Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: 2 do 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Konti plan/ kontni načrt

  794
  Opis

  Kontni plan je seznam kontov, ki jih uporablja posamezna enota računovodskega obravnavanja v svojem računovodstvu. Vsak konto je označen s posebnim znakom (šifro) in imenom. Konto je knjigovodski račun na katerem evidentiramo spremembe, ki so jih povzročili poslovni dogodki.S strani države je predlagan priporočeni enotni konto za vse poslovne subjekte, ki ga po želji uvozimo v aplikacijo. Takšen kontni plan lahko potem glede na naše potrebe poljubno dopolnjujejo s številnimi pod-konti. V aplikaciji vedno vidimo kontni plan za tisto poslovo leto, v katerem se prijavljeni uporabnik nahaja. 

  Šifra konta - številka konta kot jo določa interni ali splošno veljavni kontni plan.Šifra nad konta - številka konta kot jo določa interni ali splošno veljavni kontni plan, ki je nadrejen trenutnemu kontu

  Opis - kratek tekstovni opis konta, ki je za splošno veljavne konte že izpolnjen

  Zunanji konto - v kolikor računovodstvo vodimo v drugem programu, na tem mestu vpišemo šifro konta, ki ga za to vrsto knjiženje uporabljajo v zunanjem računovodstvu.

  Promet breme - celoten znesek, ki smo ga knjižili na ta konto v breme.

  Promet dobro - celoten znesek, ki smo ga knjižili na ta konto v dobor.

  Saldo - seštevek prometa v breme in prometa v dobro.

  Valuta - valuto v kateri vodimo ta konto

  Poslovno leto - je izbrano poslovno leto na katerem se nahaja uporabnik.

  Valuta promet breme - v kolikor uporabljamo za ta konto drugo valuto se na tem mestu izpiše celoten znesek v breme v zgoraj izbrani valuti.

  Valuta promet dobro - v kolikor uporabljamo za ta konto drugo valuto se na tem mestu izpiše celoten znesek v dobro v zgoraj izbrani valuti.


  Sledi tabele, kjer vidimo listine, ki so vezane na ta konto.

  Datum - datum knjiženja
  Tab - vrsta listine
  El - številka listine
  S. mesto - stroškovno mesto
  S. nosil - stroškovni nosilec
  Poslovni stik - poslovni stik na katerega je bila listina izdana
  Kontakt -
  Opis- opis vrste knjiženja
  Knj. teme. - številka temeljnice s katerim je bila zaprta vsebina računa
  Vaulta - vrsta valute računa
  V. breme - znesek listine v breme
  V. dobro - znesek listine v dobro

  S kvalifikatorji na desni strani označimo vrsto konta

  • Zbirnik konto - vrhnji navadno splošno veljaven konto, na katerem se beležijo zneski vseh njegovih pod kontov.
  • Knjiženje po PS - Obkljukamo, če zahtevamo pri knjiženju vpis poslovnega stika.
  • Konto za odbitni DDV - konti ki spadajo pod konto 16***
  • Konto za DDV obveznost - konti ki spadajo pod konto 26*** 

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti