Zapiranje knjiženih finančnih listin

Aplikacije s to funkcionalnostjo ne moremo v celoti uporabljati za računovodski program, zadošča pa za osnovno poslovodstvo v podjetju in pregled nad računi.

Več si oglejte na naslovu: Postopek zapiranja računov brez bančnih izpiskov