Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Nastavitev zahtev za pregled surovin/artiklov v procesu proizvodnje

  976
  Opis

  Osnovni artikel za prevzem surovine navadno v aplikacijo vnese za to odgovorna oseba. Glede na ta artikel se bodo kasneje s pomočjo prevzemnic in/ ali nabavnih računov prevzemali artikli, ki jih bomo uporabljali v naši proizvodnji.

  Naj gre za navadne ali lotirane artikle ali pa ne, nekatere surovine zahtevajo pregled. Lahko gre samo vizualni pregled dobavljenega artikla, preden ga prestavimo v skladišče, lahko pa se zahtevajo različne analize in merjenja. Lahko je dovolj potreben en pregled ali pa več različnih stopenj pregledov. Vse to pa odgovorna oseba določi na osnovnem artiklu.

  Pri pravilni nastavitvi bo aplikacija pred premikom artikla med lokacijami vedno preverila, ali ima artikel zahtevane preglede za premik na želeno lokacijo. V kolikor jih ima in potreben pregled ni bil opravljen, aplikacija premika ne bo dovolila.

  Kaj potrebujemo?

  1. Stopnje pregleda lokacij

  Nastavitve => Splošni šifranti => Stopnje pregleda lokacij

  Določimo in dodamo stopnje pregleda, ki so v naši panogi zahtevana.

  Nazivi so seveda ustrezni našim potrebam – pazimo le na to, da bodo jasni, saj se izpisujejo kot zahtevane stopnje pregleda na artiklih.

  Drugi parameter pa je stopnja pregleda – gre za številko, ki pove za katero stopnjo pregleda gre. Paziti je potrebno, da si sledijo po poti proizvodnega procesa.

  Pozor: v kolikor je za en artikel zahtevanih več stopenj pregledov, bo aplikacija upoštevala številčni vrstni red zahtevane stopnje pregleda.

  2. Dodamo lokacije in jih povežemo z ustrezno stopnjo

  Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča

  Lokacijo ustrezno izpolnimo, nato pa nanjo povežemo stopnjo pregleda, ki je za to lokacijo zahtevana. To naredimo preko polja Stopnja pregleda, ki ga najdemo na obrazcu Lokacije/skladišča.

  Pozor – vse lokacije morajo imeti določeno zahtevano stopnjo pregleda, ki mora biti smiselno zasnovana glede na zahteve proizvodnega procesa. 

  3. Dodamo artikel in nanj povežemo eno ali več zahtevanih stopenj pregleda

  Trgovina => Artikli

  Na artikel dodamo lastnost Zahteva pregled za stopnjo in jo preko izbirnika povežemo na želeno stopnjo prevzema. V kolikor za artikel zahtevamo več stopenj pregleda, dodamo toliko lastnosti, kolikor jih potrebujemo in jih povežemo z zahtevanimi stopnjami.

  V primeru lot artiklov se bodo te lastnosti nanje avtomatično prenesle iz nosilnega lot artikla.

  Delovanje aplikacije

  Aplikacija bo ob poskusu premika artikla (medskladišnica/prevzemnica) na tako označeno lokacijo pogledala ali ima artikel na sebi zahtevo za pregled za stopnjo pregleda, ki je zahtevana za to lokacijo in ali ima poleg te zahteve tudi zahteve za pregled na nižjih stopnjah, kot je zahteva za želeno lokacijo:

  • v kolikor artikel nima nobenih zahtevanih pregledov – bo premik dovolila
  • v kolikor jih ima, aplikacija preveri, če so zahtevani pregledi nižje stopnje ali stopnje, ki je določena za želeno lokacijo, opravljeni.
  • če kateri ni, nas bo na to opozorila in premika ne bo dovolila
  • v kolikor če so bili vsi pregledi opravljeni, pa bo premik dovolila.

  Kako opravimo pregled?

  Na artiklu, ki ga želimo premakniti na drugo lokacijo in ima na sebi zahteve za preglede, izberemo dodaten ukaz »Preveri ustreznost«.

  Odpre se nam pojavno okno, kjer so v tabeli naštete vse zahtevane stopnje pregleda za želeni artikel.

  Stopnja - poleg naziva stopnje se prikaže tudi statusna ikona, ki nam pove že na prvi pogled pove, v kakšnem stanju je zahtevan pregled.
  Datum pregleda – v kolikor je bil pregled artikla zaključen, se nam izpiše datum in ura zaključka pregleda.
  Preglednik – v tem stolpcu se izpiše ime odgovorne osebe, ki je pregled opravila.
  Status – status pregleda, ki ga odgovorna oseba določa na opravilu za opravljanje pregleda.
  Ukazi – možna sta dva ukaza, ki sta odvisna od statusa pregleda:

  • ukazni gumb: Začni pregled – aplikacija nam odpre opravilo, kjer tipa »Pregled artiklov«, kjer se v naziv že doda naloga, ki je od nas zahtevana – izpiše se, kaj moramo narediti, za kateri artikel in katero stopnjo pregleda. Doda se tudi odgovorna oseba, ki je ukazni gumb kliknila. V primeru, da želimo opravilo pregleda delegirati drugi osebi, na tem mestu zamenjamo odgovorno osebo. V kolikor želimo delegirati opravilo nekomu iz skupine uporabnikov, pa za to uporabimo razdelek »Izvajalci«.
   Glej Opravila.

   Večino polj, ki jih obrazec vsebuje, lahko poljubno po željah ali potrebi izpolnimo. Nujna polja pa so sledeča:
   • začetek izvajanja – označimo, ko s pregledom začnemo.
   • status pregleda – iz izbirnika izberemo želen status s katerem opišemo stanje pregleda – ta status se izpiše tudi na pojavnem oknu preverjanja ustreznosti na artiklu.
   • zaključek – označimo, ko s pregledom zaključimo. Datum in ura se izpišeta tudi na pojavnem oknu preverjanja ustreznosti na artiklu.
  • ukazni gumb: Ponovni pregled – za artikle, ki so bili že pregledani in z različnim statusom tudi zaključeni, lahko ponovno damo v pregled oziroma jih lahko ponovno pregledamo.

   

  V kolikor je status pregleda uspešen/uspešen z zadržkom, lahko artikel premaknemo na vse lokacije, ki imajo zahtevano stopnjo uspešno opravljenega pregleda.

   

  Povezana navodila 

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti