Na novo opisani postopki

V aplikaciji InMaster imamo dva postopka, ki omogočata hitrejše obračunavanje porabljenih sredstev »Obračunavanje opravil« in »Obračunavanje resursov preko opravil«.

Prvi služi obračunu vseh zaključenih opravil, ki smo jih v nekem obdobju naredili za določen poslovni stik, drugi pa obračunu vseh resursov, ki smo jih določenemu poslovnemu stiku oddali v najem.

Če opravila, reurse in storitve pravilno nastavimo, bo delo avtomatizirano in lažje. V postopkih so opredeljene vse nastavitve in polja, ki jih moramo vpisati, da obračuni delujejo bolj avtomatizirano.