Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Kreiranje plačilih nalogov

  26
  Opis

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Za kreiranje plačilnih nalogov je seveda najprej potrebno imeti nabavne račune. Hkrati z nabavnimi računi pa tudi urejene poslovne stike naših dobaviteljev.

  Kako morajo biti urejeni poslovni stiki?

  • Izpolnjeni morajo biti osnovi podatki poslovnega stika – naziv, naslov, kraj...
  • Da poslovni stik lahko dodajamo na nabavne listine, mora biti označen s kvalifikatorjem »Dobavitelj«.
  • Imeti mora vpisan vsaj en bančni račun – lahko pa tudi več.

  Kako mora biti urejen nabavni račun?

  Poleg izbranega poslovnega stika in določenih datumov listine so, za uspešno kreiran plačilni nalog, potrebna še nekatera polja:

  • Namen plačila – ki se ob uvozu plačilnega naloga prenese na obrazec banke. Avtomatično se naloži koda OTHR, če želimo drugega, ga izberemo iz šifranta.
  • Bančni račun – avtomatsko se doda privzet bančni račun iz poslovnega stika – ta je na poslovnem siku označen s kljukico. V kolikor želimo dobavitelju plačati na drug bančni račun, s pomočjo šifranta izberemo ustreznega.
  • Sklic – številka sklica mora biti ustreznega formata – navadno ga določi že dobavitelj. Slovenskega se zapiše s kodo (SI00, SI19...) presledek, ter številka sklica s pomišljaji brez presledkov. Npr.: SI00 2015-000141

  Tako opremljeni nabavni računi so, ko jih knjižimo, ustrezno pripravljeni za pripravo plačilnih nalogov.

  Potek kreiranja plačilnih nalogov

  Na spisku knjiženih nabavnih računov se med dodatnimi ukazi nahaja ukazni gumb »Pripravi plačilni nalog«.

  Odpre se nam okno vseh knjiženih nabavnih računov, ki še niso bili plačani. Status plačane listine dobi račun takrat, ko ga zapremo s knjiženim bančnim izpiskom. Aplikacija nam omogoča, da si iz spiska umaknemo vse račune, ki so že bili dani med plačilne naloge. To naredimo tako, da označimo polje poleg napisa »Skrij vse račune na nalogih«.

  Hkrati pa lahko iz spiska umaknemo vse listine, ki so bile že vključene na bančne izpiske, a ti še niso bili knjiženi. To pa naredimo tako, da označimo polje poleg napisa »Skrij vse račune na izpiskih«.

  Datum plačilnega naloga je datum, ko smo plačilni nalog kreirali in ga bomo uvozili v banko, ime pa si vpišemo za lažje iskanje ustreznega plačilnega naloga v spiskih.

  Bančni račun – na tem mestu lahko iz seznama izberemo bančni račun, na katerega želimo uvoziti plačilni nalog. Nov bančni račun lahko na seznam dodamo tako, da ga vpišemo na naš poslovni stik.

  Na samem seznamu računov lahko za vsak nabavni račun posebej popravimo datum valute in namen plačila. Račune, ki jih želimo dodati na plačilni nalog označimo pod stolpcem »Plačaj«.

  Ko smo označili vse nabavne račune, ki jih želimo plačati in smo zadovoljni z vpisanimi datumi za plačilo, kliknemo na gumb »Kreiraj plačilni nalog«.

  Vsem računom, ki so bili že dodani na plačilne naloge ali bančne izpiske, se v polju »Št. naloga« oziroma »Št. izpiska« izpiše ustrezna številka naloga ali izpiska. Že izvoženi plačilni nalogi poleg številke prikažejo tudi kljukico.

  Spisek kreiranih plačilnih nalogov najdemo v aplikaciji pod »Listine => Bančno poslovanje => Plačilni nalogi«.

  Plačilni nalog izvozimo iz aplikacije in ga uvozimo v našo banko. Aplikacija avtomatično označi plačilni nalog kot »Izvožen / zaklenjen«. Ko smo uvozili plačilni nalog v banko, ga arhiviramo. To naredimo z ukaznim gumbom »Arhiviraj plačilni nalog«.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti