Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Nabavni računi

  959
  Opis
  Nabavni računi so kot katerekoli listine, le da podatke navadno prepišemo iz računa, ki nam ga je poslal naš dobavitelj.
  Glej tudi Listine

  Se pa nabavni računi nekoliko razlikujejo od ostalih listin. Zaradi same namembnosti listine se pojavijo tri nova polja

  • Št. zunanje listine: V to polje vpišemo številko računa, ki nam jo je poslal dobavitelj.

  Naslednji polji sta povezani

  • Neto nabavne listine
  • DDV nabavne listine
   Zaradi parske izravnave in zaokroževanja se občasno zgodi, da kljub temu, da smo prepisali vse vrstice artiklov in storitev natančno tako, kot nam jih je poslal dobavitelj, da nam aplikacija izračuna za cent ali dva drugačno ceno. V tem primeru v ta polja vpišemo dobaviteljev izračun neto cene in ddv zaračunanega blaga oziroma/ in storitev.

  Posebnosti nabavnih računov je tudi možnost, da se iz njih naredi plačilne naloge, ki jih nato uvozimo v banko in s tem prihranimo čas. Za to funkcionalnost pa moramo imeti izpolnjena tudi naslednja posebna polja:

  • Sklic: sklic navadno napiše dobavitelj na računu - to številko preprosto prepišemo v to polje. Sklic je navadno potreben za lažji pregled nad plačili v banki.
  • Namen plačila: Obstaja šifrant kod za plačila, ki jih je potrebno izponiti na plačilnih nalogih v banki
   Uporaba kod je posebej pomembna pri izplačevanju plač, pokojnin, regresov, potnih stroškov, socialnih transferjev itd., saj so ta nakazila na račune fizičnih oseb, v primeru, da na računu poteka izvrševanje izvršbe (rubeža sredstev) različno rubljiva glede na zakonodajo.
  • Bančni račun: Bančni račun se navadno doda avtomatično, aplikacija pa ga poišče med bančnimi računi, ki so vpisani na poslovnem stiku dobavitelja, za katerega vnašamo račun. Prikaže tistega, ki je označen kot privzeti, lahko pa ga kadarkoli zamenjamo z drugim, ki je vpisan na tem poslovnem stiku.

  POZOR – nabavni račun VEDNO ob knjiženju kreira tudi lastno prevzemnico, zato je ob samostojnem knjiženju prevzemnic kasneje potrebno pred knjiženjem nabavnega računa tako prevzemnico nujno povezati z ustreznim nabavnim računom.

  Povezavo lahko naredimo iz prevzemnice, ali pa na samem nabavnem računu.

  Ko kreiramo nabavni račun, mu določimo poslovni stik (našega dobavitelja) in tako opremljen račun shranimo nam na desni strani ukazni gumb »Kreiraj zbirni račun« odpre pojavno okno, z vsem prevzemnicami z izbranim dobaviteljem, ki so še brez računa (brez finančne listine, so finančno odprte, ...). Iz spiska s potrditvenim poljem poleg številke prevzemnice označimo kateri prevzemni so vključeni v nabavnem računu, ki ga imamo pred sabo in potrdimo svojo izbiro s klikom na gumb »Napolni izbirni račun nabave«. Aplikacija nam bo napolnila vrstice z ustreznimi artikli in količinami, ki so bili na vpisani prevzemnici.

  V kolikor se zgodi, da imamo na računu dodatne vrstice artiklov nam je v pomoč splošna nastavitev aplikacije:

  • KreirajDodatnoBlagovnoListino
   Označena nastavitev: Če pri delnih prevzemih oziroma oddajah naredimo račun, ki vsebuje več artiklov, kot smo jih dejansko imeli na že knjiženih prevzemnicah oziroma oddajnicah, aplikacija lahko sama kreira prevzemnico oziroma oddajnico za preostale artikle na računu, ki knjiženih blagovnih listin nimajo.
   Neoznačena nastavitev: Aplikacija javi napako. Sami moramo kreirati prevzemnico tudi za tisti del artiklov na listini, ki prevzemnice nimajo.
  Pri nabavnih računih je za razliko od prodajnih zaželeno, da se si prejeti računi, dobavnice, naročilnice, ..., preskenirajo in dodajo na koncu forme med dokumente. Tako imamo vse povezane listine na enem mestu.

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Delni dobropis (prodajni in nabavni) z zapiranjem

  Prodajni dobropisi

  • V meniju izberemo Prodajne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
  • Listino opremimo kot vsako drugo listino
   • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
   • ustreznimi datumi
   • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
    • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
    • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
  • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi vrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
  • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.  
   • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
   • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
  • V primeru, da ešo številke za ta artikel nimamo, bi ga pa radi imeli, dodelimo artiklu novo EŠO številko s pomočjo gumba Dodaj novo EŠO številko
  • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

  In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

  Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali je stranka račun plačala pred ali po izdanem dobropisu.

  1. v kolikor je stranka plačala po opravljenem dobropisu.
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del zneska izstavljenega računa (na vrstico, ki smo jo uvozili povežemo račun, ki ga želimo zapreti)
   • aplikacija  nam naredi novo vrstico na bančnem izpisku, na katerem je še odprti znesek zgoraj dodanega računa
   • na tej vrstici izberemo tip Kompenzacija + in nanjo povežemo listino, ki smo jo delno zaprli že v vrhnji vrstici
   • na istem bančnem izpisku dodamo novo vrstico in ponovno izberemo tip Kompenzacija + in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
   • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis

    Imamo pa tudi drugo možnost
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa izstavljenega računa
   • aplikacija  nam naredi novo vrstico bančnega izpiska, na katerem je preostal, še odprti znesek računa, ki jo izbrišemo
   • kreiramo nov bančni izpisek "interni bančni izpiske" (interni zato ker ga ne uvozimo iz banke)
   • nanj dodamo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in izberemo zgoraj delno zaprt račun
   • dodamo še drugo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in dodamo prodajni dobropis
   • bančni izpisek mora imeti vsoto 0 - nato ga knjižimo
  2. v kolikor je stranka že plačala račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku. Stranka je v preplačilu za znesek dobropisa.
   • stranki nakažemo denar, kar se vidi na uvoženem bančnem izpisku
   • ta znesek iz "nabavne" spremenimo v prodajna s fakturo in na to povežemo dobropis

  Nabavni dobropisi

  • V meniju izberemo Nabavne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
  • Listino opremimo kot vsako drugo listino
   • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
   • ustreznimi datumi
   • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
    • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
    • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
  • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi zavrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
  • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.
   • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
   • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
  • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

  In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

  Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali smo račun plačali pred ali po izdanem dobropisu.

  1. v kolikor smo plačali po opravljenem dobropisu.
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa - tako nam ostane še del, ki smo ga dali na dobropis
   • na istem bančnem izpisu izberemo opcijo Kompenzacija - in na to vrstico prodajni račun še za preostali znesek, ki ga nismo plačali in ustreza znesku dobropisa
   • na istem bančnem računu dodamo novo vrstico in ponovno izberemo opcijo Kompenzacija - in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
   • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis
  2. v kolikor pa smo že plačali račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku in smo v preplačilu za znesek dobropisa.
   • ko nam nakažejo denar se ta vidi na uvoženem bančnem izpisku
   • ta znesek iz "prodajne" spremenimo v nabava s fakturo in na to povežemo dobropis

   

  Vedno pa velja, da če zapiramo znesek odprte listine z ustreznim dobropisom, to lahko naredimo tudi na internem bančnem izpisku:

  • naredimo nov bančni izpisek, namesto številke vpišemo »interno« ali kak drug pojem, ki bo znotraj aplikacije pomenil, da gre za interno zapiranje listin
  • dodamo nanj ustrezne listine
   • v primeru da gre za prodajno listino in prodajni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Prodaja s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne prodajne dobropise
   • v primeru da gre za nabavno listino in nabavni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Nabava s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne nabavne dobropise
  • bančni izpisek knjižimo

  Pozor – interni bančni izpisek mora imeti vsoto 0.
   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Kreiranje plačilih nalogov

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Za kreiranje plačilnih nalogov je seveda najprej potrebno imeti nabavne račune. Hkrati z nabavnimi računi pa tudi urejene poslovne stike naših dobaviteljev.

  Kako morajo biti urejeni poslovni stiki?

  • Izpolnjeni morajo biti osnovi podatki poslovnega stika – naziv, naslov, kraj...
  • Da poslovni stik lahko dodajamo na nabavne listine, mora biti označen s kvalifikatorjem »Dobavitelj«.
  • Imeti mora vpisan vsaj en bančni račun – lahko pa tudi več.

  Kako mora biti urejen nabavni račun?

