Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Računi

  746
  Opis

  Ker je račun najbolj klasična listina so vsa polja opisana na navodilih - Listine

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Davčne blagajne

  V kolikor želimo uporabljati aplikacijo tudi za davčno blagajno morate o tem obvestiti skrbnika vaše aplikacije. Posredovati mu morate namensko potrdilo FURS-a in podatke o »lokaciji blagajne«.

  Za pridobitev namenskega potrdila je potrebno preko sistema eDavki posredovati zahtevek na FURS. To potrdilo posredujemo skrbniku aplikacije, ki ga namesti v samo aplikacijo.
  Natančna navodila za pridobitev potrdila se nahajajo v priponki.

  Za uporabo davčnih blagajn je potrebno specificirati, kje se bo blagajna nahajala. Seveda gre za fizičen prostor, kjer se bo izdajalo račune in ne za dejansko blagajno.

  Za začetek je potrebno opredeliti ali gre za premično ali nepremično blagajno.

  Za premično blagajno se šteje vsako izdajanje računov na terenu.

  Nepremične blagajne pa se nahajajo v določenem prostoru. Vsak prostor ima določene oznake, ki jih je potrebno sporočiti vašemu skrbniku aplikacije. On bo poskrbel za to, da se poslovni prostor prijavi kot »nepremična blagajna«. Potrebujemo pa naslednje podatke:

  • številka katastrske občine
  • številka stavbe
  • številka dela stavbe
  • ulica
  • hišna številka
  • pošta
  • naselje

  Vse te podatke lahko dobite na spletni strani GURS-a : http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

  Vse te podatke posredujemo skrbniku naše aplikacije. Preostane nam še, da na svoj kontaktni stik v aplikaciji vpišemo svojo osebno davčno številko.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Delni dobropis (prodajni in nabavni) z zapiranjem

  Prodajni dobropisi

  • V meniju izberemo Prodajne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
  • Listino opremimo kot vsako drugo listino
   • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
   • ustreznimi datumi
   • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
    • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
    • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
  • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi vrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
  • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.  
   • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
   • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
  • V primeru, da ešo številke za ta artikel nimamo, bi ga pa radi imeli, dodelimo artiklu novo EŠO številko s pomočjo gumba Dodaj novo EŠO številko
  • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

  In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

  Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali je stranka račun plačala pred ali po izdanem dobropisu.

  1. v kolikor je stranka plačala po opravljenem dobropisu.
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del zneska izstavljenega računa (na vrstico, ki smo jo uvozili povežemo račun, ki ga želimo zapreti)
   • aplikacija  nam naredi novo vrstico na bančnem izpisku, na katerem je še odprti znesek zgoraj dodanega računa
   • na tej vrstici izberemo tip Kompenzacija + in nanjo povežemo listino, ki smo jo delno zaprli že v vrhnji vrstici
   • na istem bančnem izpisku dodamo novo vrstico in ponovno izberemo tip Kompenzacija + in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
   • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis

    Imamo pa tudi drugo možnost
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa izstavljenega računa
   • aplikacija  nam naredi novo vrstico bančnega izpiska, na katerem je preostal, še odprti znesek računa, ki jo izbrišemo
   • kreiramo nov bančni izpisek "interni bančni izpiske" (interni zato ker ga ne uvozimo iz banke)
   • nanj dodamo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in izberemo zgoraj delno zaprt račun
   • dodamo še drugo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in dodamo prodajni dobropis
   • bančni izpisek mora imeti vsoto 0 - nato ga knjižimo
  2. v kolikor je stranka že plačala račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku. Stranka je v preplačilu za znesek dobropisa.
   • stranki nakažemo denar, kar se vidi na uvoženem bančnem izpisku
   • ta znesek iz "nabavne" spremenimo v prodajna s fakturo in na to povežemo dobropis

  Nabavni dobropisi

  • V meniju izberemo Nabavne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
  • Listino opremimo kot vsako drugo listino
   • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
   • ustreznimi datumi
   • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
    • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
    • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
  • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi zavrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
  • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.
   • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
   • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
  • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

  In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

  Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali smo račun plačali pred ali po izdanem dobropisu.

  1. v kolikor smo plačali po opravljenem dobropisu.
   • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa - tako nam ostane še del, ki smo ga dali na dobropis
   • na istem bančnem izpisu izberemo opcijo Kompenzacija - in na to vrstico prodajni račun še za preostali znesek, ki ga nismo plačali in ustreza znesku dobropisa
   • na istem bančnem računu dodamo novo vrstico in ponovno izberemo opcijo Kompenzacija - in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
   • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis
  2. v kolikor pa smo že plačali račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku in smo v preplačilu za znesek dobropisa.
   • ko nam nakažejo denar se ta vidi na uvoženem bančnem izpisku
   • ta znesek iz "prodajne" spremenimo v nabava s fakturo in na to povežemo dobropis

   

  Vedno pa velja, da če zapiramo znesek odprte listine z ustreznim dobropisom, to lahko naredimo tudi na internem bančnem izpisku:

  • naredimo nov bančni izpisek, namesto številke vpišemo »interno« ali kak drug pojem, ki bo znotraj aplikacije pomenil, da gre za interno zapiranje listin
  • dodamo nanj ustrezne listine
   • v primeru da gre za prodajno listino in prodajni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Prodaja s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne prodajne dobropise
   • v primeru da gre za nabavno listino in nabavni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Nabava s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne nabavne dobropise
  • bančni izpisek knjižimo

  Pozor – interni bančni izpisek mora imeti vsoto 0.
   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Dobropis ali stornacija?

  Knjiženih računov v aplikaciji inMaster ni mogoče spreminjati. Aplikacija ima svoje muhe, a ta ni ena izmed njih – spreminjanje že knjiženih računov je zakonsko prepovedano, zato se ob napaki poslužujemo stornacije ali pa dobropisa. Tako dobimo lepo številčno zaporedje vseh listin – tudi »uničenih«, ki navadno še posebej zanimajo davčno upravo.

  Stornacija:

  • izničiti želimo račun v celoti
  • račun je bil izdan v istem obračunskem obdobju kot stornacija

  Dobropis:

  • v kolikor je zavrnitev računa prišla izven obračunskega obdobja
  • v kolikor želimo narediti dobropis samo za delni znesek
  • v kolikor želimo povrniti le preplačani del računa na katerem so bili vključeni artikli (finančni dobropis)

  V obeh primerih nas aplikacija vpraša po vzroku dobropisa oziroma stornacije. Dobronamerni nasvet je, da v to okence kar najbolj nadzorno opišite situacijo, ki vas je privedla do tega dejanja. To bo pomagalo, ko boste čez pol leta pojasnjevali računovodju ali pa inšpektorju kaj se je zgodilo.

  Postopek stornacije:

  • na knjiženi listini, ki jo želimo storirati, izberemo ukazni gumb »Storniraj račun«
  • vpišemo razlog stornacije
  • odpre se nam okno, ki preverja listino pred knjiženjem
  • ob knjiženju aplikacija naredi listino tipa dobropis in jo takoj tudi sknjiži
  • odpre se knjižena listina tipa dobropis, ki ima označen kvalifikator »Storno«
  … in postopek stornacije je zaključen.

   

  Postopek dobropisa ...
  … je malo bolj kompleksen. 

  Začetek je ne glede na želen rezultat. vedno enak

  • na knjiženi listini, za katero želimo izdati dobropis, izberemo ukazni gumb »Kreiraj dobropis«

  Dobropis vedno lahko naredimo »na roke«, tako kot vsako drugo listino znotraj aplikacije (glej Delni dobropis z zapiranjem).
  Na tak način pa smo »zvezali« račun in dobropis s katerim ta račun v celoti ali delno finančno zapiramo.

  Zdaj je pred nami neknjižena listina tipa dobropis, ki je v celoti pripravljena za knjiženje:

  • tip dobropisa – materialni / storitveni dobropis – kar pomeni da smo dobili artikle, ki jih imamo na listini nazaj na zalogo, storitvam pa se prodana količina zniža za vpisano količino.
  • na vrsticah imamo vse artikle in/ali storitve, ki smo jih imeli prej na računu, le da je njihova količina zapisana z negativnim predznakom (-).
  V kolikor pustimo vse podatke take kot so in listino sknjižimo, bo dobropis v celoti izničil račun iz katerega je bil narejen. Tak knjižen račun bo veljal za »zaprtega z dobropisom« in bo tudi označen z istoimenskim kvalifikatorjem.

  V kolikor želimo izvesti samo delni dobropis – recimo, da so nam vrnili le enega izmed prodanih artiklov, ali pa zavrnili en del storitev pa je potrebno ustrezno popraviti količine na vrsticah.

  Pozor - pri artiklih ki imajo ešo / serijsko številko je potrebno pred knjiženjem vrnjeni artikel opremiti z ustrezno ešo / serijsko številko, ki ustreza vrnjenemu artiklu.

  V kolikor pa je bila stranka z narejenim oziroma poslanim zadovoljno, zmotilo pa jo je, da poleg niste dali obljubljenega popusta, pa lahko za del zneska naredimo finančni dobropis:

  • izberemo tip dobropisa - finančni dobropisa
  • obstoječe vrstice izbrišemo in dodamo nanj storitev (lahko naredimo posebno storitev »dobropisi«), vpišemo znesek, ki ga bomo dali stranki kot dobropis in količino -1,
  • sknjižimo

  račun iz katerega smo dobropis kreirali se bo zaprl v višini vpisanega zneska in stranka bo lahko plačala samo ostanek. 

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Oddaja računov na UJP-portal

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  1. Priskrbimo digitalno potrdilo - certifikat - s katerim se identificiramo na portalu (sigen ca, poštarca,...), ki ga uvozimo v našo aplikacijo Nastavitve => Nastavitve APP => Certifikati
   Nekateri certifikati so brezplačni, nekatere pa je potrebno plačati.
  2. Obvestimo našega skrbnika aplikacije, o naši želji, da se sproži postopek prijave vašega certifikata na portal
  3. Poslovni stiki, ki so proračunski uporabniki morjo biti pravilno izpolnjeni - IUP portal zahteva naslednja polja:
   • Šifra – to lahko vpišemo sami, v kolikor je ne, jo določi računalnik. Naša lastna šifra nam kasneje pomaga pri iskanju v spiskih poslovnih stikov.
   • Davčna številka – vpišemo davčno številko ob koncu vrstice kliknemo na lupo. Aplikacija bo poskusila najti poslovni stik v ajpesovi bazi in napolniti vsa polja, ki jih tam najde. Vse kar moramo storiti je, da vpise pregledamo in uredimo morebitne napake.
    Zdaj bi že morali imeti napolnjena vsa polja, ki jih potrebujemo, da lahko za ta poslovni stik izdamo račun za proračunskega uporabnik, ampak  vseeno poglejmo še ostala.
   • Ime - Naziv poslovnega stika, po katerem ga iščemo tudi v spiskih
   • Dolgo ime - Naziv poslovnega stika, ki se bo videlo na  tiskanem računu
   • Naslov - Naslov poslovnega stika, ki se bo videlo na listinah
   • Pošta - Poštno številko, za razliko od zgornjih polj, dodamo tako, da kliknemo na ikono izbirnika, ki se nahaja ob polju. Odpre se novo pojavno okno, ki vsebuje slovenske poštne številke. Številko poiščemo in izberemo s klikom miške.
   • Telefonska številka - v kolikor jo imamo podano mora vsebovati le številke
   • Matična številka -  matična številka poslovnega stika.
   • Bančni računi - Bančni račun stranke dodamo z gumbom »Dodaj bančne podatke«.  Ime računa je poljubno, lahko pa sem vpišemo za katero banko gre. V številko računa vpišemo številko vključno z začetkom SI56. Preko izbirnika dodamo še banko, ki je za proračunskega uporabnika vedno Banka Slovenije. Izberem pa tudi valuto Evro.

    Kvalifikatorji
    Na desni strani je potrebno označiti za kakšen poslovni stik. Kvalifikatorjev je kar nekaj, našteli pa bomo le tiste, ki so za naše poslovanje pomembni. Take kvalifikatorje označimo s klikom miške, kar podatek označi s kljukico.
   • Kupec – s tem kvalifikatorjem označimo vse naše kupce. Če te oznake nima, ga ne moremo dodati na račun.
   • Davčni zavezanec – v kolikor je naš kupec tudi davčni zavezanec, označimo ta kvalifikator.
   • Prejemnik eRačunov – v kolikor želimo, da naša stranka prejema e-račune, jo označimo s tem kvalifikatorjem.
   • Prejemnik e-mail računov – v kolikor želi stranka prejemati račune tudi preko elektronske pošte, ga označimo s tem kvalifikatorjem
   • Proračunski uporabnik - V kolikor je stranka proračunski uporabnik označimo tudi ta kvalifikator.

    Kadar koli lahko te podatke tudi popravimo oziroma spremenimo.
  4. Na sami listini je potrebno vpisati številko naročilnice oziroma pogodbe - polje za vpis obeh številk najdemo pod naslovom Referenčne listine. Polja datumov so opcijska.

  Potek oddaje e-računov na UJP-portal

  Račune smo knjižili, zato jih zdaj najdemo med knjiženimi računi. Radi pa bi jih oddali preko UJP portala. Na desni strani pod Dodatni ukazi najdemo gumb Oddaja eRačunov na UJP. Opre se nam okno, kjer izberemo naš certifikat, s katerimo smo prijavljeni na portalu in vpišemo geslo, ki smo ga sami določili ob uvozu certifikata.  Odpre se nam okno, kjer določimo kateri računi se bodo poslali iz naše aplikacije na portal UJP.
  Da omejimo račune na aktualne vpišemo v datumske polje od katerega do katerega datuma kreirane listine naj se oddajo preko e-računov. Lahko pa vpišemo številke listine in sicer od katere do katere številke listine, želimo da se oddajo preko e-računov.
  Označeno mora biti tudi, da so prejemniki e računov. Ob opciji »Prejemnik eRačunov« mora biti izbrano »Mora biti« ob »Prejemnik računov po e-mailu« določeno »Ni pomembno«. To pomeni, da so gre tu le za poslovne stike, ki imajo na desni strani obkljukan kvalifikator »Prejemnik eRačunov«. Ko smo določili datume oziroma številke listine  kliknemo na gumb »Filtriraj«. Prikazal se nam bo spisek vseh listin, ki jih je mogoče oddati preko eRačunov. Če želimo katerega izmed njih izpustiti preprosto s klikom odstranimo kljukico ob koncu vrstice. Ko smo smo uredili tudi to, kliknemo na gumb »Oddaj eRačune«.

  Prav tako kot na spisku imamo tudi na sami knjiženi listini možnost, da jo pošljemo na portal UJP. Na tak način pošljemo vsako listino posebej.

  Na želenem knjiženem računu, ki ga izberemo v spisku vseh knjiženih računov, kliknemo na ukazni gumb »Oddaj eRačun na UJP«. Odpre se nam okence, kjer izberemo naš certifikat. Ko izberemo certifikat se nam odpre še eno okno, kamor vpišemo geslo, ki smo ga določili za svoj certifikat in ga potrdimo. S tem smo že poslali e-račun na portal UJP. 

  Kot potrdilo pa na desni strani pod poljem Lastnosti dobimo oddajno številko pod katero se vodi naš račun.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Listine

  Naziv listine so si v aplikaciji InMaster priborili vsi dokumenti s katerimi preusmerjamo našo zalogo, storitve ali resuse. Vse knjižene listine imajo lahko enako številčno serijo, lahko pa imajo vsaka svojo.

  Ločimo med nekaj skupinami listin:
  Prodajne listne – je skupek različnih listin, ki pa beležijo isto stvar – oddajanje oziroma prodajanje naših artiklov oziroma storitev našim strankam.

  Prodajne knjižene listine - vsako listino, ki jo v aplikaciji InMaster kreiramo moramo potrditi s knjiženjem – s tem smo dejansko spremenili zalogo in finančne podatke. Knjižene listine si, tako kot je zahtevano s strani zakona, številčno sledijo, in se jih ne sme spreminjati. Brišejo se lahko le po ustreznem postopku – bodisi z stornacijo ali dobropisom.

  Nabavne listine – medtem, ko s prodajnimi listinami prodajamo, nabavne listine skrbijo ravno za nasprotno, z njimi namreč prevzemamo artikle na zalogo oziroma kupujemo storitve od naših poslovnih partnerjev.

  Nabavne knjižene listine – ko nabavno listino knjižimo, se vsi podatki iz nje zabeležijo v aplikacijo – poveča se nam zaloga in spremenijo se finančni podatki. Tako kot za prodajne knjižene listine, tudi za te velja, da se ne smejo popravljati oziroma spreminjati.

  Delovni nalogi – aplikacija InMaster ima na voljo tudi listine delovnih nalogov s katerimi upravljamo s proizvodnjo znotraj podjetja. Delovni nalog nam iz artiklov, ki smo jih preko nabavnih faktur prejeli na zalogo in z storitvijo naših zaposlenih, naredi naše nove artikle, ki jih prodajamo.

  Knjiženi delovni nalogi – ko delovni nalog knjižimo se izvrši vse preračunavanje zalog artiklov, ki so bili na tem delovnem nalogu, hkrati pa se izračuna nabavna vrednost novega (našega) artikla.

  Servisni nalogi – prejem in oddajanje artiklov v servis v aplikaciji InMaster beležimo s servisnimi nalogi. Z njimi prevzamemo artikel stranke na zalogo v servisno skladišče in ga od tam tudi vrnemo. Iz servisnih nalogov se kreirajo tudi opravila tipa servis, ki se kasneje lahko tudi obračunajo.

  Listine zalog ali medskladiščnice – z medskladišnicami prenašamo artikle med skladišči. Dejanski prenos zalog naredimo s knjiženjem.

