Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Zaloga po skladiščih

  656
  Opis

  Poročila => Poročila artiklov => Zaloga po skladiščih

  Poročilo »Zaloga po skladiščih« naredi izvoz zaloge blagovne in finančne zaloge po različnih skladiščih.
  Razlika med blagovno in finančno zalogo je v tem, da pod blagovno zalogo štejemo vse prevzeme in oddaje artiklov s knjiženimi blagovnimi listinami, pod finančno pa le tiste artikle, ki so bili zavedeni na knjiženih finančnih listinah.

  Izpis poročila si lahko do neke mere prilagodimo.

  Izpis zaloge na datum – izberemo datum na katerega želimo izpis zaloge. V kolikor želimo izpis trenutne zaloge lahko pustimo polje prazno.

  Skladišče – v kolikor želimo izvoz samo za določeno skladišče, ga izberemo na tem mestu. Za izvoz vseh skladišč, pustimo polje prazno.

  Šifra artikla - v polje vpišemo šifro artikla, ki ga želimo izvoziti. V kolikor imamo govoreče šifre artikla, jih lahko izvozimo tudi več hkrati z manjšimi triki.
  Ob vpisanih pojmih nam:

  • _ (podčrtaj) nadomesti en znak (A-100_ = A-1001, A-1002, A-100a,...),
  • % (procent) pa več znakov (A-100% = A-1001, A-100157564, A-100-karkoli)

  Naziv artikla - v kolikor želimo izvoz le enega izmed artiklov v to polje lahko vpišemo njegovo ime
  Ob vpisanih pojmih nam

  • _ (podčrtaj) nadomesti en znak - Hladilnik_ = Hladilnik, Hladilnik1, Hladilnik2,... ,
  • % (procent) pa več znakov - Hladilnik% = Hladilnik, Hladilnik bel Gorenje...
   • %Hladilnik% = Bel hladilnik Gorenje

  Kategorija – v kolikor želimo izvoz artikle iz ene kategorije, jo izberemo na tem mestu.

  Vse podkategorije – V kolikor izvažamo le eno kategorijo, na tem mestu označimo, če želimo, da se izvozijo tudi artikli, ki se nahajajo v podkategorijah izbrane kategorije.
  Primer – izberemo kategorijo Belo tehniko in z označenim kvalifikatorjem se izvozijo tudi artikli, ki so v podkategorijah hladilniki, pralni stroji, pomivalni stroji...

  LOT zaloga se sešteva na nosilni LOT artikel – v kolikor naše podjetje posuje z lot/serijskimi artikli , se bodo v poročilo izvozili vse serije istega artikla. Z oznako tega kvalifikatorja pa bo vse količine in zneske vseh serij enega artikla združilo na nosilni artikle. Za vse serije se bo izpisala se le ena vrstica s seštevki količin in zneskov.

  Razvrsti po – datoteka se izvozi v excel tabelo, s pomočjo katere lahko podatke z lahkoto razvrščamo, pa vendar si lahko že na tem koncu izberemo, kako naj bodo izvoženi podatki razvrščeni. Na voljo imamo možnosti:

  • šifri artikla – artikli se razvrstijo po šifri od najmanjše do največje oziroma od a do z
  • nazivu artikla – artikli se razvrstijo po nazivu/imenu od a do ž
  • kategoriji artikla – artikli se razvrstijo skupaj po kategorijah.
  • primarnem dobavitelju - artikli se razvrstijo skupaj po primarnem dobavitelju.

  Pomen stolpcev v izvoženi datoteki

  • sid – identifikacijska številka artikla v bazi podatkov.
  • Šifra art. - šifra artikla, ki jo navadno vpišemo sami oziroma jo ob kreiranju artikla iz sekvence izbere aplikacija.
  • EAN – ean koda artikla, ki jo navadno določi proizvajalec.
  • Naziv artikla – ime oziroma naziv artikla, za katerega sledijo informacije o zalogi.
  • EM – osnovna enot amere, v kateri se artikel kupuje in/ali prodaja.
  • VPC – veleprodajna neto cena artikla brez popustov za enoto artikla.
  • MPC – maloprodajna cena z davkom in brez popusta za enoto artikla.
  • DDV % - davek na dodano vrednost v procentih.

  V tabeli sledijo različna skladišča z zalogo, ki so odvisna od naših želja in nastavitev. Nekaj skladišč je v aplikaciji že v osnovi, v katerega prevzemamo artikle pa je seveda odločitev znotraj podjetja. V vsakem stolpcu se kaže količina osnovnih merskih enot artikla.
  Glej tudi Moje nastavitve in Lokacije/skladišča.

  • Blagovna zaloga – gre za zalogo artikla, ki se regulira s knjiženimi blagovnimi listinami (prevzemnica / oddajnica). Artikle lahko samo prevzamemo na zalogo, ne da bi jih plačali oziroma jih oddamo in kasneje naredimo za te oddaje tudi račun.
  • Finančna zaloga – gre za zalogo artikla, ki se regulira s knjiženimi finančnimi listinami – prodajnimi in nabavnimi računi.
  • Vrednost blag. zaloge – NC – gre za vsoto neto nabavnih cen vseh artiklov na blagovni zalogi.
  • Komisija – prejeto – skladišča lahko definiramo kot komisijska. V tem stolpcu se prikazuje vsa zaloga artikla, ki se nahaja v skladiščih označenih z »Komisija«.
  • Komisija – dano - v tem stolpcu se prikazuje vsa zaloga artikla, ki se nahaja v skladiščih označenih z »dano na komisijo«.
  • Vred. dano na komisijo – Nabavna cena vseh artiklov, ki se nahajajo v skladiščih označeni z »dano na komisijo«.
  • Primarni dobavitelj – izpiše se ime primarnega dobavitelja.
  • Rok uporabe – pri lot/serijskih artiklih se izpiše rok uporabe.
  • Nosilni LOT artikel – pri lot/serijskih artiklih se izpiše nosilni artikel te serije artikla.

  Povezana navodila 
  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti