Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: 2 do 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Splošne nastavitve

  721
  Opis

  plošne nastavitve so nastavitve, ki so vezane na aplikacijo in ne na enega uporabnika. Z njimi nastavljamo skoraj vsa področja, ki jih aplikacija inMaster obvladuje. Razdeljene pa so po sklopih.

  Sklop 0 - Osnovne nastavitve

  • ZapisiCookieZOpozorilomZaStrinjanje
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Piškotke uporabniku direktno serviramo in samo prikažemo obvestilo o tem
   V kolikor je nastavitev označena, uporabniku spletne strani dodamo piškotek takoj, ko pride na stran. O tem ga samo obvestimo, ni pa potrebno, da se s piškotki strinja.
  • LastUpdateDwmJr
   Vrsta podatka: Besedilo
  • ObvestiloZaStrinjanjeZZapisanimCookiejemPrikaziSamoEnkrat
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Obvestilo o strirnjanju s piškotki prikaže samo ob prvem obisku strani v seji
   Če imamo vključeno nastavitev, da piškotke zapišemo ob prihodu uporabnika na stran, lahko s to nastavitvijo krmilimo, ali se obvestilo prikaže uporabniku samo enkrat ali pa se prikazuje, dokler uporabnik ne klikne, da se s tem strinja.
  • ShowTextError
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Izpis podrobne napake v kolikor ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku.
   V kolikor nastavitev ni označena nam v primeru, ko na spletni strani ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku, izpiše polje description (polje opis).
   V kolikor je polje označeno, pa nam poleg opisa izpiše tudi, da gre za napako in za kateri jezik prevod ne obstaja.
  • PrevodiLastSync
   Vrsta podatka: Besedilo
  • PWDMinLength
   Vrsta podatka: Številka
   Gesla uporabnikov aplikacije - namnajša zahtevana dolžine
   V to polje vpišemo minimalno število znakov, ki jih zahtevamo za gesla vseh uporabnikov
  • PWDMustHaveNumber
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Gesla uporabnikov aplikacije - geslo mora vsebovati vsaj eno številko
   Ni označeno - številka v geslu ni zahtevana.
   Označeno - vsako geslo uporabnika mora vsebovati vsaj eno številko.
  • PWDMustHaveLowerCase
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Gesla uporabnikov aplikacije - geslo mora vsebovati vsaj eno malo črko
   Ni označeno - mala črka v geslu ni zahtevana.
   Označeno - vsako geslo uporabnika mora vsebovati vsaj eno malo črko.
  • PWDMustHaveUpperCase
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Gesla uporabnikov aplikacije - geslo mora vsebovati vsaj eno veliko črko
   Ni označeno - velika črka v geslu ni zahtevana.
   Označeno - vsako geslo uporabnika mora vsebovati vsaj eno veliko črko.
  • PWDMustHaveSpecialChar
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Gesla uporabnikov aplikacije - geslo mora vsebovati vsaj en poseben znak
   Ni označeno - posebn znak v geslu ni zahtevan.
   Označeno - vsako geslo uporabnika mora vsebovati vsaj en poseben znak.
  • PWDClearText
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Gesla uporabnikov - vidna/nevidna
   Ni označeno - da se vsa gesla uporabnikov zapišejo v nam nečitljivi obliki - kar pomeni, da ga v primeru, ko ga uporabnik pozabi, lahko le spremenimo, saj ga ni mogoče videti.
   Označeno - pomeni, da lahko administrator geslo v aplikaciji vidi.
  • PWDCryptEnabled
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Omogočeno kriptiranje gesel na način crypt
  • PWDSHA256Enabled
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Omogočeno hashiranje gesel na način sha256
  • DWMjr_AutoSaveOnKvalChg
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Avtomatično shranjevanje form, ko označujemo kvalifikatorje na desni strani.
   Ni označeno - ko v aplikaciji označimo kvalifikator, nam ponudi ikono za shranjevanje.
   Označeno - ko v aplikaciji označimo kvalifikator nam formo avtomatično shrani.
  • defaultJpegQueality
   Vrsta podatka: Številka
   Sprememba naložene jpg/jpeg slike v urejevalnik TinyMCE
   V to polje se vpiše procent (samo številka) na katerega se zmanjša kvaliteta v urejevalnik naložene slike.
  • CronDefaultCheckTime
   Vrsta podatka: Besedilo
  • NeobstojeciDneviPremakniZaDanNaprej
   Vrsta podatka: Številka
   Kako naj se app obnaša v primeru neobstoječega datuma
   Ali v primeru neobstoječega datuma (npr. 29.02. za neprestopno leto) upoštevamo en dan prej (0) ali en dan kasneje (1)
  • ZapisiCookieZaStrinjanjeSPiskoti
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Uporabniku ob kliku na gumb, da se strinja s piškotki, zapišemo piškotek s to nastavitvijo.
   V kolikor je ta nastavitev označena, se uporabniku spletne strani piškotek naloži šele takrat, ko klikne na gumb, da se s tem strinja.
  • PrikaziOpomnikPoIzbraniPredlogi
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Odpiranje okna opomnika ob dodajanju prilagojenih predlog - ob kliku na - Ustvari dokument iz predloge
   Ni označeno - da se okno opomnika ne odpre.
   Označeno - pomeni, da se okno opomnika odpre - to potrebujemov v primeru, ko želimo, da nas aplikacija obvesti o nečem v zvezi s tem dokumentom, ki ga dodajamo iz predloge.
   Npr.: Imamo predlogo pogodbe, ki je vezana na časovno obdobje enega leta. V tem primeu si lahko od dodajanju pogodbe skreiramo opomnik, ki nas malce pred iztekom pogodbe obvesti o njenem preteku in nas tako opomni, da jo moramo podaljšati.
  • OmogociVecKontaktovNaUporabnika
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Vklop ali izklop opcije, ki omogoča dodajanje več kontaktnih oseb na enega uporabnika.
   Če je označena nastavitev potem na ravni aplikacije omogočamo, da se lahko več kontaktnih oseb prijavlja v aplikacijo oziroma b2b del preko enega uporabnika
  • SortLastnostiPrimarnoPoElementu
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ali se lastnosti na desni strani primarno sortirajo glede na nastavitev sortiranja dejanskega elementa
   Če ni obkljukano, potem se primarno sortiranje izvaja glede na sortiranje lastnosti nastavljeno na tabeli
  • Potrjevanje vseh prodajnih listin na FURS
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Vklop ali izklop potrjevanja vseh prodajnih listin na FURS.
   Če je vklopljeno se vse prodajne listine potrjujejo na FURS.
  • Izpisovanje števila kopij računa na tiskanih knjiženih listinah
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Vklop ali izklop izpisovanja trenutnega števila kopij pri tiskanju knjiženih listin.
   Označeno - pomeni se pri tisku listine izpiše številka kopije računa, ki se poveča vsakokrat, ko kopijo računa natisnemo.
  • Preverjanje veljavnosti DŠ na VIES
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Vklop ali izklop preverjanje veljavnosti DŠ na VIES.
   Če je vklopljeno se za vse prodajne listine pred knjiženjem preverja veljavnost DŠ na VIES.
  • DWMSqlVersion
   Vrsta podatka: Številka
   Trenutna SQL verzija aplikacije.
   Datum trenutne sql verzije aplikacije.
  • FireBaseAPIKEY
   Vrsta podatka: Številka
   Ključ za obveščanje na droidMaster
  • SteviloObiskov
   Vrsta podatka: Številka
   Beleženje števila obiskov na spletnih straneh
   Številka pomeni število obiskov na spletni strani. Beleženje aktiviramo s konstanto
   define("COUNT_VISITS",TRUE);
   Lahko pa to številko prikažemo tudi na spletni strani - glej http://navodila.inmaster.si/spletni-stevec

  Sklop 2 - Spletna trgovina

  • Skrbnik spletne trgovine - Kontakt
   Vrsta podatka: Besedilo
   Id kontakta, ki je skrbnik spletne trgovine
   Na naslov tega kontakta prihajajo opozorila o težavah v spletni trgovni. Če ni določen, prihajajo obvestila k srbniku aplikacije
  • NeUvazajTecajev
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Avtomatsko uvažanje tečajnice banke Slovenije
   V kolikor je nastavitev označena, se v bazo aplikacije avtomatsko uvaža tečajnica banke Slovenija.
  • DefaultLVT
   Vrsta podatka: Številka
   Id prevzete valute za aplikacijo
   V to polje vpišemo ID privzete valute za aplikacijo. Id je vezan na mednarodno valutno kodo. Nastavitev privzete valute na samem uporabniku prevlada nad to splošno nastavitvijo.
  • IndexirajLastnostiArtiklov
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Poleg artiklov se indeksirajo tudi lastnosti artiklov.
   Poleg artiklov se za iskanje v aplikaciji in v spletni trgovini indeksirajo tudi lastnosti artiklov.
  • IndexirajProizvajalcaArtikla
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Poleg artiklov se indeksirajo tudi proizvajalci artiklov.
   Poleg artiklov se za iskanje v aplikaciji in v spletni trgovini indeksirajo tudi proizvajalci artiklov.
  • IndexirajPovezaneArtikle
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Poleg artiklov se indeksirajo tudi povezani artikli.
   Poleg artiklov se za iskanje v aplikaciji in v spletni trgovini indeksirajo tudi povezani artikli.
  • IndexirajImeArtikla
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Za iskanje indexiraj ime artikla.
   Če je nastavitev označena pomeni, da se za iskanje po aplikaciji in spletni trgovini indeksirajo imena oziroma nazivi artiklov.
  • IndexirajOpisArtikla
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Za iskanje indexiraj opis artikla.
   Če je nastavitev označena pomeni, da se za iskanje po aplikaciji in spletni trgovini indeksirajo tudi opisi artiklov.
  • HitroIskanjeUporabljaPolniIndex
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Hitro iskanje po spiskih na spletni strani uporbalja polni iskalni index.
   Če je nastavitev označena pomeni, da se za histor iskanje artiklov v spoiskih na spletni strani upodablja kompletni iskalni index ( ime, lastnosti, opisi, ...). V kolikor nastavitev ni obkljukana, se uporablja samo iskanje po šifri in imenu artikla ( privzeto ).
  • ZaokrozevanjeVmesnihOperacijKosarica
   Vrsta podatka: Besedilo
   Kako natančno se izračunavajo cene v košarici.
   zaok_dec - pomeni, da se vse cene izračunavajo na 6 decimalk natančno.
   Prazno, ali katerikoli drug zapis pa pomeni izračun na 4 decimalke natančno (razen popusta, ki se računa na 6 decimalk natančno).
  • StoritevPromo
   Vrsta podatka: Besedilo
   Storitev, ki je namenjena promocijskim kodam
   V to polje vpišemo šifro storitve, na katero se vežejo promocijske akcije. Ta storitev se doda na listine, na njej določimo stopnjo ddv-ja, znesek pa je vedno vezan na samo nastavitev promocijskih akcij.
  • KlubBrezPromoKod
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - uporaba promo kode za registriranega uporabnika trgovine.
   Označena - če je nastavitev označena, registrirani uporabniki ne morejo koristiti promo kod v spletni trgovini.
   Ni označena - če nastavitev ni označena, registrirani uporabniki lahko koristijo promo kode v spletni trgovini.
  • Poslovni stik dodan s strani B2B uporabnika avtomatično označi kot B2B
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   V kolikor je nastavitev vklopljena pomeni, da se vsak poslovni stik dodan s strani uporabnikov na B2B delu strani avtomatično označi s kvalifikatorjem B2B.
   Neoznačena nastavitev pomeni, da bo ob kreiranju novega poslovnega stika administrator aplikacije dobil sporočilo in ga moral na roke označiti kot B2B.
  • DovoliVpisVSifranteLastnosti
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Označena nastavitev nam dovoli vpisovanje v šifrante lastnosti artiklov.
   Označena nastavitev nam omogoča, da v lastnosti artiklov, ki imajo označen kvalifikator za izbiranje iz šifrantov, lahko vpisujemo nove vrednosti.
  • PrivzetNacinPrevzema
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - privzet način dostave.
   V spletni trgovini moramo imeti določen osnoven način dostave - ta način dostave je v košarici že izbran po defaultu. V osnovi je vpisan id 2 - kar pomeni ptt.
  • PrivzetNacinPlacila
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - privzet način plačila.
   V spletni trgovini moramo imeti določen osnoven način plačila - ta način plačila je v košarici že izbran po defaultu.V osnovi je vpisan id 2 - kar pomeni predračun.
  • PrivzetaEnotaArtikla
   Vrsta podatka: Številka
   Enota, ki se nastavi privzeto vsem novim artiklom
   Zapiše se aplikacijsko id številko želene enote. V osnovi je vpisana enota kos.
  • Blakada artiklov brez cene
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - Blokiranje nakupa artiklov brez cen (cena 0)
   Označeno - V spletni trgovini se artikli s ceno 0 ne morejo dodajati v košarico - jih ni mogoče kupiti.
   Ni označeno - v spletni trgovini se tudi artikli s ceno 0 (brez cene) lahko dodajo v košarico in se jih da kupiti.
  • ProdajaVMinus
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Dovoljenje za prodajo artiklov tudi, ko nimajo zadostne zaloge (v minus).
   Označen – tudi, ko v aplikaciji nimamo zadostne zaloge lahko knjižimo listine. Artikli se knjižijo v minus.
   POZOR - TO OPCIJO LAHKO UPORABLJAMO LE, ČE V APLIKACIJI NE VODIMO ZALOG. V tem primeru moramo imeti na poslovnem letu označen kvalifikator Vodeno drugje.
   Ni označeno - knjiženje brez zalog ni dovoljeno.
  • PrejemnikObvestil
   Vrsta podatka: Besedilo
   Elektronski naslov vzdrževalca aplikacije in strežnika, kjer se aplikacija nahaja.
   Na vpisan elektronski naslov prihajajo obvestila o napakah v delovanju aplikacije.
  • SestevanjePromo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Dovoli seštevanje popustov promo kod
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, v spletni trgovini dovolimo, da stranka vpiše več popustov, ki se seštevajo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, v spletni trgovini ne dovolimo uporabo več promo kod pri enem nakupu.
  • MPCVeljaNajvišjaAkcija
   Vrsta podatka: Številka
   Določi se vrednost 0,1 ali 2 glede na to kako želimo, da se obnašajo prodajne akcije na MPC cenah.
   0- Velja prva akcija po zaporedju, ki jo najdemo
   1 - Izračunajo se vse akcije in velja najvišji popust
   2 - Izračunajo se vse akcije in velja najnižji popust
   Preveri tudi zaporedje akcij sett MPCZaporedjeAkcij
  • NasloviPrejemnikovObvestilONarocilihVPC
   Vrsta podatka: Besedilo
   E-naslovi prejemnikov naročil v elektronski obliki iz VPC spletne trgovine.
   V polje vpišemo vse elektronske naslove, ločene s podpičjem, na katera bodo prihajale kopije mejlov s podrbnostmi naročil iz VPC spletne trgovine.
  • KlubskiPopustVProcentih
   Vrsta podatka: Številka
   Vpiši procent popusta (samo številko), ki bo ob prijavi v trgovino za ta procent znižala ceno VSEH artiklov.
   Primer: vpišemo številko 5 - ko se uporabnik registrira v trgovini bo imel 5 procentov popusta na vse artikle v trgovini - glede na nastavitev KlubskiPopustPrištevamo pa se bo ta popust dodal že k obstoječemu popustu ali pa se bo obračunal od redne cene.
  • KlubskiPopustPrištevamo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   V kolikor je označen se popust, ki je določen v nastavitvi KlubskiPopustVProcentih prištel že k obstoječim akcijskim popustom.
   Neoznačena nastavitev pa bo popust vpisan v KlubskiPopustVProcentih odštela od prodajne - redne cene.
  • MPCZaporedjeAkcij
   Vrsta podatka: Besedilo
   Tu določimo zaporedje, po katerem se izberejo akcije, če ne velja najvišji oziroma najnižji popust.
   Velja prva najdena akcija.
   A - artikel
   K - kategorija
   P - proizvajalec
   S - stranka
  • VPCVeljaNajvišjaAkcija
   Vrsta podatka: Besedilo
   Določi se vrednost 0,1 ali 2 glede na to kako želimo, da se obnašajo prodajne akcije na VPC cenah.
   0- Velja prva akcija po zaporedju, ki jo najdemo
   1 - Izračunajo se vse akcije in velja najvišji popust
   2 - Izračunajo se vse akcije in velja najnižji popust
   Preveri tudi zaporedje akcij sett VPCZaporedjeAkcij.
  • VPCZaporedjeAkcij
   Vrsta podatka: Besedilo
   Tu določimo zaporedje, po katerem se izberejo akcije, če ne velja najvišji oziroma najnižji popust.
   Velja prva najdena akcija.
   A - artikel
   K - kategorija
   P - proizvajalec
   S - stranka
  • CenikPovoziVPCCeno
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   VPC cena se na listinah izpiše kot vp cena + procent popusta oziroma samo že znižana končna vp cena.
   Označena - v kolikor je nastavitev označena, bo na veleprodajne listine (vp predračuni/vp računi) izpisalo samo znižan znesek, ki smo ga vpisali v Veleprodajni popust na stranko na samem artiklu.
   Ne označeno - v kolikor nastavitev ni označena bo na veleprodajne listine (vp predračuni/vp računi) izpisalo vp ceno ter ustrezen procent popusta, ki smo ga vpisali v Veleprodajni popust na stranko na samem artiklu.
  • RegistracijZPotrditvijo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - zahteva za potrditev registracije
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, strankam spletne trgovine, ki so želele registracijo, na vpisan elektronski naslov pošljemo mail, ki vsebuje link za potrditev registracije. Šele po tem, ko na ta link kliknejo oziroma ga skopirajo v brskalnik, je registracija zaključena.
   Ni označena - stranka, ki zahteva registracijo v spletno trgovino, je registrirana takoj po oddaji registracijske forme in ne potrebuje dodatne potrditve preko maila.
   Stranka je lahko takoj po potrditvi že registrirana v trgovini ali pa ne, kar je odvisno od nastavitve PrijavaObPotrditviHASHRegistracije.
   Za kakšno prijavo gre pri registraciji pa uravnavamo z nastavitvijo Poslovni stik dodan s strani B2B uporabnika avtomatično označi kot B2B.
  • Filtriranje spiska v spletni trgovini pokaže waiter overlay
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - filtriranje na spiskih artiklov - waiter
   Označena - če je nastavitev označena, se ob filtriranju v spletni trgovini prikaže waiter čez celo stran spiska, tako da mora uporabnik počakati, da se stran naloži preden lahko ponovno spremeni filtre.
   Ni označena - če nastavitev ni označena, se v spletni trgovini ob filtriranju spiskov artiklov, ne prikaže waiter.
   Ta nastavitev je predvsem primerna, ko imamo označeno, da želimo avtomatično filtriranje pri spremembi nastavitve filtra v spletni trgovini (označena nastavitev - Sprotno filtriranje spiska artiklov)
  • Sprotno filtriranje spiska artiklov
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - avtomatično filtriranje na spiskih artiklov
   Označena - če je nastavitev označena, se ob spremembi kateregakoli izmed filtrov v spletni trgovini samodejno požene filtriranje - ne da bi stranka filtriranje potrdila s klikom na gumb.
   Ni označena - če nastavitev ni označena, mora obiskovalec spletne trgovine fitriranje sprožiti s klikom na gumb - fitriranje ni avtomatično.
   V kolikor imamo označeno to nastavitev je priporočljivo, da se vklopi tudi nastavitev, ki med samim filtriranjem zatemni okno in prikaže waiter - za to pa poznačimo nastavitev - Filtriranje spiska v spletni trgovini pokaže waiter overlay
  • Privzeto število prikazov na spiskih
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - Število prikazov na strani - določanje števila prikazov artiklov na eni strani spiska
   Na tem mestu določimo katere opcije ima uporabnik spletne trgovine, ko želi prilagoditi prikaz števila artiklov, ki jih lahko vidi na eni strani spiska. Številke, ki jih ločimo z vejico, se bodo prikazale kot izbira v padajočem meniju ob polju - Število prikazov na strani.
   V osnovi so določena števila: 10,25,50,100
  • Razbij naročilo na zalogo in brez zaloge
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina MPC - ločevanje naročila na naročilo z zalogo in naročilo brez zaloge - maloprodaja
   Označena - če je nastavitev označena se v primeru, da obstajajo v košarici tako artikli z zalogo kot artikli brez zaloge le-to razbijejo na dve naročili.
   V aplikaciji se kreirata dve listini (web račun).
   Na mail lahko prideta tudi dva različna povzetka naročila - en za artikle, ki so na zalogi in drugi za artikle, ki zaloge nimajo, če imamo označeno nastavitev Poseben mail če ni zaloge.
   Ni označena - če nastavitev ni označena pa naročilo ostane v enem kosu tudi v primeru, če so v košarici artikli z in brez zaloge.
   Nastavitev je namenjena maloprodaji (MPC) - prodaja brez prijave.
   Za dve različni elektronski sporočili je potrebno pripraviti tudi predloge za naročila z in brez zaloge.
  • Razbij naročilo na zalogo in brez zaloge VPC
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina VPC - ločevanje naročila na naročilo z zalogo in naročilo brez zaloge - veleprodaja
   Označena - če je nastavitev označena se v primeru, da obstajajo v košarici tako artikli z zalogo kot artikli brez zaloge le-to razbijejo na dve naročili.
   V aplikaciji se kreirata dve listini (vp predračun).
   Na mail lahko prideta tudi dva različna povzetka naročila - en za artikle, ki so na zalogi in drugi za artikle, ki zaloge nimajo, če imamo označeno nastavitev Poseben mail če ni zaloge.
   Ni označena - če nastavitev ni označena pa naročilo ostane v enem kosu tudi v primeru, če so v košarici artikli z in brez zaloge.
   Nastavitev je namenjena veleprodaji (VPC) - prodaja brez prijave.
   Za dve različni elektronski sporočili je potrebno pripraviti tudi predloge za naročila z in brez zaloge.
  • Poseben mail če ni zaloge
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - ločeni mejli naročila (povzetki, potrditev naročila) za artikle z in brez zaloge
   Označena - če je nastavitev označena se v primeru, da je stranka naročila artikle z in brez zaloge, na mail pošljeta dve sporočili - eno za artikle, ki so na zalogi, drugo za artikle, ki zaloge nimajo. Seveda pa potrebujemo ustrezne predloge za ta sporočila
   • NarociloZaKupcaNiZaloge.txt (za fizične osebe)
   • NarociloZaKupcaNiZaloge.html (za fizične osebe)
   • NarociloZaKupcaNiZalogePodjetje.txt (za podjetja)
   • NarociloZaKupcaNiZalogePodjetje.html (za podjetja)
   Ni označena - če nastavitev ni označena, dobimo le eno elektronsko naročilo na katerem so tako artikli z zalogo kot tudi tisti, ki zaloge nimajo.
  • Pri razbijanju naročila na zalogo in brez zaloge upoštevaj delno zalogo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - pri ločevanju naročila na naročilo z zalogo in naročilo brez zaloge upošteva delno zalogo.
  • Avtomatski obsolete
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - sprememba kvalifikatorja Zastarel, ko artikla ni več na zalogi - status v spletni trgovini - razprodano
   Označena - če je nastavitev označena, se artiklu avtomatsko nastavi kvalifikator Zastarel, ko artikel ostane brez zaloge - ko je zaloga je 0.
   Artikel se v spletni trgovini označi kot razprodan in se ga ne da več dodati v košarico / kupiti.
   Ni označena - če nastavitev ni označena, se kvalifikator Zastarel na artiklu ne spreminja avtomatično glede na zalogo.
  • Novi nacin obdelave zaloge
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Računovodstvo - nov način preračuna zaloge v FIFO metodi
   Označena - če je nastavitev označena, se zaloge preračunavajo po FIFO metodi na novi način, kjer ni mogoča prodaja v minus!
  • Stran po kliku registriraj
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - Stran po kliku registriraj
   V polje vpišemo številko strani na katero nas preusmeri spletna trgovina po registraciji.
  • Korak za količino
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - splošni korak za večanje/manjšanje količine
   V kolikor imamo v spletni trgovini možnost povečevanja oziroma zmanjševanja količine s pomočjo znakov plus/minus, na tem mestu za koliko naj se spremeni vrednost pri enem povečanju oziroma zmanjšanju. Lahko vpišemo celo število ali pa decimalno – kjer naj bo ločilo . (pika).
  • Minimalna količina nakupa
   Vrsta podatka: Besedilo
  • Maximalna količina nakupa
   Vrsta podatka: Besedilo
  • Max dolzina opisa v kosarici
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - Minimalna količina, ki jo lahko kupimo
   Decimalna številka, ki ponazarja maximalno količino artikla, ki ga lahko kupimo. Če je 0, se ne preverja.
  • PayPal WebExperience name
   Vrsta podatka: Besedilo
   Ime nastavitve prikaza okna za PayPal
  • PayPal Brand name
   Vrsta podatka: Besedilo
   Ime blagovne znamke za PayPal
  • Filter dostave in plačila na državo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - prikaz načina dostave in načina plačila na posamezni državi
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, bo aplikacija upoštevala na vsaki državi le tiste vrste načina plačila oziroma dostave, ki so na državi dodane kot povezane lastnosti.
   Neoznačeno - v kolikor nastavitev ni označeno bodo na vseh državah omogočeni enaki načini plačila in dostave.
  • Vsak LOT se lahko prevzame samo 1x
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   V kolikor je nastavitev vključena, ne dovolimo dodatnega prevzema na isti LOT in avotmatsko kreiramo nov LOT
  • Datum v LOT šifri
   Vrsta podatka: Besedilo
   Kateri datum se uporabi pri kreiranju LOT šifer v aplikaciji ob kreiranu novih LOT-ov
   Uporabimo lahko FIFO = trenutni datum, FEFO = rok trajanja. Če je prazno, se uporabi FIFO
  • DefaultStoritevDostave
   Vrsta podatka: Besedilo
  • DefaultStoritevPlacila
   Vrsta podatka: Besedilo

  Sklop 3 - Podatki podjetja

  • Telefon
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - telefon poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • Naslov
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - naslov poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • PSPodjetje
   Vrsta podatka: Številka
   Podatki podjetja (forma) - id poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • Klavzula
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Splošna klavzula na vseh listinah.
  • VloznaSt
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Vložna številka vloge za registracijo poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • PriSodiscu
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Sodišče pri katerem je bila vložena vloga za registracijo poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • DatumUstanovitve
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Datum ustanovitve poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • Footer
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - noga - footer na listinah, ki se vidi na vsaki strani natisnjenih listin
  • MPPS
   Vrsta podatka: Številka
   Pos blagajna - id poslovnega stika na katerega se beležijo anonimni nakupi v zemeljski trgovini.
  • MPPOSGlava
   Vrsta podatka: Besedilo
   Pos blagajna - informacije v glavi tiskanega pos računa.
  • MPPOSNoga
   Vrsta podatka: Besedilo
   Pos blagajna - informacije v nogi tiskanega pos računa.
  • ProjektiLokacijaZaPrevzem
   Vrsta podatka: Številka
   Privzeta lokacija / skladišče (id lokacije) za vse listine v aplikaciji.
   V to polje vpišemo id številko lokacije oziroma skladišča, ki je privzeto skladišče za artikle. To skladišče se doda tako na prodajne kot tudi na nabavne listine.
   Na listinah lahko skladišče spremenimo ročno.
   Nastavitev (Privzeto skladišče) na uporabniku prevlada nad to splošno nastavitvijo - tako si lahko vsak uporabnik aplikacije nastavi svoje privzeto skladišče.
  • Posta
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - poštna številka in pošta poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • Telefax
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - telefax poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • PosiljajDnevniPovzetekVsemKontaktomAPP
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Dnevna obvestila s povzetkom o stanju taskov / opravil.
   Označeno - dnevna obvestila dobivajo vsi kontakti, ki imajo na sebi označen kvalifikator Prejema dnevna obvestila (8) in imajo na svojem profilu uporabnika označeno, da želijo prejemati obvestila aplikacije na mail (označeno nastavitev - Pošlji kopijo aplikacijskih sporočil tudi na e-mail. Sporočilo bo poslano na e-mail, ki je vpisan na kontaktni osebi uporabnika.)
   Na tak način dobivajo obvestila o opravilih tudi zunanji partnerji, ki niso zaposleni v primarnem podjetju.
   Ni označeno - dnevna obvestila dobivajo samo kontakti, ki so vezani na primarni poslovni stik, imajo na sebi označen kvalifikator Prejema dnevna obvestila (8) in imajo na svojem profilu uporabnika označeno, da želijo prejemati obvestila aplikacije na mail (označeno nastavitev - Pošlji kopijo aplikacijskih sporočil tudi na e-mail. Sporočilo bo poslano na e-mail, ki je vpisan na kontaktni osebi uporabnika.)
  • PrivzetaPredponaBančnegaRačuna
   Vrsta podatka: Besedilo
   Plačilni nalog - predpona bančnega računa za državo iz katerega prihaja primarni poslovni stik.
   V kolikor se pri kreiranju plačilnega naloga za poslovni stik ne ve ali gre za poslovni stik iz države primarnega poslovnega stika ali ne, se predpona bančnega računa poslovnega stika, ki mu plačujemo, primerja z vpisom privzete predpone in če ni enaka se na plačilnem nalogu označi, da gre za plačilo v tujino. V kolikor tega podatka ni se preverja nastavitev PrivzetaDrzava.
  • ProcentZamudnihObresti
   Vrsta podatka: Številka
   Procent zamudnih obresti, ki ga obračunavamo strankam ob zamudi plačila računa.
   Procent zamudnih obresti se obračunava v modulu OPOMINI Poročilo => Poročilo poslovnih stikov => Opomini
  • ObdobjeZavezanecDDV
   Vrsta podatka: Številka
   Računovodski modul - obračunsko obdobje za DDV
   Davek na dodano vrednost (DDV) se lahko obračunava na različno dolga obdobja, ki so odvisna od prometa podjetja. Na tem mestu se zapiše koliko mesečni davčni zavezanec je nosilni poslovni stik.
  • Radij (m) prikaza PE na zemljevidu
   Vrsta podatka: Številka
   GEO crm - prikaz vseh poslovnih partnerjev v vpisanem radiju (B2B modul)
   V to polje v metrih vpišemo radij - območje, ki nam ga prikaže zemljevid aplikacije, ko izberemo oziroma vpišemo naslov novega poslovnega stika. Tako vidimo vse naše že obstoječe poslovne partnerje, ki so v njegovi bližini.
  • Transakcijski
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Transakcijski račun in naziv banke od poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • Privzeta pozicija premičnih skladišč
   Vrsta podatka: Številka
   Privzeta pozicija za premična skladišča (id lokacije)
  • KratkoIme
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - kratko ime poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • DomacaStran
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Naslov spletne strani poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • ElektronskaPosta
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Splošen elektronski naslov poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • DavcnaSt
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Davčna številka poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • MaticnaSt
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Matična številka poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • OsnovniKapital
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - Ustanovni / osnovi kapital poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • KrajIzdajeDokumentov
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - kraj poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • DolgoIme
   Vrsta podatka: Besedilo
   Podatki podjetja (forma) - dolgo ime poslovnega stika, ki je izbran za primarni poslovni stik aplikacije. Podatki se izpisujejo na listinah.
  • KopijaPoslanihMejlov
   Vrsta podatka: Besedilo
   Ali je avtomatsko obkljukano pošiljanje kopije sporočila v popupu za pošiljanje

  Sklop 6 - Nastavitve aplikacije

  • PrivzetaDrzava
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina / Plačilni nalog- Id privzete države.
   Id številka privzete države se uporablja v spletni trgovini, kot izbrana država naročnika (podatki kupca).
   V kolikor se pri kreiranju plačilnega naloga za poslovni stik po bančnem računu ne ve ali gre za poslovni stik iz matične države ali gre za tujino, se država poslovnega stika, ki mu plačujemo, primerja z vpisom privzete (matične) države in če ni enaka se na plačilnem nalogu označi, da gre za plačilo v tujino.
  • LahkoDodajamoPosto
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - dodajanje novih pošt
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena lahko obiskovalec spletne trgovine doda novo pošto (poštno številko in kraj)
   Ni označena - v kolikor nastavitev ni označena obiskovalec spletne trgovine ob registracije/oddaji naročila ne more dodati nove pošte - lahko jo le izbere izmed obstoječih.

  Sklop 11 - Obvestila

  • HTMLEMailStart
   Vrsta podatka: Besedilo
   Dnevna obvestila - html oblika poslanega mejla - začetek html-ja
  • HTMLEMailEND
   Vrsta podatka: Besedilo
   Dnevna obvestila - html oblika poslanega mejla - zaključek html-ja
  • UseReminder
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Omogoči prejemanje dnevnih obvestil - dnevno prejemanje povzetkov opravil na e-mail
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena aplikacija omogoča pošiljanje dnevnih obvestil - povzetkov opravil na uporabnikov elektronski naslov.
   Ni označena - v kolikor nastavitev ni označena dnevnih obvestil o nalogah aplikacija ne bo razpošiljala.
  • OneMsgStartText
   Vrsta podatka: Besedilo
   Dnevna obvestila o taskih - naslov sporočila
  • ReminderMailName
   Vrsta podatka: Besedilo
   Dnevna obvestila - ime oziroma naziv, ki se izpiše kot pošiljatelj sporočila
  • ReminderMailAdress
   Vrsta podatka: Besedilo
   Dnevna obvestila - mail iz katerega pridejo dnevna obvestila. Domna mora biti ustrezno nastavljena (spf zapis).
  • OneMsgSubject
   Vrsta podatka: Besedilo
   Dnevna obvestila subject prejetega sporočila
  • ZačetekTihihUrSms
   Vrsta podatka: Besedilo
   Obveščanje preko sms sporočil se prekine ob vpisani uri
   Če podjetje (najemnik aplikacije) zakupi sms-je, aplikacija določena obvestila/opomnike pošlje tudi preko sms sporočil, v kolikor ima uporabnik to v osebnih nastavitvah omogočeno (Opomnik pošlji po sms sporočilu). Ob vpisani uri aplikacija preneha sporočati preko sms-jev, da ne moti časa počitka. Označena pa mora biti tudi nastavitev, ki aplikaciji pove, kdaj se tihe ure končajo (KonecTihihUrSms).
  • KonecTihihUrSms
   Vrsta podatka: Besedilo
   Obveščanje preko sms sporočil se začne ob vpisani uri
   Če podjetje (najemnik aplikacije) zakupi sms-je, aplikacija določena obvestila/opomnike pošlje tudi preko sms sporočil, v kolikor ima uporabnik to v osebnih nastavitvah omogočeno (Opomnik pošlji po sms sporočilu). Ob vpisani uri aplikacija spet začne sporočati preko sms-jev. Označena pa mora biti tudi nastavitev, ki aplikaciji pove, kdaj se tihe ure začnejo (ZačetekTihihUrSms).
  • FormatDatumaVReminderju
   Vrsta podatka: Besedilo
   Dnevna obvestila - format datumov v povzetkih opravil, ki jih dobimo na mail.

  Sklop 15 - Nastavitve aplikacije

  • LahkoBrisemoPSZDogodki
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Dovoljenje za brisanje poslovnih stikov, ki imajo dogodke.
   Označeno - Poslovne stike z dogodki lahko brišemo - v bistvu jih samo označimo kot izbrisane.
   Ni označena - poslovne stike z dogodki ne moremo izbrisati.
  • KreirajDodatnoBlagovnoListino
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   V kolikor imamo nastavitev označeno se pri knjiženju finančne listine, ki zapira eno ali več blagovnih listin ob razlikah kreira nova blagovna listina, ki te razlike uredi - če nastavitev ni označena nam aplikacija javi napako.
   Označena nastavitev: Če pri delnih prevzemih oziroma oddajah naredimo račun, ki vsebuje več artiklov, kot smo jih dejansko imeli na že knjiženih prevzemnicah oziroma oddajnicah, aplikacija lahko sama kreira prevzemnico oziroma oddajnico za preostale artikle na računu, ki knjiženih blagovnih listin nimajo.
   Neoznačena nastavitev: Aplikacija javi napako. Sami moramo kreirati prevzemnico tudi za tisti del artiklov na listini, ki prevzemnice nimajo.
  • LinkNaPrikazArtiklaNaWEBu
   Vrsta podatka: Številka
   Artikli - stran za predogled artikla
   V kolikor želimo, da imamo na formi možen predogled artikla v to polje vpišemo id strani (navadno 76), na kateri naj se artikel prikazuje. V kolikor je polje prazno pa na formi artikla ni linka za predogled.
  • OdblokirajArtikelZaProdajoObKnjizenjuPrevzema
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Artikel - kvalifikator Blokiran za prodajo se spremeni ob prevzemu artikla na zalogo
   Artikle lahko označimo s kvalifikatorjem Blokiran za prodaja, kar onemogoča dejansko prodajo artikla (ni ga več v spletni trgovini, ne moremo ga dodati na prodajne listine). Ta kvalifikator lahko uporabljamo za artikle pri katerih nimamo več zaloge. Ko pa artikel spet prevzamemo na zalogo nam lahko pomaga ta nastavitev.
   Označena nastavitev: Kvalifikator Blokiran za prodajo se nam na artiklu avtomatično odstrani, če smo s knjiženjem prevzemnic oziroma knjiženjem nabavnih računov artikel spet dobili na zalogo.
   Neoznačena nastavitev: Kvalifikator Blokiran za prodajo na artiklu ostane označen dokler ga ročno ne odstranimo, kljub temu, da smo med tem ta artikel že prevzeli in ga imamo na zalogi.
  • SpisekPSDefaultAND
   Vrsta podatka: Številka
   Poslovni stiki - spiski - kvalifikatorji označeni z Mora biti
   V polje vpišemo seštevek kvalifikatorjev, ki bodo v osnovi na spisku poslovnih stikov označeni kot Mora biti. Vsak uporabnik si lahko seveda nastavi svoje opcije kvalifikatorjev, ki prevladajo nad temi splošnimi nastavitvami. V kolikor uporabnik pobriše svoje nastavitve filtrov in postavitev, se spiski postavijo nazaj na te splošne nastavitve.
   * V spisku se bodo pokazali le tisti poslovni stiki, ki so označeni s tem kvalifikatorjem.
  • SpisekPSDefaultOR
   Vrsta podatka: Številka
   Poslovni stiki - spiski - kvalifikatorji označeni z Lahko je
   V polje vpišemo seštevek kvalifikatorjev, ki bodo v osnovi na spisku poslovnih stikov označeni kot Lahko je. Vsak uporabnik si lahko seveda nastavi svoje opcije kvalifikatorjev, ki prevladajo nad temi splošnimi nastavitvami. V kolikor uporabnik pobriše svoje nastavitve filtrov in postavitev, se spiski postavijo nazaj na te splošne nastavitve.
   * V spisku se bodo pokazali tudi tisti poslovni stiki, ki so označeni s tem kvalifikatorjem.
  • SpisekPSDefaultNOT
   Vrsta podatka: Številka
   Poslovni stiki - spiski - kvalifikatorji označeni z Ne sme biti
   V polje vpišemo seštevek kvalifikatorjev, ki bodo v osnovi na spisku poslovnih stikov označeni kot Ne sme biti. Vsak uporabnik si lahko seveda nastavi svoje opcije kvalifikatorjev, ki prevladajo nad temi splošnimi nastavitvami. V kolikor uporabnik pobriše svoje nastavitve filtrov in postavitev, se spiski postavijo nazaj na te splošne nastavitve.
   * V spisku se poslovni stiki, ki so označeni s tem kvalifikatorjem, ne bodo prikazovali.
  • SpisekARTDefaultAND
   Vrsta podatka: Številka
   Artikli - spiski - kvalifikatorji označeni z Mora biti
   V polje vpišemo seštevek kvalifikatorjev, ki bodo v osnovi na spisku artiklov označeni kot Mora biti. Vsak uporabnik si lahko seveda nastavi svoje opcije kvalifikatorjev, ki prevladajo nad temi splošnimi nastavitvami. V kolikor uporabnik pobriše svoje nastavitve filtrov in postavitev, se spiski postavijo nazaj na te splošne nastavitve.
   * V spisku se bodo pokazali le tisti artikli, ki so označeni s tem kvalifikatorjem.
  • SpisekARTDefaultOR
   Vrsta podatka: Številka
   Artikli - spiski - kvalifikatorji označeni z Lahko je
   V polje vpišemo seštevek kvalifikatorjev, ki bodo v osnovi na spisku artiklov označeni kot Lahko je. Vsak uporabnik si lahko seveda nastavi svoje opcije kvalifikatorjev, ki prevladajo nad temi splošnimi nastavitvami. V kolikor uporabnik pobriše svoje nastavitve filtrov in postavitev, se spiski postavijo nazaj na te splošne nastavitve.
   * V spisku se bodo pokazali tudi tisti artikli, ki so označeni s tem kvalifikatorjem.
  • SpisekARTDefaultNOT
   Vrsta podatka: Številka
   Artikli - spiski - kvalifikatorji označeni z Ne sme biti
   V polje vpišemo seštevek kvalifikatorjev, ki bodo v osnovi na spisku artiklov označeni kot Ne sme biti. Vsak uporabnik si lahko seveda nastavi svoje opcije kvalifikatorjev, ki prevladajo nad temi splošnimi nastavitvami. V kolikor uporabnik pobriše svoje nastavitve filtrov in postavitev, se spiski postavijo nazaj na te splošne nastavitve.
   * V spisku se artikli, ki so označeni s tem kvalifikatorjem, ne bodo prikazovali.
  • SpisekOPRDefaultAND
   Vrsta podatka: Številka
   Opravila - spiski - kvalifikatorji označeni z Mora biti
   V polje vpišemo seštevek kvalifikatorjev, ki bodo v osnovi na spisku opravil označeni kot Mora biti. Vsak uporabnik si lahko seveda nastavi svoje opcije kvalifikatorjev, ki prevladajo nad temi splošnimi nastavitvami. V kolikor uporabnik pobriše svoje nastavitve filtrov in postavitev, se spiski postavijo nazaj na te splošne nastavitve.
   * V spisku se bodo pokazali le tista opravila, ki so označeni s tem kvalifikatorjem.
  • SpisekOPRDefaultOR
   Vrsta podatka: Številka
   Opravila - spiski - kvalifikatorji označeni z Lahko je
   V polje vpišemo seštevek kvalifikatorjev, ki bodo v osnovi na spisku opravil označeni kot Lahko je. Vsak uporabnik si lahko seveda nastavi svoje opcije kvalifikatorjev, ki prevladajo nad temi splošnimi nastavitvami. V kolikor uporabnik pobriše svoje nastavitve filtrov in postavitev, se spiski postavijo nazaj na te splošne nastavitve.
   * V spisku se bodo pokazali tudi tista opravila, ki so označeni s tem kvalifikatorjem.
  • SpisekOPRDefaultNOT
   Vrsta podatka: Številka
   Opravila - spiski - kvalifikatorji označeni z Ne sme biti
   V polje vpišemo seštevek kvalifikatorjev, ki bodo v osnovi na spisku opravil označeni kot Ne sme biti. Vsak uporabnik si lahko seveda nastavi svoje opcije kvalifikatorjev, ki prevladajo nad temi splošnimi nastavitvami. V kolikor uporabnik pobriše svoje nastavitve filtrov in postavitev, se spiski postavijo nazaj na te splošne nastavitve.
   * V spisku se opravila, ki so označeni s tem kvalifikatorjem, ne bodo prikazovali.
  • DvojniKlikNaDatePicker
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Dvojni klik na datumsko polje za odpiranje mini koledarja.
   Označeno - v kolikor je polje označeno, se nam izbirnik dneva/ure (datepicker) odpre po dvojem kliku na datumsko polje.
   Ni označeno - v kolikor polje ni označeno, se nam izbirnik dneva/ure (datepicker) odpre po enojnem kliku na datumsko polje. S tem je prosti vpis datuma malce težje izvedljiv.
  • PrikaziCeneGeoArtikla
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prodajne listine - upoštevanje cen geo artiklov
   Označeno - v kolikor je polje označeno, se nam ob zamenjavi geolokacije (izbirno polje) na listinah cene prilagodijo tistim, ki so na geolociranih listinah dejansko vpisane.
   Ni označeno - v kolikor polje ni označeno, so cene enake tistim na nosilnem artiklu (razen pri spletni prodaji), ne glede na to katero geolokacijo izberemo.
   Seveda moramo za to funkcionalnost imeti vklopljeno vsaj eno geolokacijo in primerno prilagojene cene na posameznem artiklu.
  • Resetiraj geslo za certifikat po pretečenem času neaktivnosti
   Vrsta podatka: Številka
   Reset gesel certifikatov po vpisanem času neaktivnosti (s)
   Pri uporabi certifikatov je nujno potreben vpis gesla, ki smo ga vpisali ob uvozu certifikata. Ko uporabimo certifikat in zanj vpišemo geslo, si aplikacija za tisto sejo zapomni vpisano geslo in nam ga zato ni potrebno ves čas vpisovati. Po določenem času neaktivnosti (čas ko z aplikacijo ne delamo, smo pa vanjo še vedno prijavljeni) pa se to geslo izbriše iz spomina in ga moramo ob uporabi certifikata ponovno vpisati. Ta čas izražen v sekundah vpišemo v zgornje polje.
  • PrikaziKomentarjeNaFormi
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Komentarji (spl) - prikaz na formi podatkov
   Označeno - v kolikor je polje označeno, se bodo komentarji prikazovali na formah in za pregled ne bo potrebno odpirati pop-up polj.
   Ni označeno - v kolikor polje ni označeno, se komentarji kažejo le v pop-upih.
  • RacunovodstvoPS
   Vrsta podatka: Številka
   Izvoz faktur v zunanje računovodstvo - uparjanje poslovnih stikov
   V kolikor imamo za računovodstvo drug program (saop, vasco..), ki uporablja drugačne šifre poslovnih stikov, kot jih imamo v aplikaciji, je potrebno za izvoz iz našega programa in uvoz v porgram, ki ga uporablja računovodstvo narediti povezave med našimi in zunanjimi poslovnimi stiki. Te povezave povežemo na računovodski kontakt tako, da v to polje vpišemo s_id poslovnega stika za katerega izvažamo fakture.
  • ImamoPrometPrekoDistributerjev
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Carso - vklopil se je meni za delo z distributerji
  • Privzeta skupina uporabnikov na katero se dodajajo pravice pri uvozu poslovnih stikov
   Vrsta podatka: Številka
   Dodeljevanje OWNER pravice vpisani skupini uporabnikov na nove poslovne stike, ki so bili dodani z uvozom in nimajo določenega OWNER-ja.
   V polje vpišemo ID skupine uporabnikov na katero se dodajajo pravice do poslovnih stikov, ki jih bomo dodali preko uvoza. Pravice se dodajajo samo v primeru, da je vsebina celice OWNER v uvozni datoteki brez vrednosti.
  • Zapiranje pojavnega okna pri povezanih lastnostih z multiple izbiro
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Lastnosti - možnosti izbire več lastnosti iz pojavnega (pop-up) okna, ne da se okno zapre.
   Označeno - v kolikor je polje označeno, se pojavno (pop-up) okno ob izbiri lastnosti vedno zapre.
   Ni označeno - v kolikor polje ni označeno, lahko v pojavnem oknu izberemo več lastnosti in ga nato ročno zapremo.
  • Velikost male slike za predogled na opcijah malih šifrantov
   Vrsta podatka: Besedilo
   Mali šifranti - slike - velikost ikon, ki se prikaže ob izbiri malega šifranta - mala
   V kolikor imamo lastnost z malim šifrantom, ki ima kot opcije poklicane tudi slike oziroma ikone, tu določimo širino in višino (šxv) slikice oziroma ikone v pixlih. Isto ikono lahko pokličemo na različnih mestih v dveh različnih dimenzijah - tu vpišemo malo dimenzijo (npr: status reklamacij).
  • Velikost velike slike za predogled na opcijah malih šifrantov
   Vrsta podatka: Besedilo
   Mali šifranti - slike - velikost ikon, ki se prikaže ob izbiri malega šifranta - večja
   V kolikor imamo lastnost z malim šifrantom, ki ima kot opcije poklicane tudi slike oziroma ikone, tu določimo širino in višino (šxv) slikice oziroma ikone v pixlih. Isto ikono lahko pokličemo na različnih mestih v dveh različnih dimenzijah - tu vpišemo večjo dimenzijo (npr: status stranke pirnar).

