Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Proizvodnja

  609
  Opis

  V proizvodnji se najdemo takoj, ko naše podjetje nabavlja surovine, prodaja pa lične avtorske izdelke. Glavoboli s strani vodenja zalog se poostrijo takoj, ko je za naše izdelke potrebnih več kot le dve surovini. Če pa želimo ovrednotiti tudi naše delo oziroma delo naših zaposlenih pa se znajdemo pred oviro, ki je marsikatere pognala v vode »na uč nas proizvodnja na mesec košta...«.
  Seveda na trgu obstaja kup rešitev, ki pa so za manjše proizvodnje navadno čisto prevelik finančni zalogaj. Pri aplikaciji InMaster pa ni tako.

  Pa poglejmo kako vodenje proizvodnje deluje.

  Kaj potrebujemo?

  1. Vpišemo surovine - Artikli

  Trgovina => Artikli
  Za začetek seveda potrebujemo vse artikle/surovine, ki jih v proizvodni potrebujemo. *Za boljši pregled in razporeditev jih lahko razdelimo v smiselne kategorije, ki jih dodamo v meniju Trgovina => Kategorije/filtri.

  Na artiklu moramo izpolniti naslednja polja:

  • Id artikla
  • Ime artikla
  • Enota artikla
  • Možne pretvorbe za izbrano enoto mere

  Priporočljivo pa je, da izpolnimo tudi

  • EAN (za prevzem in inventure)
  • Primarni dobavitelj (nujno za avtomatično naročanje)
  • Dobaviteljev id (za lažje naročanje)
  • Kategorija (za analitiko)
  • Min. količina/ Max. količina (nujno za avtomatično naročanje)
  • Dobavitelji artikla (za hiter pregled različnih dobaviteljev/cen)

  V primeru, da surovina pred uporabo potrebuje pregled (test ustreznosti, delovanje...) to tudi določimo z lastnostjo "Zahteva pregled za stopnjo", kjer izberemo v naprej določene stopnje pregleda.

  Surovine za katere se je potrebno držati sistema FIFO oziroma FEFO pa moramo označiti tudi kot "Nosilne LOT artikle", kar naredimo pri vpisu sorovin z ustreznim kvalifikatorjem.

  Nabavna cena se doda oziroma spreminja ob knjiženju nabavnih listin - prevzemnice oziroma nabavnega računa – seveda pa se jo lahko vpiše tudi neposredno na artikel.
  Dobavitelji in proizvajalci so poslovni stiki, označeni s kvalifikatorjema "Dobavitelj" in "Proizvajalec".

  Pogosta vprašanja

  Ali potrebujem vnesti čisto vse surovine – tudi vijake, žeblje...?

  Odvisno. Če želite imeti red in pregled nad vsemi stroški in približno vedeti, kdaj bo teh vijakov zmanjkalo in jih ne naročiti na tisoče, medtem ko jih je nekaj tisoč še na zalogi, potem – ja.

  Bolj natančno ko vodimo zalogo, bolj natančno bomo imeli izračunane dejanske stroške, manj bo dela z inventurnim usklajevanjem in tudi z naročanjem. In nenazadnje...tudi vijaki in žeblji imajo svojo ceno, ki povišujejo lastno vrednost našega produkta.

  Surovine velikokrat jemljemo od različnih dobaviteljev. Potrebujemo za vsakega dobavitelja svoj artikel?

  Ne – če gre seveda za isti artikel. Na samem artiklu imamo možnost, da vpišemo vse dobavitelje, njihove šifre in cene za ta artikel.
  Glej Artikli (Dodatni ukazi in kvalifikatorji) 


  2. Pripravimo posebne tipe opravil

  Nastavitve => Nastavitve APP => Tipi opravil
  Potrebujemo posebne tipe opravil, ki so namenjeni proizvodnji. Imamo lahko enega ali več tipov - odvisno od tega kakšne informacije želimo ob koncu nekega obdobja pridobiti. Te povežemo na ustrezne storitve.

  3. Popišemo delovni proces – Storitve / kategorije storitev

  Trgovina => Kategorije
  Naredimo ustrezne kategorije, ki jih bomo potrebovali v proizvodnji - ti so odvisni od samega proizvodnega procesa. Kategorije se v proizvodnem modulu izbirajo takoj po prijavi uporabnika. Z izbiro kategorije pa pridemo do ustreznih storitev.
  Te kategorije se lahko nanašajo na sam izdelek - recimo naredimo kategorije stol Lux, stol Rex, miza Max , miza Tom...
  ... ali pa na samo vrsto storitve oziroma stroj kjer storitev opravljamo - recimo razrez, vrtanje, lepljenje, sestavljanje... oziroma Stoj 1, stroj 2...

   

  Trgovina => Storitve
  Sledimo korakom za izdelavo našega proizvoda. Vsak del proizvodnje vpišemo in ustrezno časovno ovrednotimo.

  Pri dodajanju storitve je potrebno vpisati / označiti:

  • Šifra
  • Ime
  • Enota
  • Lastna cena (s tem glede na enoto ovrednotimo delo delavca te storitve)
  • Tip opravila, ki smo jih že določili – pod njim se bodo zbirale opravila z urami proizvodnje.
  • označiti kvalifikator "Prikaži v proizvodnji"
  • Predviden čas
  • Lahko po tudi označimo storitev kot Normirano storitev, če to seveda je.

  4. Določimo in vpišemo skladišča oziroma lokacije

  Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča

  Kot skladišča oziroma lokacije razumemo v proizvodnji štiri različne pojme:

  • skladišča surovin oziroma končnih izdelkov - prostori, regali oziroma police, kjer se nahaja surovina oziroma izdelek.
  • premično skladišče - voziček oziroma vsebnik, s pomočjo katerega prenašamo / prevažamo surovine do želenih lokacij.
  • lokacije - prostori navadno v proizvodnji, kjer surovine pripravimo za proizvodno
  • proizvodne lokacije - lokacije, kjer se vrši izdelava našega izdelka.

  Vsaka izmed teh lokacij ima lahko svoje značilnosti, ki jih določimo na vsaki lokaciji posebej. 

  Glej: Skladišča ali lokacije

  5. Stopnje pregleda lokacij

  Nastavitve => Splošni šifranti => Stopnje pregleda lokacij

  Za nekatere vhodne surovine imamo med procesom od nabave do proizvodne navadno določen pregled, ki mora biti opravljen preden surovino dejansko uporabimo v končnih izdelkih. Na tem mestu določimo stopnje pregleda, ki jih moramo izvesti na surovinah, te pa vežemo na lokacije in artikle. Tako zagotovimo, da artikla pri premiku med lokacijami ne bomo mogli prestaviti na neko lokacijo, brez ustreznega pregleda.


  6. Vpišemo izdelke - Artikli 

  Trgovina => Artikli

  Naše izdelke, prav tako kot surovine, vpišemo med artikle. Za potrebe same proizvodnje potrebujemo zelo malo podatkov. V kolikor aplikacijo uporabljamo tudi za namen prodaje pa mora biti izpolnjeno več polj. A poglejmo samo nujna polja za samo proizvodnjo:

  • Id artikla
  • Ime artikla
  • Enota artikla

  Za razliko od surovin pa imajo naši izdelki tudi sestavnice oziroma recepturo, ki jo moramo izpolniti, da nam kasneje razknjiževanje ne bo delalo težav.
  Glej Artikli - Receptura artikla

  V kolikor imamo več proizvodnih linij, lahko na samem artiklu določimo tudi to, na kateri liniji izdelek sestavljamo. To določimo z lastnostjo "Proizvodna lokacija", ki jo poiščemo med lastnostmi na desni strani forme.


  Tako smo prišli do nastavitev, ki jih potrebujemo za zagon proizvodnje. Seveda pa je od naših potreb in velikosti proizvodnje odvisno koliko in katere podatke bomo izpolnjevali. 


   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Artikli

  Trgovina => Artikli

   Artikle lahko v aplikacijo dodajamo s pomočjo datoteke za uvoz artiklov ali pa vsakega posebej preko administracijskega vmesnika.

  Dodaj artikelDo forme za vnos posameznega artikla pridemo preko menija Trgovina => Artikli, kjer na desni strani, ob spisku, najdemo ikono za dodajanje artikla. Druga možnost pa je, da izberemo že obstoječi artikel in na sami formi v ukazni vrstici kliknemo na ikono za dodajanje artikla.Najprej si poglejmo kako vnesti nove artikle preko aplikacije. Pred nami je prazna forma s kar nekaj praznimi polji, ki so bolj ali manj pomembna za naše poslovanje oziroma prikaz v spletni trgovini. Kaj je pomembno in kaj ne pa se odločimo sami. Pa gremo lepo po vrsti...
  Vsa polja so razdeljena v smiselne sklope, ki nam povedo čemu vpisane informacije služijo.

  Osnovi podatki artikla

  Nosilni artikel – polje se pojavi le pri LOT artiklih – v njem pa se izpiše nosilni LOT artikel na katerega je ta artikel vezan. Na nosilni LOT artikel je narejena tudi povezava. Glej LOT artikle.

  Id artikla – id številka ali šifra artikla je edinstvena za vsak artikel. Šifre si, kot je v naši aplikaciji že v navadi, izmislimo sami. V kolikor polja ne izpolnimo, se le ta napolni sam iz sekvence (številčne serije) namenjene artiklom.
  V kolikor z artikli veliko delamo, je id idealno iskalno polje, zato je njih vredno premisliti. Gre lahko za govoreče šifre oziroma šifre, ki nam v podjetju nekaj pomenijo – kako in kaj pa je seveda odvisno od nas. Šifra oziroma id artikla je tudi polje, s katerim najlažje dodajamo artikle na račune / listine, zato nam lahko govoreče šifre, ki nam nekaj pomenijo, bistveno olajšajo delo in skrajšajo določene delovne procese. Pri id-jih se je bolje izogniti črkam s strešico, posebnim znakom in presledkom.

  EAN - sem vpišemo EAN (identifikacijsko) kodo artikla.

  Ime artikla - ime artikla je navadno najpomembnejša informacija po kateri iščemo in, če so artikli pravilno poimenovani, tudi najdemo želen artikel - pa naj gre to za naše iskanje po aplikaciji ali pa iskanje potencialnih kupcev po svetovnem spletu ali pa direktno v naši trgovini. Če se naši proizvodi zelo omejeni, recimo mize, jih poskusimo v samem nazivu tudi malce opisati z najbolj pomembnimi lastnostmi, po katerih se najbolj ločijo med sabo. Ime artikla pa se uporablja tudi na listinah, kot opis prodanega proizvoda.

  Dodatni opis artikla - v urejevalnik besedila, ki je na tem mestu, opišemo artikel. V kolikor so opisi namenjeni samo za interno uporabo sem vpišemo samo najpomembnejše informacije, če pa so artikli namenjeni spletni prodaji pa se moramo zavedati, da bodo ta opis brali naši potencialni kupci, da ga bodo indeksirali iskalniki in da je prav od njega velikokrat odvisen uspeh naše prodaje. Koristne in privlačne informacije velikokrat privedejo do nakupa.

  Proizvajalec - s pomočjo izbrnika pri tem polju poiščemo proizvajalca artikla, ki ga vpisujemo.

  Proizv. ID - identifikacijska številka artikla proizvajalca, ki jo vpišemo v to polje, se lahko razlikuje od naše. Identifikacijska številka, ki jo uporablja proizvajalec nam lahko pomaga pri iskanju v proizvajalčevi bazi oziroma pri samem naročanju.

  Primarni dobavitelj - s pomočjo izbrnika pri tem polju poiščemo dobavitelja artikla, ki ga vpisujemo. Ker pa je dobaviteljev lahkot tudi več, je v tem polju mesto le za tistega, pri katerem artikel iz takega ali drugačnega vzroka največkrat vzamemo.
  Pri naročanju artiklov s pomočjo InMaster aplikacije je primarni dobavitelj hkrati tudi poslovni stik, ki ga aplikacija avtomatično doda na naročilo, ko izbrani izdelek naročimo. (Poročila => Poročila nabave => Poročilo za naročanje)

  Dobaviteljev ID - identifikacijska številka artikla dobavitelja, ki jo vpišemo v to polje, se lahko razlikuje od naše in od proizvajalčeve kode. Tudi ta nam lahko pomaga pri iskanju v dobaviteljevi bazi oziroma pri samem naročanju.

  Enota mere - iz izbirnika mer izberemo prodajno enoto za ta artikel, ki se uporablja na listinah.
  Glej - Možne pretvorbe za izbrano enoto mere (spodaj)

  Posebna lastnost - je lastnost artikla, ki jo želimo še posebej poudarjati in se prikazuje tudi v spiskih artiklov v spletni trgovini.

  Računovodska kategorija - na tem koncu lahko izberemo tudi računovodsko kategorijo (kategorija artikla, ki je s kvalifikatorjem označena kot računovodska kategorija), ki je pomembna za nastavitev pravil knjiženja in za računovodsko analitiko. 

  Možne pretvorbe za izbrano enoto mere

  V tem delu lahko naštejemo vse pretvorbe osnovne enote tega artikla. To nam pri samem prevzemu (prevzemnica oziroma nabavni račun) omogoča, da lahko prevzamemo artikle v vseh naštetih enotah, aplikacija pa nam jih sama pretvori zalogo v osnovo enoto (polje: Enota mere - zgoraj)
  Za pravilno delovanje potrebujemo pravilno izpolnjene enote z ustreznimi pretvorbami (Nastavitve => Splošni šifranti => Enote).

  Kategorije artikla

  Kategorije so smiselne celote izdelkov ali storitev, ki že s samim poimenovanjem povejo, kateri izdelki oziroma storitve se skrivajo pod posamezno kategorijo. Navadno jih razporedimo v drevesno strukturo, ki nam omogoča kar najboljši pregled na vrsto izdelkov v naši prodaji.
  Na tem mestu s pomočjo gumba dodamo kategorijo artiklu, ki ga vpisujemo. Včasih se zgodi, da bi lahko artikel dodali v več kategorij, kar nam aplikacija tudi omogoča in isti artikel se bo na spletni strani, v poročilih in izpisih pojavljal v vseh izbranih kategorijah.
  Več si lahko ogledate tudi v poglavju, ki je namenjeno izključno kategorijam in funkcionalnostmi, ki sledijo iz njih.

  Vsebina seta

  Artikel lahko naredimo kot set različnih artiklov iz naše ponudbe. Za razliko od kompleta, ki se navadno kaže ob nosilnem artiklu, set nastopa samostojno. Tudi ureja se ga popolnoma enako kot vsak drug artikel. Ima svoj naziv, slike, ceno, opis, ... Razlika je le v tem, da se na tem mestu našteti artikli – se pravi artikli, ki sestavljajo set – ob nakupu dejansko razknjižijo iz zaloge.
  Ob dodajanju artikla se nam tudi avtomatično sešteva prodajna cena, glede na ceno, ki je vpisana pri vsakem posameznem artiklu, ki ga dodamo v set. Poleg naziva artikla pa je tudi vpisno poljem kamor lahko vpišemo količino posameznih artiklov, ki tvorijo ta set.

  Cene artikla

  Vse cene so vedno vpisane v izbrani valuti, ki je navadno nastavljena kot privzeta valuta, lahko pa jo spreminja tudi vsak posameznik pri sebi v splošnih nastavitvah.

  Nabavna cena - je cena brez davka, ki nam jo je za ta artikel zaračunal dobavitelj pri zadnji dobavi. Ta cena se nikoli ne prikazuje na spletni strani.

  Prodajna cena - je prodajna cena brez davka - z ddv - pa prodajna cena za davkom, ki je na spletni trgovini izpisana kot maloprodajna oziroma priporočena cena.

  Znesek RvC - ta znesek je razlika med nabavno in prodajno ceno brez davka, poleg pa je ta znesek ponazorjen še s procenti. V kolikor vpišemo nabavno in prodajno ceno se izračuna avtomatično, če pa ga fizično povečamo se nam poveča prodajna cena. V kolikor pa fizično vpišemo manjši znesek se ustrezno poveča akcijski popust, ki zniža končno prodajno ceno. Tudi ta znesek se ne pojavlja na spletni strani.

  Akcijski popust - najbrž ni potrebno posebej povedati kaj pomeni akcijski popust, ki ga vpišemo na tem mestu bodisi z zneskom brez davka ali pa s procenti, v obeh primerih pa nam zniža končno ceno. Tudi ti polji se lahko prikažeta na spletni strani.

  Končna cena - je tista, ki jo plača naš kupec in se seveda pojavlja tudi na spletni strani. Če znesek povečamo oziroma zmanjšamo se ustrezno preračunata polji za akcijski popust in znesek rvc.

  Priporočena MPC - dobavitelj nam vedno priporoča ceno, ki je lahko enaka kot naša prodajna cena ali pa tudi ne. V primeru da ni, na tem mestu, zgolj za informacijo, vpišemo priporočeno ceno, ki nam jo je predlagal dobavitelj.

  Znesek DDV - ker se davku legalno navadno ne moremo ogniti in na tem mestu vidimo znesek davka in njegovo vrednost v procentih.

  Max. dovoljen popust - Večkrat se zgodi, da cene oblikuje ena oseba, prodaja pa druga, a dober prodajalec mora imeti vedno imeti možnost, da stranki da nekoliko več dodatnega popusta, pri tem pa ne sme ustvariti minusa. Ena izmed možnosti je, da prodajalec vidi nabavno ceno, ker pa se večkrat zgodi, da so nabavne cene malce občutljiva tema in jih prodajalci ne vidijo, je priporočljivo, da jim nekako sporočimo koliko popusta smejo dati. In to polje je namenjeno ravno temu.

  Spletna trgovina

  Določena polja so izrednega pomena za spletno trgovino, a nekoliko manjšega pomena za lastno evidenco.

  Dodaj/spremeni slike

  Slika pove tisoč besed - in prav v spletni trgovini besed ni nikoli premalo. Vsakdo rad pogleda izdelek preden ga kupi in če ga že ne more prijeti z rokami, je za spletno trgovino najbolje, da si ga lahko vsaj ogleda. Na tem mestu lahko te slike dodamo.
  Ob polju so tri ikone in če se z miško pomudimo na njih, se ob vsaki izpiše kaj bo klik nanjo povzročil.

  Dodaj slikoDodaj sliko - s klikom na prvo ikono se nam odpre okno s pomočjo katerega lahko iz našega računalnika naložimo slike na server.

  Na vrhu okna je izpisano ime artikla, kateremu dodajamo slike. Takoj pod imenom pa imamo možnosti, da sliki “povemo„, kakšno vlogo bo imela na spletni strani. Odločamo se med možnostmi:
  * primarna slika - primarna slika je tista slika, ki se v spletni trgovini pojavlja s spisku in pri artiklu kot glavna slika.
  * akcijska slika - ko damo artikel v akcijo in želimo, da je slika drugačna, jo naložimo tako, da na tem mestu označimo, da je uvožena slika akcijska.
  * primarna kot dodatna slika - v primeru, ko imamo za artikel le eno sliko in je ta primerna tako za primarno sliko kot tudi za povečavo je ni potrebno vnašati dvakrat. Označimo polji “Primarna slika„ in “Primarna kot dodatna slika„ in sliko dodamo. Aplikacija jo bo tako isto sliko uvozila na oba načina.
  V kolikor ne označimo ničesar, nam bo aplikacija naložene slike označila kot dodatne slike oziroma slike za povečavo.
  Zdaj, ko smo se odločili, kakšna naj bo naložena sliko, jo je potrebno samo še naložiti. To naredimo tako, da kliknemo na gumb “Izberi datoteko„, ki nam odpre okence do našega računalnika. Tam poiščemo želeno sliko in jo dodamo.
  V kolikor pa imamo odprt upravljalnik datotek (raziskovalec), pa lahko izbrane slike z miško potegnemo v sivo polje okenca ter spustimo.

  Pod ukazne gumbe se lepo zložijo vse dodane slike. Slika z rdečo obrobo je označena kot primarna slika, slika z zeleno obrobo pa kot akcijska. Slike brez obrob so dodane kot dodatne slike, ki jih na spletni strani lahko povečamo.

  Dvoklik na sliko nam odpre mini urejevalnik, kjer lahko zamenjamo status slike (iz/v primarne, akcijske in dodatne). Poleg vidimo tudi malce večji predogled slike. Velikost predogleda slike je nastavljen na splošnih nastavitvah aplikacije (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve) z nastavitvama ThumbSlikaX (širina predogleda v pixlih) in ThumbSlikaY (višina predogleda v pixlih).

  Aplikacija nam nato sporoči, če je bila slika uspešno naložena oziroma, če je prišlo do napake.
  Možne napake:
  - zaradi slabše povezave in prevelike slike se lahko zgodi, da povezava med nalaganjem pade in se slika ne prenese v celoti;
  - dovoljeni formati slik so .jpg, .gif in .png - v kolikor je slika v drugačnem formatu, je aplikacija ne naloži.

  Kopiraj slike z drugega artiklaKopiraj slike iz drugega artikla - s klikom na to ikono se nam odpre izbirnik artiklov, ki so že vpisani v aplikaciji. Če imamo že podoben artikel in lahko uporabimo iste slike, na tem mestu enostavno s filtriranjem po spiskih poiščemo želeni artikel in ga s klikom miške izberemo. Slike izbranega artikla se tako prekopirajo tudi na artikel, ki ga trenutno urejamo.

  Odstrani vse slikeOdstrani vse slike - klik na to ikono nam vse slike izbriše - a brez panike - aplikacija se vedno prepriča, da ikone nismo kliknili po pomoti in s pojavnim oknom zahteva potrditev.

  Tako dodane slike se razporedijo v vrsto pod ukaznimi gumbi. Če želimo zamenjati vlogo slike, jo dvakrat kliknemo z levim gumbom miške in odprlo se nam bo okence, kjer to lahko naredimo. Izberemo ali naj bo trenutna slika primarna, akcijska ali pa samo dodatna in kliknemo na gumb “Spremeni sliko„. Tako primarna kot tudi akcijska slika je lahko le ena pri posameznemu artiklu.

  Vsako sliko posebej  pa lahko izbrišemo s klikom na ikono za izbris. 

  Dodaj lastnosti

  Prišli smo do nadvse pomembnega dela spletne trgovine, ki so vezane na več različnih delov aplikacije in bodo pri vsakem tudi opisane. Na tem koncu pa le tisto kar je pomembno za opis artikla.
  Pri lastnostih gre za značilnosti vsakega artikla posebej, ki jih potem opišemo z določenimi vrednostmi. Ne samo, da s tem bolje opišemo artikel, temveč ga na tak način kupci na naši spletni trgovini lažje primerjajo (primerjava artiklov) s podobnimi izdelki na strani. Lastnosti in vrednosti pa so izredno pomembne tudi pri filtriranju artiklov na spletni strani - glej “Lastnosti in filtri„. Vrednosti lastnosti lahko v naprej določimo in s tem preprečimo, da bi se ista vrednost vpisovala na različne načine. Te vrednosti vpisujemo na sami lastnosti artikla (Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov), lastnost pa dodatno označimo s kvalifikatorjem "Vrednosti lahko izbiramo samo iz šifranta". To bo povzročilo, da ob vpisovanju aplikacija že filtrirala ustrezne vrednosti, ki jih lahko dodamo. Le oseba s posebnimi pravicami lahko vpisuje nove vrednosti. Več o lastnostih pa si preberite na "Lastnosti artiklov"
  Primer - artikel maslo:

  Lastnost Vrednost
  Masa 250 g
  Vrsta kremno
  Embalaža lonček

  Pa poglejmo najprej ukazne gumbe:

  Dodaj lastnostDodaj lastnost - lastnosti morajo biti pri podobnih artiklih podobne in če želimo, da aplikacija in spletna trgovina delujeta po svojih najboljših zmožnosti, tudi enake, zato je zelo pomembno, da se isto lastnost vedno imenuje enako.
  Primer: VELIKOST ni enako kot VELIKOSTI, Velikost, Velikostjo
  Prav zato se lastnosti navadno določi že ob določitvi kategorij. Na tem mestu pa jih s pomočjo filtriranja po spiskih poiščemo in izberemo s klikom levega gumba miške. Ko je izpiše v polje poleg nje vpišemo vrednost. Tudi te so izredno pomembne pri filtriranju. 

  Dodaj lastnosti značilne za to kategorijoDodaj lastnosti značilne za to kategorijo - artikle razdelimo na smiselne celote - kategorije - ki imajo skupne lastnosti. Te lastnosti lahko določimo že na sami kategoriji in cel spisek lastnosti se s klikom na ta gumb skopira na artikel. Mi moramo samo vpisati prave vrednosti, ki ločijo en artikel od drugega. V kolikor smo artikel dodali v dve kategoriji se dodajo lastnosti, ki so značilne za obe kategoriji. Glej tudi Kategorije.

  Kopiraj lastnosti z drugega artiklaKopiraj lastnosti iz drugega artikla - s klikom na to ikono se nam odpre izbirnik artiklov, ki so že vpisani v aplikaciji. Če imamo že podoben artikel in lahko uporabimo iste ali podobne lastnosti in vrednosti, na tem mestu enostavno s filtriranjem po spiskih poiščemo želeni artikel in ga s klikom miške izberemo. Lastnosti in vrednosti izbranega artikla se tako prekopirajo tudi na artikel, ki ga trenutno urejamo. Za malenkostne popravke enostavno popravimo vrednosti.

  Odstrani vse lastnostiOdstrani vse lastnosti - klik na to ikono nam vse lastnosti izbriše, a brez skrbi, saj se, kot navadno, tudi tokat aplikacija prepriča, da ikone nismo kliknili po pomoti in s pojavnim oknom zahteva potrditev.
  Vsako lastnost posebej pa lahko izbrišemo s klikom na ikono za izbris. 

  Posebne lastnosti

  Obstajajo lastnosti, ki so nekoliko drugačne od ostalih. Ker imajo posebne značilnosti se jih določa glede na potrebe trgovine, a za primer bomo navedli lastnost BARVA.Kot vrednost tej lastnosti napišemo različne barve in jih ločimo z vejicami.

  Lastnost Vrednost
  BARVA bela, rumena, rdeča, modra, črna

  In kaj dela to lastnost tako posebno?
  Na spletni strani se bo pojavila ob izdelku kot možnost izbire. Kupec bo lahko, še preden bo dodal artikel v košarico, izbral še eno izmed naštetih barv. Tako nam ni potrebno vnašati več enakih artiklov z različnimi barvami, pač pa samo enega, ki mu določimo celo barvno paleto. To nam skrajša vnos artiklov, a potrebno je paziti, saj to ni dobra rešitev, če imajo artikli z barvo tudi različno ceno, oziroma če potrebujemo natančno zalogo artiklov glede na barvo.

  Dodaj povezane artikle

  Že samo ime pove, da na to mesto dodamo povezane artikle - to so artikli, ki jih našim kupcem lahko ponudimo poleg artikla, ki ga vpisujemo. Število povezanih artiklov ni omejeno, olajša pa marsikatero zadrego kupca, ko kupi izdelek, ki navadno potrebuje potrebuje dokup dodatne opreme.
  Za primer lahko vzamemo tiskalnik in pripadajoč toner. Na ta način kupcu ni potrebno gledat specifikacij, pač pa pravi izdelek preprosto najde tam, kjer ga potrebuje. So pa povezani artikli tudi dobra promocija za dodatke, ki ti ob nakupu pač ne pridejo na misel, bi pa jih kupil, če bi bile pri roki.

  Kot smo že vajeni imamo na voljo tri ukazne gumbe:

  Dodaj pripadajoči artikelDodaj pripadajoči artikel - klik na to ikono nam odpre novo okno v katerem, s pomočjo filtriranja, poiščemo ustrezen artikel in ga s klikom izberemo. Artikli se na strani pojavijo po enakem vrstnem redu, kot so v aplikaciji. V kolikor želimo katerega izmed artiklov izpostaviti, ga v aplikaciji z miško prestavimo na višje mesto in shranimo.

  Kopiraj pripadajoče artikle z drugega artiklaKopiraj pripadajoče artikle iz drugega artikla - s klikom na to ikono se nam odpre izbirnik artiklov, ki so že vpisani v aplikaciji. Če imamo že vpisan podoben artikel z enakimi pripadajočimi artikli, na tem mestu enostavno, s filtriranjem po spiskih, poiščemo želeni artikel in ga s klikom miške izberemo.

  Odstrani vse pripadajoče artikleOdstrani vse povezane artikle - klik na to ikono nam vse dodane povezane artikle izbriše, a se aplikacija tudi tokat prepriča, da ikone nismo kliknili po pomoti in s pojavnim oknom zahteva potrditev.

  Vsak povezan artikel posebej pa lahko izbrišemo s klikom na ikono za izbris. 

  Povezane storitve na artiklih

  V spletnih trgovinah navadno prodajamo artikle, a večkrat se zgodi, da poleg artiklov ponudimo tudi različne storitve. Te storitve so vedno vezane na posamezen artikel in lahko v določenih primerih celo spremenijo značilnosti – davek na dodano vrednost – artikla na katerega smo storitev povezali. Govorimo seveda o storitvi »montaža«, ki ima sama nižji ddv (9,5%) in če stranka poleg nekega aparata naroči montažo, ji le ta zniža ceno artikla za razliko med višjim in nižjim davkom.
  Storitve se prikažejo v spletni trgovini ob artiklu in stranka jih lahko izbere s preprostim klikom. Ko stranka doda artikel v košarico, se poleg prenese še storitev. V kolikor stranka izbere storitev, ki spremeni ddv artikla, se cena le tega spremeni že v košarici.

  Storitve dodamo na artikel s pomočjo urejevalnika v pojavnem oknu, ki ga odpre gumb »Poveži storitve na artikel«. 

  Dodaj komplet na artikel

  Če želimo na osnovi artikla na katerem se nahajamo narediti komplet lahko to naredimo s klikom na gumb »Dodaj komplet na artikel«. Odpre se nam pojavno okno, ki nam ponudi možnost izbire več artiklov, ki bi jih želeli vključiti v ta komplet. Na osnovi izbranih artiklov se nam izračunajo cene s popusti, ki jih lahko seveda poljubno uredimo – kreira pa se nam tudi skupna slika vseh vključenih artiklov. Ti kompleti, ki jih lahko seveda poljubno sestavljamo, se potem, ko jih stranka kupi v spletni trgovini, s preprostim klikom na dodatni ukazni gumb na listini »Razbij komplete« spet razdelijo na posamezne artikle, z ustreznimi popravki cen, ter tako poskrbijo za pravilno razknjiževanje zaloge.

  Več o urejanju pa si lahko pogledate na navodilih za urejanje kompletov.

  Utež za sortiranje - artikli se na strani razvrstijo po abecedi, če pa bi želeli imeti nadzor nad spiski, pa lahko uporabimo to polje. Višja kot je številka, višje na spisku se prikazuje. Te seveda lahko dodajamo in spreminjamo poljubno, a kot namig za lažje upravljanje, je najlažje in pregledno, če se za to uporablja datum, ko smo artikel dodali, oziroma, ko smo ga želeli izpostaviti. Najnovejši datum bo vedno na vrhu (20120117, 20120207...).

  Utež povezani - ravno tako, kot pri samem spisku, lahko artiklu dodelimo višjo pozicijo tam, kjer je vključen kot povezani artikel. Višja kot je številka bolj visoko med povezanimi artikli se bo prikazoval. Tudi tu si lahko pomagamo z datumi.

  Garancija - garancijo izberemo iz spiska garancij, ki se nam odpre s klikom na izbirnik poleg polja. To polje se izpiše tudi poleg opisa artikla na strani. V kolikor želene dolžine ni v izbirniku, jo je potrebno dodati v šifrant. To navadno naredi skrbnik aplikacije.

  Predvidena dobava - tudi to polje se prikazuje v spletni trgovini poleg opisa artikla. V aplikaciji se določi splošna vrednost, ki se izpisuje na strani, v kolikor podatek ni podan. Če pa v to polje vpišemo karkoli, se bo to tudi izpisalo na strani.

  Zaloga

  V tem sklopu najdemo vse informacije o zalogi, ki jo imamo v naši trgovini.

  Zaloga - v tem polju se izpiše število enot artikla, ki jih imamo na zalogi. Zaloga se poveča, ko artikle prevzamemo s tem namenjenimi knjiženimi listinami (prevzemnice, nabavni računi...).

  Komisijska zaloga - je število enot artikla, ki smo jih dali našemu veleprodajalcu na komisijo - zavede se s knjiženo oddajnico.

  *Min. količina - V trgovini je včasih potrebno paziti, da imamo dovolj zaloge in v to polje vpišemo najmanjšo količino enot artikla, ki ga moramo imeti na zalogi.

  *Max. količina - Sem vpišemo največje količino enot, ki jo imamo lahko na zalogi.

  * ob vpisu minimalne in maksimalne zaloge lahko uporabimo avtomatizem naročanja, ki preverja vpise teh dveh polj in na podlagi tega prilagaja naročila. Glej "Poročilo za naročanje".

  Veleprodaja

  Sklop veleprodaje je namenjen uravnavanju cen za morebitni b2b.

  Prenesi PC v VPCPrenesi ceno iz prodajne cene (PC) - s klikom na ikono pole tega polja se cena, ki smo jo vpisali pod prodajno ceno prenese tudi v polja za veleprodajno ceno - gre za prodajno ceno brez davka na dodano vrednost. S tem smo tudi določili ceno, ki se prikazuje v b2b trgovini.

  VPC - je cena brez davka, ki je namenjena vsem našim veleprodajalcem. Polje se lahko napolni s pomočjo zgornjega gumba iz prodajne cene, lahko pa ga vpišemo sami. V b2b trgovini se pojavi vpc cena z odštetim akcijskim popustom in davkom.

  Akcijski popust - v kolikor smo skopirali veleprodajno ceno iz prodajne cene, se poleg skopira tudi akcijski popust, ki ga imamo določenega pri prodajni ceni. Če popravimo vpc ceno, se znesek akcijskega popusta ustrezno popravi, medtem ko procent ostane isti. V kolikor pa popravimo eno vrednost akcijskega popusta, se druga prilagodi.

  VPC marža - Ta znesek je razlika med nabavno in vpc ceno brez davka, poleg pa je ta znesek ponazorjen še s procenti. V kolikor pa fizično vpišemo manjši znesek se ustrezno poveča akcijski popust, ki zniža končno vpc ceno. Ta znesek se ne pojavlja na spletni strani.

  Veleprodajni popust na stranko - vpc cena je namenjena vse našim veleprodajalcem brez izjeme. V kolikor pa želimo naše prodajalce nagraditi z večjim popustom, pa s klikom na izbirnik poleg tega polja odpremo novo okno, kjer lahko za vsakega posameznega kupca v naši b2b trgovini, določimo drugačen popust. V kolikor je vpc cena nižja kot pa popust pripisan posamezni stranki, se v b2b trgovini vedno prikaže nižja vpc cena.

  Kako dodamo popust posameznem kupcu?

  S klikom na gumb poleg polja se odpre novo okno, kjer imamo tabelo, veleprodajnih cen in popustov po strankah. S klikom na gumb “Dodaj popust„ se nam odpre izbirnik vseh poslovnih stikov - s pomočjo filtriranja po spisku poiščemo ustreznega in ga s klikom dodamo na seznam. V tabeli nato vpišemo zneske (brez ddv) oziroma procente popusta. Imamo pa tudi možnost, da je cena v primeru nakupa preko b2b trgovine drugačna, kot pa bi jo imela stranka, če bi artikle naročila recimo preko telefona. V tem primeru imamo poleg tudi polja za WEB popust, ki se ravno tako določajo bodisi s ceno ali pa procentom popusta.
  Na tak način lahko vsakemu izmed naših veleprodajalcev damo drugačen popust.

  Receptura artikla

  Aplikacija omogoča tudi vodenje količinske zaloge za artikle, ki se uporabljajo v proizvodnji za sestavljanje artikla, ki je naš končni produkt. V tem primeru z recepturo pridemo do sestavnih delov končnega artikla. Če zadevo še malce zakompliciramo, lahko naredimo več artiklov, ki so polizdelki in jih združimo potem v končen izdelek. Kar je najlepše pri tem pa je to, da nam ni potrebno na delovne naloge vpisovati vseh stotih manjših artiklov, ki smo jih potrebovali za sestavo našega končnega produkta. Z samo izdelavo delovnega naloga, ki smo ga izvršili (sknjižili) se nam zaloga teh artiklov zmanjša za ustrezno količino, zaloga enega sestavljenega artikla pa poveča za en sestavljen kos. Da pa aplikacija pri izdelavi delovnega naloga ve, katere artikle potrebujemo, pa jih vpišemo na tem mestu.
  Kot je že v navadi nam klik na gumb “Dodaj recepturo k artiklu„ odpre novo pojavno okno.

  Vpis recepture artikla

  Najprej vpišemo ime recepture, ki jo želimo vnesti. Za isti izdelek lahko včasih uporabimo različne izdelke - recimo zamenjamo proizvajalca enega izmed delov in tako se zamenja tudi receptura - zato imamo možnost, da k enemu artiklu dodamo več receptur, v kolikor jih smiselno poimenujemo pa jih med seboj lahko tudi na prvi pogled ločimo. Vedno pa je le ena privzeta receptura, kar pomeni, da jo aplikacija upošteva na listinah delovnega in proizvodnega naloga. 
  Privzeto recepturo označimo s kljukico ob polju “Privzeta receptura„.

  Ko vpišemo ime moramo formo shraniti in s tem smo si omogočili dodajanje artiklov, ki sestavljajo artikel, ki ga urejamo. Ob shranitvi se nam pojavi vrstica, kjer najprej izberemo tip. Ne smemo namreč pozabiti, da je v izdelavo artikla lahko vključena tudi storitev, ki jo lahko primerno ovrednotimo. S tem dobimo tudi dejansko ceno našega sestavljenega artikla. Ko izberemo tip, lahko na polju ID z dvoklikom odpremo izbirnik artiklov oziroma storitev, kjer s pomočjo filtriranja izberemo ustreznega. Na koncu pa vpišemo še količino enot izdelka, ki so potrebne, da lahko naš končni izdelek sestavimo. Novo vrstico za nov izdelek naredimo tako, da na enem od polj s kurzorsko tipko kliknemo navzdol. Ko smo z vnesenimi artikli in storitvami končali recepturo shranimo in okno zapremo. Tako pripravljeno recepturo lahko vedno popravimo - s klikom na ikono svinčnika poleg imena se nam odpre ista forma, ki jo preprosto spremenimo. S križcem, ki se nahaja poleg imena recepture pa jo lahko tudi izbrišemo.

  Recepturo lahko dodamo tudi preko delovnega naloga

  Dodatni ukazi in kvalifikatorji

  Dodatni ukazi in kvalifikatorji, ki jih najdemo na desni strani vnosne forme artikla, so res malce umaknjeni a za delovanje trgovine neobhodno potrebni. Začnimo pri dodatnih ukazih.

  Dodatni ukazi

  Nekateri izmed ukazov nam olajšajo delo z aplikacijo, drugi nam ponudijo pomembne informacije, tretji pa izvedejo tako ali drugačno nalogo, odvisno pač na kateri izmed form si. Pa si poglejmo dodatne ukaze pri artiklih.

  Dodaj nov artikel in mu kopiraj podatke s trenutnega artikla - če kliknemo na ta gumb se zgodi ravno to kar nam gumb sporoča. Nov artikel je enak staremu, le da mu aplikacija sama določi nov ID artikla, ki seveda ne sme biti enako staremu. Tega preprosto prepišemo z želenim in shranimo. To nam pride ša kako prav, ko imamo enake artikle, ki se razlikujejo le po malenkostih, kot so barva, dimenzije...

  Pokaži dogodke artikla - vsak artikel ima v aplikaciji neko zgodovino, ki se nikoli ne izgubi. Ob izberi tega gumba se nam odpre okno, kjer na začetku lahko vidimo v katerih skladiščih se artikel nahaja, če je seveda na zalogi. Vidimo tudi kolikšna je njegova količinska in neto zaloga, ter stroške zaloge.

  Vsako posamezno skladišče lahko izberemo s klikom in tako pridemo do podrobnosti vseh dogodkov, ki so se na tem artiklu zgodili. Kot dogodke seveda mislimo vse listine, ki so vezane na ta artikel, in količina artikla, ki je bila s to listino bodisi prevzeta ali pa prodana oziroma oddana.
  Vsako od listin lahko tudi pregledamo - klik nanjo nam jo odpre v novem oknu.

  * kot skladišče na tem mestu velja skladišče, ki je lahko virtualno ali pa čisto pravo fizično skladišče, kamor smo ob prevzemu artikel knjižili.

  Dobavitelji artikla - dobaviteljev istega artikla je lahko seveda več, vsak pa nam lahko nudi drugačne pogoje odkupa. Dobavitelja z najboljšimi pogoji izberemo kot "primarnega", na to mesto pa dodamo vse ostale s ključnimi informacijami, ki jih potrebujemo ob naročanju - šifro dobavitelja, nabavno ceno, popust, ki nam ga dobavitelj nudi in dobavni rok.

  Kreiraj nov LOT artikel – ta ukazni gumb se pojavi samo na artiklih, ki so označeni s kvalifikatorjem »Nosilni LOT artikel«. S klikom  nanj kreiramo artikel, ki je identičen nosilnemu LOT artiklu – edina razlika je, da se v id artikla doda številka. Vsa polja seveda lahko poljubno spremenimo – razen polja Nosilni artikel, kjer ostane povezava na artikel iz katerega smo ta lot artikel kreirali. Ob kreiranju se na novem artiklu avtomatično označi kvalifikator »LOT artikel«. Lot artikle se kreira tudi na samih nabavnih listinah (račun in prevzemnica).  Glej LOT artikle.

  Predelaj v raztresen artikel – V kolikor se artikel ne prodaja oziroma porablja tako, da bi potreboval svoje serijsko številko, ga označimo kot »Raztresen artikel«. Na tem mestu lahko govorimo o artiklih, ki se v proizvodnji porabljajo po skoraj zanemarljivih vrednostih pa tudi o tistih, za katere je sledenje po serijskih številkah brezpredmetno. Ta ukaz avtomatično označi kvalifikator "Raztreseni artikel".
  Pozor – artikla, ki smo ga označili kot raztresenega no moremo več »odznačiti«. 

  Tiskaj nalepke (A4) – ukaz nam odpre pojavno okno, kjer je na voljo nekaj različnih predlog glede na najpogostejše oznake nalepk. Na nalepke se natisne šifra, ime artikla in cena artikla. Ti izpisi se lahko nastavljajo glede na naše potrebe.

  Vpiši število praznih nalepk - v kolikor imam na poli nalepk že nekaj natisnjenih ali porabljenih nalepk, lahko njihovo število vpišemo v to polje. Aplikacija bo poskrbela, da se bo izpis začel šele na prvi prosti nalepki.
  Vpiši število nalepk – vpišemo število želenih natisov nalepk z informacijami artikla, na katerem se nahajamo.
  Predloga za tiskanje – glede na prostor, ki je omogočen za tiskanje imamo različne postavitve izpisanih polj. Nekatera, zelo strnjena, pašejo tudi na več različnih nalepk.
  Vrsta nalepk – na voljo imamo nekaj različnih formatov nalepk, ki se lahko glede na potrebe tudi dopolnijo.
  Potrditev »Natisni nalepke« nam v novem oknu odpre predlogo za tiskanje z vsemi nastavljenimi parametri. Preden natisnemo izpis na polo nalepk se moramo prepričati, da nastavitev tiskanja »Prilagodi strani« NI nastavljena.

  Vključi prisilni FIFO / Izključi prisilni FIFO - nam označi ali odznači  lastnost Forced FIFO. 

  • V kolikor je ta lastnost označena se ta artikel ravna izključno po FIFO metodi
   Primer: v kolikor imamo na zalogi dva LOT-a tega artikla in je novejši že na pravem proizvodnem skladišču bo aplikacija ne glede na to izbrala starejšega, ki je na zalogi drugje - kje pa je odvisno tudi od nastavitve "Deli med skladišči"
  • V kolikor ta lastnost NI označena se ta artikel ne ravna po FIFO metodi
   Primer: v kolikor imamo na zalogi dva LOT-a tega artikla in je novejši že na pravem proizvodnem skladišču bo aplikacija izbrala ta artikel, ki je bližje, ne glede na njegovo "starost"
  ZELO POMEMBNO - v kolikor je splošna nastavitev aplikacije "Forced FIFO" označena - se ta lastnost ne upoštev

   Vključi deljenje med POSi / Izključi deljenje med POSi -  nam označi ali odznači  lastnost Deli med skladišči.

  • Lastnost označena - V kolikor je lastnost označena aplikacija dovoljuje, da se zaloga pregleduje in koristi iz drugih proizvodnih skladišč

   Primer: v kolikor imamo lot artikel na treh skladiščih (proizvodno skladišče pa je Proizvodnja 1)
     - Skladišče 1
     - Proizvodnja 1
     - Proizvodnja 2
   • 1. z označeno lastnostjo "Forced FIFO" ali splošno nastavitvijo "Forced FIFO"
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Skladišča 1 in nato tudi iz Proizvodnja 2, če je potrebno.
   • 2. V kolikor imamo označeno splošno nastavitev "Deljenje artiklov med proizvodnimi skladišči pred zdravo zalogo" in Forced FIFO
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Proizvodnja 2 in nato tudi iz Skladišča 1, če je potrebno.
  • Lastnost ni označena - V kolikor lastnost JE in NI označena aplikacija izrecno ne dovoljuje uporabe drugih proizvodnih skladišč za porabo zaloge
   Primer: v kolikor imamo lot artikel na treh skladiščih (proizvodno skladišče pa je Proizvodnja 1)
     - Skladišče 1
     - Proizvodnja 1
     - Proizvodnja 2
   • 1. z označeno lastnostjo "Forced FIFO" ali splošno nastavitvijo "Forced FIFO"
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Skladišča 1
   • 2. V kolikor imamo označeno splošno nastavitev "Deljenje artiklov med proizvodnimi skladišči pred zdravo zalogo" in Forced FIFO
    Aplikacija naprej vzame zalogo iz Proizvodnja 1, nato iz Skladišča 1

  Pozor - V kolikor lastnosti NI - se upošteva splošna nastavitev "Deljenje artiklov med proizvodnimi skladišči" 


  Tiskaj nalepko na POS - odpre se pojavno okno, kjer lahko določimo število ter tip nalepk, ter izberemo na katerem POS tiskalniku naj se natisnejo. Tipi nalepk in informacije, ki se natisnejo na njih so lahko različne, zato se ta del vedno pripravi po vaših željah.

  Kvalifikatorji

  Kvalifikatorji nam omogočajo, da aplikaciji povemo, kaj želimo, da se z njim lahko dela, kje naj se prikazuje, ali se sme prodajati oziroma kupovati, izvažati na druge portale...

  • Raztreseni artikel - če je ta kvalifikator označen, artikel nima ešo številke (celoštevilčne kosovne zaloge). Velikokrat tako označimo potrošni material - recimo lepilni trak. Kvalifikator je nekoliko poseben, saj ga ne moremo označiti s klikom nanj, tako kot vse ostale, pač pa artikel spremenimo v raztresenega s pomočjo ukaznega gumba "Predelaj v raztresen artikel"
  • Zastarel - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel zastarel, kar pomeni, da ga ne moremo več dobaviti.
  • Uporabi opis na listinah - če je ta kvalifikator označen pomeni,  da se bo opis iz artikla prenesel tudi na listino, če bomo tako zahtevali na katerikoli od listin.
  • Blokirano za prodajo - če je ta kvalifikator označen pomeni, da artikla zaradi nekega razloga ne smemo prodajati.
  • Blokirano za nabavo - če je ta kvalifikator označen pomeni, da artikla zaradi nekega razloga ne smemo naročiti.
  • Akcija - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel v akcijski ponudbi - kot tak se prikazuje tudi na strani, če je za prikaz na strani tudi označen.
  • Novost - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel novost v naši ponudbi - kot tak se prikazuje tudi na strani, če je za prikaz na strani tudi označen.
  • Prikaži na spletu - če je ta kvalifikator označen pomeni, da se artikel prikazuje tudi v spletni trgovini.
  • Slika je simbolična - če je ta kvalifikator označen pomeni, da se na spletni strani poleg slik izpiše besedilo, da je slika simbolična.
  • Izvoz na Bolho - Aplikacija je že pripravljena tako, da se lahko artikli, po vnaprejšnjem dogovoru s partnerjem na drugi strani, poljubno uvažajo v druge trgovine. Če je ta kvalifikator označen pomeni, v tem polju se bo avtomatično izvozil na portal www.bolha.si.
  • Prikaži v VPC trgovini - Naša aplikacija podpira ne samo navadno spletno trgovino, pač pa tudi veleprodajno trgovino, ki ima lahko popolnoma drugačne tako cene kot tudi same artikle. Z označenim kvalifikatorjem se ta artikel pojavi v VPC trgovini s ceno, ki je vpisana pod VPC ceno.
  • Komplet - s tem kvalifikatorjem se avtomatično označijo vsi samostojni kompleti, ki so narejeni v aplikaciji. Glej tudi Kompleti artiklov.
  • AutoBlokada - če je ta kvalifikator označen pomeni, da se pri artiklih, ki so bili uvoženi preko xml datoteke iz drugih/zunanjih baz/trgovin, pri vsaki spremembi, ki pride od zunaj, artikel avtomatično blokira za prodajo oziroma za prikaz na spletu.
  • Uvoz iz XML - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je bil artikel preko xml datoteke uvožen v našo aplikacijo iz zunanje/druge baze oziroma trgovine.
  • Ceneje.si - Aplikacija je že pripravljena tako, da se lahko artikli, po vnaprejšnjem dogovoru s partnerjem na drugi strani, poljubno uvažajo v druge trgovine. Če je artikel označen, se bo avtomatično izvozil na portal www.ceneje.si.
  • Razprodaja - če je ta kvalifikator označen pomeni, da je artikel namenjen razprodaji in se kot tak prikazuje tudi na spletni strani, če je za prikaz na strani tudi označen.
  • Ne knjiži brez serijske št. - V določenih primerih, artiklov ne smemo prodati brez določenih serijskih številk, in na tem mestu z oznaačbo preprečimo prodajo artiklov, ne da bi imeli vpisane serijske številke.
  • Kreiraj serijske št.- Aplikacija nam ob knjiženju tudi sama določi serijsko številko artikla, če imamo ta kvalifikator označen.
  • Kreiraj uporabniške serijske št.- Aplikacija nam ob knjiženju listine, ki vsebuje ta artikel doda serijsko številko vezano na partnerja za katerega je bila listina izbrana.  Glej tudi kako kreirati uporabniške serijske številke.
  • Osebni prevzem - s tem kvalifikatorjem določimo, da tega artikla ni mogoče pošiljati preko pošte oziroma dostavnih služb. V kolikor želi obiskovalec kupiti ta izdelek, mu košarica dovoli izbrati le osebni prevzem.
  • Geoartikel uporablja cene nosilnega artikla - Pri večjezičnosti lahko s tem kvalifikatorju na vsakem posameznem geolociranem artiklu označimo, če želimo, da se pri njem upoštevajo enake cene in popusti, kot pri nosilnem artiklu.
  • Sitemap - artikli, ki imajo na tem mestu kvalifikator označeni, se vpišejo na strežnik v datoteko Sitemap.xml.
  • Druga cena – kvalifikator je povezan z lastnostjo na artiklu »Uporabi cene od«, s katero lahko na ta artikel povežemo nek drug artikel. S to lastnostjo rečemo aplikaciji, da naj se na tem artiklu, kjer smo vključili to lastnost, upoštevajo cene artikla, ki smo ga s to lastnostjo izbrali. Ta kvalifikator pa se nato avtomatično označi na artiklu s to lastnostjo.
  • Nosilni LOT artikel – s tem kvalifikatorjem označimo vse osnovne/nosilne LOT artikle, na katere se navadno veže množica drugih LOT artiklov. Ko označimo artikel s tem kvalifikatorjem se na tem artiklu prikaže dodatni ukazni gumb »Kreiraj nov LOT artikel«, ki je en izmed načina kreiranja LOT artiklov tega nosilnega artikla.  Glej LOT artikle.
  • LOT artikel – s tem je označen vsak lot/serijski artikel – označi pa se avtomatično ob kreiranju. Tak artikel se vedno veže na enega izmed nosilnih artiklov zato ga tudi kreiramo na drugačen način kot navadne artikle.  Artikel označen s tem kvalifikatorjem ima v formi dodatno polje, kjer je prikazan nosilni LOT artikel tega artikla. Polje se nahaja nad poljem »Id artikla«.  Glej LOT artikle.

  Pri večjezičnosti oziroma pri vklopljenih geolokacijah morajo biti kvalifikatorji označeni za vsakega od geolociranih artiklov posebej sej gre lahko za artikel z drugačnimi lastnostmi, ki so prilagojene določeni državi v katero artikel prodajamo. Tipičen primer so recimo vtičnice ali napetosti.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Delo s čitalcem

  V kolikor se želimo s čitalcem povezati v aplikacijo mora biti čitalec seveda sinhroniziran in pravilno povezan na InMaster. Za to mora poskrbeti administrator aplikacije.

  Ko je čitalec pravilno povezan na aplikacijo, pa je potrebno poskrbeti, da se lahko vsak uporabnik preko čitalca poveže na aplikacijo. Za to potrebuje nekaj dodatnih nastavitev in informacij na svojem uporabniškem profilu.

  PrijavaNastavitve => Uporabniki

  Uporabnik, ki dostopa do aplikacije z svojim uporbniškim imenom lahko s tem istim uporabniškim imenom dostopa tudi po aplikacije na čitalcu. Namesto gesla, ki ga uporabnik vpisuje za dostop do InMaster aplikacije pa na čitalcu potrebuje štiri ali več mesto PIN številko, ki jo na formi vpiše v polje Proizvodnja – PIN.

  Za uporabo čitalcev mora uporabnik imeti pravico pogleda v artikle in skladišča.

  Prijava

  Na čitalcu poženemo program »Čitalec črtnih kod«, ki nam odpre zaslon »Prijava uporabnika«. Sem vpišemo uporabniško ime in kodo, ki jo imamo vpisano v aplikaciji na tem uporabniku.

  Prijava nam odpre prvi zaslon, kjer lahko izbiramo med nekaj opcijami.

  MenuKontrola inventure – ki nam pomaga ugotoviti zalogo posameznega artikla na enem ali več različnih lokacijah v skladišču.

  Kontrola nalepk – ki nam pomaga ugotoviti serijsko številko nalepke (evidenca nalepk).

  Prenos med skladišči – nam omogoča lahek prenos artiklov med posameznimi skladišči.

  Premestitev vsebnika – nam omogoča premik »prenosnega skladišča« oziroma »vsebnika« med lokacijami.

  Preglej podatke elementa - ob skeniranju kode nam čitalec pove za kateri tip podatka gre ter šifro/številko in ime podatka.


  Kontrola inventure

  S čitalec preprosto preberemo kodo ali artikla ali skladišča – čitalec bo avtomatično zaznal za kakšno kodo gre in jo izpisal na temu določenem mestu.

  V primeru, da izberemo kodo skladišča bo čitalec le to izpisal in počakal na skeniranje kode za artikel.

  V primeru, da skeniramo artikel, pa nam bo čitalec takoj izpisal zalogo v vseh skladiščih, kjer se artikel nahaja. Ko nato skeniramo tudi skladišče pa se bo zaloga artikla na tem skladišču zapisala pod polje »Zaloga«.

  Še vedno pa bodo na koncu našteta vsa skladišča, na katerih se skenirani artikel nahaja z izpisano zalogo.


  Kontrola nalepk

  Pri občutljivih artiklih je navadno potreba po večji preglednosti vodenja zaloge, ki jo lahko zagotovimo tudi s sledljivostjo natisnjenih nalepk. Pri tem ukazu preverimo serijsko številko nalepke.

   

  Prenos med skladišči

  Prenos med skladišči je sestavljeno iz več korakov, skoz katere nas vodi čitalec

  • Skeniraj kodo izvornega skladišča
   Čitalec nam izpiše zahtevo, da skeniramo kodo skladišča iz katerega želimo prestaviti določen artikel. Ko kodo skladišča skeniramo se nam izpiše in čitalec nam ponudi naslednji korak

  • Skeniraj artikel
   Ko skeniramo artikel, nam ga čitalec izpiše skuaj z vso zalogo tega artikla, ki ga imamo na prej skeniranem skladišču. Prenesemo lahko celotno zoalogo, lahko pa številko popravimo, in na tak način prenesemo na novo skladišče samo del zaloge. To naredimo tako, da kliknemo na polje zaloga, pobrišemo obstoječo številko in vpišemo želeno.

   Po tem koraku, nam čitalec ponudi nov korak.

  • Skeniraj ciljno lokacijo
   Na tem koraku preskeniramo kodo novega skladišča, kamor želimo prestaviti. Svojo izbiro potrdimo s klikom na gum »Potrdi prenos«. V kolikor tega ne želimo, pa kliknemo na gumb »Prekliči«.

  V kolikor smo prenos potrdili nam, ob pravilni izvedbi, čitalec potrdi prenos z izpisom »Medskladiščnica sknjižena«.

   

  Premestitev vsebnika

  V primeru premičnih skladišč oziroma vsebnikov lahko njihove premike beležimo s čitalcem. Čitalec nas vodi skozi naslednje korake:

  • Skeniraj kodo vsebnika
   Najprej skniramo kodo premičnega skladišča/vsebnika, ki ga želimo prestaviti iz ene na drugo lokacijo.
   Čitalec nam izpiše naziv premičnega vsebnika in trenutno lokacijo, kjer se ta vsebnik nahaja.
   Na dnu zaslona pa se izpiše tudi vsebina (artikli in njihova količina) premičnega vsebnika, v kolikor jo le-ta seveda ima.

  • Skeniraj ciljno lokacijo
   Skeniramo kodo lokacije, kamor želimo vsebnik premakniti in svojo odločitev potrdimo z gumbom »Potrdi prenos«.

  Čitalec nas o opravljenosti naloge obvesti z obvestilom »Premik vsebnika je bil sknjižen«.

  Preglej podatke elementa 

  V kolikor imamo na nalepki samo kodo, nam prav pride ta ukaz. Ko kodo skeniramo, nam čitalec izpiše za kakšen tip podatka gre (artikel, skladišče, serijska številka...), v naslednjem polju se izpiše šifra artikla, skladišča... oziroma številka v kolikor gre za podatek, ki vsebuje serijsko številko. Pod tem pa še ime oziroma naziv podatka, v kolikor le-ta obstaja.

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Delovni nalog - izdelava produktov

  Predpriprava

  Preden se lotimo delovnih nalogov moramo imeti ustrezno pripravljene artikle, ki jih bomo izdelali oziroma, tiste, ki jih bom za izdelavo potrebovali.
  Artikli morajo biti ustrezno označeni, produkti pa morajo imeti tudi svoje sestavnice.
  Na artiklu moramo izpolniti naslednja polja:

  • Id artikla
  • Ime artikla
  • Enota artikla
  • Možne pretvorbe za izbrano enoto mere

  Priporočljivo pa je, da izpolnimo tudi:

  • EAN (za prevzem in inventure)
  • Primarni dobavitelj (nujno za avtomatično naročanje)
  • Dobaviteljev id (za lažje naročanje)
  • Kategorija (za analitiko)
  • Min. količina/ Max. količina (nujno za avtomatično naročanje)
  • Dobavitelji artikla (za hiter pregled različnih dobaviteljev/cen)

  Ko kreiramo artikle, ki jih bomo izdelovali pa je dobro, da so označeni še nekateri kvalifikatorji

  • Nosilni LOT artikel - v kolikor izdelujemo artikle, ki orajo biti vezani in označeni znotraj serij, označimo ta artikel.
  • Kreiraj serijske št. - ki artiklu, ko ga dodamo na delovni nalog avtomatično pripiše novo generirano serijsko številko pod katero lahko vedno kasneje najdemo vsak izdelan produkt.
  • Ne knjiži brez serijske št. - ki onemogoča knjiženja brez vpisanih oziroma izbranih serijskih številk in s tem možnost, da bi izgubili sledljivost artiklov.
  • Kreiraj uporabniške serijske št.- v kolikor imamo masovno proizvodnjo za enega samega veleprodajalca, lahko le ta dobi prav specifične serijske številke, s katerih se že od daleč vidi, da so bili artikli narejeni prav zanj.
   Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije
   Nastaviti je potrebno novo številčno serijo z ustreznimi želenimi pred- ali za- ponami ter kvalifikatorjem »Uporabniška serijska številka«.
   Partnerji => Poslovni stiki
   Na poslovnem stiku, na katerega želimo povezati to novo uporabniško serijsko številko, na desni izberemo lastnost z imenom »Številska serija« in s pomočjo izbirnika izberemo ustrezno številčno serijo.

  Na artiklu imamo ob koncu forme razdelek »Recepture artikla«, kjer lahko dodamo različne sestavnice / recepture tega artikla. Receptura je sestavljena iz že vpisanih artiklov (surovin) in storitev z ustreznimi enotami, ki se jih porabi za ta izdelek. 
  Novo sestavnico dodamo z gumbom »Dodaj recepturo k artiklu«, ki odpre novo pojavno okno.

  Vpis recepture artikla

  Najprej vpišemo ime recepture, ki jo želimo vnesti. Za isti izdelek lahko včasih uporabimo različne izdelke - recimo zamenjamo proizvajalca enega izmed delov in tako se zamenja tudi receptura - zato imamo možnost, da k enemu artiklu dodamo več receptur, v kolikor jih smiselno poimenujemo pa jih med seboj lahko tudi na prvi pogled ločimo. Vedno pa je le ena privzeta receptura, kar pomeni, da jo aplikacija upošteva na listinah delovnega naloga. 

  Privzeto recepturo označimo s kljukico ob polju »Privzeta receptura«.
  Ko vpišemo ime moramo formo shraniti in s tem smo si omogočili dodajanje artiklov, ki sestavljajo artikel, ki ga urejamo. Ob shranitvi se nam pojavi vrstica, kjer najprej izberemo tip. Ne smemo namreč pozabiti, da je v izdelavo artikla lahko vključena tudi storitev, ki jo lahko primerno ovrednotimo. S tem dobimo tudi dejansko ceno našega sestavljenega artikla. Ko izberemo tip, lahko na polju ID z dvoklikom odpremo izbirnik artiklov oziroma storitev, kjer s pomočjo filtriranja izberemo ustreznega. Na koncu pa vpišemo še količino enot izdelka, ki so potrebne, da lahko naš končni izdelek sestavimo. Novo vrstico za nov izdelek naredimo tako, da na enem od polj s kurzorsko tipko kliknemo navzdol. Ko smo z vnesenimi artikli in storitvami končali recepturo shranimo in okno zapremo. Tako pripravljeno recepturo lahko vedno popravimo - s klikom na ikono svinčnika poleg imena se nam odpre ista forma, ki jo preprosto spremenimo. S križcem, ki se nahaja poleg imena recepture pa jo lahko tudi izbrišemo.

  Delovni nalog

  1. Pripravimo delovni nalog

  Tako pripravljen nalog ima na spisku v polju Stat. status - »v pripravi« - in prikaže sivo ikono.

  • Poslovni stik
  • Datum listine - Datum priprave DN
  • Rok za izdelavo - Rok za izdelavo produktov na DN
  • Predvidena dobava – Rok, ki ga zahteva stranka
  • Proizvodnja lokacija - Kje se bo proizvajal artikel – ta lokacija se bo dodala na vrstice
  • Izberemo artikel (izdelek), ki ga želimo izdelati - artikel mora imeti sestavnico (receptura artikla)
  • Na vrstico vpišemo želeno število artiklov (izdelkov) za izdelavo

  Ko smo z vpisanim in izbranim zadovoljni damo delovni nalog v čakalno vrsto za proizvodnjo. To naredimo z ukaznim gumbom »Sprosti DN v proizvodnjo«.

  2. Sprosti DN v proizvodnjo – ukazni gumb

  Tako pripravljen nalog ima na spisku v polju Stat. status - »sproščen« - in prikaže oranžno ikono.

  Ob kliku na ukazni gumb »Sprosti DN v proizvodnjo« se

  • dodani artikel razdeli na njegove sestavne dele in sicer na prvi nivo artiklov (tako surovin kot tudi morebitnih polizdelkov), delovni nalog pa se zato označi s kvalifikatorjem »Brez sestavnice«.
  • napolni se polje, ki prikazuje število vseh izdelkov danih v izdelavo.
  • za morebitne manjkajoče polizdelke, se naredijo novi delovni nalogi – označeni z opombo »[AUTO-PODGRUPA]«. Povezavo do tako narejenih delovnih nalogov najdemo na desni strani pod lastnostmi »Povezava na DN za izdelavo polizdelkov«.

   V kolikor že obstaja delovni nalog v pripravi z istim polizdelkom, bo aplikacija manjkajoče kose prištela že na obstoječemu delovnemu nalogu. Med obema delovnima nalogoma se bo naredila povezava, ki bo vidna med lastnostmi.
   V kolikor so manjkajoči polizdelki že v izdelavi v zadostni količini pa aplikacija ne bo naredila dodatnih delovnih nalogov za polizdelke.
   Na tako kreiranih delovnih nalogih polizdelkov imamo na desni pod lastnostmi tudi povezave nazaj na delovni nalog izdelka za katerega te polizdelke delamo. Povezana lastnost se imenuje »Potrebno za izdelavo DN«.

  V kolikor nimamo manjkajočih polizdelkov in nam ni potrebno počakati izdelavo le-teh, preverimo ali gre lahko nalog v delo. Vodja proizvodnje najprej preveri kako je z vsemi ostalimi artikli, ki jih potrebujemo za izdelavo artikla. To naredi s klikom na ukazni gumb »Preveri za proizvodnjo«.

  Odpre se okno, ki vsebuje vrstice vseh artiklov (surovine) oziroma polizdelkov, ki ga vsebuje sestavnica za izbrani artikel (izdelek).

  V proizvodnjo lahko sprostimo tudi po več delovnih nalogov na enkrat – za ukaznim gumbom »Sprosti delovne naloge«, ki ga najdemo na desni strani spiska delovnih nalogov. V pojavno okno vpišemo datum, do katerega nam po kliku na gumb »Išči« prikaže vse delovne naloge, do vključno vpisanega datuma. Vse tako najdene naloge lahko nato naenkrat sprostimo s klikom na gumb »Sprosti označene«. Lahko pa na samem seznamu z ikono na koncu vrstice sprostimo vsak delovni nalog posebej.

  Preveri proizvodnjo

  Prva vrstica prikaže artikel, ki ga proizvajamo. Ta artikel ima okvir take barve, kot ga ima najbolj kritičen artikel na njegovi sestavnici;

  • V kolikor artikla ni na zalogi se obarva rdeče,
  • v kolikor je na zalogi samo del zahtevanih artiklov se obarva oranžno,
  • v kolikor je na zalogi a je več različnih lotov se obarva vijolično,
  • v kolikor je na zalogi v drugih proizvodnih skladiščih se obarva temno modro,
  • v kolikor je na zalogi na ostalih skladiščih se obarva svetlo modro,
  • v primeru, da je vse na zalogi v izbranem proizvodnem skladišču pa se obarva zeleno.

  Po obarvanosti vrstice pa se tudi že na prvi pogled lahko vidi kje se nahaja artikel.

  • Za izdelavo – izpiše se število artiklov, ki jih potrebujemo za izdelavo tega delovnega naloga
  • Možno izdelati – izpiše se število artiklov, ki jih lahko naredimo glede na zalogo v proizvodnem skladišču (v vrsticah, ki imajo zalogo na proizvodnem skladišču se ta vrednost ne preračunava)
  • Zal. skl. - izpiše se število artiklov, ki so na zalogi v proizvodnem skladišču, ki je bil izbran na tem delovnem nalogu
  • Zaloga trenutni LOT- pomeni zdravo zalogo tega lota
  • Skupna zaloga nosilni LOT – izpiše se vsa zaloga vseh lotov tega artikla vključna s to, ki je na trenutnem delovnem nalogu. Zaloga, ki je že rezervirana (v delu na drugih proizvodnih linijah) se ne upošteva.
  • Na DN v delu – izpiše se število artiklov, ki so že na nekem delovnem nalogu, ki je bil dan v delo.
  • Na sproš. DN – izpiše se število artiklov, ki so že na delovnem nalogu, ki je bil že sproščen.

  Brezbarvna vrstica – pomeni, da je artikel v izbrani proizvodnji lokaciji že na zalogi v zadostni količini. Pred začetkom dejanskega dela morajo biti vse vrstice take.

  Svetlo modra vrstica – artikel ali polizdelek, ki se nahaja na tako obarvani vrstici je sicer na zalogi, a na drugem skladišču, ki ni namenjeno proizvodnji.

  Temno modra vrstica – artikel ali polizdelek ki se nahaja na tako obarvani vrstici je sicer na zalogi, a na drugih skladiščih, ki pa so tudi taka, ki so namenjena proizvodnji. Brez skrbi – artikli še niso vključeni na druge delovne naloge v delu.

  Vijolična vrstica - artikel ali polizdelek, ki se nahaja na tako obarvani vrstici je sicer na zalogi z različnimi LOT-i.

  POZOR – v kolikor za sestavne dele ne uporabljamo artiklov, ki so označeni s serijskimi številkami moramo biti pozorni, saj bo pri izmetu serije, aplikacija dala na izmet vse artikle, ki so imeli med svojimi sestavnimi deli te okvarjene artikle.
  Kar pomeni, da v primeru, ko na delovnem nalogu vključimo dva ali več različnih lotov istega artikla in se izkaže da je en lot okvarjen, aplikacija ne mora vedeti, v katere artikle je bil vgrajen kateri lot (ali je bil v redu ali okvarjen), zato bo na izmet dala vse izdelane artikle na takih delovnih nalogih!

  Oranžno obarvana vrstica – artikel je na zalogi v omejeni količini. V kolikor pri preverjanju proizvodnje ne obstaja rdeča vrstica lahko takšen nalog bodisi razdelimo – na nalog, ki ga z obstoječo zalogo lahko pripravimo, in na nalog, ki zaradi premajhnega števila artiklov, čaka na dopolnitev zaloge.

  Rdeče obarvana vrstica - artikel ali polizdelek, ki se nahaja na tako obarvani vrstici ni na zalogi. Bodisi ga je potrebno naročiti ali pa izdelati v kolikor gre za naš polizdelek. 

  V kolikor gre za naš polizdelek in ga je potrebno izdelati, se je že ob sprostitvi naloga v proizvodnjo kreiral nov delovni nalog za manjkajoči polizdelek (glej zgoraj).

  V kolikor niso vse vrstice brez ozadja to pomeni, da mora vodja proizvodnje tako ali drugače poskrbeti za to, da dobimo vse manjkajoče elemente na pravo proizvodno lokacijo.

  V kolikor imamo eno ali več rdeče obarvanih vrstic, kar pomeni, da izdelka ali pol izdelka nimamo na zalogi (in ne želimo čakati na izdelavo oziroma nakup ostalih), preverimo na vrstici koliko je na zalogi in koliko izdelkov lahko naredimo ter kliknemo na gumb »Razdeli proizvodnji nalog«. Odpre se nam pojavno okno kamor v polje »Kol. za izdelavo« vpišemo toliko kosov, kolikor nam glede na rdeče vrstice dopušča zaloga in potrdilo razdelitev delovnega naloga s klikom na gumb »Razdeli proizvodnji nalog«. Aplikacija nam naredi dva delovna naloga – enega , ki ga z obstoječo zalogo lahko naredimo in drugega, ki te zaloge nima.

  Oba tako narejena DN je ponovno potrebno sprostiti v proizvodnjo z klikom na ukazni gumb »Sprosti DN v proizvodnjo«.

  V kolikor imamo na proizvodnem nalogu vrstice obarvane s svetlo ali temno modro to pomeni, da imamo zalogo, ampak je le ta na napačnem skladišču – zato moramo pripraviti nalog za prenos zaloge. Ob koncu spiska artiklov imamo ukazni gumb »Pripravi nalog za prenos zaloge«.

  To nam odpre okno z vsemi prenosi, ki jih je potrebno narediti. Naredimo izpis takega naloga z ukazom »Tiskaj nalog za prenos« in ga damo osebi, ki je odgovorna za transport artiklov med skladišči. Na izpisu sta napisana šifra in ime artikla pa tudi trenutna lokacija in ter lokacija na kateri artikle potrebujemo. Oseba, ki je zadolžena za transport ob samem prenosu iz enega na drug skladišče kreira medskladiščnico (listina blagovne zaloge => medskladišnica) in s knjiženjem zalogo prenese na želeno skladišče. Prenos zaloge se lahko opravi tudi s čitalcem.

  Vijolično obarvane vrstice pomenijo, da je ta artikel na zalogi z različnimi loti. Aplikacija nam pri preverjanju proizvodnje doda artikel, ki ima lot, ki se mora po FIFO metodi porabiti prvi in vzame vse obstoječe kose. Za preostanek želene količine pa aplikacija vzame lot artikla, ki je drugi na vrsti po FIFO metodi in mu dodeli preostanek količine. Tako stanje potem doda tudi na vrstice, ko damo delovni nalog v delo.
  Ko so vse vrstice bele, artikel, ki ga izdelujemo dobi zeleno obrobo in delovni nalog gre lahko v delo. Ob koncu pojavnega okna »Preverjanje oddaje v proizvodnjo« se prikaže obvestilo »Vse v redu in pripravljeno za oddajo v proizvodnjo!«.

  V kolikor pride do napake na že sproščenem nalogu ga preprosto izbrišemo in naredimo novega.

  3. Daj v proizvodnjo

  Ob koncu pojavnega okna »Preverjanje oddaje v proizvodnjo« se prikaže tudi gumb »Daj v proizvodnjo«, ki delovni nalog »da v delo«. Delovni nalog se označi s kvalifikatorjem »V delu«.
  Tako pripravljen nalog ima na spisku v polju Stat. status - »V delu« - in prikaže modro ikono.

  Delovni nalog natisnemo.

  Umik iz proizvodnje – v kolikor pride do napake lahko delovni nalog umaknemo iz proizvodnje z ukanim gumbom »Umakni iz proizvodnje« - a le toliko časa dokler ni dodan prvi izdelani artikel. Ko je umaknjen iz proizvodnje pa je nalog spet »samo sproščen« in ga lahko pobrišemo.

  V kolikor imamo že narejene izdelke pa nalog delno sknjižimo, nov nalog s preostalimi artikli pa umaknemo iz proizvodnje in ga pobrišemo.

  4. Delno zaključen oziroma zaključen delovni nalog

  Delovni nalog lahko zaključimo delno oziroma dokončno. To je odvisno od tega koliko izdelkov smo dokončali v delovnem času.
  Delovni nalog lahko zaključimo v celoti oziroma delno na dva načina.

  1. na samem delovnem nalogu s pomočjo ukaznega gumba »Izdelani artikli«.
  2. Na obrazcu »Zaključevanje proizvodnje«, kjer v polje »Vpis serijske številke ali skeniranje QR kode« s čitalcem odčitamo QR kodo, ki smo jo dobili na izpisu delovnega naloga po katerem smo izdelke naredili.

  V obeh primerih se nam odpre okno, kjer vpišemo količino izdelanih artiklov. V kolikor se za izdelane artikle potrebuje serijska številka (takšen artikel je označen s kvalifikatorjem »Ne knjiži brez serijske št.«), nam namesto polja za vpis količine prikaže polje za vpis (skeniranje) serijske številke.

  Če se pri vpisu količine zmotilo, v polje vpišemo negativno številko za preveč vpisane izdelke. V primeru serijskih številk pa se poleg izdelanega artikla prikaže tudi ikona za izbris.
  V kolikor vpišemo manjšo količino artiklov, kot pa je vseh artiklov za izdelavo, se nam Delovni nalog označi kot »Delno zaključen«. Tudi na spisku ima v polju Stat. status - »delno zaključen« - in prikaže modro/zeleno ikono.

  Tako vpisane artikle vidimo v pojavnem oknu »Izdelani artikli« pod razdelkom »Že izdelano«.

  Lahko pa artikle, ki smo jih že izdelali tudi knjižimo – neodvisno od artiklov, ki še čakajo na izdelavo. To naredimo z ukaznim gumbom »Knjiži izdelane artikle«, ki se nahaja na pojavnem oknu, kamor tudi vpisujemo kose že izdelanih artiklov (Izdelava/izmet artiklov). Ob knjiženju nam ponudi tiskanje nalepk za te izdelane artikle.

  Ko zaključimo z izdelavo vseh artiklov se nam delovni nalog označi kot »Zaključen«, Enak status dobi tudi na spisku v polju Stat. Ikona je postane zelena.
  Vse kar nam preostane sedaj je to, da delovni nalog knjižimo z ukaznim gumbom »Knjiži izdelavo brez sestavnic« – tako smo potrdili dejansko izdelavo artiklov in jih dodali na zalogo.

  Ob knjiženju se nam v istem pojavnem oknu prikažejo tudi različne možnosti. Knjižen delovni nalog lahko natisnemo, natisnemo lahko nalepke za izdelane artikle.
  Nato pa lahko naročimo, da se že narejene izdelke odpelje iz proizvodnega skladišča na drugo. Z ukaznim gumbom »Naroči odvoz izdelanih artiklov« naredimo medskladiščnico z vsemi izdelanimi artikli. Oseba, ki je odgovorna za transport izdelkov bo te izdelke prevzela v proizvodnji in jih odpeljala na ustrezno skladišče – premik pa označila s čitalcem.

  A ker v proizvodnji pride do nepredvidenih situacij bomo pobližje pogledali še te.

  • Imamo samo delno zaključen delovni nalog, a bi izdelke že radi oddali stranki
   Na delovnem nalogu imamo v delu 20 kosov izdelka. Izdelanih imamo že 10 kosov in stranka bi jih želela prevzeti takoj. To naredimo tako, da tako »delno zaprt« delovni nalog kar knjižimo in sicer z ukaznim gumbom »Knjiži že izdelane artikle«.
   Ko na pojavnem oknu kliknemo na gumb »Knjiži« se;
   • Na obstoječem delovnem nalogu zmanjša količina artikla na količino, ki je bila že izdelana – takšen delavni nalog se sknjiži - številka knjiženega naloga se izpiše na pojavnem oknu.
   • Naredi se nov delovni nalog, ki vsebuje vse neizdelane artikle – na desni strani se pod lastnostmi pojavi povezava na knjižen delovni nalog, ki je prvotno vseboval te artikle. Delovni nalog z neizdelanimi artikli je označen s statusom »V delu«. Številka delovnega naloga s temi artikli se izpiše na pojavnem oknu.
  Enako se naredi tudi, če knjižimo z ukaznim gumbom »Knjiži izdelane artikle«, ki se nahaja na pojavnem oknu, kamor tudi vpisujemo kose že izdelanih artiklov (Izdelava/izmet artiklov). 
   
  • IZMET - Izdelek ima napako, ki je bila ugotovljena pred knjiženjem delovnega naloga
   Delovnega naloga še nismo knjižili. Pri pregledu pa smo ugotovili, da je z našim izdelkom nekaj narobe. Izdelek moramo dati na »Izmet«. To lahko naredimo na naslednje načine
   • na delovnem nalogu kjer se ta artikel nahaja kliknemo na ukazni gumb »Izdelani artikli« in med izdelanimi artikli poiščemo pravega. V kolikor imamo za vsak artikel serijsko številko poiščemo ustrezno, drugače pa vzamemo vrstico zapisa s katero je bil artikel narejen.
   • na obrazcu »Zaključevanje proizvodnje«, kjer v polje »Vpis serijske številke ali skeniranje QR kode« s čitalcem odčitamo QR kodo, ki smo jo dobili na izpisu delovnega naloga po katerem smo izdelke naredili in med izdelanimi artikli poiščemo pravega. V kolikor imamo za vsak artikel serijsko številko poiščemo ustrezno, drugače pa vzamemo vrstico zapisa s katero je bil artikel narejen.

    Poleg izdelka določenega za izmet v tabeli »Že izdelano« kliknemo na ikono za izmet. Odpre se nam pojavno okno kjer moramo izbrati razlog izmeta in vpisati količino (v kolikor gre za več izdelkov iz istega delovnega naloga). Komentar vpišemo po želji oziroma potrebi.

    V kolikor je prišlo do napake in artikla ne želimo dati na izmet lahko takšen artikel »vrnemo« s klikom na ikono ob koncu vrstice »Storniraj izmet«
    Takšen delovni nalog je potrebno potem tudi sknjižiti. To naredimo enako kot s katerim koli delovnim nalogom – z ukaznim gumbom »Knjiži izdelavo brez sestavnic«. Pojavno okno, ki se odpre nas takoj opozori, da imamo na na nalogu enega ali več izdelkov, ki smo jih označili za izmet, ter nas vpraša, če za te artikle kreira nov delovni nalog – če to želimo potem mora biti polje ob napisu »Na delovnem nalogu obstajajo artikli, ki so označeni za izmet. Naredim za njih nov delovni nalog?«, označeno.

    Ob knjiženju nam aplikacija:
   • knjiži trenutni nalog in s tem prevzame na zalogo izdelano količino artiklov;
   • naredi medskladišnico za izmet poškodovanih artiklov, jo sknjiži in artikle tako premakne iz proizvodnega skladišča v skladišče za izmet.
   • naredi nov delovni nalog z opombo »[AUTO-IZMET]« z enako količino artiklov, ki so bili dani v uničenje in ga označi kot »sproščen«, kar pomeni, da je pripravljen, da ga vodja proizvodnje da v delo.

    Na pojavnem oknu se nam izpišejo vsi postopki, ki jih je aplikacija opravila z ustreznimi povezavami na vse kreirane listine ter njihove izpise.


  • IZMET - Izdelek ima napako, ki je bila ugotovljena po knjiženjem delovnega naloga oziroma
   Na obrazcu »Zaključevanje proizvodnje« ali pa na strani »Preverjanje QR kod« odčitamo kodo artikla, ki ga želimo dati na izmet.

   Odpre se nam okno, kjer lahko vidimo šifro (lot) in ime artikla, delovni nalog s katerim je bil izdelan, količino vseh artiklov, ki so bili izdelani na tem nalogu in količino morebitnega izmeta, ki je bil že narejen za ta delovni nalog.
   S klikom na gumb »Pokaži zalogo vseh lotov artikla« dobimo seznam vseh narejenih lotov tega artikla in tudi tu lahko izberemo lot, ki smo ga namenili na izmet. Klik na gumb lupe ob koncu vrstice nas prestavi nazaj na začetno stran, ker nas v tabeli »Trenutna zaloga« že čaka serija artiklov iz katerega bomo enega dali na uničenje.
   Na vrstici vidimo v katerih skladiščih se ta izdelek nahaja in koliko jih je v izbranem lotu.
   Ob koncu vrstice je ikona za izmet. Klik nanjo nam odpre novo pojavno okno, kjer izberemo tip izmet, razlog izmeta, količino, ki jo želimo dati na izmet in morebitni komentar. V kolikor gre za artikel, ki ima serijsko številko nam namesto količine aplikacija ponudi polje za skeniranje / vpis serijske številke.

  • IZMET serije zaradi okvarjenega artikla/sestavnega dela
   V kolikor po izdelavi nekega produkta ugotovimo, da je določena serija komponent okvarjena, lahko na izmet damo kompletno serijo artiklov.

   POZOR – v kolikor za sestavne dele ne uporabljamo artiklov, ki so označeni s serijskimi številkami moramo biti pozorni, saj bo pri izmetu serije, aplikacija dala na izmet vse artikle, ki so imeli med svojimi sestavnimi deli te okvarjene artikle.

   Kar pomeni, da v primeru, ko na delovnem nalogu vključimo dva ali več različnih lotov istega artikla in se izkaže da je en lot okvarjen, aplikacija ne mora vedeti, v katere artikle je bil vgrajen kateri lot (ali je bil v redu ali okvarjen), zato bo na izmet dala vse izdelane artikle na takih delovnih nalogih!

   Naredi se medskladišnica za izmet poškodovanih artiklov, se knjiži in artikle tako premakne iz proizvodnega skladišča v skladišče za izmet. Vsak delovni dan se naredi le ena knjižena medskladišnica za izmet, nanjo pa se dodajo vsi artikli, ki so bili tisti dan dani na izmet. V kolikor pa kdorkoli tako knjiženo medskladišnico natisne, pa se smatra, da je listina zaključena in aplikacija ob naslednjem izmetu naredi novo knjiženo medskladiščnico, kljub temu, da delovnega dne še ni konec.


  • REKLAMACIJA - Artikel ima napako, ki je bila ugotovljena prevzemu
   Na obrazcu »Zaključevanje proizvodnje« ali pa na strani »Preverjanje QR kod« odčitamo kodo artikla, ki ga želimo dati na reklamacijo.
   Odpre se nam okno, kjer lahko vidimo šifro (lot) in ime artikla, delovne naloge na katerih je bil ta izdelek porabljen, porabljeno količino na posameznem delovnem nalogu in količino morebitnega izmeta, ki je bil že narejen za ta artikel.
   S klikom na gumb »Pokaži zalogo vseh lotov artikla« dobimo seznam vseh lotov tega artikla in tudi tu lahko izberemo lot, ki smo ga namenili na reklamacijo. Klik na gumb lupe ob koncu vrstice nas prestavi nazaj na začetno stran, ker nas v tabeli »Trenutna zaloga« že čaka serija artiklov iz katerega bomo enega dali na uničenje.

   Na vrstici vidimo v katerih skladiščih se ta izdelek nahaja in koliko jih je v izbranem lotu.
   Ob koncu vrstice je ikona za reklamacijo. Klik nanjo nam odpre novo pojavno okno, kjer izberemo tip reklamacija, razlog reklamacije, količino, ki jo želimo dati na reklamacijo in morebitni komentar. V kolikor gre za artikel, ki ima serijsko številko nam namesto količine aplikacija ponudi polje za skeniranje / vpis serijske številke.

   Naredi se medskladišnica za reklamacijo poškodovanih artiklov, se knjiži in artikle tako premakne iz obstoječega skladišča v skladišče za reklamacijo. Vsak delovni dan se naredi le ena knjižena medskladišnica za reklamacijo, nanjo pa se dodajo vsi artikli, ki so bili tisti dan reklamirani. V kolikor pa kdorkoli tako knjiženo medskladišnico natisne, pa se smatra, da je listina zaključena in aplikacija ob naslednji reklamaciji naredi novo knjiženo medskladiščnico, kljub temu, da delovnega dne še ni konec.

  • Reklamacija artiklov, ki se nahajajo v proizvodnji in imajo status rezervacije
   • Artikel, ki ga reklamiramo nima več zaloge v tem lotu oziroma ima artikel svojo serijsko številko.
    Delovni nalog pri katerem bi morali porabiti ta artikel se delno sknjiži (glej zgoraj).
    Del delovnega naloga, ki je ostal še odprt umaknemo iz proizvodnje z ukaznim gumbom »Umakni iz proizvodnje« in nato naredimo reklamacijo artikla po zgoraj opisanem postopku.
    Ob ponovnem preverjanju delovnega naloga pred proizvodnjo bo aplikacija poiskala nov primeren lot tega artikla ali pa nas opozorila, da ga je potrebno naročiti.
   • Artikel, ki ga reklamiramo ima še zaloge v tem lotu
    • Naredimo reklamacijo artikla na tem lotu po zgornjem postopku
    • Naredimo medskladišnico oziroma nalog za prenos novega artikla istega lot na proizvodno skladišče.
  Možna je tudi izdelava artikla, ki nima urejene sestavnice

  Delovni nalog z artiklom, ki nima sestavnice

  Za ta način uporabe delovnih nalogov ne potrebujemo sestavnic, potrebujemo pa med artikle vpisati surovine in naše izdelke ter vse storitve, ki jih v proizvodnji potrebujemo.
  Odpremo nov delovni nalog in ga opremimo z ustreznimi podatki (poslovni stik, datumi).
  V prvi vrstici izberemo izdelek, ki ga želimo narediti (produkt) in ga označimo s količino -1 oziroma minus količino, ki jo želimo izdelati.
  V sledeče vrstice vpišemo vse artikle (surovine) in storitve z ustreznimi plus količinami, ki jih bomo oziroma smo jih porabili za izdelavo izdelka.

  Ko smo v vrstice vpisali želeno recepturo delovni nalog označimo s kvalifikatorjem "Brez sestavnice" in kliknemo na ukaz  "Sprosti DN v proizvodnjo".  Od tu naprej poteka postopek enako kot pri artiklih s sestavnico.


  Vaša cena: 0,00 €

  Skladišča ali lokacije

  Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča

  Skladišča oziroma lokacije v aplikaciji InMaster se lahko nanašajo na čisto fizična skladišča, ki jih lahko imamo več, na različnih koncih in v različne namene. Lahko pa gre tudi za samo lokacijo znotraj istega skladišča, saj si tako, predvsem v velikih prostorih, malce olajšamo iskanje posameznega artikla. Tako so naša skladišča lahko fizični objekti na različnih lokacija, prostori na eni sami lokaciji, različne police v enem prostoru ali pa celo avtomobili naših trgovskih potnikov. Gre lahko tudi povsem za »navidezno skladišče«, ki nam omogoča sledenje artiklov, ki smo jih vzeli ali pa dali na komisijo. V primeru, da imamo izdelke na komisiji in jih imamo »komisijskem skladišču«, lahko aplikacija naredi odjavo izdelkov, glede na našo prodajo le teh v določene obdobju. Odjavo naredimo s pomočjo ukaznega gumba na formi »Poslovni stiki«.

  Ko artikle prodajamo vedno izberemo skladišče iz katerega ga bomo prodali. Skladišče lahko izberemo za vsak artikel posebej na vrsticah listin. V kolikor artikla v tistem skladišču nimamo na zalogi, aplikacija prodaje ne bo dovolila. Lahko pa skladišča med seboj povežemo. V kolikor gre zgolj za »navidezna« skladišča, ki so nam v pomoč zaradi samega pregleda (kot so police ali sobe v skladišču), jih med seboj povežemo in tako dobimo zalogo vseh povezanih skladišč na enem mestu. Aplikacija nas bo sicer opozorila, da v osnovnem skladišču tega izdelka nimamo na zalogi in nas vprašala, če želimo vzeti artikel iz drugega skladišča. Če izbiro potrdimo, bo aplikacija sama vzela artikel iz skladišča, ga dala na osnovno skladišče z medskladiščnico in ga nato »prodala« iz osnovnega skladišča. Vedno pa se najprej porabi zaloga, ki jo imamo v osnovnem skladišču.

  Pa poglejmo kako opremiti skladišča, da bo aplikacija delovala najbolj optimalno.

  Seznam skladišč najdemo med splošnimi šifranti (Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča). Nekaj jih bomo našli že v seznamu, ni pa nujno da jih uporabljamo, saj si svoj sistem lahko »zgradimo« popolnoma drugače.

  Osnovno skladišče – kot že samo ime pove je to skladišče namenjeno vsemu. Na to skladišče se vežejo vsa ostala skladišča.

  Trgovina 1 – še eno skladišče, kamor lahko dajemo artikle in je povezano osnovno skladišče.

  Komisija – v kolikor dobimo artikle na komisijo od našega poslovnega partnerja, lahko uporabljamo to skladišče. Povežemo ga s poslovnim partnerjem in s pomočjo tega lahko kreiramo odjave prodanih artiklov in nabavne račune. Skladišče je povezano tudi na osnovno skladišče tako, da se zaloga lahko porablja iz obeh.

  Dano na komisijo – artikle lahko damo na komisijo tudi našim poslovnim partnerjem. Da ne izgubimo sledi za njimi (artikli seveda ostanejo naši dokler jih partner ne proda) jih damo v posebna skladišča. Na skladišče povežemo partnerja in tako imamo vedno pregled nad tem, katere izdelke imamo pri njem. Teh skladišč je seveda lahko toliko kot imamo partnerjev.

  Nevidna skladišča

  Seveda ne gre za neka nadnaravna skladišča, in so še kako vidna, a le na spiskih skladišč. Tako imenujemo skladišča, v katera se artikli začasno ali za stalno namestijo. Skupna značilnost vseh skladišč je ta, da artikli v njih niso več na zalogi.

  Prodano / pri stranki – za vsak artikel, ki smo ga kadarkoli imeli v aplikaciji obstaja sled. Ko artikel prodamo ga seveda izdamo iz našega skladišča – a ker sled mora obstajati, ga odložimo v navidezno skladišče, kjer se zbirajo vsi prodani / oddani artikli.

  Uničeno – prav tako kot za prodane artikle, velja tudi za artikle, ki so v proizvodnem procesu uničeni. Ostanejo zapisi, da smo artikel imeli, pa tudi da smo ga, zaradi tega ali onega razloga, uničili.

  Vrnjeno dobavitelju / reklamacija – evidenco se vodi tudi za reklamirane artikle.

  Na servisu – za artikle na servisnem skladišču pa je zgodba nekoliko drugačna. Ker artikel dobimo v naše skladišče samo za to, da na njem izvedemo servis, je seveda pravilno, da tak artikel tudi zabeležimo. Prevzamemo ga v skladišče »na servisu«, ki artikla ne prišteje med našo zalogo, je pa še vedno zabeleženo, da se nahaja pri nas.

  Porabljeno za proizvodnjo – med samo proizvodnjo – med tem, ko naš proizvod dejansko delamo, obstaja obdobje, ko so surovine za naš izdelek v bistvu še vedno samostojni artikli, ampak jih zato, ker so že v proizvodnem procesu rezervirani, ni več mogoče uporabiti drugje. V to navidezno skladišče se artikli prerazporedijo, ko jih dodamo na delovni nalog in ga »sprostimo«.

   

  Pa poglejmo polja in njihov pomen.

  • Id lokacije – je zaporedna številka, ki jo aplikacija določi sama in je ne vpišemo. To številko potrebujemo takrat, ko naštevamo skladišča, ki sodijo med povezane.
  • Šifra lokacije - koda lokacije, ki nam omogoča hitrejše iskanje
  • Ime lokacije – vpišemo naziv lokacije oziroma skladišča.
  • Pozicija - polje se pojavi samo na premičnih lokacijah - takih ki so označene s kvalifikatorjem "Premično skladišče"*. Izberemo pa lokacijo, kjer se premično skladišče nahaja. Pri delu s čitalcem, se to polje prilagaja glede na lokacijo, kjer se premično skladišče trenutno nahaja.
  • Stopnja pregleda - v kolikor pred prenosom artiklov v to skladišče naš proizvodnji proces zahteva določeno kontrolo, na tem polju določimo katero stopnjo pregleda mora artikel doseči, da ga lahko premestimo v to skladišče.
  • Dodatne informacije – to polje je namenjeno dodatnim pojasnilom in informacijam povezanim s to lokacijo.
  • Povezane lokacije – na tem mestu naštejemo id-je lokacij, ki so povezane na to lokacijo. Id-je skladišč, ki jih želimo povezati s skladiščem na katerem se nahajamo, ločimo z vejico.
  • Zemljepisna širina in Zemljepisna dolžina - polji sta namenjeni zemljepisnemu pozicioniranju skladišča v kolikor gre za dislocirano skladišče oziroma skladišče kot dejanski objekt.
  • Prejeto – komisija od - z izbirnikom na koncu polja izberemo poslovni stik, katerega artikle bomo dajali v to skladišče.
  • Dano na komisijo - z izbirnikom na koncu polja izberemo poslovni stik, ki mu bodo oddajali artikle v komisijo, ter to beležili na tej lokaciji.
  • Slika lokacije - na tem mestu lahko dodamo fotografijo skladišča
  * na listinah se v vrstici vedno napolni skladišče, ki ga imamo v »Mojih nastavitvah« izbranega pod »Privzeta lokacija«. Ta nastavitev je seveda vezana na uporabnika.

  Kvalifikatorji

  • Ni vidno – če označimo ta kvalifikator, lokacije ne bo mogoče izbrati na listinah.
  • Servis – v kolikor gre za lokacijo, kamor »odlagamo« artikle, ki so nam jih prinesli na servis, označimo ta kvalifikator. Gre za začasno skladišče, kjer imamo dejansko pri sebi določene artikle, a so ti v lasti drugih oseb – pri nas so le na popravilu.
  • Komisija – v kolikor gre za skladišče, kamor bomo »shranjevali« artikle, ki smo jih prejeli na komisijo od našega poslovnega stika, označimo ta kvalifikator.
  • Dano na komisijo – ta kvalifikator označimo, če gre za skladišče, kjer bomo shranjevali artikle, ki smo jih dali na komisijo našemu poslovnemu partnerju.
  • Lokacija proizvodnje - Lokacija se nahaja v proizvodnji - samo te lokacije se lahko uporabljajo na delovnih nalogih.
  • Lokacija DN -  gre za navidezno lokacijo za vse artikle, ki so trenutno rezervirani v procesu proizvodnje.
  • Ni za proizvodnjo - s te lokacije nikoli ne jemljemo artiklov za proizvodnjo.
  • *Premično skladišče - gre za premične lokacije (vozičke, vsebnike...), ki imajo to lastnost, da se lokacijsko navadno vežejo na druge lokacije. Ko označimo ta kvalifikator, se pojavi novo polje "Pozicija", ki  se spreminja glede na trenutno lokacijo premičnega skladišča.
  • Samo en artikel - na tako označeni lokaciji se lahko naenkrat nahaja smo en artikel (ena vrsta artikla) - količina ni pomembna.

   

  Vaša cena: 0,00 €