Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: 2 do 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Tipi temeljnic

  798
  Opis

  Tipov je lahko poljubno, so pa v aplikaciji že dodani tipi za osnovne knjižbe. Glede na pravila knjiženja, kjer te tipe izberemo, se temeljnica za vsako od opredeljenih pravil knjiži s temeljnico tukaj določenega tipa, ki taki temeljnici določi svojo številčno serijo.Tako kot vedno, nov podatek dodamo že na spisku s klikom na ikono za dodajanje.

  Opis temeljnice - kratek opis tipa, ki nam bo v pomoč, ko ga bomo morali na pravilih ali na sami temeljnici izbrati. 

  Ime temeljnice - kratko ime temeljnice

  Številčna serija - izberemo številčno serijo, ki naj jo temeljnica ob izbiri ima.

  Knjižena št. serija - izberemo številčno serijo, ki naj jo dobi temeljnica ob knjiženju.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Pravila knjiženja

  Pravila knjiženja poskrbijo, da gredo določeni stroški, prilivi, davki, ... vedno na pravi konto.  Določena splošna pravila so že uvožena v aplikacijo, druga, ki jih računovodstvo želi za razne pod-konte, pa se jih nastavlja na obrazcu, ki ga najdemo pod Glavna knjiga => Pravila Knjiženja.

  Ime pogoja - Pogoj ustrezno poimenujemo in si s tem olajšamo iskanje ustreznega pogoja, ko knjiženje to zahteva.
  Id 
  - je identifikacijska številka pogoja, ki se doda avtomatično s strani aplikacije.
  Tabela
  - na tam mestu izberemo katero vrsto listine to pravilo velja (knjiženi, prodajni računi, knjiženi avansi račune...). 
  Tip 
  - na tem mestu iz šifranta tipov temeljnic izberemo ustreznega.
  Poslovno leto
   - za vsako leto se nastavi nov plan knjiženja. Vedno vidimo pravila za tisto poslovno leto v katerem smo prijavljeni kot uporabnik.

  V tabeli, ki sledi, specificiramo in določimo pogoje ter konte v dobro in breme.

  Vaša cena: 0,00 €

  Temeljnica

  S temeljnicami prenašamo poslovne dogodke na posamezne konte. Kam, kdaj in na kakšen način se ti prenesejo pa določimo na pravilih knjiženja.

  Seveda pa za določene prenose lahko tudi ročna naredimo temeljnico - za vse pa potrebujemo nekaj računovodskega znanja.

  Kot vsako listino v aplikacije je za potrditev tudi temeljnico potrebno sknjižiti.

  Vaša cena: 0,00 €