Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Dinamična vsebina

  641
  Opis

  Spletna stran => Dinamične vsebine 

  Dinamična vsebina se od statične razlikuje predvsem v tem, da je fleksibilnost prikaza vsebin na spletni strani veliko večja, vezana na različne parametre, ki opredelijo prikazovanje same vsebine.
  Parametri, ki opredeljujejo prikazovanje so vezani na tip dinamične vsebine ali/in na podskupino dinamične skupine. V teh skupinah pa lahko podatke razvrstimo (padajoče, naraščajoče ali naključno) po različnih poljih, datumih, obdobjih prikazovanja, …

  Vse te opredelitve naredimo že pri kreiranju spletne strani. Kasneje nam o tem ni potrebno več razmišljati. Vsebino vpišemo, izpolnimo predpisana polja – vse ostalo pa se bo naredilo samo.
  Pa poglejmo katera polja nam aplikacija ponudi že na začetku.

  Datum vnosa – Datum vnosa se napolni avtomatično, ko se podatek prvič shrani. V kolikor imamo prikazovanje vezano na datum objave je ta datum tisti, ki se upošteva pri razporeditvi. V kolikor podatek popravimo sami in ga nastavimo v prihodnost, nam tega podatka ne bo prikazalo na spletni strani.

  Vsa spodaj našteta polja se izpolnjujejo po potrebi/želji. Lahko se izpisujejo ali pa ne, po njih se lahko podatki tudi razvrščajo po strani.

  Link – to polje je bilo prvenstveno namenjeno povezavam na zunanje strani, predvsem ko je šlo za članke, ki so se sklicevali na druge spletne strani. Uporablja pa se ga lahko za poljubne informacije.

  Vir – to polje je bilo prvenstveno namenjeno virom na podlagi katerih je bil članek napisan.

  Avtor – V to polje se vpiše ime avtorja članka.

  Kategorija – v kolikor imamo spletno stran organizirano tako, da imamo več različnih tipov dinamične vsebine – recimo več vrst novic (novice, za prvo stran, novice iz področja znanosti, novice iz področja kulture...), lahko na tem mestu izberemo, kateri kategoriji vsebina paše. Vsaka izmed teh kategorij se lahko kaže na drugačen način in na drugih straneh kot ostale kategorije. Določi se jih ob kreiranju spletne strani.

  Jezik – aplikacija InMaster seveda podpira večjezičnost in v kolikor imamo spletno stran v različnih jezikih, lahko na tem mestu označimo v katerem jeziku je vsebina.

  Naslov podatka - v to polje vpišemo naslov vsebine – ta naslov se bo na staneh najverjetneje pokazal kot naslov članka/novice, kot povezava do članka/novice...

  Ime povezave za to stran – sem vpišemo url naslov stran, ki bo za ta članek sledil imenu vaše domene. Besedilo naj bo primerno, brez stređic in posebnih znakov, presledke pa nadomestimo z znaki + ali -.
  Primer: www.imestrani.si/ime-clanka
  Glej tudi splošne nastavitve: Normaliziraj linke, Linki samo male črke, Preseledki so -

  Opis podatka za SEO – v to polje vpišemo kratek opis strani, ki ga potrebujejo roboti brskalnikov za indeksiranje.

  Povzetek – kratek povzetek spodnje vsebine se lahko prikaže na spletnih straneh kot posebno besedilo ali pa kot pravi povzetek, ki mu sledi povezava na celotno vsebino članka oziroma novice. Prav tako kot vsebina lahko tudi povzetek vsebuje slike, povezave...
  Glej tudi Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Vsebina – prišli smo do polja, kamor vpišemo vso besedilo našega članka oziroma novice, vključno z vsemi slikami, tabelami, povezavi, dokumenti... in vsem ostalim kar paše poleg.
  Glej tudi Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Ključne besede – v to polje vpišemo ključne besede zgornje vsebine. Te bodo brskalniki vključili v gesla, ki bodo prikazale vašo spletno stran.

  Čas prikazovanja - Datum prikazovanja – tu vpišemo ali izberemo datuma, ki določata od kdaj do kdaj naj se članek/novica prikazujeta na spletni strani. Svojo izbiro potrdimo z ikono za dodajanje . Potrjeni datumi prikazovanja se bodo izpisali nekoliko nižje.
  Tako določenih datumov je lahko več, ko pa so enkrat dodani, pa jih lahko tudi preprosto izbrišemo

  Pozor – brez teh datumov se vsebina ne bo prikazovala na spletni strani.

  Dodatna polja – ta polja se navadno kreirajo po dogovoru – gre pa za dele članka, ki bi jih radi izpisovali na različnih koncih spletne strani in bi se na tak ali drugačen način vezali na zgornji članek. Za primer lahko vzamemo kraj objave, datum objave, čas dogodka...

  Dokumenti – v kolikor želimo v vsebino ali povzetek vključiti dokument ga moramo najprej dodati na tem mestu. Nato ga preko urejevalnika besedil dodamo v vsebino.
  Glej tudi – Dokumenti in Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Dodatni ukazi

  Kopiraj dinamični podatek – s tem ukazom vsebino dinamičnega podatka v celoti kopiramo v nov dinamičen podatek, kar nam pride še kako prav, ko gre za objavo dogodka, ki se ponavlja.

  Pošlji povezavo po elektronski pošti – včasih želimo o novo objavljeni vsebini obvestiti tudi nekoga drugega – to naredimo s pomočjo tega ukaznega gumba.
  Vpišemo elektronski naslov, naslov elektronskega sporočila (zadevo) in vsebino, kjer vpišemo značko {LINK} in seveda poljubno besedilo.
  V splošnih nastavitvah aplikacije se lahko nastavi tudi »Privzeti naslov za pošiljanje dinamičnih podatkov« in »Privzeto predpripravljeno besedilo za pošiljanje dinamičnih podatkov«.

  Kvalifikatorji

  Delovanje kvalifikatorjev je odvisno od začetnih nastavitev dinamične vsebine in se prilagaja glede na potrebe stranke.
  Le en kvalifikatorja vedno pomeni enako »Se ne prikazuje« – dinamična vsebina označena s tem kvalifikatorjem se na spletnih straneh ne prikazuje.
   

  Splošne nastavitve 

  • Normaliziraj linke
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - posebni znaki in strešice
   V kolikor je nastavitev označena, se na povezavi (govoreči linki) vse črki, ki veljajo za posebne znake in vse črke s strešicami spremenijo v normalne znake in črke brez strešic.

  • Linki samo male črke
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - male ali velike črke
   V kolikor je nastavitev označena, se ob shranjevanju govorečih linkov vse velike črke spremenijo v male.

  • Preseledki so -
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - presledek ali črtica -
   V kolikor je nastavitev označena, se vsi presledki v povezavah  (govoreči linki) zamenjajo s pomišljaji -.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Dokumenti

  Dobre strani elektronsko hranjenjih dokumentov v aplikaciji InMaster so:

  • prihranek pri tiskanju (tudi ekološki vidik ni zanemarljiv),
  • stalna dostopnost dokumentov od povsod, kjer imamo dostop do medmrežja,
  • možnost posredovanja in dodajanja dokumenta v skupno rabo,
  • hranjenje in pregled verzij istega dokumenta
  • logično upravljanje z dostopnimi pravicami, tako na ravni skupin kot tudi na ravni vsakega uporabnika aplikacije InMaster

  Pa začnimo na začetku.

  Kje v aplikaciji InMaster lahko dodamo dokument?

  Vsak dokument, ki ga dodamo v aplikacijo InMaster se veže na določen podatek (opravilo, poslovni stik, kontaktno osebo, spletno stran, različne listine, uporabnika...). Vsak uporabnik, ki ima v aplikaciji možnost dodajati dokumente in vsaj enega izmed podatkov lahko na njega doda / veže poljubno število dokumentov. Do teh dokumentov ima ta posameznik (v kolikor mu pravice niso odvzete), vse pravice – kar v prostem prevodu pomeni, da lahko ta dokument pregleduje, deli z drugimi, mu spreminja status, dodaja nanj nove verzije in ga tudi briše.

  Dokumenti se navadno nahajajo na koncu vsake forme za dodajanje podatkov.

  Pri dokumentih imamo nekaj ukaznih gumbov. Pa jih poglejmo.

  Ustvari dokument iz predloge
  V aplikaciji InMaster je mogoče pred-pripraviti dokumente, ki iz forme prikličejo določena polja, ki jih integrirajo v ta dokument.

  Primer: V podjetju je lepo, da se držimo nekih standardov in zato z vsako novo stranko podpišemo standardno pogodbo o sodelovanju. Pogodba je vedno enaka, le podatki stranke se menjujejo.
  Administrator aplikacije nam pripravi tako predlogo, in nam jo naloži v spisek, ki ga vidimo, ko kliknemo na gumb »Ustvari dokument iz predloge«.
  Vpišemo nov poslovni stik z vsemi želenimi informacijami in pri dokumentih izberemo pripravljeno predlogo s pomočjo ukaznega gumba »Ustvari dokument iz predloge«. Med dokumenti se nam pojavi pogodba, ki ima že izpolnjena vsa želena polja – preostane nam le, da jo natisnemo, iz vseh strani podpišemo in skenirano vrnemo nazaj med dokumente tega poslovnega stika.
  Dokument je lahko docx ali pdf formata – glej splošno nastavitev DokumentIzPredlogeVPDF
  Skupaj s tako dodanim dokumentom lahko kreiramo tudi opomnik (npr - za obnovitev pogodbe) -  glej splošno nastavitev PrikaziOpomnikPoIzbraniPredlogi

  Dodaj bližnjico do dokumenta
  Na podatek lahko povežemo dokument, ki je bil že dodan nekje v aplikaciji. To naredimo tako, da kliknemo na ukazni gumb »Dodaj bližnjico do dokumenta«. Odpre se nam pojavno okno, kjer s pomočjo izbirnega gumba odpremo izbirnik vseh dokumentov znotraj naše aplikacije – seveda vidimo samo tiste dokumente, ki jih po omejitvi pravic smemo videti. S klikom izberemo želenega in z gumbom »Poveži dokument« le-tega dejasnko povežemo s formo na kateri se nahajamo.
  Pozor – na tem mestu imamo tako samo povezavo na ta dokument, zato dobi ikono (točka 9)
  Glej tudi točki 17 in 18.

  Dokument lahko naložimo na novo. Pred samim dodajanjem dokumenta lahko opredelimo kdo sme dokument videti.

  Šifriraj vsebino dokumenta s certifikatom
  V kolikor je dokument občutljive narave in bi želeli imeti dostop do njega samo mi, ga lahko tudi šifriramo. To naredimo s pomočjo našega lastnega certifikata, ki smo ga prej vnesli v aplikacijo. Z gumbom »Šifriraj vsebino dokumenta s certifikatom« izberemo certifikat, ki smo ga dali v aplikacijo (Nastavitve => Nastavitve app => Certifikati). Tako zakodiran dokument bo dostopen le z našim geslom za certifikat. Za razliko od naslednje opcije, ki jo lahko označimo »dokument je zaseben«, se razlikuje po tem, da takega dokumenta ne moremo več »odznačiti«


  Glej: Certifikati

  V kolikor dokument ni tako občutljive narave, da bi ga morali zaščititi s certifikatom, lahko z naslednjimi opcijami povemo, kako stopnjo zaščitenosti ima dokument, ki ga želimo naložiti. To seveda naredimo tik preden dokument dejansko naložimo.
  V kolikor smo dokument že naložili, te opcije popravljamo na urejanju dokumenta (glej točko 11 - Označbe dokumenta)

  • zaseben dokument – dokument bo lahko videl le tisti uporabnik, ki ga je v aplikacijo InMaster dodal;
  • dokument je javen – v kolikor označimo dokument s tem kvalifikatorjem, bo le ta viden vsem, ki imajo dostop do njega. V primeru, da dokument posredujemo kot povezavo, ga bodo lahko videle tudi osebe, ki nimajo pravice dostopa do InMaster aplikacije. (glej točko 13)
  • viden prijavljenim uporabnikom – tudi če uporabnik aplikacije InMaster ne vidi podatka na katerega je vezan dokument, mu lahko le-tega posredujemo preko elektronskega sporočila (točka 9) – da pa lahko posredovano povezavo tudi odpre mora imeti dokument označeno to opcijo. Za razliko od označbe »javno«, kjer dokument lahko vidijo vsi, ki jim je bila povezava do dokumenta poslana, s to opcijo vidijo dokument samo uporabniki, ki so prijavljeni v aplikacijo InMaster.

  Ko dokument dodamo lahko s tem dokumentom tudi upravljamo. Pa poglejmo kako tak izpis dodanega dokumenta lahko izgleda.

   

  Dokumenti prikaz-2020

  1. Predogled dokumenta – v kolikor je format dokumenta takšen, da se zanj lahko tvori predogled, aplikacija to tudi naredi. Slika predogleda se poveča, če se na njen pomudimo z miško. Velikost povečanega predogleda se nastavlja znotraj aplikacije.

  2. Mapa dokumenta – Dokumente lahko dodajamo v mape in si s tem olajšamo iskanje. Mape dodajamo poljubno v šifrant, ki ga najdemo v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Mape dokumentov. Dokument dodamo v mapo na urejanju (Glej točko 11)

  3. Naziv oziroma ime dokumenta – le to je lahko enako imenu dokumenta, lahko pa ga ustrezno poimenujemo s pomočjo urejanja. (Glej točko 11)

  4. Ob imenu dokumenta se navadno izpiše tudi velikost dokumenta v KB

  5. Ikona, ki ponazarja za katero vrsto dokumenta gre (slika, xls...)

  6. Datum in čas dodajanja dokumenta, ki se izpišeta pod nazivom dokumenta se zabeležita avtomatično, ko dokument dodamo. Pri povezavi dokumenta pa se doda datum in čas, ko je bil dokument povezan na podatek, na katerem se nahajamo.

  7. Ime uporabnika, ki je dodal dokument oziroma tistega, ki je naredil povezavo tega dokumenta na podatek na katerem se nahajamo.

  8. Na tem mestu se izpiše verzija dokumenta. 1.0 pomeni, da gre za originalen dokument. Ko zamenjamo dokument z novejšim (to naredimo na urejanju dokumenta (glej točko 9) – se ta številka popravi za eno številko npr.: 1.1.

  9.  Ta ikona se na prikazu dokumenta izpiše le, če gre za povezavo. Sporoča nam, da pred nami ni izvirni dokument, ampak je ta dokument na podatek na katerem se nahajamo le povezan.


  10. Pravice na dokument – Kopiraj pravice iz nosilnega podatkaSivo obarvana ikona nam pove, da na tem dokumentu (oziroma na tej povezavi dokumenta) ni posebej nastavljenih pravic. V kolikor se ikona obarva rdečeNastavi pravice, pa nam to pove, da so na ta dokument vezane posebne pravice.

  Ko želimo dokument deliti z drugimi uporabniki znotraj aplikacije to naredimo tako, da tem uporabnikom damo ustrezne pravice.

  Pravice, da uporabnik naš dokument lahko vidi, lahko dodamo že s tem, da mu omogočimo, da ima možnost videti podatek na katerem se dokument nahaja.

  Drugi način pa je, da mu pravice dodamo kar na dokument. To pa naredimo s klikom na ikono za določanje pravic. Odpre se nam pojavno okno, kjer lahko izberemo uporabnika oziroma skupino uporabnikov in jim dodamo ustrezne pravice.

  Dodaj uporabnika - odpre se nam seznam vseh uporabnikov aplikacije, kjer izberemo osebo, ki ji želimo dodati/spremeniti ali izbrisati pravice.

  Dodaj skupino uporabnikov - odpre se nam seznam vseh skupin uporabnikov aplikacije, kjer izberemo skupino, ki ji želimo dodati/spremeniti ali izbrisati pravice.

  Izpišeta se tabeli uporabnikov in skupin z označenimi vrstami pravice.

  Uporabnik/skupina - ime uporabnika ali naziv skupine, ki mu dodajamo oziroma odvzemamo določeno vrsto pravic. Ob imenu se nahajajo ikone, ki istočasno spremenijo vse pravice hkrati:

   Odstrani pravice / z izjemo lastništva - klik na to ikono uporabniku / skupini odstrani vse pravice z izjemo lastniške. V kolikor je uporabnik lastnik tega podatka mu pravice ostanejo.

  Dodaj vse prepovediDodaj vse prepovedi - uporabniku ali skupini s tem ukazom dodamo prepoved na vse vrste pravic.

  Dodaj vsa dovoljenjaDodaj vsa dovoljenja - uporabniku ali skupini s tem ukazom dodamo dovoljenja na vse vrste pravic.

   

  Pravice, ki jih s temi statusi določamo pa so naslednje:

  • Spisek – pravica uporabnika / skupine, da vidi vrstico z dokumentom. Sama pravica ne omogoča pregleda ali urejanje dokumenta. Omogoča pa uporabnikom, da vidijo, da se dokument tam nahaja in ga naprej delijo z drugimi uporabniki s tem, da nimamo možnosti odločanja o tem, ali ta dokument uporabniki, ki smo jim povezavo do dokumenta poslali, le-tega vidijo ali ne.
  • Poglej – pravica omogoča pregled dokumenta, s tem tudi možnost, da dokument pošljemo kot priponko in s tem omogočimo ogled dokumenta tudi drugim uporabnikom, ki v osnovi na tem dokumentu niso imeli pravice pregleda.
  • Spremeni – pravica »spremeni«, sama po sebi ne pomeni dosti, a če ji dodamo pravico »poglej«, uporabnikom omogočimo, da dan dokument lahko spreminjano, kar pomeni, da lahko spremenijo dokumentu ime in če imajo dostop do elementa, kjer se izvorni dokument nahaja, lahko dokument posodobijo na novo verzijo. (glej točko 13)
  • Briši – ta pravica je ena izmed najbolj perečih pravic – le te se ne da »popraviti«. V kolikor uporabniku / skupini damo to pravico, ima le ta pravico dokument tudi izbrisati, ne glede na to, kdo je lastnik dokumenta. Torej pri tej pravici velja, da jo podeljujemo previdno.
  • Nova verzija – v kolikor ima uporabnik ustrezne pravice (pregled osnovnega dokumenta) mu s to pravico omogočimo dodajanje novih verzij. (glej točki 10 in 13)
  • Vse – s to pravico mu omogočimo vse pravice na tem dokumentu. Enake pravice bi uporabniku podelili, če bi označili vse pravice, ki smo jih opisali zgoraj.

  Vrste pravice se določijo s klikom na sivo ikono . 
  Ob kliku se ikona spremeni:

  •  uporabnik / skupina nima te pravice
  •  uporabnik / skupina ima to pravico
  •  uporabnik / skupina izrecno ne sme videti tega podatka (tudi če ima drugače globalno pravico do teh podatkov)
  •  uporabnik je lastnik tega podatka

   

  11. Uredi dokument Uredi dokument – ikona nam odpre novo pojavno okno, kjer lahko, v kolikor imamo ustrezne pravice za spreminjanje dokumentov, spreminjamo določene značilnosti dokumenta.

  • Naslov dokumenta – naziv se izpolni avtomatično ob dodajanju dokumenta – z imenom, ki ga ima dokument. To lahko na tem mestu kadarkoli preimenujemo, če imamo pravico »spremeni« na dokumentu. Tako imamo večji pregled nam imeni dokumentov in ga tudi lažje poiščemo.
  • Opis dokumenta – če želimo dodati kakršnokoli opombo na sam dokument, to naredimo na tem mestu. Opomba je dostopna vsem, ki imajo možnost spreminjanja ali menjave verzije dokumenta.
  • Označbe dokumenta:
   • zaseben dokument – dokument bo lahko videl le tisti uporabnik, ki ga je v aplikacijo InMaster dodal;
   • dokument je javen – v kolikor označimo dokument s tem kvalifikatorjem, bo le ta viden vsem, ki imajo dostop do njega. V primeru, da dokument posredujemo kot povezavo, ga bodo lahko videle tudi osebe, ki nimajo pravice dostopa do InMaster aplikacije. (glej točko 11)
   • viden prijavljenim uporabnikom – tudi če uporabnik aplikacije InMaster ne vidi podatka na katerega je vezan dokument, mu lahko le-tega posredujemo preko elektronskega sporočila (točka 9) – da pa lahko posredovano povezavo tudi odpre mora imeti dokument označeno to opcijo. Za razliko od označbe »javno«, kjer dokument lahko vidijo vsi, ki jim je bila povezava do dokumenta poslana, s to opcijo vidijo dokument samo uporabniki, ki so prijavljeni v aplikacijo InMaster.
  • Dodaj novo verzijo dokumenta – z ustreznimi pravicami ( Nova verzija) lahko uporabnik oziroma lastnik dokumenta le tega tudi zamenjata z novejšo verzijo. Razlika med tem da se dokument zamenja oziroma samo doda je v tem, da gre pri menjavi dokumenta za isti dokument z novimi podatki. S tem ko dodajamo nove verzije se stare ne izbrišejo, ampak se hranijo ob trenutno aktivnem dokumentu. Do različnih verzij hitro pridemo tudi s povezavo pod točko 13.
  • Ukazni gumb »Kreiraj opravilo« - ukaz nam doda novo opravilo tipa »Pošta in dokumenti«. V ime doda ime samega dokumenta, dokument pa tudi poveže na to opravilo. Enako nalogo opravi tudi ukaz pod točko 10.
  • Ukazni gumb »Daj v skupno rabo« - odpre pojavno okno s katerim lahko damo dokument v skupno rabo. (glej točko 13)
  • Ukazni gumb »Dodaj bližnjico« - s tem ukazom povežemo dokument z drugim podatkom znotraj aplikacije InMaster. (glej točko 17)
  • Ukazni gumb »Izbriši dokument« - nam naredi ravno to – dokument izbriše.
  • Predogled in gumb prenesi – v kolikor je mogoč, se predogled dokumenta nahaja na desnem delu, poleg se pojavi tudi gumb »Prenesi«, ki prenese dokument na naš računalnik.
  • Spremeni dokument – ukazni gumb shrani vnešene spremembe.

  12. Dodaj opravilo Dodaj opravilo - ukaz nam doda novo opravilo tipa »Pošta in dokumenti«. V ime doda ime samega dokumenta, dokument pa tudi poveže na to opravilo.

  13. Dodaj dokument v skupno rabo Dodaj dokument v skupno rabo – odpre se nam pojavno okno, kjer določimo na kakšen način bo dokument posredovan drugim osebam.

  • Zadeva – je hkrati tudi polje, ki se zapiše kot naslov elektronskega sporočila, ki ga dobi oseba, kateri smo poslali dokument oziroma povezavo na dokument.
   Aplikacija nam avtomatično napolni polje z v naprej določenim besedilom in imenom dokumenta.
  • Odgovor na – izberemo e-naslov na katerega želimo prejeti morebitni odgovor na elektronsko sporočilo z dokumentom, ki ga bomo poslali. Izbiramo lahko med e-naslovi, ki so dodani na naše podjetje.
  • Vsebina sporočila – tudi ta vsebina se napolni z neko vsebino, ki vsebuje tudi samo povezavo na dokument. Seveda lahko vsebino poljubno spremenimo/dopolnimo, če pa želimo vključiti tudi povezavo na dokument to naredimo tako, da napišemo {POVEZAVA}.
  • Javno – v kolikor označimo to polje, bodo do dokument lahko videli vsi, ki jim bomo sporočilo poslali, ne glede na to, ali so so uporabniki aplikacije InMaster.
  • Pošlji kot priponko – če označimo to opcijo nam bo dokument v elektronsko sporočilo dodalo kot priponko (splošna nastavitev - PosljiKotPriponko). Največja dovoljena velikost datoteke je 2MB (splošna nastavitev - NajvecjaVelikostDatotekaZaPosiljanje).
  • Datum preteka souporabe – v kolikor pošljemo samo povezavo, lahko določimo tudi datum po kateri dokument ne bo več dostopen na tej povezavi (splošna nastavitev - SteviloDniZaPotekSkupneRabeDokumenta).
  • Briši datoteko po datumu preteka – če označimo to opcijo, nam bo dokument po datumu, ki smo ga vpisali v polje višje, izbrisalo iz aplikacije InMaster, zato je pri uporabi tega potrebna pazljivost.
  • Dodaj elektronski naslov – elektronske naslove lahko dodajmo na dva načina – bodisi ga izberemo med kontakti, kis o vpisani v aplikaciji InMaster, ali pa ga preprosto vpišemo in dodamo s pomočjo ukaznega gumba »Dodaj elektronski naslov«. Vsi dodani elektronski naslovi se izpisujejo pod tem poljem – odstranimo pa jih lahko z ikono za izbris, ki se nahaja poleg vsakega izpisanega e-naslova.

  Ko vpišemo vse razpošljemo dokument oziroma povezavo do dokumenta na vse napisane naslove z ukazom »Pošlji sporočilo«.


  14. Prikaži nosilni element dokumenta Prikaži nosilni element dokumenta – to ikono vidimo, če se nahajamo na povezavi dokumenta. Klik nanjo pa nas prestavi na podatek, na katerega je pripet originalen dokument, na katerega smo imeli narejeno bližnjico. (glej tudi točko 9)


  15. Različice dokumenta Različice dokumenta – ikona kaže na sam dokument, ki se nahaja v izbirniku »Vsi dokumenti«. V kolikor za ta dokument obstaja več različic (verzij) le te vidimo na tem mestu, lepo razporejene po datumu dodajanja oziroma menjave. Tako imamo na enem mestu zbrano vso zgodovino tega dokumenta.


  16. Izbriši dokument Izbriši dokument – v kolikor gre za bližnjico (glej točko 7) in ne dejanski dokument, s klikom na to ikono umaknemo povezavo. V kolikor pa gre za dejanski dokument pa ga s tem gumbom izbrišemo.


  17. Dodaj bližnjico do dokumenta Dodaj bližnjico do dokumenta – s klikom na to ikono naredimo bližnjico dokumenta na katerem se nahajamo na nek drug podatek znotraj aplikacije InMaster. Odpre se nam pojavno okno, kjer izberemo tabelo podatkov, kamor želimo narediti povezavo do dokumenta na katerem se nahajamo. Ko izberemo tabelo podatkov, se nam pojavi izbirnik »Podatki«, kjer izberemo še specifičen podatek, kjer naj se povezava prikaže.


  18. Seznam povezav na dokumentSeznam povezav na dokument z obveščanjem lastnikov povezav – pri tej ikoni se vidi koliko povezav je narejeno na dokument na katerem se trenutno nahajamo. Povezave so lahko narejene tudi na bližnjico dokumentov. Zato prvo število govori o številu vseh direktnih povezav, drugo število pa vseh povezav skupaj – tudi tistih, ki so narejene na že narejenih povezavah. V kolikor dokument zamenjamo ali spremenimo lahko o tem obvestimo vse, ki so posredno ali neposredno naredili povezave na ta dokument. Klik na ikono nam odpre pojavno okno, kjer vidimo seznam vseh direktnih povezav na dokument na katerem se nahajamo in njihovih lastnikov.

  Ukazni gumb »Prikaži vse povezave« nam prikaže tudi tiste povezave, ki so na drugem, tretjem ali nižjem nivoju povezane na naš izvoren dokument, Z označbo ki se nahaja v stolpcu »obvesti« bo aplikacija tiste, ki smo jih označili obvestila o tem, da nameravamo dokument tako ali drugače obvestiti. Ko izberemo komu bomo obvestilo poslali in to potrdilo z gumbom »Pošlji sporočilo izbranim lastnikom povezav«, se nam odpre novo pojavno okno s formo za pošiljanje e-sporočila, ki ga poljubno izpolnimo.
  Na desni strani tega okna imamo na izbiro če želimo, da se obvestilo pošlje tudi na sms oziroma, če želimo, da to sporočilo kaže na ta podatek, kjer se dokument nahaja. Pod tema opcijama imamo naštete uporabnike aplikacije InMaster, ki bodo to sporočilo dobili. Na tem mestu lahko katerega od uporabnikov tudi odznačimo. Ko smo z vsebino zadovoljni, sporočilo pošljemo z gumbom »Pošlji sporočilo«.

  19. Na tem mestu vidimo izpis označbe dokumenta, če je ta seveda določen (glej točko 9). Na voljo so javen dokument, zaseben dokument, viden prijavljenim uporabnikom.

   

  Splošne nastavitve

  • SteviloDniZaPotekSkupneRabeDokumenta
   Dodaj dokument v skupno rabo - število dni, ko je še omogočen dostop do dokument danega v souporabo
   Na dokumentih dodanih v aplikacijo imamo ukazni gumb "Dodaj dokument v skupno rabo", ki odpre pojavno okno v katerem določimo parametre dostopa do tega dokumenta, preden ga dejansko pošljemo uporabniku.
   Med temi parametri je tudi nastavljen datum do katerega bo imela oseba, kateri povezavo do dokumenta pošljemo, tudi dostop do njega. V to nastavitev vpišemo  število dni, ki jih aplikacija prišteje trenutnemu datumu in ga izpiše v polju "Datum preteka souporabe".

  • NajvecjaVelikostDatotekaZaPosiljanje
   Dodaj dokument v skupno rabo - dovoljena velikost deljene datoteke (mb).
   V to nastavitev vpišemo celo številko, ki ponazarja velikost datotek v Mb, ki je še dovoljena, da lahko dokument dodamo v skupno rabo.

  • PosljiKotPriponko
   Dodaj dokument v skupno rabo - deljena datoteka se pošlje kot priponka
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, nam aplikacija, ko želimo dati dokument v skupno rabo, v pojavnem oknu avtomatično označi polje "Pošlji kot priponko".
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se ta nastavitev ne označi.
   To polje pa lahko v samem pojavnem oknu označimo oziroma odznačimo tudi ročno.

  • DokumentIzPredlogeVPDF
   Ustvari dokument iz predloge - format kreiranega dokumenta iz docx v pdf
   V aplikaciji lahko naredimo predloge dokumentov, ki jih potem lahko prikličemo v različne konce. Glede na formo se v take dokumente avtomatično dodajo podatki, ki smo jih na to formo vpisali.
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se tako dodani (docx) dokumenti avtomatično pretvorijo v pdf datoteke. S tem postanejo varne pred spreminjanjem.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, tako dodane datoteke ostanejo v osnovnem formatu.

  • PrikaziOpomnikPoIzbraniPredlogi
   Odpiranje okna opomnika ob dodajanju prilagojenih predlog - ob kliku na - Ustvari dokument iz predloge
   Če je nastavitev označena se okno opomnika odpre - to potrebujemov v primeru, ko želimo, da nas aplikacija obvesti o nečem v zvezi s tem dokumentom, ki ga dodajamo iz predloge.<br> <br> Npr.: Imamo predlogo pogodbe, ki je vezana na časovno obdobje enega leta. V tem primeu si lahko od dodajanju pogodbe skreiramo opomnik, ki nas malce pred iztekom pogodbe obvesti o njenem preteku in nas tako opomni, da jo moramo podaljšati

   

  Povezana navodila

  Vaša cena: 0,00 €

  Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Urejevalnik, ki je namenjen urejanju vsebin na spletu ima v primerjavi z navadnimi urejevalniki vsebin nekaj omejitev pa tudi nekaj funkcionalnosti, ki so namenjene le urejevalnikom na spletu.

  Urejanje besedila

  Besedilo, ki ga želimo objaviti na spletu lahko preprosto vpišemo v urejevalnik, ali pa ga skopiramo iz že napisanega dokumenta. V kolikor ga kopiramo iz dokumenta, si lahko pomagamo z povezavami v meniju "Uredi" z ukazi "Prilepi", "Kopiraj" in "Uredi". 
  Pozor - 
  pri kopiranju iz različnih urejevalnikov je potrebno besedilo prej oziroma kasneje prečistiti. Urejevalniki besedila namreč poleg samega teksta dodajo cel kup svojega oblikovanja, ki ga na spletni strani, zaradi same estetike in usklajenosti celotne spletne strani, ne smemo uporabljati. 

  In kako očistimo besedilo?

  • v meniju "Uredi" izberemo opcijo "Vnesi kot besedilo" - aplikacija nas opozori, da bo tak način ostal, dokler stran ne osvežimo ali te opcije ne odkljukamo. Ne glede na to, kaj bomo od tega trenutka prilepili v urejevalnik - aplikacija bo najprej spustila samo čisto besedilo. Umaknila bo tudi odstavke, odebelitve in poševnosti teksta, ter povezave. 
  • lahko pa počistimo besedilo tudi tako, da se nam ohrani osnovno oblikovanje (naslovi, odstavki in povezave) - to pa naredimo tako, da prilepimo besedilo direktno v urejevalnik ga v celoti označimo (Ctrl+a) in izberemo ikono "Odstrani oblikovanje" Tiny4 pocisti

  Osnovno oblikovanje

  Besedilo za spletne strani je navadno pred-oblikovano in zato uporabljamo le oblike, ki so jih oblikovalci spletne strani vnaprej določili. Pred-oblikovane sloge najdemo pod menijem "Oblika". Preprosto označimo besedilo, ki ga želimo spremeniti oziroma oblikovati in izberemo v padajočem meniju "Oblika" ustrezen slog.

  Tekst lahko seveda tudi odebelimo oziroma nagnemo  Tiny4 bold italic,  ga obarvamo Tiny4 barveporavnamo Tiny4 poravnava, zamaknemo Tiny4 zamik... Nekatera naprejdneša in manj pogosto uporabljena oblikovanja pa najdemo tudi pod menijem "Oblika", kjer lahko izberemo tudi med nad in pod - pisanimi teksti, podčrtanimi in prečrtanimi teksti...

  Večji del oblikovanja tudi takoj vidimo v samem urejevalniku - a le v primeru, da imamo na strani uporabljen le eno temo. V kolikor je spletnih tem več, se na tem mestu kaže le eno, dogovorjeno oblikovanje. 

  Za hiter pregled osnovnega oblikovanja (naslovi, odstavki, bloki, seznami..) lahko vključimo opcijo "Prikaži bloke", ki jo najdemo pod menijem "Pogled". Tako si lažje predstavljamo kako je oblikovana vsebina.

  Posebni znaki - vsakdo pozna tegobe, ko je potrebno na tipkovnici najti poseben znak, ki so ga, jasno, skrili pod kombinacijo črk, ki ga zmorejo le vesoljci s štirimi rokami po 20 prstov. Nekaj posebnih znakov smo dali na meni "Vstavi" - Posebni znaki.

  Ločnica - Za dodajanje ločnice - vodoravne črte, ki loči besedilo na dva dela izberemo meni "Vstavi" in kliknemo na opcijo "Vodoravna črta".

  Seznami

  Na strani včasih želimo postaviti tudi sezname, ki so oštevilčeni ali pa označeni v skladu z našo predlogo spletne strani. To naredimo tako, da označimo odstavke in jih z ikonama Tiny4 list, spremenimo v željen seznam. V kolikor kliknemo na samo ikono, nam bo program oblikoval sezname tako, kot je predvidel oblikovalec, klik na puščico poleg ikone pa nam ponudi tudi druge možnosti. Seznam odstranimo tako, da označimo seznam in kliknemo na ikono seznama, ki je izbrana. 

