Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Načini plačila

  650
  Opis

  Načini plačila se v aplikaciji InMaster vežejo na tiste vrste plačila, ki jih imamo na voljo v spletni trgovini.

  *Pozor - tipi plačila, ki se vežejo na listine in s tem tudi na pravila knjiženja v knjigovodskem delu, se ne vežejo na te načine plačila. Tipe plačila za listine in knjigovodstvo najdemo na Nastavitve => Nastavitve listin => Tipi plačila listine.

  Nastavitve => Splošni šifranti => Načini plačila

  V spletni trgovini imamo lahko na voljo več načinov plačil. Nekatera so enostavna in za njih ne potrebujemo posebnih nastavitev ali posebne kode, druga pa so malce bolj komplicirana in zahtevajo programsko delo, ki poveže trgovino s specifičnim načinom plačila (kreditne kartice, paypal, moneta...).

  Najbolj klasični načini plačila so v aplikaciji že navedeni in za prikaz v spletni trgovini potrebujejo le označbo kvalifikatorja. Za druge pa si od blizu poglejmo polja.

  Način plačila - v to polje izpišemo naziv načina plačila. Ta naziv se prikazuje znotraj aplikacije na povezanih formah in v spisku.

  Nazivi za prikaz v spletni trgovini (sl, en, hr, ...)  -
  kot že vemo aplikacija InMaster omogoča večjezičnost - na tem mestu vpišemo prevode, ki so bodo videli v spletni trgovini. Vpisati pa je potrebno tudi osnovni/matični jezik.

  Zaporedna št. prikaza - v to polje vpišemo številko, ki služi sortiranju na strani. V kolikor imamo vklopljenih za prikaz v spletni trgovini več načinov plačila s to številko poskrbimo, da se ta način plačila pojavi na želenem mestu. Manjša ko je številka, višje se nahaja izpis.

  Class/oblika polja - gre za naziv oblikovanja - vsak način plačila je lahko v spletni trgovini videti drugače. Navadno za to poskrbi oblikovalec spletne trgovine.

  Storitev - če želimo, da se stroški načina plačila obračunavajo, ga moramo povezati z ustrezno storitvijo, ki ji dodamo želeno ceno.

  Brezplačno nad - nekateri načini plačila s seboj povlečejo določene stroške, ki jih lahko vključimo v košarico kot stroški plačila - na tem mestu pa določimo nad katerim zneskom se ta strošek stranki več ne obračuna.

  Načini plačila in načini dostave so v spletni trgovini neločljivo povezani. Včasih kombinacija plačila in dostave ni mogoča recimo - plačilo ob prevzemu v trgovini in PTT dostava...

  Da bi kupcu pravilno omogočili izbiro ji s pomočjo seznama Vklop kombinacij plačilo/dostava na vsakem načinu plačila označimo katere dostave so za ta način plačila možne. Izberemo lahko tudi med tem, da so določene kombinacije možne v mpc spletni trgovini, niso pa možne v vpc spletni trgovini oziroma trgovini, kamor se prijavljajo vaši b2b kupci. Nekatere kombinacije so že označene. V kolikor nek način dostave ni označen s kvalifikatorjema za prikaz v spletni trgovini, povezave ni mogoče vklopiti/spreminjati.

  Pozor v kolikor ne želimo, da se določeni tipi oziroma načini plačila kažejo v vseh državah, moramo na vsaki državi posebej določiti katere načine plačila dovoljujemo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na vklop nastavitve, ki tak prikaz omogoča - med splošnimi nastavitvami poiščemo in označimo nastavitev Filter dostave in plačila na državo. Kako določimo različne načine plačila na državi pa si poglejte v navodilih za izpolnjevanje forme Države.

  Kvalifikatorji

  Prikaži MPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način plačila prikazal v spletni trgovini za katero kupci ne potrebujejo prijave.

  Prikaži VPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način plačila pojavil v "zaprti" trgovini, kamor imajo dostop naši vpc/b2b kupci.

    

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Države

  Nastavitve => Splošni šifranti => Države

  Šifrant držav se le redko spreminja, saj države, kjub burnim svetovnim dogodkom, ne nastajajo vsak dan. Če pa že, za dopolnitev šifranta poskrbi administrator aplikacije.

  Vseeno pa je nekaj delovanja aplikacije vezano tudi na države, zato si pobližje oglejmo čemu so namenja polja in kvalifikatorji držav.

  Ime države – slovensko ime države.

  Kratica države – iso kratica države.

  Valuta – izbrana uradna valuta države.

  Omrežna št. - omrežna klicna številka je zgolj informativne narave.

  Sortiranje v izbirniku - v to polje vpišemo številko za sortiranje v izbirniku držav, ki jih ima na voljo naš kupec v spletni trgovini. Višja kot je številka - višje na seznamu bo država.

  Kvalifikatorji

  Ti pa poskrbijo kar za nekaj pomembnih funkcionalnosti v aplikaciji.

  Članica Evropske unije – v kolikor je država označena kot članica EU bo ob izbiri države na poslovnem stiku avtomatično označil kvalifikator »EU«. V kolikor država ni označena s tem kvalifikatorjem (in hkrati ne pripada državi v katerem ima naše podjetje sedež), vse poslovne stike te države označi s kvalifikatorjem »Tujina«.

  Ta kvalifikator pa se veže tudi na določena računovodska poročila, za katere je pomembno, ali se država nahaja na območju EU ali ne.

  Članica Commonwealth – kvalifikator je zgolj informativne narave.

  Mednarodna kratica pred pošto – kvalifikator, ki nam sporoča, da imajo v državi navado pred poštno številko dodati iso oznako kode, je zgoj informativne narave.

  Dovoli več imen pošt za isto poštno številko – v Sloveniji ima vsaka pošta svojo številko zato smo, da bi preprečili napake, onemogočili, da se lahko poštna številka ponavlja. Vendar pa ni povsod tako. Veliko držav ima namreč enako poštno številko za več krajev skupaj – z oznako tega kvalifikatorja aplikaciji povemo, da se poštna številka za to državo sme ponoviti.

  Decimalno ločilo je pika – navadno vpisujemo zneske tako, da se zapiše število s piko za tisočicami in z vejico pred decimalkami. 
  Primer: € 1.100,50
  Pozor - aplikacija ne glede na vse nastavitve zapis 1.51 vedno smatra kot 1,50 – zamenjava se naredi po tretji decimalki.

  V kolikor smo vajeni uporabljati piko (.) namesto vejice, pa si lahko na državi, kjer ima sedež naše podjetje, nastavimo tudi to. Ko označimo ta kvalifikator, nam bo aplikacija zapis € 1.10 lepo spremenila v € 1,10.

  Pošiljanje omogočeno - v kolikor imamo spletno trgovino in želimo pošiljati tudi v izbrano državo, označimo ta kvalifikator. Tako se bo ta država prikazala v izbriniku držav, ki jih aplikacija ponudi stranki v spletni trgovini ob oddaji naročila.

  Podružnica - * intrastat poročilo

  Lastnosti 

  Način dostave - na vsaki državi lahko določimo, katere vrste dostave lahko za to državo kupci v spletni trgovini izberejo. Lastnosti lahko dodamo več, vrednosti pa izberemo iz spiska "Načini dostave".

  Način plačila - na vsaki državi lahko določimo, katere vrste plačila lahko za to državo kupci v spletni trgovini izberejo. Lastnosti lahko dodamo več, vrednosti pa izberemo iz spiska "Načini plačila" .

  Vaša cena: 0,00 €

  Načini dostave

  Načini dostave se v aplikaciji InMaster vežejo na tiste vrste dostave, ki jih imamo na voljo v spletni trgovini in na listih, kjer je način dostave potreben oziroma zaželen.

  Nastavitve => Splošni šifranti => Načini dostave

  V spletni trgovini imamo lahko na voljo več načinov dostave. 

