Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: 2 do 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Podskupine dinamičnih podatkov

  796
  Opis

  Dinamično vsebino ločimo na večje grupe, ki jim rečemo tipi dinamičnih podatkov. Kot tipe vzemimo novice, dogodke, ... Podskupine oziroma grupe pa poskrbijo za ločevanje podatkov znotraj enega tipa. Kot primer vzemimo tip "Novice", grupe pa bi lahko bile "Splošne", "Domače", "Športne", "Tuje", ...

  S pomočjo grup tako lahko dodatno razdelimo dinamično vsebino pa spletni strani.

  Podskupin ima vsak tip dinamičnega podatka lahko več, opredelimo pa jih na Gradniki => Dinamični podatki => Podskupine DD.

  Id podskupine - identifikazcijo številko doda aplikacija sama, z njo pa lahko potem te podatke "pokličemo" na spletno stran.

  Naziv skupine - podskupino poljubno poimenujemo.

  Tip podatka - vsaka podskupina paše v svoj tip dinamičnih podatkov in na tem mestu izberemo želenega

  Nadkategorija - podskupine lahko med seboj poljubno gnezdimo in s tem pridobimo dodatne parametre pri prikazovanju, razdeljevanju oziroma združevanju dinamičnih vsebin na spletni strani.

  Stran za prikaz - Vsaka podskupina ima lahko prikaz na drugi strani. S tem lahko poskrbimo za to, da se novice tudi oblikovno razlikujejo med samo. Na tem mestu izberemo želeno stran. V kolikor strani ne izberemo, se bo vsebina novice prikazovala na strani, ki jo imamo določeno na tipu dinamičnega podatka, pod katerega ta podskupina paše.

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Dinamična vsebina

  Spletna stran => Dinamične vsebine 

  Dinamična vsebina se od statične razlikuje predvsem v tem, da je fleksibilnost prikaza vsebin na spletni strani veliko večja, vezana na različne parametre, ki opredelijo prikazovanje same vsebine.
  Parametri, ki opredeljujejo prikazovanje so vezani na tip dinamične vsebine ali/in na podskupino dinamične skupine. V teh skupinah pa lahko podatke razvrstimo (padajoče, naraščajoče ali naključno) po različnih poljih, datumih, obdobjih prikazovanja, …

  Vse te opredelitve naredimo že pri kreiranju spletne strani. Kasneje nam o tem ni potrebno več razmišljati. Vsebino vpišemo, izpolnimo predpisana polja – vse ostalo pa se bo naredilo samo.
  Pa poglejmo katera polja nam aplikacija ponudi že na začetku.

  Datum vnosa – Datum vnosa se napolni avtomatično, ko se podatek prvič shrani. V kolikor imamo prikazovanje vezano na datum objave je ta datum tisti, ki se upošteva pri razporeditvi. V kolikor podatek popravimo sami in ga nastavimo v prihodnost, nam tega podatka ne bo prikazalo na spletni strani.

  Vsa spodaj našteta polja se izpolnjujejo po potrebi/želji. Lahko se izpisujejo ali pa ne, po njih se lahko podatki tudi razvrščajo po strani.

  Link – to polje je bilo prvenstveno namenjeno povezavam na zunanje strani, predvsem ko je šlo za članke, ki so se sklicevali na druge spletne strani. Uporablja pa se ga lahko za poljubne informacije.

  Vir – to polje je bilo prvenstveno namenjeno virom na podlagi katerih je bil članek napisan.

  Avtor – V to polje se vpiše ime avtorja članka.

  Kategorija – v kolikor imamo spletno stran organizirano tako, da imamo več različnih tipov dinamične vsebine – recimo več vrst novic (novice, za prvo stran, novice iz področja znanosti, novice iz področja kulture...), lahko na tem mestu izberemo, kateri kategoriji vsebina paše. Vsaka izmed teh kategorij se lahko kaže na drugačen način in na drugih straneh kot ostale kategorije. Določi se jih ob kreiranju spletne strani.

  Jezik – aplikacija InMaster seveda podpira večjezičnost in v kolikor imamo spletno stran v različnih jezikih, lahko na tem mestu označimo v katerem jeziku je vsebina.

  Naslov podatka - v to polje vpišemo naslov vsebine – ta naslov se bo na staneh najverjetneje pokazal kot naslov članka/novice, kot povezava do članka/novice...

  Ime povezave za to stran – sem vpišemo url naslov stran, ki bo za ta članek sledil imenu vaše domene. Besedilo naj bo primerno, brez stređic in posebnih znakov, presledke pa nadomestimo z znaki + ali -.
  Primer: www.imestrani.si/ime-clanka
  Glej tudi splošne nastavitve: Normaliziraj linke, Linki samo male črke, Preseledki so -

  Opis podatka za SEO – v to polje vpišemo kratek opis strani, ki ga potrebujejo roboti brskalnikov za indeksiranje.

  Povzetek – kratek povzetek spodnje vsebine se lahko prikaže na spletnih straneh kot posebno besedilo ali pa kot pravi povzetek, ki mu sledi povezava na celotno vsebino članka oziroma novice. Prav tako kot vsebina lahko tudi povzetek vsebuje slike, povezave...
  Glej tudi Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Vsebina – prišli smo do polja, kamor vpišemo vso besedilo našega članka oziroma novice, vključno z vsemi slikami, tabelami, povezavi, dokumenti... in vsem ostalim kar paše poleg.
  Glej tudi Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Ključne besede – v to polje vpišemo ključne besede zgornje vsebine. Te bodo brskalniki vključili v gesla, ki bodo prikazale vašo spletno stran.

  Čas prikazovanja - Datum prikazovanja – tu vpišemo ali izberemo datuma, ki določata od kdaj do kdaj naj se članek/novica prikazujeta na spletni strani. Svojo izbiro potrdimo z ikono za dodajanje . Potrjeni datumi prikazovanja se bodo izpisali nekoliko nižje.
  Tako določenih datumov je lahko več, ko pa so enkrat dodani, pa jih lahko tudi preprosto izbrišemo

  Pozor – brez teh datumov se vsebina ne bo prikazovala na spletni strani.

  Dodatna polja – ta polja se navadno kreirajo po dogovoru – gre pa za dele članka, ki bi jih radi izpisovali na različnih koncih spletne strani in bi se na tak ali drugačen način vezali na zgornji članek. Za primer lahko vzamemo kraj objave, datum objave, čas dogodka...

  Dokumenti – v kolikor želimo v vsebino ali povzetek vključiti dokument ga moramo najprej dodati na tem mestu. Nato ga preko urejevalnika besedil dodamo v vsebino.
  Glej tudi – Dokumenti in Urejevalnik vsebin - Tiny 4

  Dodatni ukazi

  Kopiraj dinamični podatek – s tem ukazom vsebino dinamičnega podatka v celoti kopiramo v nov dinamičen podatek, kar nam pride še kako prav, ko gre za objavo dogodka, ki se ponavlja.

  Pošlji povezavo po elektronski pošti – včasih želimo o novo objavljeni vsebini obvestiti tudi nekoga drugega – to naredimo s pomočjo tega ukaznega gumba.
  Vpišemo elektronski naslov, naslov elektronskega sporočila (zadevo) in vsebino, kjer vpišemo značko {LINK} in seveda poljubno besedilo.
  V splošnih nastavitvah aplikacije se lahko nastavi tudi »Privzeti naslov za pošiljanje dinamičnih podatkov« in »Privzeto predpripravljeno besedilo za pošiljanje dinamičnih podatkov«.

  Kvalifikatorji

  Delovanje kvalifikatorjev je odvisno od začetnih nastavitev dinamične vsebine in se prilagaja glede na potrebe stranke.
  Le en kvalifikatorja vedno pomeni enako »Se ne prikazuje« – dinamična vsebina označena s tem kvalifikatorjem se na spletnih straneh ne prikazuje.
   

  Splošne nastavitve 

  • Normaliziraj linke
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - posebni znaki in strešice
   V kolikor je nastavitev označena, se na povezavi (govoreči linki) vse črki, ki veljajo za posebne znake in vse črke s strešicami spremenijo v normalne znake in črke brez strešic.

  • Linki samo male črke
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - male ali velike črke
   V kolikor je nastavitev označena, se ob shranjevanju govorečih linkov vse velike črke spremenijo v male.

  • Preseledki so -
   Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - presledek ali črtica -
   V kolikor je nastavitev označena, se vsi presledki v povezavah  (govoreči linki) zamenjajo s pomišljaji -.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Tipi dinamičnih podatkov

  Dinamično vsebino lahko na spletni strani razdelimo na posamezna področja oziroma na različne tipe. Vsi tipi dinamičnih podatkov, ki jih vpisujemo v ta šifrant se prikazujejo v meniju Spletna stran => Dinamične vsebine.

  Naziv tipa podatka - poljubno poimenujemo tip podatkov - ta naziv se bo pojavil tudi v meniju dinamičnih vsebin.

  Stran za prikaz - tu določimo spletno stran, kjer se bo prikazovala vsebina celotne dinamične vsebine tega tipa, ko bo uporabnik na strani kliknil na povezavo "več o tem", ki se bo nahajala ob povzetku dinamične vsebine.

  Oblika iskalnega rezultata - iskanje po spletni strani vrne različne rezultate - tako iz klasičnih strani, kot tudi iz dinamične vsebine. Na tem mestu določimo, kako naj se vrnjen rezultat izpiše.

  Za vsak tip dinamičnih podatkov lahko določimo tudi več parametrov, ki jih bomo vpisovali v vnosni obrazec dinamične vsebine in se bodo prikazovali na spletni strani. Kot tipičen primer lahko za tip "Novice" navedemo polji Datum, Kraj in Slika v povzetku.
  Na vsak tip lahko dodamo različna dodatna polja.

  Klik na katerega koli od spodnjih gumbov nam bo prikazal formo za opis in določitev tega polja. Nad vpisni polji nam napiše kodo (sestavljeno iz besedice DODATNO in zaporedne številke), ki jo vpišemo tam, kjer želimo vsebino tega polja prikazati na strani. Sama forma za vpis pa se razlikuje glede na vrsto podatka

  Dodaj besedilni podatek - s klikom na ta gumb dodamo na vnosni obrazec dinamične vsebine možnost vpisa določenih tekstovnih polj, ki jih z vnaprejšnim oblikovanjem poljubno pokličemo kamorkli na spletno stran.

  Dodaj slikovni podatek - s klikom na ta gumb dodamo na vnosni obrazec dinamične vsebine možnost za dodajanje slike, katere mesto in velikost je na prikazu na spletni strani v naprej opredeljena.

  Dodaj dokumentni podatek - s klikom na ta gumb dodamo na vnosni obrazec dinamične vsebine možnost za dodajanje enega dokumenta,ki se na spletni strani prikaže kot povezava na ta dokument.

  Vaša cena: 0,00 €