavljenimi parametri. Preden natisnemo izpis na polo nalepk se moramo prepričati, da nastavitev tiskanja »Prilagodi strani« NI nastavljena.

  Vključi prisilni FIFO / Izključi prisilni FIFO - nam označi ali odznači  lastnost Forced FIFO. 

  • V kolikor je ta lastnost označena se ta artikel ravna izključno po FIFO metodi
   Primer: v kolikor imamo na zalogi dva LOT-a tega artikla in je novejši že na pravem proizvodnem skladišču bo aplikacija ne glede na to izbrala starejšega, ki je na zalogi drugje - kje pa je odvisno tudi od nastavitve "Deli med skladišči"
  • V kolikor ta lastnost NI označena se ta artikel ne ravna po FIFO metodi
   Primer: v kolikor imamo na zalogi dva LOT-a tega artikla in je novejši že na pravem proizvodnem skladišču bo aplikacija izbrala ta artikel, ki je bližje, ne glede na njegovo "starost"
  ZELO POMEMBNO - v kolikor je splošna nastavitev aplikacije "Forced FIFO" označena - se ta lastnost ne upoštev

   Vključi deljenje med POSi / Izključi deljenje med POSi -  nam označi ali odznači  lastnost Deli med skladišči.

  • Lastnost označena - V kolikor je lastnost označena aplikacija dovoljuje, da se zaloga pregleduje in koristi iz drugih proizvodnih skladišč

   Primer: v kolikor imamo lot artikel na treh skladiščih (proizvodno skladišče pa je Proizvodnja 1)
     - Skladišče 1
     - Proizvodnja 1
     - Proizvodnja 2
   • 1. z označeno lastnostjo "Forced FIFO" ali splošno nastavitvijo "Forced FIFO"
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Skladišča 1 in nato tudi iz Proizvodnja 2, če je potrebno.
   • 2. V kolikor imamo označeno splošno nastavitev "Deljenje artiklov med proizvodnimi skladišči pred zdravo zalogo" in Forced FIFO
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Proizvodnja 2 in nato tudi iz Skladišča 1, če je potrebno.
  • Lastnost ni označena - V kolikor lastnost JE in NI označena aplikacija izrecno ne dovoljuje uporabe drugih proizvodnih skladišč za porabo zaloge
   Primer: v kolikor imamo lot artikel na treh skladiščih (proizvodno skladišče pa je Proizvodnja 1)
     - Skladišče 1
     - Proizvodnja 1
     - Proizvodnja 2
   • 1. z označeno lastnostjo "Forced FIFO" ali splošno nastavitvijo "Forced FIFO"
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Skladišča 1
   • 2. V kolikor imamo označeno splošno nastavitev "Deljenje artiklov med proizvodnimi skladišči pred zdravo zalogo" in Forced FIFO
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Skladišča 1

  Pozor - V kolikor lastnosti NI - se upošteva splošna nastavitev "Deljenje artiklov med proizvodnimi skladišči" 


  Tiskaj nalepko na POS - odpre se pojavno okno, kjer lahko določimo število ter tip nalepk, ter izberemo na katerem POS tiskalniku naj se natisnejo. Tipi nalepk in informacije, ki se natisnejo na njih so lahko različne, zato se ta del vedno pripravi po vaših željah.

  Kvalifikatorji

  Kvalifikatorji nam omogočajo, da aplikaciji povemo, kaj želimo, da se z njim lahko dela, kje naj se prikazuje, ali se sme prodajati oziroma kupovati, izvažati na druge portale...

  • Raztreseni artikel - če je ta kvalifikator označen, artikel nima ešo številke (celoštevilčne kosovne zaloge). Velikokrat tako označimo potrošni material - recimo lepilni trak. Kvalifikator je nekoliko poseben, saj ga ne moremo označiti s klikom nanj, tako kot vse ostale, pač pa artikel spremenimo v raztresenega s pomočjo ukaznega gumba "Predelaj v raztresen artikel"
  • Zastarel - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel zastarel, kar pomeni, da ga ne moremo več dobaviti.
  • Uporabi opis na listinah - če je ta kvalifikator označen pomeni,  da se bo opis iz artikla prenesel tudi na listino, če bomo tako zahtevali na katerikoli od listin.
  • Blokirano za prodajo - če je ta kvalifikator označen pomeni, da artikla zaradi nekega razloga ne smemo prodajati.
  • Blokirano za nabavo - če je ta kvalifikator označen pomeni, da artikla zaradi nekega razloga ne smemo naročiti.
  • Akcija - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel v akcijski ponudbi - kot tak se prikazuje tudi na strani, če je za prikaz na strani tudi označen.
  • Novost - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel novost v naši ponudbi - kot tak se prikazuje tudi na strani, če je za prikaz na strani tudi označen.
  • Prikaži na spletu - če je ta kvalifikator označen pomeni, da se artikel prikazuje tudi v spletni trgovini.
  • Slika je simbolična - če je ta kvalifikator označen pomeni, da se na spletni strani poleg slik izpiše besedilo, da je slika simbolična.
  • Izvoz na Bolho - Aplikacija je že pripravljena tako, da se lahko artikli, po vnaprejšnjem dogovoru s partnerjem na drugi strani, poljubno uvažajo v druge trgovine. Če je ta kvalifikator označen pomeni, v tem polju se bo avtomatično izvozil na portal www.bolha.si.
  • Prikaži v VPC trgovini - Naša aplikacija podpira ne samo navadno spletno trgovino, pač pa tudi veleprodajno trgovino, ki ima lahko popolnoma drugačne tako cene kot tudi same artikle. Z označenim kvalifikatorjem se ta artikel pojavi v VPC trgovini s ceno, ki je vpisana pod VPC ceno.
  • Komplet - s tem kvalifikatorjem se avtomatično označijo vsi samostojni kompleti, ki so narejeni v aplikaciji. Glej tudi Kompleti artiklov.
  • AutoBlokada - če je ta kvalifikator označen pomeni, da se pri artiklih, ki so bili uvoženi preko xml datoteke iz drugih/zunanjih baz/trgovin, pri vsaki spremembi, ki pride od zunaj, artikel avtomatično blokira za prodajo oziroma za prikaz na spletu.
  • Uvoz iz XML - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je bil artikel preko xml datoteke uvožen v našo aplikacijo iz zunanje/druge baze oziroma trgovine.
  • Ceneje.si - Aplikacija je že pripravljena tako, da se lahko artikli, po vnaprejšnjem dogovoru s partnerjem na drugi strani, poljubno uvažajo v druge trgovine. Če je artikel označen, se bo avtomatično izvozil na portal www.ceneje.si.
  • Razprodaja - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel namenjen razprodaji in se kot tak prikazuje tudi na spletni strani, če je za prikaz na strani tudi označen.
  • Ne knjiži brez serijske št. - V določenih primerih, artiklov ne smemo prodati brez določenih serijskih številk, in na tem mestu z oznaačbo preprečimo prodajo artiklov, ne da bi imeli vpisane serijske številke.
  • Kreiraj serijske št.- Aplikacija nam ob knjiženju tudi sama določi serijsko številko artikla, če imamo ta kvalifikator označen.
  • Kreiraj uporabniške serijske št.- Aplikacija nam ob knjiženju listine, ki vsebuje ta artikel doda serijsko številko vezano na partnerja za katerega je bila listina izbrana.  Glej tudi kako kreirati uporabniške serijske številke.
  • Osebni prevzem - s tem kvalifikatorjem določimo, da tega artikla ni mogoče pošiljati preko pošte oziroma dostavnih služb. V kolikor želi obiskovalec kupiti ta izdelek, mu košarica dovoli izbrati le osebni prevzem.
  • Geoartikel uporablja cene nosilnega artikla - Pri večjezičnosti lahko s tem kvalifikatorju na vsakem posameznem geolociranem artiklu označimo, če želimo, da se pri njem upoštevajo enake cene in popusti, kot pri nosilnem artiklu.
  • Sitemap - artikli, ki imajo na tem mestu kvalifikator označeni, se vpišejo na strežnik v datoteko Sitemap.xml.
  • Druga cena – kvalifikator je povezan z lastnostjo na artiklu »Uporabi cene od«, s katero lahko na ta artikel povežemo nek drug artikel. S to lastnostjo rečemo aplikaciji, da naj se na tem artiklu, kjer smo vključili to lastnost, upoštevajo cene artikla, ki smo ga s to lastnostjo izbrali. Ta kvalifikator pa se nato avtomatično označi na artiklu s to lastnostjo.
  • Nosilni LOT artikel – s tem kvalifikatorjem označimo vse osnovne/nosilne LOT artikle, na katere se navadno veže množica drugih LOT artiklov. Ko označimo artikel s tem kvalifikatorjem se na tem artiklu prikaže dodatni ukazni gumb »Kreiraj nov LOT artikel«, ki je en izmed načina kreiranja LOT artiklov tega nosilnega artikla.  Glej LOT artikle.
  • LOT artikel – s tem je označen vsak lot/serijski artikel – označi pa se avtomatično ob kreiranju. Tak artikel se vedno veže na enega izmed nosilnih artiklov zato ga tudi kreiramo na drugačen način kot navadne artikle.  Artikel označen s tem kvalifikatorjem ima v formi dodatno polje, kjer je prikazan nosilni LOT artikel tega artikla. Polje se nahaja nad poljem »Id artikla«.  Glej LOT artikle.

  Pri večjezičnosti oziroma pri vklopljenih geolokacijah morajo biti kvalifikatorji označeni za vsakega od geolociranih artiklov posebej sej gre lahko za artikel z drugačnimi lastnostmi, ki so prilagojene določeni državi v katero artikel prodajamo. Tipičen primer so recimo vtičnice ali napetosti.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Izvoz / uvoz artiklov in slik

  Kakšne so primerne datoteke?

  Artikle, ki se nahajajo v naši bazi lahko tudi izvozimo v znane Excel datoteke s končnicami .xls in .xlsx, ter jih kot take lahko tudi uvozimo.

  Trgovina => Uvoz/izvoz artiklov

  Datoteke je seveda mogoče odpreti tudi v drugih preglednicah, kot so recimo preglednice LibraOffice, le pri uvozu je potrebno paziti, da se uvažajo vedno le v dveh možnih formatih. Dokument, ki ga želimo uvoziti, shranimo v formatu Excel 97/200/XP/2003 s končnico .xls ali pa Excel 2007/2010 s končnico .xlsx.

  Filtriranje oziroma omejevanje izvoza

  Da ne bi bilo pregledovanje in popravljanje podatkov preveč mukotrpno, se izvožene podatke da tudi omejiti glede na nekatere vpisane parametre artiklov. Vsak uporabnik aplikacije ima pravico izvoziti le tiste artikle, ki jih tudi sicer sme videti v sami aplikaciji.

  Kvalifikatorji

  Prvi način omejevanja je glede na kvalifikatorje, ki jih ima določen artikel. Vsakemu izmed vpisanih poslovnih stikov se lahko s pomočjo kvalifikatorjev pripiše določene lastnosti oziroma jih dodelimo v posamezne skupine, po katerih jih lahko ločimo med sabo. Ravno po teh lastnostih oziroma skupinah jih na tem mestu tudi ločimo. S pomočjo izbirnika določimo če artikel ne sme, mora ali pa lahko pripada določeni skupini oziroma ne sme, mora ali pa lahko ima določeno lastnost. Vsako izmed opcij pa lahko označimo kot nepomembno.

  • Če označimo kvalifikator v stolpcu ne sme biti, potem ne bo izvozilo nobenega artikla, ki bi imel ta kvalifikator označen.
  • Če označimo kvalifikator v stolpcu mora biti, potem bo izvozilo vse artikle, ki imajo ta kvalifikator označen.
  • Če označimo kvalifikator v stolpcu lahko je, potem bo izvozilo vse artikle, ki imajo ta kvalifikator označen ali pa ne.

  Kategorija

  Vsak artikel pripada eni ali večim skupinam artiklom oziroma kategorijam. Na tem mestu lahko omejimo izvoz zgolj na eno samo kategorijo. Ker pa so te kategorije lahko razvejane in so lahko med seboj povezane v drevesno strukturo, lahko omejimo prikaz tudi na vse kategorije, ki so v strukturi direktno povezane z izbrano kategorijo. 
  S kljukico pri ukazu z vsemi podkategorijami, izvozimo, tako kot že ime samo pove, izbrano kategorijo z vsemi podkategorijami. Če pa kljukico odstranimo, se izvozijo samo artikli, ki so v izbrani kategoriji.

  Dobavitelj

  Iz izbirnika poleg tega polja lahko izberemo določen poslovni stik, ki je v aplikacijo označen s kvalifikatorjem Dobavitelj in na tak način izvozimo samo tiste artikle, ki so bili kadarkoli kupljeni pri izbranem poslovnem stiku.

  Če poslovni stik nima izbranega kvalifikatorja Dobavitelj, se v izbirniku poleg tega polja ne prikaže. Kot navadno pa seveda lahko izvozimo samo tiste dobavitelje, ki jih imamo tudi sicer v aplikacijo pravico videti.

  Proizvajalec

  Iz izbirnika poleg tega polja lahko izberemo poslovni stik, ki je v aplikacijo označen s kvalifikatorjem Proizvajalec in na tak način izvozimo samo tiste artikle pri katerih je bil ta poslovni stik izbran kot proizvajalec artikla.

  Če poslovni stik nima izbranega kvalifikatorja Proizvajalec, se v izbirniku poleg tega polja ne prikaže. Kot navadno pa seveda lahko izvozimo samo tiste proizvajalce, ki jih imamo tudi sicer v aplikacijo pravico videti.

  Izvoz podatkov

  Izvoz nadaljujemo s klikom na gumb Izvozi podatke, ki nam izvozi datoteka z vsemi izbranimi omejitvami. 
  Izvozi se datoteka z večimi zavihki in stolpci. Za podrobnosti si oglejte “Datoteka za izvoz/uvoz artiklov„.

  Izvoz slik

  Izvozimo lahko tudi slike in sicer s klikom na gumb Izvozi slike izvozimo samo tiste slike, ki pripadajo artiklom, ki smo jih omeji s pomočjo filtrov.

  Slike se izvozijo stisnjene v .tar.gz datoteko. Ko datoteko razširimo so v njej slike, katerih koren imena je vedno enak identifikacijski kodi (id) artikla, kateremu pripadajo.

  Na koncu imena imajo slike označene še z različnimi številkami oziroma znaki, ki pomenijo različne tipe slik.

  Poimenovanje slik za uvoz v aplikacijo

  Dodatne slike, ki v trgovini služijo kot slike za povečavo so označene s podčrtajem in zaporednimi številkami slik - id-artikla_1.jpg, id-artikla_2.jpg....

  Primarna slika je tista, ki se ob artiklu pojavlja v spiskih - poimenovana pa je kot id-artikla.jpg.

  Ob posebnih akcijah pa se uporablja tudi akcijska slika, ki pa je označena kot id-artikla_X.jpg.

  *Pozor - v kolikor imamo v šifri artikla uporabjen podčrtaj_ , je potrebno sliko poimenovati tako, da ima v imenu na tem mestu dva podčrtaja __, a le pri imenu. Ko označujemo za katero sliko gre pa še vedno ostane en podčrtaj. Če slike izvozite, pa bodo poimenovane prav, saj aplikacija sama doda dodatni podčrtaj, kjer je potrebno.

  Primer:

  nepravilno pravilno
  id_artikel.jpg id__artikel.jpg
  id_artikel_1.jpg id__artikel_1.jpg

  Ko končamo z uvozom, v aplikaciji na formi "Kategorije", poženemo ukaz na desni - "Osveži kategorije".

  Vaša cena: 0,00 €

  Kategorije artiklov

  Trgovina => Kategorije/Filtri

  Kategorije artiklov je potrebno oblikovati skupaj z idejo o trgovini, saj so izredno pomembne tako za preglednost trgovine, iskanje po njej, kot tudi za naše lastne potrebe pri vodenju poslovanja.

  Kaj so kategorije?

  Kategorije so smiselne celote izdelkov ali storitev, ki že s samim poimenovanjem povejo, kateri izdelki oziroma storitve se skrivajo pod posamezno kategorijo. Navadno jih razporedimo v drevesno strukturo, ki nam omogoča kar najboljši pregled na vrsto izdelkov v naši prodaji.

  Kako razdeliti artikle po kategorijah?

  Najlažje je, če artikle razčlenimo na smiselne skupine vse dokler nimajo te skupine enakih oziroma podobnih lastnosti.

  Primer: v živilski trgovini bi v grobem lahko delili na osnovne živilske kategorije - Mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki...

  Po se zadržimo pri mleku in mlečnih izdelkih. Mleko, siri, jogurti imajo le malo skupnega, če izvzamemo dejstvo, da so vsi mlečni proizvodi, zato kategorijo Mleko in mlečen izdelke lahko razdelimo na podkategorije: Mleko, Siri, Jogurti...

  Seveda lahko potem to členjenje nadaljujemo, a le dokler je smiselno.

  Jogurte lahko delimo potem tudi na sadne, navadne, lahko pa to vpišemo v lastnosti kot vrsta ali okus jogurta in s tem našim strankam prihranimo nekaj klikanja po trgovini. Vse pa je seveda odločitev, ki jo moramo sprejeti sami.

  Ekstremi kot so kategorija - Sadni jogurti z okusom banane 2dcl je seveda malce potenciran nesmisel, a ravno to običajno naredi trgovino nepregledno. Morda bi lahko bilo merilo to, da se kategorija ne splača, če je v njej manj kot pet artiklov, pri čemer je potrebno upoštevati tudi celotno število proizvodov.

  Malenkosti, ki ločujejo artikle med sabo pa je najbolje vpisati med lastnosti, ki se jih na strani da tudi filtrirati. A o tem malo kasneje.

  Vnos kategorije

  Kategorije se lahko vnese preko uvozne datoteke artiklov, kjer se nahajajo v tretjem zavihku, lahko pa se jih doda tudi v aplikaciji.

  Trgovina => kategorije/filtri

  Oznaka za oddelek - pri tem polju gre za številsko oznako oziroma identifikacijsko številko kategorije. Zaradi boljše preglednosti v spiskih je dobro, da si vzamemo za vsako vrhnjo kategorijo oziroma oddelek svoj razpon števil, številske oznake podkategorij pa potem izberemo v tem okviru.

  Pa vzamemo zgornji primer:

  100000 Živilska trgovina
    101000 Mleko in mlečni izdelki
      101100 Mleko
      101200 Siri
      101300 Jogurti
      101400 ...
    102000 Meso in mesni izdelki
      102100 Meso
      102200 Salame
      102300 ...
    103000 ...
  200000 Pohištvo
    201000 Kuhinje
      201100 Kuhinjski pulti
      201200 Mize
      201300 ...
    202000 Dnevne sobe
      202100 Omare
      202200 Mize
      202300 ...
    203000 Kopalnice

  Ime kategorije - Ime oziroma naziv kategorije je najkrajši smiselni opis artiklov, ki se znotraj te kategorije nahajajo. Ta naziv se znotraj aplikacije pojavi v spiskih kategorij - po njih se tudi najlažje poišče želeno kategorijo.

  Nazivi za prikaz na spletu (sl, en) - Imena kategorij, ki so vpisana v ta polja, se prikazujejo v spletni trgovini. V matičnem jeziku je lahko ime enako zgornjemu, ker pa je trgovina lahko večjezična, morajo za vsak jezik narejeni ustrezni prevodi.

  Nad kategorija - na tem mestu v izbirniku kategorij poiščemo kategorijo, ki bi bila lahko tej nadrejena. Če te ni, polje pustimo prazno. S tem kategorije tudi na spletni strani postavimo v smiselno drevesno strukturo.

  Pa vzamemo zgornji primer:
  Za kategorijo Mleko in mlečne izdelke izberemo nadkategorijo Živilska trgovina, pri kategoriji Živilska trgovina pa to polje pustimo prazno.

  Št. za sortiranje - Na spletni strani se kategorije porazdelijo po polju Oznaka za oddelek. Včasih pa jih želimo drugače razporediti, ali pa katero izmed kategorij še posebej izpostaviti s tem, da jo premaknemo na prvo mesto. V tem primeru v to polje vpišemo številke po zaporedju katerih se v spletni trgovini razporedijo kategorije.

  Onemogočen prikaz na spletu - v kolikor je to polje označeno s kljukico, se ta kategorija z vsemi podkategorijami in vsemi artikli, ki spadajo v katerokoli izmed njih, ne bodo več prikazovali v spletni trgovini.

  Aplikacija omogoča, da v trgovini prikažemo artikle, ki jih preko spletni ni mogoče kupiti - prikaže se nam neke vrste katalog z vsemi funkcionalnostmi trgovine, a strankam na tak način onemogočimo nakup. To naredimo tako, da v desnem stolpcu dodamo novo lastnost "Blokada prodaje v spletni trgovini" in jo označimo. Enako lastnost najdemo tudi med artikli - s tem onemogočimo prodajo samo enega artikla.

  Podkategorije - kot smo že povedali, se kategorije lahko gnezdijo in na tem mestu lahko vidimo, katere podkategorije ima kategorija na kateri se nahajamo. Podkategorije lahko na tem mestu tudi dodamo z gumbom "Dodaj podkategorijo". Odpre se nam nova prazna forma, kamor vpiemo novo kategorijo.

  Lastnosti in filtri - na tem mestu izberemo vse lastnosti, ki so značilne za to kategorijo. Te značilnosti bomo opredelili z vrednostmi na samem artiklu, ki se bo nahajal pod to kategorijo. Če lastnosti v spiskih ne najdemo jo dodamo z gumbom "Dodaj lastnost"  oziroma jo dodamo z vnosno formo na Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov. Ker pa imajo kategorije podobne lastnosti, jih lahko na eni izmed kategorij uredimo, potem pa z gumbom "Prenesi lastnosti iz druge kaegorije" prenesmo na kategorijo, na kateri se nahajamo. Klik na gumb nam odpre pojavno okno, kjer izberemo kategorijo na kateri smo lastnosti že uredili.

  Več podrobnosti o lastnostih in filtrih lahko pogledate v poglavju Lastnosti in filtri.

  Kvalifikatorji

  • Računovodska kategorija - v kolikor je kategorija namenjena za računovodski del aplikacije, ne pa za artikle, jo označimo.
  • Interna kategorija - interna kategorija je tista kategorija, ki jo v spletni trgovini lahko vidijo le tisti uporabniki, ki imajo posebno pravico na to kategorijo (view).
  • Upoštevaj v primerjavi prodaje - v aplikaciji imamo na namizju možnost spremljati prodajo po kategorijah (widget). V kolikor označimo ta kvalifikator, bo aplikacija na namizju prikazala izračun tudi za to kategorijo.
  • Izpostavi na spletu – v spletni trgovini imamo možnost, da na strani izpostavimo želene kategorije. V kolikor obstaja element za prikaz v spletni trgovini, nam bo aplikacija kategorijo z označenim kvalifikatorjem, prikazala kot povezavo, ki bo obiskovalca preusmerila spisek artiklov te kategorije. Navadno se kot povezava pokaže ime kategorije in/ali slika.

  Predstavitev kategorije

  Dodaj predstavitevPri kategoriji pa imamo še eno posebnost in sicer lahko na kategorijo dodamo neko oblikovano besedilo, ki se potem prikaže tudi v spletni trgovini. Ko izberemo to kategorijo, se nad vsemi artikli te kategorije prikaže še vpisana predstavitev. To predstavitev dodamo preko urejevalnika vsebin, ki ga najdemo na formi kategorij v zgornji ukazni vrstici – ukazni gumb »Dodaj predstavitev«.
  Kot vsako vsebino v aplikaciji InMaster, tudi tu uredimo besedilo, označimo kvalifikator »Vsebino prikaži na spletu« in vpisano shranimo.
  Predstavitev se pokaže na strani, če imamo označeno / označeni nastavitvi Kaži predstavitve kategorij MPC in/ali Kaži predstavitve kategorij VPC.


  Splošne nastavitve

  • Kaži predstavitve kategorij MPC
   Prikaz predstavitve kategorije v spletni trgovini brez prijave (mp)
   V kolikor je nastavitev označena, se predstavitev, če je vpisana, prikaže na strani želene kategorije tistim uporabnikom, ki v trgovino niso prijavljeni.

  • Kaži predstavitve kategorij VPC
   Prikaz predstavitve kategorije v spletni trgovini pri prijavi (vp, b2b)
   V kolikor je nastavitev označena, se predstavitev, če je vpisana, prikaže na strani želene kategorije tistim uporabnikom, ki so v trgovino prijavljeni.
  Vaša cena: 0,00 €

  Kako do zaloge

  Postopek naročanja v podjetju

  Za vsako naročanje moramo uporabljati module, ki omogočajo vodenje zalog – ustrezne listine in skladišča / lokacije.

  Kaj potrebujemo?

  Imeti moramo vnešene artikle, ki jih želimo prodajati/naročati,  z ustreznimi minimalnimi in maksimalnimi količinami zaloge.
  V meniju Trgovina => Artikli pod podnaslovom »Zaloga« v polja Min. količina in Max. količina, za vsak artikel, vpišemo želene količine.

  Na zavihku Poročila => Poročila nabave => Poročilo za naročaje izberemo »Tip izpisa – pojavno okno« in potrdimo izbiro s klikom na gumb »Izpiši poročilo za naročanje«.
  Odpre se nam pojavno okno s spiskom vseh artiklov, ki jih imamo vpisane v aplikaciji z vsemi informacijami o trenutni zalogi oziroma naročilih.

  Pa si pobližje poglejmo tabelo:

  Šifra artikla in Ime artikla sta polji, ki jih aplikacija vzame iz forme za vnos artiklov.
  Blag. zaloga – blagovna zaloga – je dejanska fizična zaloga artiklov, ki jo imamo v naših skladiščih.
  Naročena kol. - naročena količina – gre za že vpisana naročila, ki smo jih bodisi samo naredili s pomočjo tega poročila ali pa tako, da smo na roke izpolnili naročilnico (Listine => Nabavne listine => Naročilnice). Ob naročanju se upošteva tudi ta, že naročena količina, ki se prišteje k obstoječi blagovni  zalogi.
  Min zaloga, Max zaloga – prikaz vpisanih količin na samem artiklu.
  Naročeno v enem mesecu – prikaz števila naročenih kosov artikla v zadnjem mesecu.
  Naročeno v enem letu  – prikaz števila naročenih kosov artikla v zadnjem letu.
  Prim. dobavitelj - primarni dobavitelj – tega določimo na samem artiklu. Naročilnica se bo glasila na tega dobavitelja. Na sami naročnici lahko dobavitelja kasneje tudi zamenjamo preprosto tako, da zamenjamo poslovni stik listine.
  Količina - sem ročno vpišemo ali pa avtomatično določimo število kosov artiklov, ki jih želimo naročiti.
  Naroči – s kljukico v tem polju potrdimo, da želimo ta artikle z vpisano količino dodati na naročilnico.

  Kot smo že omenili, lahko količino naročila vpišemo na roke. Druga možnost pa je seveda lažja, če smo prej določili minimalno in maksimalno zalogo.

  Možnosti pa so različne kombinacije izbirnikov »Izbira« in »Napolni količine«.

  Izbira Napolni količino  
  Označi vse do minimalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano minimalno zalogo.
  Označi vse do sredine med min in max zalogo Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je srednja vrednost med vpisano minimalno in maksimalno zalogo. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in to sredinsko vrednostjo.
  Označi vse do maximalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju max. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano maksimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge do minimalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano minimalno zalogo.

  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge do sredine med min in max zalogo Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in to sredinsko vrednostjo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge do maximalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano maksimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge, ki še nimajo naročila do minimalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga in trenutno ni med naročili. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano minimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge, ki še nimajo naročila do sredine med min in max zalogo Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga in trenutno ni med naročili. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in to sredinsko vrednostjo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge, ki še nimajo naročila
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge, ki še nimajo naročila do maximalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga in trenutno ni med naročili. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano maksimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od maksimalne zaloge do minimalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju max. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano minimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od maksimalne zaloge do sredine med min in max zalogo Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju max. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in to sredinsko vrednostjo.
  označi vse z zalogo manjšo od maksimalne zaloge do maximalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju max. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano maksimalno zalogo.


  Ko določimo parametre po katerih želimo naročati izbiro potrdimo z gumbom »Kreiraj naročilo«.

  Aplikacija nam bo kreirala naročilnice z ustreznimi količinami artiklov. Naročilnic je toliko, kolikor je različnih poslovnih stikov navedenih kot primarni dobavitelj za naročene artikle.

  Naročilnice (Listine => Nabavne listine => Naročilnice) lahko bodisi v tiskani obliki oziroma v pdf obliki preko elektronske pošte posredujemo dobavitelju in na tak način svoj del naročanja opravimo.

  Prevzem artiklov brez naročilnice

  Prevzem artiklov seveda lahko naredimo brez naročilnice. Ko artikle prejmemo izpolnimo prevzemnico oziroma kar nabavni račun in jo/ga knjižimo.
  Pozor!
  V kolikor smo naredili nabavni račun nam ni potrebno posebej narediti prevzemnice, ker jo ob knjiženju aplikacija naredi sama. Ravno zaradi tega je potrebno ob prejemu nabavnih računov vedno preveriti, če nismo že prevzeli artiklov s prevzemnico. Če smo jih, je potrebno nabavni račun povezati na pripadajočo knjiženo prevzemnico. To naredimo tako, da na knjiženi prevzemnici za katero smo prejeli nabavni račun, kreiramo le tega s klikom na ukazni gumb »Kreiraj nabavni račun«.

  Prevzem artiklov z naročilnico


  Ne glede na to, ali smo kreirali naročilnice »na roke«, ali pa s pomočjo poročila za kreiranje naročilnic je postopek enak.

  V primeru:

  • da dobimo celotno naročilo dobavljeno v enem kosu in ob tem prejmemo tudi nabavni račun.
   • iz naročilnice preprosto kreiramo nabavni račun in ga knjižimo;
    • naročilnica je tako označena s kvalifikatorjem »Dobavljeno«. Naročilnica ostane v spisku, lahko pa jo seveda umaknemo iz seznama aktualnih tako, da na desni označimo kvalifikator »Dobavljeno – ne sme biti«
  • da dobimo samo nekaj kosov naročenih artiklov in ob tem prejmemo tudi nabavni račun.
   • iz naročilnice kreiramo prevzemnico z ukaznim gumbom »Kreiraj prevzemnico«
   • iz prevzemnice pobrišemo artikle, ki jih nismo prejeli oziroma popravimo količine
   • knjižimo prevzemnico z gumbom »Knjiži in prikaži«
   • odpre nam knjiženo prevzemnico in iz nje s pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj nabavni račun« naredimo ustrezen nabavni račun, ki ga nato knjižimo.
    • naročilnica je tako označena s kvalifikatorjem »delno dobavljeno«.
    • ko dobimo preostale artikle ponovimo postopek, dokler ne dobimo vseh naročenih artiklov.
    • naročilnica dobi status »Dobavljeno«. Naročilnica ostane v spisku, lahko pa jo umaknemo iz seznama aktualnih tako, da na desni označimo kvalifikator »Dobavljeno – ne sme biti«
  • da dobimo celotno naročilo dobavljeno in ob tem prejmemo samo prevzemnico.
   • iz naročilnice kreiramo prevzemnico z ukaznim gumbom »Kreiraj prevzemnico« in jo knjižimo
    • naročilnica dobi status »Dobavljeno«. Naročilnica ostane v spisku, lahko pa jo umaknemo iz seznama aktualnih tako, da na desni označimo kvalifikator »Dobavljeno – ne sme biti«
   • ko dobimo nabavni račun, poiščemo ustrezno knjiženo prevzemnico in iz nje s pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj nabavni račun« naredimo ustrezen nabavni račun, ki ga nato knjižimo.
  • da dobimo samo nekaj kosov naročenih artiklov in ob tem prejmemo samo prevzemnico.
   • iz naročilnice kreiramo prevzemnico z ukaznim gumbom »Kreiraj prevzemnico«
   • iz prevzemnice pobrišemo artikle, ki jih nismo prejeli oziroma popravimo količine in jo knjižimo
    • naročilnica dobi status »delno dobavljeno«.
   • ko dobimo preostale artikle ponovimo postopek, dokler ne dobimo vseh naročenih artiklov.
    • naročilnica dobi status »Dobavljeno«. Naročilnica ostane v spisku, lahko pa jo umaknemo iz seznama aktualnih tako, da na desni označimo kvalifikator »Dobavljeno – ne sme biti«
   • ko dobimo nabavni račun, kreiramo nov nabavni račun v aplikaciji in na njem s pomočjo ukaznega gumba "Kreiraj zbirni račun" dodamo vse knjižene prevzemnice, ki vsebujejo artikle na računu. 

  Občasno svoje naročilo tudi v celoti ali delno prekličemo.

  • V kolikor prekličemo naročilo v celoti lahko naročilnico enostavno izbrišemo.
  • V kolikor pa smo že prevzeli del naročenih artiklov, drug del pa zaradi takega ali drugačnega razloga ne bomo dobili, lahko naročilnico zapremo z ukazom »Zaključi naročilnico«, ki ga najdemo med ukaznimi gumbi na desni strani. Aplikacija nas bo opozorila, da bodo izbrisane vrstice artiklov, ki še niso bile prevzete (s knjiženo prevzemnico ali knjiženim nabavnim računom) in če izbiro potrdimo, se bodo vrstice tudi izbrisale. Naročilnica pa se bo označila s kvalifikatorjem »Dobavljeno«.
  Vaša cena: 0,00 €

  Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Urejevalnik, ki je namenjen urejanju vsebin na spletu ima v primerjavi z navadnimi urejevalniki vsebin nekaj omejitev pa tudi nekaj funkcionalnosti, ki so namenjene le urejevalnikom na spletu.

  Urejanje besedila

  Besedilo, ki ga želimo objaviti na spletu lahko preprosto vpišemo v urejevalnik, ali pa ga skopiramo iz že napisanega dokumenta. V kolikor ga kopiramo iz dokumenta, si lahko pomagamo z povezavami v meniju "Uredi" z ukazi "Prilepi", "Kopiraj" in "Uredi". 
  Pozor - 
  pri kopiranju iz različnih urejevalnikov je potrebno besedilo prej oziroma kasneje prečistiti. Urejevalniki besedila namreč poleg samega teksta dodajo cel kup svojega oblikovanja, ki ga na spletni strani, zaradi same estetike in usklajenosti celotne spletne strani, ne smemo uporabljati. 

  In kako očistimo besedilo?

  • v meniju "Uredi" izberemo opcijo "Vnesi kot besedilo" - aplikacija nas opozori, da bo tak način ostal, dokler stran ne osvežimo ali te opcije ne odkljukamo. Ne glede na to, kaj bomo od tega trenutka prilepili v urejevalnik - aplikacija bo najprej spustila samo čisto besedilo. Umaknila bo tudi odstavke, odebelitve in poševnosti teksta, ter povezave. 
  • lahko pa počistimo besedilo tudi tako, da se nam ohrani osnovno oblikovanje (naslovi, odstavki in povezave) - to pa naredimo tako, da prilepimo besedilo direktno v urejevalnik ga v celoti označimo (Ctrl+a) in izberemo ikono "Odstrani oblikovanje" Tiny4 pocisti

  Osnovno oblikovanje

  Besedilo za spletne strani je navadno pred-oblikovano in zato uporabljamo le oblike, ki so jih oblikovalci spletne strani vnaprej določili. Pred-oblikovane sloge najdemo pod menijem "Oblika". Preprosto označimo besedilo, ki ga želimo spremeniti oziroma oblikovati in izberemo v padajočem meniju "Oblika" ustrezen slog.

  Tekst lahko seveda tudi odebelimo oziroma nagnemo  Tiny4 bold italic,  ga obarvamo Tiny4 barveporavnamo Tiny4 poravnava, zamaknemo Tiny4 zamik... Nekatera naprejdneša in manj pogosto uporabljena oblikovanja pa najdemo tudi pod menijem "Oblika", kjer lahko izberemo tudi med nad in pod - pisanimi teksti, podčrtanimi in prečrtanimi teksti...

  Večji del oblikovanja tudi takoj vidimo v samem urejevalniku - a le v primeru, da imamo na strani uporabljen le eno temo. V kolikor je spletnih tem več, se na tem mestu kaže le eno, dogovorjeno oblikovanje. 

  Za hiter pregled osnovnega oblikovanja (naslovi, odstavki, bloki, seznami..) lahko vključimo opcijo "Prikaži bloke", ki jo najdemo pod menijem "Pogled". Tako si lažje predstavljamo kako je oblikovana vsebina.

  Posebni znaki - vsakdo pozna tegobe, ko je potrebno na tipkovnici najti poseben znak, ki so ga, jasno, skrili pod kombinacijo črk, ki ga zmorejo le vesoljci s štirimi rokami po 20 prstov. Nekaj posebnih znakov smo dali na meni "Vstavi" - Posebni znaki.

  Ločnica - Za dodajanje ločnice - vodoravne črte, ki loči besedilo na dva dela izberemo meni "Vstavi" in kliknemo na opcijo "Vodoravna črta".

  Seznami

  Na strani včasih želimo postaviti tudi sezname, ki so oštevilčeni ali pa označeni v skladu z našo predlogo spletne strani. To naredimo tako, da označimo odstavke in jih z ikonama Tiny4 list, spremenimo v željen seznam. V kolikor kliknemo na samo ikono, nam bo program oblikoval sezname tako, kot je predvidel oblikovalec, klik na puščico poleg ikone pa nam ponudi tudi druge možnosti. Seznam odstranimo tako, da označimo seznam in kliknemo na ikono seznama, ki je izbrana. 

  Dodajanje povezav

  Tiny4 povezavePovezavo na drugo spletno stran oziroma na drugo vsebino naše spletne strani naredimo tako, da z miško izberemo besedilo in kliknemo na ikono verige. Odpre se nam okence, kamor v polje "Povezava" vpišemo kompletni naslov zunanje strani. Če želimo besedilo povezati z iskalnikom google na to mesto vpišemo http://www.google.si/. Najenostavneje je, da obiščemo želeno stran in skopiramo povezavo, ter jo prilepimo v naše polje. V kolikor želimo označeno besedilo povezati na stran znotraj naše spletne strani pa si lahko pomagamo z gumbom "Vstavi", ki nam odpre okno s seznamom naših spletnih vsebin. Želeno vsebino poiščemo in jo izberemo s klikom.

  Prikazano besedilo - v kolikor smo besedilo za povezavo označili, se nam na tem mestu to tudi izpiše. Če pa besedila nismo označili pa lahko na tem mestu napišemo, kaj naj bo besedilo povezave.

  Cilj - če smo povezavo usmerili na našo spletno stran je dobro, da se strani odpirajo v istem oknu - tako kot opcijo tu postimo izbiro "Brez".
  V kolikor pa je povezava narejena na zunanjo stran pa dobro, da se nova stran odpre v novem oknu, da obiskovalci ne izgubijo pot do naše strani - v tem primeru tu izberemo "Novo okno".

  V kolikor želimo povezavo odstraniti, pa zopet označimo povezano besedilo z miško in kliknemo na ikono pretrgane verige.

  Dodajanje slik

  Pri dodajanju slik pa je nekaj več pravil, ki jih velja upoštevati, ko jih dodajamo na spletno stran.

  • slike ne smejo presegati določenih dimenzij - večje slike so namenjene galerijam. Kaj je ustrezna velikost pa je odvisno od same postavitve spletnih strani.
  • slike ne smejo presegati določene velikosti - potrebno je upoštevati, da je veliko obiskovalcev spleta na mobilnih napravah, ki nimajo vsega prometa namenjenega le našim slikam
  • slike so lahko formata .jpg, .jpeg, .gif in .png - ostalih formatov splet ne prepozna.
  • najboljše je, če se slike predhodno ustrezno zmanjša in pripravi v zato namenjenem programu. Zmanjšanje slike s pomočjo miške v samem urejevalnku NI USTREZNO - saj slika ostane enake velikosti, le stisnili smo jo. Zmanjšanje na tak način je primerno le za manjše popravke velikosti.
  • slike moramo vedno najprej naložiti na strežnik, če dodamo sliko samo kot povezavo, nam bo, ko bo povezava prekinjena - izginila.

  Tiny4 slikaS klikom na ikono "Vstavi/uredi sliko" se nam odpre okno, kjer imamo več možnosti.

  • Sliko 
   • Vstavi - vsako sliko MORAMO VEDNO prvič naložiti na strežnik. To naredimo s tem gumbom. Odpre se nam okence, kjer v sivo polje povlečemo sliko iz našega računalnika ali pa jo s pomočjo gumba "izberi datoteko" poiščemo v našem računalniku ter izberemo. Ko nam jo naloži nam napolni polje "Pot", kar nam pove, da je slika naložena.
   • Izberi - v kolikor smo sliko že naložili po zgornjem postopku, s klikom na ta gumb odpremo seznam vseh že naloženih slik, kjer najdemo in izberemo želeno. Tudi v tem primeru se nam napolni polje "Pot".
   • Uredi - v primeru, da želimo uporabiti manjšo sliko od naložene si lahko pomagamo s tem gumbom. Odpre se nam novo okno, kjer poleg polja "Slika" z ikono odpremo seznam vseh naloženih slik - izberemo pravi in v poljih Širina/Višina ustrezno prilagodimo sliko. Z gumbom "Spremeni sliko" -  sliko preoblikujemo, z gumbom "Uporabi sliko" pa povezavo do novo narejene slike dodamo v polje "Pot".  Pri spremembi velikosti mora biti vnosna forma prazna!
  • Pot - to polje se avtomatično napolni s povezavo do slike, ki jo izberemo z zgornjim postopki.
  • Opis slike - v to polje vpišemo opis slike, ki se bo pojavil, v kolikor bo imel uporabnik "blokiran" prikaz slik
  • Dimenzije - v poljih se izpišejo dimenzije originalne slike v pixlih - točkah ekrana. Če želimo, da sliko obliva besedilo slika ne bi smela presegati 400px širine - seveda pa je ta velikost odvisna od same širine spletne strani. Na tem koncu lahko samo malce popravimo dimenzijo slike - recimo za največ 100px - vse kar je več je potrebno sliko zmanjšati z ustreznim programom preden jo naložimo na strežnik. Pri manjšem zmanjšanju pa mora biti kljukica pri "obdrži razmerje" - saj bi v nasprotnem primeru sliko zaradi nesimetričnega zmanjšanja popačilo.
  • Poravnava - če želimo, da nam besedilo obliva sliko, ki jo bomo vstavili, preden dodamo sliko, kurzor miške postavimo na začetek odstavka želenega besedila.
   • brez - slika bo naložena v svojo "vrstico". S pomočjo ikon za poravnavo Tiny4 poravnava jo kasneje lahko premaknemo.
   • leva poravnava - sliko bo poravnalo levo - na desni strani pa jo bo oblivalo besedilo, ki ga bomo napisali.
   • desna poravnava - sliko bo poravnalo desno na levi pa jo bo oblivalo besedilo.
  • Slog - na tem koncu se bo izpisala koda, ki postavi izbrano sliko na svoje mesto - nekoliko bolj zverzirani uporabniki pa lahko kar s kodo napišejo, kaj bi želeli, da slika počne.
  • Navpični prostor - v to polje v točkah/pixel vpišemo koliko prostora naj bo med sliko in besedilo nad ter pod sliko.
  • Vodoravni prostor - v to polje v točkah/pixel vpišemo koliko prostora naj bo med sliko in besedilo na levi in desni strani slike.
  • Obroba -  sliki lahko določimo tudi obrobo - rob - v to polje vpišemo v točkah/pixlih koliko velik naj bo.

  Vse te nastavitve na sliki lahko popravimo tako, da z miško izberemo želeno sliko in spet kliknemo na zgornjo ikono "Vstavi/uredi sliko". Pred nami je napolnjena forma, ki jo dodelamo oziroma spremenimo.

  Dodajanje tabel

  Kurzor miške postavimo v urejevalniku na mesto, kjer želimo dodati tabelo. Izberemo meni "Tabela", ter na opciji "Vstavi tabelo" z miško potemnimo število želenih stolpcev in vrstic. Ko smo z izbiro zadovoljni, jo potrdimo s klikom. Nato v istem meniju izberemo lastnost tabele. Odpre se nam okno, kjer določimo sam izgled tabele. 

  • širina - širina celotne tabele v točkah/pixlih
  • višina - višina celotne tabele v točkah/pixlih
  • razmak med celicami - prostor med celicami v točkah/pixlih
  • odmik od roba celic - odmik besedila od roba celic v točkah/pixlih
  • obroba - obroba tabele - vpišemo želeno debeljino robu v v točkah/pixlih
  • naslov - če želimo imeti nad tabelo vpisan naslov označimo to polje in nad tabelo bomo dobili prostor kamor vpišemo naslov tabele.
  • poravnava - če tabela ni velika čez celo širino strani jo lahko poljubno poravnamo na levi, desni rob strani ali sredino.

  Dodajanje galerij

  Galerije moramo, preden jih lahko vključimo na spletno stran, seveda dodati. To naredimo na formi Spletna stran => Galerije.

  Ko smo galerijo dodali v aplikacijo, jo lahko pokličemo na spletno stran kamorkoli želimo. Izberemo gumb "Galerija", ki nam odpre okno, kjer izberemo galerijo in določimo način prikazovanja.

  • galerija - z izbirnikom ob polju odpremo spisek vseh galerij, ki smo jih dodali v aplikacijo in izberemo ustrezno.
  • tip - pri tipu izberemo način prikazovanja slik na strani
   • naziv galerija - izpiše se naslov galerije - klik na naslov pa nam na spletni strani odpre galerijo po kateri lahko listamo.
   • prva slika - prikaže se prva slika galerije z naslovom galerije - klik na nanjo oziroma na naslov pa nam na spletni strani odpre galerijo po kateri lahko listamo.
   • prikaži vse slike - prikaže se seznam vseh slik v velikosti, ki smo jo na galerijah določili za male slike - slike se zložijo druga poleg druge - število slik v vrsti pa je odvisno od tega koliko prostora je na razpolago. Klik na vsako posamezno sliko na spletni strani nam odpre galerijo po kateri lahko listamo.
   • prikaži slike z navigacijo - na spletni strani prikaže eno veliko sliko, spodaj pa galerijo v traku manjših, s potrebnimi puščicami, ki premikajo trak v levo oziroma desno stran. Velike in male slike so v dimenzijah, ki smo jih določili na tej galeriji. Za to vrsto galerije imamo na voljo še nekaj opcij, ki jih je potrebno izpolniti - 
    • samodejno predvajanje - velika slika se zamenja, ko kliknemo na manjšo. Če želimo, da se velika slika avtomatično menjuje, označimo to polje.
    • čas animacije - v kolikor se velika slika zamenja avtomatično v to polje vpišemo v milisekundah na koliko časa naj se slika zamenja.
    • čas animacije navigacije - ko se s puščico premikamo po seznamu manjših slik je to premikanje lahko sunkovito, mi pa ga omilimo s časom za animacijo navigacije,

  Dodajanje dokumentov

  Aplikacija InMaster je namenjena tudi upravljanju z dokumenti podjetja in zato za ta del veljajo še posebno striktni varnostni pogoji. Da ne pride do neljubih in nehotnih razkritji zaupnih dokumentov, je potrebno vsak dokument, ki ga želimo objaviti na sami spletni strani najprej naložiti prav na formo te spletne strani. Nekoliko nižje na strani se vedno nhahaja sklop "Dokumenti", kamor naložimo željene datoteke. 

  Ko smo naložili vse datoteke, ki jih želimo vključiti na stran jih moramo vključiti še v sam urejevalnik - to naredimo tako, da jo povežemo z nekim besedilom oziroma sliko ali pa tako da ob samem dodajanju datoteke vpišemo besedilo za povezavo. Ob kliku na to besedilo, se bo obiskovalcu naše spletne strani odprl željeni dokument. 

  Postopek pa je tak:

  • z miško označimo besedilo ali sliko in kliknemo na gumb "Dokumenti".
  • odpre se nam okno, kjer ob polju "izberi dokument" z ikono odpremo seznam, ki nam ponudi vse dokumente, ki smo jih prej naložili pri dokumentih na tej formi - izberemo željenega.
  • pri polju "Dokument odpri v" izberemo opcijo "Odpri v novem zavihku v tem oknu"
  • v kolikor smo označili besedilo za povezavo se bo pod poljem "Besedilo za povezavo" avtomatično prikazalo izbrano besedilo, v kolikor besedila niso izbrali lahko na tem mestu vpišemo želeno besedilo.
  • naslov/title  - karkoli vpišemo v to polje, se na nam bo na spletni strani prikazalo, če se za nekaj trenutkov z miško pomudimo nad povezavo. To polje je še posebej koristno, če povezavo na dokument naredimo tako, da le-tega povežemo na sliko.

  Dododajanje video vsebin

   

  Dodajanje prilagojenih spletnih form

  Dodajanje posebnih podatkov - značk

  Splošne nastavitve

  • defaultJpegQueality
   V to nastavitev se vpiše procent (samo številka) na katerega se zmanjša kvaliteta v urejevalnik naložene slike.

   

  Povezana navodila 

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Večjezičnost ali geolokacije artiklov

  Aplikacija nam omogoča tudi večjezičnost trgovine, ki ne pomeni, da je potrebno narediti povsem novo trgovino, ampak je potrebno le nekaj nastavitev, ki jih izvede administrator aplikacije. Naša odločitev je le katere države oziroma jezike bomo v naši ponudbi vključili.

  Pojem geolokacije se nekoliko razlikuje od večjezičnosti, ki jo navadno uporabljamo za spletne strani - razlika pa je v tem, da geolokacija ne pomeni vedno samo jezika, saj določene jezike govorijo na več delih sveta, to pa se ne sklada nujo tudi z denarno enoto v teh državah in z lastnostmi, ki jih mora artikel imeti, da se v dotični državi lahko sploh prodaja.

  Za primer vzemimo Združene države Amerike, kjer večinoma govorijo angleško, a imajo za razliko od Anglije, kjer prav tako govorijo angleško drugačno denarno enoto. Če prodajamo električne naprave pa je potrebno priključke in napetosti prilagoditi tržišču in razlike med Anglijo in Ameriko so tudi tu precejšne.

  Različne geolokacije se pojavijo kot zavihki na artiklu takoj pod ukazno vrstico. Na tem mestu je potrebno poudariti, da takoj, ko se odprejo geolokacije, nosilni artikel postane samo nosilni artikel in da je potrebno kreirati in urediti artikle tudi za matično geolokacijo. Nosilni artikel se NIKOLI ne prikazuje v spletni trgovini.

  Za primer vzemimo, da bi želeli imeti slovensko in angleško različico trgovine - v tem primeru bi se poleg osnovnega artikla (z opisom Osnova) pojavila še dva zavihka “Slovenija„ in “International„ oziroma “Anglija„, če bi želeli prodajo usmeriti samo na področje Anglije. Dokler geolocirani artikel ni kreiran se poleg naziva geolokacije pojavi zank svinčnika , ki pomeni, da je potrebno artikel še kreirati. Takoj, ko kliknemo na zavihek nam aplikacija iz osnovnega artikla prenese vsa informacije tudi na geolociran artikel. A to naredi le ob kreaciji. Če kasneje popravljate osnovi artikel ostanejo ostali, že kreirani geolocirani artikli, nespremenjeni. Ob vsakem trenutku lahko geolociran artikel tudi izbrišemo. To naredimo s križcem , ki se pojavi namesto svinčnika na zavihku poleg naziva geolokacije.

  Ko prvič kliknemo na zavihek se skopirajo skoraj vsa izpolnjena polja iz osnovnega artikla, a nekaj se jih le spremeni.

  ID artikla dobi končnico geolokacije (_SL_1, _INT_1...).

  Pozor!
  Pri uvozu slik je potrebno slike za geolociran artikel poimenovati tako, da enojni podčrtaj _ zamenjamo za dvojnega __!

  Vsi kvalifikatorji se postavijo na 0, medtem ko se označi kvalifikator - Blokiran za prodajo.

  To v prvi vrsti prepreči, da bi se artikel takoj, ko ga kreiramo pokazal na spletni strani - saj ga je potrebno prej urediti (prevesti ime, opis, prilagoditi lastnosti, cene...). Ko pa artikel uredimo, nam kvalifikatorji omogočajo, da ga popolnoma neodvisno od ostalih geolokacij, označimo za različne funkcionalnosti.

  Pri tem naj izpostavim samo kvalifikator, ki je pomemben samo v primeru geolokacij in sicer:
  * Uporabljaj cene nosilnega artikla - S tem kvalifikatorjem na vsakem posameznem geolociranem artiklu označimo, če želimo, da se pri njem upoštevajo enake cene in popusti, kot pri nosilnem artiklu. V tem primeru vedno le na osnovnem artiklu spremenimo cene in na spletu se ne glede na vpisane cene pri geolociranem artiklu, prikazujejo cene nosilnega (osnovnega) artikla.

  Če želimo imeti večjezično trgovino je tako potrebno prevesti

  Spletne vsebine
  Splente strani => Strani
  Splente strani => Dinamične vsebine
  Splente strani => Besedila (vezane na spletno stran, nogo, meniji...)

  Artikli
  Trgovina => Artikli
  Vsak izmed artiklov je dobil možnost, da se pojavlja v obeh geolokacijah, ampak se na strani ne vidi, dokler ga ne vklopimo s kvalifikatorjem za prikaz na strani. Ob tem je potrebno artikel prevesti in prilagoditi opis/ceno in lastnosti državi.

  Kategorije
  Trgovina => Kategorije
  Prevesti je potrebno tudi kategorije, ki se prikazujejo na spletni strani.

  Lastnosti
  Trgovina => Kategorije
  Prevesti je potrebno tudi vse lastnosti in njihove vrednosti, ki jih dodamo na posamezen artikel.

  Prevodi košarice
  Splente strani => Strani
  Splente strani => Besedila (vezane na spletno stran, nogo, meniji...)
  Prevesti je potrebno tudi tekste v košarici. Spremene teste se prevedejo na samih straneh košarice med besedili.
  Teksti ob poljih forme pa se prevajajo med ostalimi besedili. (Spletna stran=>Besedila)

  Nove geolokacije odpira administrator oziroma skrbnik aplikacije v podjetju.

  Vaša cena: 0,00 €

  Kompleti artiklov

  Trgovina => Artikli

  Kaj potrebujemo?

  V aplikaciji morajo biti vpisani vsi artikli, ki jih želimo dodati v komplete.

  Artikli morajo biti opremljeni z naslednjimi polji:

  • šifra artikla
  • ime artikla
  • cene - vsaj prodajno ceno
  • slika artikla
  • vpc cene – vsaj vpc ceno (če imamo na spletni trgovini možnost registracije/prijave)
  • kvalifikatorji
   • prikaži na spletu
   • prikaži v VPC trgovini (če imamo na spletni trgovini možnost registracije/prijave)

  Kako dodamo kompleta?

  1. Izberemo artikel, ki bo nosilni artikel tega kompleta in gremo na urejevalno formo tega artikla.

  Nosilni artikel je tisti, na katerem se bo v spletni trgovini ta komplet tudi prikazoval. Nosilen artikel je lahko tisti, ki je dražji, večji ali kako drugače izstopa. Če so artikli enakovredni pa izberemo poljubnega.

  2. Na razdelku »Spletna trgovina« z gumbom »Dodaj komplet na artikel« odpremo pojavno okno s formo za dodajanje in urejanje komplet.

  Aplikacija nam še izpiše podatke nosilnega artikla – artikla na katerem smo kreirali komplet. V tabeli se izpišejo polja, ki se drugače nahajajo tudi na artiklu samem:

  • slika
  • ime artikla
  • procent ddv-ja
  • vpc – veleprodajna cena brez ddv-ja
  • vpc pop.% - veleprodajni popust v procentih, ki ga lahko poljubno spreminjamo glede na ceno, ki jo bo imel artikel v kompletu.
  • vpc rvc – izračunana razlika med nabavno ceno in veleprodajno ceno s popustom
   * v kolikor nabavnih cen nimamo vpisanih bo ta cena enaka veleprodajni ceni s popustom
  • pc – prodajna cena brez ddv-ja
  • pc s pop.% - popust na prodajno ceno v procentih
  • pc rvc - izračunana razlika med nabavno ceno in prodajno ceno s popustom
   * v kolikor nabavnih cen nimamo vpisanih bo ta cena enaka prodajni ceni s popustom

  Z gumbom »Dodaj artikel v komplet« dodamo artikle, ki jih želimo prodajati v kompletu z nosilnim artiklom. Polja v tabeli so enaka poljem nosilnega artikla.

  Popuste uredimo na vsakemu od artiklov tako za malo prodajo (pc pop. %) kot za veleprodajo (vpc pop. %). Tukaj lahko za vsak artikel posebej določimo koliko popusta lahko damo našim strankam. V kolikor želimo dati dodan artikel gratis damo na ta artikel 100% popusta.

  V kolikor popust spreminjamo na kompletu se ta prenese in se preračuna na nosilni artikel.

  Sledijo podatki kompleta.

  Šifra – šifra se, v kolikor je ne vpišemo oziroma popravimo sami, generira iz šifre nosilnega artikla in dodatne številke – šifro lahko spremenimo v želeno, ki pa mora biti, kot vedno, unikatna.

  Ime – izpiše se ime nosilnega artikla, ki ga seveda prepišemo oziroma dopolnimo po želji.

  DDV - v redkih primerih se skupini artiklov ob združitvi spremeni ddv na nižjega. Ti primeri so zakonsko določeni – poleg spremembe tega polja se označi tudi kvalifikator »Uporabi DDV kompleta«, ki poskrbi za to, da se tudi na listinah za vse artikle uporabi drugačen ddv.

  Sledita stolpca s cenami. Pri cenah si velja zapomniti, da je potrebno biti previden. V kolikor spreminjamo cene kompleta se to mora poznati tudi na artiklih, saj ko bomo komplet dejansko vključili na listine ne bomo prodali kompleta kot celote, pač pa vsak artikel posebej. V kolikor spreminjamo popuste na kompletu se spreminja popust na nosilnem artiklu, kar pomeni, da gre lahko RvC na tem artiklu tudi v minus, kar pa nam pokvari razna poročila o zaslužku, ki smo ga imeli na tem artiklu oziroma na kategoriji tega artikla.

  VPC cene

  VPC – veleprodajna cena brez ddv-ja in brez popustov – cena je izračunana iz veleprodajnih cen, ki so vpisane na dodanih artiklih.

  Popust – v kolikor je veleprodajni popust že določen na artiklih, ki so bili dodani v komplet, se bo na tem mestu ustrezno preračunal na celoten vpc znesek vseh artiklov, ki so vključeni v komplet. Popust lahko na tem mestu tudi popravimo na želenega – a pozor – ta popust se bo ustrezno preračunal na popust nosilnega artikla.

  VPC s pop. - gre za skupno veleprodajno ceno vseh vključenih artiklov skupaj s popusti. V kolikor spremenimo to ceno, se avtomatično preračuna ustrezen popust, ki spremeni popust na nosilnem artiklu.

  DDV – se izračuna glede na ceno s popustom in določeno stopnjo davka.

  VPC kompleta z ddv – cena kompleta s popustom in vključenim ddv-jem- Tega lahko poljubno spremenimo, kar nam popravi tudi popust.

  Marža – gre za razliko med nabavno ceno vseh vključenih artiklov in končno ceno, ki smo jo določili za ta komplet.

  Maloprodajne cene

  PC – prodajna cena brez ddv-ja in brez popustov – cena je izračunana iz prodajnih cen, ki so vpisane na dodanih artiklih.

  Popust - v kolikor je popust že določen na artiklih, ki so bili dodani v komplet, se bo na tem mestu ustrezno preračunal na celoten maloprodajni znesek vseh artiklov, ki so vključeni v komplet. Popust lahko na tem mestu tudi popravimo na želenega – a pozor – ta popust se bo ustrezno preračunal na popust (pc pop.%) nosilnega artikla.

  PC s pop. - gre za skupno prodajno ceno (brez davka) vseh vključenih artiklov skupaj s popusti. V kolikor spremenimo to ceno, se avtomatično preračuna ustrezen popust, ki spremeni popust na nosilnem artiklu.

  DDV – se izračuna glede na ceno s popustom in določeno stopnjo davka.

  MPC kompleta z ddv – cena kompleta s popustom in vključenim ddv-jem. Tega lahko poljubno spremenimo, kar nam popravi tudi popust.

  RvC – razlika v ceni med nabavno ceno vseh vključenih artiklov in končno ceno, ki smo jo določili za ta komplet.

  Kvalifikatorji

  Zastarel – v kolikor komplet ni več primeren za prodajo

  Blokirano za prodajo – se označi avtomatično, da se ne prikazuje na spletu že med urejanje. Ko želimo da se artikel prikaže je potrebno ta kvalifikator odznačiti.

  Akcija – če komplet nastopa kot samostojen artikel, ga s tem kvalifikatorjem postavimo med druge akcijske artikle.

  Novost – če komplet nastopa kot samostojen artikel, ga s tem kvalifikatorjem postavimo med druge novosti.

  Prikaži na spletu – komplet s tem kvalifikatorjem potrdimo za prikaz v trgovini.

  Samostojni komplet – komplet lahko nastopa kot povezan komplet, ki se ga vidi samo na nosilnem artiklu, ali pa kot samostojen artikel, ki ima tudi druge lastnosti artikla.

  Prikaži v VPC trgovini – komplet se z oznako tega kvalifikatorja pojavi tudi v b2b trgovini – kupec ga lahko vidi v trgovini tudi po prijavi.

  Uporabi DDV kompleta – v kolikor nam eden izmed artiklov spremeni ddv celotnega kompleta, lahko s tem kvalifikatorjem označimo, da artikel, ki smo mu na tak način spremenili ddv, le tega (spremenjenega) obdrži tudi na listini.

  Ko komplet shranimo se nam sestavi slika iz vseh artiklov, ki smo jih dodali - največ pet.

  Kompletov lahko na en nosilni artikel dodamo več, vsi pa se nanizajo pod gumbom za dodajanje kompletov. Uredimo jih tako, da kliknemo na ikono »Uredi komplet«, ki se nahaja ob vsakem kompletu. Komplet izbrišemo z ikono »Izbriši komplet«.

  V kolikor smo koplet označili kot »Samostojni komplet« v vrstici dobimo novo ikono
  »Pojdi na samostojni komplet«. Klik na to ikono nam odpre formo, ki je zelo podobna navadni formi za urejanje artikla.

  Na tem koncu lahko popravimo ime in opis artikla, ga moramo dodati v ustrezne kategorije, da se prikaže v spiskih, mu zamenjamo oziroma dodamo nove slike, lastnosti, povezane artikle ter uredimo uteži za sortiranje, garancijo, ter rok dobave.
  Glej: Artikel

  Cene in popuste pa lahko še vedno urejamo na pojavnem oknu, ki se nam odpre ko kliknemo na gumb »Uredi komplet«.

  Na formi imamo tudi nov gumb »Pojdi na nosilen artikel«, ki nas vrne nazaj na artikel, kjer smo ves postopek začeli.

   

   

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Proizvodnja

  V proizvodnji se najdemo takoj, ko naše podjetje nabavlja surovine, prodaja pa lične avtorske izdelke. Glavoboli s strani vodenja zalog se poostrijo takoj, ko je za naše izdelke potrebnih več kot le dve surovini. Če pa želimo ovrednotiti tudi naše delo oziroma delo naših zaposlenih pa se znajdemo pred oviro, ki je marsikatere pognala v vode »na uč nas proizvodnja na mesec košta...«.
  Seveda na trgu obstaja kup rešitev, ki pa so za manjše proizvodnje navadno čisto prevelik finančni zalogaj. Pri aplikaciji InMaster pa ni tako.

  Pa poglejmo kako vodenje proizvodnje deluje.

  Kaj potrebujemo?

  1. Vpišemo surovine - Artikli

  Trgovina => Artikli
  Za začetek seveda potrebujemo vse artikle/surovine, ki jih v proizvodni potrebujemo. *Za boljši pregled in razporeditev jih lahko razdelimo v smiselne kategorije, ki jih dodamo v meniju Trgovina => Kategorije/filtri.

  Na artiklu moramo izpolniti naslednja polja:

  • Id artikla
  • Ime artikla
  • Enota artikla
  • Možne pretvorbe za izbrano enoto mere

  Priporočljivo pa je, da izpolnimo tudi

  • EAN (za prevzem in inventure)
  • Primarni dobavitelj (nujno za avtomatično naročanje)
  • Dobaviteljev id (za lažje naročanje)
  • Kategorija (za analitiko)
  • Min. količina/ Max. količina (nujno za avtomatično naročanje)
  • Dobavitelji artikla (za hiter pregled različnih dobaviteljev/cen)

  V primeru, da surovina pred uporabo potrebuje pregled (test ustreznosti, delovanje...) to tudi določimo z lastnostjo "Zahteva pregled za stopnjo", kjer izberemo v naprej določene stopnje pregleda.

  Surovine za katere se je potrebno držati sistema FIFO oziroma FEFO pa moramo označiti tudi kot "Nosilne LOT artikle", kar naredimo pri vpisu sorovin z ustreznim kvalifikatorjem.

  Nabavna cena se doda oziroma spreminja ob knjiženju nabavnih listin - prevzemnice oziroma nabavnega računa – seveda pa se jo lahko vpiše tudi neposredno na artikel.
  Dobavitelji in proizvajalci so poslovni stiki, označeni s kvalifikatorjema "Dobavitelj" in "Proizvajalec".

  Pogosta vprašanja

  Ali potrebujem vnesti čisto vse surovine – tudi vijake, žeblje...?

  Odvisno. Če želite imeti red in pregled nad vsemi stroški in približno vedeti, kdaj bo teh vijakov zmanjkalo in jih ne naročiti na tisoče, medtem ko jih je nekaj tisoč še na zalogi, potem – ja.

  Bolj natančno ko vodimo zalogo, bolj natančno bomo imeli izračunane dejanske stroške, manj bo dela z inventurnim usklajevanjem in tudi z naročanjem. In nenazadnje...tudi vijaki in žeblji imajo svojo ceno, ki povišujejo lastno vrednost našega produkta.

  Surovine velikokrat jemljemo od različnih dobaviteljev. Potrebujemo za vsakega dobavitelja svoj artikel?

  Ne – če gre seveda za isti artikel. Na samem artiklu imamo možnost, da vpišemo vse dobavitelje, njihove šifre in cene za ta artikel.
  Glej Artikli (Dodatni ukazi in kvalifikatorji) 


  2. Pripravimo posebne tipe opravil

  Nastavitve => Nastavitve APP => Tipi opravil
  Potrebujemo posebne tipe opravil, ki so namenjeni proizvodnji. Imamo lahko enega ali več tipov - odvisno od tega kakšne informacije želimo ob koncu nekega obdobja pridobiti. Te povežemo na ustrezne storitve.

  3. Popišemo delovni proces – Storitve / kategorije storitev

  Trgovina => Kategorije
  Naredimo ustrezne kategorije, ki jih bomo potrebovali v proizvodnji - ti so odvisni od samega proizvodnega procesa. Kategorije se v proizvodnem modulu izbirajo takoj po prijavi uporabnika. Z izbiro kategorije pa pridemo do ustreznih storitev.
  Te kategorije se lahko nanašajo na sam izdelek - recimo naredimo kategorije stol Lux, stol Rex, miza Max , miza Tom...
  ... ali pa na samo vrsto storitve oziroma stroj kjer storitev opravljamo - recimo razrez, vrtanje, lepljenje, sestavljanje... oziroma Stoj 1, stroj 2...

   

  Trgovina => Storitve
  Sledimo korakom za izdelavo našega proizvoda. Vsak del proizvodnje vpišemo in ustrezno časovno ovrednotimo.

  Pri dodajanju storitve je potrebno vpisati / označiti:

  • Šifra
  • Ime
  • Enota
  • Lastna cena (s tem glede na enoto ovrednotimo delo delavca te storitve)
  • Tip opravila, ki smo jih že določili – pod njim se bodo zbirale opravila z urami proizvodnje.
  • označiti kvalifikator "Prikaži v proizvodnji"
  • Predviden čas
  • Lahko po tudi označimo storitev kot Normirano storitev, če to seveda je.

  4. Določimo in vpišemo skladišča oziroma lokacije

  Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča

  Kot skladišča oziroma lokacije razumemo v proizvodnji štiri različne pojme:

  • skladišča surovin oziroma končnih izdelkov - prostori, regali oziroma police, kjer se nahaja surovina oziroma izdelek.
  • premično skladišče - voziček oziroma vsebnik, s pomočjo katerega prenašamo / prevažamo surovine do želenih lokacij.
  • lokacije - prostori navadno v proizvodnji, kjer surovine pripravimo za proizvodno
  • proizvodne lokacije - lokacije, kjer se vrši izdelava našega izdelka.

  Vsaka izmed teh lokacij ima lahko svoje značilnosti, ki jih določimo na vsaki lokaciji posebej. 

  Glej: Skladišča ali lokacije

  5. Stopnje pregleda lokacij

  Nastavitve => Splošni šifranti => Stopnje pregleda lokacij

  Za nekatere vhodne surovine imamo med procesom od nabave do proizvodne navadno določen pregled, ki mora biti opravljen preden surovino dejansko uporabimo v končnih izdelkih. Na tem mestu določimo stopnje pregleda, ki jih moramo izvesti na surovinah, te pa vežemo na lokacije in artikle. Tako zagotovimo, da artikla pri premiku med lokacijami ne bomo mogli prestaviti na neko lokacijo, brez ustreznega pregleda.


  6. Vpišemo izdelke - Artikli 

  Trgovina => Artikli

  Naše izdelke, prav tako kot surovine, vpišemo med artikle. Za potrebe same proizvodnje potrebujemo zelo malo podatkov. V kolikor aplikacijo uporabljamo tudi za namen prodaje pa mora biti izpolnjeno več polj. A poglejmo samo nujna polja za samo proizvodnjo:

  • Id artikla
  • Ime artikla
  • Enota artikla

  Za razliko od surovin pa imajo naši izdelki tudi sestavnice oziroma recepturo, ki jo moramo izpolniti, da nam kasneje razknjiževanje ne bo delalo težav.
  Glej Artikli - Receptura artikla

  V kolikor imamo več proizvodnih linij, lahko na samem artiklu določimo tudi to, na kateri liniji izdelek sestavljamo. To določimo z lastnostjo "Proizvodna lokacija", ki jo poiščemo med lastnostmi na desni strani forme.


  Tako smo prišli do nastavitev, ki jih potrebujemo za zagon proizvodnje. Seveda pa je od naših potreb in velikosti proizvodnje odvisno koliko in katere podatke bomo izpolnjevali. 


   

  Vaša cena: 0,00 €

  Lastnosti artiklov

  Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov

  Lastnosti artiklov lahko dodamo v aplikacijo na dva načina - prvi, hitrejši, je kar na samih kategorijah artiklov, drugi, ki ima možnost več možnosti opredelitve teh lastnosti, pa se nahaja med malimi šifranti. Na tem mestu lahko tudi vpišemo vse vrednosti lastnosti, ki jih tisti, ki vnaša lastnosti na artikle lahko izbere.

  Glej tudi Lastnosti in filtri in Artikli - Dodaj lastnosti

  Nekaj lastnosti je dodanih že v osnovi, ostale pa vedno določimo glede na artikle v naši spletni trgovini. 

  Kaj so lastnosti artiklov?

  Lastnosti artiklov so tiste informacije o artiklih po katerih se le-ti razlikujejo med seboj. Lastnosti se seveda določajo glede na ponudbo artiklov, zato so za vsako aplikacijo specifične in se jih določi po potrebi. Lastnosti se vežejo na določeno kategorija (npr: pralni stroji imajo drugačne lastnosti kot igrače), a to ne pomeni, da se ne more ista lastnost pojavljati v več kategorijah (lastnost BARVA je vedno enaka ne glede na to, ali gre za pomivalne stroje ali pa za nogavice). Za razliko od lastnosti, ki so vedno enake za eno kategorijo, pa so vrednosti teh lastnosti različne.

  Lastnosti artiklov oziroma njihove vrednosti so tudi temelj filtriranja v spletni trgovini. Glede na vpisane vrednosti kupec izmed vseh artiklov s pomočjo filtriranja zlahka najde tistega, ki mu najbolj ustreza.

  Glej tudi: Artikli in Lastnosti in filtri

  Kako dodamo oziroma kako uredimo že obstoječo lastnost artikla?

  Dodaj lastnost artiklovTako kot smo že vajeni, se nov podatek doda z ikono za dodajanje pa naj bo to na spiskih ali pa na sami formi za urejanje lastnosti artiklov.

   

  Tip lastnosti - Najprej izberemo tip lastnosti, ki bo določal kakšne vrednosti vpisujemo v to polje - na voljo imamo:

  • Opisna lastnost (lastnost bo vsebovala tako besede kot številke ter posebne znake)
  • Številčna lastnost (lastnost bo vsebovala zgolj številke)
  • Lastnost, ki vsebuje mere (ŠxVxG) v mm (lastnost z možnostjo vpisa dimenzij)

  Naziv - v to polje vpišemo naziv/ime lastnosti, ki se bo pojavljala tako znotraj aplikacije (na artiklih in na kategorijah), kot tudi v spletni trgovini kot filter ali v seznamu lastnosti artikla. Poleg polja je ikona Prevodi, ki odpre pojavno okno v katerem lahko naziv lastnosti prevedemo v kolikor imamo večjezično spletno trgovino.

  Vrednosti lastnosti artikla

  Lastnost ima lahko veliko vrednosti in če želimo jih lahko do določene mere urejamo tudi na tej formi, a vrednost dobi smisel le, če smo jo izbrali oziroma dodali v lastnost na vsaj enem izmed naših artiklov.

  Na lastnosti se nanašata tudi dva kvalifikatorja

  • Prikaži vse vpisane vrednosti - označen kvalifikator vam bo pod naslov Vrednosti lastnosti artikla prikazal vse vrednosti te lastnosti, ki so bile vpisane na artikle v aplikaciji. Vsako vrednost, tudi če je bila vpisana večkrat, bo izpisalo samo enkrat. 
  • Vrednosti lahko izbiramo samo iz šifranta - oseb, ki urejajo artikle je lahko v podjetju več in vsaka od njih ima svoj način zapisovanja vrednosti, kar pa ni najbolje za funkcijo filtriranja po spletni trgovini. Da bi se temu izognili, lahko označimo ta kvalifikator in vse možne vrednosti vpišemo s pomočjo gumba "Dodaj novo vrednost lastnosti". Odprlo se nam bo pojavno okno, kamor bomo v polje "Vrednost" vpisali želeno. Na samem artiklu bo oseba, ki bo izpolnjevala vrednosti lastnosti,  lahko vpisala samo tu določene vrednosti. Takoj ko bo začela vpisovati v polje vrednost, se bo pojavil že filtriran izbirnik vrednosti, ki so na voljo. Oseba, ki lahko vpisuje nove vrednosti na lastnosti, mora imeti posebne pravice (na tabelo 151).

   Oba kvalifikatorja prikažeta spisek vseh vrednosti, ki jih na tem mestu lahko tudi izbrišemo oziroma uredimo.

  Izbrišemo jih, kot je že v navadi, z ikono Izbriši na koncu vsake vrstice. Vendar pa na tem mestu izbris ne pomeni vedno dejanskega izbrisa - vrednost lahko tudi zamenjamo.

  Ko kliknemo na ikono za izbris se bo odprlo pojavno okno, kjer se bo izpisalo na koliko artiklih je vrednost, ki jo želimo izbrisati ali spremeniti. Na voljo imamo tri načine spremembe:

  • Izbriši lastnost na artiklu/-ih - iz vseh artiklov, ki vsebujejo to vrednost lastnosti bo ta ukaz izbrisala lastnost.
  • Izbriši vrednost lastnosti na artiklu/-ih - na vseh artiklih, ki vsebujejo to lastnost bo lastnost sicer pustilo, izbrisalo pa bo izbrano vrednost.
  • Zamenjaj vrednost z drugo vrednostjo te lastnosti - če izberemo to opcijo, nam aplikacija ponudi spisek vseh vrednosti, ki so že vpisane na tej lastnosti. Ko izberemo želeno vrednost, se le ta popravi na vseh artiklih, ki so imeli vpisano staro /prejšnjo vrednost.

  Kvalifikatorji lastnosti

  Poleg zgornjih dveh kvalifikatorjev so na voljo še:

  • Lastnost je posebna - kot posebne so označene lastnosti, ki so navadno že v osnovi dodane v aplikacijo.
  • Lastnost se kreira avtomatično - tudi lastnosti označene s tem kvalifikatorjem so že v osnovi dodane v aplikacijo. Značilnost tako označenih lastnosti pa je v tem, da svoje vrednosti ne jemljejo iz vpisanih vrednosti, tako kot ostale lastnosti, pač pa iz izpolnjeni polj na sami formi artikla. Gre za  lastnosti:
   • CENA - vsebuje vrednosti končnih cen artiklov (mpc) v SIT
   • CENAEUR - vsebuje vrednosti končnih cen artiklov (mpc) v €
   • KATEGORIJA - vsebuje vrednosti vseh kategorij, ki so vključeni v artikle (vrednosti so aplikacijske id -sid - številke kategorij)
   • ZNAMKA - vsebuje imena vseh proizvajalcev, ki so vključeni na artikle
  Vrednosti se napolnijo same glede na to katere proizvajalce oziroma kategorije smo vključili na artikle oziroma kakšne končne cene smo vpisali. Tako označene lastnosti pa potrebujemo predvem za filtriranje v spletni strgovini.

  • Celoštevilčno zaokroževanje - za številčne lastnosti (tip lastnosti) lahko s tem kvalifikatorjem določimo, da se lahko vpisujejo le številke brez decimalnih številk. Ne glede na to, koliko decimalk napišemo, nam bo ob oznaki tega kvalifikatorja aplikacija vrednost spremenila v celo število - preprosto bo izbrisala decimalno vejico in vse številke za njo.
  • Zaokroževanje na dve decimalni mesti -  za številčne lastnosti (tip lastnosti) lahko s tem kvalifikatorjem določimo, da se vse vpisane številke spremenijo v format 0,00 - številko z dvemi decimalnimi mesti. Števila z več decimalnimi mesti aplikacija zaokroži (nad 50 navzgor, pod 49 navzdol).
  • Lastnosti ne indeksiramo za iskanje - po lastnosti označeni s tem kvalifikatorjem ne bo možno iskaje v spletni trgovini.
  • Lastnost se ne kopira med artikli - na artiklih imamo znotraj aplikacije možnost, da se vse lastnosti z vrednostmi kopiraj iz enega artikla na drugega s preprosim klikom na gumb. Če lastnost označimo s tem kvalifikatorjem pa se ta lastnost ne bo kopirala.
  • Prikaži vse vpisane vrednosti - označen kvalifikator vam bo pod naslov Vrednosti lastnosti artikla prikazal vse vrednosti te lastnosti, ki so bile vpisane na artikle v aplikaciji. Vsako vrednost, tudi če je bila vpisana večkrat, bo izpisalo samo enkrat. 
  • Lastnosti ne prikaži v spletni trgovini - ne glede na to, da smo lastnost označeno s tem kvalifikatorjem dodali na artikle, le-te v spletni trgovini med lastnostmi artikla ne bo videti - pe vedno pa bo delovalo filtriranje po njej, če bomo to nastavili na kategorijah.
  • Lastnost se lahko večkrat doda na isti artikel - da se lastnosti na artiklih ne podvajajo "po nesreči" moramo posebej označiti ta kvalifikator, da to omogočimo.
  • Vrednosti lahko izbiramo samo iz šifranta - s označbo tega kvalifikatorja aplikaciji povemo, da se lahko vrednosti vpisujemo SAMO na sami lastnosti artikla s pomočjo ukaznega gumba "Dodaj novo vrednost lastnosti". Na artiklu vpis vrednosti tako označeni lastnosti NI mogoč tudi z dodatnimi pravicami.
  • Naziv lastnosti se doda v indeks za iskanje - naziv /ime lastnosti se z oznako tega kvalifikatorja doda v niz za iskanje po spletni trgovini.

   

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Lastnosti in filtri

  Trgovina => Kategorije/Filtri

  Lastnosti artiklov in filtre za spletno trgovino dodajamo in urejamo na kategorijah artiklov. 

  Pa poglejmo najprej terminologijo:

  Lastnost - značilnost artikla poimenovana z kratkim imenom (masa, barva, višina, količina, embalaža, proizvajalec...)

  Vrednost - vrednosti lastnosti so vezane na vsak artikel posebej in se vpisujejo pri lastnostih na posameznem artiklu. Na tem mestu jih potrebujemo za filtre. (10 kg, bela, 110 cm, karton...)

  Besedilna vrednost - lastnosti imajo lahko besedilno vrednost - (bela, karton...)

  Številska vrednost - lastnosti pa imajo lahko tudi številsko vrednost - (10 kg, 110 cm...)

  Filtri - s to besedo imenujemo možnost omejevanja artiklov glede na vrednosti posameznih lastnosti. (če vpišemo pod lastnostjo barva filter bela, se bodo na spletni strani ob izbiri tega filtra pod to kategorijo vedno prikazali vsi artikli, ki imajo pod lastnostjo barva vpisano vrednost bela)

  Dodaj novo lastnost

  Lastnosti se navadno določijo skupaj s kategorijami in artikli, ki jih v imamo v trgovini. V aplikaciji jih moramo najprej dodati v šifrant iz katerega jih bomo kasneje na različnih koncih izbirali.

  Kako dodamo lastnost?

  Lastnosti lahko dodamo na dva načina - v kolikor ne želimo posebej določati vrednosti lahko lastnost dodamo kar na formi, kjer dodajamo in urejamo kategorije in sicer s klikom na gumb “Dodaj novo lastnost„. Odpre se nam pojavno okno s formo, ki jo izpolnimo s sledečimi podatki:

  • Opis - v to polje vpišemo kratko ime lastnosti. Za voljo urejenosti spletne trgovine je zaželeno, da se lastnosti vedno vpisujejo na enak način (velike črke, male črke, z veliko začetnico...)
  • Tip - pod tipom lastnosti je potrebno določiti, ali gre za lastnost, ki bo imela besedilne oziroma številske vrednosti.

  Ko vpišemo želeno, kliknemo na gumb “Shrani„. Tako smo dodali popolnoma novo lastnost, ki v naši aplikaciji še ne obstaja.

  Drugi način pa je malce kompleksnejši in ga dodamo na formi za dodajanje lastnosti artiklov. (Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov) Več o tem si lahko preberete na "Lastnosti artiklov".

  Kako dodamo lastnosti kategorijam?

  Artikli znotraj kategorije imajo vedno enake lastnosti z različnimi vrednostmi. S klikom na gumb “Izberi lastnost„ odpremo izbirnik lastnosti, ki so bile že dodane v aplikacijo. S klikom na želeno lastnost, ki jo lahko poiščemo s pomočjo filtriranja po spiskih, se le ta doda kategoriji.

  S pomočjo gumba "Prenesli lastnosti iz druge kategorije" - pa na ta kategorijo lahko kopiramo vse, že izbrane lastnosti iz druge kategorije.
  Pozor - prenesejo se samo lastnosti, ne pa tudi filtri.

  Spisek teh lastnosti, ki smo jih dodali na kategorijo, se na formi artiklov prenese med lastnosti artikla s klikom na gumb “Dodaj lastnost kategoriji„.

  Lastnosti se izpišejo ena pod drugo in v tem vrstnem redu se prikazujejo tudi v spletni trgovini. V kolikor želimo vrstni red zamenjati z miško "primemo" vrstico in jo preneseo višje ali nižje po spisku.

  Velja za vse podkategorije - ob koncu vrstice vsake lastnosti imamo izbirno polje, ki to lastnost uveljavi za to kategorijo pa tudi za vse njene podkategorije. V kolikor imamo na podkategoriji že izbrano to lastnost, jo aplikacija, ob izbiri tega izbirnik, izbriše.  Pa poglejmo na primeru.

  Imamo kategorijo "Bela tehnika" s podkategorijami "Pralni stroji", "Pomivalni stroji", "Hladilniki". Na nad-kategorijo Bela tehnika dodamo lastnost "Znamka" in jo označimo, da velja za vse podkategorije. Kot filtre seveda dodamo, vse znamke, ki jih najdemo med belo tehniko, pralnimi in pomivalnimi stroji ter hladilniki. Ta lastnost/filter se v spletni trgovini pojavi po vseh naštetih kategorijah, ne glede na to, da smo jo dodali samo na kategorijo "Bela tehnika". Ko na kategoriji Bela tehnika v spletni trgovini označimo eno znamko, se nam po celotni veji podkategorij prikazujejo artikli te izbrane znamke, Seveda lahko filter na katerikoli podkategoriji (recimo na kategoriji "Hladilniki") tudi odstranimo oziroma zamenjamo in ta zamenjava se bo spet obdržala na celotni veji Bele tehnike.

  V kolikor imamo v trgovini odprto večjezičnost oziroma geolokacije moramo vsako izmed lastnosti tudi prevesti.  S klikoma na ikono poleg imena za lastnost se nam odpre okence s polji za prevode za vse omogočene jezike.

  Ko želimo dodati ali urediti filtre, nam klik na ikono  odpre pojavno okno, kjer to naredimo. Porobnosti nastavitve filtrov pa so opisane nekoliko nižje.

  Kot smo že navajeni, s to ikono lastnost umaknemo iz spiska izbranih lastnosti.

  Glej tudi “Artikli„.

  Kaj pa filtri?

  Določene lastnosti artiklov so tako pomembne, da jih v naši spletni trgovini lahko uporabimo kot filtre. Če gre pri kategorijah za osnovne delitve artiklov, gre pri filtrih za združevanje teh artiklov po skupnih značilnostih znotraj kategorije. Filtri so vedno vezani na kategorije in se v spletni trgovini vedno pojavljajo ob spisku artiklov tiste kategorije, kjer so vpisani.

  Filtre določimo tako, da pri izbrani lastnosti na kategorijah filtrov kliknemo na ikono "Uredi filtre te lastnosti", ki je poleg imena lastnosti. Odpre se novo okno, kamor vpišemo vse prametre filtra.

  Izberi vrsto filtra - na tem mestu izberemo vrsto filtra, ki jo bo imel kupec na strani. Na voljo imamo tri možnosti

  • radio izbirnik - na strani se pri filtrih izpišejo vse možnosti poleg pa je “radio izbirnik„, ki omogoča izbiro ene od naštetih možnosti. Največkrat nam to iskanje pride prav, ko imamo na voljo malo možnosti, ki se med seboj izključujejo. Za primer vzemimo, da v naši trgovini pordajamo rabljene in nove izdelke. S tem filtrom omogočimo kupcem, da si lahko ogledajo samo nove ali pa samo rabljene izdelke - če ne označijo nobenega od filtrov pa mu trgovina prikaže vse.
  • checkbox izbirnik - na strani se pri tej možnosti prikažejo vse vpisane možnosti med katerimi lahko kupec izbere eno ali več različnih možnosti. Kot primer lahko vzamemo recimo letnik avtomobila, ko želimo da nam prikaže letnik 2001, 2002 in 2003, ostalih pa ne.
  • select izbirnik - tu pa gre za padajoči izbirnik, kjer izmed veliko vpisanih možnosti izberemo eno samo. Recimo, da želimo izbrati državo iz katere izdelek prihaja - držav je veliko, želimo pa le eno in ta način je najpreglednejši in naj enostavnejši za našega kupca.

  Spremeni vrsto filtraV kolikor se kasneje premislimo, na tem mestu spremenimo izbirnik in svojo izbiro potrdimo s klikoma na ikono poleg izbirnika.

  Oblika (css class) – vsak izmed filtrov/izbirnikov ima lahko na strani neko svojo obliko – v dogovoru z oblikovalcem na tem mestu vpišemo besedo, ki določi obliko vsakega filtra posebej.

  Ko smo izbrali način prikaza tega filtra ga nato nastavimo.

  Naziv filtra - je opis vrednosti izbrane lastnosti. Ta opis se vidi na strani v izbirniku, s pomočjo katerega filtriramo.

  Poglejmo vpis primera besedne (okus) in številske (masa) lastnosti.
  Primer naziva filtra za lastnost “okus„
  čokolada
  vanilija
  jagoda

  Primer naziva filtra za lastnost “masa„
  do 100 g
  od 100 do 200 g
  od 200 do 300 g
  nad 300 g

  Vrednost filtra - vsaka lastnost ima lahko več vrednosti, ki so vpisane pri vsakem artiklu posebej. Pomembno je, da se zapisujejo enako oziroma podobno, saj na tem mestu določimo osnovo po kateri aplikacija to vrednost najde.
  Če gre za besedno vrednost potem vpišemo samo koren iskane besede in poleg dodamo znak %, tako da sistem vedno najde prave vrednosti, saj vzame vse vrednosti, ki imajo začetek v enakih znakih.

  Primer vrednosti filtra za lastnost “okus„

  vpis sistem najde naslednje vrednosti, ki so vpisane pri lastnostih na posameznem artiklu
  čokol% čokolada, čokolade, čokoladni
  %vanil% vanilija, vanilije, vanilijin puding, burbonska vanilija
  jagod% jagodni, jagoda
  %jagod% z jagodo, redeča jagodno okusna

  Primer vrednosti filtra za lastnost “masa„

  vpis sistem najde naslednje vrednosti, ki so vpisane pri lastnostih na posameznem artiklu
  0-100 vsi izdelko do 100 g teže (vključno z mejno številko)
  100-200 vsi izdelki med 100 in 200 g teže (vključno z mejnima številkama)
  200-300 vsi izdelki med 200 in 300 g teže (vključno z mejnima številkama)
  300- vsi izdelki od 300 g naprej (vključno z mejno številko)


  Ko vpišemo naziv in vrednosti filtra, ter izberemo njegov tip (ali gre za lastnost, ki bo imela besedilne, številske ali ostale vrednosti), vpisano potrdimo z ukaznim gumbom "Dodaj vpisano vrednost filtra". Vrstica z vpisanim se pojavi nekoliko nižje. Vrednost filtra lahko kadarkoli tudi popravimo oziroma spremenimo. Z dvoklikom na vrednost, ki jo želimo spremeniti, odklenemo formo in vpisano preprosto prepišemo. 

  Nastavi privzet filter - Pred samim nazivom filtra imamo izbirno polje - enega izmed vrednosti lahko označimo kot privzet filter. Tak filter je, ko obiskovalec v spletni trgovini pride na to kategorijo, avtomatično izbran. Na tak način obiskovalec vidi pred sabo že filtriran spisek artiklov, ki ima izbrano vrednost lastnosti. Uporabnost privzetega filtra je predvsem v tem, da lahko našim obiskovalcem v prvi vrsti ponudimo artikle, ki jih želimo izpostaviti. Izbiro lahko kadarkoli umaknemo z ukaznim gumbom "Počisti privzet filter".

  Na koncu dodane vrstice filtra najdemo nekaj ikon.
  Prva nam, kot je že v navadi, omogoča prevode.

  Spisek filtriranih artiklovDruga ikona pa nam omogoča preverjanje nastavljenega filtra, saj nam klik nanjo izpiše vse artikle, ki jih ta filter zajame. Te iste artikle bi pri izbiri tega filtra v spletni trgovini videl tudi naš kupec. Če ni izpisanih artiklov to pomeni, da noben izmed naših artiklov nima vpisanih parametrov, ki bi ustrezali vpisanem.

  Ikona za brisanje, kot je že v navadi, pobriše vrstico s filtrom.

   

  Povezana navodila   
   
  Vaša cena: 0,00 €

  Lot artikli oziroma serije artiklov

  Serija oz. lot – predstavlja enoto živila v prometu, ki je izdelano, predelano ali pakirano pod enakimi pogoji.

  Določene vrste artiklov je potrebno voditi po lotih oziroma serijah in s tem ohranjati sledljivost nabave/prodaje.
  V aplikaciji InMaster lahko vodimo evidenco lot artiklov tako za vsako serijo posebej kot tudi skupno za določen izdelek. Artikle je le potrebno ustrezno označiti.

  Kako začeti?

  Najprej kreiramo nosilne LOT artikle. Artikel vnesemo kot vsak drug artikel, le da ga označimo s kvalifikatorjem »Nosilni LOT artikel«. Artikel izpolnimo z vsemi potrebnimi polji, saj se bodo prav vsa vedno skopirala v nov LOT artikel oziroma serijo tega artikla.

  Nosilnega LOT artikla navadno ne prodajamo oziroma kupujemo – namenjen je temu, da se na njem združujejo vse skupine serij tega artikla, ki jih bomo v prihodnosti kupili in/ali prodali.

  Nosilni LOT artikel je tudi osnova za vsa poročila prodaje, saj se vsa prodaja beleži nanj. Seveda pa je možna tudi analitika po vsaki seriji artikla posebej.

  Kako pa vnesem LOT artikel?

  Za to sta dva načina.

  Prvi ročni način je s pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj nov LOT artikel«, ki se nahaja na nosilnem LOT artiklu.
  S klikom na gumb kreiramo artikel, ki je identičen nosilnemu LOT artiklu – edina razlika je, da se v id artikla doda sid številka novo kreiranega artikla. Vsa polja seveda lahko poljubno spremenimo – razen polja Nosilni artikel, kjer ostane povezava na artikel iz katerega smo ta lot artikel kreirali. Ob kreiranju se na novem artiklu avtomatično označi kvalifikator »LOT artikel«.

  Lot artikle se kreira tudi na samih nabavnih listinah (račun in prevzemnica).
  Listino ustrezno opremimo z vsemi potrebnimi podatki – od poslovnega stika do datumov, nato v vrstico pokličemo nosilni lot artikel in mu vpišemo ceno ter količino kosov. Na desni z ukaznim gumbom »Kreiraj LOT artikle« odpremo pojavno okno, kjer popravimo šifro (id) artikla, vpišemo rok uporabe te serije, ki smo jo prejeli in potrdimo svoje vpise z gumbom »Kreiraj LOT artikel«. Aplikacija bo takoj po potrditvi kreirala nov artikel, ki ga je označila kot LOT artikel in mu dodala kot nosilni lot artikel tistega, ki smo ga dodali na vrstico listine. Vse informacije nosilnega lot artikla se bodo skopirale tudi na ta, novo kreirani lot artikel.

  Tako kreiran artikel se avtomatično označi s kvalifikatorjem »LOT artikel«, doda pa se mu tudi lastnost »Rok uporabe«, z datumom, ki smo ga vpisali na listini.

  Ko knjižimo prevzemno listino (nabavni račun ali prevzemnico), ki smo jo naredili na tak način, pridobimo na zalogo točno to, vpisano serijo (lot) artiklov.

  Pozor - pri prodaji LOT artiklov je potrebno biti pozoren, da na listino vedno vključimo artikle, ki jih dejansko damo stranki.

  Podloti

  V proizvodnji občasno prejmemo artikle v več posodah / zabojih / škatlah. V takih primerih lahko prejeto prevzamemo kot en sam lot z enotno količino, lahko pa naredimo za vsako posodo svoj »podlot« in s tem dodatno opredelimo način kako je bilo blago dostavljeno (vpr.: v treh sodih, v petih zabojih ...).

  Če blago delno porabljamo, tako vemo, katero izmed posod / zabojev ali škatel smo že porabili v proizvodnji. Tako ustvarimo boljšo sledljivost in kar je najpomembneje, vedno vemo koliko surovine je v posamezni posodi.

  Poglejmo na primeru.

  Primer: Na prevzem čaka 5 posod. Vsaka posoda vsebuje 5 kg surovine in za vse te surovine je določen enak rok uporabe.
  1. na prevzemnico dodamo eno vrstico, na kateri prevzamemo 25 kilogramov surovine
  S pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj LOT artikle« naredimo nov lot osnovnega artikla, ki smo ga dodali na vrstico. V pojavnem oknu, ki se nam odpre, vpišemo rok uporabe in poleg vrstice kliknemo na gumb Kreiraj LOT artikel. Za ostalo poskrbi aplikacija sama.
  To je klasičen način – 5 posod s po 5kg. Surovine z enakimi lastnostmi smo prevzeli kot 25 kg. Surovine – kar je skladno s spremnimi dokumenti

  2. na listino dodamo 5 vrstic in v vsako vpišemo količino ene posode (5 kilogramov).
  Enako kot pri kreiranju lot artiklov najprej s pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj LOT artikle« odpremo pojavno okno. Tokrat imamo namesto ene vrstice 5 enakih vrstic. V vsako vrstico vpišemo rok uporabe, ki je povsod enak. Aplikacija pri prvi, identično kot v zgornjem primeru, naredi lot artikel.
  Ko želimo narediti lot pri artiklu v drugi vrstici, se odpre pojavno okno, ki nas opozori, da enaka surovina z enakim rokom uporabe že obstaja, ter nam ponudi dve možnosti:

  • prva možnost je, da enostavno uporabimo že obstoječi artikel – tako pridemo do enake situacije, kot jo imamo v zgornjem primeru.
  • druga možnost »Kreiraj nov lot z novo šifro« pa naredi podlot, ki ima enak začetek kode lota kot pri artiklu, ki smo ga že naredili, na koncu pa doda zaporedno številko prevzema (.0001, .0002, .0003, ...).

  Na tak način smo med seboj ločili ne samo lote, ampak tudi posode, ki so vsebovale enako surovino z enakim rokom uporabe oziroma enakim datumom prevzema, kjer beleženje roka uporabe ni smiselna.

  Slednji postopek se uporablja v skladu s SOP, tam kjer je zahtevana višja stopnja sledljivosti izvora blaga, kot jo zagotavlja spremna dokumentacija.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Prodajne akcije

  Trženje => Prodajne akcije

  Prodajne akcije so namenjene znižanju artiklov glede na posamezne artikle, posamezne kategorije ali proizvajalce. Določimo pa lahko tudi katerim kupcem je akcija namenjena.

  Osnovne opredelitve akcij

  Začetek forme je namenjen opredelitvi same akcije.

  Ime akcije – je polje kamor vpišemo naše poimenovanje akcije. Ta je pomemben samo z nas, da vemo za katero akcijo gre, ko jo bomo želeli v seznamu spet poiskati.

  Datum od / Datum do – datuma določata, koliko časa bo akcija potekala. Pred in po tem datumu aplikacija popustov ne bo več upoštevala.

  Popust v % - ne glede na to, na kaj se popust nanaša na tem koncu določimo procent popusta.

  Na kaj se akcije nanašajo?

  Prodajne akcije se lahko nanašajo na več možnosti in na več kombinacij. Pa pojdimo po vrsti.

  Artikli vključeni v akcijo – s pomočjo gumba »Izberi artikle za akcijo« izberemo vse artikle na katere velja zgoraj vpisan popust.
  V kolikor uporabljamo geolokacije (več jezičnost trgovine/listin) lahko poljubno izberete v kateri državi bo artikel znižan in v kateri ne. V kolikor izberete nosilen artikel, se bodo poleg njega avtomatično dodali tudi vsi pripadajoči geolocirani artikli. V primeru uporabe geolokacij je potrebno vedeti, da se bo na spletni strani upošteval popust za vsako geolokacijo posebej – v kolikor je v akciji izbran samo nosilen artikel pa bo popust upoštevan samo na listinah, kjer ni označena geolokacija (ne pa v spletni trgovini).
  Če povzamemo – v kolikor želimo dati v akcijo artikel, ne glede na to v kateri državi ga želimo prodajati preprosto izberemo želeni artikel. V kolikor pa želimo popust ponuditi samo v npr.: Sloveniji, izberemo samo »Slovensko geolokacijo«.
  Pozor – pogoj, da se geolocirana akcija na listini upošteva je, da je na samem računu izbrana prava geolokacija.

  Akcija na celotno kategorijo artiklov – z izbiro kategorije določimo zgoraj vpisani popust na celotno kategorijo artiklov. 

  Akcija na artikle določenih proizvajalcev – z izbiro proizvajalca znižamo vse artikle, ki imajo določenega izbranega proizvajalca.

  Določi kupce za katere velja akcija – na tem delu določimo kupce, za katere velja akcija.

  Kvalifikatorji

  Za določanje na kakšen način se tako urejene akcije uporabljajo pa moramo nastaviti še kvalifikatorje.

  Prepiši ceno:

  • v kolikor kvalifikator ni označen se na listino doda procent popusta, ki je vpisan v polje Popust v %
  • v kolikor je kvalifikator označen, se cena artikla zmanjša za toliko procentov, kot je vpisano v polju Popust v %

  Upoštevaj tudi podkategorije – v kolikor pod »Akcija na celotno kategorijo artiklov« določimo kategorijo, ki ima tudi svoje podkategorije, se s klikom na ta kvalifikator akcija prenese tudi na vse morebitne podkategorije.

  Akcija prepiše PS popust – V kolikor ima poslovni stik na določenih artiklih svoj popust, izbira tega kvalifikatorja ta popust prepiše – in dokler akcija velja se na listinah upošteva popust akcije, ne glede kakšno ceno ima določeno poslovni stik. Seveda to velja le za naše veleprodajnde kupce in na veleprodajnih listinah, zato mora biti označen tudi kvalifikator VPC akcija.

  MPC akcije – če je označen ta kvalifikator se bo akcija upoštevala na maloprodajnih listinah in v spletni trgovini za vse kupce, ki v trgovini niso prijavljeni. Akcija pa ne bo veljala za veleprodajne predračune in račune ter v b2b trgovini.
  Pozor - akcije označene s tem kvlifikatorjem NE veljajo za kupce, ki so v trgovino prijavljeni.

  VPC akcije
  – če je označen ta kvalifikator se bo akcija upoštevala samo na veleprodajnih listinah oziroma ob prijavi b2b partnerja v spletni trgovini.
  (Uporabnik ima označen kvalifikatorja - Osnovna prijava www in B2B prijava trgovina)

  Akcija za prijavljene MP kupce – če je označen ta kvalifikator se bo akcija upoštevala na maloprodajnih listinah in v spletni trgovini za kupce, ki SO prijavljeni v trgovino z navadno prijavo.
  (Uporabnik ima označen kvalifikator - Osnovna prijava www)

  Splošne nastavitve 
  Imamo nekaj splošnih nastavitev s katerimi aplikaciji povemo kako naj se obnaša v primeru, ko imamo na enem artiklu več akcij.
  • MPCZaporedjeAkcij
   Tu določimo zaporedje, po katerem se izberejo akcije, če ne velja najvišji oziroma najnižji popust.
   Velja prva najdena akcija.
   A - artikel
   K - kategorija
   P - proizvajalec
   S - stranka

  • MPCVeljaNajvišjaAkcija
   Določi se vrednost 0,1 ali 2 glede na to kako želimo, da se obnašajo prodajne akcije na MPC cenah.
   0- Velja prva akcija po zaporedju, ki jo najdemo
   1 - Izračunajo se vse akcije in velja najvišji popust
   2 - Izračunajo se vse akcije in velja najnižji popust
   Preveri tudi zaporedje akcij sett MPCZaporedjeAkcij

   VPCZaporedjeAkcij
   Tu določimo zaporedje, po katerem se izberejo akcije, če ne velja najvišji oziroma najnižji popust.
   Velja prva najdena akcija. 
   A - artikel 
   K - kategorija 
   P - proizvajalec 
   S - stranka

  • VPCVeljaNajvišjaAkcija 
   Določi se vrednost 0,1 ali 2 glede na to kako želimo, da se obnašajo prodajne akcije na VPC cenah.
   0- Velja prva akcija po zaporedju, ki jo najdemo
   1 - Izračunajo se vse akcije in velja najvišji popust
   2 - Izračunajo se vse akcije in velja najnižji popust
   Preveri tudi zaporedje akcij sett VPCZaporedjeAkcij.
  Vaša cena: 0,00 €

  Promocijske kode

  Trženje => Promocijske kode

  Naziv akcije – ko stranka doda promo kodo, se ta doda kot vrstica v košarico s tem naslovom.

  Šifra akcije – v kolikor želimo oglaševati akcijo z »vpiši kodo« se ta koda vpiše v to polje. POZOR – koda mora biti vpisana natančno.

  Promokode so lahko narejene na dva načina

  • vpišemo šifro v zgornje polje šifra akcije – in označimo kvalifikator Šifra je promo koda - v tem primeru se kode ne porabljajo (potrebno je označiti kvalifikator - Kode se ne porabijo)
  • ustvarimo promocijske kode - s pomočjo ukaznega gumba »Promocijske kode« kreiramo želeno število promocijskih kod, ki jih razdelimo. Te kode se lahko uporabijo le enkrat, če pa želimo, da se kode ne porabljajo se porabljajo označimo kvalifikator Kode se ne porabijo.

  Začetek akcije – vpisati moramo datum začetka akcije

  Konec akcije – vpisati moramo tudi datum konca akcije

  Link na podrobnosti – naziv akcije je lahko povezan na poljubni url naslov, ki ga vpišemo v to polje.

  Akcijski element – če se akcija veže na določen element (artikel, na določeno kategorijo oziroma na določeno storitev) – se sid tega elementa vpiše v to polje – to številko dobimo v naslovu elementa znotraj aplikacije – trgovina.com/S540105/Artikel?Id=126

  Vrednost – če je akcija v obliki vrednosti popusta se v to polje vpiše neto znesek popusta v €

  Popust v % - če je akcija določena v procentih se v to polje vpiše procent popusta, označi pa se tudi kvalifikator Procent namesto zneska.

  Znesek, nad katerim promo kode veljajo – vpiše se neto znesek v €, nad katero veljajo promo kode

  Količina, nad katero promo kode veljajo – vpiše se količina, nad katero veljajo promo kode – označi pa se tudi kvalifikator Za količino nad. Naslednja polja so informativne narave in se izpolnjujejo glede na nastavitev kvalifikatorjev in dejanske porabe promokod.

  • Že izkoriščenih promo kod
  • Še neizkoriščenih promo kod
  • Razdeljenih promo kod
  • Nerazdeljenih promo kod
  • Skupaj oddane preko spleta
  • Skupaj knjižene

  Kvalifikatorji promokod

  Akcija zaključena – kvalifikator se označi, ko akcijo zaključimo – te promokode na spletni strani ne bodo več delovale.

  Šifra je promo koda – kvalifikator označimo če smo pod polje Šifra akcije vpisali kodo, ki jo razdelimo kot promoakcijo.

  Procent namesto zneska – kljub temu, da smo že v polja vpisali vrednosti je potrebno na tem mestu označiti, da aplikacija upošteva procent popusta.

  Odbije poštnino – v kolikor obkljukamo ta kvalifikator, se ob uporabi promokode odšteje poštnina.

  Kode se ne porabijo – v primeru, da ne želimo omejiti količino promocijskih kod, se označi ta kvalifikator.

  Vezana na artikel – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na artikel katerega sid šifro smo vpisali v polje

  Vezana na določeno storitev – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na storitev katere sid šifro smo vpisali v polje

  Vezana na kategorijo artiklov – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na kategorijo katerega sid šifro smo vpisali v polje

  Vezana na proizvajalca – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na artikle določenega poslovnega stika katerega sid šifro smo vpisali v polje

  Doda brezplačen artikel – s tem kvalifikatorjem označimo, da se ob uporabi promokode v košarico doda brezplačni artikel katerega sid šifro smo vpisali v polje

  Doda brezplačno storitev – s tem kvalifikatorjem označimo, da se ob uporabi promokode v košarico doda brezplačna storitev katere sid šifro smo vpisali v polje

  Za vse artikle v promociji – akcija velja za vse artikle, ki smo jih na tak ali drugačen način omejili

  Za en kos najcenejšega art. – akcija velja za en kos najcenejšega artikla, ki ga je stranka dodala v košarico

  Za vse kose najcenejšega art. – akcija velja za vse kose najcenejših artiklov, ki jih je stranka dodala v košarico

  Za en kos najdražjega art. – akcija velja za en kos najdražjega artikla, ki ga je stranka dodala v košarico

  Za vse kose najdražjega art. – akcija velja za vse kose najdražjih artiklov, ki jih je stranka dodala v košarico

  Za količino nad – če smo vpisali vrednost pod polje Količina, nad katero promo kode veljajo, označimo tudi ta kvalifikator.

  Globalni popust samo na artikle – če velja popust kode za vse artikle – ne glede na vse – označimo ta kvalifikator.

  Promocijske kode se upoštevajo tudi kot popust na listinah. Stranke pa jih lahko uporabijo tudi v naši spletni trgovini, kjer jim po danih parametrih avtomatično izračuna nov znesek - hkrati pa se promokoda zapiše tudi na skreirano listino ob oddanem naročilu.

  Vaša cena: 0,00 €

  Sistemske lastnosti

  Artikli

  Prikaži slike od
  1001 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina
  V spletni trgovini je urejanje slik izredno zahtevno. V primeru, da imamo za več artiklov enake slike, lahko slike dodamo le na enega in nato s pomočjo te lastnosti slike poveževa tudi na ostale artikle. Na artiklu, ki vsebuje enake slike, dodamo to lastnost in kot vrednost dodamo artikel, ki take slike že ima. Uporabno je tudi pri geolociranih  artiklih, kjer nato slike urejamo samo na nosilnem artiklu, povežemo pa jih na vse geolocirane (jezikovne) različice. 

  Uporabi cene od  / Cene se uporabljajo na
  1010 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina, listine
  Artikle lahko med seboj povežemo s to lastnostjo, ki omogoča, da cene spreminjamo samo na enem od artiklov. S tem si pomagamo pri urejanju artiklov, saj lahko cene za enak artikel, ki se zaradi različnih barv ali geolokacij, v aplikaciji pojavlja večkrat, urejamo samo na enem izmed njih.

  Povezava med artikli in skladišči (Lokacija artikla)
  1012 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišče/lokacija) - Listine
  S to lastnostjo aplikaciji povemo, da želimo ta artikel vedno shranjevati na eni/isti lokaciji. Ko je lastnost izpolnjena, se na nabavne in prodajne listine, ob izbiri tega artikla, vedno doda izbrano skladišče.
  POZOR - na delovnih nalogih ta lastnost ne deluje, kar imamo za podobno funkcionalnost določeno drugo lastnost.

  Rok uporabe
  1013 - Datum in čas - Proizvodnja, prodaja, poročila
  Rok uporabe artikla navadno določen ob prevzemu lot artikla, lahko pa ga dodamo tudi kasneje. Rok uporabe se upošteva ob proizvodnji, kjer uporabljamo FEFO metodo porabe surovin. Rok uporabe se uporablja tudi na poročilih, kjer lahko poiščemo in pregledamo artikle, ki jim bo rok potekel do presečnega datuma.

  Št. serija artikla (Št. serija za serijsko)
  1015 - Povezava na drugo tabelo (artikli - številčne serije) - Listine, prodaja, proizvodnja
  Za vsak artikel se lahko ob nabavi oziroma izdelavi kreira serijska številka, če imamo na tabeli (prevzemnic, delavnih nalogov... ) označen kvalifikator "Generiraj serijsko število". Za vsak artikel lahko naredimo svojo številčno serijo in s to lastnostjo artikel z njo tudi povežemo.

  Število POS nalepk
  1019 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  S to lastnostjo določimo število nalepk (kopij), ki se natisnejo za ta artikel ob tiskanju iz POS terminala (proizvodnja).

  Spremenjen
  1021 - Datum in čas - splošno / informativno
  Lastnost se doda artiklu avtomatično ob prvi spremembi. Datum se spremeni vedno, ko je podatek popravljen, tako se vedno kaže datum zadnje spremembe.

  Poreklo
  1044 - Povezava na drugo tabelo (artikli - države) - Transport, prodaja, nakup, interstat
  Lastnost se nanaša na državo porekla artikla (blaga). Ta lastnost se ob uporabi Intrastat poročila dodaja v sezname.

  Kombinirana nomenklatura 
  1045 - Povezava na drugo tabelo (artikli - kombinirana nomenklatura - šifrant) - Transport, prodaja, nakup
  Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave uvrstiti v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.). Šifrant za kombinirano nomenklatura je določen s strani države.

  Ne vključi v Intrastat (Ne gre v Intrastat) - Interstat
  1046 - Potrditveno polje
  V koliko označimo polje pri tej lastnosti, se ta artikel ne bo vključil v Interstat poročilo.

  Korak količine
  1047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vsak artikel posebej (glej tudi kategorije) se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju na artiklu, pri kliku na plus ali minus (dodajanje in odvzemanje količine).  Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  1048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  1049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa tega artikla v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Artikel ima sestavnico
  1051 - Potrditveno polje - Proizvodnja, informativno
  Artikel, ki ima sestavnico lahko označimo s potrditvenim poljem na tej lastnosti. Informativna lastnost.

