Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Koledar

  11
  Opis

  Koledar nam omogoča lep grafičen pregled našega dela in dela naših zaposlenih. Na koledarju se prikazujejo vsa opravila, ki imajo vpisan predviden ali dejanski začetek in konec izvajanja razen, če na opravilu ni posebej določeno, da se ne prikazuje v koledarju.
  Na strani koledarja čisto na vrhu najdemo dve izbirni polji.
  S prvim - uporabnik - lahko zamenjamo uporabnika in na tak način si lahko ogledamo koledar vseh, ki uporabljajo našo aplikacijo.
  Poleg imamo tudi izbirnik datuma - pojdi na -, ki prestavi koledar na želeni dan.

  Na koledarju znotraj aplikacije imamo možnost 1,3,5,7,10 in 14 dnevnega pregleda. Z navigacijskimi puščicami pa se lahko premikamo po en dan ali pa po izbranem številu dni naprej in nazaj.

  Aplikacija omogoča, da si lahko koledar prilagodimo tako, da nam vedno prikaže enako število dni in ur. V osebnih nastavitvah (moje nastavitve) preprosto vpišemo število dni za prikaz ter prvo in zadnjo uro prikaza.

  Na samem koledarju z dvoklikom odpremo pojavno okno, ki nam omogoča hiter vpis opravila.
  Izpiše se že datum in dan, kamor se bo zabeležil hiter vpis v koledar.
  V polje pod izpisanim dnevom vpišemo kratek opis opravila, ki se bo prikazal tudi na koledarju.
  Izberemo lahko tudi tip opravila, poslovni stik, za katerega je opravilo namenjeno in barvo.

  S klikom na gumb “Shrani opravilo„, le to shranimo.
  S klikom na gumb “Odpri formo za dodajanje opravil„ pa se nam odpre prazen obrazec za dodajanje opravila.

  Tako se nam na koledarju izriše dodano opravilo, ki nam zasede pol ure, a brez skrbi, saj ga lahko poljubno raztegnemo. Z miško primemo spodnji rob okna in ga povlečemo nižje, dokler ne ustreza času, ki ga bomo za opravilo potrebovali. Opravilo lahko tako “časovno prilagajamo„, vse dokler ni vpisan dejanski začetek in konec izvajanja.

  V grafičnem prikazu se poleg kratkega opisa in izpisanega poslovnega stika, če je to bilo seveda izbrano, pojavi še nekaj ikon. Poleg opisa oziroma poslovnega stika opravila lahko vidimo ikono lastništva (ali smo kreator  ali pa odgovorna oseba  opravila).

  V kolikor smo opravilo delegirali več izvajalcem, ga vidimo le toliko časa, dokler nekdo izmed izvajalcev ne prevzame opravila.

  Arhiviraj in zaključi V levem spodnjem kontu se nahaja ikona arhiviranja. S klikom nanjo opravilo arhiviramo - umaknemo iz grafičnega prikaza koledarja.

   V desnem spodnjem kotu pa se nahaja ikona, ki nam v novem oknu odpre formo s podatki opravila.

  Osnovne podatke vpisanega opravila lahko tudi popravljamo kar na koledarju samem. Z dvoklikom na opravilo, se nam odpre pojavno okno, ki je zelo podobno tistemu, kamor smo prej vpisovali podatke opravila. Zamenjamo oziroma popravimo lahko vsa vpisana polja in opravilo ponovno shranimo. Gumb “Odpri urejanje opravila„, pa nas prestavi na celotno formo tega opravila.

  Desna stran

  Dodatni ukazi

  Prikaži vse ure dneva - zaradi lažje preglednosti se dan na koledarju začne ob šesti uri zjutraj. Ta razpon lahko v koledarju popravljamo v mojih nastavitvah. V vsakem primeru, pa nam klik na ta ukazni gumb prikaže na koledarju vse ure dneva.

  Opomnik - odpre se nam pojavno okno v katerem lahko naredimo opomnik za poljubno periodiko opravil. Glej Opomniki.

  Osveži Google koledar - v kolikor smo aplikacijski koledar povezali z googlovim koledarjem (kar naredimo v mojih nastavitvah), s klikom na ta gumb pošljemo vpisane podatke tudi na googlov koledar.

  Neopredeljena opravila

  Med neopredeljenimi opravili lahko najdemo opravila, ki smo jih delegirali, pri katerih smo odgovorna oseba ali pa smo navedeni kot izvajalec. Tu se pojavijo vsa opravila, ki se ne morejo pojaviti na samem koledarju, ker na opravilu ni določen načrtovani ali pa dejanski začetek in konec trajanja opravila.

  Da opravila že na prvi pogled lažje ločili, so le ta opremljena z ikonami.

  Prva ikona je namenjena stanju opravila:
   siva ikona - opravilo nima določenega nobenega datuma;
   oranžna ikona - opravilo ima določen rok ozrioma načrtovan začetek (brez zaključka) v prihodnosti;
   rdeča ikona - opravilo ima zamujen načrtovani začetek izvajanja;
   rdeča utripajoča ikona - opravilo ima zamujen rok - besedilo poleg ikone postane krepko;
   ikona dela - opravilo ima vpisan začetek, nima pa še zaključka izvajanja.
   Ikona ogleda - ikona nam sporoča, da je oseba, ki smo ji delegirali opravilo in od nje zahtevali, da potrdi sprejem opravila, le to pregledala in kliknila na gumb “Potrdi sprejem„, ter s tem potrdila, da je opravilo videla in sprejela.

  Druga ikona pa sporoča lastništvo opravila:
   ikona kralja - v kolikor smo opravilo delegirali se nam poleg opravila prikaže ikona kralja. Opravilo izgine iz seznama, ko ga odgovorna oseba opravila zaključi.
   ikona delavca - ta ikona pomeni, da smo za to opravilo navedi kot odgovorna oseba - ne glede na to ali smo opravilo odprli sami ali pa so nam ga delegirali.
   ikona neznanca - opravilo še nima izbrane odgovorne osebe, smo pa navedeni kot možni izvajalec tega opravila. Opravilo s to ikono lahko prevzamemo - kliknemo na ime, ki nas prestavi na opravila in se v polju Odgovorna oseba izberemo.

  Glej tudi Opravila.

  S pomočjo teh ikon je možno tudi filtriranje vseh neopredeljenih opravil - s klikom na eno izmed ikon, ki se nahajajo pod naslovom sklopa, odstranimo izbrane prikaze iz spiska. S ponovnim klikom na ikono pa se spet skriti prikazi spet pojavijo. V kolikor je en del opravil skrit se ikona spremeni.

  Splošne nastavitve

  • NeobstojeciDneviPremakniZaDanNaprej
   Kako naj se app obnaša v primeru neobstoječega datuma
   Ali v primeru neobstoječega datuma (npr. 29.02. za neprestopno leto) upoštevamo en dan prej (0) ali en dan kasneje (1)
  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti