Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Davčne blagajne

  87
  Opis

  V kolikor želimo uporabljati aplikacijo tudi za davčno blagajno morate o tem obvestiti skrbnika vaše aplikacije. Posredovati mu morate namensko potrdilo FURS-a in podatke o »lokaciji blagajne«.

  Za pridobitev namenskega potrdila je potrebno preko sistema eDavki posredovati zahtevek na FURS. To potrdilo posredujemo skrbniku aplikacije, ki ga namesti v samo aplikacijo.
  Natančna navodila za pridobitev potrdila se nahajajo v priponki.

  Za uporabo davčnih blagajn je potrebno specificirati, kje se bo blagajna nahajala. Seveda gre za fizičen prostor, kjer se bo izdajalo račune in ne za dejansko blagajno.

  Za začetek je potrebno opredeliti ali gre za premično ali nepremično blagajno.

  Za premično blagajno se šteje vsako izdajanje računov na terenu.

  Nepremične blagajne pa se nahajajo v določenem prostoru. Vsak prostor ima določene oznake, ki jih je potrebno sporočiti vašemu skrbniku aplikacije. On bo poskrbel za to, da se poslovni prostor prijavi kot »nepremična blagajna«. Potrebujemo pa naslednje podatke:

  • številka katastrske občine
  • številka stavbe
  • številka dela stavbe
  • ulica
  • hišna številka
  • pošta
  • naselje

  Vse te podatke lahko dobite na spletni strani GURS-a : http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

  Vse te podatke posredujemo skrbniku naše aplikacije. Preostane nam še, da na svoj kontaktni stik v aplikaciji vpišemo svojo osebno davčno številko.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Poslovni prostor

  Poslovni prostor je potrebno definirati zaradi davčnih blagajn oziroma zaradi zahteve davčnega urada, da se vsi gotovinski računi davčno potrjujejo na FURS. V kolikor gotovinskega poslovanja nimamo, se vpiše samo opisna lokacija zaradi samih izpisov računov, v nasprotnem primeru pa je potrebno vsak prostor, kjer izdajamo gotovinske račune prijaviti na FURS.

  Z določitev poslovnega prostora brez povezave do davčne blagajne je dovolj da se vpišeta polji:

  Šifra posl. prostora - tu vpišemo kratko poljubno šifro prostora.
  Ime posl. prostora - v to poje vpišemo poimenovanje prostora.

  Številska serija - to polje se izpolni po želji ne glede na to imamo davčno potrjevanje ali ne. Izberemo pa lahko številsko serijo, ki velja za ta poslovni prostor. Tako ima lahko vsak poslovni prostor na računih svojo številčno serijo.

  Za uporabo davčnih blagajn pa je potrebno nekoliko več podatkov. Naprej je potrebno specificirati, kje se bo blagajna nahajala. Seveda gre za fizičen prostor, kjer se bo izdajalo račune in ne za dejansko blagajno.

  Za začetek je potrebno opredeliti ali gre za premično ali nepremično blagajno.
  Za premično blagajno se šteje vsako izdajanje računov na terenu. To označimo s kvalifikatorjem Premični poslovni prostor.
  Nepremične blagajne pa se nahajajo v določenem prostoru. Vsak prostor ima določene oznake, ki jih je potrebno sporočiti vašemu skrbniku aplikacije. On bo poskrbel za to, da se poslovni prostor prijavi kot »nepremična blagajna«. Potrebujemo pa naslednje podatke:

  • številka katastrske občine
  • številka stavbe
  • številka dela stavbe
  • ulica
  • hišna številka
  • pošta
  • naselje

  Vse te podatke lahko dobite na spletni strani GURS-a : http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

  Ko imamo zadovoljivo izpolnjene podatke se odda prijava na FURS - to naredimo z ukazom "Prijavi poslovni prostor".

  Po uspešni prijavi dobimo nazaj identifikacijo številko, ki se zapiše v polje FURS id in datum veljavnosti, kamor se zapiše datum, ko je bila prijava uspešno izvedena.

  Tako prijavljen prostor se samodejno označi s kvalifikatorjem Prijavljen na FURS in  dobi izpolnjeno lastnost "Prijava na FURS", ki je hkrati tudi FURS id.

  V kolikor poslovni prostor ukinemo oziroma se odločimo da v njem več ne bomo izdajali računov, to označimo s kvalifikatorjem Ukinjen.

   

   

  Vaša cena: 0,00 €