  Proizvodna lokacija
  1055 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišča/lokacije *proizvodne lokacije) - Proizvodnja
  Artikel povežemo z proizvodno lokacijo na kateri ga izdelujemo - ob izbiri artikla se ta lokacija avtomatično doda na delovni nalog.
  Pozor - na enem delovnem nalogu je lahko vedno samo ena proizvodna lokacija.

  Zaokroževanje na sestavnicah 
  1056 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost zapišemo število decimalnih mest, na karo se zaokroži poraba te surovine v proizvodnji. V kolikor želimo zaokroževanje na 2 decimalki in je poraba 1,223 kilograma/enoto, mi pa uporabimo 3 enote bo poraba surovine na proizvodnem nalogu zaokrožena na 3,67 kg.

  Se lahko naroča
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja, naročanje
  Artikel lahko sestavljamo, lahko pa ga tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). - Pri poročilu - Planirana poraba materialov, se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (surovina) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnice, ki nimajo označene te lastnosti pa se razdelijo na surovine iz katerih so sestavljeni.

  Količina za pakiranje (Kol. izdelkov v enem pakiranju)
  1058 - Številčna lastnost - Proizvodnja
  Lastnost dodamo na artikle, ki jih izdelujemo. Vpišemo številko, ki ponazarja količini izdelanih artiklov, ki gre v eno enoto pakiranja. Aplikacija nas na delovnih nalogih opozori, da je potrebno natisniti nalepko vedno, ko število izdelanih artiklov doseže to številko.

  Osnovno sredstvo
  1059 - Potrditveno polje - Osnovna sredstva
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen osnovnemu sredstvu podjetja. (amortizacija)

  Delovna oprema 
  1060 - Potrditveno polje - Delovna oprema
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen za delovno opremo zaposlenih. (obraba)

  Izraba opreme v mesecih
  1061 - Celoštevilčna lastnost - Delovna oprema
  V mesecih ocenjena obraba delovne opreme.

  Uveljavi FIFO
  1062 - Potrditveno polje - Proizvodnja, prodaja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi prisilni FIFO / Izključi prisilni FIFO.

  Deli med skladišči 
  1063 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi deljenje med POSi / Izključi deljenje med POSi.

  Zahteva pregled za stopnjo
  1064 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnosti za povezavo nosilnih artiklov s stopnjami skladišč. Če ima nosilni artikel tako lastnost, potem z medskladiščnico ne moremo premakniti artikla v skladišče, ki zahteva tako ( ali višjo ) stopnjo, dokler pregled ni opravljen - LOT artikla dobi lastnost 1065 - "Pregledan na stopnji"

  Pregledan na stopnji
  1065 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnost za povezavo LOT artiklov s stopnjami pregleda, ki se uporablja, kadar je za določen pregled že bil izveden. Na lastnosti uporabljamo polje "link" za povezavo na opravilo pregleda.

  Potrjena stopnja 
  1066 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki smo jo za ta artikel že potrdili.

  Naslednja stopnja
  1067 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki artiklu sledi v nadaljevanju proizvodnega procesa. 

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  1017 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Označena lastnost nam v spletni trgovini skrije možnost nakupa.  Za razliko od kvalifikatorja "Blokirano za prodajo", ki nam artikel umakne iz spletne strani in kvalifikatorjem "Zastarel", ki nam gumb za dodajanje v košarico zamenja z ustreznim znakom za razprodano, nam ta lastnost samo skrije gumb za košarico.

  Ročni obsolete
  1042 - Datum in čas - Spletna trgovina, sinhronizacija artiklov
  Z izpolnjenim poljem preprečimo nadaljnjo sinhronizacijo artikla, ki se izvaja preko uvoženih xml datotek naših dobaviteljev.

  Ne deli sestavnice pri planiranju 
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Artikel lahko sami sestavljamo v proizvodnji, lahko pa ga že sestavljenega tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). Takemu artiklu dodamo to lastnost in jo označimo.
  Pri poročilu - planirana poraba materialov -  se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (material) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnicami, ki nimajo označene te lastnosti, pa se razdelijo na materiale iz katerih so sestavljeni.

  Datum v LOT šifri 
  1068 - Tekstovna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost lahko vpišemo eno izmed dveh vrednosti FIFO (first in - first out) oziroma FEFO (first expired, first out). Glede na to nastavitev nam bo aplikacija pri kreiranju tako označenega LOT artikla zraven pripisala ustrezen datum.

  Hraniti do
  1069 - Datum in čas - Proizvodnja
  Datum, ki ga izberemo v tem polju nam pove do kdaj moramo hraniti izdelek - gre predvsem za vzorce, ki so v nekaterih vrstah proizvodne nujni.

   

  Poslovni stiki

  Zaporedni opomin
  2020 - Številska lastnost - CRM, Listine
  Lastnost se avtomatično doda poslovnemu stiku, ko oziroma če mu iz aplikacije pošljemo opomin. Na ta način tudi na poslovnem stiku vidimo, da smo stranki pošiljali opomine.

  Število zaposlenih
  2024 - Številska lastnost - CRM
  Informativna lastnost, v katero vpišemo število zaposlenih v podjetju. 

  Naročnik e-novic
  2010 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov s poslovnimi stiki se avtomatično naredi povezava med poslovnim stikom in naročnikom e-novic. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je poslovni stik povezan.

  Klik na novico
  2018 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "Kliklink", nam na tem mestu izpiše novico, v kateri je naročnik dejansko kliknil na povezavo, ki je bila dodana s pomočjo "Kliklink" značke. Teh lastnosti je seveda na poslovnem stiku lahko veliko - odvisno od tega na koliko povezav v novicah je kliknil.

  Ogled novice
  2019 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "VIEWSLIKA", nam na tem mestu izpiše novico, ki jo je ta uporabnik dejansko pogledal. Seveda pa morata biti povezana naročnik e-novic in poslovni stik, novica  pa mora vsebovati značko "VIEWSLIKA".

  Uporabniške VPC cene od / Cenik
  2008 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - poslovni stik) - Veleprodaja
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot cenike. Na vsak artikel lahko povežemo različno število poslovnih stikov in jim določimo procent popusta. Da bi se izognili dodajanju vsakega poslovnega stika na vsak artikel, lahko naredimo poslovne stike, ki nadomestijo cenike in nato ustrezne partnerje preko te lastnosti povežemo na pravi cenik.

  Uporabi naš bančni račun / Nakazilo na TRR
  2017 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - banke) - Prodaja, Listine
  V kolikor imamo v podjetju več odprtih računov lahko na tem mestu določimo, na kateri račun naj stranka nakaže plačilo. Izbiramo lahko med računi, ki smo jih dodali na naš (nosilni) poslovni stik - izbrani račun pa se bo izpisal tudi na listini.

  Slika poslovnega stika
  2038 - Slika - CRM
  Informativna lastnost - preko te lastnosti lahko dodamo poljubno sliko, ki nam služi za orientacijo oziroma predstavitev podjetja.

  Stroškovni nosilec
  2040 - Tekstovna lastnost - Računovodstvo
  Računovodska lastnost - če za določen poslovni stik uporabljamo specifičen stroškovni nosilc.

  Naslov za dostavo
  2041 - Tekstovna lastnost - CRM
  V polje vpišemo naslov za dostavo, v kolikor se ta razlikuje od naslova podjetja. Gre za informativno lastnost.

  Veljavnost pogodb
  2044 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo datum do kdaj je veljavna pogodba o sodelovanju med nami in poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke - seveda do izteka veljavnosti pogodbe.

  Številka pogodbe
  2045 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo številko pogodbe, ki smo jo sklenili s poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke.

  Fakturiranje
  2046 - Mali šifrant - CRM, Listine
  Lastnost je informativne narave - z njo pa si označimo na koliko časa izdajamo fakture tej stranki. To je navadno dogovor med nami in poslovnim partnerjem na tem mestu pa si ta dogovor označimo. V mali šifrant si lahko dodamo poljubne vrednosti. Ta lastnost se izpiše tudi pri knjiženju več listin na enkrat, kar nam omogoča ukazni gumb na spiskih listin - in sicer že na spisku vidimo kako smo za izdajanje računov dogovorjeni s partnerjem.

  Sklop - Banner lastnosti
  V inMastru so tudi proizvajalci poslovni stiki. Te proizvajalce lahko povežemo na artikle in na tak način lahko v sami spletni trgovini artikle filtriramo tudi po proizvajalcih. Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle enega proizvajalca dodamo reklamni oglas. 

  • Banner - Slika
   2047 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih tega proizvajalca, ki hkrati sodijo tudi v kategorije, ki so naštete z lastnostjo Banner - Kategorija.
  • Banner - Kategorija
   2051 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - kategorije artiklov) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želeno kategorijo. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tem proizvajalcu, prikazovala na vseh artiklih, tega proizvajalca, ki spadajo vsaj v eno izmed naštetih kategorij.
  • Banner - Klik link
   2048 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   2049 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   2050 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

  Kategorije artiklov

  Povezava med kategorijami in skladišči / Lokacija kategorije
  3012 - Povezava na drugo tabela (kategorija - skladišče/lokacija) - Listine, Proizvodnja
  V tej lastnosti izberemo lokacijo, kamor se bodo shranjevali artikli, ki se nahajajo v tej kategoriji. Vsakič, ko bomo na listino vpisali artikel iz te kategorije, se bo na vrstici listine izpolnila tu izbrana lokacija.

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  3014 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Z oznako tega polja se v spletni trgovini pri tej kategorij onemogoči nakup (skrije se košarica) - artikli pa ostanejo - kot pri katalogih. Na tak način nakup artikla, ki se nahaja v tej kategoriji ni možen.

  Tip tiska nalepke
  3015 - Tekstovno polje -Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja
  Za to kategorijo se natisnejo nalepke, ki je oblikovana v datoteki, ki jo navedemo na tem mestu. Pripravljeno datoteko posnamemo v mapo /www/MainInclude/Tisk/POS/ - v  lastnost vpišemo samo ime datoteke brez končnice.

  Število POS nalepk
  3016 - Številčno polje - Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja 
  Na tem koncu določimo število nalepk (kopij), ki se natisne za en artikel znotraj te kategorije ob tiskanju iz POS terminala.

  Korak količine
  3047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vse artikle, ki se nahajajo znotraj te kategorije, se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju - pri kliku na plus ali minus / dodajanje in odvzemanje količine. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne. (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  3048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  3049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Slika kategorije
  3000 - Slika - Spletna trgovina
  Na tem mestu dodamo sliko kategorije, ki se potem prikazuje na spletni strani. Obliko in velikost se navadno doreče že z obliko strani.

  Vrstni red na prvi strani
  3052 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  S to lastnostjo določimo na katerem mestu v spisku izpostavljenih kategorij, se bo prikazala kategorija na kateri se nahajamo.

  Sklop - Banner lastnosti
  Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle ene kategorije dodamo oglas.

  • Banner - Slika
   3053 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih te kategorije, ki imajo proizvajalca dodanega na lastnosti Banner - Proizvajalec.
  • Banner - Proizvajalec
   3057 - Povezava na drugo tabelo (kategorije artiklov - poslovni stik) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želen poslovni stik /  želenega proizvajalca. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tej kategoriji, prikazovala na vseh artiklih, te kategorije, ki so produkt tukaj dodanega proizvajalca.
  • Banner - Klik link
   3054 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   3055 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   3056 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

   

  Prodajni račun

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  6001 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  6002 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  6003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Kontaktne osebe

  Naročnik e-novic
  15002 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov  s kontaktnimi osebami se avtomatično naredi povezava med kontaktno osebo in naročnikom e-novic z istim elektronskim naslovom. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je ta kontakt povezan. 

  Email za kreiranje opravil
  15006 - Tekstovno polje -  Opravila, atomatično kreiranje opravil
  Ta lastnost se uporablja v kolikor imamo v aplikaciji nastavljeno dodajanje novih opravil preko elektronske pošte. V kolikor pride elektronsko sporočilo na tu vpisan naslov, aplikacija naredi opravilo in kot odgovorno osebo doda kontakt, ki ima v tej lastnosti napisan ta naslov. V kolikor ima več kontaktnih oseb v tej lastnosti napisan isti elektronski naslov jih aplikacija vse skupaj doda med izvajalce.
  Več pa na naslovu Dodajanje novih opravil preko elektronske pošte 

  Privzeta obračunska storitev / Obračunska storitev kontakta
  15007 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - storitve) - Opravila, obračunavanje opravil
  Na kontaktno osebo povežemo storitev, ki ji damo določeno ceno in s tem določimo urno postavko tega kontakta. Ko ta kontakt dodamo na opravilo kot odgovorno osebo nam aplikacija, v kolikor seveda poženemo avtomatično obračunavanje opravil, naredi listino, kamor vključi to storitev po ceni, ki smo ji jo določili. Obračunana količina te storitve pa je povezana na nastavitve, tako storitve kot samega opravila.
  Več o tem pa na naslovu Obračunavanje opravil

  Klik na novico
  15008 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, v kateri izmed poslanih novic je ta kontakt kliknil na povezavo, ki smo jo s pomočjo "kliklinka" dodali v novico prav z namenom, da take klike beležimo. Na tej lastnosti imamo narejeno povezavo na novice, kjer je uporabnik kliknil na tako povezavo.  Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Ogled novice
  15009 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, katero novico si je uporabnik ogledal. S pomočjo taga Viewslika, ki ga dodamo elektronsko novico, lahko vemo, če si je uporabnik novico ogledal in povezava do ogledane novice se prikaže ob tej lastnosti na kontaktu. Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Povezava kontakt-resurs
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - reusrs) - HRM
  S to lastnostjo povežemo kontaktno osebo na resurs, ki ga uporabimo na koledarju, ki prikazuje razpoložljivost resursov. V tem primeru je naš resurs zaposleni kontakt, na katerega smo tak resurs povezali in tako na koledarju vidimo razpoložljivost oziroma zasedenost vsakega zaposlenega na poljubni dan in uro.

  Ostane izvajalec
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - tip opravil) - HRM, Opravila
  S to lastnostjo označimo kontakt za katerega želimo, da na izbranem tipu opravil vedno ostane izvajalec, ne glede na to, da nek drug uporabnik prevzame opravilo "brez izvajalcev".

   

  Spletna naročila - WEB računi

  PayPal transaction ID
  16005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  16007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  16608 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Sledenje pošiljki
  16010 - HTML oblikovno polje - Spletna trgovina
  S to lastnostjo lahko preko spletnega prikaza oddanega naročila "komuniciramo s stranko". Polje je bilo v bistvu namenjeno sporočanju sledilne številke, a je omogočeno, da stranki napišemo kar želimo. Stranka pride do tega sporočila, če v mejlu, ki ga je prejela kot potrditveni mail naročila, klikne na povezavo, ki ji omogoča preverjanje statusa (Status naročila lahko preverite tukaj).

  Opravila

  Kopirano iz
  20001 - Povezava - Opravila, Kopiranje
  Lastnost se doda avtomatično, ko kopiramo opravilo in sicer vsebuje povezavo na opravilo iz katerega je bila narejena kopija.

  PS za sinhronizacijo udeležencev / Sinh. skupine udeležencev
  20021 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo razred - 8B) nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učence 8B razreda). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - razreda 8B), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med udeleženci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Napaka / BUG
  20023 - Povezava na podatek (opravila - BUG lista)
  Pri prijavi napake lahko napako povežemo z opravilom oziroma na osnovi napake naredimo opravilo, s katerim dodelimo nalogo za odpravo napake. Ta lastnost povezuje opravilo z napako, ki jo z opravilom odpravljamo.

  Status
  20027 - Mali šifrant - status opravila z resursom
  Na koledarju za prikaz opravil z uporabo resursov (Razpoložljivost resursov / zaposlenih) lahko tudi z ikono določimo status oziroma ga lahko tudi spremenimo. Ikone so osnovnih barv in jih lahko tudi poljubno dodamo oziroma spremenimo. S to lastnostjo lahko določimo tako na koledarju kot na samem opravilu.

  PS za sinhronizacijo izvajalcev / Sinh. skupine izvajalcev
  20028 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo učitelji matematike nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učitelje matematike). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - učitelji matematike), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med izvajalci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Sinhroniziraj izvajalce tudi, če že imamo odgovorno osebo / Sinh. izvajace, kljub odg. os.
  20029 - Potrditveno polje - opravila, urniki
  Če želimo, da se na opravilu sinhronizirajo izvajalci (lastnost 20028), kljub temu, da opravilo že ima odgovorno osebo, dodamo to lastnost in jo označimo.

  Opravilo odklenil / Odklenjeno za urejanje
  20033 - Avtomatska lastnost - opravila
  Aplikacija onemogoča popravljanje že zaključenih opravil v kolikor uporabnik nima za to ustrezne pravice. In tudi ko uporabnik ima pravico spreminjanja že zaključenih opravil se mora opravilo z ukaznim gumbom odkleniti - uporabnik, ki je opravilo odklenil in čas, ko je bilo opravilo odklenjeno se zabeleži v tej lastnosti, ki se izpiše na desni strani.

  Popravljanje zaključenega opravila / Opravilo popravil
  20034 - Avtomatska lastnost - opravila
  V kolikor v aplikaciji ni nastavljeno, da se beleži kdo je "odklenil" že zaključeno opravilo za urejanje, se s to lastnostjo beleži kdo in kdaj je to že zaključeno opravilo spreminjal.

  Vrsta
  20036 - Mali šifrant - opravila
  Ta lastnost se povezuje na mali šifrant, ki nam glede na potrebe opredli za katero vrsto opravila gre (primer so servis, teren, montaža - seveda pa se šifrat prilagaja potrebam podjetja). Vrsta opravila se vidi tudi na na podrobnem prikazu opravila na koledarju "Razpoložljivost resursov".

  Potni nalog
  20038 - Potrditveno polje - Opravila, potni nalogi
  To lastnost se na opravilu označi v kolikor je opravilo namenjeno potnim nalogom.

  Relacija - pot
  20039 - Tekstovno polje - Opravila, potni nalogi
  V to polje vpišemo posamezne točke postankov in jih ločimo s podpičjem, če imamo čas prihoda, ga vpišemo na koncu destinacije - ločimo od destinacije z znakom # - primer : Beblerjev trg 2#13:00;Baragova 3#13:15

  Prodajni knjiženi računi

  Zaporedni opomin
  25012 - Sistemska lastnost - crm, listine, opomini
  Pri pošiljanju opominov iz aplikacije se na listini beleži kolikokrat smo stranki poslali opomin za račun na katerem se nahajamo.

  UJP - oddajna številka
  25001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla.

