Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Sistemske lastnosti

  975
  Opis

  Artikli

  Prikaži slike od
  1001 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina
  V spletni trgovini je urejanje slik izredno zahtevno. V primeru, da imamo za več artiklov enake slike, lahko slike dodamo le na enega in nato s pomočjo te lastnosti slike poveževa tudi na ostale artikle. Na artiklu, ki vsebuje enake slike, dodamo to lastnost in kot vrednost dodamo artikel, ki take slike že ima. Uporabno je tudi pri geolociranih  artiklih, kjer nato slike urejamo samo na nosilnem artiklu, povežemo pa jih na vse geolocirane (jezikovne) različice. 

  Uporabi cene od  / Cene se uporabljajo na
  1010 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina, listine
  Artikle lahko med seboj povežemo s to lastnostjo, ki omogoča, da cene spreminjamo samo na enem od artiklov. S tem si pomagamo pri urejanju artiklov, saj lahko cene za enak artikel, ki se zaradi različnih barv ali geolokacij, v aplikaciji pojavlja večkrat, urejamo samo na enem izmed njih.

  Povezava med artikli in skladišči (Lokacija artikla)
  1012 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišče/lokacija) - Listine
  S to lastnostjo aplikaciji povemo, da želimo ta artikel vedno shranjevati na eni/isti lokaciji. Ko je lastnost izpolnjena, se na nabavne in prodajne listine, ob izbiri tega artikla, vedno doda izbrano skladišče.
  POZOR - na delovnih nalogih ta lastnost ne deluje, kar imamo za podobno funkcionalnost določeno drugo lastnost.

  Rok uporabe
  1013 - Datum in čas - Proizvodnja, prodaja, poročila
  Rok uporabe artikla navadno določen ob prevzemu lot artikla, lahko pa ga dodamo tudi kasneje. Rok uporabe se upošteva ob proizvodnji, kjer uporabljamo FEFO metodo porabe surovin. Rok uporabe se uporablja tudi na poročilih, kjer lahko poiščemo in pregledamo artikle, ki jim bo rok potekel do presečnega datuma.

  Št. serija artikla (Št. serija za serijsko)
  1015 - Povezava na drugo tabelo (artikli - številčne serije) - Listine, prodaja, proizvodnja
  Za vsak artikel se lahko ob nabavi oziroma izdelavi kreira serijska številka, če imamo na tabeli (prevzemnic, delavnih nalogov... ) označen kvalifikator "Generiraj serijsko število". Za vsak artikel lahko naredimo svojo številčno serijo in s to lastnostjo artikel z njo tudi povežemo.

  Število POS nalepk
  1019 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  S to lastnostjo določimo število nalepk (kopij), ki se natisnejo za ta artikel ob tiskanju iz POS terminala (proizvodnja).

  Spremenjen
  1021 - Datum in čas - splošno / informativno
  Lastnost se doda artiklu avtomatično ob prvi spremembi. Datum se spremeni vedno, ko je podatek popravljen, tako se vedno kaže datum zadnje spremembe.

  Poreklo
  1044 - Povezava na drugo tabelo (artikli - države) - Transport, prodaja, nakup, interstat
  Lastnost se nanaša na državo porekla artikla (blaga). Ta lastnost se ob uporabi Intrastat poročila dodaja v sezname.

  Kombinirana nomenklatura 
  1045 - Povezava na drugo tabelo (artikli - kombinirana nomenklatura - šifrant) - Transport, prodaja, nakup
  Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave uvrstiti v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.). Šifrant za kombinirano nomenklatura je določen s strani države.

  Ne vključi v Intrastat (Ne gre v Intrastat) - Interstat
  1046 - Potrditveno polje
  V koliko označimo polje pri tej lastnosti, se ta artikel ne bo vključil v Interstat poročilo.

  Korak količine
  1047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vsak artikel posebej (glej tudi kategorije) se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju na artiklu, pri kliku na plus ali minus (dodajanje in odvzemanje količine).  Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  1048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  1049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa tega artikla v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Artikel ima sestavnico
  1051 - Potrditveno polje - Proizvodnja, informativno
  Artikel, ki ima sestavnico lahko označimo s potrditvenim poljem na tej lastnosti. Informativna lastnost.

  Proizvodna lokacija
  1055 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišča/lokacije *proizvodne lokacije) - Proizvodnja
  Artikel povežemo z proizvodno lokacijo na kateri ga izdelujemo - ob izbiri artikla se ta lokacija avtomatično doda na delovni nalog.
  Pozor - na enem delovnem nalogu je lahko vedno samo ena proizvodna lokacija.

  Zaokroževanje na sestavnicah 
  1056 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost zapišemo število decimalnih mest, na karo se zaokroži poraba te surovine v proizvodnji. V kolikor želimo zaokroževanje na 2 decimalki in je poraba 1,223 kilograma/enoto, mi pa uporabimo 3 enote bo poraba surovine na proizvodnem nalogu zaokrožena na 3,67 kg.

  Se lahko naroča
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja, naročanje
  Artikel lahko sestavljamo, lahko pa ga tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). - Pri poročilu - Planirana poraba materialov, se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (surovina) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnice, ki nimajo označene te lastnosti pa se razdelijo na surovine iz katerih so sestavljeni.

  Količina za pakiranje (Kol. izdelkov v enem pakiranju)
  1058 - Številčna lastnost - Proizvodnja
  Lastnost dodamo na artikle, ki jih izdelujemo. Vpišemo številko, ki ponazarja količini izdelanih artiklov, ki gre v eno enoto pakiranja. Aplikacija nas na delovnih nalogih opozori, da je potrebno natisniti nalepko vedno, ko število izdelanih artiklov doseže to številko.

  Osnovno sredstvo
  1059 - Potrditveno polje - Osnovna sredstva
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen osnovnemu sredstvu podjetja. (amortizacija)

  Delovna oprema 
  1060 - Potrditveno polje - Delovna oprema
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen za delovno opremo zaposlenih. (obraba)

  Izraba opreme v mesecih
  1061 - Celoštevilčna lastnost - Delovna oprema
  V mesecih ocenjena obraba delovne opreme.

  Uveljavi FIFO
  1062 - Potrditveno polje - Proizvodnja, prodaja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi prisilni FIFO / Izključi prisilni FIFO.

  Deli med skladišči 
  1063 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi deljenje med POSi / Izključi deljenje med POSi.

  Zahteva pregled za stopnjo
  1064 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnosti za povezavo nosilnih artiklov s stopnjami skladišč. Če ima nosilni artikel tako lastnost, potem z medskladiščnico ne moremo premakniti artikla v skladišče, ki zahteva tako ( ali višjo ) stopnjo, dokler pregled ni opravljen - LOT artikla dobi lastnost 1065 - "Pregledan na stopnji"

  Pregledan na stopnji
  1065 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnost za povezavo LOT artiklov s stopnjami pregleda, ki se uporablja, kadar je za določen pregled že bil izveden. Na lastnosti uporabljamo polje "link" za povezavo na opravilo pregleda.

  Potrjena stopnja 
  1066 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki smo jo za ta artikel že potrdili.

  Naslednja stopnja
  1067 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki artiklu sledi v nadaljevanju proizvodnega procesa. 

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  1017 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Označena lastnost nam v spletni trgovini skrije možnost nakupa.  Za razliko od kvalifikatorja "Blokirano za prodajo", ki nam artikel umakne iz spletne strani in kvalifikatorjem "Zastarel", ki nam gumb za dodajanje v košarico zamenja z ustreznim znakom za razprodano, nam ta lastnost samo skrije gumb za košarico.

  Ročni obsolete
  1042 - Datum in čas - Spletna trgovina, sinhronizacija artiklov
  Z izpolnjenim poljem preprečimo nadaljnjo sinhronizacijo artikla, ki se izvaja preko uvoženih xml datotek naših dobaviteljev.

  Ne deli sestavnice pri planiranju 
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Artikel lahko sami sestavljamo v proizvodnji, lahko pa ga že sestavljenega tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). Takemu artiklu dodamo to lastnost in jo označimo.
  Pri poročilu - planirana poraba materialov -  se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (material) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnicami, ki nimajo označene te lastnosti, pa se razdelijo na materiale iz katerih so sestavljeni.

  Datum v LOT šifri 
  1068 - Tekstovna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost lahko vpišemo eno izmed dveh vrednosti FIFO (first in - first out) oziroma FEFO (first expired, first out). Glede na to nastavitev nam bo aplikacija pri kreiranju tako označenega LOT artikla zraven pripisala ustrezen datum.