  Sklop 20 - Nastavitve storitev

  • BlokadaProdajeNovihStoritev
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Storitve - kreiranje novih storitev – kvalifikator Blokirano za prodajo
   Označeno – v kolikor je polje označeno se ob kreiranju novih storitev le-te blokirajo za prodajo (kvalifikator Blokirano za prodajo). Tako označene storitve ne prikaže v spletni trgovini in je ne moremo dodati na prodajne listine.
   Ni označeno – v kolikor polje ni označeno pa se novo kreirane storitve ne označijo s kvalifikatorjem Blokirano za prodajo.
  • DefaultStoritev
   Vrsta podatka: Številka
   Storitev, ki jo aplikacija izbere, ko za izvedbo funkcionalnosti potrebuje storitev, ki jo nikjer nismo določili (za listine)
   V to polje vpišemo s_id storitve, ki jo želimo imeti kot privzeto (default).
   Te storitve se najpogosteje pokličejo pri avtomatičnem obračunu opravil in resursov (spiski opravil - ukazni gumbi), kjer na opravilu nimamo določene storitve.
  • DefaultStoritevAvans
   Vrsta podatka: Številka
   Storitev, ki jo aplikacija izbere, ko za izvedbo funkcionalnosti potrebuje avansno storitev (za listine)
   V to polje vpišemo s_id storitve, ki predstavlja avansno storitev. Iz te bo aplikacija črpala vse informacije za preplačila. V kolikor bi avans knjižili na storitev, ki ni določena na tem mestu, aplikacija ne bo mogla pravilno uporabljati funkcijo avansa. Ta lastnost se uporablja na listinah.
   Na avansih računih je to edina dovoljena storitev!!!
  • StoritevStrosekOpominjanja
   Vrsta podatka: Besedilo
  • Privzeta računovodska kategorija za storitve
   Vrsta podatka: Številka
   Kategorija storitev, ki jih uporabljamo za računovodstvo
   V polje pišemo s_id polje kategorije storitev, ki jih uporabljamo za računovodske namene.