  Najbolj klasični načini dostave so v aplikaciji že navedeni in za prikaz v spletni trgovini potrebujejo le označbo kvalifikatorja. Za druge pa si od blizu poglejmo, kako jih dodamo.

  Način dostave - v to polje izpišemo naziv načina dostave. Ta naziv se prikazuje znotraj aplikacije na povezanih formah in v spisku.

  Nazivi za prikaz v spletni trgovini (sl, en, hr, ...)  - kot že vemo aplikacija InMaster omogoča večjezičnost - na tem mestu vpišemo prevode, ki so bodo videli v spletni trgovini. Vpisati pa je potrebno tudi osnovni/matični jezik.

  Zaporedna številka - v to polje vpišemo številko, ki služi sortiranju na strani. V kolikor imamo vklopljenih za prikaz v spletni trgovini več načinov dostave s to številko poskrbimo, da se ta način dostave pojavi na želenem mestu. Manjša ko je številka, višje se nahaja izpis.

  Class/oblika polja - gre za naziv oblikovanja - vsak način dostave je lahko v spletni trgovini videti drugače. Navadno za to poskrbi oblikovalec spletne trgovine.

  Storitev - če želimo, da se stroški načina dostave obračunavajo, ga moramo povezati z ustrezno storitvijo, ki ji dodamo želeno (neto) ceno.

  Brezplačno nad - našim kupcem lahko omogočimo možnost, da jim dostave nad tu vpisanim zneskom nakupa ne zaračunamo.

  Načini plačila in načini dostave so v spletni trgovini neločljivo povezani. Včasih kombinacija plačila in dostave ni mogoča recimo - plačilo ob prevzemu v trgovini in PTT dostava...

  Da bi kupcu pravilno omogočili izbiro, mu s pomočjo seznama Vklop kombinacij plačilo/dostava na vsakem načinu dostave označimo kateri načini plačila so za ta način dostave možni. Izberemo lahko tudi med tem, da so določene kombinacije možne v mpc spletni trgovini, niso pa možne v vpc spletni trgovini oziroma trgovini, kamor se prijavljajo vaši b2b kupci. Nekatere kombinacije so že označene. V kolikor nek način plačila ni označen s kvalifikatorjema za prikaz v spletni trgovini, povezave ni mogoče vklopiti/spreminjati.

  Pozor v kolikor ne želimo, da se določeni tipi oziroma načini dostave kažejo v vseh državah, moramo na vsaki državi posebej določiti katere načine dostave dovoljujemo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na vklop nastavitve, ki tak prikaz omogoča - med splošnimi nastavitvami poiščemo in označimo nastavitev Filter dostave in plačila na državo. Kako določimo različne načine dostave na državi pa si poglejte v navodilih za izpolnjevanje forme Države.

   

  Kvalifikatorji

  Prikaži MPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način dostave prikazal v spletni trgovini za katero kupci ne potrebujejo prijave.

  Prikaži VPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način dostave pojavil v "zaprti" trgovini, kamor imajo dostop naši vpc/b2b kupci.

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Storitve

  Trgovina => Storitve

  Pod besedico storitve se skriva vso nematerialno poslovanje podjetja. Pod storitve seveda štejemo tako naše storitve kot tudi storitve, ki nam jih zaračunavajo naši dobavitelji, pa naj gre za delo, ali pa za obračunavanje električne energije oziroma poštnih storitev.

  V aplikaciji InMaster jih uporabljamo na različnih koncih, kjer vedno poskrbijo za primerno obračunavanje na samih listinah. Z njimi ovrednotimo tako opravila, kot najem resursov. Z njimi normiramo in opredelimo proizvodnjo in ocenimo notranje ter zunanje stroške podjetja. 

  Dodaj nov podatekKot vsak podatek znotraj aplikacije InMaster tudi tega dodamo z ukaznim gumbom za dodajanje.

  Pa poglejmo, kako jih izpolniti, da bodo kar najbolje služile svojemu namenu.

  Šifra – v to polje vpišemo šifro, ki kar najbolj ponazarja storitev, ki jo vpisujemo. Na listine največkrat dodajamo storitve preko polja za šifro, zato je dobro, da so te oznake take, da nam nekaj pomenijo. Z govorečimi šiframi si bomo olajšali iskanje, ko bomo storitev potrebovali.
  Šifra mora biti edinstvena. V kolikor je ne dodamo jo aplikacija doda sama.

  Ime – ime ali naziv šifre naj bo kratko poimenovanje storitve. To ime se bo pojavilo povsod, kamor bomo to storitev poklicali, vključno na računih in raznih poročilih, ki vključujejo tudi storitve.

  Kratek opis – kratek opis vedno pomaga razumeti, čemu služi vpisana storitev. Opis se pojavi tudi na listinah, če ga prikličemo z ustreznim ukazom. Da pa je to možno, moramo storitev označiti s kvalifikatorjem "Dodatni opis".

  Enota – tako kot pri artiklih imamo tudi na storitvah možnost, da opredelimo v kakšnih enotah se storitev porablja in s tem tudi obračunava. V kolikor pustimo polje prazno, se smatra, da se storitev porablja in obračunava po kosih. V kolikor želimo obračunavanje storitev po porabljenem času, izberemo enoto časovno enoto (ura, minuta) in storitev označimo s kvalifikatorjem »Časovna enota«. V kolikor tako storitev vključimo na opravilo, se bo ob avtomatskem obračunavanju opravil upošteval samo dejanski čas, ki smo ga potrebovali za opravilo.

  Kategorija – storitve lahko porazdelimo v kategorije, ki se jih določi glede na potrebe in želje našega podjetja.

  Garancija – tudi na storitev lahko nudimo določeno garancijo – v kolikor jo storitev ima, jo določimo v tem polju.

  Lastnik – storitve znotraj podjetja lahko organiziramo tudi tako, da ima vsak izmed zaposlenih svojo storitev, ki je ustrezno ocenjena. V tem primeru, lahko brez težav avtomatično obračunamo vsako opravilo, ki ima odgovorno osebo s tako izbrano storitvijo, ne da bi pri tem morali s storitvami opremljati samo opravilo. Paziti je potrebno le, da se opravilo označi s kvalifikatorjem »Opravilo se obračuna«.

  Tip opravila – storitev lahko povežemo tudi na določen tip opravila – to pomeni, da se bo storitev avtomatično dodala na vsako opravilo tega tipa (splošna opravila, osnovna, hitra opravila...). V kolikor bo opravilo označeno s kvalifikatorjem »Opravilo se obračuna« - se bo le ta tudi obračunal po ceni te storitve.

  Utež za sortiranje – določene storitve se lahko pojavljajo tudi v spletni trgovini – kot povezane storitve (odvoz, dodatna garancija...). Ker je lahko povezanih storitev več, lahko na tem mestu določimo kako visoko se bo storitev pojavljala v spiskih.

  Cene storitev

  Lastna / nabavna cena – cena brez davka, ki je naša nabavna cena oziroma naš strošek storitve.

  Prodajna cena - cena brez davka po kateri storitev prodajamo.

  Popust – procent popusta na prodajno ceno storitve.

  DDV – tu določimo procent davka.

  Končna cena – izračunana prodajna cena s popustom in davkom.

  RvC – razlika med nabavno in prodajno ceno

  Max popust – maksimalno dovoljen popust v procentih – polje je zgolj informativne narave, da oseba, ki ne določa cene, dela pa račune ve, koliko sme dati popusta na to storitev.

  Informativni strošek – v kolikor imamo ob koriščenju storitve dodatne stroške, si le tega zabeležimo na tem mestu. Polje je informativne narave.

  Proizvodnja

  Ta del je namenjen za vse storitve, ki so vključene v proizvodnji.

  Predviden čas / norma – čas, ki ga potrebujemo za izvedbo storitve v proizvodnem procesu.

  Poraba časa – porabljen čas za storitev v proizvodnem procesu.

  Poročilo prodaje/nabave

  Prodana količina – skupna količina prodane storitve

  Promet prodaje – neto znesek prodaje storitve

  Zaslužek prodaje – neto znesek zaslužka prodaje storitve. 

  Nabavljena količina - skupna količina nabavljene storitve.

  Promet nabave – skupen neto znesek nabavljene storitve.

  Dodatni ukazi

  V kolikor želimo popraviti ceno oziroma opis storitve za katero vemo, da jo imamo na odprtih ali ponavljajočih listinah, ni potrebno na vseh listinah fizično menjavati zneska, pač pa to lahko naredimo z naslednjima dvema ukazoma.

  Popravi odprte listine – ukaz nam odpre pojavno okno s spiskom vse odprtih listin, ki vsebujejo to storitev. Klik na gumb »Popravi listine«, nam bo popravil vse ne-knjižene listine, ki vsebujejo to storitev.

  Popravi ponavljajoče listine – ukaz nam odpre okno z vsemi ponavljajočimi listinami (glej periodično izdajanje listin), ki vsebujejo to storitev. Klik na gumb »Popravi listine«, nam bo popravil vse listine označene s kvalifikatorjem »Periodična«.

  Kvalifikatorji

  Akcija – vsako storitev lahko damo v akcijo tako, da na njej spremenimo procent popusta. S tem kvalifikatorjem pa akcijo označimo, da jo kasneje lažje najdemo v spiskih storitev.

  Blokirano za prodajo – storitev s tem kvalifikatorjem ni mogoče prodati, saj jo ta oznaka umakne iz spiska za izbiro storitev na listinah.

  Dodatni opis – storitev označena s tem kvalifikatorjem bo besedilo iz polja »Kratek opis« prenesla na vrstice listine, kjer bo poklicana taka storitev. Opis na listinah dodamo z ukaznim gumbom nad vrsticami.

  Avans – pri avansu gre za posebno storitev, ki je opisana nekoliko nižje. Avansna storitev je ena in njeno aplikacijsko identifikacijsko številko številko vpišemo v splošno nastavitev »DefaultStoritevAvans«, ki jo najdemo v meniju Nastavitve => Nastavitve app => Splošne nastavitve.

  Zaloga – v kolikor je storitev označena s tem kvalifikatorjem se njen znesek ob nabavi proporcionalno prišteva k nabavni vrednosti artiklov, ki so na tem računu.
  Primer – kupimo dva izdelka za 10€ in dva izdelka po 20€, ob vsem skupaj pa nam zaračunajo še poštnino v znesku 25€. Znesek celotnega računa je 85€ in če bi izdelke prodali po 5€ dražji ceni od naše nabavni bi v resnici namesto zaslužka imeli 5€ izgube. Zato je včasih dobro, da se nabavna cena artikla, ne glede na dejansko dobavno ceno, prilagodi tako, da se vanjo prištejejo še vsi režijski stroški nabave. Če bi bila zgornja storitev poštnine označena s tem kvalifikatorjem bi se nabavna cena na prvem artiklu zapisala v vrednosti 16,25€, pri drugem pa 26,25€. 
  Pozor – nabavna cena se ne spremeni na artiklu v aplikaciji pač pa se nova nabavna cena poveže prav s tem kosom artikla in se upošteva v poročilih RvC-ja.

  Normirana storitev – storitev označena s tem kvalifikatorjem je namena proizvodnim procesom

  Prikaži v proizvodnji – storitev se bo prikazala na modulu proizvodnje, kjer jo lahko izberemo kot eno izmed delovnih nalog.

  Časovna enota – v kolikor storitev označimo s časovno enoto in ima v enoti izbrano časovno enoto, se bo na opravilih, v kolikor bo na njih izbrana ta storitev, stranki obračunala le dejanska poraba časa na opravilu.

  Neodbitni DDV – pri določenih storitvah (reprezentanci, nakup goriva, nakup avta....), se vstopni ddv ne sme odbiti. Take storitve označimo s tem kvalifikatorjem.

  Ne gre v knjigo DDV – storitev se ne bo upoštevala v računovodskem modulu v knjigi DDV-ja

   

  Vaša cena: 0,00 €