  Hraniti do
  1069 - Datum in čas - Proizvodnja
  Datum, ki ga izberemo v tem polju nam pove do kdaj moramo hraniti izdelek - gre predvsem za vzorce, ki so v nekaterih vrstah proizvodne nujni.

   

  Poslovni stiki

  Zaporedni opomin
  2020 - Številska lastnost - CRM, Listine
  Lastnost se avtomatično doda poslovnemu stiku, ko oziroma če mu iz aplikacije pošljemo opomin. Na ta način tudi na poslovnem stiku vidimo, da smo stranki pošiljali opomine.

  Število zaposlenih
  2024 - Številska lastnost - CRM
  Informativna lastnost, v katero vpišemo število zaposlenih v podjetju. 

  Naročnik e-novic
  2010 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov s poslovnimi stiki se avtomatično naredi povezava med poslovnim stikom in naročnikom e-novic. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je poslovni stik povezan.

  Klik na novico
  2018 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "Kliklink", nam na tem mestu izpiše novico, v kateri je naročnik dejansko kliknil na povezavo, ki je bila dodana s pomočjo "Kliklink" značke. Teh lastnosti je seveda na poslovnem stiku lahko veliko - odvisno od tega na koliko povezav v novicah je kliknil.

  Ogled novice
  2019 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "VIEWSLIKA", nam na tem mestu izpiše novico, ki jo je ta uporabnik dejansko pogledal. Seveda pa morata biti povezana naročnik e-novic in poslovni stik, novica  pa mora vsebovati značko "VIEWSLIKA".

  Uporabniške VPC cene od / Cenik
  2008 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - poslovni stik) - Veleprodaja
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot cenike. Na vsak artikel lahko povežemo različno število poslovnih stikov in jim določimo procent popusta. Da bi se izognili dodajanju vsakega poslovnega stika na vsak artikel, lahko naredimo poslovne stike, ki nadomestijo cenike in nato ustrezne partnerje preko te lastnosti povežemo na pravi cenik.

  Uporabi naš bančni račun / Nakazilo na TRR
  2017 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - banke) - Prodaja, Listine
  V kolikor imamo v podjetju več odprtih računov lahko na tem mestu določimo, na kateri račun naj stranka nakaže plačilo. Izbiramo lahko med računi, ki smo jih dodali na naš (nosilni) poslovni stik - izbrani račun pa se bo izpisal tudi na listini.

  Slika poslovnega stika
  2038 - Slika - CRM
  Informativna lastnost - preko te lastnosti lahko dodamo poljubno sliko, ki nam služi za orientacijo oziroma predstavitev podjetja.

  Stroškovni nosilec
  2040 - Tekstovna lastnost - Računovodstvo
  Računovodska lastnost - če za določen poslovni stik uporabljamo specifičen stroškovni nosilc.

  Naslov za dostavo
  2041 - Tekstovna lastnost - CRM
  V polje vpišemo naslov za dostavo, v kolikor se ta razlikuje od naslova podjetja. Gre za informativno lastnost.

  Veljavnost pogodb
  2044 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo datum do kdaj je veljavna pogodba o sodelovanju med nami in poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke - seveda do izteka veljavnosti pogodbe.

  Številka pogodbe
  2045 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo številko pogodbe, ki smo jo sklenili s poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke.

  Fakturiranje
  2046 - Mali šifrant - CRM, Listine
  Lastnost je informativne narave - z njo pa si označimo na koliko časa izdajamo fakture tej stranki. To je navadno dogovor med nami in poslovnim partnerjem na tem mestu pa si ta dogovor označimo. V mali šifrant si lahko dodamo poljubne vrednosti. Ta lastnost se izpiše tudi pri knjiženju več listin na enkrat, kar nam omogoča ukazni gumb na spiskih listin - in sicer že na spisku vidimo kako smo za izdajanje računov dogovorjeni s partnerjem.

  Sklop - Banner lastnosti
  V inMastru so tudi proizvajalci poslovni stiki. Te proizvajalce lahko povežemo na artikle in na tak način lahko v sami spletni trgovini artikle filtriramo tudi po proizvajalcih. Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle enega proizvajalca dodamo reklamni oglas. 

  • Banner - Slika
   2047 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih tega proizvajalca, ki hkrati sodijo tudi v kategorije, ki so naštete z lastnostjo Banner - Kategorija.
  • Banner - Kategorija
   2051 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - kategorije artiklov) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želeno kategorijo. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tem proizvajalcu, prikazovala na vseh artiklih, tega proizvajalca, ki spadajo vsaj v eno izmed naštetih kategorij.
  • Banner - Klik link
   2048 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   2049 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   2050 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

  Kategorije artiklov

  Povezava med kategorijami in skladišči / Lokacija kategorije
  3012 - Povezava na drugo tabela (kategorija - skladišče/lokacija) - Listine, Proizvodnja
  V tej lastnosti izberemo lokacijo, kamor se bodo shranjevali artikli, ki se nahajajo v tej kategoriji. Vsakič, ko bomo na listino vpisali artikel iz te kategorije, se bo na vrstici listine izpolnila tu izbrana lokacija.

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  3014 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Z oznako tega polja se v spletni trgovini pri tej kategorij onemogoči nakup (skrije se košarica) - artikli pa ostanejo - kot pri katalogih. Na tak način nakup artikla, ki se nahaja v tej kategoriji ni možen.

  Tip tiska nalepke
  3015 - Tekstovno polje -Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja
  Za to kategorijo se natisnejo nalepke, ki je oblikovana v datoteki, ki jo navedemo na tem mestu. Pripravljeno datoteko posnamemo v mapo /www/MainInclude/Tisk/POS/ - v  lastnost vpišemo samo ime datoteke brez končnice.

  Število POS nalepk
  3016 - Številčno polje - Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja 
  Na tem koncu določimo število nalepk (kopij), ki se natisne za en artikel znotraj te kategorije ob tiskanju iz POS terminala.

  Korak količine
  3047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vse artikle, ki se nahajajo znotraj te kategorije, se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju - pri kliku na plus ali minus / dodajanje in odvzemanje količine. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne. (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  3048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  3049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Slika kategorije
  3000 - Slika - Spletna trgovina
  Na tem mestu dodamo sliko kategorije, ki se potem prikazuje na spletni strani. Obliko in velikost se navadno doreče že z obliko strani.

  Vrstni red na prvi strani
  3052 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  S to lastnostjo določimo na katerem mestu v spisku izpostavljenih kategorij, se bo prikazala kategorija na kateri se nahajamo.

  Sklop - Banner lastnosti
  Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle ene kategorije dodamo oglas.

  • Banner - Slika
   3053 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih te kategorije, ki imajo proizvajalca dodanega na lastnosti Banner - Proizvajalec.
  • Banner - Proizvajalec
   3057 - Povezava na drugo tabelo (kategorije artiklov - poslovni stik) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želen poslovni stik /  želenega proizvajalca. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tej kategoriji, prikazovala na vseh artiklih, te kategorije, ki so produkt tukaj dodanega proizvajalca.
  • Banner - Klik link
   3054 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   3055 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   3056 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

   

  Prodajni račun

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  6001 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  6002 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  6003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Kontaktne osebe

  Naročnik e-novic
  15002 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov  s kontaktnimi osebami se avtomatično naredi povezava med kontaktno osebo in naročnikom e-novic z istim elektronskim naslovom. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je ta kontakt povezan. 

  Email za kreiranje opravil
  15006 - Tekstovno polje -  Opravila, atomatično kreiranje opravil
  Ta lastnost se uporablja v kolikor imamo v aplikaciji nastavljeno dodajanje novih opravil preko elektronske pošte. V kolikor pride elektronsko sporočilo na tu vpisan naslov, aplikacija naredi opravilo in kot odgovorno osebo doda kontakt, ki ima v tej lastnosti napisan ta naslov. V kolikor ima več kontaktnih oseb v tej lastnosti napisan isti elektronski naslov jih aplikacija vse skupaj doda med izvajalce.
  Več pa na naslovu Dodajanje novih opravil preko elektronske pošte 

  Privzeta obračunska storitev / Obračunska storitev kontakta
  15007 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - storitve) - Opravila, obračunavanje opravil
  Na kontaktno osebo povežemo storitev, ki ji damo določeno ceno in s tem določimo urno postavko tega kontakta. Ko ta kontakt dodamo na opravilo kot odgovorno osebo nam aplikacija, v kolikor seveda poženemo avtomatično obračunavanje opravil, naredi listino, kamor vključi to storitev po ceni, ki smo ji jo določili. Obračunana količina te storitve pa je povezana na nastavitve, tako storitve kot samega opravila.
  Več o tem pa na naslovu Obračunavanje opravil

  Klik na novico
  15008 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, v kateri izmed poslanih novic je ta kontakt kliknil na povezavo, ki smo jo s pomočjo "kliklinka" dodali v novico prav z namenom, da take klike beležimo. Na tej lastnosti imamo narejeno povezavo na novice, kjer je uporabnik kliknil na tako povezavo.  Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Ogled novice
  15009 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, katero novico si je uporabnik ogledal. S pomočjo taga Viewslika, ki ga dodamo elektronsko novico, lahko vemo, če si je uporabnik novico ogledal in povezava do ogledane novice se prikaže ob tej lastnosti na kontaktu. Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Povezava kontakt-resurs
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - reusrs) - HRM
  S to lastnostjo povežemo kontaktno osebo na resurs, ki ga uporabimo na koledarju, ki prikazuje razpoložljivost resursov. V tem primeru je naš resurs zaposleni kontakt, na katerega smo tak resurs povezali in tako na koledarju vidimo razpoložljivost oziroma zasedenost vsakega zaposlenega na poljubni dan in uro.

  Ostane izvajalec
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - tip opravil) - HRM, Opravila
  S to lastnostjo označimo kontakt za katerega želimo, da na izbranem tipu opravil vedno ostane izvajalec, ne glede na to, da nek drug uporabnik prevzame opravilo "brez izvajalcev".

   

  Spletna naročila - WEB računi

  PayPal transaction ID
  16005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  16007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  16608 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Sledenje pošiljki
  16010 - HTML oblikovno polje - Spletna trgovina
  S to lastnostjo lahko preko spletnega prikaza oddanega naročila "komuniciramo s stranko". Polje je bilo v bistvu namenjeno sporočanju sledilne številke, a je omogočeno, da stranki napišemo kar želimo. Stranka pride do tega sporočila, če v mejlu, ki ga je prejela kot potrditveni mail naročila, klikne na povezavo, ki ji omogoča preverjanje statusa (Status naročila lahko preverite tukaj).

  Opravila

  Kopirano iz
  20001 - Povezava - Opravila, Kopiranje
  Lastnost se doda avtomatično, ko kopiramo opravilo in sicer vsebuje povezavo na opravilo iz katerega je bila narejena kopija.

  PS za sinhronizacijo udeležencev / Sinh. skupine udeležencev
  20021 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo razred - 8B) nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učence 8B razreda). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - razreda 8B), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med udeleženci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Napaka / BUG
  20023 - Povezava na podatek (opravila - BUG lista)
  Pri prijavi napake lahko napako povežemo z opravilom oziroma na osnovi napake naredimo opravilo, s katerim dodelimo nalogo za odpravo napake. Ta lastnost povezuje opravilo z napako, ki jo z opravilom odpravljamo.

  Status
  20027 - Mali šifrant - status opravila z resursom
  Na koledarju za prikaz opravil z uporabo resursov (Razpoložljivost resursov / zaposlenih) lahko tudi z ikono določimo status oziroma ga lahko tudi spremenimo. Ikone so osnovnih barv in jih lahko tudi poljubno dodamo oziroma spremenimo. S to lastnostjo lahko določimo tako na koledarju kot na samem opravilu.

  PS za sinhronizacijo izvajalcev / Sinh. skupine izvajalcev
  20028 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo učitelji matematike nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učitelje matematike). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - učitelji matematike), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med izvajalci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Sinhroniziraj izvajalce tudi, če že imamo odgovorno osebo / Sinh. izvajace, kljub odg. os.
  20029 - Potrditveno polje - opravila, urniki
  Če želimo, da se na opravilu sinhronizirajo izvajalci (lastnost 20028), kljub temu, da opravilo že ima odgovorno osebo, dodamo to lastnost in jo označimo.

  Opravilo odklenil / Odklenjeno za urejanje
  20033 - Avtomatska lastnost - opravila
  Aplikacija onemogoča popravljanje že zaključenih opravil v kolikor uporabnik nima za to ustrezne pravice. In tudi ko uporabnik ima pravico spreminjanja že zaključenih opravil se mora opravilo z ukaznim gumbom odkleniti - uporabnik, ki je opravilo odklenil in čas, ko je bilo opravilo odklenjeno se zabeleži v tej lastnosti, ki se izpiše na desni strani.

  Popravljanje zaključenega opravila / Opravilo popravil
  20034 - Avtomatska lastnost - opravila
  V kolikor v aplikaciji ni nastavljeno, da se beleži kdo je "odklenil" že zaključeno opravilo za urejanje, se s to lastnostjo beleži kdo in kdaj je to že zaključeno opravilo spreminjal.

  Vrsta
  20036 - Mali šifrant - opravila
  Ta lastnost se povezuje na mali šifrant, ki nam glede na potrebe opredli za katero vrsto opravila gre (primer so servis, teren, montaža - seveda pa se šifrat prilagaja potrebam podjetja). Vrsta opravila se vidi tudi na na podrobnem prikazu opravila na koledarju "Razpoložljivost resursov".

  Potni nalog
  20038 - Potrditveno polje - Opravila, potni nalogi
  To lastnost se na opravilu označi v kolikor je opravilo namenjeno potnim nalogom.

  Relacija - pot
  20039 - Tekstovno polje - Opravila, potni nalogi
  V to polje vpišemo posamezne točke postankov in jih ločimo s podpičjem, če imamo čas prihoda, ga vpišemo na koncu destinacije - ločimo od destinacije z znakom # - primer : Beblerjev trg 2#13:00;Baragova 3#13:15

  Prodajni knjiženi računi

  Zaporedni opomin
  25012 - Sistemska lastnost - crm, listine, opomini
  Pri pošiljanju opominov iz aplikacije se na listini beleži kolikokrat smo stranki poslali opomin za račun na katerem se nahajamo.

  UJP - oddajna številka
  25001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla.

  UJP - status
  25008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  25010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  25014 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  25004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  25005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  25006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  25007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Uporabniki

  Priljubljeni artikel
  33001 - Povezava na drugo tabelo (uporabnik - artikel) - Spletna trgovina
  S to lastnostjo se beležijo priljubljeni artikli uporabnika, ki je prijavljen v trgovino. Lastnost se doda in odvzame avtomatično, ko uporabnik klikne na to funkcijo v spletni trgovini. Lastnost s povezavo na določen artikel lahko dodamo tudi znotraj aplikacije.

  Prodajni knjiženi dobropisi

  UJP - oddajna številka

  38002 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  38010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  38011 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  38012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  38005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  38004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  38006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  38009 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Račun za zapiranje
  38000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Nabavni knjiženi dobropisi

  Račun za zapiranje
  39000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  54001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  54008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  54009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  54012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  54005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  54004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  54006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  54007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  55001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  55008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  55009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  55013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  55005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  55004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  55006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  55007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi maloprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  56001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 


  UJP - status
  56008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  56009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  56013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  56005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  56004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  56006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  56007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi ambulantni računi

  UJP - oddajna številka
  57001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  57008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  57009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  57013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  57005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  57004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  57006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  57007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni računi

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  59000 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  59001 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  59003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Prodajni knjiženi veleprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  60001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  60008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  60009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  60013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  60005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  60004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  60006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  60007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni predračuni 

  Timestamp oddaje naročila
  63001 - Datum in čas - spletna trgovina, b2b trgovina
  Lastnost beleži datum in čas dejanske oddaje spletnega naročila prijavljenega uporabnika. 

  Id oddaljenega dokumenta
  63002 - Povezovanje na druge aplikacije
  V kolikor se inMaster aplikacija povezuje na druge aplikacije in jim posreduje spletna naročila, se na tem mestu pojavi id dokumenta, ki mu je aplikacija posredovala informacije iz spletnega naročila.

  PayPal transaction ID
  63005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  63007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  63008 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Resursi

  Skupina resursov
  102001 - Mali šifranti
  Resursi se v grobem delijo na ljudi, stroje in prostore - je pa mali šifrant na tem mestu namenjen zgolj informativni in si ga lahko najemnik aplikacije vedno popravi/pripravi po svoje.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti