Dopolnjena čakajoča flip-flop opravila

Čakajoča (flip-flop) opravila po novem zamenjajo odgovorno osebo tudi ko dodamo dokument, lastnost, spremenimo čas...hkrati pa nas o spremembi tudi obvesti preko elektronskega sporočila. Vse kar potrebujemo je nekaj nastavitev.

Več o tem in o sami funkcionalnosti čakajočih (flip-flop) opravila pa na strani: Čakajoča (flip-flop) opravila