  Dodajanje povezav

  Tiny4 povezavePovezavo na drugo spletno stran oziroma na drugo vsebino naše spletne strani naredimo tako, da z miško izberemo besedilo in kliknemo na ikono verige. Odpre se nam okence, kamor v polje "Povezava" vpišemo kompletni naslov zunanje strani. Če želimo besedilo povezati z iskalnikom google na to mesto vpišemo http://www.google.si/. Najenostavneje je, da obiščemo želeno stran in skopiramo povezavo, ter jo prilepimo v naše polje. V kolikor želimo označeno besedilo povezati na stran znotraj naše spletne strani pa si lahko pomagamo z gumbom "Vstavi", ki nam odpre okno s seznamom naših spletnih vsebin. Želeno vsebino poiščemo in jo izberemo s klikom.

  Prikazano besedilo - v kolikor smo besedilo za povezavo označili, se nam na tem mestu to tudi izpiše. Če pa besedila nismo označili pa lahko na tem mestu napišemo, kaj naj bo besedilo povezave.

  Cilj - če smo povezavo usmerili na našo spletno stran je dobro, da se strani odpirajo v istem oknu - tako kot opcijo tu postimo izbiro "Brez".
  V kolikor pa je povezava narejena na zunanjo stran pa dobro, da se nova stran odpre v novem oknu, da obiskovalci ne izgubijo pot do naše strani - v tem primeru tu izberemo "Novo okno".

  V kolikor želimo povezavo odstraniti, pa zopet označimo povezano besedilo z miško in kliknemo na ikono pretrgane verige.

  Dodajanje slik

  Pri dodajanju slik pa je nekaj več pravil, ki jih velja upoštevati, ko jih dodajamo na spletno stran.

  • slike ne smejo presegati določenih dimenzij - večje slike so namenjene galerijam. Kaj je ustrezna velikost pa je odvisno od same postavitve spletnih strani.
  • slike ne smejo presegati določene velikosti - potrebno je upoštevati, da je veliko obiskovalcev spleta na mobilnih napravah, ki nimajo vsega prometa namenjenega le našim slikam
  • slike so lahko formata .jpg, .jpeg, .gif in .png - ostalih formatov splet ne prepozna.
  • najboljše je, če se slike predhodno ustrezno zmanjša in pripravi v zato namenjenem programu. Zmanjšanje slike s pomočjo miške v samem urejevalnku NI USTREZNO - saj slika ostane enake velikosti, le stisnili smo jo. Zmanjšanje na tak način je primerno le za manjše popravke velikosti.
  • slike moramo vedno najprej naložiti na strežnik, če dodamo sliko samo kot povezavo, nam bo, ko bo povezava prekinjena - izginila.

  Tiny4 slikaS klikom na ikono "Vstavi/uredi sliko" se nam odpre okno, kjer imamo več možnosti.

  • Sliko 
   • Vstavi - vsako sliko MORAMO VEDNO prvič naložiti na strežnik. To naredimo s tem gumbom. Odpre se nam okence, kjer v sivo polje povlečemo sliko iz našega računalnika ali pa jo s pomočjo gumba "izberi datoteko" poiščemo v našem računalniku ter izberemo. Ko nam jo naloži nam napolni polje "Pot", kar nam pove, da je slika naložena.
   • Izberi - v kolikor smo sliko že naložili po zgornjem postopku, s klikom na ta gumb odpremo seznam vseh že naloženih slik, kjer najdemo in izberemo želeno. Tudi v tem primeru se nam napolni polje "Pot".
   • Uredi - v primeru, da želimo uporabiti manjšo sliko od naložene si lahko pomagamo s tem gumbom. Odpre se nam novo okno, kjer poleg polja "Slika" z ikono odpremo seznam vseh naloženih slik - izberemo pravi in v poljih Širina/Višina ustrezno prilagodimo sliko. Z gumbom "Spremeni sliko" -  sliko preoblikujemo, z gumbom "Uporabi sliko" pa povezavo do novo narejene slike dodamo v polje "Pot".  Pri spremembi velikosti mora biti vnosna forma prazna!
  • Pot - to polje se avtomatično napolni s povezavo do slike, ki jo izberemo z zgornjim postopki.
  • Opis slike - v to polje vpišemo opis slike, ki se bo pojavil, v kolikor bo imel uporabnik "blokiran" prikaz slik
  • Dimenzije - v poljih se izpišejo dimenzije originalne slike v pixlih - točkah ekrana. Če želimo, da sliko obliva besedilo slika ne bi smela presegati 400px širine - seveda pa je ta velikost odvisna od same širine spletne strani. Na tem koncu lahko samo malce popravimo dimenzijo slike - recimo za največ 100px - vse kar je več je potrebno sliko zmanjšati z ustreznim programom preden jo naložimo na strežnik. Pri manjšem zmanjšanju pa mora biti kljukica pri "obdrži razmerje" - saj bi v nasprotnem primeru sliko zaradi nesimetričnega zmanjšanja popačilo.
  • Poravnava - če želimo, da nam besedilo obliva sliko, ki jo bomo vstavili, preden dodamo sliko, kurzor miške postavimo na začetek odstavka želenega besedila.
   • brez - slika bo naložena v svojo "vrstico". S pomočjo ikon za poravnavo Tiny4 poravnava jo kasneje lahko premaknemo.
   • leva poravnava - sliko bo poravnalo levo - na desni strani pa jo bo oblivalo besedilo, ki ga bomo napisali.
   • desna poravnava - sliko bo poravnalo desno na levi pa jo bo oblivalo besedilo.
  • Slog - na tem koncu se bo izpisala koda, ki postavi izbrano sliko na svoje mesto - nekoliko bolj zverzirani uporabniki pa lahko kar s kodo napišejo, kaj bi želeli, da slika počne.
  • Navpični prostor - v to polje v točkah/pixel vpišemo koliko prostora naj bo med sliko in besedilo nad ter pod sliko.
  • Vodoravni prostor - v to polje v točkah/pixel vpišemo koliko prostora naj bo med sliko in besedilo na levi in desni strani slike.
  • Obroba -  sliki lahko določimo tudi obrobo - rob - v to polje vpišemo v točkah/pixlih koliko velik naj bo.

  Vse te nastavitve na sliki lahko popravimo tako, da z miško izberemo želeno sliko in spet kliknemo na zgornjo ikono "Vstavi/uredi sliko". Pred nami je napolnjena forma, ki jo dodelamo oziroma spremenimo.

  Dodajanje tabel

  Kurzor miške postavimo v urejevalniku na mesto, kjer želimo dodati tabelo. Izberemo meni "Tabela", ter na opciji "Vstavi tabelo" z miško potemnimo število želenih stolpcev in vrstic. Ko smo z izbiro zadovoljni, jo potrdimo s klikom. Nato v istem meniju izberemo lastnost tabele. Odpre se nam okno, kjer določimo sam izgled tabele. 

  • širina - širina celotne tabele v točkah/pixlih
  • višina - višina celotne tabele v točkah/pixlih
  • razmak med celicami - prostor med celicami v točkah/pixlih
  • odmik od roba celic - odmik besedila od roba celic v točkah/pixlih
  • obroba - obroba tabele - vpišemo želeno debeljino robu v v točkah/pixlih
  • naslov - če želimo imeti nad tabelo vpisan naslov označimo to polje in nad tabelo bomo dobili prostor kamor vpišemo naslov tabele.
  • poravnava - če tabela ni velika čez celo širino strani jo lahko poljubno poravnamo na levi, desni rob strani ali sredino.

  Dodajanje galerij

  Galerije moramo, preden jih lahko vključimo na spletno stran, seveda dodati. To naredimo na formi Spletna stran => Galerije.

  Ko smo galerijo dodali v aplikacijo, jo lahko pokličemo na spletno stran kamorkoli želimo. Izberemo gumb "Galerija", ki nam odpre okno, kjer izberemo galerijo in določimo način prikazovanja.

  • galerija - z izbirnikom ob polju odpremo spisek vseh galerij, ki smo jih dodali v aplikacijo in izberemo ustrezno.
  • tip - pri tipu izberemo način prikazovanja slik na strani
   • naziv galerija - izpiše se naslov galerije - klik na naslov pa nam na spletni strani odpre galerijo po kateri lahko listamo.
   • prva slika - prikaže se prva slika galerije z naslovom galerije - klik na nanjo oziroma na naslov pa nam na spletni strani odpre galerijo po kateri lahko listamo.
   • prikaži vse slike - prikaže se seznam vseh slik v velikosti, ki smo jo na galerijah določili za male slike - slike se zložijo druga poleg druge - število slik v vrsti pa je odvisno od tega koliko prostora je na razpolago. Klik na vsako posamezno sliko na spletni strani nam odpre galerijo po kateri lahko listamo.
   • prikaži slike z navigacijo - na spletni strani prikaže eno veliko sliko, spodaj pa galerijo v traku manjših, s potrebnimi puščicami, ki premikajo trak v levo oziroma desno stran. Velike in male slike so v dimenzijah, ki smo jih določili na tej galeriji. Za to vrsto galerije imamo na voljo še nekaj opcij, ki jih je potrebno izpolniti - 
    • samodejno predvajanje - velika slika se zamenja, ko kliknemo na manjšo. Če želimo, da se velika slika avtomatično menjuje, označimo to polje.
    • čas animacije - v kolikor se velika slika zamenja avtomatično v to polje vpišemo v milisekundah na koliko časa naj se slika zamenja.
    • čas animacije navigacije - ko se s puščico premikamo po seznamu manjših slik je to premikanje lahko sunkovito, mi pa ga omilimo s časom za animacijo navigacije,

  Dodajanje dokumentov

  Aplikacija InMaster je namenjena tudi upravljanju z dokumenti podjetja in zato za ta del veljajo še posebno striktni varnostni pogoji. Da ne pride do neljubih in nehotnih razkritji zaupnih dokumentov, je potrebno vsak dokument, ki ga želimo objaviti na sami spletni strani najprej naložiti prav na formo te spletne strani. Nekoliko nižje na strani se vedno nhahaja sklop "Dokumenti", kamor naložimo željene datoteke. 

  Ko smo naložili vse datoteke, ki jih želimo vključiti na stran jih moramo vključiti še v sam urejevalnik - to naredimo tako, da jo povežemo z nekim besedilom oziroma sliko ali pa tako da ob samem dodajanju datoteke vpišemo besedilo za povezavo. Ob kliku na to besedilo, se bo obiskovalcu naše spletne strani odprl željeni dokument. 

  Postopek pa je tak:

  • z miško označimo besedilo ali sliko in kliknemo na gumb "Dokumenti".
  • odpre se nam okno, kjer ob polju "izberi dokument" z ikono odpremo seznam, ki nam ponudi vse dokumente, ki smo jih prej naložili pri dokumentih na tej formi - izberemo željenega.
  • pri polju "Dokument odpri v" izberemo opcijo "Odpri v novem zavihku v tem oknu"
  • v kolikor smo označili besedilo za povezavo se bo pod poljem "Besedilo za povezavo" avtomatično prikazalo izbrano besedilo, v kolikor besedila niso izbrali lahko na tem mestu vpišemo želeno besedilo.
  • naslov/title  - karkoli vpišemo v to polje, se na nam bo na spletni strani prikazalo, če se za nekaj trenutkov z miško pomudimo nad povezavo. To polje je še posebej koristno, če povezavo na dokument naredimo tako, da le-tega povežemo na sliko.

  Dododajanje video vsebin

   

  Dodajanje prilagojenih spletnih form

  Dodajanje posebnih podatkov - značk

  Splošne nastavitve

  • defaultJpegQueality
   V to nastavitev se vpiše procent (samo številka) na katerega se zmanjša kvaliteta v urejevalnik naložene slike.

   

  Povezana navodila 

   

  Vaša cena: 0,00 €