  UJP - status
  25008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  25010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  25014 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  25004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  25005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  25006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  25007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Uporabniki

  Priljubljeni artikel
  33001 - Povezava na drugo tabelo (uporabnik - artikel) - Spletna trgovina
  S to lastnostjo se beležijo priljubljeni artikli uporabnika, ki je prijavljen v trgovino. Lastnost se doda in odvzame avtomatično, ko uporabnik klikne na to funkcijo v spletni trgovini. Lastnost s povezavo na določen artikel lahko dodamo tudi znotraj aplikacije.

  Prodajni knjiženi dobropisi

  UJP - oddajna številka

  38002 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  38010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  38011 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  38012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  38005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  38004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  38006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  38009 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Račun za zapiranje
  38000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Nabavni knjiženi dobropisi

  Račun za zapiranje
  39000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  54001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  54008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  54009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  54012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  54005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  54004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  54006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  54007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  55001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  55008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  55009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  55013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  55005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  55004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  55006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  55007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi maloprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  56001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 


  UJP - status
  56008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  56009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  56013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  56005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  56004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  56006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  56007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi ambulantni računi

  UJP - oddajna številka
  57001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  57008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  57009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  57013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  57005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  57004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  57006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  57007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni računi

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  59000 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  59001 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  59003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Prodajni knjiženi veleprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  60001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  60008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  60009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  60013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  60005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  60004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  60006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  60007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni predračuni 

  Timestamp oddaje naročila
  63001 - Datum in čas - spletna trgovina, b2b trgovina
  Lastnost beleži datum in čas dejanske oddaje spletnega naročila prijavljenega uporabnika. 

  Id oddaljenega dokumenta
  63002 - Povezovanje na druge aplikacije
  V kolikor se inMaster aplikacija povezuje na druge aplikacije in jim posreduje spletna naročila, se na tem mestu pojavi id dokumenta, ki mu je aplikacija posredovala informacije iz spletnega naročila.

  PayPal transaction ID
  63005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  63007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  63008 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Resursi

  Skupina resursov
  102001 - Mali šifranti
  Resursi se v grobem delijo na ljudi, stroje in prostore - je pa mali šifrant na tem mestu namenjen zgolj informativni in si ga lahko najemnik aplikacije vedno popravi/pripravi po svoje.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Številčne serije

  Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije

  Številčne serije oziroma sekvence se znotraj aplikacije InMaster ne nanašajo samo na listine pač pa na vse forme, ki zahtevajo šifro kot unikatno informacijo/polje. To preprosto pomeni, da vsakič ko vpišemo podatek in ta zahteva vpis unikatnega polja (navadno gre za id ali šifro podatka) lahko le tega izpustimo in nam bo aplikacija sama »vpisala« novo šifro. Sosledje šifer določimo v nastavitvah.

  Za listine so številčne serije nekoliko bolj definirane, saj jih do neke mere regulira zakonodajo. Za razliko od navadnih sekvenc, se sekvence za listine lahko določajo za vsako poslovno leto posebej.

  Za primer številčne serije, ki ni vezana na listine lahko vzamemo recimo artikle.

  V primeru, da v polje »Id artikla« ne vpišimo ničesar aplikacija vzame naslednjo številko oziroma šifro, ki še ni bila uporabljena. Kako naj bo ta šifra sestavljena pa lahko nastavimo na Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije - Sequenca za nove artikle. Vsak podatek, ki zahteva unikatno šifro in jo v primeru, da je ne vpišemo sami, doda aplikacija, ima svojo sekvenco že dodano v ta spisek.

  Opis – nam pove za kateri podatek znotraj aplikacije je šifra narejena. Opisa ne popravljamo! Služi za to, da iz spiska vseh številčnih serij najdemo pravega.

  Predpona – vsak podatek ima lahko pred zaporedno številko, znake, ki nam že na prvi pogled povedo, za katero šifro gre. Vsi vpisani znaki, se bodo pri kreiranih šifrah pojavili pred številkami. Predpona v šifri ni obvezna.
  Primer: Predpona A- bo v kreiranih šifrah šifrah izgledala tako A-1, A-2, A-3, ...

  Zapona – vsaki šifri lahko, podobno kot pri predponi, dodamo določene zanke tudi na koncu šifre. Vsi vpisani znaki se bodo pojavili po zaporedni številki. Zapona v šifri ni obvezna.
  Primer: Zapona -art bo v kreiranih šifrah izgledala takole 1-art, 2-art, 3-art, … 

  Šifra lahko vsebuje tako predpono in zapono hkrati, lahko pa ne vsebuje nobene od njih. Vsebovati pa mora številke

  Začetek – gre za začetek številčne serije. V kolikor bomo vpisali na tem mestu številko 1 bo dodajalo artikle od številke 1 naprej (1,2,3, ...), če vpišemo 1000 pa od številke 1000 (1000, 1001, 1002, …). Aplikacija vsakemu elementu podeli svojo številko in tudi če element izbrišemo bo še vedno ta šifra veljala za uporabljeno.

  Konec – konec številčne serije je maksimalna številka, ki jo bo aplikacija še zapisala v šifro. Navadno se v to polje vpiše številko kot je 999999, ki jo navadno nikoli ne dosežemo.

  Datum začetka / Datum zaključka – ti polji sta pomembni le pri listinah, saj z njimi omejimo številčno serijo na eno leto.

  Povečaj za – v to polje vpišemo za koliko naj se poveča zadnja dodeljena šifra. Navadno sem vpišemo številko 1 in števila v šifri si bodo sledila po vrsti. Lahko pa seveda šifro povečujemo za poljubno vrednost.

  Zadnja številka – v to polje aplikacija sama vpiše trenutno zadnjo uporabljeno številko šifre.

  Datum uporabe – aplikacija tu izpiše datum, ko je bila kreirana zadnja šifra elementa.

  V kolikor gre za številčno serijo listin, pod osnovnimi nastavitvami sledijo nastavitve za vsako obdobje posebej. Da lahko nastavimo obdobja izberemo kvalifikator »Obdobja«, ki nam odpre možnost izbire nastavitev po poslovnih letih. Edina razlika od nastavitev običajnih številčnih serij je v tem, da tu izbiramo tudi obdobje - poslovno leto.

  Kvalifikatorji

  Zaključena – v kolikor označimo ta kvalifikator te številčne serije ne bo mogoče uporabljati – ko bomo kreirali nov element, kjer se uporablja ta številčna serija nas bo aplikacija opozorila, da je številčna serija zaključena. S tem tudi preprečimo, da bi se šifre avtomatično dodajale na elemente in na nek način prisilimo uporabnike, da šifre vpisujejo ročno.
  Pozor – te funkcije za številčne serije listine ne uporabljamo!

  Uporabljamo padding – v kolikor smo izbrali ta kvalifikator, nam bo aplikacija zaporedno številko zapisala s petimi znaki.
  Primer – v kolikor je zaporedna številka elementa 5, nam aplikacija ob uporabi tega kvalifikatorja namesto 5 zaporedno številko izpiše 00005.

  Obdobja – v kolikor želimo nastaviti vsako obdobje posebej, označimo ta kvalifikator. Na strani se nam odpre urejevalnik številskih serij po poslovnih letih.

  Uporabniška serijska številka – ta kvalifikator pa nam malce spremeni funkcionalnost številčnih serij, saj z njegovo uporabo te postanejo uporabniške serijske številke. Same nastavitve so enake kot pri številčnih serijah, le da se te številke dodajajo artiklom, kot serijska številka artikla. Uporabniška serijska številka se, kot že samo ime pove, veže na nek poslovni stik, ki od nas kupuje določene artikle. Tem artiklom se ob prodaji doda, poleg naše tudi uporabniška serijska številka.

  Se dnevno resetira – številčna serija se navadno »resetira« ob koncu leta. Na tem mestu pa lahko to omejimo na en dan. Pozor - pokoncu dneva je potrebno spremeniti šifro.

  Se mesečno resetira – številčna serija se navadno »resetira« ob koncu leta. Na tem mestu pa lahko to omejimo na en mesec. Pozor - ob koncu meseca je potrebno spremeniti šifro.  Vaša cena: 0,00 €

  Uporabniške serijske številke


  V podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, a jim njihove končne izdelke tržijo zunanji, s pogodbo vezani poslovni partnerji, lahko za vsakega izmed njih pripravimo svoj set serijskih številk s katerimi označimo vsak artikel, ki ga tej pogodbeni stranki izdelamo. S tem si zagotovimo sledljivost artiklov, hkrati pa že na prvi pogled vidimo koliko in katere izdelke je prodal prodal posamezni poslovni partner.

  Kaj potrebujemo za kreiranje uporabniških serijskih številk?

  1. Številčna serija

  Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije

  Naredimo novo številčno serijo, kjer določimo kako naj se izdelki za ta poslovni stik označujemo. V kolikor želimo, da se vsako leto začne z novo serijo označimo kvalifikator »Obdobja« in izpolnjujemo polja, ki so namenjena trenutnemu poslovnemu letu. V naprej si lahko pripravimo tudi ostala poslovna leta. V kolikor nas obdobja ne zanimajo izpolnjujemo samo osnovna polja, kvalifikatorja »Obdobja« pa ne označujemo.
  Označevanje polj se prav nič ne razlikuje od drugih številčnih serij.
  Glej Številčne serije

  2. Poslovni stik

  Partnerji => Poslovni stiki

  Potrebujemo poslovni stik, ki mu tako pripravljena številčna serija pripada. Poslovni stik potrebuje izpolnjena vsa polja, ki zagotavljajo normalno poslovanje s podjetjem. Razlika je le v tem, da moramo na ta poslovni stik nekako povezati zgoraj pripravljeno številčno serijo. To naredimo z lastnostjo.

  Na desni strani, s pomočjo ikone za dodajanje lastnosti Dodaj lastnost, poslovnemu stiku dodamo lastnost z imenom »Številska serija« in id številko 2007. aplikacija nam bo dodala prazno polje v katerega, s pomočjo izbirnika dodamo zgoraj narejeno številčno serijo.
  Tako smo poskrbeli, da ima poslovni stik svojo številčno serijo. Aplikaciji pa je potrebno povedati katerim artiklom naj to serijsko številko doda.

  3. Artikli

  Trgovina => Artikli

  Artikli morajo biti označeni s tremi dodatnimi kvalifikatorji.

  • Ne knjiži brez serijske št.
  • Kreiraj serijske št.
  • Kreiraj uporabniško serijsko št.

  Tako smo označili katerim prodanim artiklom bodo dodeljene uporabniške serijske številke, če le te za poslovni stik, ki mu izdajamo listino, obstajajo.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  XML sinhronizacija artiklov

  Aplikacija InMaster omogoča tudi uvoz xml datotek s podatki artiklov naših dobaviteljev. Na tak način dobimo ažurne podatke od naših dobaviteljev – na tem mestu seveda govorim predvsem o nabavnih cenah in o zalogi – ne da bi jih morali preverjati sami. Uvoz poleg sinhronizacije podatkov omogoča tudi nekoliko lažje dodajanje novih produktov v našo ponudbo.

  Na začetku se je potrebno pripraviti na nekoliko večji obseg dela, a ko je povezava vzpostavljena, večino delo opravi aplikacija sama.

  Za začetek je vedno potrebno pridobiti datoteke od partnerjev katerih artikle želimo preko sinhronizacije uvažati v našo aplikacijo. Povezavo vam uredi vaš skrbnik InMaster aplikacije.

  Nastavitev sinhronizacije

  Nastavitve => Za razvijalce => Nastavitve sinhronizacije
  Na tem mestu najdemo vse xml datoteke, ki so povezane v našo aplikacijo. Pri samem urejanju se bomo osredotočili predvsem na kvalifikatorje, ki jih najdemo na desni strani aplikacije.
  Izberemo xml uvoz, ki ga želimo urejati in uredimo način sinhronizacije.

  Avtomatsko poganjanje sinhronizacije – označen kvalifikator nam bo sinhronizacijo tega xml uvoza poganjal 1x dnevno avtomatsko. Skupaj s tem kvalifikatorjem lahko označimo tudi uro osveževanja, ki jo najdemo na sredini forme (polje - Osveževanje ob določeni uri).

  Avtomatsko periodično poganjanje sinhronizacije – v kolikor namesto zgornjega kvalifikatorja označimo tega, moramo vpisati tudi periodiko osveževanja in sicer na formi izpolnimo periodiko v sekundah (polje - Periodično osveževanje v sekundah).

  Obveščaj skrbnika o poganjanju sinhronizacije – v kolikor označimo to polje bo skrbnik (izbran v polju – Skrbnik) dobival obvestila o sinhronizaciji te xml datoteke. *

  Obveščaj skrbnika o neznanih poljih – v kolikor označimo to polje bo skrbnik (izbran v polju – Skrbnik) dobival obvestila o novih poljih, ki so jih dobavitelji dodali v svoj xml izvoz. *

  Obveščaj skrbnika o spremembah podatkov – v kolikor označimo to polje bo skrbnik (izbran v polju – Skrbnik) dobival obvestila podatkih, ki so bili med sinhronizacijo spremenjeni. *

  Obveščaj skrbnika o novih podatkih – v kolikor označimo to polje bo skrbnik (izbran v polju – Skrbnik) dobival obvestila o novih podatkih, ki jih vsebuje poslan xml uvoz dobavitelja. *

  * skrbnik bo dobival obvestila na mail le, če je v aplikaciji na kontaktni osebi skrbnika vpisan e-naslov.

  Ko nastavimo želen način sinhronizacije in vpisa se lotimo urejanja artiklov – in tu se naše delo začne.

  Podatki sinhronizacije

  Nastavitve => Za razvijalce => Podatki sinhronizacije
  Ko se xml uvoz sinhronizira v aplikaciji dobimo kupček artiklov naših dobaviteljev, ki jih je potrebno pregledati, urediti oziroma povezati. V spisku vidimo vse artikle, ki so bili uvoženi z xml uvozom iz strani naših dobaviteljev.

  Na desni strani imamo možnost omejiti podatke glede na označene kvalifikatorje. Nekateri se označijo sami, glede na novosti ob sinhronizaciji in z njimi si lahko pomagamo že na spisku.

  • Če želimo pogledati samo nove izdelke, označimo kvalifikator »Nov podatek« => »Mora biti«.
  • V kolikor bi želeli videti samo artikle, ki so bili spremenjeni (in se niso že samodejno sinhronizirali), si z »Mora biti« označimo kvalifikator »Podatek spremenjen«.
  • Če pa želimo vedeti, kateri podatki majo nova polja, ki niso bila upoštevana pri uvozu, pa označimo z »Mora biti« kvalifikator »Podatek vsebuje neznana polja«.

  Poleg šifre, imena, dobavitelja in datuma zadnje posodobitve imamo na spisku tudi ikono za hitro sinhronizacijo. Klik na to ikono nam naredi podobno kot klik na gumb znotraj forme »Sinhroniziraj podatke« oziroma »Kreiraj nov podatek«.

  • v kolikor artikla ni, nam aplikacija kreira artikel in mu doda oziroma poveže znane informacije.
  • v kolikor je artikel že povezan pa samo sinhronizira podatke, ki jih smo jih potrdili za sinhronizacijo.

  Sinhronizacija podatka v tem primeru pomeni, da se vsa polja, ki so označena za sinhronizacijo – v osnovi, brez dodanih označb, je to le zaloga (ostala polja se sinhronizirajo le, če smo jih na formi označili s kljukico), prenesejo iz uvoženih podatkov na naše, obstoječe artikle.

  POZOR – podatki, ki so označeni za sinhronizacijo se v aplikaciji nadomestijo s podatki, ki jih je dal naš dobavitelj preko xml uvoza.

  Na artiklu, ki je namenjen sinhronizaciji, so navadno izpolnjeni že vsi podatki, od kod ta artikel prihaja. Če je artikel nov in s sistemom še ni povezan pa je polje Element prazno.
  V kolikor artikel prepoznamo in ga že imamo v naši bazi, ga na polju Element – povežemo z našim artiklom. To naredimo tako, da s pomočjo izbirnika, ki ga odpre klik na ikono poleg polja, iz spiska vseh artiklov izberemo želenega.

  POZOR – v kolikor artikel obstaja, ga je vedno potrebno povezati na roke.

  V kolikor artikla ne prepoznamo, nam klik na gumb »Kreiraj nov element«, naredi nov artikel in ga poveže na ta podatek.
  Sledi izbira polj, ki jih želimo sinhronizirati. Polja, ki jih je možno sinhronizirati imajo na koncu vrstice potrditveno polje. Če želimo, da se vsakič, ko dobavitelj popravi vsebino tega polja ta spremeni tudi v naši aplikaciji, to polje označimo.

  Nekatera polja pa zahtevajo naše posredovanje – za primer vzemimo »Proizvajalec« in »Kategorija«. Dobavitelji imajo drugačno šifro oziroma poimenovanje proizvajalcev in kategorij, zato moramo ročno povezati njihove proizvajalce oziroma kategorije z našimi. Ko to naredimo enkrat pri enem artiklu si aplikacija to zapomni in naslednjič te povezave naredi sama. Tako polje povežemo tako, da z dvoklikom na prazno vpisno polje odpremo izbirnik naših proizvajalcev oziroma kategorij in ustrezno izberemo. Ob koncu polja polja se prikaže gumb »Poveži«. S klikom nanj se naša kategorija oziroma naša šifra proizvajalca poveže s šiframi dobavitelja in ta povezava ostane za vedno. V kolikor želimo po povezavo prekiniti/urediti ali spremeniti to naredimo na meniju Nastavitve => Za razvijalce => Translacija šifer za sinhronizacijo. Preprosto najdemo ustrezno povezavo in jo popravimo.

  Označimo pa tudi ustrezne kvalifikatorje na desni strani

  Samodejna sinhronizacija - pri vsakem artiklu, ki ga uredimo, imamo možnost določiti, če želimo da se avtomatsko sinhronizira. Osvežitev podatkov artikla se bo izvedla ob vsaki spremembi, ki jo bo preko xml-ja poslal naš dobavitelj.

  Obvesti o posodobitvi polja – če želimo, da nas s posodobitvijo artikla aplikacija obvesti – označimo ta kvalifikator

  Sinhroniziraj tudi, če imamo neznana polja – v kolikor nam dobavitelj v xml formo dodaja nova polja se sinhronizacija lahko tudi ustavi. Če želimo ta polja uporabljati moramo o tem obvestiti skrbnika aplikacije, v kolikor pa želimo, da se nam sinhronizacija kljub temu ne ustavi, označimo to polje. Aplikacija bo novo dodana polja prezrla.

  * Podatek vsebuje neznana polja – ta kvalifikator se nam označi, ko ima xml polja, ki jih aplikacija ni znala razporediti – to so navadno nova polja, ki jih je dobavitelj brez opozorila dodal svojemu izvozu.

  * Nov podatek – je kvalifikator, ki je označen, ko se ob sinhronizaciji doda vsakemu novemu dodanemu artiklu.

  * Podatek spremenjen - v kolikor se je zaradi sinhronizacije podatek spremenil se označi s tem kvalifikatorjem.
  * Polja se označujejo glede na podatke, ki jih je z xml-jem poslal dobavitelj.

  Vaša cena: 0,00 €