  Poleg izbranega poslovnega stika in določenih datumov listine so, za uspešno kreiran plačilni nalog, potrebna še nekatera polja:

  • Namen plačila – ki se ob uvozu plačilnega naloga prenese na obrazec banke. Avtomatično se naloži koda OTHR, če želimo drugega, ga izberemo iz šifranta.
  • Bančni račun – avtomatsko se doda privzet bančni račun iz poslovnega stika – ta je na poslovnem siku označen s kljukico. V kolikor želimo dobavitelju plačati na drug bančni račun, s pomočjo šifranta izberemo ustreznega.
  • Sklic – številka sklica mora biti ustreznega formata – navadno ga določi že dobavitelj. Slovenskega se zapiše s kodo (SI00, SI19...) presledek, ter številka sklica s pomišljaji brez presledkov. Npr.: SI00 2015-000141

  Tako opremljeni nabavni računi so, ko jih knjižimo, ustrezno pripravljeni za pripravo plačilnih nalogov.

  Potek kreiranja plačilnih nalogov

  Na spisku knjiženih nabavnih računov se med dodatnimi ukazi nahaja ukazni gumb »Pripravi plačilni nalog«.

  Odpre se nam okno vseh knjiženih nabavnih računov, ki še niso bili plačani. Status plačane listine dobi račun takrat, ko ga zapremo s knjiženim bančnim izpiskom. Aplikacija nam omogoča, da si iz spiska umaknemo vse račune, ki so že bili dani med plačilne naloge. To naredimo tako, da označimo polje poleg napisa »Skrij vse račune na nalogih«.

  Hkrati pa lahko iz spiska umaknemo vse listine, ki so bile že vključene na bančne izpiske, a ti še niso bili knjiženi. To pa naredimo tako, da označimo polje poleg napisa »Skrij vse račune na izpiskih«.

  Datum plačilnega naloga je datum, ko smo plačilni nalog kreirali in ga bomo uvozili v banko, ime pa si vpišemo za lažje iskanje ustreznega plačilnega naloga v spiskih.

  Bančni račun – na tem mestu lahko iz seznama izberemo bančni račun, na katerega želimo uvoziti plačilni nalog. Nov bančni račun lahko na seznam dodamo tako, da ga vpišemo na naš poslovni stik.

  Na samem seznamu računov lahko za vsak nabavni račun posebej popravimo datum valute in namen plačila. Račune, ki jih želimo dodati na plačilni nalog označimo pod stolpcem »Plačaj«.

  Ko smo označili vse nabavne račune, ki jih želimo plačati in smo zadovoljni z vpisanimi datumi za plačilo, kliknemo na gumb »Kreiraj plačilni nalog«.

  Vsem računom, ki so bili že dodani na plačilne naloge ali bančne izpiske, se v polju »Št. naloga« oziroma »Št. izpiska« izpiše ustrezna številka naloga ali izpiska. Že izvoženi plačilni nalogi poleg številke prikažejo tudi kljukico.

  Spisek kreiranih plačilnih nalogov najdemo v aplikaciji pod »Listine => Bančno poslovanje => Plačilni nalogi«.

  Plačilni nalog izvozimo iz aplikacije in ga uvozimo v našo banko. Aplikacija avtomatično označi plačilni nalog kot »Izvožen / zaklenjen«. Ko smo uvozili plačilni nalog v banko, ga arhiviramo. To naredimo z ukaznim gumbom »Arhiviraj plačilni nalog«.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Listine

  Naziv listine so si v aplikaciji InMaster priborili vsi dokumenti s katerimi preusmerjamo našo zalogo, storitve ali resuse. Vse knjižene listine imajo lahko enako številčno serijo, lahko pa imajo vsaka svojo.

  Ločimo med nekaj skupinami listin:
  Prodajne listne – je skupek različnih listin, ki pa beležijo isto stvar – oddajanje oziroma prodajanje naših artiklov oziroma storitev našim strankam.

  Prodajne knjižene listine - vsako listino, ki jo v aplikaciji InMaster kreiramo moramo potrditi s knjiženjem – s tem smo dejansko spremenili zalogo in finančne podatke. Knjižene listine si, tako kot je zahtevano s strani zakona, številčno sledijo, in se jih ne sme spreminjati. Brišejo se lahko le po ustreznem postopku – bodisi z stornacijo ali dobropisom.

  Nabavne listine – medtem, ko s prodajnimi listinami prodajamo, nabavne listine skrbijo ravno za nasprotno, z njimi namreč prevzemamo artikle na zalogo oziroma kupujemo storitve od naših poslovnih partnerjev.

  Nabavne knjižene listine – ko nabavno listino knjižimo, se vsi podatki iz nje zabeležijo v aplikacijo – poveča se nam zaloga in spremenijo se finančni podatki. Tako kot za prodajne knjižene listine, tudi za te velja, da se ne smejo popravljati oziroma spreminjati.

  Delovni nalogi – aplikacija InMaster ima na voljo tudi listine delovnih nalogov s katerimi upravljamo s proizvodnjo znotraj podjetja. Delovni nalog nam iz artiklov, ki smo jih preko nabavnih faktur prejeli na zalogo in z storitvijo naših zaposlenih, naredi naše nove artikle, ki jih prodajamo.

  Knjiženi delovni nalogi – ko delovni nalog knjižimo se izvrši vse preračunavanje zalog artiklov, ki so bili na tem delovnem nalogu, hkrati pa se izračuna nabavna vrednost novega (našega) artikla.

  Servisni nalogi – prejem in oddajanje artiklov v servis v aplikaciji InMaster beležimo s servisnimi nalogi. Z njimi prevzamemo artikel stranke na zalogo v servisno skladišče in ga od tam tudi vrnemo. Iz servisnih nalogov se kreirajo tudi opravila tipa servis, ki se kasneje lahko tudi obračunajo.

  Listine zalog ali medskladiščnice – z medskladišnicami prenašamo artikle med skladišči. Dejanski prenos zalog naredimo s knjiženjem.

  Osnovna polja listin

  Vsaka izmed listin ima polja, ki jih je potrebno izpolniti, da je listina veljavna in da jo je moč knjižiti. Pa poglejmo nekatere, ki se pojavljajo v taki ali drugačni obliki na vseh listinah.

  Številka listine – številka listine se izpolni avtomatsko iz številčnih serij, ki smo jih določili za vsako posamezno vrsto listine. Številčne serije so v aplikaciji že določene, lahko pa jih po želji prilagodimo. Formo za številčne serije najdemo pod menijem Nastavitve => Nastavitve listin.
  Številka ne-knjiženega računa se razlikuje od številke knjiženega računa. Številke knjiženega računa si morajo slediti po času knjiženja, medtem ko so računi lahko odprti poljubno dolgo in s tem novi računi dobivajo večjo zaporedno številko.
  V aplikaciji si med splošnimi nastavitvami aplikacije nastavimo tudi to ali naj imajo vse prodajne knjižene listine eno številčno serijo ali pa vsaka svojo.
  Pod menijem Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve poiščemo naslednje nastavitve:

  • KnjizeniMPCRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniProdajniAvansniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniVPCRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniWEBRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniZbirniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniAmbulantniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniProdajniDoboropisiImajoSvojoStevilcnoSerijo

  V kolikor so označene s kljukico (vrednost 1), ima vsaka od teh listin svojo številčno serijo, v nasprotnem primeru pa sledijo številčni seriji knjiženih prodajnih računov.

  Zaporedje številčne serije različnih listin je bolj pomemben v primeru, če uporabljamo davčne blagajne, kjer so številčne serije vezane na poslovni prostor.


  Poslovni stik – Poslovni stik je pravna ali fizična oseba, ki je naročila storitve oziroma artikle, ki smo jih dodali na račun. Ta poslovni stik je lahko ali pa tudi ne naslovnik računa in njegov naslov je lahko ali pa tudi ne pravi naslov za dostavo. Oboje lahko nekoliko nižje na formi listin prilagodimo.
  Ko v polje »Poslovni stik« izberemo osebo, se bo avtomatično dodala tudi pod podatke za račun in dostavo. V kolikor želimo kateregakoli izmed podatkov spremeniti, to naredimo tako, da zamenjamo poslovne stike pri podatkih za dostavo oziroma podatkih za račun. Na tiskani listini oziroma na listini, ki bo poslala preko e-pošte, bo vedno naslov poslovnega stika, ki je dodan pod naslovom (razdelkom) »Podatki za račun«.

  Pozor – v primeru, da smo na listino dodali poslovni stik, listino shranili, nato pa poslovni stik zamenjali z drugim, bodo podatki za dostavo in račun ostali od poslovnega stika, ki je bil na tej listini prvi shranjen. Podatke lahko popravimo ročno, ali pa z gumbom za osveževanje osvežimo tudi podatke za račun in dostavo.

  Datum listine – datum listine se izpolni avtomatično z trenutnim datumom. Ta datum bo izpisan kot datum računa. Isti datum bo na listini izpisan tudi ob navedbi kraja listine.

  Datum veljavnosti/ Datum zapadlosti – datum se bo izpisal kot datum veljavnosti ponudbe oziroma datum zapadlosti plačila za knjižene listine. Ta se lahko izpolni avtomatično, v kolikor imamo na izbranem poslovnem stiku določeno zamik plačila. Ta se v dnevih zapiše na formi poslovnega stika v razdelku »Finančni podatki«.

  Datum dobave – je tretji datum, ki ga mora listina vsebovati – gre pa za datum, ko je bila zaračunana storitev opravljena oziroma artikel dobavljen.V kolikor želimo knjižiti listino, kjer je datum dobave v drugem mesecu kot pa datum knjiženja, moramo v aplikaciji to dovoliti. To naredimo tako, da v splošno nastavitev (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve) »DovoliRazlicenMesecDobave« označimo s kljukico.

  Datum dobave do – v kolikor zaračunavamo storitev, ki je bila oziroma bo izvajana skozi daljše obdobje, recimo najem prostora ipd., izpolnimo tudi to polje. Na listini se bo namesto enega datuma dobave izpisal datum dobave od/do. V kolikor sta datumaDatum dobave in Datum dobave do enaka, se bo izpisalo enako, kot če bi vpisali samo Datum dobave.

  Prodajalec – to polje se bo izpolnilo avtomatično z našim imenom – na ta način vemo, kdo je račun vpisal. Ime pa se izpiše tudi na računu pod poljem »Izdal«, ki je na listinah oddanih na FURS (davčne blagajne) tudi obvezen podatek.

  Številka zunanje listine – v kolikor delamo s strankami, ki nam blago ali storitve naročajo preko naročilnic lahko v to polje vpišemo številko naročilnice. Vsak vpis v to polje se nam bo na listini izpisal poleg opisa »Zunanja listina«.

  Opomba – to polje se lahko vidi tudi na spisku listin, zato si vanj vpisujemo opombe do katerih želimo priti že na samem seznamu listin. Polje se ne izpisuje na računu.

  Sklic – sklic se na listine doda avtomatično. V kolikor želimo, da se sklic zapiše drugače v to polje zapišemo želeno obliko in izpisala se bo ob polju »Pri plačilu se sklicujte na:«.

  Predloga za tiskanje – v kolikor imamo pripravljene različne predloge za listine na tem mestu izberemo želeno. Ko listino shranimo se predloga za tisk zamenja. Nove predloge vam po vaših željah pripravi skrbnik aplikacije.
  Jezik na tiskanih listinah - v kolikor želimo listino izdati v drugem jeziku je to seveda možno. V angleščino je prevedenih že večino inMastrovih listin, vse kar je potrebno je to, da na poslovnem stiku, ki mu želimo izdajati listine v angleščini, kot "Jezik poslovanja" izberemo angleško. Za vse ostale prevode se seveda lahko dogovorimo z administratorjem aplikacije, ki želene prevode vnese v sistem.

  Število tiskov računa – gre za izpis kolikokrat je bila listina pregledana oziroma natisnjena. Številka se poveča vsakič, ko nekdo klikne na ukaz »Predogled listine« na neknjiženih računih. Na knjiženih računih pa je zadeva malce drugačna. Zabeleži se prvi natis računa. Naslednjič nam ukaz »Tiskaj račun« odpre samo kopijo tega istega izpisa. Zakonodaja zahteva, da se na vsaki kopiji računa, ki ga izdamo stranki izpiše tudi zaporedna številka kopije, zato se po prvem tisku računa uporablja ukaz »Tiskaj kopijo računa«. Ta nam povečuje številko tiskov v tem polju, hkrati pa se ta številka izpiše tudi na sami tiskani listini.
  Poleg polja je gumb, ki nam odpre pojavno okno s seznamov vseh uporabnikov, ki so ta izpis pogledali, z natančnim datumom in časom izpisa.

  Poslovno leto – polje se vedno napolni s poslovnim letom, ki ga imamo izbranega na svojem profilu. Ob prehodu poslovnega leta ga moramo zamenjati na formi »Moje nastavitve«. V primeru, da se poslovno leto na listini in poslovno leto, ki smo ga izbrali na svojem profilu ne ujemata, listine ne moremo knjižiti. Za pregled listin iz različnih poslovnih let ni potrebno zamenjati poslovnega leta na profilu.

  Tip plačila – to polje je zaradi davčnih blagajn postalo obvezno, saj se morajo vsi računi, ki so plačani z gotovino oziroma kartico prijaviti na FURS. V kolikor takega poslovanja nimamo – navadno je to v primerih, ko delamo samo s podjetji – lahko v svojem profilu nastavimo najpogostejši tip plačila, ki se bo avtomatično dodajal na vse listine, ki jih bomo kreirali sami. To naredimo tako, da na formi »Moje nastavitve« pod razdelkom »Splošne nastavitve« v polju z imenom PrivzetiTipPlačila izberemo tip plačila, za katerega želimo, da se nam avtomatično napolni.
  Pri spletnih naročilih se bo to polje izpolnilo glede na to, kateri tip plačila je želela stranka, ki je oddala naročilo.

  Status – polje obstaja le na listinah, ki so namenjene prejemanju direktnih naročil iz spletne trgovine (vp predračuni in spletna naročila). Preko tega polja lahko stranki na predogledu naročila, do katerega ima dostop na spletni strani trgovine, sporočimo, v kakšnem stanju je njeno naročilo. Statuse si lahko seveda prilagodimo, dodajamo pa jih v aplikaciji pod menijem Nastavitve => Splošni šifranti => Statusi listine.


  Nekaj je tudi polj, ki so specifična le za nabavne listine.

  Datum prejema – v polju izberemo datum, ko smo prejeli listino.

  Sklic – sklice pri nabavnih listinah moramo vpisati, če uporabljamo plačilne naloge. Določi ga naš dobavitelj in je eno izmed polj, ki se uvozi v banko.

  Namen plačila – gre za šifrant, ki ga navadno uporabljamo v bankah za plačilo raznih računov. Izbrati moramo za enega izmed obstoječih šifer, ki bankam pove za kak namen je bil denar nakazan. To polje mora biti izpolnjeno, če uporabljamo modul »Plačilni nalogi«, kjer si iz obstoječih knjiženih računov, ki jih moramo plačati, naredimo plačilni nalog, ki ga potem samo uvozimo v banko.

  Bančni račun - na poslovnem stiku lahko dodamo več bančnih računov, ki jih ta poslovni stik uporablja. Na tem mestu moramo izbrati enega izmed njih. Če bančnega računa na poslovnem stiku ne vpišemo, ga na tem mestu ne moremo izbrati in zato tega računa ne moremo izvoziti v plačilni nalog.

  Številka zunanje listine – na nabavnih računih v to polje vpišemo številko oziroma oznako prejetega računa.

  Neto nabavne listine in DDV nabavne listine – zaradi različnega zaokroževanja računovodskih programov se zgodi, da je kljub enako vpisanim cenam na posamezni postavki računa, naš skupni bruto znesek računa za cent ali dva drugačen kot je na računu, ki smo ga prejeli od dobavitelja. V tem primeru iz prejete listine prepišemo neto ceno in znesek ddv v ti dve polji in tako uskladimo dejansko stanje.

  Na knjiženih računih je tudi nekaj specifičnih polj.

  Poslovni prostor – izpiše se poslovni prostor v katerem je bil račun izdan.

  Knjižil – izpiše se ime uporabnika, ki je knjižil račun.

  Datum knjiženja – izpiše se datum, ko je bil račun knjižen.

  Datum DDV – Datum za DDV je navadno enak datumu knjiženja.

  Datum za temeljnico – je navadno enak datumu knjiženja.

  Dodatna polja listin

  Podatki za dostavo

  Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni – z označbo te kljukice lahko višje na formi spremenimo poslovni stik, ki ga kljub temu da ga osvežimo, ne prenese v polja za dostavo.

  Poslovni stik, podjetje, ime, naslov - Podatki za dostavo se napolnijo avtomatično ob dodajanju osnovnega poslovnega stika. V kolikor želimo, da je blago poslano na drug naslov na tem mestu izberemo drug poslovni stik – tistega, kamor naj se kupljeno blago pošlje.
  Avtomatično se bodo naložili podatki novega poslovnega stika. Če želimo to povezavo obdržati ne glede na to, da zamenjamo osnovni poslovni stik in z ikono osvežimo podatke na listini, moramo označiti opcijo »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni«.

  Kontakt dostave – pod kontaktne osebe lahko vnesemo tudi osebo, ki ji moramo blago dostaviti. Kot vse kontaktne osebe v aplikaciji InMaster, se tudi to doda na formi »Kontaktne osebe« in se jo potem izbere iz seznama.

  Tip dostave – na tem lahko izberemo tip dostave, ki ga izberemo iz šifranta vseh načinov dostave, ki se nahaja v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Načini dostave. V primeru, da gre za naročilo iz spletne trgovine, se to polje napolni z načinom dostave, ki ga je izbrala stranka v košarici.

  Teža (Kg) – na formi za dodajanje artiklov imamo opcijo dodajanja lastnosti artikla. Ena izmed lastnosti se imenuje TEŽA, kjer v kilogramih opredelimo težo artikla. V kolikor imamo vpisano to lastnost na posameznih artiklih, ki so na listini, lahko izračunamo skupno težo pošiljke za dostavo. Poleg polja je ikona, ki nam odpre seznam vseh artiklov, ki so vključeni na listino in njihovo težo, če jo imajo vpisano. S potrditvijo na gumb »Preračunaj«, se nam seštejejo vse vpisane postavke teže in vsota se zapiše v polje Teža (kg). Ko je to polje izpolnjeno, se izpiše tudi na listini.

  Število paketov - v to polje vpišemo število paketov, ki jih bomo dostavili, če želimo, da se to število izpiše tudi na natisnjeni listini.

  Podatki za račun

  Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni – z označbo te kljukice lahko višje na formi spremenimo poslovni stik, ki ga kljub temu da ga osvežimo, ne prenese v polja za račun.

  Poslovni stik, podjetje, ime, naslov, pošta - Podatki za račun se napolnijo avtomatično ob dodajanju osnovnega poslovnega stika. V kolikor želimo, da se listina glasi na drug poslovni stik ga na tem mestu izberemo.
  Avtomatično se bodo naložili podatki novega poslovnega stika. Če želimo to povezavo obdržati ne glede na to, da zamenjamo osnovni poslovni stik in z ikono osvežimo podatke na listini, moramo označiti opcijo »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni«.

  Referenčne listine

  V primeru, da v aplikaciji uporabljamo oddajanje e-računov na portal javne uprave UJP je potrebno izpolniti polje »Številka naročilnice« oziroma »Številka pogodbe«. Tudi če teh dveh številk nimamo je potrebno polja izpolniti, saj v nasprotnem primeru naročilo ne bo mogoče oddati. V polje lahko napišemo tudi »telefonsko naročilo«. Težava v takem primeru nastane le, če račun zavrnejo, ker ne obstaja uradno naročilo. Datum pogodbe oziroma naročilnice je zaželen, ni pa nujen.

  Vrstice listine

  Vrstice listin se med seboj razlikujejo le po tem, da imajo nekoliko različne stolpce. Vsa polja pa lahko vidimo tako, da kliknemo na ikono izbirnika levo od vrstice vpisanega artikla oziroma storitve.

  Novo vrstico lahko dodamo tako, da ob vpisu prve vrstice pritisnemo na smerno tipko, ki nas premakne navzdol.

  Dodaj vrsticoVrstico pa lahko dodamo tudi s pomočjo ukaznega gumba, ki ga najdemo nad vrsticami.

  Poglejmo nekaj stolpcev in njihove funkcionalnosti.

  # - polje je namenjeno zaporedni številki vrstice – ta se povečuje za 1000 in je namenjena sortiranju vrstic. Če te številke izpolnimo sami, se bodo vrstice razvrstile po vpisanih številka naraščajoče.

  Tip – v aplikaciji InMaster imamo dva tipa zapisa na listinah – artikli in storitve. To polje je vedno potrebno izbrati, zato je priporočljivo, da si na formi »Moje nastavitve« izberemo prevzet tip listine (artikel ali storitev), odvisno od tega kateri tip največkrat pri vpisu listine potrebujemo. Ta se lahko vedno tudi zamenja. Tip nam tudi pove iz katerega seznama bomo izbirali zapis v vrstici – ali bo šlo za seznam artiklov ali pa za seznam storitev.

  ID – s pomočjo vpisa id-ja oziroma šifre artikla ali storitve napolnimo celotno vrstico z ustreznimi informacijami o ceni, popustih, nabavni ceni, ddv-ju – skratka vsem, kar imamo vpisano na posameznem artiklu oziroma storitvi.
  Skoraj vsa polja, ki se napolnijo z izbiro ustreznega artikla/S76/A652/Storitve lahko prilagodimo ali spreminjamo z izjemo zneska ddv-ja in mpc cene, ki se izračuna iz vpisanih cen in popustov.

  Kol. - v to polje vpišemo količino izdanih artiklov oziroma zaračunanih storitev. To polje v povezavi z »enoto«, nam omogoča upravljanje z zalogo.

  Enota – enota v kateri prejmemo oziroma oddajamo artikle oziroma storitev, se določi že na samem artiklu oziroma storitvi, tako se nam od dodajanju novih vrstic že samo od sebe napolni tudi to polje. Občasno se zgodi, da dobimo račun z artikli v drugačni merski enoti, kot jo imamo mi zavedeno na samem artiklu in v kateri vodimo našo zalogo. Človek tako vzame kalkulator in preračuna iz metrov v centimetre ali litrov mililitre...v InMastru pa to ni potrebno. Potrebno je določiti možne pretvorbe za izbrano enoto mere na formi artiklov in, v kolikor še niso, določiti pretvorbe na enotah. Na liste nato z dvo-klikom izberemo katerokoli enoto želimo in ob knjiženju nam aplikacija sama pretvori v našo osnovno enoto mere.

  Popust - lahko vpišemo v procentih ali pa znesku. Popust lahko spremenimo na vseh vrsticah hkrati, če ga vpišemo v polje »Spremeni popust na vseh vrsticah« in vpis potrdimo z gumbom »Spremeni«.

  DDV – je navadno določen že na sami storitvi oziroma artiklu, ker tam pač mora biti.

  Spremeni DDV na listiniZgodi pa se, da je potrebno zamenjati stopnjo ddv-ja na listini – največkrat, ko je listina namenjena za tujino. DDV lahko umaknemo s celotne listine na enkrat in sicer z ukazno ikono, ki se nahaja desno nad vrsticam. V kolikor poslovni stik ni označen s kvalifikatorjem tujina nas bo ob knjiženju aplikacija opomnila, da je zneske ddv-ja nič.

  Lokacija – to polje se veže na skladišče, kjer se artikel nahaja. Na voljo imamo poljubno število skladišč, ki jih prilagodimo našim potrebam. Dodajamo jih s formo, ki jo najdemo v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča. To polje v vrstici se napolni avtomatično s skladiščem, ki ga imamo na Mojih nastavitvah izbranega kot »prevzeto skladišče«. Artikel lahko prodamo iz skladišča, kjer se ne nahaja v primeru, ko aplikacijo nastavimo tako, da se lahko knjiži v minus – se pravi, da lahko prodajamo brez zaloge – ne da bi dejansko artikel na tak ali drugačen način prevzeli na zalogo. V kolikor imamo artikel na zalogi v drugem skladišču, ki ni izbran za prevzetega, nam bo aplikacijo pustila prodajo samo v primeru, da sta prevzeto skladišče in skladišče, kjer se artikel nahaja povezana. V nasprotnem primeru moramo skladišče na vrstici zamenjati. Dvoklik na polje nam odpre pojavno okno, kjer lahko vidimo tudi zalogo tega artikla na posameznem izbranem skladišču.

  Lokacija na - posebnost na listinah medskladišlnice - s katerimi premeščamo artikle iz enega na drugo skladišče - na tem mestu izberemo skladišče  kamor želimo artikle premestiti.

  Preveri zalogoZalogo lahko preverimo tudi s klikom na ikono, ki jo najdemo desno nad vrsticami listine. Klik na nanjo nam bo ob začetku vrstice izrisal ikono zelene, oranžne oziroma rdeče barve. Zelena pomeni, da je artikel na izbrani lokaciji na zalogi. Oranžna nam pove, da je artikel na zalogi, le da ni v izbrani lokaciji, temveč na povezanem skladišču. Rdeča ikona pa nam pove, da artikla nimamo na zalogi.

  LoIzberi skladišče za vse vrsticekacijo/skladišče lahko tudi zamenjamo na vseh vrsticah hkrati in sicer z ukaznim gumbom, ki se nahaja nad vrsticami desno. Odpre se nam pojavno okno s seznamom skladišč, kjer ustreznega izberemo.
   
  Izberi skladišče za vse vrsticeNa tem mestu je potrebno omeniti tudi posebnost na listinah zalog - medskladiščnice, kjer imamo dodaten gumb za zamenjavo vseh lokacij hkrati tudi na polju "Lokacija na". Tu izberemo lokacijo kamor z medskladišnico prenesemo zalog iz skladiča, ki smo ga izbrali na polju "lokacija".

  Element – to polje je na posamezni vrstici namenjen povezavi posameznega artikla z določenim podatkom znotraj aplikacije.

  Spremeni element v vrsticah listineZ ikono desno nad vrsticami, lahko element poljubno izberemo in ga hkrati dodamo na vse vrstice računa.

  Poleg povezave artikla oziroma storitve z določenim podatkom znotraj aplikacije ima ta funkcionalnost tudi povsem uporaben namen.
  Če pri poslovanju uporabljamo prevzemnice in ob vrstici vedno napišemo za katero stranko bomo artikel uporabili, lahko konec meseca dobimo poročilo porabljenih artiklov za določeno stranko, ki ga dobimo na spisku poslovnih stikov.
  Oglejte si - Sled za nabavljenim materialom

  SeznamIzbirnik ob koncu vsake vrstice nam odpre možnost izbire ešo/serijske številke za vsak prodan artikel. Serijsko številko dobimo tako, da artikel ob nabavi prevzamemo s serijsko številko oziroma z lastno proizvodnjo, kjer serijsko številko določimo sami oziroma jo avtomatično naredi aplikacija.
  Artikel lahko dodamo na vrstico tudi tako, da v polje »Na listino dodaj artikel s serijsko številko« vpišemo serijsko številko artikla oziroma jo odčitamo s čitalnikom.

  Zamenjaj jezik opisov artiklov na jezik PSAplikacija omogoča večjezičnost in v kolikor imamo nazive artiklov in storitev ter opise prevedene, lahko s pomočjo ikone, ki jo najdemo nad vrsticami desno, spremenimo opise artiklov in storitev v kateri koli jezik.
   
  Vstavi dodatne opise artiklovNa vrstice lahko vključimo tudi celoten opis artikla, ki ga imamo v aplikaciji. To naredimo s klikom na ikono, ki se nahaja desno nad vrsticami. Pozor – dodali se bodo le opisi artiklov, ki imajo na svoji formi označen kvalifikator »Uporabi opis«.
   
  Pomnoži količine v vrsticahObčasno (predvsem pri delovnih nalogih) želimo količino vseh dodanih vrstic povečati oziroma pomanjšati za enak delež. To storimo z ukaznim gumbom "Pomnoži količine v vrsticah". Vpisano število nam pomnoži vse vpisane količine.

   Predhodna in zaključna besedila

  V ti dve polji lahko vpišemo poljubno besedilo, ki se bo izpisovalo na listini pred ali za vrsticami. Če se besedila, ki jih želimo dodati na listine večkrat ponavljajo, jih vpišemo v formo »Predpripravljena besedila«, ki jih najdemo na zavihku Nastavitve => Nastavitve listin. Z ustreznimi oznakami aplikaciji povemo, ali gre za predhodno ali pa zaključno besedilo. Ko besedilo shranimo, ga lahko na listini samo izberemo. Besedilo lahko poljubno dopolnimo na vsaki posamezni listine, s tem pa ne povozimo izvornega besedila.

  Dokumenti se na listinah pojavljajo, kot možnost hranjenja naročilnic na prodajnih listinah oziroma shranjevanje nabavnih faktur na nabavnih listinah.

  Splošni dodatni ukazi na listinah

  Tiskaj listino oziroma Predogled listine (ponudbo, predračun, račun...) – nam naredi pdf izpis listine.

  Pošlji listino (ponudbo, predračun, račun...) (PDF) – pošiljanje pdf listine na elektronski naslov stranke. Elektronski naslov aplikacija dobi iz vpisanega elektronskega naslova na poslovnem stiku, kateremu je listina namenjena, lahko pa ga vpišemo tudi sami. Če je prejemnikov več e-naslove ločimo s podpičjem.

  Pošlji listino (ponudbo, predračun, račun...) (eSlog) – eSlog je oblika zapisa računa, ki ga je moč uvoziti v banko. S tem olajšamo delo našim strankam, saj jim računa ni potrebno ročno vnašati v banko.

  Premakni v listino (ponudbo, predračun, račun...) – Katerokoli listino lahko s tem ukaznim gumbom premaknemo v drugo navedeno listino, kar pomeni, da te listine ne bo več, bo pa nova z enakimi podatki.

  Kopiraj listino (ponudbo, predračun, račun...) – za razliko od premika listine, tu kopirana listina ostane na svojem mestu, naredimo pa poljubno novo listino z enakimi podatki.

  Izvozi listino – s tem ukazom vse vrstice listin izvozimo v excel-ovo tabelo.

  Knjiži listino – listino s tem ukazom knjižimo.

  Knjiži in tiskaj listino – ukaz bo knjižil listino in nas ob knjiženju premaknil na to knjiženo listino, tako da jo lahko tudi natisnemo.

  Razbij komplete – je ukaz vezan na prodajne listine. Aplikacija namreč omogoča prodajo kompletov, ki se vežejo na en artikel – komplet lahko prodamo, da pa bi razknjižili prave artikle in s tem poskrbeli za pravilno vodenje zalog moramo tak komplet razdeliti na njegove komponente – posamezne artikle. To seveda lahko naredimo na roke, lahko pa nam pomaga ta ukazni gumb. Namesto kompleta se bodo na vrsticah pojavili vsi artikli, ki ta komplet sestavljajo.

  Ustvari delovni nalog – pri lastni proizvodnji lahko, ob kreiranju računa za stranko, kreiramo tudi delovni nalog, da to naročilo lahko izdelamo. To naredimo s tem ukaznim gumbom, ki se nahaja na prodajnih listinah. Tako se naročilo, ki ga zavedemo na prodajno listino (ponudba, račun, predračun...) poveže na delovni nalog. Delovni nalog je tako vezan na naročnika in vsebuje vrstice z naročenimi izdelki, ki jih nato lahko pripravimo za izdelavo. Ukazni gumb na naročilu se spremeni v »Pojdi na delovni nalog«, ki nas prestavi na te že izdelan nalog. S tem se prepreči možnost podvojitve in omogoči lažji pregled s statusom naročila.

  Splošni dodatni ukazi na knjiženih listinah

  Tiskaj kopijo računa – zaradi določil FURS-a ob izdaji davčnih računov moramo zabeležiti, če strani izdamo kopijo računa – mora biti zabeleženo tudi katera kopija po vrsti je bila izstavljena. Številka kopije se izpiše tudi na natisnjenem računu.

  Tiskaj račun z oddajnico – finančna listina ob knjiženju vedno dobi poleg tudi blagovno. Ob kliku na ta ukaz pa se nam odpreta pdf zapisa tako finančne kot blagovne listine.

  Tiskaj plačilni nalog UPN – je koristen ukaz predvsem za spletne trgovine, kjer pošiljamo artikle s plačilom po povzetju. Tu natisnemo podatke na UPN položnico.

  Oddaj račun na UJP – s tem ukazom oddamo račun na portal javne uprave. Seveda moramo za to funkcionalnost imeti izpolnjene pogoje.

  Kreiraj dobropis – V kolikor želimo račun izničiti izven davčnega obdobja v katerem je bil izdan, uporabimo ta ukaz. Dobimo novo listino – dobropis, ki ga je potrebno sknjižiti.

  Storniraj račun – v primeru napake na knjiženem računu ga lahko storniramo. Stornacijo lahko naredimo v istem davčnem obdobju. Na ta način listino izničimo.

  Tako za stornacijo kot za dobropis potrebujemo pojasnilo, ki ga vpišemo v polje, ki ga ponudi aplikacija, ko želimo kreirati listino. To pojasnilo mora biti tako, da zadosti vprašanjem, ki bi ga lahko imel inšpektor ob pregledu našega poslovanja.

  Kvalifikatorji

  Kvalifikatorji na listinah so različni - navadno odvisni tudi od naših  potreb. Poglejmo pa nekaj koristnih:

  • Periodična - s tem kvalifikatorjem označimo vse listine, iz katerih se avtomatično kopirajo periodično izstavljeni računi. Več si preberite na "Periodično izdajanje listin
  • Obrnjena davčna obveznost - zakon nam omogoča obrnjeno davčno obveznost - listine, ki so izstavljene v skladu s tem zakonom označimo s tem kvalifikatorjem. Podrobnejši opis pa si lahko pogledate na "Obrnjena davčna obveznost"

  Splošne nastavitve

  • Potrjevanje vseh prodajnih listin na FURS
   Vklop ali izklop potrjevanja vseh prodajnih listin na FURS. Če je nastavitev vklopljeno se vse prodajne listine potrjujejo na FURS.

  • Izpisovanje števila kopij računa na tiskanih knjiženih listinah
   Vklop ali izklop izpisovanja trenutnega števila kopij pri tiskanju knjiženih listin.
   Če je nastavitev označena se pri tisku listine izpiše številka kopije računa, ki se poveča vsakokrat, ko kopijo računa natisnemo.

  • Preverjanje veljavnosti DŠ na VIES
   Vklop ali izklop preverjanje veljavnosti DŠ na VIES.
   Če je nastavitev vklopljeno se za vse prodajne listine pred knjiženjem preverja veljavnost DŠ na VIES.

  • Ob zamenjavi nosilnega PS na listini zamenjaj PS za račun
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za račun« NE označi avtomatično, kar pomeni, da se bo ob menjavi poslovnega stika listine zamenjal tudi poslovni stik za tiskan račun.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za račun« VEDNO avtomatično označi. To pomeni, da se ob menjavi poslovnega stika na listinah poslovni stik za račun ne bo spreminjal. Seveda pa ga lahko vedno spremenimo ročno.

  • Ob zamenjavi nosilnega PS na listini zamenjaj PS za dobavo
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za dostavo« NE označi avtomatično, kar pomeni, da se bo ob menjavi poslovnega stika listine zamenjal tudi poslovni stik dostave.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za dostavo« VEDNO avtomatično označi. To pomeni, da se ob menjavi poslovnega stika na listinah poslovni stik za dostavo ne bo spreminjal. Seveda pa ga lahko vedno spremenimo ročno.

  • ZamikDatumPlacila
   V polje te nastavitve vpišemo število dni, ki se prišteje datumu listine, da se avtomatsko izračuna datum zapadlosti oziroma datum veljavnosti.

  • TiskStevilciVseVrstice
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, aplikacija oštevilči vse vrstice – tudi prazne in take, kjer nismo izbrali artikla oziroma storitve. Tako oštevilči tudi vrstice, kjer smo vpisali komentar oziroma dodaten opis artikla.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, aplikacija oštevilči samo tiste vrstice, kjer so vključeni artikli oziroma storitve, ki smo jih izbrali iz šifrantov.

  • Neporavnane obveznosti
   V kolikor je nastavitev označena se bo na vseh odprtih prodajnih listinah pojavilo opozorilo poleg polja poslovni stik, če bo izbrani poslovni stik imel kakršno koli zapadlo neplačno obveznost.

  Povezana navodila

  Povezani postopki

   
  Vaša cena: 0,00 €

  Prevzemnice

  Prevzemnica je nabavna blagovna listina, ki nam v aplikaciji spremeni zalogo. Prevzemnico lahko naredimo kot samostojno listino, ki jo kasneje po potrebni povežemo z finančno listino – nabavnim računom.

  Prevzemnico tako kot katero koli drugo listino izpolnimo s potrebnimi podatki.
  Glej Listine.
  S samo prevzemnico navadno prevzamemo, lahko pa tudi oddamo (količina v minus) artikle, kar nam prinese spremembe v zalogi. Na sami prevzemnici, ravno tako kot tudi na nabavnih računih, imamo možnost avtomatičnega kreiranja lot artiklov.
  Glej Lot artikli oziroma serije artiklov

  POZOR – nabavni račun VEDNO ob knjiženju kreira tudi lastno prevzemnico, zato je ob samostojnem knjiženju prevzemnic kasneje potrebno pred knjiženjem nabavnega računa tako prevzemnico nujno povezati z ustreznim nabavnim računom.
  Samostojno narejena in knjižena prevzemnica se označi s kvalifikatorjem »Brez računa«. Da bi kreirali še finančni del - nabavni računa – se poslužimo ukaznega gumba »Kreiraj nabavni račun«, ki bo na osnovi prevzemnice napolnil listino ter povezal prevzemnico na račun. Nabavni račun nato izpolnimo še z ustreznimi datumi in cenami ter sknjižimo.
  Glej Nabavni račun

  POZOR - Za razliko od finančnih listin, STORNACIJA samostojne prevzemnice, le to izbriše.

  Priporočljivo je, da dokument, ki smo ga ob prevzemu dobili od dobavitelja preskeniramo in dodamo na koncu forme med dokumente.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Kako do zaloge

  Postopek naročanja v podjetju

  Za vsako naročanje moramo uporabljati module, ki omogočajo vodenje zalog – ustrezne listine in skladišča / lokacije.

  Kaj potrebujemo?

  Imeti moramo vnešene artikle, ki jih želimo prodajati/naročati,  z ustreznimi minimalnimi in maksimalnimi količinami zaloge.
  V meniju Trgovina => Artikli pod podnaslovom »Zaloga« v polja Min. količina in Max. količina, za vsak artikel, vpišemo želene količine.

  Na zavihku Poročila => Poročila nabave => Poročilo za naročaje izberemo »Tip izpisa – pojavno okno« in potrdimo izbiro s klikom na gumb »Izpiši poročilo za naročanje«.
  Odpre se nam pojavno okno s spiskom vseh artiklov, ki jih imamo vpisane v aplikaciji z vsemi informacijami o trenutni zalogi oziroma naročilih.

  Pa si pobližje poglejmo tabelo:

  Šifra artikla in Ime artikla sta polji, ki jih aplikacija vzame iz forme za vnos artiklov.
  Blag. zaloga – blagovna zaloga – je dejanska fizična zaloga artiklov, ki jo imamo v naših skladiščih.
  Naročena kol. - naročena količina – gre za že vpisana naročila, ki smo jih bodisi samo naredili s pomočjo tega poročila ali pa tako, da smo na roke izpolnili naročilnico (Listine => Nabavne listine => Naročilnice). Ob naročanju se upošteva tudi ta, že naročena količina, ki se prišteje k obstoječi blagovni  zalogi.
  Min zaloga, Max zaloga – prikaz vpisanih količin na samem artiklu.
  Naročeno v enem mesecu – prikaz števila naročenih kosov artikla v zadnjem mesecu.
  Naročeno v enem letu  – prikaz števila naročenih kosov artikla v zadnjem letu.
  Prim. dobavitelj - primarni dobavitelj – tega določimo na samem artiklu. Naročilnica se bo glasila na tega dobavitelja. Na sami naročnici lahko dobavitelja kasneje tudi zamenjamo preprosto tako, da zamenjamo poslovni stik listine.
  Količina - sem ročno vpišemo ali pa avtomatično določimo število kosov artiklov, ki jih želimo naročiti.
  Naroči – s kljukico v tem polju potrdimo, da želimo ta artikle z vpisano količino dodati na naročilnico.

  Kot smo že omenili, lahko količino naročila vpišemo na roke. Druga možnost pa je seveda lažja, če smo prej določili minimalno in maksimalno zalogo.

  Možnosti pa so različne kombinacije izbirnikov »Izbira« in »Napolni količine«.

  Izbira Napolni količino  
  Označi vse do minimalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano minimalno zalogo.
  Označi vse do sredine med min in max zalogo Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je srednja vrednost med vpisano minimalno in maksimalno zalogo. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in to sredinsko vrednostjo.
  Označi vse do maximalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju max. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano maksimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge do minimalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano minimalno zalogo.

  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge do sredine med min in max zalogo Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in to sredinsko vrednostjo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge do maximalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano maksimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge, ki še nimajo naročila do minimalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga in trenutno ni med naročili. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano minimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge, ki še nimajo naročila do sredine med min in max zalogo Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga in trenutno ni med naročili. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in to sredinsko vrednostjo.
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge, ki še nimajo naročila
  označi vse z zalogo manjšo od minimalne zaloge, ki še nimajo naročila do maximalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju min. zaloga in trenutno ni med naročili. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano maksimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od maksimalne zaloge do minimalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju max. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano minimalno zalogo.
  označi vse z zalogo manjšo od maksimalne zaloge do sredine med min in max zalogo Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju max. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in to sredinsko vrednostjo.
  označi vse z zalogo manjšo od maksimalne zaloge do maximalne zaloge Označilo bo artikle,  ki imajo zalogo manjšo kot je predvidena v polju max. zaloga. V polje »količina« se bo izpisala razlika med trenutno blagovno zalogo skupaj z že naročeno količino in vpisano maksimalno zalogo.


  Ko določimo parametre po katerih želimo naročati izbiro potrdimo z gumbom »Kreiraj naročilo«.

  Aplikacija nam bo kreirala naročilnice z ustreznimi količinami artiklov. Naročilnic je toliko, kolikor je različnih poslovnih stikov navedenih kot primarni dobavitelj za naročene artikle.

  Naročilnice (Listine => Nabavne listine => Naročilnice) lahko bodisi v tiskani obliki oziroma v pdf obliki preko elektronske pošte posredujemo dobavitelju in na tak način svoj del naročanja opravimo.

  Prevzem artiklov brez naročilnice

  Prevzem artiklov seveda lahko naredimo brez naročilnice. Ko artikle prejmemo izpolnimo prevzemnico oziroma kar nabavni račun in jo/ga knjižimo.
  Pozor!
  V kolikor smo naredili nabavni račun nam ni potrebno posebej narediti prevzemnice, ker jo ob knjiženju aplikacija naredi sama. Ravno zaradi tega je potrebno ob prejemu nabavnih računov vedno preveriti, če nismo že prevzeli artiklov s prevzemnico. Če smo jih, je potrebno nabavni račun povezati na pripadajočo knjiženo prevzemnico. To naredimo tako, da na knjiženi prevzemnici za katero smo prejeli nabavni račun, kreiramo le tega s klikom na ukazni gumb »Kreiraj nabavni račun«.

  Prevzem artiklov z naročilnico


  Ne glede na to, ali smo kreirali naročilnice »na roke«, ali pa s pomočjo poročila za kreiranje naročilnic je postopek enak.

  V primeru:

  • da dobimo celotno naročilo dobavljeno v enem kosu in ob tem prejmemo tudi nabavni račun.
   • iz naročilnice preprosto kreiramo nabavni račun in ga knjižimo;
    • naročilnica je tako označena s kvalifikatorjem »Dobavljeno«. Naročilnica ostane v spisku, lahko pa jo seveda umaknemo iz seznama aktualnih tako, da na desni označimo kvalifikator »Dobavljeno – ne sme biti«
  • da dobimo samo nekaj kosov naročenih artiklov in ob tem prejmemo tudi nabavni račun.
   • iz naročilnice kreiramo prevzemnico z ukaznim gumbom »Kreiraj prevzemnico«
   • iz prevzemnice pobrišemo artikle, ki jih nismo prejeli oziroma popravimo količine
   • knjižimo prevzemnico z gumbom »Knjiži in prikaži«
   • odpre nam knjiženo prevzemnico in iz nje s pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj nabavni račun« naredimo ustrezen nabavni račun, ki ga nato knjižimo.
    • naročilnica je tako označena s kvalifikatorjem »delno dobavljeno«.
    • ko dobimo preostale artikle ponovimo postopek, dokler ne dobimo vseh naročenih artiklov.
    • naročilnica dobi status »Dobavljeno«. Naročilnica ostane v spisku, lahko pa jo umaknemo iz seznama aktualnih tako, da na desni označimo kvalifikator »Dobavljeno – ne sme biti«
  • da dobimo celotno naročilo dobavljeno in ob tem prejmemo samo prevzemnico.
   • iz naročilnice kreiramo prevzemnico z ukaznim gumbom »Kreiraj prevzemnico« in jo knjižimo
    • naročilnica dobi status »Dobavljeno«. Naročilnica ostane v spisku, lahko pa jo umaknemo iz seznama aktualnih tako, da na desni označimo kvalifikator »Dobavljeno – ne sme biti«
   • ko dobimo nabavni račun, poiščemo ustrezno knjiženo prevzemnico in iz nje s pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj nabavni račun« naredimo ustrezen nabavni račun, ki ga nato knjižimo.
  • da dobimo samo nekaj kosov naročenih artiklov in ob tem prejmemo samo prevzemnico.
   • iz naročilnice kreiramo prevzemnico z ukaznim gumbom »Kreiraj prevzemnico«
   • iz prevzemnice pobrišemo artikle, ki jih nismo prejeli oziroma popravimo količine in jo knjižimo
    • naročilnica dobi status »delno dobavljeno«.
   • ko dobimo preostale artikle ponovimo postopek, dokler ne dobimo vseh naročenih artiklov.
    • naročilnica dobi status »Dobavljeno«. Naročilnica ostane v spisku, lahko pa jo umaknemo iz seznama aktualnih tako, da na desni označimo kvalifikator »Dobavljeno – ne sme biti«
   • ko dobimo nabavni račun, kreiramo nov nabavni račun v aplikaciji in na njem s pomočjo ukaznega gumba "Kreiraj zbirni račun" dodamo vse knjižene prevzemnice, ki vsebujejo artikle na računu. 

  Občasno svoje naročilo tudi v celoti ali delno prekličemo.

  • V kolikor prekličemo naročilo v celoti lahko naročilnico enostavno izbrišemo.
  • V kolikor pa smo že prevzeli del naročenih artiklov, drug del pa zaradi takega ali drugačnega razloga ne bomo dobili, lahko naročilnico zapremo z ukazom »Zaključi naročilnico«, ki ga najdemo med ukaznimi gumbi na desni strani. Aplikacija nas bo opozorila, da bodo izbrisane vrstice artiklov, ki še niso bile prevzete (s knjiženo prevzemnico ali knjiženim nabavnim računom) in če izbiro potrdimo, se bodo vrstice tudi izbrisale. Naročilnica pa se bo označila s kvalifikatorjem »Dobavljeno«.
  Vaša cena: 0,00 €

  Obrnjena davčna obveznost

  O obrnjeni davčni obveznosti govorimo ko prodajalec (DDV zavezanec), ki je izstavil račun kupcu (DDV zavezancu), ni obračunal davka na dodano vrednost in je dolžan to narediti kupec sam. 
  Kupec mora izvesti samoobdavčitev, obračunati izstopni DDV in si ga priznati kot vstopnega, če ima pravico do tega. To nam omogoča  76.a člen ZDDV-1.
  • na listino se normalno doda storitev oziroma artikel, ki mora imeti vpisano stopnjo davka
   (kar pomeni, da moramo vsem vpisanim artiklom in storitvam določiti stopnjo ddv-ja že ob samem vnosu, da aplikacija ve, koliko ga mora vpisati v tabelico za obrnjeno davčno obveznost)
  • ko dodamo vse storitve, ki jim želimo odvzeti ddv obkljukamo "Obrnjena davčna obveznost"
  • z ukaznim gumbom "Spremeni ddv na listini" Spremeni DDV na listini (ikona se nahaja direktno nad vrsticami) damo vrednost ddv na 0 
  • v kolikor so na računu artikli oziroma storitve za katere pa ne velja obrnjena davčna stopnja jih nato preprosto samo dodajate naprej na račun.

  Na računu ne pozabite navesti pojasnilo za tak obračum ddv-ja in zakon, ki nam obrnjeno davčno obveznost omogoča. Opombe se navedejo v zaključna besedila

  "DDV ni obračunan na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1
  Podatki o davčni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76.a členu ZDDV-1 kot obveznost izkaže kupec blaga in ni vštet v znesek obračunanega DDV po tem računu"

  Vaša cena: 0,00 €

  Potrjevanje - odobritev nabavnih računov

  ODOBRITELJ - Oseba, ki ima v podjetju pravico odobriti listine za plačilo mora imeti za to določene posebne pravice.

  Odobrimo lahko neknjižene ter knjižene nabavne račune in nabavne avansne račune.

  Odobri plačiloNa spisku v stolpcu A (avtoriziraj) se v primeru zadostnih pravic pojavi ikona za potrjevanje. Klik nanjo nam odpre pojavno okno:

  Poslovni stik – poslovni stik, ki nam je listino izdal.

  Desno od polja se nahaja statusna ikona, ki nam pove v kakšnem stanju je plačilo:

  Čaka odobritev- oranžno (oranžna statusna ikona) – čaka na odobritev

  Odobreno v celoti- zeleno (zelena statusna ikona) – odobreno v celoti

  Delno odobreno- rumeno (rumena statusna ikona) – delno odobreno

  Zavrnjeno- rdeče (rdeča statusna ikona) – zavrnjeno

  Številka zunanje listine – številka prejete listine.

  Skupni znesek listine – celotni znesek listine z vključenim ddv-jem.

  Že odobreni znesek – v kolikor je bila listina v preteklosti delo odobrena ali v celoti odobrena se tu izpiše znesek zadnje odobritve.

  Znesek odobritve – vnosno polje – v to polje vpišemo znesek za delno odobritev

  Opomba/komentar – vnosno polje – v kolikor imamo opombo glede plačila, to vpišemo na tem mestu.

  Zapri okno – ukazni gumb, ki samo zapre pojavno okno.

  Odobri v celoti – ukazni gumb,ki plačilo odobri v celoti.

  Delno odobri – ukazni gumb, ki delno odobri plačilo. Znesek in pojasnilo vpišemo v polje Znesek odobritve in Opomba/komentar.

  Zavrni – ukazni gumb, ki plačilo zavrne v celoti. Priporočeno je vpisati vzrok v polje Opomba/komentar.

  V kolikor je bil na listini že spremenjen status plačila pod ukaznimi gumbi vidimo posamezni dogodek. Že v naslovu je izpisano ali gre za celotno ali delno odobritev oziroma zavrnitev računa. Poleg samega napisa je tudi statusna ikona:

  Čaka odobritev- oranžno (oranžna statusna ikona) – čaka na odobritev

  Odobreno v celoti- zeleno (zelena statusna ikona) – odobreno v celoti

  Delno odobreno- rumeno (rumena statusna ikona) – delno odobreno

  Zavrnjeno- rdeče (rdeča statusna ikona) – zavrnjeno

  V posameznem razdelku vidimo tudi:

  Odobril – uporabnik, ki je status odobritve vnesel

  Datum – datum in ura, ko je bil status odobritve spremenjen

  Znesek odobritve – polje se pojavi samo pri delni odobritvi – izpiše pa se znesek za katerega je bila odobritev potrjena.

  Opomba/komentar – morebitni komentar, ki ga je podal uporabnik ob spremembi statusa odobritve.

   

  Statusne ikone v spisku

  Statusne ikone plačila vidijo v spisku vse osebe, ki imajo posebno pravico.

  Pomen statusnih ikon:

  Čaka odobritev- oranžno (oranžna statusna ikona) – čaka na odobritev

  Odobreno v celoti- zeleno (zelena statusna ikona) – odobreno v celoti

  Delno odobreno- rumeno (rumena statusna ikona) – delno odobreno

  Zavrnjeno- rdeče (rdeča statusna ikona) – zavrnjeno

   

  V kolikor se z miško pomudimo na njih se status tudi izpiše. Pri rumeni statusni ikoni – delno odobrenemu plačilu - pa se poleg izpiše tudi odobreni znesek.

  komentarV istem stolpcu se v primeru obstoječega komentarja prikaže tudi ikona zanj. Če se z miško pomudimo na ikoni, se nam komentar tudi izpiše.

  Osebam, ki imajo zadostne pravice se ikona statusa pokaže tudi na obrazcu posamezne listine – desno od naslova. S klikom na ikono se nam odpre pojavno okno, kjer vidimo podrobnosti vseh dotedanjih statusov.

  Vaša cena: 0,00 €

  Lot artikli oziroma serije artiklov

  Serija oz. lot – predstavlja enoto živila v prometu, ki je izdelano, predelano ali pakirano pod enakimi pogoji.

  Določene vrste artiklov je potrebno voditi po lotih oziroma serijah in s tem ohranjati sledljivost nabave/prodaje.
  V aplikaciji InMaster lahko vodimo evidenco lot artiklov tako za vsako serijo posebej kot tudi skupno za določen izdelek. Artikle je le potrebno ustrezno označiti.

  Kako začeti?

  Najprej kreiramo nosilne LOT artikle. Artikel vnesemo kot vsak drug artikel, le da ga označimo s kvalifikatorjem »Nosilni LOT artikel«. Artikel izpolnimo z vsemi potrebnimi polji, saj se bodo prav vsa vedno skopirala v nov LOT artikel oziroma serijo tega artikla.

  Nosilnega LOT artikla navadno ne prodajamo oziroma kupujemo – namenjen je temu, da se na njem združujejo vse skupine serij tega artikla, ki jih bomo v prihodnosti kupili in/ali prodali.

  Nosilni LOT artikel je tudi osnova za vsa poročila prodaje, saj se vsa prodaja beleži nanj. Seveda pa je možna tudi analitika po vsaki seriji artikla posebej.

  Kako pa vnesem LOT artikel?

  Za to sta dva načina.

  Prvi ročni način je s pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj nov LOT artikel«, ki se nahaja na nosilnem LOT artiklu.
  S klikom na gumb kreiramo artikel, ki je identičen nosilnemu LOT artiklu – edina razlika je, da se v id artikla doda sid številka novo kreiranega artikla. Vsa polja seveda lahko poljubno spremenimo – razen polja Nosilni artikel, kjer ostane povezava na artikel iz katerega smo ta lot artikel kreirali. Ob kreiranju se na novem artiklu avtomatično označi kvalifikator »LOT artikel«.

  Lot artikle se kreira tudi na samih nabavnih listinah (račun in prevzemnica).
  Listino ustrezno opremimo z vsemi potrebnimi podatki – od poslovnega stika do datumov, nato v vrstico pokličemo nosilni lot artikel in mu vpišemo ceno ter količino kosov. Na desni z ukaznim gumbom »Kreiraj LOT artikle« odpremo pojavno okno, kjer popravimo šifro (id) artikla, vpišemo rok uporabe te serije, ki smo jo prejeli in potrdimo svoje vpise z gumbom »Kreiraj LOT artikel«. Aplikacija bo takoj po potrditvi kreirala nov artikel, ki ga je označila kot LOT artikel in mu dodala kot nosilni lot artikel tistega, ki smo ga dodali na vrstico listine. Vse informacije nosilnega lot artikla se bodo skopirale tudi na ta, novo kreirani lot artikel.

  Tako kreiran artikel se avtomatično označi s kvalifikatorjem »LOT artikel«, doda pa se mu tudi lastnost »Rok uporabe«, z datumom, ki smo ga vpisali na listini.

  Ko knjižimo prevzemno listino (nabavni račun ali prevzemnico), ki smo jo naredili na tak način, pridobimo na zalogo točno to, vpisano serijo (lot) artiklov.

  Pozor - pri prodaji LOT artiklov je potrebno biti pozoren, da na listino vedno vključimo artikle, ki jih dejansko damo stranki.

  Podloti

  V proizvodnji občasno prejmemo artikle v več posodah / zabojih / škatlah. V takih primerih lahko prejeto prevzamemo kot en sam lot z enotno količino, lahko pa naredimo za vsako posodo svoj »podlot« in s tem dodatno opredelimo način kako je bilo blago dostavljeno (vpr.: v treh sodih, v petih zabojih ...).

  Če blago delno porabljamo, tako vemo, katero izmed posod / zabojev ali škatel smo že porabili v proizvodnji. Tako ustvarimo boljšo sledljivost in kar je najpomembneje, vedno vemo koliko surovine je v posamezni posodi.

  Poglejmo na primeru.

  Primer: Na prevzem čaka 5 posod. Vsaka posoda vsebuje 5 kg surovine in za vse te surovine je določen enak rok uporabe.
  1. na prevzemnico dodamo eno vrstico, na kateri prevzamemo 25 kilogramov surovine
  S pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj LOT artikle« naredimo nov lot osnovnega artikla, ki smo ga dodali na vrstico. V pojavnem oknu, ki se nam odpre, vpišemo rok uporabe in poleg vrstice kliknemo na gumb Kreiraj LOT artikel. Za ostalo poskrbi aplikacija sama.
  To je klasičen način – 5 posod s po 5kg. Surovine z enakimi lastnostmi smo prevzeli kot 25 kg. Surovine – kar je skladno s spremnimi dokumenti

  2. na listino dodamo 5 vrstic in v vsako vpišemo količino ene posode (5 kilogramov).
  Enako kot pri kreiranju lot artiklov najprej s pomočjo ukaznega gumba »Kreiraj LOT artikle« odpremo pojavno okno. Tokrat imamo namesto ene vrstice 5 enakih vrstic. V vsako vrstico vpišemo rok uporabe, ki je povsod enak. Aplikacija pri prvi, identično kot v zgornjem primeru, naredi lot artikel.
  Ko želimo narediti lot pri artiklu v drugi vrstici, se odpre pojavno okno, ki nas opozori, da enaka surovina z enakim rokom uporabe že obstaja, ter nam ponudi dve možnosti:

  • prva možnost je, da enostavno uporabimo že obstoječi artikel – tako pridemo do enake situacije, kot jo imamo v zgornjem primeru.
  • druga možnost »Kreiraj nov lot z novo šifro« pa naredi podlot, ki ima enak začetek kode lota kot pri artiklu, ki smo ga že naredili, na koncu pa doda zaporedno številko prevzema (.0001, .0002, .0003, ...).

  Na tak način smo med seboj ločili ne samo lote, ampak tudi posode, ki so vsebovale enako surovino z enakim rokom uporabe oziroma enakim datumom prevzema, kjer beleženje roka uporabe ni smiselna.

  Slednji postopek se uporablja v skladu s SOP, tam kjer je zahtevana višja stopnja sledljivosti izvora blaga, kot jo zagotavlja spremna dokumentacija.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Sled za nabavljenim materialom - izpis prevzemov in oddaj

  Pri obrtniških delih se velikokrat naredi, da od naših dobaviteljev prevzamemo material, ki ga nekaj ur za tem že pridno vgrajujemo pri naših strankah. V kolikor delo pri stranki traja dlje časa težko sledimo katere artikle smo uporabili pri stranki. In ko konec meseca oziroma ob zaključku dela poskusimo narediti obračun brskamo po spominu in prevzemnicah, da bi prišli pravih informacij.

  Aplikacija vam to delo malce olajša, še posebej, če smo dovolj disciplinirani, da vsakodnevno vpisujemo vanjo vse prevzemnice. Ob vrstici na sami prevzemnici imamo polje Element, kjer izberemo iz izbirnika poslovnih stikov tistega, za katerega je bil artikel v tej vrstici namenjen.

  Vsako prevzemnico knjižimo in tako delamo nekakšno beležko.

  Ko želimo pregledati katere artikle smo porabili pri stranki gremo na spisek poslovnih stikov in kliknemo na ukazni gumb »Izpis prevzemov in oddaj«, ki ga najdemo na desni med ukaznimi gumbi. V polje »Išči P.S. ali artikel« vpišemo ime stranke in aplikacija bo poiskala vse prevzemnice, ki vsebujejo artikle, ki smo jim v polje element vpisali izbrano stranko. Če kliknemo na prevzemnico nam po prikazalo tudi artikle.  

  Vaša cena: 0,00 €