Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Kategorije artiklov

  22
  Opis

  Trgovina => Kategorije/Filtri

  Kategorije artiklov je potrebno oblikovati skupaj z idejo o trgovini, saj so izredno pomembne tako za preglednost trgovine, iskanje po njej, kot tudi za naše lastne potrebe pri vodenju poslovanja.

  Kaj so kategorije?

  Kategorije so smiselne celote izdelkov ali storitev, ki že s samim poimenovanjem povejo, kateri izdelki oziroma storitve se skrivajo pod posamezno kategorijo. Navadno jih razporedimo v drevesno strukturo, ki nam omogoča kar najboljši pregled na vrsto izdelkov v naši prodaji.

  Kako razdeliti artikle po kategorijah?

  Najlažje je, če artikle razčlenimo na smiselne skupine vse dokler nimajo te skupine enakih oziroma podobnih lastnosti.

  Primer: v živilski trgovini bi v grobem lahko delili na osnovne živilske kategorije - Mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki...

  Po se zadržimo pri mleku in mlečnih izdelkih. Mleko, siri, jogurti imajo le malo skupnega, če izvzamemo dejstvo, da so vsi mlečni proizvodi, zato kategorijo Mleko in mlečen izdelke lahko razdelimo na podkategorije: Mleko, Siri, Jogurti...

  Seveda lahko potem to členjenje nadaljujemo, a le dokler je smiselno.

  Jogurte lahko delimo potem tudi na sadne, navadne, lahko pa to vpišemo v lastnosti kot vrsta ali okus jogurta in s tem našim strankam prihranimo nekaj klikanja po trgovini. Vse pa je seveda odločitev, ki jo moramo sprejeti sami.

  Ekstremi kot so kategorija - Sadni jogurti z okusom banane 2dcl je seveda malce potenciran nesmisel, a ravno to običajno naredi trgovino nepregledno. Morda bi lahko bilo merilo to, da se kategorija ne splača, če je v njej manj kot pet artiklov, pri čemer je potrebno upoštevati tudi celotno število proizvodov.

  Malenkosti, ki ločujejo artikle med sabo pa je najbolje vpisati med lastnosti, ki se jih na strani da tudi filtrirati. A o tem malo kasneje.

  Vnos kategorije

  Kategorije se lahko vnese preko uvozne datoteke artiklov, kjer se nahajajo v tretjem zavihku, lahko pa se jih doda tudi v aplikaciji.

  Trgovina => kategorije/filtri

  Oznaka za oddelek - pri tem polju gre za številsko oznako oziroma identifikacijsko številko kategorije. Zaradi boljše preglednosti v spiskih je dobro, da si vzamemo za vsako vrhnjo kategorijo oziroma oddelek svoj razpon števil, številske oznake podkategorij pa potem izberemo v tem okviru.

  Pa vzamemo zgornji primer:

  100000Živilska trgovina
   101000 Mleko in mlečni izdelki
    101100 Mleko
    101200 Siri
    101300 Jogurti
    101400 ...
   102000 Meso in mesni izdelki
    102100 Meso
    102200 Salame
    102300 ...
   103000 ...
  200000Pohištvo
   201000 Kuhinje
    201100 Kuhinjski pulti
    201200 Mize
    201300 ...
   202000 Dnevne sobe
    202100 Omare
    202200 Mize
    202300 ...
   203000 Kopalnice

  Ime kategorije - Ime oziroma naziv kategorije je najkrajši smiselni opis artiklov, ki se znotraj te kategorije nahajajo. Ta naziv se znotraj aplikacije pojavi v spiskih kategorij - po njih se tudi najlažje poišče želeno kategorijo.

  Nazivi za prikaz na spletu (sl, en) - Imena kategorij, ki so vpisana v ta polja, se prikazujejo v spletni trgovini. V matičnem jeziku je lahko ime enako zgornjemu, ker pa je trgovina lahko večjezična, morajo za vsak jezik narejeni ustrezni prevodi.

  Nad kategorija - na tem mestu v izbirniku kategorij poiščemo kategorijo, ki bi bila lahko tej nadrejena. Če te ni, polje pustimo prazno. S tem kategorije tudi na spletni strani postavimo v smiselno drevesno strukturo.

  Pa vzamemo zgornji primer:
  Za kategorijo Mleko in mlečne izdelke izberemo nadkategorijo Živilska trgovina, pri kategoriji Živilska trgovina pa to polje pustimo prazno.

  Št. za sortiranje - Na spletni strani se kategorije porazdelijo po polju Oznaka za oddelek. Včasih pa jih želimo drugače razporediti, ali pa katero izmed kategorij še posebej izpostaviti s tem, da jo premaknemo na prvo mesto. V tem primeru v to polje vpišemo številke po zaporedju katerih se v spletni trgovini razporedijo kategorije.

  Onemogočen prikaz na spletu - v kolikor je to polje označeno s kljukico, se ta kategorija z vsemi podkategorijami in vsemi artikli, ki spadajo v katerokoli izmed njih, ne bodo več prikazovali v spletni trgovini.

  Aplikacija omogoča, da v trgovini prikažemo artikle, ki jih preko spletni ni mogoče kupiti - prikaže se nam neke vrste katalog z vsemi funkcionalnostmi trgovine, a strankam na tak način onemogočimo nakup. To naredimo tako, da v desnem stolpcu dodamo novo lastnost "Blokada prodaje v spletni trgovini" in jo označimo. Enako lastnost najdemo tudi med artikli - s tem onemogočimo prodajo samo enega artikla.

  Podkategorije - kot smo že povedali, se kategorije lahko gnezdijo in na tem mestu lahko vidimo, katere podkategorije ima kategorija na kateri se nahajamo. Podkategorije lahko na tem mestu tudi dodamo z gumbom "Dodaj podkategorijo". Odpre se nam nova prazna forma, kamor vpiemo novo kategorijo.

  Lastnosti in filtri - na tem mestu izberemo vse lastnosti, ki so značilne za to kategorijo. Te značilnosti bomo opredelili z vrednostmi na samem artiklu, ki se bo nahajal pod to kategorijo. Če lastnosti v spiskih ne najdemo jo dodamo z gumbom "Dodaj lastnost"  oziroma jo dodamo z vnosno formo na Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov. Ker pa imajo kategorije podobne lastnosti, jih lahko na eni izmed kategorij uredimo, potem pa z gumbom "Prenesi lastnosti iz druge kaegorije" prenesmo na kategorijo, na kateri se nahajamo. Klik na gumb nam odpre pojavno okno, kjer izberemo kategorijo na kateri smo lastnosti že uredili.

  Več podrobnosti o lastnostih in filtrih lahko pogledate v poglavju Lastnosti in filtri.

  Kvalifikatorji

  • Računovodska kategorija - v kolikor je kategorija namenjena za računovodski del aplikacije, ne pa za artikle, jo označimo.
  • Interna kategorija - interna kategorija je tista kategorija, ki jo v spletni trgovini lahko vidijo le tisti uporabniki, ki imajo posebno pravico na to kategorijo (view).
  • Upoštevaj v primerjavi prodaje - v aplikaciji imamo na namizju možnost spremljati prodajo po kategorijah (widget). V kolikor označimo ta kvalifikator, bo aplikacija na namizju prikazala izračun tudi za to kategorijo.
  • Izpostavi na spletu – v spletni trgovini imamo možnost, da na strani izpostavimo želene kategorije. V kolikor obstaja element za prikaz v spletni trgovini, nam bo aplikacija kategorijo z označenim kvalifikatorjem, prikazala kot povezavo, ki bo obiskovalca preusmerila spisek artiklov te kategorije. Navadno se kot povezava pokaže ime kategorije in/ali slika.

  Predstavitev kategorije

  Dodaj predstavitevPri kategoriji pa imamo še eno posebnost in sicer lahko na kategorijo dodamo neko oblikovano besedilo, ki se potem prikaže tudi v spletni trgovini. Ko izberemo to kategorijo, se nad vsemi artikli te kategorije prikaže še vpisana predstavitev. To predstavitev dodamo preko urejevalnika vsebin, ki ga najdemo na formi kategorij v zgornji ukazni vrstici – ukazni gumb »Dodaj predstavitev«.
  Kot vsako vsebino v aplikaciji InMaster, tudi tu uredimo besedilo, označimo kvalifikator »Vsebino prikaži na spletu« in vpisano shranimo.
  Predstavitev se pokaže na strani, če imamo označeno / označeni nastavitvi Kaži predstavitve kategorij MPC in/ali Kaži predstavitve kategorij VPC.


  Splošne nastavitve

  • Kaži predstavitve kategorij MPC
   Prikaz predstavitve kategorije v spletni trgovini brez prijave (mp)
   V kolikor je nastavitev označena, se predstavitev, če je vpisana, prikaže na strani želene kategorije tistim uporabnikom, ki v trgovino niso prijavljeni.

  • Kaži predstavitve kategorij VPC
   Prikaz predstavitve kategorije v spletni trgovini pri prijavi (vp, b2b)
   V kolikor je nastavitev označena, se predstavitev, če je vpisana, prikaže na strani želene kategorije tistim uporabnikom, ki so v trgovino prijavljeni.
  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Artikli

  Trgovina => Artikli

   Artikle lahko v aplikacijo dodajamo s pomočjo datoteke za uvoz artiklov ali pa vsakega posebej preko administracijskega vmesnika.

  Dodaj artikelDo forme za vnos posameznega artikla pridemo preko menija Trgovina => Artikli, kjer na desni strani, ob spisku, najdemo ikono za dodajanje artikla. Druga možnost pa je, da izberemo že obstoječi artikel in na sami formi v ukazni vrstici kliknemo na ikono za dodajanje artikla.Najprej si poglejmo kako vnesti nove artikle preko aplikacije. Pred nami je prazna forma s kar nekaj praznimi polji, ki so bolj ali manj pomembna za naše poslovanje oziroma prikaz v spletni trgovini. Kaj je pomembno in kaj ne pa se odločimo sami. Pa gremo lepo po vrsti...
  Vsa polja so razdeljena v smiselne sklope, ki nam povedo čemu vpisane informacije služijo.

  Osnovi podatki artikla

  Nosilni artikel – polje se pojavi le pri LOT artiklih – v njem pa se izpiše nosilni LOT artikel na katerega je ta artikel vezan. Na nosilni LOT artikel je narejena tudi povezava. Glej LOT artikle.

  Id artikla – id številka ali šifra artikla je edinstvena za vsak artikel. Šifre si, kot je v naši aplikaciji že v navadi, izmislimo sami. V kolikor polja ne izpolnimo, se le ta napolni sam iz sekvence (številčne serije) namenjene artiklom.
  V kolikor z artikli veliko delamo, je id idealno iskalno polje, zato je njih vredno premisliti. Gre lahko za govoreče šifre oziroma šifre, ki nam v podjetju nekaj pomenijo – kako in kaj pa je seveda odvisno od nas. Šifra oziroma id artikla je tudi polje, s katerim najlažje dodajamo artikle na račune / listine, zato nam lahko govoreče šifre, ki nam nekaj pomenijo, bistveno olajšajo delo in skrajšajo določene delovne procese. Pri id-jih se je bolje izogniti črkam s strešico, posebnim znakom in presledkom.

  EAN - sem vpišemo EAN (identifikacijsko) kodo artikla.

  Ime artikla - ime artikla je navadno najpomembnejša informacija po kateri iščemo in, če so artikli pravilno poimenovani, tudi najdemo želen artikel - pa naj gre to za naše iskanje po aplikaciji ali pa iskanje potencialnih kupcev po svetovnem spletu ali pa direktno v naši trgovini. Če se naši proizvodi zelo omejeni, recimo mize, jih poskusimo v samem nazivu tudi malce opisati z najbolj pomembnimi lastnostmi, po katerih se najbolj ločijo med sabo. Ime artikla pa se uporablja tudi na listinah, kot opis prodanega proizvoda.

  Dodatni opis artikla - v urejevalnik besedila, ki je na tem mestu, opišemo artikel. V kolikor so opisi namenjeni samo za interno uporabo sem vpišemo samo najpomembnejše informacije, če pa so artikli namenjeni spletni prodaji pa se moramo zavedati, da bodo ta opis brali naši potencialni kupci, da ga bodo indeksirali iskalniki in da je prav od njega velikokrat odvisen uspeh naše prodaje. Koristne in privlačne informacije velikokrat privedejo do nakupa.

  Proizvajalec - s pomočjo izbrnika pri tem polju poiščemo proizvajalca artikla, ki ga vpisujemo.

  Proizv. ID - identifikacijska številka artikla proizvajalca, ki jo vpišemo v to polje, se lahko razlikuje od naše. Identifikacijska številka, ki jo uporablja proizvajalec nam lahko pomaga pri iskanju v proizvajalčevi bazi oziroma pri samem naročanju.

  Primarni dobavitelj - s pomočjo izbrnika pri tem polju poiščemo dobavitelja artikla, ki ga vpisujemo. Ker pa je dobaviteljev lahkot tudi več, je v tem polju mesto le za tistega, pri katerem artikel iz takega ali drugačnega vzroka največkrat vzamemo.
  Pri naročanju artiklov s pomočjo InMaster aplikacije je primarni dobavitelj hkrati tudi poslovni stik, ki ga aplikacija avtomatično doda na naročilo, ko izbrani izdelek naročimo. (Poročila => Poročila nabave => Poročilo za naročanje)

  Dobaviteljev ID - identifikacijska številka artikla dobavitelja, ki jo vpišemo v to polje, se lahko razlikuje od naše in od proizvajalčeve kode. Tudi ta nam lahko pomaga pri iskanju v dobaviteljevi bazi oziroma pri samem naročanju.

  Enota mere - iz izbirnika mer izberemo prodajno enoto za ta artikel, ki se uporablja na listinah.
  Glej - Možne pretvorbe za izbrano enoto mere (spodaj)

  Posebna lastnost - je lastnost artikla, ki jo želimo še posebej poudarjati in se prikazuje tudi v spiskih artiklov v spletni trgovini.

  Računovodska kategorija - na tem koncu lahko izberemo tudi računovodsko kategorijo (kategorija artikla, ki je s kvalifikatorjem označena kot računovodska kategorija), ki je pomembna za nastavitev pravil knjiženja in za računovodsko analitiko. 

  Možne pretvorbe za izbrano enoto mere

  V tem delu lahko naštejemo vse pretvorbe osnovne enote tega artikla. To nam pri samem prevzemu (prevzemnica oziroma nabavni račun) omogoča, da lahko prevzamemo artikle v vseh naštetih enotah, aplikacija pa nam jih sama pretvori zalogo v osnovo enoto (polje: Enota mere - zgoraj)
  Za pravilno delovanje potrebujemo pravilno izpolnjene enote z ustreznimi pretvorbami (Nastavitve => Splošni šifranti => Enote).

  Kategorije artikla

  Kategorije so smiselne celote izdelkov ali storitev, ki že s samim poimenovanjem povejo, kateri izdelki oziroma storitve se skrivajo pod posamezno kategorijo. Navadno jih razporedimo v drevesno strukturo, ki nam omogoča kar najboljši pregled na vrsto izdelkov v naši prodaji.
  Na tem mestu s pomočjo gumba dodamo kategorijo artiklu, ki ga vpisujemo. Včasih se zgodi, da bi lahko artikel dodali v več kategorij, kar nam aplikacija tudi omogoča in isti artikel se bo na spletni strani, v poročilih in izpisih pojavljal v vseh izbranih kategorijah.
  Več si lahko ogledate tudi v poglavju, ki je namenjeno izključno kategorijam in funkcionalnostmi, ki sledijo iz njih.

  Vsebina seta

  Artikel lahko naredimo kot set različnih artiklov iz naše ponudbe. Za razliko od kompleta, ki se navadno kaže ob nosilnem artiklu, set nastopa samostojno. Tudi ureja se ga popolnoma enako kot vsak drug artikel. Ima svoj naziv, slike, ceno, opis, ... Razlika je le v tem, da se na tem mestu našteti artikli – se pravi artikli, ki sestavljajo set – ob nakupu dejansko razknjižijo iz zaloge.
  Ob dodajanju artikla se nam tudi avtomatično sešteva prodajna cena, glede na ceno, ki je vpisana pri vsakem posameznem artiklu, ki ga dodamo v set. Poleg naziva artikla pa je tudi vpisno poljem kamor lahko vpišemo količino posameznih artiklov, ki tvorijo ta set.

  Cene artikla

  Vse cene so vedno vpisane v izbrani valuti, ki je navadno nastavljena kot privzeta valuta, lahko pa jo spreminja tudi vsak posameznik pri sebi v splošnih nastavitvah.

  Nabavna cena - je cena brez davka, ki nam jo je za ta artikel zaračunal dobavitelj pri zadnji dobavi. Ta cena se nikoli ne prikazuje na spletni strani.

  Prodajna cena - je prodajna cena brez davka - z ddv - pa prodajna cena za davkom, ki je na spletni trgovini izpisana kot maloprodajna oziroma priporočena cena.

  Znesek RvC - ta znesek je razlika med nabavno in prodajno ceno brez davka, poleg pa je ta znesek ponazorjen še s procenti. V kolikor vpišemo nabavno in prodajno ceno se izračuna avtomatično, če pa ga fizično povečamo se nam poveča prodajna cena. V kolikor pa fizično vpišemo manjši znesek se ustrezno poveča akcijski popust, ki zniža končno prodajno ceno. Tudi ta znesek se ne pojavlja na spletni strani.

  Akcijski popust - najbrž ni potrebno posebej povedati kaj pomeni akcijski popust, ki ga vpišemo na tem mestu bodisi z zneskom brez davka ali pa s procenti, v obeh primerih pa nam zniža končno ceno. Tudi ti polji se lahko prikažeta na spletni strani.

  Končna cena - je tista, ki jo plača naš kupec in se seveda pojavlja tudi na spletni strani. Če znesek povečamo oziroma zmanjšamo se ustrezno preračunata polji za akcijski popust in znesek rvc.

  Priporočena MPC - dobavitelj nam vedno priporoča ceno, ki je lahko enaka kot naša prodajna cena ali pa tudi ne. V primeru da ni, na tem mestu, zgolj za informacijo, vpišemo priporočeno ceno, ki nam jo je predlagal dobavitelj.

  Znesek DDV - ker se davku legalno navadno ne moremo ogniti in na tem mestu vidimo znesek davka in njegovo vrednost v procentih.

  Max. dovoljen popust - Večkrat se zgodi, da cene oblikuje ena oseba, prodaja pa druga, a dober prodajalec mora imeti vedno imeti možnost, da stranki da nekoliko več dodatnega popusta, pri tem pa ne sme ustvariti minusa. Ena izmed možnosti je, da prodajalec vidi nabavno ceno, ker pa se večkrat zgodi, da so nabavne cene malce občutljiva tema in jih prodajalci ne vidijo, je priporočljivo, da jim nekako sporočimo koliko popusta smejo dati. In to polje je namenjeno ravno temu.

  Spletna trgovina

  Določena polja so izrednega pomena za spletno trgovino, a nekoliko manjšega pomena za lastno evidenco.

  Dodaj/spremeni slike

  Slika pove tisoč besed - in prav v spletni trgovini besed ni nikoli premalo. Vsakdo rad pogleda izdelek preden ga kupi in če ga že ne more prijeti z rokami, je za spletno trgovino najbolje, da si ga lahko vsaj ogleda. Na tem mestu lahko te slike dodamo.
  Ob polju so tri ikone in če se z miško pomudimo na njih, se ob vsaki izpiše kaj bo klik nanjo povzročil.

  Dodaj slikoDodaj sliko - s klikom na prvo ikono se nam odpre okno s pomočjo katerega lahko iz našega računalnika naložimo slike na server.

  Na vrhu okna je izpisano ime artikla, kateremu dodajamo slike. Takoj pod imenom pa imamo možnosti, da sliki “povemo„, kakšno vlogo bo imela na spletni strani. Odločamo se med možnostmi:
  * primarna slika - primarna slika je tista slika, ki se v spletni trgovini pojavlja s spisku in pri artiklu kot glavna slika.
  * akcijska slika - ko damo artikel v akcijo in želimo, da je slika drugačna, jo naložimo tako, da na tem mestu označimo, da je uvožena slika akcijska.
  * primarna kot dodatna slika - v primeru, ko imamo za artikel le eno sliko in je ta primerna tako za primarno sliko kot tudi za povečavo je ni potrebno vnašati dvakrat. Označimo polji “Primarna slika„ in “Primarna kot dodatna slika„ in sliko dodamo. Aplikacija jo bo tako isto sliko uvozila na oba načina.
  V kolikor ne označimo ničesar, nam bo aplikacija naložene slike označila kot dodatne slike oziroma slike za povečavo.
  Zdaj, ko smo se odločili, kakšna naj bo naložena sliko, jo je potrebno samo še naložiti. To naredimo tako, da kliknemo na gumb “Izberi datoteko„, ki nam odpre okence do našega računalnika. Tam poiščemo želeno sliko in jo dodamo.
  V kolikor pa imamo odprt upravljalnik datotek (raziskovalec), pa lahko izbrane slike z miško potegnemo v sivo polje okenca ter spustimo.

  Pod ukazne gumbe se lepo zložijo vse dodane slike. Slika z rdečo obrobo je označena kot primarna slika, slika z zeleno obrobo pa kot akcijska. Slike brez obrob so dodane kot dodatne slike, ki jih na spletni strani lahko povečamo.

  Dvoklik na sliko nam odpre mini urejevalnik, kjer lahko zamenjamo status slike (iz/v primarne, akcijske in dodatne). Poleg vidimo tudi malce večji predogled slike. Velikost predogleda slike je nastavljen na splošnih nastavitvah aplikacije (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve) z nastavitvama ThumbSlikaX (širina predogleda v pixlih) in ThumbSlikaY (višina predogleda v pixlih).

  Aplikacija nam nato sporoči, če je bila slika uspešno naložena oziroma, če je prišlo do napake.
  Možne napake:
  - zaradi slabše povezave in prevelike slike se lahko zgodi, da povezava med nalaganjem pade in se slika ne prenese v celoti;
  - dovoljeni formati slik so .jpg, .gif in .png - v kolikor je slika v drugačnem formatu, je aplikacija ne naloži.

  Kopiraj slike z drugega artiklaKopiraj slike iz drugega artikla - s klikom na to ikono se nam odpre izbirnik artiklov, ki so že vpisani v aplikaciji. Če imamo že podoben artikel in lahko uporabimo iste slike, na tem mestu enostavno s filtriranjem po spiskih poiščemo želeni artikel in ga s klikom miške izberemo. Slike izbranega artikla se tako prekopirajo tudi na artikel, ki ga trenutno urejamo.

  Odstrani vse slikeOdstrani vse slike - klik na to ikono nam vse slike izbriše - a brez panike - aplikacija se vedno prepriča, da ikone nismo kliknili po pomoti in s pojavnim oknom zahteva potrditev.

  Tako dodane slike se razporedijo v vrsto pod ukaznimi gumbi. Če želimo zamenjati vlogo slike, jo dvakrat kliknemo z levim gumbom miške in odprlo se nam bo okence, kjer to lahko naredimo. Izberemo ali naj bo trenutna slika primarna, akcijska ali pa samo dodatna in kliknemo na gumb “Spremeni sliko„. Tako primarna kot tudi akcijska slika je lahko le ena pri posameznemu artiklu.

  Vsako sliko posebej  pa lahko izbrišemo s klikom na ikono za izbris. 

  Dodaj lastnosti

  Prišli smo do nadvse pomembnega dela spletne trgovine, ki so vezane na več različnih delov aplikacije in bodo pri vsakem tudi opisane. Na tem koncu pa le tisto kar je pomembno za opis artikla.
  Pri lastnostih gre za značilnosti vsakega artikla posebej, ki jih potem opišemo z določenimi vrednostmi. Ne samo, da s tem bolje opišemo artikel, temveč ga na tak način kupci na naši spletni trgovini lažje primerjajo (primerjava artiklov) s podobnimi izdelki na strani. Lastnosti in vrednosti pa so izredno pomembne tudi pri filtriranju artiklov na spletni strani - glej “Lastnosti in filtri„. Vrednosti lastnosti lahko v naprej določimo in s tem preprečimo, da bi se ista vrednost vpisovala na različne načine. Te vrednosti vpisujemo na sami lastnosti artikla (Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov), lastnost pa dodatno označimo s kvalifikatorjem "Vrednosti lahko izbiramo samo iz šifranta". To bo povzročilo, da ob vpisovanju aplikacija že filtrirala ustrezne vrednosti, ki jih lahko dodamo. Le oseba s posebnimi pravicami lahko vpisuje nove vrednosti. Več o lastnostih pa si preberite na "Lastnosti artiklov"
  Primer - artikel maslo:

  Lastnost Vrednost
  Masa 250 g
  Vrsta kremno
  Embalaža lonček

  Pa poglejmo najprej ukazne gumbe:

  Dodaj lastnostDodaj lastnost - lastnosti morajo biti pri podobnih artiklih podobne in če želimo, da aplikacija in spletna trgovina delujeta po svojih najboljših zmožnosti, tudi enake, zato je zelo pomembno, da se isto lastnost vedno imenuje enako.
  Primer: VELIKOST ni enako kot VELIKOSTI, Velikost, Velikostjo
  Prav zato se lastnosti navadno določi že ob določitvi kategorij. Na tem mestu pa jih s pomočjo filtriranja po spiskih poiščemo in izberemo s klikom levega gumba miške. Ko je izpiše v polje poleg nje vpišemo vrednost. Tudi te so izredno pomembne pri filtriranju. 

  Dodaj lastnosti značilne za to kategorijoDodaj lastnosti značilne za to kategorijo - artikle razdelimo na smiselne celote - kategorije - ki imajo skupne lastnosti. Te lastnosti lahko določimo že na sami kategoriji in cel spisek lastnosti se s klikom na ta gumb skopira na artikel. Mi moramo samo vpisati prave vrednosti, ki ločijo en artikel od drugega. V kolikor smo artikel dodali v dve kategoriji se dodajo lastnosti, ki so značilne za obe kategoriji. Glej tudi Kategorije.

  Kopiraj lastnosti z drugega artiklaKopiraj lastnosti iz drugega artikla - s klikom na to ikono se nam odpre izbirnik artiklov, ki so že vpisani v aplikaciji. Če imamo že podoben artikel in lahko uporabimo iste ali podobne lastnosti in vrednosti, na tem mestu enostavno s filtriranjem po spiskih poiščemo želeni artikel in ga s klikom miške izberemo. Lastnosti in vrednosti izbranega artikla se tako prekopirajo tudi na artikel, ki ga trenutno urejamo. Za malenkostne popravke enostavno popravimo vrednosti.

  Odstrani vse lastnostiOdstrani vse lastnosti - klik na to ikono nam vse lastnosti izbriše, a brez skrbi, saj se, kot navadno, tudi tokat aplikacija prepriča, da ikone nismo kliknili po pomoti in s pojavnim oknom zahteva potrditev.
  Vsako lastnost posebej pa lahko izbrišemo s klikom na ikono za izbris. 

  Posebne lastnosti

  Obstajajo lastnosti, ki so nekoliko drugačne od ostalih. Ker imajo posebne značilnosti se jih določa glede na potrebe trgovine, a za primer bomo navedli lastnost BARVA.Kot vrednost tej lastnosti napišemo različne barve in jih ločimo z vejicami.

  Lastnost Vrednost
  BARVA bela, rumena, rdeča, modra, črna

  In kaj dela to lastnost tako posebno?
  Na spletni strani se bo pojavila ob izdelku kot možnost izbire. Kupec bo lahko, še preden bo dodal artikel v košarico, izbral še eno izmed naštetih barv. Tako nam ni potrebno vnašati več enakih artiklov z različnimi barvami, pač pa samo enega, ki mu določimo celo barvno paleto. To nam skrajša vnos artiklov, a potrebno je paziti, saj to ni dobra rešitev, če imajo artikli z barvo tudi različno ceno, oziroma če potrebujemo natančno zalogo artiklov glede na barvo.

  Dodaj povezane artikle

  Že samo ime pove, da na to mesto dodamo povezane artikle - to so artikli, ki jih našim kupcem lahko ponudimo poleg artikla, ki ga vpisujemo. Število povezanih artiklov ni omejeno, olajša pa marsikatero zadrego kupca, ko kupi izdelek, ki navadno potrebuje potrebuje dokup dodatne opreme.
  Za primer lahko vzamemo tiskalnik in pripadajoč toner. Na ta način kupcu ni potrebno gledat specifikacij, pač pa pravi izdelek preprosto najde tam, kjer ga potrebuje. So pa povezani artikli tudi dobra promocija za dodatke, ki ti ob nakupu pač ne pridejo na misel, bi pa jih kupil, če bi bile pri roki.

  Kot smo že vajeni imamo na voljo tri ukazne gumbe:

  Dodaj pripadajoči artikelDodaj pripadajoči artikel - klik na to ikono nam odpre novo okno v katerem, s pomočjo filtriranja, poiščemo ustrezen artikel in ga s klikom izberemo. Artikli se na strani pojavijo po enakem vrstnem redu, kot so v aplikaciji. V kolikor želimo katerega izmed artiklov izpostaviti, ga v aplikaciji z miško prestavimo na višje mesto in shranimo.

  Kopiraj pripadajoče artikle z drugega artiklaKopiraj pripadajoče artikle iz drugega artikla - s klikom na to ikono se nam odpre izbirnik artiklov, ki so že vpisani v aplikaciji. Če imamo že vpisan podoben artikel z enakimi pripadajočimi artikli, na tem mestu enostavno, s filtriranjem po spiskih, poiščemo želeni artikel in ga s klikom miške izberemo.

  Odstrani vse pripadajoče artikleOdstrani vse povezane artikle - klik na to ikono nam vse dodane povezane artikle izbriše, a se aplikacija tudi tokat prepriča, da ikone nismo kliknili po pomoti in s pojavnim oknom zahteva potrditev.

  Vsak povezan artikel posebej pa lahko izbrišemo s klikom na ikono za izbris. 

  Povezane storitve na artiklih

  V spletnih trgovinah navadno prodajamo artikle, a večkrat se zgodi, da poleg artiklov ponudimo tudi različne storitve. Te storitve so vedno vezane na posamezen artikel in lahko v določenih primerih celo spremenijo značilnosti – davek na dodano vrednost – artikla na katerega smo storitev povezali. Govorimo seveda o storitvi »montaža«, ki ima sama nižji ddv (9,5%) in če stranka poleg nekega aparata naroči montažo, ji le ta zniža ceno artikla za razliko med višjim in nižjim davkom.
  Storitve se prikažejo v spletni trgovini ob artiklu in stranka jih lahko izbere s preprostim klikom. Ko stranka doda artikel v košarico, se poleg prenese še storitev. V kolikor stranka izbere storitev, ki spremeni ddv artikla, se cena le tega spremeni že v košarici.

  Storitve dodamo na artikel s pomočjo urejevalnika v pojavnem oknu, ki ga odpre gumb »Poveži storitve na artikel«. 

  Dodaj komplet na artikel

  Če želimo na osnovi artikla na katerem se nahajamo narediti komplet lahko to naredimo s klikom na gumb »Dodaj komplet na artikel«. Odpre se nam pojavno okno, ki nam ponudi možnost izbire več artiklov, ki bi jih želeli vključiti v ta komplet. Na osnovi izbranih artiklov se nam izračunajo cene s popusti, ki jih lahko seveda poljubno uredimo – kreira pa se nam tudi skupna slika vseh vključenih artiklov. Ti kompleti, ki jih lahko seveda poljubno sestavljamo, se potem, ko jih stranka kupi v spletni trgovini, s preprostim klikom na dodatni ukazni gumb na listini »Razbij komplete« spet razdelijo na posamezne artikle, z ustreznimi popravki cen, ter tako poskrbijo za pravilno razknjiževanje zaloge.

  Več o urejanju pa si lahko pogledate na navodilih za urejanje kompletov.

  Utež za sortiranje - artikli se na strani razvrstijo po abecedi, če pa bi želeli imeti nadzor nad spiski, pa lahko uporabimo to polje. Višja kot je številka, višje na spisku se prikazuje. Te seveda lahko dodajamo in spreminjamo poljubno, a kot namig za lažje upravljanje, je najlažje in pregledno, če se za to uporablja datum, ko smo artikel dodali, oziroma, ko smo ga želeli izpostaviti. Najnovejši datum bo vedno na vrhu (20120117, 20120207...).

  Utež povezani - ravno tako, kot pri samem spisku, lahko artiklu dodelimo višjo pozicijo tam, kjer je vključen kot povezani artikel. Višja kot je številka bolj visoko med povezanimi artikli se bo prikazoval. Tudi tu si lahko pomagamo z datumi.

  Garancija - garancijo izberemo iz spiska garancij, ki se nam odpre s klikom na izbirnik poleg polja. To polje se izpiše tudi poleg opisa artikla na strani. V kolikor želene dolžine ni v izbirniku, jo je potrebno dodati v šifrant. To navadno naredi skrbnik aplikacije.

  Predvidena dobava - tudi to polje se prikazuje v spletni trgovini poleg opisa artikla. V aplikaciji se določi splošna vrednost, ki se izpisuje na strani, v kolikor podatek ni podan. Če pa v to polje vpišemo karkoli, se bo to tudi izpisalo na strani.

  Zaloga

  V tem sklopu najdemo vse informacije o zalogi, ki jo imamo v naši trgovini.

  Zaloga - v tem polju se izpiše število enot artikla, ki jih imamo na zalogi. Zaloga se poveča, ko artikle prevzamemo s tem namenjenimi knjiženimi listinami (prevzemnice, nabavni računi...).

  Komisijska zaloga - je število enot artikla, ki smo jih dali našemu veleprodajalcu na komisijo - zavede se s knjiženo oddajnico.

  *Min. količina - V trgovini je včasih potrebno paziti, da imamo dovolj zaloge in v to polje vpišemo najmanjšo količino enot artikla, ki ga moramo imeti na zalogi.

  *Max. količina - Sem vpišemo največje količino enot, ki jo imamo lahko na zalogi.

  * ob vpisu minimalne in maksimalne zaloge lahko uporabimo avtomatizem naročanja, ki preverja vpise teh dveh polj in na podlagi tega prilagaja naročila. Glej "Poročilo za naročanje".

  Veleprodaja

  Sklop veleprodaje je namenjen uravnavanju cen za morebitni b2b.

  Prenesi PC v VPCPrenesi ceno iz prodajne cene (PC) - s klikom na ikono pole tega polja se cena, ki smo jo vpisali pod prodajno ceno prenese tudi v polja za veleprodajno ceno - gre za prodajno ceno brez davka na dodano vrednost. S tem smo tudi določili ceno, ki se prikazuje v b2b trgovini.

  VPC - je cena brez davka, ki je namenjena vsem našim veleprodajalcem. Polje se lahko napolni s pomočjo zgornjega gumba iz prodajne cene, lahko pa ga vpišemo sami. V b2b trgovini se pojavi vpc cena z odštetim akcijskim popustom in davkom.

  Akcijski popust - v kolikor smo skopirali veleprodajno ceno iz prodajne cene, se poleg skopira tudi akcijski popust, ki ga imamo določenega pri prodajni ceni. Če popravimo vpc ceno, se znesek akcijskega popusta ustrezno popravi, medtem ko procent ostane isti. V kolikor pa popravimo eno vrednost akcijskega popusta, se druga prilagodi.

  VPC marža - Ta znesek je razlika med nabavno in vpc ceno brez davka, poleg pa je ta znesek ponazorjen še s procenti. V kolikor pa fizično vpišemo manjši znesek se ustrezno poveča akcijski popust, ki zniža končno vpc ceno. Ta znesek se ne pojavlja na spletni strani.

  Veleprodajni popust na stranko - vpc cena je namenjena vse našim veleprodajalcem brez izjeme. V kolikor pa želimo naše prodajalce nagraditi z večjim popustom, pa s klikom na izbirnik poleg tega polja odpremo novo okno, kjer lahko za vsakega posameznega kupca v naši b2b trgovini, določimo drugačen popust. V kolikor je vpc cena nižja kot pa popust pripisan posamezni stranki, se v b2b trgovini vedno prikaže nižja vpc cena.

  Kako dodamo popust posameznem kupcu?

  S klikom na gumb poleg polja se odpre novo okno, kjer imamo tabelo, veleprodajnih cen in popustov po strankah. S klikom na gumb “Dodaj popust„ se nam odpre izbirnik vseh poslovnih stikov - s pomočjo filtriranja po spisku poiščemo ustreznega in ga s klikom dodamo na seznam. V tabeli nato vpišemo zneske (brez ddv) oziroma procente popusta. Imamo pa tudi možnost, da je cena v primeru nakupa preko b2b trgovine drugačna, kot pa bi jo imela stranka, če bi artikle naročila recimo preko telefona. V tem primeru imamo poleg tudi polja za WEB popust, ki se ravno tako določajo bodisi s ceno ali pa procentom popusta.
  Na tak način lahko vsakemu izmed naših veleprodajalcev damo drugačen popust.

  Receptura artikla

  Aplikacija omogoča tudi vodenje količinske zaloge za artikle, ki se uporabljajo v proizvodnji za sestavljanje artikla, ki je naš končni produkt. V tem primeru z recepturo pridemo do sestavnih delov končnega artikla. Če zadevo še malce zakompliciramo, lahko naredimo več artiklov, ki so polizdelki in jih združimo potem v končen izdelek. Kar je najlepše pri tem pa je to, da nam ni potrebno na delovne naloge vpisovati vseh stotih manjših artiklov, ki smo jih potrebovali za sestavo našega končnega produkta. Z samo izdelavo delovnega naloga, ki smo ga izvršili (sknjižili) se nam zaloga teh artiklov zmanjša za ustrezno količino, zaloga enega sestavljenega artikla pa poveča za en sestavljen kos. Da pa aplikacija pri izdelavi delovnega naloga ve, katere artikle potrebujemo, pa jih vpišemo na tem mestu.
  Kot je že v navadi nam klik na gumb “Dodaj recepturo k artiklu„ odpre novo pojavno okno.

  Vpis recepture artikla

  Najprej vpišemo ime recepture, ki jo želimo vnesti. Za isti izdelek lahko včasih uporabimo različne izdelke - recimo zamenjamo proizvajalca enega izmed delov in tako se zamenja tudi receptura - zato imamo možnost, da k enemu artiklu dodamo več receptur, v kolikor jih smiselno poimenujemo pa jih med seboj lahko tudi na prvi pogled ločimo. Vedno pa je le ena privzeta receptura, kar pomeni, da jo aplikacija upošteva na listinah delovnega in proizvodnega naloga. 
  Privzeto recepturo označimo s kljukico ob polju “Privzeta receptura„.

  Ko vpišemo ime moramo formo shraniti in s tem smo si omogočili dodajanje artiklov, ki sestavljajo artikel, ki ga urejamo. Ob shranitvi se nam pojavi vrstica, kjer najprej izberemo tip. Ne smemo namreč pozabiti, da je v izdelavo artikla lahko vključena tudi storitev, ki jo lahko primerno ovrednotimo. S tem dobimo tudi dejansko ceno našega sestavljenega artikla. Ko izberemo tip, lahko na polju ID z dvoklikom odpremo izbirnik artiklov oziroma storitev, kjer s pomočjo filtriranja izberemo ustreznega. Na koncu pa vpišemo še količino enot izdelka, ki so potrebne, da lahko naš končni izdelek sestavimo. Novo vrstico za nov izdelek naredimo tako, da na enem od polj s kurzorsko tipko kliknemo navzdol. Ko smo z vnesenimi artikli in storitvami končali recepturo shranimo in okno zapremo. Tako pripravljeno recepturo lahko vedno popravimo - s klikom na ikono svinčnika poleg imena se nam odpre ista forma, ki jo preprosto spremenimo. S križcem, ki se nahaja poleg imena recepture pa jo lahko tudi izbrišemo.

  Recepturo lahko dodamo tudi preko delovnega naloga

  Dodatni ukazi in kvalifikatorji

  Dodatni ukazi in kvalifikatorji, ki jih najdemo na desni strani vnosne forme artikla, so res malce umaknjeni a za delovanje trgovine neobhodno potrebni. Začnimo pri dodatnih ukazih.

  Dodatni ukazi

  Nekateri izmed ukazov nam olajšajo delo z aplikacijo, drugi nam ponudijo pomembne informacije, tretji pa izvedejo tako ali drugačno nalogo, odvisno pač na kateri izmed form si. Pa si poglejmo dodatne ukaze pri artiklih.

  Dodaj nov artikel in mu kopiraj podatke s trenutnega artikla - če kliknemo na ta gumb se zgodi ravno to kar nam gumb sporoča. Nov artikel je enak staremu, le da mu aplikacija sama določi nov ID artikla, ki seveda ne sme biti enako staremu. Tega preprosto prepišemo z želenim in shranimo. To nam pride ša kako prav, ko imamo enake artikle, ki se razlikujejo le po malenkostih, kot so barva, dimenzije...

  Pokaži dogodke artikla - vsak artikel ima v aplikaciji neko zgodovino, ki se nikoli ne izgubi. Ob izberi tega gumba se nam odpre okno, kjer na začetku lahko vidimo v katerih skladiščih se artikel nahaja, če je seveda na zalogi. Vidimo tudi kolikšna je njegova količinska in neto zaloga, ter stroške zaloge.

  Vsako posamezno skladišče lahko izberemo s klikom in tako pridemo do podrobnosti vseh dogodkov, ki so se na tem artiklu zgodili. Kot dogodke seveda mislimo vse listine, ki so vezane na ta artikel, in količina artikla, ki je bila s to listino bodisi prevzeta ali pa prodana oziroma oddana.
  Vsako od listin lahko tudi pregledamo - klik nanjo nam jo odpre v novem oknu.

  * kot skladišče na tem mestu velja skladišče, ki je lahko virtualno ali pa čisto pravo fizično skladišče, kamor smo ob prevzemu artikel knjižili.

  Dobavitelji artikla - dobaviteljev istega artikla je lahko seveda več, vsak pa nam lahko nudi drugačne pogoje odkupa. Dobavitelja z najboljšimi pogoji izberemo kot "primarnega", na to mesto pa dodamo vse ostale s ključnimi informacijami, ki jih potrebujemo ob naročanju - šifro dobavitelja, nabavno ceno, popust, ki nam ga dobavitelj nudi in dobavni rok.

  Kreiraj nov LOT artikel – ta ukazni gumb se pojavi samo na artiklih, ki so označeni s kvalifikatorjem »Nosilni LOT artikel«. S klikom  nanj kreiramo artikel, ki je identičen nosilnemu LOT artiklu – edina razlika je, da se v id artikla doda številka. Vsa polja seveda lahko poljubno spremenimo – razen polja Nosilni artikel, kjer ostane povezava na artikel iz katerega smo ta lot artikel kreirali. Ob kreiranju se na novem artiklu avtomatično označi kvalifikator »LOT artikel«. Lot artikle se kreira tudi na samih nabavnih listinah (račun in prevzemnica).  Glej LOT artikle.

  Predelaj v raztresen artikel – V kolikor se artikel ne prodaja oziroma porablja tako, da bi potreboval svoje serijsko številko, ga označimo kot »Raztresen artikel«. Na tem mestu lahko govorimo o artiklih, ki se v proizvodnji porabljajo po skoraj zanemarljivih vrednostih pa tudi o tistih, za katere je sledenje po serijskih številkah brezpredmetno. Ta ukaz avtomatično označi kvalifikator "Raztreseni artikel".
  Pozor – artikla, ki smo ga označili kot raztresenega no moremo več »odznačiti«. 

  Tiskaj nalepke (A4) – ukaz nam odpre pojavno okno, kjer je na voljo nekaj različnih predlog glede na najpogostejše oznake nalepk. Na nalepke se natisne šifra, ime artikla in cena artikla. Ti izpisi se lahko nastavljajo glede na naše potrebe.

  Vpiši število praznih nalepk - v kolikor imam na poli nalepk že nekaj natisnjenih ali porabljenih nalepk, lahko njihovo število vpišemo v to polje. Aplikacija bo poskrbela, da se bo izpis začel šele na prvi prosti nalepki.
  Vpiši število nalepk – vpišemo število želenih natisov nalepk z informacijami artikla, na katerem se nahajamo.
  Predloga za tiskanje – glede na prostor, ki je omogočen za tiskanje imamo različne postavitve izpisanih polj. Nekatera, zelo strnjena, pašejo tudi na več različnih nalepk.
  Vrsta nalepk – na voljo imamo nekaj različnih formatov nalepk, ki se lahko glede na potrebe tudi dopolnijo.
  Potrditev »Natisni nalepke« nam v novem oknu odpre predlogo za tiskanje z vsemi nastavljenimi parametri. Preden natisnemo izpis na polo nalepk se moramo prepričati, da nastavitev tiskanja »Prilagodi strani« NI nastavljena.

  Vključi prisilni FIFO / Izključi prisilni FIFO - nam označi ali odznači  lastnost Forced FIFO. 

  • V kolikor je ta lastnost označena se ta artikel ravna izključno po FIFO metodi
   Primer: v kolikor imamo na zalogi dva LOT-a tega artikla in je novejši že na pravem proizvodnem skladišču bo aplikacija ne glede na to izbrala starejšega, ki je na zalogi drugje - kje pa je odvisno tudi od nastavitve "Deli med skladišči"
  • V kolikor ta lastnost NI označena se ta artikel ne ravna po FIFO metodi
   Primer: v kolikor imamo na zalogi dva LOT-a tega artikla in je novejši že na pravem proizvodnem skladišču bo aplikacija izbrala ta artikel, ki je bližje, ne glede na njegovo "starost"
  ZELO POMEMBNO - v kolikor je splošna nastavitev aplikacije "Forced FIFO" označena - se ta lastnost ne upoštev

   Vključi deljenje med POSi / Izključi deljenje med POSi -  nam označi ali odznači  lastnost Deli med skladišči.

  • Lastnost označena - V kolikor je lastnost označena aplikacija dovoljuje, da se zaloga pregleduje in koristi iz drugih proizvodnih skladišč

   Primer: v kolikor imamo lot artikel na treh skladiščih (proizvodno skladišče pa je Proizvodnja 1)
     - Skladišče 1
     - Proizvodnja 1
     - Proizvodnja 2
   • 1. z označeno lastnostjo "Forced FIFO" ali splošno nastavitvijo "Forced FIFO"
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Skladišča 1 in nato tudi iz Proizvodnja 2, če je potrebno.
   • 2. V kolikor imamo označeno splošno nastavitev "Deljenje artiklov med proizvodnimi skladišči pred zdravo zalogo" in Forced FIFO
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Proizvodnja 2 in nato tudi iz Skladišča 1, če je potrebno.
  • Lastnost ni označena - V kolikor lastnost JE in NI označena aplikacija izrecno ne dovoljuje uporabe drugih proizvodnih skladišč za porabo zaloge
   Primer: v kolikor imamo lot artikel na treh skladiščih (proizvodno skladišče pa je Proizvodnja 1)
     - Skladišče 1
     - Proizvodnja 1
     - Proizvodnja 2
   • 1. z označeno lastnostjo "Forced FIFO" ali splošno nastavitvijo "Forced FIFO"
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Skladišča 1
   • 2. V kolikor imamo označeno splošno nastavitev "Deljenje artiklov med proizvodnimi skladišči pred zdravo zalogo" in Forced FIFO
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Skladišča 1

  Pozor - V kolikor lastnosti NI - se upošteva splošna nastavitev "Deljenje artiklov med proizvodnimi skladišči" 


  Tiskaj nalepko na POS - odpre se pojavno okno, kjer lahko določimo število ter tip nalepk, ter izberemo na katerem POS tiskalniku naj se natisnejo. Tipi nalepk in informacije, ki se natisnejo na njih so lahko različne, zato se ta del vedno pripravi po vaših željah.

  Kvalifikatorji

  Kvalifikatorji nam omogočajo, da aplikaciji povemo, kaj želimo, da se z njim lahko dela, kje naj se prikazuje, ali se sme prodajati oziroma kupovati, izvažati na druge portale...

  • Raztreseni artikel - če je ta kvalifikator označen, artikel nima ešo številke (celoštevilčne kosovne zaloge). Velikokrat tako označimo potrošni material - recimo lepilni trak. Kvalifikator je nekoliko poseben, saj ga ne moremo označiti s klikom nanj, tako kot vse ostale, pač pa artikel spremenimo v raztresenega s pomočjo ukaznega gumba "Predelaj v raztresen artikel"
  • Zastarel - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel zastarel, kar pomeni, da ga ne moremo več dobaviti.
  • Uporabi opis na listinah - če je ta kvalifikator označen pomeni,  da se bo opis iz artikla prenesel tudi na listino, če bomo tako zahtevali na katerikoli od listin.
  • Blokirano za prodajo - če je ta kvalifikator označen pomeni, da artikla zaradi nekega razloga ne smemo prodajati.
  • Blokirano za nabavo - če je ta kvalifikator označen pomeni, da artikla zaradi nekega razloga ne smemo naročiti.
  • Akcija - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel v akcijski ponudbi - kot tak se prikazuje tudi na strani, če je za prikaz na strani tudi označen.
  • Novost - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel novost v naši ponudbi - kot tak se prikazuje tudi na strani, če je za prikaz na strani tudi označen.
  • Prikaži na spletu - če je ta kvalifikator označen pomeni, da se artikel prikazuje tudi v spletni trgovini.
  • Slika je simbolična - če je ta kvalifikator označen pomeni, da se na spletni strani poleg slik izpiše besedilo, da je slika simbolična.
  • Izvoz na Bolho - Aplikacija je že pripravljena tako, da se lahko artikli, po vnaprejšnjem dogovoru s partnerjem na drugi strani, poljubno uvažajo v druge trgovine. Če je ta kvalifikator označen pomeni, v tem polju se bo avtomatično izvozil na portal www.bolha.si.
  • Prikaži v VPC trgovini - Naša aplikacija podpira ne samo navadno spletno trgovino, pač pa tudi veleprodajno trgovino, ki ima lahko popolnoma drugačne tako cene kot tudi same artikle. Z označenim kvalifikatorjem se ta artikel pojavi v VPC trgovini s ceno, ki je vpisana pod VPC ceno.
  • Komplet - s tem kvalifikatorjem se avtomatično označijo vsi samostojni kompleti, ki so narejeni v aplikaciji. Glej tudi Kompleti artiklov.
  • AutoBlokada - če je ta kvalifikator označen pomeni, da se pri artiklih, ki so bili uvoženi preko xml datoteke iz drugih/zunanjih baz/trgovin, pri vsaki spremembi, ki pride od zunaj, artikel avtomatično blokira za prodajo oziroma za prikaz na spletu.
  • Uvoz iz XML - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je bil artikel preko xml datoteke uvožen v našo aplikacijo iz zunanje/druge baze oziroma trgovine.
  • Ceneje.si - Aplikacija je že pripravljena tako, da se lahko artikli, po vnaprejšnjem dogovoru s partnerjem na drugi strani, poljubno uvažajo v druge trgovine. Če je artikel označen, se bo avtomatično izvozil na portal www.ceneje.si.
  • Razprodaja - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel namenjen razprodaji in se kot tak prikazuje tudi na spletni strani, če je za prikaz na strani tudi označen.
  • Ne knjiži brez serijske št. - V določenih primerih, artiklov ne smemo prodati brez določenih serijskih številk, in na tem mestu z oznaačbo preprečimo prodajo artiklov, ne da bi imeli vpisane serijske številke.
  • Kreiraj serijske št.- Aplikacija nam ob knjiženju tudi sama določi serijsko številko artikla, če imamo ta kvalifikator označen.
  • Kreiraj uporabniške serijske št.- Aplikacija nam ob knjiženju listine, ki vsebuje ta artikel doda serijsko številko vezano na partnerja za katerega je bila listina izbrana.  Glej tudi kako kreirati uporabniške serijske številke.
  • Osebni prevzem - s tem kvalifikatorjem določimo, da tega artikla ni mogoče pošiljati preko pošte oziroma dostavnih služb. V kolikor želi obiskovalec kupiti ta izdelek, mu košarica dovoli izbrati le osebni prevzem.
  • Geoartikel uporablja cene nosilnega artikla - Pri večjezičnosti lahko s tem kvalifikatorju na vsakem posameznem geolociranem artiklu označimo, če želimo, da se pri njem upoštevajo enake cene in popusti, kot pri nosilnem artiklu.
  • Sitemap - artikli, ki imajo na tem mestu kvalifikator označeni, se vpišejo na strežnik v datoteko Sitemap.xml.
  • Druga cena – kvalifikator je povezan z lastnostjo na artiklu »Uporabi cene od«, s katero lahko na ta artikel povežemo nek drug artikel. S to lastnostjo rečemo aplikaciji, da naj se na tem artiklu, kjer smo vključili to lastnost, upoštevajo cene artikla, ki smo ga s to lastnostjo izbrali. Ta kvalifikator pa se nato avtomatično označi na artiklu s to lastnostjo.
  • Nosilni LOT artikel – s tem kvalifikatorjem označimo vse osnovne/nosilne LOT artikle, na katere se navadno veže množica drugih LOT artiklov. Ko označimo artikel s tem kvalifikatorjem se na tem artiklu prikaže dodatni ukazni gumb »Kreiraj nov LOT artikel«, ki je en izmed načina kreiranja LOT artiklov tega nosilnega artikla.  Glej LOT artikle.
  • LOT artikel – s tem je označen vsak lot/serijski artikel – označi pa se avtomatično ob kreiranju. Tak artikel se vedno veže na enega izmed nosilnih artiklov zato ga tudi kreiramo na drugačen način kot navadne artikle.  Artikel označen s tem kvalifikatorjem ima v formi dodatno polje, kjer je prikazan nosilni LOT artikel tega artikla. Polje se nahaja nad poljem »Id artikla«.  Glej LOT artikle.

  Pri večjezičnosti oziroma pri vklopljenih geolokacijah morajo biti kvalifikatorji označeni za vsakega od geolociranih artiklov posebej sej gre lahko za artikel z drugačnimi lastnostmi, ki so prilagojene določeni državi v katero artikel prodajamo. Tipičen primer so recimo vtičnice ali napetosti.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Lastnosti in filtri

  Trgovina => Kategorije/Filtri

  Lastnosti artiklov in filtre za spletno trgovino dodajamo in urejamo na kategorijah artiklov. 

  Pa poglejmo najprej terminologijo:

  Lastnost - značilnost artikla poimenovana z kratkim imenom (masa, barva, višina, količina, embalaža, proizvajalec...)

  Vrednost - vrednosti lastnosti so vezane na vsak artikel posebej in se vpisujejo pri lastnostih na posameznem artiklu. Na tem mestu jih potrebujemo za filtre. (10 kg, bela, 110 cm, karton...)

  Besedilna vrednost - lastnosti imajo lahko besedilno vrednost - (bela, karton...)

  Številska vrednost - lastnosti pa imajo lahko tudi številsko vrednost - (10 kg, 110 cm...)

  Filtri - s to besedo imenujemo možnost omejevanja artiklov glede na vrednosti posameznih lastnosti. (če vpišemo pod lastnostjo barva filter bela, se bodo na spletni strani ob izbiri tega filtra pod to kategorijo vedno prikazali vsi artikli, ki imajo pod lastnostjo barva vpisano vrednost bela)

  Dodaj novo lastnost

  Lastnosti se navadno določijo skupaj s kategorijami in artikli, ki jih v imamo v trgovini. V aplikaciji jih moramo najprej dodati v šifrant iz katerega jih bomo kasneje na različnih koncih izbirali.

  Kako dodamo lastnost?

  Lastnosti lahko dodamo na dva načina - v kolikor ne želimo posebej določati vrednosti lahko lastnost dodamo kar na formi, kjer dodajamo in urejamo kategorije in sicer s klikom na gumb “Dodaj novo lastnost„. Odpre se nam pojavno okno s formo, ki jo izpolnimo s sledečimi podatki:

  • Opis - v to polje vpišemo kratko ime lastnosti. Za voljo urejenosti spletne trgovine je zaželeno, da se lastnosti vedno vpisujejo na enak način (velike črke, male črke, z veliko začetnico...)
  • Tip - pod tipom lastnosti je potrebno določiti, ali gre za lastnost, ki bo imela besedilne oziroma številske vrednosti.

  Ko vpišemo želeno, kliknemo na gumb “Shrani„. Tako smo dodali popolnoma novo lastnost, ki v naši aplikaciji še ne obstaja.

  Drugi način pa je malce kompleksnejši in ga dodamo na formi za dodajanje lastnosti artiklov. (Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov) Več o tem si lahko preberete na "Lastnosti artiklov".

  Kako dodamo lastnosti kategorijam?

  Artikli znotraj kategorije imajo vedno enake lastnosti z različnimi vrednostmi. S klikom na gumb “Izberi lastnost„ odpremo izbirnik lastnosti, ki so bile že dodane v aplikacijo. S klikom na želeno lastnost, ki jo lahko poiščemo s pomočjo filtriranja po spiskih, se le ta doda kategoriji.

  S pomočjo gumba "Prenesli lastnosti iz druge kategorije" - pa na ta kategorijo lahko kopiramo vse, že izbrane lastnosti iz druge kategorije.
  Pozor - prenesejo se samo lastnosti, ne pa tudi filtri.

  Spisek teh lastnosti, ki smo jih dodali na kategorijo, se na formi artiklov prenese med lastnosti artikla s klikom na gumb “Dodaj lastnost kategoriji„.

  Lastnosti se izpišejo ena pod drugo in v tem vrstnem redu se prikazujejo tudi v spletni trgovini. V kolikor želimo vrstni red zamenjati z miško "primemo" vrstico in jo preneseo višje ali nižje po spisku.

  Velja za vse podkategorije - ob koncu vrstice vsake lastnosti imamo izbirno polje, ki to lastnost uveljavi za to kategorijo pa tudi za vse njene podkategorije. V kolikor imamo na podkategoriji že izbrano to lastnost, jo aplikacija, ob izbiri tega izbirnik, izbriše.  Pa poglejmo na primeru.

  Imamo kategorijo "Bela tehnika" s podkategorijami "Pralni stroji", "Pomivalni stroji", "Hladilniki". Na nad-kategorijo Bela tehnika dodamo lastnost "Znamka" in jo označimo, da velja za vse podkategorije. Kot filtre seveda dodamo, vse znamke, ki jih najdemo med belo tehniko, pralnimi in pomivalnimi stroji ter hladilniki. Ta lastnost/filter se v spletni trgovini pojavi po vseh naštetih kategorijah, ne glede na to, da smo jo dodali samo na kategorijo "Bela tehnika". Ko na kategoriji Bela tehnika v spletni trgovini označimo eno znamko, se nam po celotni veji podkategorij prikazujejo artikli te izbrane znamke, Seveda lahko filter na katerikoli podkategoriji (recimo na kategoriji "Hladilniki") tudi odstranimo oziroma zamenjamo in ta zamenjava se bo spet obdržala na celotni veji Bele tehnike.

  V kolikor imamo v trgovini odprto večjezičnost oziroma geolokacije moramo vsako izmed lastnosti tudi prevesti.  S klikoma na ikono poleg imena za lastnost se nam odpre okence s polji za prevode za vse omogočene jezike.

  Ko želimo dodati ali urediti filtre, nam klik na ikono  odpre pojavno okno, kjer to naredimo. Porobnosti nastavitve filtrov pa so opisane nekoliko nižje.

  Kot smo že navajeni, s to ikono lastnost umaknemo iz spiska izbranih lastnosti.

  Glej tudi “Artikli„.

  Kaj pa filtri?

  Določene lastnosti artiklov so tako pomembne, da jih v naši spletni trgovini lahko uporabimo kot filtre. Če gre pri kategorijah za osnovne delitve artiklov, gre pri filtrih za združevanje teh artiklov po skupnih značilnostih znotraj kategorije. Filtri so vedno vezani na kategorije in se v spletni trgovini vedno pojavljajo ob spisku artiklov tiste kategorije, kjer so vpisani.

  Filtre določimo tako, da pri izbrani lastnosti na kategorijah filtrov kliknemo na ikono "Uredi filtre te lastnosti", ki je poleg imena lastnosti. Odpre se novo okno, kamor vpišemo vse prametre filtra.

  Izberi vrsto filtra - na tem mestu izberemo vrsto filtra, ki jo bo imel kupec na strani. Na voljo imamo tri možnosti

  • radio izbirnik - na strani se pri filtrih izpišejo vse možnosti poleg pa je “radio izbirnik„, ki omogoča izbiro ene od naštetih možnosti. Največkrat nam to iskanje pride prav, ko imamo na voljo malo možnosti, ki se med seboj izključujejo. Za primer vzemimo, da v naši trgovini pordajamo rabljene in nove izdelke. S tem filtrom omogočimo kupcem, da si lahko ogledajo samo nove ali pa samo rabljene izdelke - če ne označijo nobenega od filtrov pa mu trgovina prikaže vse.
  • checkbox izbirnik - na strani se pri tej možnosti prikažejo vse vpisane možnosti med katerimi lahko kupec izbere eno ali več različnih možnosti. Kot primer lahko vzamemo recimo letnik avtomobila, ko želimo da nam prikaže letnik 2001, 2002 in 2003, ostalih pa ne.
  • select izbirnik - tu pa gre za padajoči izbirnik, kjer izmed veliko vpisanih možnosti izberemo eno samo. Recimo, da želimo izbrati državo iz katere izdelek prihaja - držav je veliko, želimo pa le eno in ta način je najpreglednejši in naj enostavnejši za našega kupca.

  Spremeni vrsto filtraV kolikor se kasneje premislimo, na tem mestu spremenimo izbirnik in svojo izbiro potrdimo s klikoma na ikono poleg izbirnika.

  Oblika (css class) – vsak izmed filtrov/izbirnikov ima lahko na strani neko svojo obliko – v dogovoru z oblikovalcem na tem mestu vpišemo besedo, ki določi obliko vsakega filtra posebej.

  Ko smo izbrali način prikaza tega filtra ga nato nastavimo.

  Naziv filtra - je opis vrednosti izbrane lastnosti. Ta opis se vidi na strani v izbirniku, s pomočjo katerega filtriramo.

  Poglejmo vpis primera besedne (okus) in številske (masa) lastnosti.
  Primer naziva filtra za lastnost “okus„
  čokolada
  vanilija
  jagoda

  Primer naziva filtra za lastnost “masa„
  do 100 g
  od 100 do 200 g
  od 200 do 300 g
  nad 300 g

  Vrednost filtra - vsaka lastnost ima lahko več vrednosti, ki so vpisane pri vsakem artiklu posebej. Pomembno je, da se zapisujejo enako oziroma podobno, saj na tem mestu določimo osnovo po kateri aplikacija to vrednost najde.
  Če gre za besedno vrednost potem vpišemo samo koren iskane besede in poleg dodamo znak %, tako da sistem vedno najde prave vrednosti, saj vzame vse vrednosti, ki imajo začetek v enakih znakih.

  Primer vrednosti filtra za lastnost “okus„

  vpis sistem najde naslednje vrednosti, ki so vpisane pri lastnostih na posameznem artiklu
  čokol% čokolada, čokolade, čokoladni
  %vanil% vanilija, vanilije, vanilijin puding, burbonska vanilija
  jagod% jagodni, jagoda
  %jagod% z jagodo, redeča jagodno okusna

  Primer vrednosti filtra za lastnost “masa„

  vpis sistem najde naslednje vrednosti, ki so vpisane pri lastnostih na posameznem artiklu
  0-100 vsi izdelko do 100 g teže (vključno z mejno številko)
  100-200 vsi izdelki med 100 in 200 g teže (vključno z mejnima številkama)
  200-300 vsi izdelki med 200 in 300 g teže (vključno z mejnima številkama)
  300- vsi izdelki od 300 g naprej (vključno z mejno številko)


  Ko vpišemo naziv in vrednosti filtra, ter izberemo njegov tip (ali gre za lastnost, ki bo imela besedilne, številske ali ostale vrednosti), vpisano potrdimo z ukaznim gumbom "Dodaj vpisano vrednost filtra". Vrstica z vpisanim se pojavi nekoliko nižje. Vrednost filtra lahko kadarkoli tudi popravimo oziroma spremenimo. Z dvoklikom na vrednost, ki jo želimo spremeniti, odklenemo formo in vpisano preprosto prepišemo. 

  Nastavi privzet filter - Pred samim nazivom filtra imamo izbirno polje - enega izmed vrednosti lahko označimo kot privzet filter. Tak filter je, ko obiskovalec v spletni trgovini pride na to kategorijo, avtomatično izbran. Na tak način obiskovalec vidi pred sabo že filtriran spisek artiklov, ki ima izbrano vrednost lastnosti. Uporabnost privzetega filtra je predvsem v tem, da lahko našim obiskovalcem v prvi vrsti ponudimo artikle, ki jih želimo izpostaviti. Izbiro lahko kadarkoli umaknemo z ukaznim gumbom "Počisti privzet filter".

  Na koncu dodane vrstice filtra najdemo nekaj ikon.
  Prva nam, kot je že v navadi, omogoča prevode.

  Spisek filtriranih artiklovDruga ikona pa nam omogoča preverjanje nastavljenega filtra, saj nam klik nanjo izpiše vse artikle, ki jih ta filter zajame. Te iste artikle bi pri izbiri tega filtra v spletni trgovini videl tudi naš kupec. Če ni izpisanih artiklov to pomeni, da noben izmed naših artiklov nima vpisanih parametrov, ki bi ustrezali vpisanem.

  Ikona za brisanje, kot je že v navadi, pobriše vrstico s filtrom.

   

  Povezana navodila   
   
  Vaša cena: 0,00 €

  Sistemske lastnosti

  Artikli

  Prikaži slike od
  1001 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina
  V spletni trgovini je urejanje slik izredno zahtevno. V primeru, da imamo za več artiklov enake slike, lahko slike dodamo le na enega in nato s pomočjo te lastnosti slike poveževa tudi na ostale artikle. Na artiklu, ki vsebuje enake slike, dodamo to lastnost in kot vrednost dodamo artikel, ki take slike že ima. Uporabno je tudi pri geolociranih  artiklih, kjer nato slike urejamo samo na nosilnem artiklu, povežemo pa jih na vse geolocirane (jezikovne) različice. 

  Uporabi cene od  / Cene se uporabljajo na
  1010 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina, listine
  Artikle lahko med seboj povežemo s to lastnostjo, ki omogoča, da cene spreminjamo samo na enem od artiklov. S tem si pomagamo pri urejanju artiklov, saj lahko cene za enak artikel, ki se zaradi različnih barv ali geolokacij, v aplikaciji pojavlja večkrat, urejamo samo na enem izmed njih.

  Povezava med artikli in skladišči (Lokacija artikla)
  1012 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišče/lokacija) - Listine
  S to lastnostjo aplikaciji povemo, da želimo ta artikel vedno shranjevati na eni/isti lokaciji. Ko je lastnost izpolnjena, se na nabavne in prodajne listine, ob izbiri tega artikla, vedno doda izbrano skladišče.
  POZOR - na delovnih nalogih ta lastnost ne deluje, kar imamo za podobno funkcionalnost določeno drugo lastnost.

  Rok uporabe
  1013 - Datum in čas - Proizvodnja, prodaja, poročila
  Rok uporabe artikla navadno določen ob prevzemu lot artikla, lahko pa ga dodamo tudi kasneje. Rok uporabe se upošteva ob proizvodnji, kjer uporabljamo FEFO metodo porabe surovin. Rok uporabe se uporablja tudi na poročilih, kjer lahko poiščemo in pregledamo artikle, ki jim bo rok potekel do presečnega datuma.

  Št. serija artikla (Št. serija za serijsko)
  1015 - Povezava na drugo tabelo (artikli - številčne serije) - Listine, prodaja, proizvodnja
  Za vsak artikel se lahko ob nabavi oziroma izdelavi kreira serijska številka, če imamo na tabeli (prevzemnic, delavnih nalogov... ) označen kvalifikator "Generiraj serijsko število". Za vsak artikel lahko naredimo svojo številčno serijo in s to lastnostjo artikel z njo tudi povežemo.

  Število POS nalepk
  1019 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  S to lastnostjo določimo število nalepk (kopij), ki se natisnejo za ta artikel ob tiskanju iz POS terminala (proizvodnja).

  Spremenjen
  1021 - Datum in čas - splošno / informativno
  Lastnost se doda artiklu avtomatično ob prvi spremembi. Datum se spremeni vedno, ko je podatek popravljen, tako se vedno kaže datum zadnje spremembe.

  Poreklo
  1044 - Povezava na drugo tabelo (artikli - države) - Transport, prodaja, nakup, interstat
  Lastnost se nanaša na državo porekla artikla (blaga). Ta lastnost se ob uporabi Intrastat poročila dodaja v sezname.

  Kombinirana nomenklatura 
  1045 - Povezava na drugo tabelo (artikli - kombinirana nomenklatura - šifrant) - Transport, prodaja, nakup
  Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave uvrstiti v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.). Šifrant za kombinirano nomenklatura je določen s strani države.

  Ne vključi v Intrastat (Ne gre v Intrastat) - Interstat
  1046 - Potrditveno polje
  V koliko označimo polje pri tej lastnosti, se ta artikel ne bo vključil v Interstat poročilo.

  Korak količine
  1047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vsak artikel posebej (glej tudi kategorije) se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju na artiklu, pri kliku na plus ali minus (dodajanje in odvzemanje količine).  Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  1048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  1049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa tega artikla v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Artikel ima sestavnico
  1051 - Potrditveno polje - Proizvodnja, informativno
  Artikel, ki ima sestavnico lahko označimo s potrditvenim poljem na tej lastnosti. Informativna lastnost.

  Proizvodna lokacija
  1055 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišča/lokacije *proizvodne lokacije) - Proizvodnja
  Artikel povežemo z proizvodno lokacijo na kateri ga izdelujemo - ob izbiri artikla se ta lokacija avtomatično doda na delovni nalog.
  Pozor - na enem delovnem nalogu je lahko vedno samo ena proizvodna lokacija.

  Zaokroževanje na sestavnicah 
  1056 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost zapišemo število decimalnih mest, na karo se zaokroži poraba te surovine v proizvodnji. V kolikor želimo zaokroževanje na 2 decimalki in je poraba 1,223 kilograma/enoto, mi pa uporabimo 3 enote bo poraba surovine na proizvodnem nalogu zaokrožena na 3,67 kg.

  Se lahko naroča
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja, naročanje
  Artikel lahko sestavljamo, lahko pa ga tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). - Pri poročilu - Planirana poraba materialov, se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (surovina) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnice, ki nimajo označene te lastnosti pa se razdelijo na surovine iz katerih so sestavljeni.

  Količina za pakiranje (Kol. izdelkov v enem pakiranju)
  1058 - Številčna lastnost - Proizvodnja
  Lastnost dodamo na artikle, ki jih izdelujemo. Vpišemo številko, ki ponazarja količini izdelanih artiklov, ki gre v eno enoto pakiranja. Aplikacija nas na delovnih nalogih opozori, da je potrebno natisniti nalepko vedno, ko število izdelanih artiklov doseže to številko.

  Osnovno sredstvo
  1059 - Potrditveno polje - Osnovna sredstva
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen osnovnemu sredstvu podjetja. (amortizacija)

  Delovna oprema 
  1060 - Potrditveno polje - Delovna oprema
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen za delovno opremo zaposlenih. (obraba)

  Izraba opreme v mesecih
  1061 - Celoštevilčna lastnost - Delovna oprema
  V mesecih ocenjena obraba delovne opreme.

  Uveljavi FIFO
  1062 - Potrditveno polje - Proizvodnja, prodaja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi prisilni FIFO / Izključi prisilni FIFO.

  Deli med skladišči 
  1063 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi deljenje med POSi / Izključi deljenje med POSi.

  Zahteva pregled za stopnjo
  1064 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnosti za povezavo nosilnih artiklov s stopnjami skladišč. Če ima nosilni artikel tako lastnost, potem z medskladiščnico ne moremo premakniti artikla v skladišče, ki zahteva tako ( ali višjo ) stopnjo, dokler pregled ni opravljen - LOT artikla dobi lastnost 1065 - "Pregledan na stopnji"

  Pregledan na stopnji
  1065 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnost za povezavo LOT artiklov s stopnjami pregleda, ki se uporablja, kadar je za določen pregled že bil izveden. Na lastnosti uporabljamo polje "link" za povezavo na opravilo pregleda.

  Potrjena stopnja 
  1066 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki smo jo za ta artikel že potrdili.

  Naslednja stopnja
  1067 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki artiklu sledi v nadaljevanju proizvodnega procesa. 

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  1017 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Označena lastnost nam v spletni trgovini skrije možnost nakupa.  Za razliko od kvalifikatorja "Blokirano za prodajo", ki nam artikel umakne iz spletne strani in kvalifikatorjem "Zastarel", ki nam gumb za dodajanje v košarico zamenja z ustreznim znakom za razprodano, nam ta lastnost samo skrije gumb za košarico.

  Ročni obsolete
  1042 - Datum in čas - Spletna trgovina, sinhronizacija artiklov
  Z izpolnjenim poljem preprečimo nadaljnjo sinhronizacijo artikla, ki se izvaja preko uvoženih xml datotek naših dobaviteljev.

  Ne deli sestavnice pri planiranju 
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Artikel lahko sami sestavljamo v proizvodnji, lahko pa ga že sestavljenega tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). Takemu artiklu dodamo to lastnost in jo označimo.
  Pri poročilu - planirana poraba materialov -  se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (material) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnicami, ki nimajo označene te lastnosti, pa se razdelijo na materiale iz katerih so sestavljeni.

  Datum v LOT šifri 
  1068 - Tekstovna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost lahko vpišemo eno izmed dveh vrednosti FIFO (first in - first out) oziroma FEFO (first expired, first out). Glede na to nastavitev nam bo aplikacija pri kreiranju tako označenega LOT artikla zraven pripisala ustrezen datum.

  Hraniti do
  1069 - Datum in čas - Proizvodnja
  Datum, ki ga izberemo v tem polju nam pove do kdaj moramo hraniti izdelek - gre predvsem za vzorce, ki so v nekaterih vrstah proizvodne nujni.

   

  Poslovni stiki

  Zaporedni opomin
  2020 - Številska lastnost - CRM, Listine
  Lastnost se avtomatično doda poslovnemu stiku, ko oziroma če mu iz aplikacije pošljemo opomin. Na ta način tudi na poslovnem stiku vidimo, da smo stranki pošiljali opomine.

  Število zaposlenih
  2024 - Številska lastnost - CRM
  Informativna lastnost, v katero vpišemo število zaposlenih v podjetju. 

  Naročnik e-novic
  2010 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov s poslovnimi stiki se avtomatično naredi povezava med poslovnim stikom in naročnikom e-novic. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je poslovni stik povezan.

  Klik na novico
  2018 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "Kliklink", nam na tem mestu izpiše novico, v kateri je naročnik dejansko kliknil na povezavo, ki je bila dodana s pomočjo "Kliklink" značke. Teh lastnosti je seveda na poslovnem stiku lahko veliko - odvisno od tega na koliko povezav v novicah je kliknil.

  Ogled novice
  2019 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "VIEWSLIKA", nam na tem mestu izpiše novico, ki jo je ta uporabnik dejansko pogledal. Seveda pa morata biti povezana naročnik e-novic in poslovni stik, novica  pa mora vsebovati značko "VIEWSLIKA".

  Uporabniške VPC cene od / Cenik
  2008 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - poslovni stik) - Veleprodaja
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot cenike. Na vsak artikel lahko povežemo različno število poslovnih stikov in jim določimo procent popusta. Da bi se izognili dodajanju vsakega poslovnega stika na vsak artikel, lahko naredimo poslovne stike, ki nadomestijo cenike in nato ustrezne partnerje preko te lastnosti povežemo na pravi cenik.

  Uporabi naš bančni račun / Nakazilo na TRR
  2017 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - banke) - Prodaja, Listine
  V kolikor imamo v podjetju več odprtih računov lahko na tem mestu določimo, na kateri račun naj stranka nakaže plačilo. Izbiramo lahko med računi, ki smo jih dodali na naš (nosilni) poslovni stik - izbrani račun pa se bo izpisal tudi na listini.

  Slika poslovnega stika
  2038 - Slika - CRM
  Informativna lastnost - preko te lastnosti lahko dodamo poljubno sliko, ki nam služi za orientacijo oziroma predstavitev podjetja.

  Stroškovni nosilec
  2040 - Tekstovna lastnost - Računovodstvo
  Računovodska lastnost - če za določen poslovni stik uporabljamo specifičen stroškovni nosilc.

  Naslov za dostavo
  2041 - Tekstovna lastnost - CRM
  V polje vpišemo naslov za dostavo, v kolikor se ta razlikuje od naslova podjetja. Gre za informativno lastnost.

  Veljavnost pogodb
  2044 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo datum do kdaj je veljavna pogodba o sodelovanju med nami in poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke - seveda do izteka veljavnosti pogodbe.

  Številka pogodbe
  2045 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo številko pogodbe, ki smo jo sklenili s poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke.

  Fakturiranje
  2046 - Mali šifrant - CRM, Listine
  Lastnost je informativne narave - z njo pa si označimo na koliko časa izdajamo fakture tej stranki. To je navadno dogovor med nami in poslovnim partnerjem na tem mestu pa si ta dogovor označimo. V mali šifrant si lahko dodamo poljubne vrednosti. Ta lastnost se izpiše tudi pri knjiženju več listin na enkrat, kar nam omogoča ukazni gumb na spiskih listin - in sicer že na spisku vidimo kako smo za izdajanje računov dogovorjeni s partnerjem.

  Sklop - Banner lastnosti
  V inMastru so tudi proizvajalci poslovni stiki. Te proizvajalce lahko povežemo na artikle in na tak način lahko v sami spletni trgovini artikle filtriramo tudi po proizvajalcih. Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle enega proizvajalca dodamo reklamni oglas. 

  • Banner - Slika
   2047 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih tega proizvajalca, ki hkrati sodijo tudi v kategorije, ki so naštete z lastnostjo Banner - Kategorija.
  • Banner - Kategorija
   2051 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - kategorije artiklov) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želeno kategorijo. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tem proizvajalcu, prikazovala na vseh artiklih, tega proizvajalca, ki spadajo vsaj v eno izmed naštetih kategorij.
  • Banner - Klik link
   2048 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   2049 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   2050 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

  Kategorije artiklov

  Povezava med kategorijami in skladišči / Lokacija kategorije
  3012 - Povezava na drugo tabela (kategorija - skladišče/lokacija) - Listine, Proizvodnja
  V tej lastnosti izberemo lokacijo, kamor se bodo shranjevali artikli, ki se nahajajo v tej kategoriji. Vsakič, ko bomo na listino vpisali artikel iz te kategorije, se bo na vrstici listine izpolnila tu izbrana lokacija.

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  3014 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Z oznako tega polja se v spletni trgovini pri tej kategorij onemogoči nakup (skrije se košarica) - artikli pa ostanejo - kot pri katalogih. Na tak način nakup artikla, ki se nahaja v tej kategoriji ni možen.

  Tip tiska nalepke
  3015 - Tekstovno polje -Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja
  Za to kategorijo se natisnejo nalepke, ki je oblikovana v datoteki, ki jo navedemo na tem mestu. Pripravljeno datoteko posnamemo v mapo /www/MainInclude/Tisk/POS/ - v  lastnost vpišemo samo ime datoteke brez končnice.

  Število POS nalepk
  3016 - Številčno polje - Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja 
  Na tem koncu določimo število nalepk (kopij), ki se natisne za en artikel znotraj te kategorije ob tiskanju iz POS terminala.

  Korak količine
  3047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vse artikle, ki se nahajajo znotraj te kategorije, se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju - pri kliku na plus ali minus / dodajanje in odvzemanje količine. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne. (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  3048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  3049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Slika kategorije
  3000 - Slika - Spletna trgovina
  Na tem mestu dodamo sliko kategorije, ki se potem prikazuje na spletni strani. Obliko in velikost se navadno doreče že z obliko strani.

  Vrstni red na prvi strani
  3052 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  S to lastnostjo določimo na katerem mestu v spisku izpostavljenih kategorij, se bo prikazala kategorija na kateri se nahajamo.

  Sklop - Banner lastnosti
  Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle ene kategorije dodamo oglas.

  • Banner - Slika
   3053 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih te kategorije, ki imajo proizvajalca dodanega na lastnosti Banner - Proizvajalec.
  • Banner - Proizvajalec
   3057 - Povezava na drugo tabelo (kategorije artiklov - poslovni stik) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želen poslovni stik /  želenega proizvajalca. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tej kategoriji, prikazovala na vseh artiklih, te kategorije, ki so produkt tukaj dodanega proizvajalca.
  • Banner - Klik link
   3054 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   3055 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   3056 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

   

  Prodajni račun

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  6001 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  6002 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  6003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Kontaktne osebe

  Naročnik e-novic
  15002 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov  s kontaktnimi osebami se avtomatično naredi povezava med kontaktno osebo in naročnikom e-novic z istim elektronskim naslovom. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je ta kontakt povezan. 

  Email za kreiranje opravil
  15006 - Tekstovno polje -  Opravila, atomatično kreiranje opravil
  Ta lastnost se uporablja v kolikor imamo v aplikaciji nastavljeno dodajanje novih opravil preko elektronske pošte. V kolikor pride elektronsko sporočilo na tu vpisan naslov, aplikacija naredi opravilo in kot odgovorno osebo doda kontakt, ki ima v tej lastnosti napisan ta naslov. V kolikor ima več kontaktnih oseb v tej lastnosti napisan isti elektronski naslov jih aplikacija vse skupaj doda med izvajalce.
  Več pa na naslovu Dodajanje novih opravil preko elektronske pošte 

  Privzeta obračunska storitev / Obračunska storitev kontakta
  15007 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - storitve) - Opravila, obračunavanje opravil
  Na kontaktno osebo povežemo storitev, ki ji damo določeno ceno in s tem določimo urno postavko tega kontakta. Ko ta kontakt dodamo na opravilo kot odgovorno osebo nam aplikacija, v kolikor seveda poženemo avtomatično obračunavanje opravil, naredi listino, kamor vključi to storitev po ceni, ki smo ji jo določili. Obračunana količina te storitve pa je povezana na nastavitve, tako storitve kot samega opravila.
  Več o tem pa na naslovu Obračunavanje opravil

  Klik na novico
  15008 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, v kateri izmed poslanih novic je ta kontakt kliknil na povezavo, ki smo jo s pomočjo "kliklinka" dodali v novico prav z namenom, da take klike beležimo. Na tej lastnosti imamo narejeno povezavo na novice, kjer je uporabnik kliknil na tako povezavo.  Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Ogled novice
  15009 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, katero novico si je uporabnik ogledal. S pomočjo taga Viewslika, ki ga dodamo elektronsko novico, lahko vemo, če si je uporabnik novico ogledal in povezava do ogledane novice se prikaže ob tej lastnosti na kontaktu. Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Povezava kontakt-resurs
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - reusrs) - HRM
  S to lastnostjo povežemo kontaktno osebo na resurs, ki ga uporabimo na koledarju, ki prikazuje razpoložljivost resursov. V tem primeru je naš resurs zaposleni kontakt, na katerega smo tak resurs povezali in tako na koledarju vidimo razpoložljivost oziroma zasedenost vsakega zaposlenega na poljubni dan in uro.

  Ostane izvajalec
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - tip opravil) - HRM, Opravila
  S to lastnostjo označimo kontakt za katerega želimo, da na izbranem tipu opravil vedno ostane izvajalec, ne glede na to, da nek drug uporabnik prevzame opravilo "brez izvajalcev".

   

  Spletna naročila - WEB računi

  PayPal transaction ID
  16005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  16007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  16608 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Sledenje pošiljki
  16010 - HTML oblikovno polje - Spletna trgovina
  S to lastnostjo lahko preko spletnega prikaza oddanega naročila "komuniciramo s stranko". Polje je bilo v bistvu namenjeno sporočanju sledilne številke, a je omogočeno, da stranki napišemo kar želimo. Stranka pride do tega sporočila, če v mejlu, ki ga je prejela kot potrditveni mail naročila, klikne na povezavo, ki ji omogoča preverjanje statusa (Status naročila lahko preverite tukaj).

  Opravila

  Kopirano iz
  20001 - Povezava - Opravila, Kopiranje
  Lastnost se doda avtomatično, ko kopiramo opravilo in sicer vsebuje povezavo na opravilo iz katerega je bila narejena kopija.

  PS za sinhronizacijo udeležencev / Sinh. skupine udeležencev
  20021 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo razred - 8B) nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učence 8B razreda). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - razreda 8B), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med udeleženci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Napaka / BUG
  20023 - Povezava na podatek (opravila - BUG lista)
  Pri prijavi napake lahko napako povežemo z opravilom oziroma na osnovi napake naredimo opravilo, s katerim dodelimo nalogo za odpravo napake. Ta lastnost povezuje opravilo z napako, ki jo z opravilom odpravljamo.

  Status
  20027 - Mali šifrant - status opravila z resursom
  Na koledarju za prikaz opravil z uporabo resursov (Razpoložljivost resursov / zaposlenih) lahko tudi z ikono določimo status oziroma ga lahko tudi spremenimo. Ikone so osnovnih barv in jih lahko tudi poljubno dodamo oziroma spremenimo. S to lastnostjo lahko določimo tako na koledarju kot na samem opravilu.

  PS za sinhronizacijo izvajalcev / Sinh. skupine izvajalcev
  20028 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo učitelji matematike nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učitelje matematike). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - učitelji matematike), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med izvajalci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Sinhroniziraj izvajalce tudi, če že imamo odgovorno osebo / Sinh. izvajace, kljub odg. os.
  20029 - Potrditveno polje - opravila, urniki
  Če želimo, da se na opravilu sinhronizirajo izvajalci (lastnost 20028), kljub temu, da opravilo že ima odgovorno osebo, dodamo to lastnost in jo označimo.

  Opravilo odklenil / Odklenjeno za urejanje
  20033 - Avtomatska lastnost - opravila
  Aplikacija onemogoča popravljanje že zaključenih opravil v kolikor uporabnik nima za to ustrezne pravice. In tudi ko uporabnik ima pravico spreminjanja že zaključenih opravil se mora opravilo z ukaznim gumbom odkleniti - uporabnik, ki je opravilo odklenil in čas, ko je bilo opravilo odklenjeno se zabeleži v tej lastnosti, ki se izpiše na desni strani.

  Popravljanje zaključenega opravila / Opravilo popravil
  20034 - Avtomatska lastnost - opravila
  V kolikor v aplikaciji ni nastavljeno, da se beleži kdo je "odklenil" že zaključeno opravilo za urejanje, se s to lastnostjo beleži kdo in kdaj je to že zaključeno opravilo spreminjal.

  Vrsta
  20036 - Mali šifrant - opravila
  Ta lastnost se povezuje na mali šifrant, ki nam glede na potrebe opredli za katero vrsto opravila gre (primer so servis, teren, montaža - seveda pa se šifrat prilagaja potrebam podjetja). Vrsta opravila se vidi tudi na na podrobnem prikazu opravila na koledarju "Razpoložljivost resursov".

  Potni nalog
  20038 - Potrditveno polje - Opravila, potni nalogi
  To lastnost se na opravilu označi v kolikor je opravilo namenjeno potnim nalogom.

  Relacija - pot
  20039 - Tekstovno polje - Opravila, potni nalogi
  V to polje vpišemo posamezne točke postankov in jih ločimo s podpičjem, če imamo čas prihoda, ga vpišemo na koncu destinacije - ločimo od destinacije z znakom # - primer : Beblerjev trg 2#13:00;Baragova 3#13:15

  Prodajni knjiženi računi

  Zaporedni opomin
  25012 - Sistemska lastnost - crm, listine, opomini
  Pri pošiljanju opominov iz aplikacije se na listini beleži kolikokrat smo stranki poslali opomin za račun na katerem se nahajamo.

  UJP - oddajna številka
  25001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla.

  UJP - status
  25008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  25010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  25014 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  25004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  25005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  25006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  25007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Uporabniki

  Priljubljeni artikel
  33001 - Povezava na drugo tabelo (uporabnik - artikel) - Spletna trgovina
  S to lastnostjo se beležijo priljubljeni artikli uporabnika, ki je prijavljen v trgovino. Lastnost se doda in odvzame avtomatično, ko uporabnik klikne na to funkcijo v spletni trgovini. Lastnost s povezavo na določen artikel lahko dodamo tudi znotraj aplikacije.

  Prodajni knjiženi dobropisi

  UJP - oddajna številka

  38002 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  38010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  38011 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  38012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  38005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  38004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  38006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  38009 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Račun za zapiranje
  38000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Nabavni knjiženi dobropisi

  Račun za zapiranje
  39000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  54001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  54008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  54009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  54012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  54005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  54004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  54006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  54007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  55001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  55008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  55009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  55013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  55005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  55004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  55006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  55007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi maloprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  56001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 


  UJP - status
  56008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  56009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  56013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  56005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  56004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  56006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  56007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi ambulantni računi

  UJP - oddajna številka
  57001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  57008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  57009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  57013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  57005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  57004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  57006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  57007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni računi

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  59000 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  59001 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  59003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Prodajni knjiženi veleprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  60001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  60008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  60009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  60013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  60005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  60004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  60006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  60007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni predračuni 

  Timestamp oddaje naročila
  63001 - Datum in čas - spletna trgovina, b2b trgovina
  Lastnost beleži datum in čas dejanske oddaje spletnega naročila prijavljenega uporabnika. 

  Id oddaljenega dokumenta
  63002 - Povezovanje na druge aplikacije
  V kolikor se inMaster aplikacija povezuje na druge aplikacije in jim posreduje spletna naročila, se na tem mestu pojavi id dokumenta, ki mu je aplikacija posredovala informacije iz spletnega naročila.

  PayPal transaction ID
  63005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  63007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  63008 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Resursi

  Skupina resursov
  102001 - Mali šifranti
  Resursi se v grobem delijo na ljudi, stroje in prostore - je pa mali šifrant na tem mestu namenjen zgolj informativni in si ga lahko najemnik aplikacije vedno popravi/pripravi po svoje.

   

  Vaša cena: 0,00 €