Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Galerije

  644
  Opis

  Spletna stran => Galerije

  Galerije se v aplikaciji InMaster dodajajo na posebnem modulu, ki omogoča kar nekaj funkcij za urejanje samega prikaza.
  Če izvzamemo kolaž* različnih galerij, ki je vedno narejen po nekem vnaprej določenem designu, lahko galerije kadarkoli »pokličemo« na katero koli spletno stran oziroma dinamičen podatek – deluje povsod, kjer je vključen urejevalnik besedil. Kako galerijo vključimo pa je opisano tudi na strani »Urejevalnik vsebin - Tiny 4«.

  Ime – ime galerije, ki ga vpišemo na tem mestu je namenjeno iskanju galerije po spiskih.
  Opis – prvi opis galerije je zgolj za lastne opise/opombe.

  Sledijo zavihki z različnimi jeziki, ki jih ima tudi naša spletna stran. Za vsak jezik posebej nato izpolnimo polja:
  Ime – ime galerije se lahko pojavi kot povezava, ki nam v pojavnem oknu odpre to galerijo slik. To ime se lahko pojavi tudi na prikazu kolaža galerij*, kot napis na sliki galerije.
  Opis – opis galerije se prav tako lahko prikazuje na sliki galerije, ki je vključena v kolaž galerij*.

  Naslednje nastavitve so namenjene samemu izgledu slik v galeriji.
  Max X male slike – širina majhne slike v pixlih, ki se določi glede na želje oziroma potrebe posamezne galerije.
  Max Y male slike – višina majhne slike v pixlih, ki se določi glede na želje oziroma potrebe posamezne galerije.
  Max X velike slike – širina velike slike v pixlih. Ta širina je lahko večja kot sam zaslon, a se samo pojavno okno vedno odpre samo tako veliko, kot mu to dopušča ekran uporabnika.
  Max Y velike slike – višina velike slike v pixlih. Tudi višina je lahko večja kot sam zaslon, a se samo pojavno okno vedno odpre samo tako veliko, kot mu to dopušča ekran uporabnika.
  Barva ozadja strani – v heksagonalnem zapisu vpišemo kodo barve (bela-ffffff, črna 000000, siva – cccccc...).

  Aplikacija InMaster sliko vedno zmanjša po tisti stranici, ki je največja, zato je pri tem, ko določamo višino in širino majhnih slik pametno upoštevati tudi format v katerem so originalne fotografije. Ko aplikacija zmanjša sliko, obstajata dva načina, kako se slika na spletni strani prikaže.

  • Prvi, ki je tudi osnovni je, da aplikacija naredi tako veliko sliko kot smo zapisali v zgornjih nastavitvah. Ker pa našo sliko lepo brez popačenja zmanjša, robove, ki so ostali napolni z belo barvo oziroma z barvo, ki smo jo zapisali v polje »Barva ozadja strani«. Tako nobena slika ni popačena, so po vse enake velikost, kar je na spletni strani videti kot lepo urejena tabelica. Tudi povečane slike so lahko enakih dimenzij tako, da ostanek aplikacija nadomesti z ustrezno barvo.
  • Drugi način, ki ga določimo s kvalifikatorji na desni strani pa slike naredi brez obrobe. Slike v spiskih so različnih širin, velike slike pa nimajo obrobe, če označimo naslednja kvalifikatorja:
   • Velika brez obrobe
   • Mala brez obrobe

  Slika galerije – v primeru, da imamo na spletni strani postavljen kolaž galerij, je ta slika vključena v ta kolaž*. Pri tem je potrebno paziti, da je slika ustreznih, v naprej dogovorjenih, dimenzij.

  Slike lahko naložimo tako, da jih označimo v mapi na našem računalniku in vse skupaj potegnemo na sivino, ali pa, da namesto tega, z gumbom »Izberi datoteko« poiščemo po našem računalniku, jih z miško in ctrl gumbom na tipkovnici vse označimo in kliknemo na gumb »Odpri«. Če so v pravem formatu (jpg, png ali gif) nam bo začelo počasi prenašati fotografije. Trajanje je odvisno od povezave in velikosti ter števila slik. Včasih je potrebno malce počakati, a aplikacija nas o svojem uspehu ali neuspehu obvesti.
  Slike, se prikažejo natančno take velikosti in oblike, kot bodo tudi na spletni strani.

  Nad slikami imamo možnost, da z oznako »Prikaži vse slike v traku fotografij iz vseh galerij«, dodamo v trak fotografij pod kolažem galerij* čisto vse fotografije iz te galerije. V ta trak galerij lahko dodamo tudi vsako sliko posebej in s tem izberemo sam prikaz tega traku. V vsakem primeru pa se bodo čisto vse slike prikazale v navadnih spiskih galerije.

  Zahtevaj potrditev brisanja slik - v kolikor to nastavitev označimo aplikacija ob vsakem brisanju slik zahteva potrditev. V kolikor ni označeno, pa sliko samo izbriše.

  Kvalifikator - Dodaj na začetku - aplikacija bo na novo dodane slike dodajala na konec vsake galerije - v kolikor pa se ta kvalifikator označi, bodo nove slike dodane na začetek.

  Ko se slike naveličamo, ali pa nam ni všeč jo z miško primemo in odnesemo v koš oziroma jo pobrišemo z ikono X, ki se nahaja ob vsaki sliki.

  Urejanje slik

  Vsako sliko posebej lahko opremimo z naslovom in opisom. Dvoklik na sliko nam odpre pojavno okno, kjer že imamo osnovne informacije (ime in velikost slike). Prvi dve polji ime in opis sta bolj informativne narave. Pod zavihki jezikov, pa so ta polja namenjena prikazovanju na spletni strani.

  Ime – ime slike se v prikazu galerije, kjer se prikažejo vse slike, napiše pod vsako sliko posebej. Ime se prikaže tudi, ko sliko povečamo in sicer kot naslov na vrhnjem robu pojavnega okna.

  Opis – opis slike se pojavi v pojavnem oknu, ko sliko povečamo, čisto na dnu.

  Prikaži sliko v traku fotografij iz vseh galerij – kot smo omenili že zgoraj se lahko vsaka izmed slik, z oznako te možnosti doda v trak fotografij, ki se nahajajo pod kolažem galerij*.

  *Kolaž galerij

  Ko govorimo o kolažu galerij v bistvu govorimo o prikazu začetnih slik več galerij na eni strani, ki so postavljene v nek večji vzorec. Vsaka od teh galerij se lahko odpre s klikom na to sliko, nazivi ali opisi galerij pa se lahko prikazujejo, ko z miško pridemo na sliko. Pod takim kolažem galerij lahko prikažemo tudi trak posebej označenih fotografij iz vseh objavljenih galerij.
  Za razliko od navadnih galerij, je le to potrebno ustrezno oblikovati in nastaviti, zato vi poskrbite le za slike, skrbnik vaše spletne strani pa bo za prikaz.

  Splošne nastavitve

  • GALUvoz 
   Uvozi slik v galerije - V polju je v bajtih omejena velikost slik, ki jih poskušamo uvoziti v galerije.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Dinamična vsebina

  Spletna stran => Dinamične vsebine 

  Dinamična vsebina se od statične razlikuje predvsem v tem, da je fleksibilnost prikaza vsebin na spletni strani veliko večja, vezana na različne parametre, ki opredelijo prikazovanje same vsebine.
  Parametri, ki opredeljujejo prikazovanje so vezani na tip dinamične vsebine ali/in na podskupino dinamične skupine. V teh skupinah pa lahko podatke razvrstimo (padajoče, naraščajoče ali naključno) po različnih poljih, datumih, obdobjih prikazovanja, …

  Vse te opredelitve naredimo že pri kreiranju spletne strani. Kasneje nam o tem ni potrebno več razmišljati. Vsebino vpišemo, izpolnimo predpisana polja – vse ostalo pa se bo naredilo samo.
  Pa poglejmo katera polja nam aplikacija ponudi že na začetku.

  Datum vnosa – Datum vnosa se napolni avtomatično, ko se podatek prvič shrani. V kolikor imamo prikazovanje vezano na datum objave je ta datum tisti, ki se upošteva pri razporeditvi. V kolikor podatek popravimo sami in ga nastavimo v prihodnost, nam tega podatka ne bo prikazalo na spletni strani.

  Vsa spodaj našteta polja se izpolnjujejo po potrebi/želji. Lahko se izpisujejo ali pa ne, po njih se lahko podatki tudi razvrščajo po strani.

  Link – to polje je bilo prvenstveno namenjeno povezavam na zunanje strani, predvsem ko je šlo za članke, ki so se sklicevali na druge spletne strani. Uporablja pa se ga lahko za poljubne informacije.

  Vir – to polje je bilo prvenstveno namenjeno virom na podlagi katerih je bil članek napisan.

  Avtor – V to polje se vpiše ime avtorja članka.

  Kategorija – v kolikor imamo spletno stran organizirano tako, da imamo več različnih tipov dinamične vsebine – recimo več vrst novic (novice, za prvo stran, novice iz področja znanosti, novice iz področja kulture...), lahko na tem mestu izberemo, kateri kategoriji vsebina paše. Vsaka izmed teh kategorij se lahko kaže na drugačen način in na drugih straneh kot ostale kategorije. Določi se jih ob kreiranju spletne strani.

  Jezik – aplikacija InMaster seveda podpira večjezičnost in v kolikor imamo spletno stran v različnih jezikih, lahko na tem mestu označimo v katerem jeziku je vsebina.

  Naslov podatka - v to polje vpišemo naslov vsebine – ta naslov se bo na staneh najverjetneje pokazal kot naslov članka/novice, kot povezava do članka/novice...

  Ime povezave za to stran – sem vpišemo url naslov stran, ki bo za ta članek sledil imenu vaše domene. Besedilo naj bo primerno, brez stređic in posebnih znakov, presledke pa nadomestimo z znaki + ali -.
  Primer: www.imestrani.si/ime-clanka
  Glej tudi splošne nastavitve: Normaliziraj linke, Linki samo male črke, Preseledki so -

  Opis podatka za SEO – v to polje vpišemo kratek opis strani, ki ga potrebujejo roboti brskalnikov za indeksiranje.

  Povzetek – kratek povzetek spodnje vsebine se lahko prikaže na spletnih straneh kot posebno besedilo ali pa kot pravi povzetek, ki mu sledi povezava na celotno vsebino članka oziroma novice. Prav tako kot vsebina lahko tudi povzetek vsebuje slike, povezave...
  Glej tudi Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Vsebina – prišli smo do polja, kamor vpišemo vso besedilo našega članka oziroma novice, vključno z vsemi slikami, tabelami, povezavi, dokumenti... in vsem ostalim kar paše poleg.
  Glej tudi Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Ključne besede – v to polje vpišemo ključne besede zgornje vsebine. Te bodo brskalniki vključili v gesla, ki bodo prikazale vašo spletno stran.

  Čas prikazovanja - Datum prikazovanja – tu vpišemo ali izberemo datuma, ki določata od kdaj do kdaj naj se članek/novica prikazujeta na spletni strani. Svojo izbiro potrdimo z ikono za dodajanje . Potrjeni datumi prikazovanja se bodo izpisali nekoliko nižje.
  Tako določenih datumov je lahko več, ko pa so enkrat dodani, pa jih lahko tudi preprosto izbrišemo

  Pozor – brez teh datumov se vsebina ne bo prikazovala na spletni strani.

  Dodatna polja – ta polja se navadno kreirajo po dogovoru – gre pa za dele članka, ki bi jih radi izpisovali na različnih koncih spletne strani in bi se na tak ali drugačen način vezali na zgornji članek. Za primer lahko vzamemo kraj objave, datum objave, čas dogodka...

  Dokumenti – v kolikor želimo v vsebino ali povzetek vključiti dokument ga moramo najprej dodati na tem mestu. Nato ga preko urejevalnika besedil dodamo v vsebino.
  Glej tudi – Dokumenti in Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Dodatni ukazi

  Kopiraj dinamični podatek – s tem ukazom vsebino dinamičnega podatka v celoti kopiramo v nov dinamičen podatek, kar nam pride še kako prav, ko gre za objavo dogodka, ki se ponavlja.

  Pošlji povezavo po elektronski pošti – včasih želimo o novo objavljeni vsebini obvestiti tudi nekoga drugega – to naredimo s pomočjo tega ukaznega gumba.
  Vpišemo elektronski naslov, naslov elektronskega sporočila (zadevo) in vsebino, kjer vpišemo značko {LINK} in seveda poljubno besedilo.
  V splošnih nastavitvah aplikacije se lahko nastavi tudi »Privzeti naslov za pošiljanje dinamičnih podatkov« in »Privzeto predpripravljeno besedilo za pošiljanje dinamičnih podatkov«.

  Kvalifikatorji

  Delovanje kvalifikatorjev je odvisno od začetnih nastavitev dinamične vsebine in se prilagaja glede na potrebe stranke.
  Le en kvalifikatorja vedno pomeni enako »Se ne prikazuje« – dinamična vsebina označena s tem kvalifikatorjem se na spletnih straneh ne prikazuje.
   

  Splošne nastavitve 

  • Normaliziraj linke
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - posebni znaki in strešice
   V kolikor je nastavitev označena, se na povezavi (govoreči linki) vse črki, ki veljajo za posebne znake in vse črke s strešicami spremenijo v normalne znake in črke brez strešic.

  • Linki samo male črke
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - male ali velike črke
   V kolikor je nastavitev označena, se ob shranjevanju govorečih linkov vse velike črke spremenijo v male.

  • Preseledki so -
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - presledek ali črtica -
   V kolikor je nastavitev označena, se vsi presledki v povezavah  (govoreči linki) zamenjajo s pomišljaji -.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Spletne strani

  V današnjih časih si je težko predstavljati, da podjetje ne bi bilo predstavljeno tudi na spletu. Še več. Če nas ni na spletu, nas ni, ali pa je naša branža tako specifična, da so nas stranke pripravljene iskati po telefonskem imeniku - kar pa žal v današnjem času skoraj ni mogoče.

  Kako se lotiti spletne strani?

  Najprej je potrebno poskrbeti, da bo spletna stran izgledala lepo in da bo hkrati tudi funkcionalna, sodobna pa tudi, da bo naključnemu obiskovalcu nudila vse potrebne informacije, do katerih bo dostopal kar z najmanj truda.

  Zato bomo potrebovali obliko / design strani, ki jo, glede na vaše želje pripravi oblikovalec. On bo določil samo obliko in barvno shemo strani, določil bo vrsto, barvo ter velikost posameznih slogov črk, obliko posebnih polj.... skratka vse kar bo stran naredilo lepo. 

  V kolikor potrebujete unikaten design se morate za to dogovoriti z oblikovalcem spletnih strani. V kolikor pa vam unikatnost ni pomembna, lahko na spletu najdemo trgovine, ki za nekoliko bolj ugodno ceno ponujajo že v naprej narisane oblike strani. 

  Tako podobo, ki jo navadno prejmete v nekem risarskem programu se potem odda v roke programerju spletnih strani, ki vam bo to obliko prevedel v jezik, ki ga razumejo tudi računalniki (html, css, js). Ko je oblika pripravljena pa smo na vrsti mi.

  Najprej moramo narediti nekakšen zemljevid strani - našteti vse strani in pripraviti vsebine, ki se bodo pojavljale na naši strani.

  Vse vsebine pa bomo dodajali in spreminjali na tem mestu.

  V aplikaciji InMaster ločimo med spletnimi vsebinami, ki so statične in tistimi, ki so dinamične.

  Spletna stran => Strani

  Statične spletne vsebine so predvsem tiste vsebine, ki jih na spletno stran dodamo, kot osnovo oziroma kot osnovne podatke, ki se ne bodo prav pogosto spreminjali. Tipične statične spletne strani so recimo "O podjetju", "Kontaktne informacije", "Kje se nahajamo"...skratka strani, kamor vpisujemo informacije, ki se tekom življenja naše spletne strani ne bodo kaj dosti spreminjali. Vse statične vsebine je možno prevesti.

  Več - Statične spletne vsebine

   

  Spletna stran => Dinamične vsebine

  Dinamične spletne vsebine so tiste, ki se na spletu dinamično spreminjajo, prikazujejo na različnih koncih in z različnimi časi prikazovanja. Tipične dinamične vsebine so novice. Aplikacija InMaster omogoča različne tipe dinamičnih podatkov, ki se razlikujejo med seboj po obliki in kje ter na kakšen način se na spletni strani prikazujejo. Ti tipi se lahko prilagajajo glede na potrebe lastnika spletne strani. Vse dinamične vsebine je mogoče prevesti.