  Sklop 21 - Nastavitve artiklov

  • AkcijskaSlikaWaterMarkType
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - vrsta odtisa na akcijski sliki za preprečevanje kraje watermark
   Kako se slika, ki jo prikličemo z nastavitvijo AkcijskaSlikaWMFile prikaže čez primarno sliko je odvisno od te nastavitve:
   • 0 - čez sliko NI oddtisa (watermark-a)
   • 1 - čez sliko je odtis v nežno beli barvi (polprozornost), znak oziroma napis, ki mora biti v orginalni sliki v beli oziroma rdeči barvi pa bo temnejši.
   • 2 - čez sliko je odtis v nežno sivi barvi (polprozornost), znak oziroma napis, ki mora biti v orginalni sliki v beli oziroma rdeči barvi pa bo svetlejši.
  • AkcijskaSlikaWMPosX
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - pozicija odtisa na akcijski sliki za preprečevanje kraje watermark
   V kolikor je watermark slika manjša od slike na katero naj bi se dodala, s to nastavitvijo določimo horizontalno (x) pozicijo te zaščite.
   V polje vpišemo eno izmed opcij:
   • left
   • center
   • right
  • AkcijskaSlikaWMPosY
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - pozicija odtisa na akcijski sliki za preprečevanje kraje watermark
   V kolikor je watermark slika manjša od slike na katero naj bi se dodala, s to nastavitvijo določimo vertikalno (y) pozicijo te zaščite.
   V polje vpišemo eno izmed opcij:
   • top
   • middle
   • bottom
  • AkcijskaSlikaWMFile
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - odtis na akcijski sliki za preprečevanje kraje watermark
   V to polje zapišemo ime prozorne slike, ki se bo pojavila čez vse akcijske slike v spletni trgovini. Taka slika naj vsebuje nežen logotip ali kako drugo značilnost trgovine v beli ali rdeči barvi. Sliko s tem imenom shranimo v mapo PrivateFiles/Watermark.
  • SecSlikaX
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - širina dodatnih slik
   S to nastavitvijo določimo širino dodatnih slik artikla v spletni trgovini.
   V kolikor slike niso ustreznih dimenzij se slika zmanjša tako, da nobena stranica ne preseže nastavitev. V kolikor nimamo označeno nastavitev SecSlikaResizeOnlyCrop se praznina do vpisane vrednosti se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi SecSlikaBgColorY.
   Vpisana velikost je na strani izražena v pixlih (px).
  • SecSlikaBgColorY
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - barva ozadja dodatnih slik za povečavo
   V to polje vpišemo hex vrednost barve (FFFFFF), ki jo aplikacija doda ozadju slike, ko le-ta ne ustreza dimenzijam, ki so vpisane v nastavitvah SecSlikaX in SecSlikaY. V osnovi je ozadje belo.
  • SecSlikaResizeOnlyCrop
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - slike artiklov - določena velikost dodatnih slik
   Označeno – v kolikor je polje označeno, se slike prikažejo v originalinih dimenzijah. Daljša stran slike se zmanjšanje glede na največjo možno dimenzijo, ki smo jo določili v nastavitvah SecSlikaX (če je slika daljša po širini) oziroma SecSlikaY (če je slika daljša po dolžini). Krajša stran slike pa se prilagodi tako, da ustreza originalnim proporcijam slike in tako se le-ta ne popači.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, pa so slike take velikosti, kot je določeno v nastavitvah (SecSlikaX,SecSlikaY). Slika se zmanjša tako, da nobena stranica ne preseže nastavitev, praznina do vpisane vrednosti pa se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi SecSlikaBgColorY.
  • SecSlikaMagnifyAlso
   Vrsta podatka: Besedilo
  • AkcijskaSlikaMagnifyAlso
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - slike artiklov - povečava dodatnih slik
   Označeno – v kolikor je polje označeno, se dodatne slike povečajo do vpisanih vrednosti (SecSlikaX in SecSlikaY) tudi če je slika manjša.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, pa slika, če je manjša ostane v originalni velikosti, praznina do vpisane vrednosti pa se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi SecSlikaBgColorY.
  • AvtomatskaBlokadaKompletovBrezArtikla
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kompleti artiklov blokirani za prodajo, če so artikli znotraj kompleta ne dobavljivi (blokirani za prodajo)
   Označeno – v kolikor katerega koli izmed artiklov, ki nastopajo v kompletu označimo s kvalifikatorjem Blokirano za prodajo, se tudi komplet označi s tem kvalifikatorjem.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, aplikacija ne preverja, če so artikli v kompletu označeni s kvalifikatorjem Blokirano za prodajo.
  • SecSlikaY
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - dolžina dodatnih slik
   S to nastavitvijo določimo dolžino dodatnih slik artikla v spletni trgovini.
   V kolikor slike niso ustreznih dimenzij se slika zmanjša tako, da nobena stranica ne preseže nastavitev. V kolikor nimamo označeno nastavitev SecSlikaResizeOnlyCrop se praznina do vpisane vrednosti se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi SecSlikaBgColorY.
   Vpisana velikost je na strani izražena v pixlih (px).
  • BlokadaProdajeNovihArtiklov
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Artikli - kreiranje novih artiklov – kvalifikator Blokirano za prodajo
   Označeno – v kolikor je polje označeno se ob kreiranju novih artiklov le-ti blokirajo za prodajo (kvalifikator Blokirano za prodajo). Tako označenega artikla ne prikaže v spletni trgovini in ga ne moremo dodati na prodajne listine.
   Ni označeno – v kolikor polje ni označeno pa se novo kreirani artikli ne označijo s kvalifikatorjem Blokirano za prodajo.
  • PrimarnaSlikaX
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - širina primarne slike
   S to nastavitvijo določimo širino primarne slike artikla v spletni trgovini. Primarna slika se pojavlja na spiskih in kot prva prikazana slika na podrobnem prikazu artikla.
   V kolikor slike niso ustreznih dimenzij se slika zmanjša tako, da nobena stranica ne preseže nastavitev. V kolikor nimamo označeno nastavitev PrimarnaSlikaResizeOnlyCrop se praznina do vpisane vrednosti zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi PrimarnaSlikaBgColorY.
   Vpisana velikost je na strani izražena v pixlih (px).
  • PrimarnaSlikaY
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - višina primarne slike
   S to nastavitvijo določimo višino primarne slike artikla v spletni trgovini. Primarna slika se pojavlja na spiskih in kot prva prikazana slika na podrobnem prikazu artikla.
   V kolikor slike niso ustreznih dimenzij se slika zmanjša tako, da nobena stranica ne preseže nastavitev. V kolikor nimamo označeno nastavitev PrimarnaSlikaResizeOnlyCrop se praznina do vpisane vrednosti zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi PrimarnaSlikaBgColorY.
   Vpisana velikost je na strani izražena v pixlih (px).
  • PrimarnaSlikaBgColorY
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - barva ozadja primarnih slik
   V to polje vpišemo hex vrednost barve (#FFFFFF), ki jo aplikacija doda ozadju slike, ko le-ta ne ustreza dimenzijam, ki so vpisane v nastavitvah PrimarnaSlikaX in PrimarnaSlikaY. V osnovi je ozadje belo.
  • PrimarnaSlikaResizeOnlyCrop
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - slike artiklov - enaka velikost slik
   Označeno – v kolikor je polje označeno, se slike prikažejo v originalnih dimenzijah. Daljša stran slike se zmanjšanje glede na največjo možno dimenzijo, ki smo jo določili v nastavitvah PrimarnaSlikaX (če je slika daljša po širini) oziroma PrimarnaSlikaY (če je slika daljša po dolžini). Krajša stran slike pa se prilagodi tako, da ustreza originalnim proporcijam slike in tako se le-ta ne popači.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, pa so vse slike enotne velikosti. Slika se zmanjša tako, da nobena stranica ne preseže nastavitev, praznina do vpisane vrednosti pa se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi PrimarnaSlikaBgColorY.
  • PrimarnaSlikaMagnifyAlso
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - slike artiklov - povečava primarnih slik
   Označeno – v kolikor je polje označeno, se primarne slike povečajo do vpisanih vrednosti (PrimarnaSlikaX in PrimarnaSlikaY) tudi če je slika manjša.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, pa slika, če je manjša ostane v originalni velikosti, praznina do vpisane vrednosti pa se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi PrimarnaSlikaBgColorY.
  • PrimarnaSlikaWaterMarkType
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - vrsta odtisa na primarni sliki za preprečevanje kraje watermark
   Kako se slika, ki jo prikličemo z nastavitvijo PrimarnaSlikaWMFile prikaže čez primarno sliko je odvisno od te nastavitve:
   • 0 - čez sliko NI oddtisa (watermark-a)
   • 1 - čez sliko je odtis v nežno beli barvi (polprozornost), znak oziroma napis, ki mora biti v orginalni sliki v beli oziroma rdeči barvi pa bo temnejši.
   • 2 - čez sliko je odtis v nežno sivi barvi (polprozornost), znak oziroma napis, ki mora biti v orginalni sliki v beli oziroma rdeči barvi pa bo svetlejši.
  • PrimarnaSlikaWMPosX
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - pozicija odtisa na primarni sliki za preprečevanje kraje watermark
   V kolikor je watermark slika manjša od slike na katero naj bi se dodala, s to nastavitvijo določimo horizontalno (x) pozicijo te zaščite.
   V polje vpišemo eno izmed opcij:
   • left
   • center
   • right
  • PrimarnaSlikaWMPosY
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - pozicija odtisa na primarni sliki za preprečevanje kraje watermark
   V kolikor je watermark slika manjša od slike na katero naj bi se dodala, s to nastavitvijo določimo vertikalno (y) pozicijo te zaščite.
   V polje vpišemo eno izmed opcij:
   • top
   • middle
   • bottom
  • PrimarnaSlikaWMFile
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - odtis na primarni sliki za preprečevanje kraje watermark
   V to polje zapišemo ime prozorne slike, ki se bo pojavila čez vse primarne slike v spletni trgovini. Taka slika naj vsebuje nežen logotip ali kako drugo značilnost trgovine v beli ali rdeči barvi. Sliko s tem imenom shranimo v mapo PrivateFiles/Watermark.
  • AkcijskaSlikaX
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - širina akcijske slike
   S to nastavitvijo določimo širino akcijske slike artikla v spletni trgovini. Akcijske slika se pojavlja na mestih, ki smo jih v trgovini pripravili za ta namen.
   V kolikor slike niso ustreznih dimenzij se slika zmanjša tako, da nobena stranica ne preseže nastavitev. V kolikor nimamo označeno nastavitev AkcijskaSlikaResizeOnlyCrop se praznina do vpisane vrednosti pa se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi AkcijskaSlikaBgColorY.
   Vpisana velikost je na strani izražena v pixlih (px).
  • AkcijskaSlikaY
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - višina akcijske slike
   S to nastavitvijo določimo višino akcijske slike artikla v spletni trgovini. Akcijske slika se pojavlja na mestih, ki smo jih v trgovini pripravili za ta namen.
   V kolikor slike niso ustreznih dimenzij se slika zmanjša tako, da nobena stranica ne preseže nastavitev. V kolikor nimamo označeno nastavitev AkcijskaSlikaResizeOnlyCrop se praznina do vpisane vrednosti pa se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi AkcijskaSlikaBgColorY.
   Vpisana velikost je na strani izražena v pixlih (px).
  • AkcijskaSlikaBgColorY
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - barva ozadja akcijskih slik
   V to polje vpišemo hex vrednost barve (FFFFFF), ki jo aplikacija doda ozadju slike, ko le-ta ne ustreza dimenzijam, ki so vpisane v nastavitvah AkcijskaSlikaX in AkcijskaSlikaY. V osnovi je ozadje belo.
  • AkcijskaSlikaResizeOnlyCrop
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - slike artiklov - določena velikost akcijskih slik
   Označeno – v kolikor je polje označeno, se slike prikažejo v originalinih dimenzijah. Daljša stran slike se zmanjšanje glede na največjo možno dimenzijo, ki smo jo določili v nastavitvah AkcijskaSlikaX (če je slika daljša po širini) oziroma AkcijskaSlikaY (če je slika daljša po dolžini). Krajša stran slike pa se prilagodi tako, da ustreza originalnim proporcijam slike in tako se le-ta ne popači.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, pa so slike take velikosti, kot je določeno v nastavitvah (AkcijskaSlikaX,AkcijskaSlikaY). Slika se zmanjša tako, da nobena stranica ne preseže nastavitev, praznina do vpisane vrednosti pa se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi AkcijskaSlikaBgColorY.
  • SecSlikaWaterMarkType
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - vrsta odtisa na dodtnih slikah za preprečevanje kraje watermark
   Kako se slika, ki jo prikličemo z nastavitvijo SecSlikaWMFile prikaže čez primarno sliko je odvisno od te nastavitve:
   • 0 - čez sliko NI oddtisa (watermark-a)
   • 1 - čez sliko je odtis v nežno beli barvi (polprozornost), znak oziroma napis, ki mora biti v orginalni sliki v beli oziroma rdeči barvi pa bo temnejši.
   • 2 - čez sliko je odtis v nežno sivi barvi (polprozornost), znak oziroma napis, ki mora biti v orginalni sliki v beli oziroma rdeči barvi pa bo svetlejši.
  • SecSlikaWMPosX
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - pozicija odtisa na dodatni sliki za preprečevanje kraje watermark
   V kolikor je watermark slika manjša od slike na katero naj bi se dodala, s to nastavitvijo določimo horizontalno (x) pozicijo te zaščite.
   V polje vpišemo eno izmed opcij:
   • left
   • center
   • right
  • SecSlikaWMPosY
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - pozicija odtisa na dodatni sliki za preprečevanje kraje watermark
   V kolikor je watermark slika manjša od slike na katero naj bi se dodala, s to nastavitvijo določimo vertikalno (y) pozicijo te zaščite.
   V polje vpišemo eno izmed opcij:
   • top
   • middle
   • bottom
  • SecSlikaWMFile
   Vrsta podatka: Besedilo
   Spletna trgovina - slike artiklov - odtis na dodatni sliki za preprečevanje kraje watermark
   V to polje zapišemo ime prozorne slike, ki se bo pojavila čez vse dodatne slike v spletni trgovini. Taka slika naj vsebuje nežen logotip ali kako drugo značilnost trgovine v beli ali rdeči barvi. Sliko s tem imenom shranimo v mapo PrivateFiles/Watermark.
  • ThumbSlikaX
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina in app artikli - širina slike
   S to nastavitvijo določimo širino slik artikla prikazanih na formi za dodajanje artikla in hkrati širino slik, ki so v sami spletni trgovini zložene v galerijo dodatnih slik artikla. V aplikaciji na formi artiklov so slike fizično omejene na max 150px širine. V spletni trgovini pa je sam prikaz stvar designa.
  • ThumbSlikaY
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina in app artikli - dolžina slike
   S to nastavitvijo določimo dolžino slik artikla prikazanih na formi za dodajanje artikla in hkrati širino slik, ki so v sami spletni trgovini zložene v galerijo dodatnih slik artikla. V aplikaciji na formi artiklov so slike fizično omejene na max 150px višine. V spletni trgovini pa je sam prikaz stvar designa.
  • NoviNacinShranjevanjaSlik
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spletna trgovina - slike artiklov - nov način shranjevanja - star je onemogočen
  • NewArtCopyLastnosti
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kopiranje artikla v aplikaciji - lastnosti artikla - ukazni gumb Dodaj nov artikel in mu kopiraj podatke s trenutnega artikla
   Označeno – v kolikor je polje označeno, se ob kopiranju artikla skopirajo tudi lastnosti iz obstoječega artikla.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, se lastnosti obstoječega artikla ne kopirajo na nov artikel.
  • NewArtCopySlike
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kopiranje artikla v aplikaciji - slike artikla - ukazni gumb Dodaj nov artikel in mu kopiraj podatke s trenutnega artikla
   Označeno – v kolikor je polje označeno, se ob kopiranju artikla skopirajo tudi slike iz obstoječega artikla.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, se slike obstoječega artikla ne kopirajo na nov artikel.
  • NewArtCopyPovArt
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kopiranje artikla v aplikaciji - povezani artikli - ukazni gumb Dodaj nov artikel in mu kopiraj podatke s trenutnega artikla
   Označeno – v kolikor je polje označeno, se ob kopiranju artikla skopirajo tudi povezani artikli iz obstoječega artikla.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, se povezani artikli obstoječega artikla ne kopirajo na nov artikel.
  • NewArtCopyDobavitelje
   Vrsta podatka: Številka
   Kopiranje artikla v aplikaciji - dobavitelji - ukazni gumb Dodaj nov artikel in mu kopiraj podatke s trenutnega artikla
   • 0 oziroma prazno - ob kopiranju se dobavitelji ne prenesejo
   • 1 - ob kopiranju se prenesejo vsi dobavitelji
   • 2 - ob kopiranju se prenese samo primarni dobavitelj
  • OpozoriloRokUporabeDnevi
   Vrsta podatka: Številka
   Izvoz poročila artiklov - rok uporabe, zaloga po skladiščih - opozorilo pred pretekom roka uporabe
   V poročilih rok uporabe in zaloga po skladiščih, se bodo vse vrstice artiklov, ki jim bo rok pretekel v vpisanem času (v polje se vpiše število dni do preteka roka), obarvale.
  • SlikaZaNosilniArtikelKompletaBrezSlike
   Vrsta podatka: Besedilo
   Slika za komplete za katere ne obstaja realna slika
   V kolikor artikli, ki jih vključujemo v komplet nimajo slike, se namesto te na kompletih pojavi slika s tu vpisanim imenom. Sliko shranimo v mapo PrivateFiles.
  • VisinaSlikeKompleta
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - višina slike kompleta
   S to nastavitvijo določimo višino slike kompleta, ki se prikazuje kot komplet na artiklu v spletni trgovini. Praznina do vpisane vrednosti se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi PrimarnaSlikaBgColorY.
   Vpisana velikost je na strani izražena v pixlih (px).
  • SirinaSlikeKompleta
   Vrsta podatka: Številka
   Spletna trgovina - slike artiklov - širina slike kompleta
   S to nastavitvijo določimo širino slike kompleta, ki se prikazuje kot komplet na artiklu v spletni trgovini. Praznina do vpisane vrednosti se zapolni z barvo, ki jo določimo v nastavitvi PrimarnaSlikaBgColorY.
   Vpisana velikost je na strani izražena v pixlih (px).
  • ObreziSlikeZaKomplet
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Obrez nosilne slike za komplet
   Označeno – v kolikor je polje označeno, bo aplikacija ob kreiranju odstranila odvečne bele robove slike nosilnega artikla in s tem omogočila večji prikaz artikla na skupni sliki kompleta.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, bo aplikacija sliko nosilnega artikla kompleta pustila nespremenjeno.
  • KompletiNastopajoSamoNANosilnihArtikih
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prikaz kompletov na nosilnih artiklih in na artiklih vključenih v komplet
   Označeno – v kolikor je polje označeno, bo aplikacija komplete prikazovala le na nosilnih artiklih kompleta.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, bo aplikacija komplete prikazovala na vseh artiklih, ki so v ta komplet dodani - ne glede ali gre za nosilni artikel kompleta ali ne.
  • IsciTudiKomplete
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Iskalnik na spletni strani išče tudi po kompletih
   Označeno – v kolikor je nastavitev označena iskanje na spletni strani najde tudi komplete, ki niso označeni kot Samostojni komplet.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, aplikacija ne izvaja iskanja med povezanimi (ne samostojnimi) kompleti.
  • BrisiNovostPoXDnehOdVklopa
   Vrsta podatka: Številka
   Avtomatična odstranitev kvalifikatorja Novost na artiklih po vpisanem številu dni
   V polje vpišemo število dni po katerih se artiklom označenim s kvalifikatorjem Novost, le-ta izbriše. Tako nimamo starih novosti.
  • PriKopiranjuLastnostiUporabiNove
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kopiranje artikla v aplikaciji - vrednosti lastnosti artikla - ukazni gumb Dodaj nov artikel in mu kopiraj podatke s trenutnega artikla
   Označeno – v kolikor je polje označeno, se ob kopiranju artikla skopirajo tudi vrednosti lastnosti iz obstoječega artikla. Nastavitev NewArtCopyLastnosti mora biti seveda označena.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, se lastnosti obstoječega artikla kopirajo na nov artikel, vrednosti pa ostanejo prazne.
  • DefaultDDV
   Vrsta podatka: Številka
   Privzeta vrednost davka na dodano vrednost (ddv)
   V kolikor nimamo drugje v aplikaciji določene vrednosti davka na dodano vrednost (ddv), jo aplikacija vzame iz te nastavitve. V polje vpišemo samo številko procenta zakonsko določenega davka. (brez znaka %)
  • PrivzetiSpisek
   Vrsta podatka: Številka
   Privzet spisek v spletni trgovini
   V spletni trgovini imamo na voljo tri spiske.
   • 1 - tabelarni spisek - artikli se izpišejo v tabeli,
   • 2 - vrstični prikaz - prikaz posameznega artikla v spisku je razpotegnjen na vrstico,
   • 3 - mrežni prikaz - artikli so zloženi v mrežo
    V to polje vpišemo številko želenega privzetega prikaza spiska, če le ta ni drugače določen na samem gradniku (SSO) spiskov.
  • PopUpVKosarico
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Klik na gumb »Dodaj v košarico« nam izdelek da v popup prikaz košarice ali pa dejansko na stran košarice
   Označeno – označena nastavitev nam v spletni trgovini, ko kliknemo na gumb »Dodaj v košarico«, le-tega doda v popup za prikaz košarice in šele klik na gumb V košarico znotraj tega pojavnega okna nas dejansko prestavi v košarico.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, pa nas vsakič ko dodamo artikel v košarico tudi prestavi na stran košarice.
   To nastavitev izberemo glede na to, ali imamo trgovino v kateri ljudje navadno kupujejo enega ali pa več izdelkov hkrati.
  • PrikazZalogaDobava
   Vrsta podatka: Številka
   Način prikazovanja zaloge v spletni trgovini
   Ali se v spletni trgovini prikazuje dejanska zaloga glede na nastavitev "TipZaloga" ( 1 ) ali samo predvidena dobava ( 2 )
  • TipZaloga
   Vrsta podatka: Številka
   Način prikazovanja dejanske zaloge v spletni trgovini PrikazZalogaDobava (1)
   Ali se v spletni trgovini prikazuje:
   • 1 - Dejanska zaloga + ikona povpraševanje, če artikla ni na zalogi
   • 2 - Dejanska zaloga + predvidena dobava, če artikla ni na zalogi
   • 3 - "Na zalogi" ali "Ni na zalogi"
  • TipDobava
   Vrsta podatka: Številka
   Način prikazovanja dobave v spletni trgovini PrikazZalogaDobava (2)
   Ali se v spletni trgovini prikazuje:
   1 - predvidena dobava, ki je vpisana v nastavitvi PrivzetCasDobave oziroma polje na samem artiklu.
  • PrivzetCasDobave
   Vrsta podatka: Besedilo
   Privzet čas dobave v spletni trgovini, kadar ni določen na artiklu.
   Poljubno opisan čas oziroma rok dobave.
  • SpremeniImeSestObSpremImenaArt
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Receptura (sestavnica) artikla - spremembe imena sestavin
   Označeno – v kolikor je polje označeno se, ob spremembi imena (naziva) artikla, ki je vključen v sestavnice (recepture), spremeni tudi opis sestavine na sestavnicah.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, se opis artikla na sestavnici ne spreminja.
  • SpremeniImeArtObSpremImenaSest
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Receptura (sestavnica) artikla - spremembe imena artikla
   Označeno – v kolikor je polje označeno se, ob spremembi opisa sestavine na sestavnici (recepturi) spremeni tudi ime tega, v sestavnico vključenega, artikla.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, se ob spremembi opisa artikla na sestavnici, samo ime artikla ne spreminja.
  • TrgovinaKotKatalog
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prikaz cen v spletni trgovini brez prijave. Katalog izdelkov.
   Označeno – v kolikor je polje označeno, neprijavljeni obiskovalci spletne trgovine ne bodo videli cen artiklov. Spletna trgovina tako služi kot katalog izdelkov.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, bodo cene artiklov v spletni trgovini vidne tudi neprijavljenim uporabnikom.
  • TrgovinaKotKatalogPrijava
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prikaz cen v spletni trgovini s prijavo 1. Katalog izdelkov.
   Označeno – v kolikor je polje označeno, prijavljeni uporabniki (stopnja prijave 1) ne bodo videli cen v spletni trgovini. Spletna trgovina tako služi kot katalog izdelkov.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, bodo prijavljeni uporabniki (stopnja prijave 1) videli MP cene.
  • TrgovinaKotKatalogVPC
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prikaz cen v spletni trgovini s prijavo 2 - b2b. Katalog izdelkov.
   Označeno – v kolikor je polje označeno, prijavljeni uporabniki b2b (stopnja prijave 2) ne bodo videli cen artiklov v spletni trgovini. Spletna trgovina tako služi kot katalog izdelkov.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, bodo b2b uporabniki videli spletne VP cene.
  • MaksimalnaKolicinaPriStetjuArtiklov
   Vrsta podatka: Številka
   Inventurni modul - maksimalno število preštetih artiklov, ki jih lahko v enem kosu vnesemo v aplikacijo.
   V polje vpišemo maksimalno število kosov preštetega artikla, ki jih lahko vpišemo ob enkratnem vpisu. Večje številke navadno blokiramo v primeru, ko so šifre naših artiklov sestavljene samo iz številk. Tako se nam ne zgodi, da nam namesto šifre artiklov aplikacija vpisano število prepozna kot preštete kose artikla.
   V kolikor so šifre številčne in manjše od dejanskih količin aplikacijo prisilimo, da številko sprejeme kot šifro artikla tako, da dodamo pred šifro presledek ali znak +.
  • DovoliKnjizenjePriNosilnemLotArtiklu
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Nosilni LOT artikli - prodaja/nabava (knjiženje) Nosilnih LOT artiklov
   Označeno – v kolikor je polje označeno, nam aplikacija dovoli prodajo/nabavo in knjiženje Nosilnih LOT artiklov.
   Ni označeno - v kolikor to polje ni označeno, nam aplikacija javi, da Nosilnih LOT artiklov ne moremo knjižiti.
  • Nivojsko iskanje lastnosti artikla po kategoriji
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Nastavitev za način iskanja lastnosti artikla po kategorijah.
   Če je označeno pomeni, da smo izbrali nivojsko iskanje. Torej, če imamo 3 kategorije (K1,K2,K3) in za vsako po 2 nadkategoriji (1.nivo: NK11,NK12,NK21 - 2.nivo:NK22,NK31,NK32). Operacija bo najprej šla, čez vse tri kategorije (K1,K2,K3) in potem nivojsko čez vse njihove nadkategorije v sledečem zaporedju (NK11,NK21,NK31,NK12,NK22,NK32). Če pa ni obkljukano enaka 0 pomeni, da smo izbrali linearno iskanje. Linearno iskanje lastnosti pa izgleda takole: K1,NK11,NK12. K2,NK21,NK22 in tako naprej.
  • Privzeta računovodska kategorija za artikle
   Vrsta podatka: Številka
   Artikel, kategorija artiklov - računovodska kategorija artiklov.
   V polje vpišemo s_id kategorije artiklov, ki je namenjena računovodstvu. V osnovi je izbrana kategorija »Blago.«
  • OpozoriloZaZalogo
   Vrsta podatka: Številka
   Poročilo za naročanje - aplikacija nas opozori pred porabo zaloge. Opozori nas za vpisano število dni prej.
   V to polje vpišemo koliko dni prej naj nas aplikacija obvesti, da bo zaloge nekega artikla zmanjkalo. Aplikacija to preračuna glede na dosedanjo porabo tega artikla. Ko poženemo poročilo nam vrstice artiklov, katerih zaloge naj bi pošle v vpisanem številu dni, obarva.
  • FaktorZaMinMaxZalogo
   Vrsta podatka: Številka
   Poročilo za naročanje - v kolikor nista vpisani obe vrednosti za min in max dovoljena količina za zalogo
   V polje vpišemo številko, da v primeru,
   * ko imamo vpisano samo minimalno zalogo, maximalno zalogo pa ne - minimalno zalogo množi s to številko in tako pride do maximalne zaloge.
   * ko imamo vpisano samo maximanlo zalogo, minimalno pa ne - maximanlo zalogo deli z vpisano številko in tako pride do minimalne zaloge.
  • Prikazuj akcijski opis
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Artikli - Spletna trgovina - vklop akcijskega opisa artiklov.
   Označeno - v kolikor je polje označeno, se na formi artiklov pojavi novo polje (textarea) za akcijski opis artikla, ki se na spletni strani pojavi pri akcijskem opisu oziroma kot opis v košarici.
   Ni označeno - v kolikor polje ni označeno se na formi artikla polje za akcijski opis ne prikazuje.

  Sklop 23 - Nastavitve listin

  • TipSklicaNaListinah
   Vrsta podatka: Besedilo
  • DovoliRazlicenMesecDobave
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Listine - knjiženje listin z različnimi meseci knjiženja (datum listine) in dobave (datum dobave)
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, aplikacija dovili knjižiti listine, tudi ko sta datum dobave in datum listine v različnih mesecih.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, morata biti datum dobave in datum listine v istem mesecu, da aplikacija dovoli knjiženje listine.
  • PriTiskanjuOpominovUporabiSamoLokalnePredloge
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Tiskanje opominov - prikaz predlog za tiskanje opominov na strani Poročila => Poročila poslovnih stikov => Opomini
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se pri tisku opominov uporabljajo samo lokalne predloge, ki se nahajajo v mapi LocalInclude/Tisk/SplosnoTiskanjeXML/opominPSvse
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se pri tisku opominov uporabljajo tako lokalne predloge, ki se nahajajo v mapi LocalInclude/Tisk/SplosnoTiskanjeXML/opominPSvse, kot tudi predloge opominov, ki so že v osnovi dodane aplikaciji in se nahajajo v mapi MainInclude/Tisk/SplosnoTiskanjeXML/opominPSvse
  • NapolniDolgoImePodjetjaNaListini
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Listine - izpis kratkega oziroma dolgega imena poslovnega stika na listinah
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na listinah prikazuje kot naziv poslovnega stika dolgo ime - tisto, ki je na formi poslovnega stika vpisano v polje Dolgo ime
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se na listinah prikazuje kot naziv poslovnega stika (kratko) ime - tisto, ki je na poslovnem stiku vpisano v polje Ime
  • KnjizeniZbirniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Knjiženi prodajni zbirni računi - lastna številčna serija oziroma številčna serija prodajnih računov
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, uporabljajo knjiženi prodajni zbirni računi svojo številčno serijo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se uporabi številčna serija knjiženih prodajnih računov.
  • KnjizeniAmbulantniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Knjiženi prodajni ambulantni računi - lastna številčna serija oziroma številčna serija prodajnih računov
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, uporabljajo knjiženi prodajni ambulantni računi svojo številčno serijo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se uporabi številčna serija knjiženih prodajnih računov.
  • KnjizeniWEBRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Knjiženi prodajni web računi (spletna naročila) - lastna številčna serija oziroma številčna serija prodajnih računov
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, uporabljajo knjiženi prodajni web računi (spletna naročila) svojo številčno serijo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se uporabi številčna serija knjiženih prodajnih računov.
  • PoKolikoDnehOdKreiranjeaPonudbeSePosljeOpomnik
   Vrsta podatka: Številka
   Opomnik ob kreiranju prodajnih ponudb in predračunov se kreira po vpisanem številu dni
   Aplikacija nas lahko opomni, da je minilo določeno število dni odkar smo skreirali prodajno ponudbo oziroma predračun in s tem nas pozove, da preverimo zakaj ponudba ni bila realizirana (označena s kvalifikatorjem). Število teh dni vpišemo v polje.
  • KnjizeniMPCRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Knjiženi prodajni MP računi - lastna številčna serija oziroma številčna serija prodajnih računov
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, uporabljajo knjiženi MP računi svojo številčno serijo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se uporabi številčna serija knjiženih prodajnih računov.
  • KnjizeniVPCRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Knjiženi veleprodajni računi - lastna številčna serija oziroma številčna serija prodajnih knjiženih računov
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, uporabljajo knjiženi veleprodajni računi svojo številčno serijo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se uporabi številčna serija knjiženih prodajnih računov.
  • KnjizeniProdajniAvansniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Knjiženi prodajni avansni računi - lastna številčna serija oziroma številčna serija prodajnih knjiženih računov
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, uporabljajo knjiženi prodajni avansni računi svojo številčno serijo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se uporabi številčna serija knjiženih prodajnih računov.
  • KnjizeniNabavniAvansniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Knjiženi nabavni avansni računi - lastna številčna serija oziroma številčna serija nabavnih knjiženih računov
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, uporabljajo knjiženi nabavni avansni računi svojo številčno serijo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se uporabi številčna serija knjiženih nabavnih računov.
  • KnjizeniProdajniDoboropisiImajoSvojoStevilcnoSerijo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Knjiženi prodajni dobropis - lastna številčna serija oziroma številčna serija prodajnih knjiženih računov
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, uporabljajo knjiženi dobropisi svojo številčno serijo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se uporabi številčna serija knjiženih prodajnih računov.
  • TiskStevilciVseVrstice
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Listine - številčenje vrstic listine
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, aplikacija oštevilči vse vrstice – tudi prazne in take, kjer nismo izbrali artikla oziroma storitve. Tako oštevilči tudi vrstice, kjer smo vpisali komentar oziroma dodaten opis artikla.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, aplikacija oštevilči samo tiste vrstice, kjer so vključeni artikli oziroma storitve, ki smo jih izbrali iz šifrantov.
  • ProdajalecJeKreator
   Vrsta podatka: Besedilo
  • CeneVSpiskihBrezDDV
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spiski neknjiženih računov - cene z/brez ddv-ja
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se v spiskih neknjiženih računov v spiskih pojavijo cene brez ddv-ja.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se v spiskih neknjiženih računov v spiskih pojavijo cene z ddv-jem.
  • Kaži preteklo prodajo na formi PS
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ni izdelano - prikaže pa se naslovni del Statistika pretekle prodaje na formi poslovnih stikov
  • Ob zamenjavi nosilnega PS na listini zamenjaj PS za dobavo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Listine - v kolikor želimo, da se ob spremeni poslovnega stika na listinah vedno spremeni tudi poslovni stik za dostavo, potem označimo to nastavitev
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za dostavo« NE označi avtomatično, kar pomeni, da se bo ob menjavi poslovnega stika listine zamenjal tudi poslovni stik dostave.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za dostavo« VEDNO avtomatično označi. To pomeni, da se ob menjavi poslovnega stika na listinah poslovni stik za dostavo ne bo spreminjal. Seveda pa ga lahko vedno spremenimo ročno.
  • Ob zamenjavi nosilnega PS na listini zamenjaj PS za račun
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Listine - v kolikor želimo, da se ob spremeni poslovnega stika na listinah vedno spremeni tudi poslovni stik za tiskan račun, potem označimo to nastavitev
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za račun« NE označi avtomatično, kar pomeni, da se bo ob menjavi poslovnega stika listine zamenjal tudi poslovni stik za tiskan račun.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za račun« VEDNO avtomatično označi. To pomeni, da se ob menjavi poslovnega stika na listinah poslovni stik za račun ne bo spreminjal. Seveda pa ga lahko vedno spremenimo ročno.
  • Dodaj poslovno leto v sklic
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Sklic na listinah - vklop ali izklop izpisovanja trenutnega poslovnega leta
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se sklicu spredaj doda letnica poslovnega leta v katerem se nahajamo. (2017-preostanek sklica)
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se sklic zapiše brez letnice izbranega poslovnega leta.
  • ZnesekZaParskeIzravnave
   Vrsta podatka: Številka
   Zneski odprto, ki se dajejo v parske izravnave v SIT (239.64 SIT = 1€).
   Odprti zneski na listinah, ki so manjši od danega zneska, se dajo avtomatsko na parske izravnave.
  • ZnesekZaOpominjanje
   Vrsta podatka: Številka
   Odprti zneski, ki ne gredo na opominjanje v SIT (239.64 SIT = 1€).
   Odprti zneski na listinah, ki so manjši od danega zneska, se ne prikazujejo pri izpisu opominov, se pa kažejo, če imamo za isti PS še kake dodatne odprte zneske.
  • Označevanje zapiranja faktur brez izpiskov
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Zapiranje prodajnih in nabavnih knjiženih listin brez uporabe bančnih izpiskov.
   Knjižene listine lahko v aplikaciji zapiramo na dva načina.
   • Prvi, knjigovodsko pravilen, je s knjiženjem bančnih izpiskov.
   • Drugi, ki pa nam omogoča le preprost pregled odprtih/plačanih faktur pa je z zapiranjem, ki se izvaja direktno na spisku listin - in sicer s klikom na ikono v stolpcu "Plačano".
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na spiskih knjiženih listin pojavi stolpec "Plačano", kjer lahko s klikom na ikono zapremo izbrano fakturo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se knjižene listine znotraj aplikacije zapirajo le s knjiženjem bančnih izpiskov.
  • LOT artikli ne potrebujejo roka uporabe
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   V kolikor je nastavitev vklopljena, se lahko dodaja tudi LOT artikle brez roka uporabe.
  • Avtomatično zapiranje nabavnih faktur z bančnimi izpiski
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   V kolikor je nastavitev vklopljena, se tudi nabavne fakture avtomatično zapirajo z bančnimi izpiski, seveda samo v primeru, da ima faktura na sebi ustrezen tip plačila.
  • Neporavnane obveznosti
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Opozorila na odprtih prodajnih listinah - Poslovni stik ima neporavnane obveznosti
   Na vseh odprtih prodajnih listinah se bo pojavilo opozorilo poleg polja poslovni stik, če bo izbrani poslovni stik imel kakršno koli zapadlo neplačno obveznost.
  • Avtomatično šifriranje LOT artiklov
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   V kolikor je nastavitev vklopljena, se šifram artiklov ob kreiranju LOT artiklov avtomatsko doda timestamp v ISO obliki.
  • UraZaPosiljanjeOpomnikovZaListine
   Vrsta podatka: Ura
   Ura ob kateri se razpošlje opomnik za opozorilo ob preteku roka ponudbe oz. predračuna.
   Aplikacija nas lahko opomni, da je minilo določeno število dni odkar smo skreirali prodajno ponudbo oziroma predračun in s tem nas pozove, da preverimo zakaj ponudba ni bila realizirana (označena s kvalifikatorjem). Na koliko dni nas opomni si nastavimo v splošni nastavitvi - PoKolikoDnehOdKreiranjeaPonudbeSePosljeOpomnik. Tu pa se vpiše ura, ob kateri naj se opomnik zgenerira.
  • ZnesekZaPotrditevRacuna
   Vrsta podatka: Številka
   Potrjevanje nabavnih računov nad vpisanim zneskom.
   V polje vpišemo znesek nad katerim želimo da se nam na listini vklopi zahteva za potrditev plačilila računa z strani odgovorne osebe.

  Sklop 24 - Nastavitve elektronskih sporočil

  • PotrjevanjeNarocilaNaNovice
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Potrjevanje naročila na novice - potrditveni mail ob naročanju na novice
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, aplikacija zahteva potrditev naročila na novice. Uporabnik, ki je vpisal e-naslov za prejemanje elektronskih novic, mora v mejlu, ki ga bo prejel, svojo naročilo potrditi s klikom na link.
   V samo formo za naročanje novic zapišemo stran kamor naj osebo, ki je potredila prejemanje novic, preusmeri
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se bo vsak, ki odda prijavo na novice avtomatično, brez potrjevanja, pojavil med naročniki e-novic. Novice pa ne bo prejemal, če nima označene spolšne nastavitve "NarociloNaNoviceAvtomatskoPotrjeno".
  • NarociloNaNoviceAvtomatskoPotrjeno
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Avtomatično dodajanje elektronskih naslovov med naročnike e-novic.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se vsakega uporabnika, ki je oddal svoj e-naslov preko katere koli spletne strani, ki ima skrito polje z imenom 'NarociloNaNovice' v aplikaciji prijavi na novice - BREZ potrditve. (ne glede na nastavitev "PotrjevanjeNarocilaNaNovice").
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se preko spletnih form dodani e-naslovi ne bodo dodali avtomatično med prejemnike novic.
   V kolikor nimamo označene splošne nastavitve "PotrjevanjeNarocilaNaNovice", se bodo naročniki sicer dodali, a ne bodo imeli označenega kvalifikatorja "Uporabnik potrdil naročilo". Taki naročniki tako ne prejemajo elektronskih novic.
  • DWMElementTabelaSender
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Elektronski naslov (e-mail) pošiljatelja, če je mail poslan iz aplikacije - generiran KONTKT_ID.15@APP_NAME
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, je pošiljateljev mail, ki ga pošiljamo iz aplikacije, zgeneriran avtomatično iz aplikacijskega id-ja kontakta in imena aplikacije KONTKT_ID.15@APP_NAME (npr - 17.15@app.deskwm.com)
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, in ni označena nastavitev "SendAppEmailsAsLoggedInUser", je elektronski naslov pošiljatelja mail, ki smo ga zapisali v EMailSettings.php v spremenljivko SenderMail.
  • SendAppEmailsAsLoggedInUser
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Elektronski naslov (e-mail) pošiljatelja, če je mail poslan iz aplikacije - primarni elektronski naslov kontaktne osebe uporabnika
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, je pošiljateljev mail tisti, ki je vpisan kot primarni elektronski naslov na kontaktni osebi uporabnika, ki je mail poslal.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, in ni označena nastavitev "DWMElementTabelaSender", je elektronski naslov pošiljatelja mail, ki smo ga zapisali v EMailSettings.php v spremenljivko SenderMail.
   POZOR : V kolikor je nastavitev "DWMElementTabelaSender" vključena, prevlada nad to nastavitvijo!
  • MejliZaKopijePonudb
   Vrsta podatka: Besedilo
  • SplosniTextEmailPodpis
   Vrsta podatka: Besedilo
   Splošen podpis v elektronskih sporočilih poslanih iz aplikacije, v kolikor nima uporabnik na svojih nastavitvah vklopljen lasten podpis (txt)
   V elektronsko sporočilo, ki je poslano iz aplikacije (pošiljanje listin, pošiljanje elektronskih sporočil zunanjim partnerjem), lahko dodamo nek splošen podpis, ki se doda ob koncu sporočila ne glede na to kateri uporabnik aplikacije to sporočilo pošlje. V kolikor ima uporabnik, ki elektronska sporočila pošilja svoj podpis, se na poslana sporočila doda njegov lasten podpis. To je tekstovno oblika podpisa.
  • SplosniHtmlEmailPodpis
   Vrsta podatka: Besedilo
   Splošen podpis v elektronskih sporočilih poslanih iz aplikacije, v kolikor nima uporabnik na svojih nastavitvah vklopljen lasten podpis (html)
   V elektronsko sporočilo, ki je poslano iz aplikacije (pošiljanje listin, pošiljanje elektronskih sporočil zunanjim parnterjem), lahko dodamo nek splošen podpis, ki se doda ob koncu sporočila ne glede na to kateri uporabnik aplikacije to sporočilo pošlje. V kolikor ima uporabnik, ki elektronska sporočila pošilja svoj podpis, se na poslana sporočila doda njegov lasten podpis. To je html (oblikovano) oblika podpisa.
  • UporabiSplosniEmailPodpis
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Splošen podpis v elektronskih sporočilih poslanih iz aplikacije, v kolikor nima uporabnik na svojih nastavitvah vklopljen lasten podpis (vklop)
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na maile poslane iz aplikacije doda podpis dodan v nastavitvi "SplosniTextEmailPodpis" in/ali "SplosniHtmlEmailPodpis" - a le v primeru, ko uporabnik, ki elektronska sporočila pošilja, nima svojega lastnega podpisa.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ta splošen podpis na aplikacijske mejle ne dodaja.
  • SplošniNaslovZaOdogovor
   Vrsta podatka: Besedilo
   Email naslov za odgovor, ki se dodaja v poslana email sporočila kot ReplyTo header
   Email naslov za odgovor, ki se dodaja v poslana email sporočila kot ReplyTo header

  Sklop 30 - Nastavitve dinamičnih podatkov

  • ObvestiModeratorjaOKomentarjuDD
   Vrsta podatka: Besedilo
  • NaslovObvestilaModeratorju
   Vrsta podatka: Besedilo
  • TextObvestilaModeratorjuPotrdi
   Vrsta podatka: Besedilo
  • TextObvestilaModeratorju
   Vrsta podatka: Besedilo
  • Privzeti naslov za pošiljanje dinamičnih podatkov
   Vrsta podatka: Besedilo
   Pošiljanje povezave do dinamičnega podatka na vpisane elektronske naslove z dodatnim ukazom "Pošlji povezavo po elektronski pošti"
   V polje vpišemo enega ali več elektronskih naslovov, ki bodo prejeli povezavo na poslan dinamičen podatek. V kolikor je prejemnikov več, jih ločimo s podpičjem. Povezavo pošljemo z ukaznim gumbom na formi dinamičnega podatka "Pošlji povezavo po elektronski pošti". Obvezno mora biti tudi izpolnjeno tudi predpripravljeno besedilo, ki ga pokličemo v splošno nastavitev nastavitev "Privzeto predpripravljeno besedilo za pošiljanje dinamičnih podatkov".
  • Privzeto predpripravljeno besedilo za pošiljanje dinamičnih podatkov
   Vrsta podatka: Številka
   Vsebina elektronskega sporočila s povezavo do dinamičnega podatka, ki ga pošiljemo z dodatnim ukazom "Pošlji povezavo po elektronski pošti"
   V polje vpišemo s_id (aplikacijski id) predpripravljenega besedila, ki se bo napolnilo v polje »Vsebina« pri pošiljanju dinamičnih podatkov s pomočjo ukaza »Pošlji povezavo po elektronski pošti«. V vsebino predpripravljenega besedila moramo dodati tag {LINK}, ki bo v poslanemu elektronskemu sporočilu dejansko naredil samo povezavo na dinamičen podatek.

  Sklop 32 - Nastavitve HRM

  • Kontakt lahko spreminja nezaključene obračunske liste
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Obračun delovnega časa - spreminjanje avtomatičnega obračuna delovnega časa s pravico LIMITED_MODIFY
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se uporabniku, ki ima nastavljeno pravico LIMITED_MODIFY na tabelo delovni čas 197, omogoči spreminjanje nezaključenih obračunskih listov delovnega časa.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, uporabnik z LIMITED_MODIFY pravico kreiranih obračunskih listov ne sme spreminjati. Za spreminjanje potrebuje pravico MODIFY na tabelo 197.
  • Minimalno število opravljenih ur za opravljen delovni dan
   Vrsta podatka: Ura
   Obračun delovnega časa - da je delovni dan opravljen potrebujemo s to nastavitvijo določeno število ur
   V to polje vpišemo koliko ur dela je potrebno opraviti v enem dnevu, da se le-ta šteje kot opravljen delovni dan in ne kot dopust. Čas zapišemo v formatu hh:mm.

  Sklop 33 - Nastavitve prikaza dokumentov

  • SirinaPredogledneSlicice
   Vrsta podatka: Številka
   Dokumenti - povečava predogleda dodanega dokumenta - pogled na tipu opravil Dokumentacija - širina slike v px (x)
   Ob dodanem dokumentu (jpg, png, pdf, doc, xls...) se kreira predogledna slika, ki se poveča, ko pridemo nanjo z miško. Poveča se do širine, ki je vpisana v to polje (v pixlih). V opravilih tipa "Dokumentacija" pa se tako velike slike pojavijo že na sami formi.
   Velikost določata nastavitvi SirinaPredogledneSlicice in VisinaPredogledneSlicice - aplikacija poveča do največje možne širine oziroma višine - drugo dimenzijo pa ustrezno prilagodi, manjko pa zapolni z belino.
  • VisinaPredogledneSlicice
   Vrsta podatka: Številka
   Dokumenti - povečava predogleda dodanega dokumenta - pogled na tipu opravil Dokumentacija - višina slike v px (y)
   Ob dodanem dokumentu (jpg, png, pdf, doc, xls...) se kreira predogledna slika, ki se poveča, ko pridemo nanjo z miško. Poveča se do višine, ki je vpisana v to polje (v pixlih). V opravilih tipa "Dokumentacija" pa se tako velike slike pojavijo že na sami formi.
   Velikost določata nastavitvi SirinaPredogledneSlicice in VisinaPredogledneSlicice - aplikacija poveča do največje možne širine oziroma višine - drugo dimenzijo pa ustrezno prilagodi, manjko pa zapolni z belino.

  Sklop 35 - Nastavitve glavne knjige

  • BancniIzpiskiZapiraPoPS
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Temeljnica knjiženega bančnega izpiska razdeljena po poslovnih stikih oziroma smo po kontih
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se temeljnica, ki se kreira na osnovi knjiženega bančnega izpiska razdeli po poslovnih stikih - tako ima en konto več zapiskov - za vsak poslovni stik posebej.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se temeljnica kreirana iz knjiženega bančnega izpiska razdeli le po kontih.
  • PrikaziPredogledTemeljnicePredKnjizenjem
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Predogled temeljnice pred knjiženjem listine
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, so ob knjiženju v pojavnem oknu prikaže tudi predogled temeljnice, ki se bo kreirala, če imamo označeno nastavitev "KreirajTemeljnicoObKnjizenju".
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, predogleda temeljnice ne bomo videli tudi če imamo označeno nastavitev "KreirajTemeljnicoObKnjizenju"
  • VIES poročilo - Odgovorna oseba
   Vrsta podatka: Besedilo
   VIES poročilo - privzeta vrednost za polje "Odgovorna oseba: [13]"
   Vpišemo ime in priimek odgovorne osebe za oddajo poročila VIES (npr. Janez Novak). To ime se bo avtomatično napolnilo v polje "Odgovorna oseba"
  • VIES poročilo - Kontaktna oseba
   Vrsta podatka: Besedilo
   VIES poročilo - privzeta vrednost za polje "Kontaktna oseba: [14]"
   Vpišemo ime in priimek kontaktne osebe za oddajo poročila VIES (npr. Janez Novak). To ime se bo avtomatično napolnilo v polje "Kontaktna oseba"
  • VIES poročilo - Telefonska številka
   Vrsta podatka: Besedilo
   VIES poročilo - privzeta vrednost za polje "Telefonska številka: [15]"
   Vpišemo telefonsko številko kontakta za oddajo poročila VIES (npr. 01 111 111). Ta telefonska se bo avtomatično napolnila v polje "Telefonska številka"
  • Konto DDV za zapiranje razreda 1
   Vrsta podatka: Besedilo
   Konto za Terjatve do DURS
   Konto za seštevek vseh terjatev do DURS-a iz naslova DDV-ja se vpiše v to polje. V kolikor polje ni izpolnjeno gredo te terjatve na konto 16070. Konto se nastavi za vsako obdobje (poslovno leto) posebej.
  • Konto DDV za zapiranje razreda 2
   Vrsta podatka: Besedilo
   Konto za Obveznosti do DURS
   Konto za seštevek vseh obveznosti do DURS-a iz naslova DDV-ja se vpiše v to polje. V kolikor polje ni izpolnjeno gredo te terjatve na konto 26070. Konto se nastavi za vsako obdobje (poslovno leto) posebej.
  • Knjiga izdanih računov privzet tip izpisa
   Vrsta podatka: Številka
   Izberi privzet tip izpisa - Knjiga izdanih računov
   V polje vpišemo številko pred izpisom, za katerega želimo, da se izbere kot privzet za izpis Knjige izdanih računov
   • 0-Izpiši izdane račune
   • 1-Izpiši izdane račune 2014
   • 2-Izpiši rekapitulacijsko poročilo
   • 3-Izpiši izdane račune 2016
  • Knjiga prejetih računov privzet tip izpisa
   Vrsta podatka: Številka
   Izberi privzet tip izpisa - Knjiga prejetih računov
   V polje vpišemo številko pred izpisom, za katerega želimo, da se izbere kot privzet za izpis Knjige prejetih računov
   • 0-Izpiši prejete račune
   • 1-Izpiši prejete račune 2014
   • 2-Izpiši prejete račune 2016
  • Uporabljamo Intrastat
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Avtomatično kreiranje Intrastat poročila ob preseženi meji prodaje/nabave
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, bo aplikacija ob preseženi mejni vrednosti nabave oziroma prodaje, sama kreirala interstat poročilo. Mejne vrednosti določimo z nastavitvama "Intrastat meja nabave" in "Intrastat meja prodaje"
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, aplikacija NE bo avtomatično kreirala interstat poročila, kljub temu da bo promet prodaje oziroma nabave presegel določene vrednosti.
  • Intrastat meja nabave
   Vrsta podatka: Besedilo
   Vrednost skupne nabave v EU nad katero mora podjetje posredovati Intrastat poročilo.
   V polje vpišemo znesek nabave, nad katerim je podjetje dolžno oddati Intrastat poročilo. Ko se doseže zapisan znesek, aplikacija avtomatično ustvari Intrastat poročilo, če imamo seveda označeno nastavitev "Uporabljamo Intrastat". Vrednost, nad katero je potrebno oddati Intrastat poročilo, je regulirana s strani države.
  • Intrastat meja prodaje
   Vrsta podatka: Besedilo
   Vrednost skupne prodaje v EU nad katero mora podjetje posredovati Intrastat poročilo.
   V polje vpišemo znesek prodaje, nad katerim je podjetje dolžno oddati Intrastat poročilo. Ko se doseže zapisan znesek, aplikacija avtomatično ustvari Intrastat poročilo, če imamo seveda označeno nastavitev "Uporabljamo Intrastat". Vrednost, nad katero je potrebno oddati Intrastat poročilo, je regulirana s strani države.
  • Intrastat XML - partyRole - Receiver
   Vrsta podatka: Številka
   Šifra poročevalske enote kateri pošiljamo Intrastat XML.
  • Intrastat XML - Trimestna šifra organizacijske enote
   Vrsta podatka: Številka
   Trimestna šifra organizacijske enote za Intrastat XML.
  • KreirajTemeljnicoObKnjizenju
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Avtomatično kreiranje temeljnice ob knjiženju listin
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se ob knjiženju listin (računov, bančnih izpiskov) avtomatično kreira temeljnica.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se temeljnica ob knjiženju listine ne kreira avtomatično - potrebno jo je narediti ročno.

  Sklop 36 - Nastavitve koledarja

  • DefaultSteviloDniPrikaza
   Vrsta podatka: Številka
   Število prikazanih dni v koledarju
   V polje zapišemo število prikazanih dni v koledarju na aplikacijski ravni. Vsak posameznik pa si lahko poljubno število dni nastavi v svojih osebnih nastavitvah. Osebne nastavitve (Moje nastavitve) prevladajo nad to, aplikacijsko, splošno nastavitvijo.
  • startHour
   Vrsta podatka: Ura
   Začetna ura za prikaz v koledarjih
   V polje v formatu hh:mm zapišemo prvo uro prikaza v koledarju na aplikacijski ravni. Vsak posameznik pa si lahko poljubno nastavi prvo uro prikaza na koledarjih v osebnih nastavitvah. Osebne nastavitve (Moje nastavitve) prevladajo nad to, aplikacijsko, splošno nastavitvijo.
  • endHour
   Vrsta podatka: Ura
   Končna ura za prikaz v koledarjih
   V polje v formatu hh:mm zapišemo zadnjo uro prikaza v koledarju na aplikacijski ravni. Vsak posameznik pa si lahko poljubno nastavi zadnjo uro prikaza na koledarjih v osebnih nastavitvah. Osebne nastavitve (Moje nastavitve) prevladajo nad to, aplikacijsko, splošno nastavitvijo.
  • hourHeight
   Vrsta podatka: Številka
   Koledar - višina vrstice, ki v koledarju ponazarja pol ure
   V polje vpišemo višino polurne vrstice v koledarjih aplikacije. Višino izrazimo v px - pixlih.
  • OpravilaNePrikazujVečPoKončanju
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Koledar - opravila - prikazovanje zaključenih opravil v koledarju
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se opravilo, ko ga zaključimo, označi s kvalifikatorjem "Ne kaži v koledarju" - tako zaključenih opravil ne vidimo več v koledarju.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, vsa zaključena opravila vidimo tudi v svojem koledarju, če ga seveda nismo sami označili s kvalifikatorjem "Ne kaži v koledarju"
  • PrivzetaDolzinaCasaTaskaVKoledarju
   Vrsta podatka: Številka
   Privzeto trajanje opravila, če ga dodamo preko koledarja (s)
   Dvoklik na koledar ustvari novo opravilo in mu v osnovi doda tu določen čas trajanja. Čas izrazimo v sekundah
   • 1800 - pol ure
   • 3600 - ena ura
   • 5400 - ura in pol
   • 7200 - dve uri ...
  • stUrNaPlanerOpravil
   Vrsta podatka: Številka
   Razporejanje opravil - število prikazanih ur na koledarju
   V to polje vpišemo število ur, ki jih želimo na prikazu koledarja za razporejanje (nerazporejenih, neplaniranih) opravil. Ta omejitev ne vpliva na splošen koledar.
  • NerazporejenaOpravilaVBarvoOpravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Razporejanje opravil - barva nerazporejenih opravil
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, nam nerazporejena opravila na koledarju za Razporejanje opravil obarva v barvi, ki smo jo izbrali na opravilu.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, imajo vsa našteta nerazporejena opravila sivo ozadje.
  • SortNerazporejenaOpravilaPoPrioriteti
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Razporejanje opravil - barva in prioriteta nerazporejenih opravil
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, nam nerazporejena opravila na koledarju za Razporejanje opravil razvrsti po določeni prioriteti opravila. Ozadje nerazporejenega opravila postane barve, ki ponazarja prioriteto.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se nerazporejena opravila razvrstijo po datumu dodajanja (novejša višje), barva ozadja pa določimo z nastavitvijo "NerazporejenaOpravilaVBarvoOpravila"
  • Skrij GoTo gumb na prikazu razpoložljivosti resursov
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Razpoložljivost/razporejanje resursov - koledar - prikaz ikone (gumba) za preusmeritev na opravilo
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na koledarju za razporejanje resursov na posameznem opravilu NE prikazuje ukazni gumb "GoTo", ki nas bi lahko preusmeril na prikaz podrobnosti opravila, na katerem je resurs uporabljen.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se tako kot na vseh koledarskih prikazih opravil, tudi na prikazu razporejenih resursov pokaže gumb, ki nas preusmeri na prikaz podrobnosti opravila, ki s katerim je izbrani resurs rezerviran.
  • Planerji izvajalcev
   Vrsta podatka: Besedilo
   Koledar razporejanje resursov - odgovorne osebe (izvajalci ali planerji izvajanja)
   V polje zapišemo vse aplikacijske id-je vseh kontaktnih oseb, ki so planerji izvajanja (ne izvajalci) - tako naštetim bo v koledarju aplikacija dodala sivo ozadje in jih tako ločila od izvajalcev. Id-je ločimo z vejicami.
  • Dovoli shranjevanje zaključenih opravil na hitrem urejanju opravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Koledar, razporejanje resursov - shranjevanje že zaključenih opravil
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, lahko zaključena opravila spreminjamo tudi na samem koledarju v kratkem prikazu opravila v pojavnem oknu (dvoklik na koledarju).
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, zaključenih opravil na koledarjih ne moremo spreminjati.

  Sklop 37 - Nastavitev dostopa do drugih programov

  • ConsumerKeyTwitter
   Vrsta podatka: Besedilo
   Twitter - nastavitev za dostop aplikacije do Twitter-ja - za objavo dinamičnih podatkov
  • ConsumerSecretTwitter
   Vrsta podatka: Besedilo
   Twitter - nastavitev za dostop aplikacije do Twitter-ja - za objavo dinamičnih podatkov
  • UserTokenTwitter
   Vrsta podatka: Besedilo
   Twitter - nastavitev za dostop aplikacije do Twitter-ja - za objavo dinamičnih podatkov
  • UserSecretTwitter
   Vrsta podatka: Besedilo
   Twitter - nastavitev za dostop aplikacije do Twitter-ja - za objavo dinamičnih podatkov
  • GAppName
   Vrsta podatka: Besedilo
   Google koledar - nastavitev za dostop aplikacije do Google koledarja - za sinhronizacijo koledarjev app in Google
  • GClientId
   Vrsta podatka: Besedilo
   Google koledar - nastavitev za dostop aplikacije do Google koledarja - za sinhronizacijo koledarjev app in Google
  • AppUser
   Vrsta podatka: Besedilo
   Facebook - nastavitev za dostop aplikacije do FB - za objavo dinamičnih podatkov na zidu
  • AppKey
   Vrsta podatka: Besedilo
   Facebook - nastavitev za dostop aplikacije do FB - za objavo dinamičnih podatkov na zidu
  • AppSecret
   Vrsta podatka: Besedilo
   Facebook - nastavitev za dostop aplikacije do FB - za objavo dinamičnih podatkov na zidu
  • AppSession
   Vrsta podatka: Besedilo
   Facebook - nastavitev za dostop aplikacije do FB - za objavo dinamičnih podatkov na zidu
  • GClientSecret
   Vrsta podatka: Besedilo
   Google koledar - nastavitev za dostop aplikacije do Google koledarja - za sinhronizacijo koledarjev app in Google
  • GRedirectUri
   Vrsta podatka: Besedilo
   Google koledar - nastavitev za dostop aplikacije do Google koledarja - za sinhronizacijo koledarjev app in Google
  • GDeveloperKey
   Vrsta podatka: Besedilo
   Google koledar - nastavitev za dostop aplikacije do Google koledarja - za sinhronizacijo koledarjev app in Google

  Sklop 39 - Nastavitve omejitev velikosti uvoznih datotek

  • splosniDokument
   Vrsta podatka: Številka
   Omejitev velikosti vseh uvažanih datoteke (bajti)
   V bajtih omejena velikost vseh uvažanih datoteke v kolikor niso podane omejitve na posameznih uvozih (CRMUvoz, MAUvoz...)
  • CRMUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi poslovnih stikov - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost uvozne datoteke za poslovne stike.
  • documentUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi splošnih dokumentov - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost dokumentov, ki jih poskušamo uvoziti v aplikacijo (splošni dokumenti na vsaki formi).
  • GALUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi slik v galerije - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost slik, ki jih poskušamo uvoziti v galerije.
  • DPFileUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi dokumentov na dinamične podatke preko opcije "Dodatna polja" - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost datotek, ki jih poskušamo uvoziti na dinamične podatke preko dodatnih polj.
  • MediaUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi video/zvočnih datotek preko tiny-ja Multimedia - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost video in zvočnih datotek, ki jih poskušamo uvoziti preko gumba "Multimedia" na urejevalniku besedil - Tiny.
  • BiIzpiskiUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi bančnih izpiskov - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost datotek bančnih izpiskov, ki jih poskušamo uvoziti v aplikacijo.
  • UvozPriloge
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi priloge na elektronske novice (postipanki) - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost datoteke, ki jo želimo naložiti na elektronsko novico in na tak način poslati izbranim skupinam naročnikov na elektronske novice.
  • WRKUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi storitev - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost uvozne datoteke za storitve.
  • LastnostiUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi lastnosti - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost uvozne datoteke za lastnosti.
  • CertifikatUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi certifikatov - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost osebnega certifikata, ki ga želimo uvoziti v aplikacijo.
  • MAUvoz
   Vrsta podatka: Številka
   Uvozi artiklov - omejitev velikosti datoteke za uvoz (bajti)
   V bajtih omejena velikost uvozne datoteke za artikle.

  Sklop 40 - Nastavitve SMS sporočil

  • GsmStPodjetja
   Vrsta podatka: Številka
   Telefonska (gsm) številka podjetja, ki je prikazana kot pošiljatelj pri sms-ih poslanih iz aplikacije v kolikor ni vpisan uporabnik.
   V to polje brez presledkov ali drugih znakov zapišemo telefonsko (gsm) številko podjetja. V kolikor ni vpisana nastavitev "GsmSmsApiUser" se bo kot pošiljatelj zapisala ta številka.
   Pozor!
   Na sms-je, ki so bili poslani iz aplikacije, se lahko odgovarja le pod določenimi pogoji.
  • GsmUporabnik
   Vrsta podatka: Besedilo
   Uporabniško ime za dostop do zunanje aplikacije za pošiljanje sms sporočil.
   Uporabniško ime določi ponudnik zakupa sms sporočil in služi kot dostopno uporabniško ime do aplikacije, ki skrbi za pošiljanje sms sporočil.
  • GsmGeslo
   Vrsta podatka: Besedilo
   Geslo za dostop do zunanje aplikacije za pošiljanje sms sporočil.
   Geslo določi ponudnik zakupa sms sporočil in služi kot dostopno geslo do aplikacije, ki skrbi za pošiljanje sms sporočil.
  • GsmKlicnaStDrzave
   Vrsta podatka: Številka
   Klicna številka države podjetja - pošiljanje sms sporočil.
   Klicna številka države v kateri ima sedež podjetje.
   Za Slovenijo je 386
  • GsmSmsApiUser
   Vrsta podatka: Besedilo
   Naziv oziroma ime pošiljatelja sms sporočil iz aplikacije.
   Vpisano ime se bo pojavilo na sms sporočilih kot pošiljatelj - tako odgovor, na iz aplikacije poslanega sms sporočila, ne bo mogoč.
   Ta nastavitev prevlada na vpisano gsm številko v nastavitvi »GsmStPodjetja« - v kolikor sta vpisani obe se na sms sporočilu prikaže »GsmSmsApiUser« .
  • OpozoriloNizkoStSms
   Vrsta podatka: Številka
   Število preostalih zakupljenih SMS sporočil za opozorilo
   Število preostalih zakupljenih SMS sporočil, pri katerem nas aplikacija začne opozarjati na nizko vrednost zakupa.

  Sklop 41 - Nastavitev opravil

  • FilterIzvajlcevNaOpravilih
   Vrsta podatka: Besedilo
   ID podjetji (povezana podjetja), katerih kontakti so izvajalci opravil v aplikaciji + id primarnega poslovnega stika
   V kolikor poleg osnovnega (nosilnega) podjetja naloge opravljajo tudi kontakti nekega drugega (zunanjega) podjetja, jih lahko v opravila vključimo kot izvajalce, če v to polje vpišemo sid tega podjetja. Če jih je več, sid-e vpišemo ločene z vejicami.
   POZOR - v kolikor uporabjamo to nastavitev moramo vanjo vpisati tudi id našega podjetja (primarnega poslovnega stika)
  • PrikaziArhiviranaOpravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Projektni pregled opravil - prikazovanje arhiviranih opravil
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na projektnem prikazu opravil (dodatni ukaz na opravilih "Odpri opravilo v projektnem pogledu"), prikazujejo tudi arhivirana opravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se na projektnem prikazu opravil, arhivirana opravila ne prikazujejo.
  • PrivzetoOpraviloZaDokumente
   Vrsta podatka: Številka
   Aplikacijski id opravila, ki služi kot nadopravilo iz dokumentov kreiranim opravilom
   V kolikor želimo, da se vsa opravila, ki jih v aplikaciji naredimo tako, da na dodanem dokumentu kliknemo na ikono "Dodaj opravilo", zbirajo na enem mestu, jim lahko vse skupaj naredimo eno nadopravilo. Aplikacijski id opravila vpišemo v zgornje polje. To opravilo bo imelo nase (kot podopravila) povezana vsa, iz dokumentov kreirana, opravila.
  • PrenesiNadOpraviloZaOpravilom
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Dodajanje nadrejenega (nadopravila) opravila na novo kreirana zaopravila
   Primer - Opravilo 1 (nadopravilo) ima eno podopravilo Opravilo 1a. Opravilu 1a kreiramo Za-opravilo 1a1.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se za-opravilu avtomatično doda nadrejeno opravilo njegovega pred-opravila.
   Iz Opravila 1a kreiramo Zaopravilo 1a1. Zaopravilo 1a1 ima (tako kot Opravilo 1a) nadopravilo Opravilo 1.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se za-opravilu kreiranemu iz nekega opravila ne doda nadopravila.
   Iz Opravila 1a kreiramo Zaopravilo 1a1. Zaopravilo 1a1 nima nadopravila.
  • BarvajSpiskePoPrioriteti
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spiski opravil - barve ozadja - prioriteta
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se vrstice na spisku opravil obarvajo glede na izbrano prioriteto opravil.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, prioriteta opravil ne vpliva na barvo ozadja vrstic na spisku opravil.
   V kolikor sta označeni obe nastavitvi "BarvajSpiskePoPrioriteti" in "BarvajSpiskePoBarviOpravila" prevlada barva prioritete (BarvajSpiskePoPrioriteti)
  • BarvajSpiskePoBarviOpravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Spiski opravil - barve ozadja - barva opravila
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se vrstice na spisku opravil obarvajo glede na izbrano barvo opravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, barva opravil ne vpliva na barvo ozadja vrstic na spisku opravil.
   V kolikor sta označeni obe nastavitvi "BarvajSpiskePoPrioriteti" in "BarvajSpiskePoBarviOpravila" prevlada barva prioritete (BarvajSpiskePoPrioriteti)
  • ProcentiZaOpominjanjeTaskov
   Vrsta podatka: Besedilo
   Nastavljeni procenti za opomnike ob nastavljenem roku opravila
   Parametrov mora vedno biti 6, ločeni so z vejico in si sledijo v naslednjem zaporedju :
   1 - task ni sprejet - obvestilo odgovorni osebi
   2 - task ni sprejet - obvestilo odgovorni osebi in kreatorju
   3 - task ni sprejet - zaključi se opravilo, naredi se novo, kjer se kreator doda kot odgovorna oseba
   3 - task je bil sprejet - ni začet in/ali zaključen - obvestilo odgovorni osebi - prvi del
   4 - task je bil sprejet - ni začet in/ali zaključen - obvestilo odgovorni osebi - drugi del
   5 - task je bil sprejet - ni začet in/ali zaključen - obvestilo odgovorni osebi in kreatorju - tik pred koncem
   6 - task je bil sprejet - ni začet in/ali zaključen - obvestilo odgovorni osebi in kreatorju - Rok za dokončanje je potekel
  • PosljiSmsPriOpominjanjuTaskov
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
  • ShowArhiviranaOpravilaVPodOpravilih
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prikaz arhiviranih opravil med podopravili
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na formi opravili na levi strani, med naštetimi podopravili, prikazujejo tudi opravila, ki so bila arhivirana.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se med podopravili arhivirana opravila ne prikazujejo. Lahko pa jih pogledamo tako, da pri naslovu kliknemo na ikono »Prikaži arhivirana podopravila«.
  • ShowArhiviranaOpravilaVZaOpravilih
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prikaz arhiviranih opravil med zaopravili
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na formi opravili na levi strani, med naštetimi zaopravili, prikazujejo tudi opravila, ki so bila arhivirana.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se med zaopravili arhivirana opravila ne prikazujejo. Lahko pa jih pogledamo tako, da pri naslovu kliknemo na ikono »Prikaži arhivirana zaopravila«.
  • ShowArhiviranaOpravilaVPredOpravilih
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prikaz arhiviranih opravil med predopravili
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na formi opravili na levi strani, med naštetimi predopravili, prikazujejo tudi opravila, ki so bila arhivirana.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se med predopravili arhivirana opravila ne prikazujejo. Lahko pa jih pogledamo tako, da pri naslovu kliknemo na ikono »Prikaži arhivirana predopravila«.
  • StPonavljajocihOpravilKratkihIntervalov
   Vrsta podatka: Številka
   Število ponavljajočih se opravil, ki se kreirajo v kratkih intervalih
   Če je pogostost ponovitve v dnevih, urah ali minutah, se tule določi, za koliko mesecev vnaprej se ponovitve kreirajo
  • StPonavljajocihOpravilDolgihIntervalov
   Vrsta podatka: Številka
   Število ponavljajočih se opravil, ki se kreirajo v dolgih intervalih
   Če je pogostost ponovitve v tednih, mesecih ali letih, se tule določi, za koliko mesecev vnaprej se ponovitve kreirajo
  • ObBrisanjuPoveziPodOpravilaNaNadOpravilo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ob brisanju nadopravila imamo možnost da se njegovo podopravilo poveže na njegovo nadopravilo, v kolikor ta seveda obstaja
   Za primer vzemimo, da imamo Opravilo 1, ki je nadopravilo Opravilu 2 - ta pa je nadopravilo Opravilu 3.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se nam ob brisanju srednjih členov v verigi nad/pod opravil, podopravilo poveže na en nivo višje nadopravilo.
   Zgornji primer: V kolikor pobrišemo Opravilo 2 in tako izbrišemo nadopravilo Opravilu 3, se Opravilu 3 doda novo nadopravilo - tisto, ki je bilo prej nadopravilo Opravilu 2. Tako Opravila 2 ni več, Opravilo 1 pa postane nadopravilo Opravilu 3.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob brisanju nadopravil le ta enostavno pobrišejo, njihova podopravila pa ostanejo brez nadopravila.Zgornji primer: V kolikor pobrišemo Opravilo 2 in tako izbrišemo nadopravilo Opravilu 3 le ta ostane brez nadopravila.
  • DedovanjePravicNaPodopravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   ToDo - Prenos pravic iz nadopravila na njegova podopravila
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se vse pravice opravila avtomatično prenesejo tudi na njegova podopravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se pravice nadopravila ne prenašajo na njegova podopravila.
  • FFPreklopObPogleduNaOpravilo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - menjava osebe, ki ji je naloga namenjena, že ob samem ogledu opravila s strani druge osebe
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se oseba, ki ji je naloga namenjena, zamenja (kreator odgovorna oseba) že ob samem ogledu "Flip-flop" opravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob samem ogledu opravila oseba za opravilo te naloge ne zamenja.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • Opomnik privzeto pošiljanje lastniku
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Samodejna oznaka prejemnika "Lastnik", na opomnikih kreiranih iz opravila.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se bo ob dodajanju novega opomnika na opravilu, samodejno kot prejemnik opomnika označil lastnik opravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se Lastnik, kot prejemnik opomnika, ne označi samodejno. Seveda pa lahko vse prejemnike vedno poljubno označujemo ob samem kreiranju opomnika.
  • FFPreklopObSpremembiOpravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - menjava osebe, ki ji je naloga namenjena, ob shranitvi opravila s strani druge osebe
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se oseba, ki ji je naloga namenjena, zamenja (kreator odgovorna oseba) ob shranitvi "Flip-flop" opravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob shranjevanju opravila oseba za opravilo te naloge ne zamenja.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • FFPreklopObDodajanjuBrisanjaKomentarja
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - menjava osebe, ki ji je naloga namenjena, že ob dodajanju oziroma spremembi in brisanju komentarja s strani druge osebe
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se oseba, ki ji je naloga namenjena, zamenja (kreator odgovorna oseba) ob brisanju/spremembi/dodajanju komentarja.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob brisanju/spremembi/dodajanju komentarja oseba za opravilo te naloge ne zamenja.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • FFPreklopObDodajanjuPodOpravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - menjava osebe, ki ji je naloga namenjena, ko se s strani druge osebe doda novo podopravilo
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se oseba, ki ji je naloga namenjena, zamenja (kreator odgovorna oseba) ob dodajanju podopravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob dodajanju podopravila oseba za opravilo te naloge ne zamenja.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • FFPreklopObDodajanjuZaOpravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - menjava osebe, ki ji je naloga namenjena, ko se s strani druge osebe doda novo zaopravilo
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se oseba, ki ji je naloga namenjena, zamenja (kreator odgovorna oseba) ob dodajanju zaopravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob dodajanju zaopravila oseba za opravilo te naloge ne zamenja.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • FFPreklopObDodajanjuPredOpravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - menjava osebe, ki ji je naloga namenjena, ko se s strani druge osebe doda novo predopravilo
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se oseba, ki ji je naloga namenjena, zamenja (kreator odgovorna oseba) ob dodajanju predopravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob dodajanju predopravila oseba za opravilo te naloge ne zamenja.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • FFPreklopObDodajanjuBrisanjaDokumenta
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - menjava osebe, ki ji je naloga namenjena, že ob dodajanju, spremembi oziroma brisanju dokumenta s strani druge osebe
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se oseba, ki ji je naloga namenjena, zamenja (kreator odgovorna oseba) ob brisanju/spremembi/dodajanju dokumenta
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob brisanju/spremembi/dodajanju dokumenta oseba za opravilo te naloge ne zamenja.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • Opomnik privzeto pošiljanje odgovorni osebi
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Samodejna oznaka prejemnika "Odgovorna oseba", na opomnikih kreiranih iz opravila.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se bo ob dodajanju novega opomnika na opravilu, samodejno kot prejemnik opomnika označil odgovorna oseba opravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se Odgovorna oseba, kot prejemnik opomnika, ne označi samodejno. Seveda pa lahko vse prejemnike vedno poljubno označujemo ob samem kreiranju opomnika.
  • Opomnik privzeto pošiljanje izvajalcem
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Samodejna oznaka prejemnika "Izvajalci", na opomnikih kreiranih iz opravila.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se bo ob dodajanju novega opomnika na opravilu, samodejno kot prejemnik opomnika označili tudi izvajalci opravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se izvajalci, kot prejemniki opomnika, ne bodo označi samodejno. Seveda pa lahko vse prejemnike vedno poljubno označujemo ob samem kreiranju opomnika.
  • FFPreklopObSpremembiDatumaPlana
   Vrsta podatka: Besedilo
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - menjava osebe, ki ji je naloga namenjena, ob spremembi različnih polj s strani druge osebe
   V tem polju naštejemo imena polj (definicija tabel), ob spremembi katerih naj se zamenja osebo, ki ji je naloga namenjena (kreator odgovorna oseba). Polja ločimo s podpičjem.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • FFPreklopObDodajanjuBrisanjuLastnosti
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - menjava osebe, ki ji je naloga namenjena, ob dodajanju, spremembi oziroma brisanju lastnosti s strani druge osebe
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se oseba, ki ji je naloga namenjena, zamenja (kreator odgovorna oseba) ob brisanju/spremembi/dodajanju lastnosti
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob brisanju/spremembi/dodajanju lastnosti oseba za opravilo te naloge ne zamenja.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • FFPreklopPosljiSporocilo
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Kvalifikator Flip-flop opravilo - pošiljanje elektrosnkih sporočil (app in zunanje) ob menjavi osebe, ki ji je naloga namenjena
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se osebi, ki je po določeni spremembi opravila zopet dobila nalogo, da to opravilo na tak ali drugačen način nadaljuje, pošlje sporočilo. E-pošta s povezavo na to opravilo pride tako med aplikacijska sporočila kot tudi na zunanji mail (v kolikor ima oseba tako določeno na svojih nastavitvah).
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob spremembi osebe, ki ji je dana naloga namenjena, ne pošlje elektronskega sporočila. Naloga se samo doda med čakajoča opravila.
   Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana.
   Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.
   Flip-flop opravila se prikazujejo na namiznem elementu "ZADNJIH DESET ČAKAJOČIH OPRAVIL UPORABNIKA". V spiskih se menjava osebe vidi v stolpcu "Naloga za".
  • ZaporedjePrikazaTipovOpravil
   Vrsta podatka: Besedilo
   Določanje zaporedja prikaza tipov opravil
   V zgornje polje se po želenem vrstnem redu zapišejo aplikacijski id-ji tipov. Ločimo jih z vejicami.
   Tipi opravil se kot meniji/izbirniki prikazujejo na koledarju, razporejanju opravil in na formah opravil.
   Vrstni red tipov se v aplikaciji lahko določi na treh mestih. Vsak naslednji pa prevlada nad prejšnjim.
   • Osebna nastavitev vsakega posameznika v meniju "Moje nastavitve" - ta prevlada nad vsemi nastavitvami, ki določajo zaporedje.
   • Splošna nastavitev ZaporedjePrikazaTipovOpravil (tu smo) - prevlada nad nastavitvijo na vsakem posameznem tipu opravil (forma Tip opravila)
   • Na sami formi kjer določamo, opišemo in dodajamo nove tipe opravila imamo polje "Meni sortiranje", ki deluje, če nimamo nastavitev pod točko 1 in/ali 2
  • NePrikazujTipovOpravilVMenuju
   Vrsta podatka: Besedilo
   Tipi aplikacijskih opravil, ki se ne smejo prikazovati v menijih aplikacije
   V to polje vpišemo aplikacijske id številke tipov opravil, ki se v aplikaciji ne smejo prikazovati in jih ločimo z vejicami. Seveda gre predvsem za tipe opravil, ki so že v osnovi dodani v aplikacijo in jih zato ne smemo brisati.
  • Privzeta vrednost za prenos opisov na zaopravila ponavljajočih opravil
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ponavljajoča opravila - prenašanje opisa in dodatnega opisa po nezaključenih opravilih v verigi do konca. Avtomatična oznaka kvalifikatorja »Prenesi opis na nezaključena zaopravila«
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se pri kreiranju ponavljajočih opravil avtomatično označi kvalifikator »Prenesi opis na nezaključena zaopravila«.
   V kolikor je ta kvalifikator označen se opis in dodatni opis opravila vedno kopirata tudi na vsa še nezaključena zaopravila, ki sledijo temu, ki ga urejamo. Seveda pa lahko kvalifikator ob vsakem dodajanju ponavljajočega opravila odstranimo tudi sami.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se kvalifikator ne označi avtomatično, ga pa seveda lahko sami označimo za vsako ponavljajoče opravilo posebej.
  • Privzeta vrednost za prenos lastnosti na zaopravila ponavljajočih opravil
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   V primeru, da je vključena pomeni, da se pri vsakem novem ponavljajočem opravilu kopirajo vse njegove lastnosti naprej po ponavljajočih opravilih do prvega zaključenega ponavljajočega opravila.
  • Privzeta vrednost za shranjevanje nastavitev na vsa v verigo povezana mama opravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Označenost kvalifikatorjev (Prenesi opis na nezaključena zaopravila, Prenesi lastnosti na nezaključena zaopravila) pri združevanju verig ponavljajočih opravil.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, nam ob združevanju verig dveh ali več ponavljajočih opravil prenese nastavitev kvalifikatorjev "Prenesi opis na nezaključena zaopravila" in "Prenesi lastnosti na nezaključena zaopravila" in sicer iz verige opravil na katerem smo - na verigo na katero smo naredili povezavo. (refresh - Preveri razpoložljivost)
   V kolikor sta nastavitvi označeni na tak način poskrbimo, da se opis, dodatni opis in lastnosti kopirajo po celotni združeni verigi nezaključenih opravil.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se te nastavitve ob povezavi ne prenesejo.
  • Opravila preverjanje prekrivanja resursov
   Vrsta podatka: Številka
   Aplikacija preveri, če je izbran resurs na opravilu v tem času že zaseden, nato pa reagira glede na to nastavitev.
   V kolikor je resurs v izbranem predvidenem času na opravilu ni zaseden, ga pač doda.
   V kolikor je resurs v predvidenem času zaseden pa lahko izberemo med tremi možnostmi;
   • 0 - Dovolimo prekrivanje - na opravilih dovolimo prekrivanje resursov (isti resurs uporabljen na dveh ali več opravilih na isti dan isto uro)
   • 1 - Opozorimo na prekrivanje - na opravilih dovolimo prekrivanje resursov (isti resurs uporabljen na dveh ali več opravilih na isti dan isto uro). Aplikacija nam vrne opozorilo in resurs doda.
   • 2 - Ne dovolimo prekrivanja - na opravilih ne dovolimo prekrivanja resursov. Aplikacija nam vrne opozorilo in resurs NE doda.
  • Opravila preverjanje prekrivanja odgovornih oseb
   Vrsta podatka: Številka
   Aplikacija preveri, če je izbrana odgovorna oseba na opravilu v izbranem času že zasedena, nato pa reagira glede na to nastavitev.
   V kolikor odgovorna oseba v izbranem predvidenem času na opravilu ni zasedena jo doda.
   V kolikor pa je odgovorna oseba v predvidenem času zasedena pa lahko izberemo med tremi možnostmi;
   • 0 - Dovolimo prekrivanje - na opravilih dovolimo, da je oseba lahko odgovorna oseba opravila, kljub temu, da je za ta termin že zasedena.
   • 1 - Opozorimo na prekrivanje - na opravilih dovolimo, da je oseba lahko odgovorna oseba opravila, kljub temu, da je za ta termin že zasedena. Aplikacija nam vrne opozorilo in odgovorno osebo opravila doda.
   • 2 - Ne dovolimo prekrivanja - na opravilih NE dovolimo, da je oseba, ki jo želimo dodati kot odgovorno osebo že zasedena za izbrani termin. Aplikacija nam vrne opozorilo in odgovorne osebe NE doda.

    Pozor - da aplikacija zasedenost preverja, moramo preden dodamo odgovorno osebo, dodati predviden čas začetka in zaključka opravila.
  • Opravila preverjanje prekrivanja izvajalcev
   Vrsta podatka: Številka
   Aplikacija preveri, če je izbrani izvajalec na opravilu v izbranem času že zaseden, nato pa reagira glede na to nastavitev.
   V kolikor izvajalec v izbranem predvidenem času na opravilu ni zaseden ga doda.
   V kolikor pa je izvajalec v predvidenem času zaseden, pa lahko izberemo med tremi možnostmi;
   • 0 - Dovolimo prekrivanje - na opravilih dovolimo, da je oseba lahko izvajalec opravila, kljub temu, da je za ta termin že zasedena.
   • 1 - Opozorimo na prekrivanje - na opravilih dovolimo, da je oseba lahko izvajalec opravila, kljub temu, da je za ta termin že zasedena. Aplikacija nam vrne opozorilo in izbranega izvajalca opravila doda.
   • 2 - Ne dovolimo prekrivanja - na opravilih NE dovolimo, da je oseba, ki jo želimo dodati kot izvajalca že zasedena za izbrani termin. Aplikacija nam vrne opozorilo in izvajalca NE doda.

    Pozor - da aplikacija zasedenost preverja, moramo preden dodamo izvajalca, dodati predviden čas začetka in zaključka opravila.
  • Opravila preverjanje prekrivanja udeležencev
   Vrsta podatka: Številka
   Aplikacija preveri, če je izbrani udeleženec na opravilu v izbranem času že zaseden, nato pa reagira glede na to nastavitev.
   V kolikor udeleženec v izbranem predvidenem času na opravilu ni zaseden ga doda.
   V kolikor pa je udeleženec v predvidenem času zaseden, pa lahko izberemo med tremi možnostmi;
   • 0 - Dovolimo prekrivanje - na opravilih dovolimo, da je oseba lahko udeleženec opravila, kljub temu, da je za ta termin že zasedena.
   • 1 - Opozorimo na prekrivanje - na opravilih dovolimo, da je oseba lako udeleženec opravila, kljub temu, da je za ta termin že zasedena. Aplikacija nam vrne opozorilo in izbranega udeleženca opravila doda.
   • 2 - Ne dovolimo prekrivanja - na opravilih NE dovolimo, da je oseba, ki jo želimo dodati kot udeleženca že zasedena za izbrani termin. Aplikacija nam vrne opozorilo in udeleženca NE doda.

    Pozor - da aplikacija zasedenost preverja, moramo preden dodamo udeleženca, dodati predviden čas začetka in zaključka opravila.
  • Ponavljajoča opravila preverjanje resursov
   Vrsta podatka: Številka
   Aplikacija preveri, če je izbran resurs na ponavljajočih opravilih v želenem terminu že zaseden, nato pa reagira glede na to nastavitev.
   V kolikor je resurs v izbranem predvidenem času na opravilu ni zaseden, naredi vsa želena zaopravila.
   V kolikor je resurs že uporabljen na enem ali več opravilih, ki se časovno prekrivajo z opravili, ki jih želimo kreirati, pa lahko izberemo med tremi možnostmi;
   • 0 - Dovolimo prekrivanje - na ponavljajočih opravilih dovolimo prekrivanje resursov.
   • 1 - Opozorimo na prekrivanje - aplikacija nam vrne opozorilo, da je resurs v tistem terminu že zaseden, a nam dopusti, da kreiramo ponavljajoča opravila.
   • 2 - Ne dovolimo prekrivanja - aplikacija nam vrne opozorilo, da je resurs v tistem terminu že zaseden in nam NE dovoli kreiranje ponavljajočih opravil, dokler konfliktov ne rešimo.
  • Ponavljajoča opravila preverjanje odgovorne osebe
   Vrsta podatka: Številka
   Aplikacija preveri, če je izbrana odgovorna oseba na ponavljajočih opravilih v želenem terminu že zasedena, nato pa reagira glede na to nastavitev.
   V kolikor odgovorna oseba v izbranem predvidenem času na opravilu ni zasedena, naredi vsa želena zaopravila.
   V kolikor je odgovorna oseba že na enem ali več opravilih, ki se časovno prekrivajo z opravili, ki jih želimo kreirati, pa lahko izberemo med tremi možnostmi;
   • 0 - Dovolimo prekrivanje - na ponavljajočih opravilih dovolimo prekrivanje odgovornih oseb.
   • 1 - Opozorimo na prekrivanje - aplikacija nam vrne opozorilo, da je odgovorna oseba v tistem terminu že zasedena, a nam dopusti, da kreiramo ponavljajoča opravila.
   • 2 - Ne dovolimo prekrivanja - aplikacija nam vrne opozorilo, da je odgovorna oseba v tistem terminu že zasedena in nam NE dovoli kreiranje ponavljajočih opravil, dokler konfliktov ne rešimo.
  • Ponavljajoča opravila preverjanje izvajalcev
   Vrsta podatka: Številka
   Aplikacija preveri, če je izbrani izvajalec (lahko jih je več) na ponavljajočih opravilih v želenem terminu že zaseden, nato pa reagira glede na to nastavitev.
   V kolikor noben izvajalec v izbranem predvidenem času na opravilu ni zaseden, naredi vsa želena zaopravila.
   V kolikor je en ali več izvajalcev že na enem ali več opravilih, ki se časovno prekrivajo z opravili, ki jih želimo kreirati, pa lahko izberemo med tremi možnostmi;
   • 0 - Dovolimo prekrivanje - na ponavljajočih opravilih dovolimo prekrivanje izvajalcev - izvajalci so lahko v istem terminu vključeni na druga opravila.
   • 1 - Opozorimo na prekrivanje - aplikacija nam vrne opozorilo, da je en ali več izvajalcev v tistem terminu že zasedenih (našteje vse), a nam dopusti, da kreiramo ponavljajoča opravila
   • 2 - Ne dovolimo prekrivanja - aplikacija nam vrne opozorilo, da je en ali več izvajalcev v tistem terminu že zasedenih in nam NE dovoli kreiranje ponavljajočih opravil, dokler konfliktov ne rešimo.
  • Ponavljajoča opravila preverjanje udeležencev
   Vrsta podatka: Številka
   Aplikacija preveri, če je izbrani udeleženec (lahko jih je več) na ponavljajočih opravilih v želenem terminu že zaseden, nato pa reagira glede na to nastavitev.
   V kolikor noben udeleženec v izbranem predvidenem času na opravilu ni zaseden, naredi vsa želena zaopravila.
   V kolikor je en ali več udeležencev že na enem ali več opravilih, ki se časovno prekrivajo z opravili, ki jih želimo kreirati, pa lahko izberemo med tremi možnostmi;
   • 0 - Dovolimo prekrivanje - na ponavljajočih opravilih dovolimo prekrivanje udeležencev - udeleženci so lahko v istem terminu vključeni na druga opravila.
   • 1 - Opozorimo na prekrivanje - aplikacija nam vrne opozorilo, da je en ali več udeležencev v tistem terminu že zasedenih (našteje vse), a nam dopusti, da kreiramo ponavljajoča opravila.
   • 2 - Ne dovolimo prekrivanja - aplikacija nam vrne opozorilo, da je en ali več udeležencev v tistem terminu že zasedenih in nam NE dovoli kreiranje ponavljajočih opravil, dokler konfliktov ne rešimo.
  • Opomnik privzeto pošiljanje udeležencem
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Samodejna oznaka prejemnika "Udeleženci", na opomnikih kreiranih iz opravila.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se bodo ob dodajanju novega opomnika na opravilu, samodejno kot prejemniki opomnika označili tudi udeleženci opravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se udeleženci, kot prejemniki opomnika, ne bodo označi samodejno. Seveda pa lahko vse prejemnike vedno poljubno označujemo ob samem kreiranju opomnika.
  • ZakleniZakljucenaOpravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Zaključeno opravilo je/ni možno spreminjati
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se vsako zaključeno opravilo znotraj aplikacije zaklene za urejanje. Urejanje opravila je možno tako le, če se le to omogoči - in sicer s klikom na ukazni gumb "Odkleni za urejanje". Vsaka sprememba se beleži z lastnostmi.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ob zaključku opravila le-ta še vedno lahko ureja, a se vsaka sprememba beleži z lastnostmi.
  • ZapisiPopravljanjeZakljucenegaOpravila
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Beleženje popravkov zaključenih opravil z lastnostmi
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se vsako popravljanje že zaključenega opravila zabeleži med lastnosti s časom in imenom osebe, katere uporabnik je spreminjal opravilo.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se popravljanje že zaključenega opravila ne beleži.
  • VkljucevanjeDodatnegaOpisaVMailu
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Elektronsko sporočilo (mail), ki je poslan iz forme opravil lahko vsebuje tudi dodaten opis
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, maili, ki jih pošiljamo iz forme opravil, poleg opisa, vsebujejo tudi polje "Dodaten opis".
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, polja "Dodaten opis" ni v mailih, ki jih pošiljamo iz forme opravil.
  • VkljucevanjeKomentarjevVMailu
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Elektronsko sporočilo (mail), ki je poslan iz forme opravil lahko vsebuje tudi komentarje opravila
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena maili, ki jih pošiljamo iz forme opravil, poleg opisa, vsebujejo tudi vse dodane komentarje tega opravila.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, komentarjev ni v mailih, ki jih pošiljamo iz forme opravil.
  • Prikazuj šifre kontaktov pri izvajalcih in udeležencih
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Opravila - prikaz šifer kontaktnih oseb pri imenih izvajalcev in udeležencev na opravilih
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se poleg dodanih izvajalcev in udeležencev na opravilih prikazuje tudi šifra teh kontaktnih oseb.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se šifra poleg kontaktnih oseb (izvajalci in udeleženci na opravilih) ne izpiše.
  • Zaključi opravila pri premiku v preteklost na koledarju
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Opravila - pri premiku opravila na koledarju v preteklost, se pravilo iz planiranega predela v izvedeno
  • Terensko_delo-lastnost-1-sklop
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Opravila tip Terensko delo - prikaže prvi sklop dodatnih lastnosti
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na opravilih tipa Terensko delo prikaže PRVI sklop dodatnih lastnosti Neoznačeno - v kolikor je nastavitev ni označena, se na opravilih tipa Terensko delo prvi sklop dodatnih lastnosti ne prikaže
  • Terensko_delo-lastnost-2-sklop
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Opravila tip Terensko delo - prikaže drugi sklop dodatnih lastnosti
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na opravilih tipa Terensko delo prikaže DRUGI sklop dodatnih lastnosti Neoznačeno - v kolikor je nastavitev ni označena, se na opravilih tipa Terensko delo drugi sklop dodatnih lastnosti ne prikaže
  • Terensko_delo-lastnost-3-sklop
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Opravila tip Terensko delo - prikaže tretji sklop dodatnih lastnosti
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na opravilih tipa Terensko delo prikaže TRETJI sklop dodatnih lastnosti Neoznačeno - v kolikor je nastavitev ni označena, se na opravilih tipa Terensko delo tretji sklop dodatnih lastnosti ne prikaže
  • SteviloMinutZaMinutnoZapiranjeOpravil
   Vrsta podatka: Številka
   Koliko minut naj ima opravilo, ki ga zaključujemo z gumbom za minutno zaključevanje
  • PrikaziGumbZaTerenskoDeloNaNamizju
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ali naj se na namizju prikaže gumb za terensko delo

  Sklop 42 - Nastavitev registracije

  • PrijavaObPotrditviHASHRegistracije
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prijava v spletno trgovino skupaj s potrditvijo registracije s strani kupca
   Ob registraciji v spletno trgovino kupec lahko dobil mail s povezavo za potrditev registracije. Ob kliku na to povezavo se registracija potrdi (uporabnik dobi kvalifikator "Osnovna prijava www")
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, uporabnika ob kliku na to povezavo avtomatično prijavi samodejno v trgovino.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, uporabnik ob kliku na to povezavo v mejlu ne prijavi v trgovino.

  Sklop 44 - Nastavitve elektronskih novic

  • ZaporedjeSinhronizacije
   Vrsta podatka: Besedilo
   Po prioriteti razvrščene tabele za povezovanje elektronskih naslovov s partnerji
   Pri povezovanju elektronskih naslovov in partnerjev na tem mestu določimo prioriteto. V kolikor imamo elektronski naslov, ki ni povezan na partnerja znotraj aplikacije, ob kliku na ukazni gumb za sinhronizacijo elektronskih naslovov in partnerjev, aplikacija poišče možne partnerje med kontakti in poslovnimi stiki. V kolikor imamo isti e-naslov vpisan tako med poslovnimi stiki kot med kontakti, na tem mestu povemo s katerim naj se poveže prosti naslov.
   V polje po prioritetni vrsti vpišemo id DWM tabel in jih ločimo z vejicami.
  • Privzeti e-naslovi za pošiljanje testnih e-novic
   Vrsta podatka: Besedilo
   Privzeti e-naslovi za pošiljanje testnih e-novic
   V to polje vpišemo privzete e-naslove, kateri se avtomatično napolnijo v polje "E-naslovi za testno novico:" pri E-novicah ampak samo v primeru, če nimamo že shranjenih testnih e-naslovov za dotično novico.
  • Link za preusmeritev po odjavi
   Vrsta podatka: Besedilo
   Odjava od elektronskih novic - stran za prikaz odjave
   V polje vpišemo povezavo (link) do strani, kamor bo usmerilo naročnika novic, ki bo kliknil na povezavo za odjavo v prejeti elektronski novici, ki smo jo poslali preko naše aplikacije.
  • Link za preusmeritev po prijavi
   Vrsta podatka: Besedilo
   Prijava na elektronske novice - stran za prikaz prijave
   V polje vpišemo povezavo (link) do strani, kamor bo usmerilo naročnika novic, ki bo kliknil na povezavo za potrditev prijave na novice v prejetem elektronskem sporočilu, ki smo jo poslali preko naše aplikacije.
  • Link za izpis napak pri novicah
   Vrsta podatka: Besedilo
   Prijava na elektronske novice - stran za izpis napak pri potrjevanju
   V polje vpišemo povezavo (link) do strani, kamor bo usmerilo naročnika novic, ki bo kliknil na povezavo za potrditev prijave na novice v prejetem elektronskem sporočilu, ki smo jo poslali preko naše aplikacije, kadar pride do napake pri potrjevanju.

  Sklop 45 - Nastavitev opomnikov

  • Zadeva_1_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Zadeva maila za prvi opomnik, če odgovorna oseba ni prevzela opravila. Mail dobi odgovorna oseba.
   Kreator da opomnik na opravilu, ki mu je določil rok. V kolikor odgovorna oseba ne prevzame opravila se po preteku določenega procenta časa do preteka roka sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 1 - prva številka).
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisTeskt_1_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Neoblikovano besedilo za prvi opomnik, če odgovorna oseba ni prevzela opravila. Mail dobi odgovorna oseba.
   Kreator da opomnik na opravilu, ki mu je določil rok. V kolikor odgovorna oseba ne prevzame opravila se po preteku določenega procenta časa do preteka roka sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 1 - prva številka).
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisHtml_1_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Oblikovano besedilo (html) za prvi opomnik, če odgovorna oseba ni prevzela opravila. Mail dobi odgovorna oseba.
   Kreator da opomnik na opravilu, ki mu je določil rok. V kolikor odgovorna oseba ne prevzame opravila se po preteku določenega procenta časa do preteka roka sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 1 - prva številka).
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • Zadeva_2_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Zadeva maila za drugi opomnik, če odgovorna oseba ni prevzela opravila. Mail dobi tako odgovorna oseba kot tudi kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilu, ki mu je določil rok. V kolikor odgovorna oseba ne prevzame opravila se po preteku določenega procenta časa do preteka roka sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 2 - druga številka).
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisTeskt_2_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Neoblikovano besedilo za drugi opomnik, če odgovorna oseba ni prevzela opravila. Mail dobi tako odgovorna oseba kot tudi kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilu, ki mu je določil rok. V kolikor odgovorna oseba ne prevzame opravila se po preteku določenega procenta časa do preteka roka sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 2 - druga številka).
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • Zadeva_6_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Zadeva četrtega maila, ki nam sporoča, da je pretekel rok nekega opravila. Mail dobita tako odgovorna oseba kot kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku roka se razpošlje ta mail.
   Glej nastavitev ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 6 - šesta številka, ki je navadno 100).
   Mail dobita odgovorna oseba in kreator opravila.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisHtml_2_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Oblikovano besedilo (html) za drugi opomnik, če odgovorna oseba ni prevzela opravila. Mail dobi tako odgovorna oseba kot tudi kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilu, ki mu je določil rok. V kolikor odgovorna oseba ne prevzame opravila se po preteku določenega procenta časa do preteka roka sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 2 - druga številka).
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • Zadeva_3-1_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Zadeva maila za opomnik, ko čas za prevzem opravila preteče. Mail dobi kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilu, ki mu je določil rok. V kolikor odgovorna oseba ne prevzame opravila se po preteku določenega procenta časa do preteka roka sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 3 - tretja številka).
   Kreator po tem času dobi mail, da odgovorna oseba opravila ni prevzela. To opravilo se zaključi. Kreira pa se novo opravilo, ki je kopija prejšnjega, kot odgovorno osebo pa se doda kreatorja prvega neprevzetega opravila.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisTeskt_3-1_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Neoblikovano besedilo maila za opomnik, ko čas za prevzem opravila preteče. Mail dobi kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilu, ki mu je določil rok. V kolikor odgovorna oseba ne prevzame opravila se po preteku določenega procenta časa do preteka roka sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 3 - tretja številka).
   Kreator po tem času dobi mail, da odgovorna oseba opravila ni prevzela. To opravilo se zaključi. Kreira pa se novo opravilo, ki je kopija prejšnjega, kot odgovorno osebo pa se doda kreatorja prvega neprevzetega opravila.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisHtml_3-1_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Oblikovano besedilo (html) maila za opomnik, ko čas za prevzem opravila preteče. Mail dobi kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilu, ki mu je določil rok. V kolikor odgovorna oseba ne prevzame opravila se po preteku določenega procenta časa do preteka roka sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 3 - tretja številka).
   Kreator po tem času dobi mail, da odgovorna oseba opravila ni prevzela. To opravilo se zaključi. Kreira pa se novo opravilo, ki je kopija prejšnjega, kot odgovorno osebo pa se doda kreatorja prvega neprevzetega opravila.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • Zadeva_3_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Zadeva maila po preteku prvega dela časa do roka. Mail dobi odgovorna oseba opravila.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku določenega procenta časa do preteka roka se sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 3 - tretja številka).
   Odgovorna oseba po tem času dobi mail.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisTeskt_3_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Neoblikovano besedilo maila za opomnik, ki ga dobil odgovorna oseba po preteku prvega dela časa do roka.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku določenega procenta časa do preteka roka se sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 3 - tretja številka).
   Odgovorna oseba po tem času dobi mail.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisHtml_3_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Oblikovano besedilo (html) maila za opomnik, ki ga dobil odgovorna oseba po preteku prvega dela časa do roka.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku določenega procenta časa do preteka roka se sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 3 - tretja številka).
   Odgovorna oseba po tem času dobi mail.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • Zadeva_4_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Zadeva maila po preteku drugega dela časa do roka. Mail dobi odgovorna oseba opravila.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku določenega procenta časa do preteka roka se sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 4 - četrta številka).
   Odgovorna oseba po tem času dobi mail.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisTeskt_4_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Neoblikovano besedilo maila za opomnik, ki ga dobil odgovorna oseba po preteku drugega dela časa do roka.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku določenega procenta časa do preteka roka se sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 4 - četrta številka).
   Odgovorna oseba po tem času dobi mail.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisHtml_4_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Oblikovano besedilo (html) maila za opomnik, ki ga dobil odgovorna oseba po preteku drugega dela časa do roka.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku določenega procenta časa do preteka roka se sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 4 - četrta številka).
   Odgovorna oseba po tem času dobi mail.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • Zadeva_5_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Zadeva tretjega maila, ki ga dobi odgovorna oseba, ki še ni zaključila delegiranega opravila. To je tudi zadnji opomnik. Mail dobi tudi kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku določenega procenta časa do preteka roka se sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 5 - peta številka).
   Mail dobita odgovorna oseba in kreator opravila.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisTeskt_5_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Neoblikovano besedilo tretjega maila, ki ga dobi odgovorna oseba, ki še ni zaključila delegiranega opravila. To je tudi zadnji opomnik. Mail dobi tudi kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku določenega procenta časa do preteka roka se sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 5 - peta številka).
   Mail dobita odgovorna oseba in kreator opravila.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisHtml_5_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Oblikovano besedilo (html) tretjega maila, ki ga dobi odgovorna oseba, ki še ni zaključila delegiranega opravila. To je tudi zadnji opomnik. Mail dobi tudi kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku določenega procenta časa do preteka roka se sproži opomnik. Ti procenti so določeni v nastavitvi ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 5 - peta številka).
   Mail dobita odgovorna oseba in kreator opravila.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisTeskt_6_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Neoblikovano besedilo četrtega maila, ki ob preteku roka dobita tako odgovorna oseba kot kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku roka se razpošlje ta mail.
   Glej nastavitev ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 6 - šesta številka, ki je navadno 100).
   Mail dobita odgovorna oseba in kreator opravila.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • OpisHtml_6_0
   Vrsta podatka: Besedilo
   Oblikovano besedilo (html) četrtega maila, ki ob preteku roka dobita tako odgovorna oseba kot kreator opravila.
   Kreator da opomnik na opravilo, ki mu je določil rok. Odgovorna oseba je opravilo prevzela, ni pa ga še zaključila. Po preteku roka se razpošlje ta mail.
   Glej nastavitev ProcentiZaOpominjanjeTaskov (to je opomnik 6 - šesta številka, ki je navadno 100).
   Mail dobita odgovorna oseba in kreator opravila.
   Tagi, ki jih v teh mejlih lahko uporabljamo:
   • NASLOV_OPRAVILA - naslov opravila
   • ROK_DATUM - rok, ki je vpisan na tem opravilu
   • NASLOV_Z_LINKOM - naslov opravila, ki je v obliki povezave na to opravilo
   • KREATOR - kreator opravila
   • POJDI_NA_LINK_TXT - izpis celotne povezave do tega opravila
   • ODG_OSEBA - odgovorna oseba opravila
  • Zadeva_Splosni
   Vrsta podatka: Besedilo
   Privzeti naslov sporočila opomnika, če ni nastavljen
   V to polje vpišemo privzeti naslov sporočila opomnika, ki se uporabi, če na opomniku to polje ni bilo izpolnjeno.
  • OpisTeskt_Splosni
   Vrsta podatka: Besedilo
   Tekstni del sporočila splošnega opomnika
   V to polje vpišemo textni del sporočila opomnika. Uporabimo lahko značke za zamenjavo:
   • [SENDER] - Ime pošiljatelja
   • [MSG_TEXT] - Vsebina sporočila opomnika
   • [REMINDER_LINK] - Naslov opomnika v aplikaciji
   • [REMINDER_NAME] - Ime opomnika ali opravila
  • OpisHtml_Splosni
   Vrsta podatka: Besedilo
   HTML oblikovan del sporočila splošnega opomnika
   V to polje vpišemo oblikovani del sporočila opomnika. Uporabimo lahko značke za zamenjavo:
   • [SENDER] - Ime pošiljatelja
   • [MSG_TEXT] - Vsebina sporočila opomnika
   • [REMINDER_LINK] - Naslov opomnika v aplikaciji
   • [REMINDER_NAME] - Ime opomnika ali opravila

  Sklop 47 - Nastavitev delovnega časa

  • Normalen delovni čas v minutah
   Vrsta podatka: Številka
   Delovni čas - delovnik izražen v minutah za avtomatsko zaključevanje delovnega časa - običajen delovni dan podjetja
   V polje vpišemo v minutah določen delovni čas, ki na splošno velja v podjetju. V kolikor oseba ne zaključi delovnega časa oziroma ga pozabi zaključiti, se ta zaključi avtomatično po preteku minutaže, ki je vpisana v nastavitev "Maximalen delovni čas v minutah". Delovni čas pa zaključi tako, da začetku prišteje tu vpisano število minut.
   Ob tem obvesti nadzornika, kontaktno osebo, katere aplikacijski id smo vpisali v nastavitev "Nadzorniki delovnega časa".
  • Maximalen delovni čas v minutah
   Vrsta podatka: Številka
   Delovni čas - delovnik izražen v minutah za avtomatsko zaključevanje delovnega časa - prekinitev nezaključenih opravil "Delovni čas" po preteku časa določenega s to nastavitvijo
   V polje vpišemo v minutah določen čas, ki lahko preteče, da se smatra opravilo tipa "Delovni čas" za "pozabljenega" - se pravi, da nekdo ni pravilno zaključil delovnika. V kolikor oseba ne zaključi delovnega časa oziroma ga pozabi zaključiti, se ta zaključi avtomatično po preteku tu določenega časa. Delovni čas pa zaključi tako, da začetku prišteje v nastavitvi "Normalen delovni čas v minutah" vpisano število minut.
   Ob tem obvesti nadzornika, kontaktno osebo, katere aplikacijski id smo vpisali v nastavitev "Nadzorniki delovnega časa
  • Nadzorniki delovnega časa
   Vrsta podatka: Besedilo
   Delovni čas - nezaključena opravila tipa "Delovni čas"
   V kolikor zaposleni ne zaključi opravila tipa "Delovni čas" se le ta po določenem času zaključi avtomatično
   (glej nastavitvi Normalen delovni čas v minutah in Maximalen delovni čas v minutah).
   O tem aplikacija obvesti nadzornike - kontaktne osebe, katerih aplikacijski id smo navedli v tej nastavitvi. Nadzornikov je lahko več - ločimo jih z vejico.

  Sklop 48 - Nastavitve dokumentov

  • PosljiKotPriponko
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Dokumenti - dodaj dokument v skupno rabo - deljena datoteka se pošlje kot priponka
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, nam aplikacija, ko želimo dati dokument v skupno rabo, v pojavnem oknu avtomatično označi polje "Pošlji kot priponko".
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ta nastavitev ne označi.
   To polje pa lahko v samem pojavnem oknu označimo oziroma odznačimo tudi ročno.
  • NajvecjaVelikostDatotekaZaPosiljanje
   Vrsta podatka: Številka
   Dokumenti - dodaj dokument v skupno rabo - dovoljena velikost deljene datoteke (mb).
   V to nastavitev vpišemo celo številko, ki ponazarja velikost datotek v Mb, ki je še dovoljena, da lahko dokument dodamo v skupno rabo.
  • SteviloDniZaPotekSkupneRabeDokumenta
   Vrsta podatka: Številka
   Dokumenti - dodaj dokument v skupno rabo - število dni, ko je še omogočen dostop do dokument danega v souporabo
   Na dokumentih dodanih v aplikacijo imamo ukazni gumb "Dodaj dokument v skupno rabo", ki odpre pojavno okno v katerem določimo parametre dostopa do tega dokumenta, preden ga dejansko pošljemo uporabniku.
   Med temi parametri je tudi nastavljen datum do katerega bo imela oseba, kateri povezavo do dokumenta pošljemo, tudi dostop do njega. V to nastavitev vpišemo število dni, ki jih aplikacija prišteje trenutnemu datumu in ga izpiše v polju "Datum preteka souporabe".
  • DokumentIzPredlogeVPDF
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Dokumenti - ustvari dokument iz predloge - format kreiranega dokumenta iz docx v pdf
   V aplikaciji lahko naredimo predloge dokumentov, ki jih potem lahko prikličemo v različne konce. Glede na formo se v take dokumente avtomatično dodajo podatki, ki smo jih na to formo vpisali.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se tako dodani (docx) dokumenti avtomatično pretvorijo v pdf datoteke. S tem postanejo varne pred spreminjanjem.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, tako dodane datoteke ostanejo v osnovnem formatu.

  Sklop 49 - Nastavitve povezav

  • Vejice so -
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - vejica ali črtica -
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se vse vejice v povezavah, na spletnih straneh in dinamičnih podatkih, zamenjajo s pomišljaji -.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, presledki v govorečih linkih ostanejo.
  • Normaliziraj linke
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - posebni znaki in strešice
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se na povezavi za spletne strani in dinamične podatke vse črki, ki veljajo za posebne znake in vse črke s strešicami spremenijo v normalne znake in črke brez strešic.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, posebnih znakov in črk s strešicami iz linkov ne pobriše.
  • Linki samo male črke
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - male ali velike črke
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se ob shranjevanju govorečih linkov vse velike črke spremenijo v male.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se velikost črk v povezavah, na spletnih straneh in dinamičnih podatkih, ne spreminjajo.
  • Preseledki so -
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - presledek ali črtica -
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se vsi presledki v povezavah, na spletnih straneh in dinamičnih podatkih, zamenjajo s pomišljaji -.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, presledki v govorečih linkih ostanejo.
  • Namesto V Košarico
   Vrsta podatka: Številka
   Besedilo namesto gumba "V košarico", če je cena artikla 0 in je označeno, da artikla brez cene ne prodajamo.
   V kolikor ima artikel ceno 0 imam v aplikaciji nastavitev »Blakada artiklov brez cene«, ki označena onemogoči nakup takega artikla in sicer tako, da skrije gumb »V košarico«. Namesto tega se lahko izpiše poljubno besedilo, ki ga dodamo med Spletna stran - Besedila. V to polje pa vpišemo id tega besedila.
  • Kaži predstavitve kategorij VPC
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prikaz predstavitve kategorije v spletni trgovini pri prijavi (vp, b2b)
   Na kategorijah imamo možnost dodajanja predstavitve (ukazna vrstica - »Dodaj predstavitev«), ki se pokaže tudi v spletni trgovini na vrhu strani, ko izberemo to kategorijo.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se predstavitev, v kolikor je vpisana, prikaže na strani želene kategorije, a le tistim uporabnikom, ki so v trgovino prijavljeni.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se predstavitev na strani ne prikaže.
  • Kaži predstavitve kategorij MPC
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Prikaz predstavitve kategorije v spletni trgovini brez prijave (mp)
   Na kategorijah imamo možnost dodajanja predstavitve (ukazna vrstica - »Dodaj predstavitev«), ki se pokaže tudi v spletni trgovini na vrhu strani, ko izberemo to kategorijo.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se predstavitev, v kolikor je vpisana, prikaže na strani želene kategorije, a le tistim uporabnikom, ki v trgovino niso prijavljeni.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se predstavitev na strani ne prikaže.

  Sklop 50 - Nastavitve sinhronizacije SAOP

  • SAOPSyncProductName
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ob sinhronizaciji artikla se vedno posinhronizira tudi ime artikla
  • SAOPSyncProductDescription
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ob sinhronizaciji artikla se vedno posinhronizira tudi opis artikla
  • SAOPSyncProductEAN
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ob sinhronizaciji artikla se vedno posinhronizira tudi EAN številko artikla
  • SAOPSyncProductUnit
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ob sinhronizaciji artikla se vedno posinhronizira tudi enota artikla
  • SAOPSyncProductSearchName
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ob sinhronizaciji artikla se vedno posinhronizira tudi opis za iskanje v akcijski opis
  • SAOP OrderBook MPC
   Vrsta podatka: Besedilo
  • SAOP OrderBook VPC
   Vrsta podatka: Besedilo
  • SAOP AnalyticsID
   Vrsta podatka: Besedilo
  • SAOP WareHouseID
   Vrsta podatka: Besedilo
  • SAOP PriceList1
   Vrsta podatka: Besedilo
  • SAOP PriceList2
   Vrsta podatka: Besedilo

  Sklop 51 - Nastavitve sinhronizacije VASCO

  • Vasco-Konto-16-OsnovnaStopnja
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za osnovno stopnjo DDV za izvoz nabavnih računov
  • Vasco-Konto-16-ZnižanaStopnja
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za osnovno stopnjo DDV za izvoz nabavnih računov
  • Vasco-Konto-41-StroškiStoritev
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za stroške storitev
  • Vasco-Konto-66-NabavaBlaga
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za nabavo blaga
  • Vasco-Konto-26-ZnižanaStopnjaKnjige
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za znižano stopnjo DDV za knjige za izvoz prodajnih računov
  • Vasco-Simbol-Prodajni
   Vrsta podatka: Številka
   Simbol, ki se pri izvozu v Vasco postavi za prodajne račune
  • Vasco-Simbol-Nabavni
   Vrsta podatka: Številka
   Simbol, ki se pri izvozu v Vasco postavi za nabavne račune
  • Vasco-Konto-12-KupciDomači
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za terjatve do domačih kupcev
  • Vasco-Konto-12-KupciEU
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za terjatve do kupcev znotraj EU
  • Vasco-Konto-12-KupciTuji
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za terjatve do kupcev v tujini
  • Vasco-Konto-76-StoritveDoma
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za prohodke storitev domačih partnerjev
  • Vasco-Konto-76-StoritveEU
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za prohodke storitev partnerjev znotraj EU
  • Vasco-Konto-76-StoritveTujina
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za prohodke storitev tujih partnerejev
  • Vasco-Konto-76-BlagoDoma
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za prohodke od prodaje blaga domačim kupcem
  • Vasco-Konto-76-BlagoEU
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za prohodke od prodaje blaga kupcem znotraj EU
  • Vasco-Konto-76-BlagoTuji
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za prohodke od rodaje blaga tujim kupcem
  • Vasco-Konto-26-OsnovnaStopnja
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za osnovno stopnjo DDV za izvoz prodajnih računov
  • Vasco-Konto-26-ZnižanaStopnja
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za znižano stopnjo DDV za izvoz prodajnih računov
  • Vasco-Konto-22-Domači
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za terjatve dobaviteljev doma
  • Vasco-Konto-22-Tuji
   Vrsta podatka: Številka
   Konto, ki se uporablja za terjatve dobaviteljev iz tujine

  Sklop 52 - Nastavitve proizvodnje

  • DefaultImeProduktaIzProizvodnje
   Vrsta podatka: Besedilo
   Privzeto ime proizvedenega artikla.
   Uporabnimo lahko spremenljivke:[ST_DN] - Številka delovnega naloga [SKLOP] - Zaporedna številka sklopa na delovnem nalogu
  • DefaultSkladisceProduktaIzProizvodnje
   Vrsta podatka: Številka
   S_ID privzetega skladišča za proizvedene artikle.
  • Odštej rezervacije artiklov iz zaloge
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Če je vklopljeno se rezervacije artiklov odštevajo iz zaloge, tako da se vrača dejanska zdrava zaloga.
  • Privzeto skladišče za materiale proizvodnje
   Vrsta podatka: Besedilo
   Eno ali več skladišč ločenih z vejico.
  • Pri knjiženju DN ne preverjaj zaloge raztresenih artiklov
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Če je vklopljeno se ne preverja zaloga za raztresene artikle pri knjiženju DN.
  • Privzeti PS za proizvodnjo
   Vrsta podatka: Povezava na drugo tabelo
   Poslovni stik, ki se kot privzeti nastavi na novem DN
  • Dovoli ročno zaključevanje DN
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ali lahko uporabnik označi kvalifikator "zaključeno" na delovnem nalogu
  • Dovoli različne sestavnice v eni vrstici DN
   Vrsta podatka: Potrditveno polje
   Ali dovolimo, da imamo lahko v isti vrstiuci delovnega naloga različne sestavnice za izdelavo istega artikla
  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti