Pogledali ste

  Kaj je InMaster?

  Najkrajši in najpopolnejši odgovor bi bil, da gre za poslovno aplikacijo v oblaku, ki jo sestavlja množica različnih, a med seboj močno prepletenih, funkcionalnosti. Teh je v aplikaciji InMaster je toliko, da tudi mi, ki z njo živimo že leta, jo ustvarjamo in izpopolnjujemo, potrebujemo kar nekaj truda, da jih spravimo v pregledno celoto, ki bi bila razumljiva tudi ljudem, ki jo prvič srečajo. Aplikacija je plod našega dela, torej je čistokrvna Slovenka, a kot vsi Slovenci je tudi naša aplikacija zelo učljiva in prilagodljiva za druge jezike.

  Preden vas zagrabi panika nad količino podatkov, naj vas potolažim, da je aplikacijo InMaster možno uporabljati po gradnikih, ki se vedno prilagajajo vašim željam in potrebam. Vse gradnike pa lahko strnemo v nekaj področji.

  Pa poglejmo kaj naša aplikacija zmore.

  Upravljanje s strankami

  Upravljanje s poslovnimi partnerji (b2b)

  Upravljanje z našim časom in časom zaposlenih / podrejenih

  Klasičen, vsem poznan koledar, smo dopolnili z dovršenim sistemom beleženja nalog. 
  Na eni strani projektno orodje, ki omogoča pregled nad sosledjem nalog, nad opravljenim delom in sam pregled nad delom izvajalcev, na drugi strani pa omogoča preprosto beleženje dnevnih opravil. Zaradi povezljivosti z googlovim koledarjem uporabnikom omogoča tudi uporabo sistema v že znanem okolju. 
  Časovno načrtovanje projektov, delegiranje nalog in spremljanje dejanske izvedbe le teh je samo delček tega kaj nam InMaster nudi, če želimo imeti pregled na delom v podjetju.

  Vodenje učnih, interesnih in športnih skupin

  Imate na eni strani zaposlen ali najet kader, ki tako ali drugače izobražuje vaše stranke na eni ali na različnih lokacijah? Jih je treba pametno razporediti in ves čas nekaj obveščati? Zraven pa bi želeli imeti pregled tudi nad tem kdo je tako izobraževanje plačal in komu moramo mi plačati za vodenje skupine? 
  Ja...InMaster omogoča tudi to. Kreiranje "urnika" z vsemi izvajalci, udeleženci ter lokacijami nam znotraj aplikacije daje pregled nad vsemi temi vidiki dela. Vašim izvajalcem se ne bo več zgodilo, da bi morali biti na dveh lokacijah hkrati, udeležencem pa ne, da stojijo že pred zasedeno učilnico. Hkrati pa lahko pošteno in brez zapletov obračunate opravljeno delo za svoje izvajalce in spremljate plačila vaših strank.

  Upravljanje in vrednotenje oziroma obračunavanje resursev

  Na voljo imate več strojev, ki jih proti plačilu prav radi dajate v najem? 
  Aplikacija InMaster vam bo omogočila pregled nad tem, kdo ima najet stroj pri sebi, koliko časa in do kdaj bi ga želel imeti. Preprečila bo možnost "dvojnega najema" in omogočila sprotno in natančno obračunavanje najemnine. 

  Varno upravljanje z dokumenti podjetja

  Sistem obveščanja in komuniciranja znotraj podjetja (obvestila, opomniki, delegiranje...)

  Sistem obveščanja in komuniciranja z našimi partnerji oziroma strankami (beleženje telefonskih/gsm klicev, obvečanje preko aplikacije, pošiljanje listin...)

  Postavitev in urejaje spletnih strani

  Ja...tudi ta navodila so narejena v Inmaster poslovni aplikaciji.

  Postavitev, urejanje in vodenje spletne trgovine z možnostjo ločene b2b ponudbe

  Izdajanje in prejem finančnih listin (e-računi, e-slog...)

  Seveda lahko z aplikacijo InMaster izdajamo račune. Lahko jih samo natisnemo in jih pošljemo po pošti, lahko jih pošljemo v pdf obliki direktno na mail stranke, lahko pa smo tako moderni, da jih pošljemo pripravljene za uvoz v banko. In ker se aplikacija dobro razume tudi z državnimi institucijami, se zmeni tudi s programom za e-račune javne uprave, če imamo to srečo, da dobimo kak euro iz državnega proračuna.

  Izdajanje in prejem blagovnih listin (vodenje zalog, naročanje, prevzem, oddaja...)

  Avtomatizem pri periodičnem izdajanju listin (izdajanje listin z enakimi storitvami na letni/polletni ali mesečni osnovi)

  Poslovanje vašega podjetja sloni na periodičnem zaračunavanju storitev? Vam to na začetku meseca vzame ure in ure časa pri čemur vedno obračunavate iste zneske?  Nekaterim strankam izdate le en račun na leto, pa se vsako leto nanj spomnite prepozno? 
  Tadadada...aplikacija InMaster prihaja na pomoč! Nastavimo si predloge ponavljajočih listin in nekaj dni preden bi jih morali poslati se bodo pojavile v seznamu odprtih listin. Samo pregledamo jih, sknjižimo in pošljemo. Če se pogoji spremenijo, predlogo preprosto popravimo ali dopolnimo in že naslednji mesec bo aplikacija pripravila novo različico računa. Najlepše pri tem pa je, da nikoli več ne bomo pozabili niti na tiste račune, ki jih izdajamo le enkrat na leto. Ko računov ne želimo več pošiljati le izbrišemo predlogo in zadeva je urejena.

  Pregled in urejanje finančnega poslovanja podjetja (bančno poslovanje, iop, opomini...)

  Ob pridnem vpisovanju izdanih in prejetih računov nam aplikacija omogoča pregled našega finančnega stanja. Z njo lahko planiramo naše prihodke in izdatke, lahko pregledujemo poslovanje glede na posamezen poslovni stik in če to združimo z bančnim poslovanjem, lahko aplikacijo s pridom uporabljamo tudi kot učinkovito metodo za razpošiljanje opominov in IOP-jev.

  Proizvodnja - poraba sredstev za proizvodnjo

  Če smo podjetje zasnovali tako, da vzamemo nekaj stvari in naredimo eno samo, ki jo potem prodamo, ali pa da smo kupili eno in iz nje naredili več manjših, ki jih nato ponudimo našim kupcem, včasih nastane malček večji problem, ko poskušamo razvozljati koliko nas stvar stane, kam gre vsa roba, ki jo kupimo in koliko naj dejansko stane naš izdelek, da ne bomo izgledali oderuški ali pa še slabše, da ne bi bankrotirali že v prvem mesecu. Modul proizvodnje pozorno bedi nad porabljenim materialom in delom, ter poskuša kar najbolj realno oceniti lastno vrednost nastalega produkta. Poleg tega pa skrbi, da imam vedno pravo vrednost tako zaloge, kot tudi narejenih izdelkov, ki zalogo materiala zmanjšuje.

  Pomoč pri trženju (promocijske akcije, kuponi, obveščanje preko elektronskega naslova...)

  Naše proizvode ali storitve poskušamo našim strankam približati na veliko načinov. Najbolj popularno je obveščanje preko elektronskega naslova, a hkrati tudi najbolj občutljivo. Z aplikacijo InMaster lahko precizno določimo skupine in jim tako posredujemo le informacije, ki zadevajo njih. Z lahkoto lahko našim rednim strankam ponudimo popuste, ki so specifične samo za njih, hkrati pa lahko s sistemom kuponov oziroma kod za popuste privabljamo vedno nove kupce.

  Večjezičnost (spletne strani, trgovine, listin - možnost prevoda aplikacije)

  Aplikacija InMaster -  InTernacional - je vedno pripravljena na to, da dobimo donosne posle znotraj in zunaj meja eu, zato sprejema prevode vseh vrst. Prevesti se da tako spletne strani, kot tudi artikle, tako da tudi spletna trgovina v ruščini ne dela težav. Težave pa ne delajo niti računi, ki jih drugačni znaki abecede prav nič ne motijo. 

  Povezljivost z drugimi računovodskimi programi 

  Aplikacija InMaster je zelo družabna. Takoj je pripravljena na izmenjavo xml datotek z različnimi kolegicami, kot so  SAOP, Vasco in Navision.

  Košarica 0