  Več - Dinamična vsebina

   

  Spletna stran => Besedila

  Besedila so vsi ostali teksti, ki se na spletnih straneh pojavljajo večkrat ali pa so na spletni strani stalno prisotni. Lep primer je noga strani, kjer se vpišejo določene informacije o lastniku strani - to besedilo se pojavlja na vseh straneh, da pa ga spremenimo le na enem mestu. ga damo med besedila. Med besedila štejemo tudi besede, ki se pojavljajo na formah, gumbih..., sem pa spadajo tudi meniji.

  Več - Besedila

   

  Spletna stran => Galerije

  Slika pove več kot tisoč besed, zato v aplikaciji InMaster najdemo tudi možnost, da na spletno stran umestimo razne galerije. Preden pa jih povežemo na statične ali dinamične vsebine pa jih na tem mestu dodamo in uredimo njihov prikaz. Opremimo jih lahko z naslovi in opisi, ki jih lahko prevajamo.

  Več - Galerije

  Splošne nastavitve

  • ShowTextError
   Izpis podrobne napake v kolikor ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku.
   V kolikor nastavitev ni označena nam v primeru, ko na spletni strani ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku, izpiše polje description (polje opis).<br>V kolikor je polje označeno, pa nam poleg opisa izpiše tudi, da gre za napako in za kateri jezik prevod ne obstaja.

  • Piškotki
   • ZapisiCookieZaStrinjanjeSPiskoti
    Uporabniku ob kliku na gumb, da se strinja s piškotki, zapišemo piškotek s to nastavitvijo
   • ZapisiCookieZOpozorilomZaStrinjanje
    Piškotke uporabniku direktno serviramo in samo prikažemo obvestilo o tem
   • ObvestiloZaStrinjanjeZZapisanimCookiejemPrikaziSamoEnkrat
    Obvestilo o strirnjanju s piškotki prikaže samo ob prvem obisku strani v seji
    Če imamo vključeno nastavitev, da piškotke zapišemo ob prihodu uporabnika na stran, lahko s to nastavitvijo krmilimo, ali se obvestilo prikaže uporabniku samo enkrat ali pa se prikazuje, dokler uporabnik ne klikne, da se s tem strinja.'

   

  Povezana navodila 

  Vaša cena: 0,00 €

  Statične strani

  Spletne strani => Strani

  Navadno so strani, ki jih moramo napolniti že postavljene. Za to poskrbi vaš administrator aplikaciji InMaster. 

  Želeno stran najdemo po naslovu strani oziroma po prvih besedah vsebine na strani. V kolikor strani ni, pa jo lahko naredimo tudi sami, z ikono za dodajanje form.  

  Kako pravilno izpolnimo stran?

  Id strani - smiselno je, da strani pognezdimo v nekakšno drevo in s tem dobimo smiselni zemljevid strani. Da je to drevo lepo strukturirano pa nam pomagajo številke strani. Id strani mora biti unikaten in aplikacija nas bo opozorila, če številka, ki smo jo želeli dodati, že obstaja. 

  Primer: Podjetje s prodajo vijakov bi postavilo spletno stran. Želijo strani, kjer bi povedali kaj o podjetju, potem stran s kontaktnimi informacijami in z osnovnimi podatki posdjetja, potem pa še predstavitev njihovega dela in nekaj strani z različnimi izdelki. Pa poglejmo kako bi z ID-ji označili strani:

  1000 O podjetju

  1100 Kdo smo

  1200 Kje se nahajamo

  1300 Osnovni podatki podjetja

  2000 Naši izdelki

  2100 Križni vijaki

  2110 Vijaki z ugreznjeno glavo

  2120 Vijaki s cilindrično glavo

  2200 Imbus....

   

  Osnovni naslov strani - aplikacija InMaster omogoča preprosto prevajanje spletnih strani - v tem polju se zato nahaja naslov, ki je v našem materinem jeziku oziroma osnovnem jeziku spleten strani.

  Zavihki - ker je InMaster slovenska aplikacija je prvi zavihek namenjen slovenskem jeziku - v kolikor imamo omogočeno večjezičnost strani, se pojavi več zavihkov in sicer toliko, kolikor imamo omogočenih jezikov na spletni strani. V kolikor je poleg zavihka križec , lahko vsebino s klikom nanj izbrišemo za ta jezik, če pa se poleg zavihka znajde ikona za urejanje pa to pomeni, da stran v tem jeziku še ni urejena. Ko kliknemo na to ikono, se nam vsebina osnovnega jezika avtomatično prenese tudi na ta jezik, ki ga nato lahko prevedemo oziroma uredimo.
  Jezik zamenjamo tako, da na zavihek preprosto kliknemo. Zavihek / jezik na katerem se nahajamo je temnejše barve.

  Pozor - Križec poleg zavihka pobriše samo stran v tem jeziku. Če želimo pobrisati celotno stran to naredimo v ukazni vrstici.

  Naslov strani - za izbrani jezik - tu vpišemo naslov strani v jeziku, na katerem se nahajamo. Naslov strani se v večih brskalnikih zapiše na vrhu okna ter na zavihku brskalnika.

  Povezava strani - za izbrani jezik (permalink, govoreči link) - sem vpišemo naslov za povezavo do strani v tem jeziku. Zaradi samih brskalnikov se je pametno izogniti črkam s strešicam in presledkom, ki jih lahko nadomestimo z znaki - ali +. Tu vpisano besedilo bo naslov do te podstrani npr: www.spletnastran.si/ime-te-cudovite-podstrani 
  Glej tudi splošne nastavitve: Normaliziraj linke, Linki samo male črke, Preseledki so -

  Nadstran - nadstran uporabljamo za gnezdenje strani, ki pripomore pravilnemu prikazu zemljevida spletne strani in morebitne navigacije na strani oziroma, kot smo jo bolj priljubljeno poimenovali - drobtinic (breadcrumbs).

  Vsebina strani - za izbrani jezik - za vsak jezik posebej na tem mestu vpišemo, dodamo in oblikujemo vsebino. Naš urejevalnik se imenuje Tiny, a ni na njem prav nič majhnega. Vse o urejevalnku vsebine si poglejte tukaj: Urejevalnik vsebin - Tiny 4. Na tem mestu se dodajajo testi, pdf dokumenti, galerije... vse kar paše na spletno stran.

  CSS datoteka - oblika - navadno je to polje že določeno, če pa kreiramo novo stran pa na tem mestu izberemo dogovorjeno datoteko za obliko te strani. V aplikaciji InMaster ima lahko vsaka stran svojo obliko. Običajna je Main.css.

  Oblika strani - polje je navadno izpolnjeno v kolikor pa se pojavljajo na spleti strani različne postavitve objektov se tu zapišejo kode oblik, ki vam jih posreduje oblikovalec strani. Običajna je <SSO sid="21" />

  Ključne besede - sem vpišemo ključne besede, ki se pojavljajo na tej spletni strani. Ločimo jih z vejico. Namenjene pa so iskalnikom.

  Opis strani za brskalnike - opis strani se izpišejo ob prikazu zadetka na iskalnikih.

  Znkovni nabor - imamo možnost izbire med različnimi znakovnimi nabori - najbolj splošen in vseobsegajoč je utf-8.

  Prijava na strani - vsako stran je znotraj aplikacije InMaster moč zaščititi z določeno stopnjo. Tudi na določene spletne strani imajo dostop samo osebe z dovoljenjem za dostop. Take osebe dodamo v aplikacijo kot uporabnike in jim s kvalifikatorji določimo stopnjo dovoljenja za dostop na spletni strani.

  • Prijava ni potrebna - do te strani lahko dostopa vsak
  • Normalna prijava uporabnika (na uporabniku kvalifikator "Prijava")
  • Prijava poslovnega partnerja (na uporabniku kvalifikator "Poslovni partner")
  • Administratorska prijava (na uporabniku kvalifikator "DWM uporabnik")

  Frekvenca osvež.: aplikacija lahko avtomatično ustvari sitemap.xml datoteko, ki jo google uporabi pri indeksiranju naše strani. Na tem mestu določimo na koliko časa naj google indeksira stran.

  Dokumenti - dokumente, ki jih dodajamo na spletne strani navadno "pokličemo" v urejevalnik.

  Aplikacija InMaster je namenjena tudi upravljanju z dokumenti podjetja in zato za ta del veljajo še posebno striktni varnostni pogoji. Da ne pride do neljubih in nehotnih razkritji zaupnih dokumentov, je potrebno vsak dokument, ki ga želimo objaviti na sami spletni strani najprej naložiti prav na formo te spletne strani.  

  Ko smo naložili vse datoteke, ki jih želimo vključiti na stran jih moramo vključiti še v sam urejevalnik - to naredimo tako, da jo povežemo z nekim besedilom oziroma sliko ali pa tako da ob samem dodajanju datoteke vpišemo besedilo za povezavo. Ob kliku na to besedilo, se bo obiskovalcu naše spletne strani odprl želeni dokument. 

  Postopek pa je tak:

  • z miško označimo besedilo ali sliko in kliknemo na gumb "Dokumenti".
  • odpre se nam okno, kjer ob polju "izberi dokument" z ikono odpremo seznam, ki nam ponudi vse dokumente, ki smo jih prej naložili pri dokumentih na tej formi - izberemo želenega.
  • pri polju "Dokument odpri v" izberemo opcijo "Odpri v novem zavihku v tem oknu"
  • v kolikor smo označili besedilo za povezavo se bo pod poljem "Besedilo za povezavo" avtomatično prikazalo izbrano besedilo, v kolikor besedila niso izbrali lahko na tem mestu vpišemo želeno besedilo.
  • naslov/title  - karkoli vpišemo v to polje, se na nam bo na spletni strani prikazalo, če se za nekaj trenutkov z miško pomudimo nad povezavo. To polje je še posebej koristno, če povezavo na dokument naredimo tako, da le-tega povežemo na sliko.

  Kvalifikatorji

  • Omogočena - z oznako tega kvalifikatorja stran prikažemo na spletni strani.
  • Zemljevid strani - stran označena s tem kvalifikatorjem se bo prikazovala na avtomatično narejenem zemljevidu spletne strani. Na tako narejenem zemlejvidu strani, dobimo drevesni menijski prikaz vseh strani in nadstani, v kolikor so le te pravilno oštevilčene, povezane na nadstrani in označene s tem kvalifikatorjem.
  • Sitemap - v kolikor določimo, da nam aplikacija naredi sitemap.xml datoteko, se bo, če označimo ta kvalifikator, ta stran pojavila kot zapis v datoteki.
  • Aplikacijska stran - tudi sama aplikacija ne na "spletu", zato so te strani označene s tem kvalifikatorjem. Navadno jih v spiskih ne vidimo.
  • Umakni iz spiska - stran označeno s tem kvalifikatorjem ne bomo več videli v spisku strani.
  • Se ne indexira - aplikacija robotom isklanikov prepreči indeksiranje strani.

  Splošne nastavitve 

  • Normaliziraj linke
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - posebni znaki in strešice
   V kolikor je nastavitev označena, se na povezavi (govoreči linki) vse črki, ki veljajo za posebne znake in vse črke s strešicami spremenijo v normalne znake in črke brez strešic.

  • Linki samo male črke
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - male ali velike črke
   V kolikor je nastavitev označena, se ob shranjevanju govorečih linkov vse velike črke spremenijo v male.

  • Preseledki so -
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - presledek ali črtica -
   V kolikor je nastavitev označena, se vsi presledki v povezavah  (govoreči linki) zamenjajo s pomišljaji -.

  • ShowTextError
   Izpis podrobne napake v kolikor ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku.
   V kolikor nastavitev ni označena nam v primeru, ko na spletni strani ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku, izpiše polje description (polje opis).<br>V kolikor je polje označeno, pa nam poleg opisa izpiše tudi, da gre za napako in za kateri jezik prevod ne obstaja.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Urejevalnik, ki je namenjen urejanju vsebin na spletu ima v primerjavi z navadnimi urejevalniki vsebin nekaj omejitev pa tudi nekaj funkcionalnosti, ki so namenjene le urejevalnikom na spletu.

  Urejanje besedila

  Besedilo, ki ga želimo objaviti na spletu lahko preprosto vpišemo v urejevalnik, ali pa ga skopiramo iz že napisanega dokumenta. V kolikor ga kopiramo iz dokumenta, si lahko pomagamo z povezavami v meniju "Uredi" z ukazi "Prilepi", "Kopiraj" in "Uredi". 
  Pozor - 
  pri kopiranju iz različnih urejevalnikov je potrebno besedilo prej oziroma kasneje prečistiti. Urejevalniki besedila namreč poleg samega teksta dodajo cel kup svojega oblikovanja, ki ga na spletni strani, zaradi same estetike in usklajenosti celotne spletne strani, ne smemo uporabljati. 

  In kako očistimo besedilo?

  • v meniju "Uredi" izberemo opcijo "Vnesi kot besedilo" - aplikacija nas opozori, da bo tak način ostal, dokler stran ne osvežimo ali te opcije ne odkljukamo. Ne glede na to, kaj bomo od tega trenutka prilepili v urejevalnik - aplikacija bo najprej spustila samo čisto besedilo. Umaknila bo tudi odstavke, odebelitve in poševnosti teksta, ter povezave. 
  • lahko pa počistimo besedilo tudi tako, da se nam ohrani osnovno oblikovanje (naslovi, odstavki in povezave) - to pa naredimo tako, da prilepimo besedilo direktno v urejevalnik ga v celoti označimo (Ctrl+a) in izberemo ikono "Odstrani oblikovanje" Tiny4 pocisti

  Osnovno oblikovanje

  Besedilo za spletne strani je navadno pred-oblikovano in zato uporabljamo le oblike, ki so jih oblikovalci spletne strani vnaprej določili. Pred-oblikovane sloge najdemo pod menijem "Oblika". Preprosto označimo besedilo, ki ga želimo spremeniti oziroma oblikovati in izberemo v padajočem meniju "Oblika" ustrezen slog.

  Tekst lahko seveda tudi odebelimo oziroma nagnemo  Tiny4 bold italic,  ga obarvamo Tiny4 barveporavnamo Tiny4 poravnava, zamaknemo Tiny4 zamik... Nekatera naprejdneša in manj pogosto uporabljena oblikovanja pa najdemo tudi pod menijem "Oblika", kjer lahko izberemo tudi med nad in pod - pisanimi teksti, podčrtanimi in prečrtanimi teksti...

  Večji del oblikovanja tudi takoj vidimo v samem urejevalniku - a le v primeru, da imamo na strani uporabljen le eno temo. V kolikor je spletnih tem več, se na tem mestu kaže le eno, dogovorjeno oblikovanje. 

  Za hiter pregled osnovnega oblikovanja (naslovi, odstavki, bloki, seznami..) lahko vključimo opcijo "Prikaži bloke", ki jo najdemo pod menijem "Pogled". Tako si lažje predstavljamo kako je oblikovana vsebina.

  Posebni znaki - vsakdo pozna tegobe, ko je potrebno na tipkovnici najti poseben znak, ki so ga, jasno, skrili pod kombinacijo črk, ki ga zmorejo le vesoljci s štirimi rokami po 20 prstov. Nekaj posebnih znakov smo dali na meni "Vstavi" - Posebni znaki.

  Ločnica - Za dodajanje ločnice - vodoravne črte, ki loči besedilo na dva dela izberemo meni "Vstavi" in kliknemo na opcijo "Vodoravna črta".

  Seznami

  Na strani včasih želimo postaviti tudi sezname, ki so oštevilčeni ali pa označeni v skladu z našo predlogo spletne strani. To naredimo tako, da označimo odstavke in jih z ikonama Tiny4 list, spremenimo v željen seznam. V kolikor kliknemo na samo ikono, nam bo program oblikoval sezname tako, kot je predvidel oblikovalec, klik na puščico poleg ikone pa nam ponudi tudi druge možnosti. Seznam odstranimo tako, da označimo seznam in kliknemo na ikono seznama, ki je izbrana. 

  Dodajanje povezav

  Tiny4 povezavePovezavo na drugo spletno stran oziroma na drugo vsebino naše spletne strani naredimo tako, da z miško izberemo besedilo in kliknemo na ikono verige. Odpre se nam okence, kamor v polje "Povezava" vpišemo kompletni naslov zunanje strani. Če želimo besedilo povezati z iskalnikom google na to mesto vpišemo http://www.google.si/. Najenostavneje je, da obiščemo želeno stran in skopiramo povezavo, ter jo prilepimo v naše polje. V kolikor želimo označeno besedilo povezati na stran znotraj naše spletne strani pa si lahko pomagamo z gumbom "Vstavi", ki nam odpre okno s seznamom naših spletnih vsebin. Želeno vsebino poiščemo in jo izberemo s klikom.

  Prikazano besedilo - v kolikor smo besedilo za povezavo označili, se nam na tem mestu to tudi izpiše. Če pa besedila nismo označili pa lahko na tem mestu napišemo, kaj naj bo besedilo povezave.

  Cilj - če smo povezavo usmerili na našo spletno stran je dobro, da se strani odpirajo v istem oknu - tako kot opcijo tu postimo izbiro "Brez".
  V kolikor pa je povezava narejena na zunanjo stran pa dobro, da se nova stran odpre v novem oknu, da obiskovalci ne izgubijo pot do naše strani - v tem primeru tu izberemo "Novo okno".

  V kolikor želimo povezavo odstraniti, pa zopet označimo povezano besedilo z miško in kliknemo na ikono pretrgane verige.

  Dodajanje slik

  Pri dodajanju slik pa je nekaj več pravil, ki jih velja upoštevati, ko jih dodajamo na spletno stran.

  • slike ne smejo presegati določenih dimenzij - večje slike so namenjene galerijam. Kaj je ustrezna velikost pa je odvisno od same postavitve spletnih strani.
  • slike ne smejo presegati določene velikosti - potrebno je upoštevati, da je veliko obiskovalcev spleta na mobilnih napravah, ki nimajo vsega prometa namenjenega le našim slikam
  • slike so lahko formata .jpg, .jpeg, .gif in .png - ostalih formatov splet ne prepozna.
  • najboljše je, če se slike predhodno ustrezno zmanjša in pripravi v zato namenjenem programu. Zmanjšanje slike s pomočjo miške v samem urejevalnku NI USTREZNO - saj slika ostane enake velikosti, le stisnili smo jo. Zmanjšanje na tak način je primerno le za manjše popravke velikosti.
  • slike moramo vedno najprej naložiti na strežnik, če dodamo sliko samo kot povezavo, nam bo, ko bo povezava prekinjena - izginila.

  Tiny4 slikaS klikom na ikono "Vstavi/uredi sliko" se nam odpre okno, kjer imamo več možnosti.

  • Sliko 
   • Vstavi - vsako sliko MORAMO VEDNO prvič naložiti na strežnik. To naredimo s tem gumbom. Odpre se nam okence, kjer v sivo polje povlečemo sliko iz našega računalnika ali pa jo s pomočjo gumba "izberi datoteko" poiščemo v našem računalniku ter izberemo. Ko nam jo naloži nam napolni polje "Pot", kar nam pove, da je slika naložena.
   • Izberi - v kolikor smo sliko že naložili po zgornjem postopku, s klikom na ta gumb odpremo seznam vseh že naloženih slik, kjer najdemo in izberemo želeno. Tudi v tem primeru se nam napolni polje "Pot".
   • Uredi - v primeru, da želimo uporabiti manjšo sliko od naložene si lahko pomagamo s tem gumbom. Odpre se nam novo okno, kjer poleg polja "Slika" z ikono odpremo seznam vseh naloženih slik - izberemo pravi in v poljih Širina/Višina ustrezno prilagodimo sliko. Z gumbom "Spremeni sliko" -  sliko preoblikujemo, z gumbom "Uporabi sliko" pa povezavo do novo narejene slike dodamo v polje "Pot".  Pri spremembi velikosti mora biti vnosna forma prazna!
  • Pot - to polje se avtomatično napolni s povezavo do slike, ki jo izberemo z zgornjim postopki.
  • Opis slike - v to polje vpišemo opis slike, ki se bo pojavil, v kolikor bo imel uporabnik "blokiran" prikaz slik
  • Dimenzije - v poljih se izpišejo dimenzije originalne slike v pixlih - točkah ekrana. Če želimo, da sliko obliva besedilo slika ne bi smela presegati 400px širine - seveda pa je ta velikost odvisna od same širine spletne strani. Na tem koncu lahko samo malce popravimo dimenzijo slike - recimo za največ 100px - vse kar je več je potrebno sliko zmanjšati z ustreznim programom preden jo naložimo na strežnik. Pri manjšem zmanjšanju pa mora biti kljukica pri "obdrži razmerje" - saj bi v nasprotnem primeru sliko zaradi nesimetričnega zmanjšanja popačilo.
  • Poravnava - če želimo, da nam besedilo obliva sliko, ki jo bomo vstavili, preden dodamo sliko, kurzor miške postavimo na začetek odstavka želenega besedila.
   • brez - slika bo naložena v svojo "vrstico". S pomočjo ikon za poravnavo Tiny4 poravnava jo kasneje lahko premaknemo.
   • leva poravnava - sliko bo poravnalo levo - na desni strani pa jo bo oblivalo besedilo, ki ga bomo napisali.
   • desna poravnava - sliko bo poravnalo desno na levi pa jo bo oblivalo besedilo.
  • Slog - na tem koncu se bo izpisala koda, ki postavi izbrano sliko na svoje mesto - nekoliko bolj zverzirani uporabniki pa lahko kar s kodo napišejo, kaj bi želeli, da slika počne.
  • Navpični prostor - v to polje v točkah/pixel vpišemo koliko prostora naj bo med sliko in besedilo nad ter pod sliko.
  • Vodoravni prostor - v to polje v točkah/pixel vpišemo koliko prostora naj bo med sliko in besedilo na levi in desni strani slike.
  • Obroba -  sliki lahko določimo tudi obrobo - rob - v to polje vpišemo v točkah/pixlih koliko velik naj bo.

  Vse te nastavitve na sliki lahko popravimo tako, da z miško izberemo želeno sliko in spet kliknemo na zgornjo ikono "Vstavi/uredi sliko". Pred nami je napolnjena forma, ki jo dodelamo oziroma spremenimo.

  Dodajanje tabel

  Kurzor miške postavimo v urejevalniku na mesto, kjer želimo dodati tabelo. Izberemo meni "Tabela", ter na opciji "Vstavi tabelo" z miško potemnimo število želenih stolpcev in vrstic. Ko smo z izbiro zadovoljni, jo potrdimo s klikom. Nato v istem meniju izberemo lastnost tabele. Odpre se nam okno, kjer določimo sam izgled tabele. 

  • širina - širina celotne tabele v točkah/pixlih
  • višina - višina celotne tabele v točkah/pixlih
  • razmak med celicami - prostor med celicami v točkah/pixlih
  • odmik od roba celic - odmik besedila od roba celic v točkah/pixlih
  • obroba - obroba tabele - vpišemo želeno debeljino robu v v točkah/pixlih
  • naslov - če želimo imeti nad tabelo vpisan naslov označimo to polje in nad tabelo bomo dobili prostor kamor vpišemo naslov tabele.
  • poravnava - če tabela ni velika čez celo širino strani jo lahko poljubno poravnamo na levi, desni rob strani ali sredino.

  Dodajanje galerij

  Galerije moramo, preden jih lahko vključimo na spletno stran, seveda dodati. To naredimo na formi Spletna stran => Galerije.

  Ko smo galerijo dodali v aplikacijo, jo lahko pokličemo na spletno stran kamorkoli želimo. Izberemo gumb "Galerija", ki nam odpre okno, kjer izberemo galerijo in določimo način prikazovanja.

  • galerija - z izbirnikom ob polju odpremo spisek vseh galerij, ki smo jih dodali v aplikacijo in izberemo ustrezno.
  • tip - pri tipu izberemo način prikazovanja slik na strani
   • naziv galerija - izpiše se naslov galerije - klik na naslov pa nam na spletni strani odpre galerijo po kateri lahko listamo.
   • prva slika - prikaže se prva slika galerije z naslovom galerije - klik na nanjo oziroma na naslov pa nam na spletni strani odpre galerijo po kateri lahko listamo.
   • prikaži vse slike - prikaže se seznam vseh slik v velikosti, ki smo jo na galerijah določili za male slike - slike se zložijo druga poleg druge - število slik v vrsti pa je odvisno od tega koliko prostora je na razpolago. Klik na vsako posamezno sliko na spletni strani nam odpre galerijo po kateri lahko listamo.
   • prikaži slike z navigacijo - na spletni strani prikaže eno veliko sliko, spodaj pa galerijo v traku manjših, s potrebnimi puščicami, ki premikajo trak v levo oziroma desno stran. Velike in male slike so v dimenzijah, ki smo jih določili na tej galeriji. Za to vrsto galerije imamo na voljo še nekaj opcij, ki jih je potrebno izpolniti - 
    • samodejno predvajanje - velika slika se zamenja, ko kliknemo na manjšo. Če želimo, da se velika slika avtomatično menjuje, označimo to polje.
    • čas animacije - v kolikor se velika slika zamenja avtomatično v to polje vpišemo v milisekundah na koliko časa naj se slika zamenja.
    • čas animacije navigacije - ko se s puščico premikamo po seznamu manjših slik je to premikanje lahko sunkovito, mi pa ga omilimo s časom za animacijo navigacije,

  Dodajanje dokumentov

  Aplikacija InMaster je namenjena tudi upravljanju z dokumenti podjetja in zato za ta del veljajo še posebno striktni varnostni pogoji. Da ne pride do neljubih in nehotnih razkritji zaupnih dokumentov, je potrebno vsak dokument, ki ga želimo objaviti na sami spletni strani najprej naložiti prav na formo te spletne strani. Nekoliko nižje na strani se vedno nhahaja sklop "Dokumenti", kamor naložimo željene datoteke. 

  Ko smo naložili vse datoteke, ki jih želimo vključiti na stran jih moramo vključiti še v sam urejevalnik - to naredimo tako, da jo povežemo z nekim besedilom oziroma sliko ali pa tako da ob samem dodajanju datoteke vpišemo besedilo za povezavo. Ob kliku na to besedilo, se bo obiskovalcu naše spletne strani odprl željeni dokument. 

  Postopek pa je tak:

  • z miško označimo besedilo ali sliko in kliknemo na gumb "Dokumenti".
  • odpre se nam okno, kjer ob polju "izberi dokument" z ikono odpremo seznam, ki nam ponudi vse dokumente, ki smo jih prej naložili pri dokumentih na tej formi - izberemo željenega.
  • pri polju "Dokument odpri v" izberemo opcijo "Odpri v novem zavihku v tem oknu"
  • v kolikor smo označili besedilo za povezavo se bo pod poljem "Besedilo za povezavo" avtomatično prikazalo izbrano besedilo, v kolikor besedila niso izbrali lahko na tem mestu vpišemo želeno besedilo.
  • naslov/title  - karkoli vpišemo v to polje, se na nam bo na spletni strani prikazalo, če se za nekaj trenutkov z miško pomudimo nad povezavo. To polje je še posebej koristno, če povezavo na dokument naredimo tako, da le-tega povežemo na sliko.

  Dododajanje video vsebin

   

  Dodajanje prilagojenih spletnih form

  Dodajanje posebnih podatkov - značk

  Splošne nastavitve

  • defaultJpegQueality
   V to nastavitev se vpiše procent (samo številka) na katerega se zmanjša kvaliteta v urejevalnik naložene slike.

   

  Povezana navodila 

   

  Vaša cena: 0,00 €