  Osnovna polja listin

  Vsaka izmed listin ima polja, ki jih je potrebno izpolniti, da je listina veljavna in da jo je moč knjižiti. Pa poglejmo nekatere, ki se pojavljajo v taki ali drugačni obliki na vseh listinah.

  Številka listine – številka listine se izpolni avtomatsko iz številčnih serij, ki smo jih določili za vsako posamezno vrsto listine. Številčne serije so v aplikaciji že določene, lahko pa jih po želji prilagodimo. Formo za številčne serije najdemo pod menijem Nastavitve => Nastavitve listin.
  Številka ne-knjiženega računa se razlikuje od številke knjiženega računa. Številke knjiženega računa si morajo slediti po času knjiženja, medtem ko so računi lahko odprti poljubno dolgo in s tem novi računi dobivajo večjo zaporedno številko.
  V aplikaciji si med splošnimi nastavitvami aplikacije nastavimo tudi to ali naj imajo vse prodajne knjižene listine eno številčno serijo ali pa vsaka svojo.
  Pod menijem Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve poiščemo naslednje nastavitve:

  • KnjizeniMPCRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniProdajniAvansniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniVPCRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniWEBRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniZbirniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniAmbulantniRacuniImajoSvojoStevilcnoSerijo
  • KnjizeniProdajniDoboropisiImajoSvojoStevilcnoSerijo

  V kolikor so označene s kljukico (vrednost 1), ima vsaka od teh listin svojo številčno serijo, v nasprotnem primeru pa sledijo številčni seriji knjiženih prodajnih računov.

  Zaporedje številčne serije različnih listin je bolj pomemben v primeru, če uporabljamo davčne blagajne, kjer so številčne serije vezane na poslovni prostor.


  Poslovni stik – Poslovni stik je pravna ali fizična oseba, ki je naročila storitve oziroma artikle, ki smo jih dodali na račun. Ta poslovni stik je lahko ali pa tudi ne naslovnik računa in njegov naslov je lahko ali pa tudi ne pravi naslov za dostavo. Oboje lahko nekoliko nižje na formi listin prilagodimo.
  Ko v polje »Poslovni stik« izberemo osebo, se bo avtomatično dodala tudi pod podatke za račun in dostavo. V kolikor želimo kateregakoli izmed podatkov spremeniti, to naredimo tako, da zamenjamo poslovne stike pri podatkih za dostavo oziroma podatkih za račun. Na tiskani listini oziroma na listini, ki bo poslala preko e-pošte, bo vedno naslov poslovnega stika, ki je dodan pod naslovom (razdelkom) »Podatki za račun«.

  Pozor – v primeru, da smo na listino dodali poslovni stik, listino shranili, nato pa poslovni stik zamenjali z drugim, bodo podatki za dostavo in račun ostali od poslovnega stika, ki je bil na tej listini prvi shranjen. Podatke lahko popravimo ročno, ali pa z gumbom za osveževanje osvežimo tudi podatke za račun in dostavo.

  Datum listine – datum listine se izpolni avtomatično z trenutnim datumom. Ta datum bo izpisan kot datum računa. Isti datum bo na listini izpisan tudi ob navedbi kraja listine.

  Datum veljavnosti/ Datum zapadlosti – datum se bo izpisal kot datum veljavnosti ponudbe oziroma datum zapadlosti plačila za knjižene listine. Ta se lahko izpolni avtomatično, v kolikor imamo na izbranem poslovnem stiku določeno zamik plačila. Ta se v dnevih zapiše na formi poslovnega stika v razdelku »Finančni podatki«.

  Datum dobave – je tretji datum, ki ga mora listina vsebovati – gre pa za datum, ko je bila zaračunana storitev opravljena oziroma artikel dobavljen.V kolikor želimo knjižiti listino, kjer je datum dobave v drugem mesecu kot pa datum knjiženja, moramo v aplikaciji to dovoliti. To naredimo tako, da v splošno nastavitev (Nastavitve => Nastavitve APP => Splošne nastavitve) »DovoliRazlicenMesecDobave« označimo s kljukico.

  Datum dobave do – v kolikor zaračunavamo storitev, ki je bila oziroma bo izvajana skozi daljše obdobje, recimo najem prostora ipd., izpolnimo tudi to polje. Na listini se bo namesto enega datuma dobave izpisal datum dobave od/do. V kolikor sta datumaDatum dobave in Datum dobave do enaka, se bo izpisalo enako, kot če bi vpisali samo Datum dobave.

  Prodajalec – to polje se bo izpolnilo avtomatično z našim imenom – na ta način vemo, kdo je račun vpisal. Ime pa se izpiše tudi na računu pod poljem »Izdal«, ki je na listinah oddanih na FURS (davčne blagajne) tudi obvezen podatek.

  Številka zunanje listine – v kolikor delamo s strankami, ki nam blago ali storitve naročajo preko naročilnic lahko v to polje vpišemo številko naročilnice. Vsak vpis v to polje se nam bo na listini izpisal poleg opisa »Zunanja listina«.

  Opomba – to polje se lahko vidi tudi na spisku listin, zato si vanj vpisujemo opombe do katerih želimo priti že na samem seznamu listin. Polje se ne izpisuje na računu.

  Sklic – sklic se na listine doda avtomatično. V kolikor želimo, da se sklic zapiše drugače v to polje zapišemo želeno obliko in izpisala se bo ob polju »Pri plačilu se sklicujte na:«.

  Predloga za tiskanje – v kolikor imamo pripravljene različne predloge za listine na tem mestu izberemo želeno. Ko listino shranimo se predloga za tisk zamenja. Nove predloge vam po vaših željah pripravi skrbnik aplikacije.
  Jezik na tiskanih listinah - v kolikor želimo listino izdati v drugem jeziku je to seveda možno. V angleščino je prevedenih že večino inMastrovih listin, vse kar je potrebno je to, da na poslovnem stiku, ki mu želimo izdajati listine v angleščini, kot "Jezik poslovanja" izberemo angleško. Za vse ostale prevode se seveda lahko dogovorimo z administratorjem aplikacije, ki želene prevode vnese v sistem.

  Število tiskov računa – gre za izpis kolikokrat je bila listina pregledana oziroma natisnjena. Številka se poveča vsakič, ko nekdo klikne na ukaz »Predogled listine« na neknjiženih računih. Na knjiženih računih pa je zadeva malce drugačna. Zabeleži se prvi natis računa. Naslednjič nam ukaz »Tiskaj račun« odpre samo kopijo tega istega izpisa. Zakonodaja zahteva, da se na vsaki kopiji računa, ki ga izdamo stranki izpiše tudi zaporedna številka kopije, zato se po prvem tisku računa uporablja ukaz »Tiskaj kopijo računa«. Ta nam povečuje številko tiskov v tem polju, hkrati pa se ta številka izpiše tudi na sami tiskani listini.
  Poleg polja je gumb, ki nam odpre pojavno okno s seznamov vseh uporabnikov, ki so ta izpis pogledali, z natančnim datumom in časom izpisa.

  Poslovno leto – polje se vedno napolni s poslovnim letom, ki ga imamo izbranega na svojem profilu. Ob prehodu poslovnega leta ga moramo zamenjati na formi »Moje nastavitve«. V primeru, da se poslovno leto na listini in poslovno leto, ki smo ga izbrali na svojem profilu ne ujemata, listine ne moremo knjižiti. Za pregled listin iz različnih poslovnih let ni potrebno zamenjati poslovnega leta na profilu.

  Tip plačila – to polje je zaradi davčnih blagajn postalo obvezno, saj se morajo vsi računi, ki so plačani z gotovino oziroma kartico prijaviti na FURS. V kolikor takega poslovanja nimamo – navadno je to v primerih, ko delamo samo s podjetji – lahko v svojem profilu nastavimo najpogostejši tip plačila, ki se bo avtomatično dodajal na vse listine, ki jih bomo kreirali sami. To naredimo tako, da na formi »Moje nastavitve« pod razdelkom »Splošne nastavitve« v polju z imenom PrivzetiTipPlačila izberemo tip plačila, za katerega želimo, da se nam avtomatično napolni.
  Pri spletnih naročilih se bo to polje izpolnilo glede na to, kateri tip plačila je želela stranka, ki je oddala naročilo.

  Status – polje obstaja le na listinah, ki so namenjene prejemanju direktnih naročil iz spletne trgovine (vp predračuni in spletna naročila). Preko tega polja lahko stranki na predogledu naročila, do katerega ima dostop na spletni strani trgovine, sporočimo, v kakšnem stanju je njeno naročilo. Statuse si lahko seveda prilagodimo, dodajamo pa jih v aplikaciji pod menijem Nastavitve => Splošni šifranti => Statusi listine.


  Nekaj je tudi polj, ki so specifična le za nabavne listine.

  Datum prejema – v polju izberemo datum, ko smo prejeli listino.

  Sklic – sklice pri nabavnih listinah moramo vpisati, če uporabljamo plačilne naloge. Določi ga naš dobavitelj in je eno izmed polj, ki se uvozi v banko.

  Namen plačila – gre za šifrant, ki ga navadno uporabljamo v bankah za plačilo raznih računov. Izbrati moramo za enega izmed obstoječih šifer, ki bankam pove za kak namen je bil denar nakazan. To polje mora biti izpolnjeno, če uporabljamo modul »Plačilni nalogi«, kjer si iz obstoječih knjiženih računov, ki jih moramo plačati, naredimo plačilni nalog, ki ga potem samo uvozimo v banko.

  Bančni račun - na poslovnem stiku lahko dodamo več bančnih računov, ki jih ta poslovni stik uporablja. Na tem mestu moramo izbrati enega izmed njih. Če bančnega računa na poslovnem stiku ne vpišemo, ga na tem mestu ne moremo izbrati in zato tega računa ne moremo izvoziti v plačilni nalog.

  Številka zunanje listine – na nabavnih računih v to polje vpišemo številko oziroma oznako prejetega računa.

  Neto nabavne listine in DDV nabavne listine – zaradi različnega zaokroževanja računovodskih programov se zgodi, da je kljub enako vpisanim cenam na posamezni postavki računa, naš skupni bruto znesek računa za cent ali dva drugačen kot je na računu, ki smo ga prejeli od dobavitelja. V tem primeru iz prejete listine prepišemo neto ceno in znesek ddv v ti dve polji in tako uskladimo dejansko stanje.

  Na knjiženih računih je tudi nekaj specifičnih polj.

  Poslovni prostor – izpiše se poslovni prostor v katerem je bil račun izdan.

  Knjižil – izpiše se ime uporabnika, ki je knjižil račun.

  Datum knjiženja – izpiše se datum, ko je bil račun knjižen.

  Datum DDV – Datum za DDV je navadno enak datumu knjiženja.

  Datum za temeljnico – je navadno enak datumu knjiženja.

  Dodatna polja listin

  Podatki za dostavo

  Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni – z označbo te kljukice lahko višje na formi spremenimo poslovni stik, ki ga kljub temu da ga osvežimo, ne prenese v polja za dostavo.

  Poslovni stik, podjetje, ime, naslov - Podatki za dostavo se napolnijo avtomatično ob dodajanju osnovnega poslovnega stika. V kolikor želimo, da je blago poslano na drug naslov na tem mestu izberemo drug poslovni stik – tistega, kamor naj se kupljeno blago pošlje.
  Avtomatično se bodo naložili podatki novega poslovnega stika. Če želimo to povezavo obdržati ne glede na to, da zamenjamo osnovni poslovni stik in z ikono osvežimo podatke na listini, moramo označiti opcijo »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni«.

  Kontakt dostave – pod kontaktne osebe lahko vnesemo tudi osebo, ki ji moramo blago dostaviti. Kot vse kontaktne osebe v aplikaciji InMaster, se tudi to doda na formi »Kontaktne osebe« in se jo potem izbere iz seznama.

  Tip dostave – na tem lahko izberemo tip dostave, ki ga izberemo iz šifranta vseh načinov dostave, ki se nahaja v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Načini dostave. V primeru, da gre za naročilo iz spletne trgovine, se to polje napolni z načinom dostave, ki ga je izbrala stranka v košarici.

  Teža (Kg) – na formi za dodajanje artiklov imamo opcijo dodajanja lastnosti artikla. Ena izmed lastnosti se imenuje TEŽA, kjer v kilogramih opredelimo težo artikla. V kolikor imamo vpisano to lastnost na posameznih artiklih, ki so na listini, lahko izračunamo skupno težo pošiljke za dostavo. Poleg polja je ikona, ki nam odpre seznam vseh artiklov, ki so vključeni na listino in njihovo težo, če jo imajo vpisano. S potrditvijo na gumb »Preračunaj«, se nam seštejejo vse vpisane postavke teže in vsota se zapiše v polje Teža (kg). Ko je to polje izpolnjeno, se izpiše tudi na listini.

  Število paketov - v to polje vpišemo število paketov, ki jih bomo dostavili, če želimo, da se to število izpiše tudi na natisnjeni listini.

  Podatki za račun

  Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni – z označbo te kljukice lahko višje na formi spremenimo poslovni stik, ki ga kljub temu da ga osvežimo, ne prenese v polja za račun.

  Poslovni stik, podjetje, ime, naslov, pošta - Podatki za račun se napolnijo avtomatično ob dodajanju osnovnega poslovnega stika. V kolikor želimo, da se listina glasi na drug poslovni stik ga na tem mestu izberemo.
  Avtomatično se bodo naložili podatki novega poslovnega stika. Če želimo to povezavo obdržati ne glede na to, da zamenjamo osnovni poslovni stik in z ikono osvežimo podatke na listini, moramo označiti opcijo »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni«.

  Referenčne listine

  V primeru, da v aplikaciji uporabljamo oddajanje e-računov na portal javne uprave UJP je potrebno izpolniti polje »Številka naročilnice« oziroma »Številka pogodbe«. Tudi če teh dveh številk nimamo je potrebno polja izpolniti, saj v nasprotnem primeru naročilo ne bo mogoče oddati. V polje lahko napišemo tudi »telefonsko naročilo«. Težava v takem primeru nastane le, če račun zavrnejo, ker ne obstaja uradno naročilo. Datum pogodbe oziroma naročilnice je zaželen, ni pa nujen.

  Vrstice listine

  Vrstice listin se med seboj razlikujejo le po tem, da imajo nekoliko različne stolpce. Vsa polja pa lahko vidimo tako, da kliknemo na ikono izbirnika levo od vrstice vpisanega artikla oziroma storitve.

  Novo vrstico lahko dodamo tako, da ob vpisu prve vrstice pritisnemo na smerno tipko, ki nas premakne navzdol.

  Dodaj vrsticoVrstico pa lahko dodamo tudi s pomočjo ukaznega gumba, ki ga najdemo nad vrsticami.

  Poglejmo nekaj stolpcev in njihove funkcionalnosti.

  # - polje je namenjeno zaporedni številki vrstice – ta se povečuje za 1000 in je namenjena sortiranju vrstic. Če te številke izpolnimo sami, se bodo vrstice razvrstile po vpisanih številka naraščajoče.

  Tip – v aplikaciji InMaster imamo dva tipa zapisa na listinah – artikli in storitve. To polje je vedno potrebno izbrati, zato je priporočljivo, da si na formi »Moje nastavitve« izberemo prevzet tip listine (artikel ali storitev), odvisno od tega kateri tip največkrat pri vpisu listine potrebujemo. Ta se lahko vedno tudi zamenja. Tip nam tudi pove iz katerega seznama bomo izbirali zapis v vrstici – ali bo šlo za seznam artiklov ali pa za seznam storitev.

  ID – s pomočjo vpisa id-ja oziroma šifre artikla ali storitve napolnimo celotno vrstico z ustreznimi informacijami o ceni, popustih, nabavni ceni, ddv-ju – skratka vsem, kar imamo vpisano na posameznem artiklu oziroma storitvi.
  Skoraj vsa polja, ki se napolnijo z izbiro ustreznega artikla/S76/A652/Storitve lahko prilagodimo ali spreminjamo z izjemo zneska ddv-ja in mpc cene, ki se izračuna iz vpisanih cen in popustov.

  Kol. - v to polje vpišemo količino izdanih artiklov oziroma zaračunanih storitev. To polje v povezavi z »enoto«, nam omogoča upravljanje z zalogo.

  Enota – enota v kateri prejmemo oziroma oddajamo artikle oziroma storitev, se določi že na samem artiklu oziroma storitvi, tako se nam od dodajanju novih vrstic že samo od sebe napolni tudi to polje. Občasno se zgodi, da dobimo račun z artikli v drugačni merski enoti, kot jo imamo mi zavedeno na samem artiklu in v kateri vodimo našo zalogo. Človek tako vzame kalkulator in preračuna iz metrov v centimetre ali litrov mililitre...v InMastru pa to ni potrebno. Potrebno je določiti možne pretvorbe za izbrano enoto mere na formi artiklov in, v kolikor še niso, določiti pretvorbe na enotah. Na liste nato z dvo-klikom izberemo katerokoli enoto želimo in ob knjiženju nam aplikacija sama pretvori v našo osnovno enoto mere.

  Popust - lahko vpišemo v procentih ali pa znesku. Popust lahko spremenimo na vseh vrsticah hkrati, če ga vpišemo v polje »Spremeni popust na vseh vrsticah« in vpis potrdimo z gumbom »Spremeni«.

  DDV – je navadno določen že na sami storitvi oziroma artiklu, ker tam pač mora biti.

  Spremeni DDV na listiniZgodi pa se, da je potrebno zamenjati stopnjo ddv-ja na listini – največkrat, ko je listina namenjena za tujino. DDV lahko umaknemo s celotne listine na enkrat in sicer z ukazno ikono, ki se nahaja desno nad vrsticam. V kolikor poslovni stik ni označen s kvalifikatorjem tujina nas bo ob knjiženju aplikacija opomnila, da je zneske ddv-ja nič.

  Lokacija – to polje se veže na skladišče, kjer se artikel nahaja. Na voljo imamo poljubno število skladišč, ki jih prilagodimo našim potrebam. Dodajamo jih s formo, ki jo najdemo v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča. To polje v vrstici se napolni avtomatično s skladiščem, ki ga imamo na Mojih nastavitvah izbranega kot »prevzeto skladišče«. Artikel lahko prodamo iz skladišča, kjer se ne nahaja v primeru, ko aplikacijo nastavimo tako, da se lahko knjiži v minus – se pravi, da lahko prodajamo brez zaloge – ne da bi dejansko artikel na tak ali drugačen način prevzeli na zalogo. V kolikor imamo artikel na zalogi v drugem skladišču, ki ni izbran za prevzetega, nam bo aplikacijo pustila prodajo samo v primeru, da sta prevzeto skladišče in skladišče, kjer se artikel nahaja povezana. V nasprotnem primeru moramo skladišče na vrstici zamenjati. Dvoklik na polje nam odpre pojavno okno, kjer lahko vidimo tudi zalogo tega artikla na posameznem izbranem skladišču.

  Lokacija na - posebnost na listinah medskladišlnice - s katerimi premeščamo artikle iz enega na drugo skladišče - na tem mestu izberemo skladišče  kamor želimo artikle premestiti.

  Preveri zalogoZalogo lahko preverimo tudi s klikom na ikono, ki jo najdemo desno nad vrsticami listine. Klik na nanjo nam bo ob začetku vrstice izrisal ikono zelene, oranžne oziroma rdeče barve. Zelena pomeni, da je artikel na izbrani lokaciji na zalogi. Oranžna nam pove, da je artikel na zalogi, le da ni v izbrani lokaciji, temveč na povezanem skladišču. Rdeča ikona pa nam pove, da artikla nimamo na zalogi.

  LoIzberi skladišče za vse vrsticekacijo/skladišče lahko tudi zamenjamo na vseh vrsticah hkrati in sicer z ukaznim gumbom, ki se nahaja nad vrsticami desno. Odpre se nam pojavno okno s seznamom skladišč, kjer ustreznega izberemo.
   
  Izberi skladišče za vse vrsticeNa tem mestu je potrebno omeniti tudi posebnost na listinah zalog - medskladiščnice, kjer imamo dodaten gumb za zamenjavo vseh lokacij hkrati tudi na polju "Lokacija na". Tu izberemo lokacijo kamor z medskladišnico prenesemo zalog iz skladiča, ki smo ga izbrali na polju "lokacija".

  Element – to polje je na posamezni vrstici namenjen povezavi posameznega artikla z določenim podatkom znotraj aplikacije.

  Spremeni element v vrsticah listineZ ikono desno nad vrsticami, lahko element poljubno izberemo in ga hkrati dodamo na vse vrstice računa.

  Poleg povezave artikla oziroma storitve z določenim podatkom znotraj aplikacije ima ta funkcionalnost tudi povsem uporaben namen.
  Če pri poslovanju uporabljamo prevzemnice in ob vrstici vedno napišemo za katero stranko bomo artikel uporabili, lahko konec meseca dobimo poročilo porabljenih artiklov za določeno stranko, ki ga dobimo na spisku poslovnih stikov.
  Oglejte si - Sled za nabavljenim materialom

  SeznamIzbirnik ob koncu vsake vrstice nam odpre možnost izbire ešo/serijske številke za vsak prodan artikel. Serijsko številko dobimo tako, da artikel ob nabavi prevzamemo s serijsko številko oziroma z lastno proizvodnjo, kjer serijsko številko določimo sami oziroma jo avtomatično naredi aplikacija.
  Artikel lahko dodamo na vrstico tudi tako, da v polje »Na listino dodaj artikel s serijsko številko« vpišemo serijsko številko artikla oziroma jo odčitamo s čitalnikom.

  Zamenjaj jezik opisov artiklov na jezik PSAplikacija omogoča večjezičnost in v kolikor imamo nazive artiklov in storitev ter opise prevedene, lahko s pomočjo ikone, ki jo najdemo nad vrsticami desno, spremenimo opise artiklov in storitev v kateri koli jezik.
   
  Vstavi dodatne opise artiklovNa vrstice lahko vključimo tudi celoten opis artikla, ki ga imamo v aplikaciji. To naredimo s klikom na ikono, ki se nahaja desno nad vrsticami. Pozor – dodali se bodo le opisi artiklov, ki imajo na svoji formi označen kvalifikator »Uporabi opis«.
   
  Pomnoži količine v vrsticahObčasno (predvsem pri delovnih nalogih) želimo količino vseh dodanih vrstic povečati oziroma pomanjšati za enak delež. To storimo z ukaznim gumbom "Pomnoži količine v vrsticah". Vpisano število nam pomnoži vse vpisane količine.

   Predhodna in zaključna besedila

  V ti dve polji lahko vpišemo poljubno besedilo, ki se bo izpisovalo na listini pred ali za vrsticami. Če se besedila, ki jih želimo dodati na listine večkrat ponavljajo, jih vpišemo v formo »Predpripravljena besedila«, ki jih najdemo na zavihku Nastavitve => Nastavitve listin. Z ustreznimi oznakami aplikaciji povemo, ali gre za predhodno ali pa zaključno besedilo. Ko besedilo shranimo, ga lahko na listini samo izberemo. Besedilo lahko poljubno dopolnimo na vsaki posamezni listine, s tem pa ne povozimo izvornega besedila.

  Dokumenti se na listinah pojavljajo, kot možnost hranjenja naročilnic na prodajnih listinah oziroma shranjevanje nabavnih faktur na nabavnih listinah.

  Splošni dodatni ukazi na listinah

  Tiskaj listino oziroma Predogled listine (ponudbo, predračun, račun...) – nam naredi pdf izpis listine.

  Pošlji listino (ponudbo, predračun, račun...) (PDF) – pošiljanje pdf listine na elektronski naslov stranke. Elektronski naslov aplikacija dobi iz vpisanega elektronskega naslova na poslovnem stiku, kateremu je listina namenjena, lahko pa ga vpišemo tudi sami. Če je prejemnikov več e-naslove ločimo s podpičjem.

  Pošlji listino (ponudbo, predračun, račun...) (eSlog) – eSlog je oblika zapisa računa, ki ga je moč uvoziti v banko. S tem olajšamo delo našim strankam, saj jim računa ni potrebno ročno vnašati v banko.

  Premakni v listino (ponudbo, predračun, račun...) – Katerokoli listino lahko s tem ukaznim gumbom premaknemo v drugo navedeno listino, kar pomeni, da te listine ne bo več, bo pa nova z enakimi podatki.

  Kopiraj listino (ponudbo, predračun, račun...) – za razliko od premika listine, tu kopirana listina ostane na svojem mestu, naredimo pa poljubno novo listino z enakimi podatki.

  Izvozi listino – s tem ukazom vse vrstice listin izvozimo v excel-ovo tabelo.

  Knjiži listino – listino s tem ukazom knjižimo.

  Knjiži in tiskaj listino – ukaz bo knjižil listino in nas ob knjiženju premaknil na to knjiženo listino, tako da jo lahko tudi natisnemo.

  Razbij komplete – je ukaz vezan na prodajne listine. Aplikacija namreč omogoča prodajo kompletov, ki se vežejo na en artikel – komplet lahko prodamo, da pa bi razknjižili prave artikle in s tem poskrbeli za pravilno vodenje zalog moramo tak komplet razdeliti na njegove komponente – posamezne artikle. To seveda lahko naredimo na roke, lahko pa nam pomaga ta ukazni gumb. Namesto kompleta se bodo na vrsticah pojavili vsi artikli, ki ta komplet sestavljajo.

  Ustvari delovni nalog – pri lastni proizvodnji lahko, ob kreiranju računa za stranko, kreiramo tudi delovni nalog, da to naročilo lahko izdelamo. To naredimo s tem ukaznim gumbom, ki se nahaja na prodajnih listinah. Tako se naročilo, ki ga zavedemo na prodajno listino (ponudba, račun, predračun...) poveže na delovni nalog. Delovni nalog je tako vezan na naročnika in vsebuje vrstice z naročenimi izdelki, ki jih nato lahko pripravimo za izdelavo. Ukazni gumb na naročilu se spremeni v »Pojdi na delovni nalog«, ki nas prestavi na te že izdelan nalog. S tem se prepreči možnost podvojitve in omogoči lažji pregled s statusom naročila.

  Splošni dodatni ukazi na knjiženih listinah

  Tiskaj kopijo računa – zaradi določil FURS-a ob izdaji davčnih računov moramo zabeležiti, če strani izdamo kopijo računa – mora biti zabeleženo tudi katera kopija po vrsti je bila izstavljena. Številka kopije se izpiše tudi na natisnjenem računu.

  Tiskaj račun z oddajnico – finančna listina ob knjiženju vedno dobi poleg tudi blagovno. Ob kliku na ta ukaz pa se nam odpreta pdf zapisa tako finančne kot blagovne listine.

  Tiskaj plačilni nalog UPN – je koristen ukaz predvsem za spletne trgovine, kjer pošiljamo artikle s plačilom po povzetju. Tu natisnemo podatke na UPN položnico.

  Oddaj račun na UJP – s tem ukazom oddamo račun na portal javne uprave. Seveda moramo za to funkcionalnost imeti izpolnjene pogoje.

  Kreiraj dobropis – V kolikor želimo račun izničiti izven davčnega obdobja v katerem je bil izdan, uporabimo ta ukaz. Dobimo novo listino – dobropis, ki ga je potrebno sknjižiti.

  Storniraj račun – v primeru napake na knjiženem računu ga lahko storniramo. Stornacijo lahko naredimo v istem davčnem obdobju. Na ta način listino izničimo.

  Tako za stornacijo kot za dobropis potrebujemo pojasnilo, ki ga vpišemo v polje, ki ga ponudi aplikacija, ko želimo kreirati listino. To pojasnilo mora biti tako, da zadosti vprašanjem, ki bi ga lahko imel inšpektor ob pregledu našega poslovanja.

  Kvalifikatorji

  Kvalifikatorji na listinah so različni - navadno odvisni tudi od naših  potreb. Poglejmo pa nekaj koristnih:

  • Periodična - s tem kvalifikatorjem označimo vse listine, iz katerih se avtomatično kopirajo periodično izstavljeni računi. Več si preberite na "Periodično izdajanje listin
  • Obrnjena davčna obveznost - zakon nam omogoča obrnjeno davčno obveznost - listine, ki so izstavljene v skladu s tem zakonom označimo s tem kvalifikatorjem. Podrobnejši opis pa si lahko pogledate na "Obrnjena davčna obveznost"

  Splošne nastavitve

  • Potrjevanje vseh prodajnih listin na FURS
   Vklop ali izklop potrjevanja vseh prodajnih listin na FURS. Če je nastavitev vklopljeno se vse prodajne listine potrjujejo na FURS.

  • Izpisovanje števila kopij računa na tiskanih knjiženih listinah
   Vklop ali izklop izpisovanja trenutnega števila kopij pri tiskanju knjiženih listin.
   Če je nastavitev označena se pri tisku listine izpiše številka kopije računa, ki se poveča vsakokrat, ko kopijo računa natisnemo.

  • Preverjanje veljavnosti DŠ na VIES
   Vklop ali izklop preverjanje veljavnosti DŠ na VIES.
   Če je nastavitev vklopljeno se za vse prodajne listine pred knjiženjem preverja veljavnost DŠ na VIES.

  • Ob zamenjavi nosilnega PS na listini zamenjaj PS za račun
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za račun« NE označi avtomatično, kar pomeni, da se bo ob menjavi poslovnega stika listine zamenjal tudi poslovni stik za tiskan račun.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za račun ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za račun« VEDNO avtomatično označi. To pomeni, da se ob menjavi poslovnega stika na listinah poslovni stik za račun ne bo spreminjal. Seveda pa ga lahko vedno spremenimo ročno.

  • Ob zamenjavi nosilnega PS na listini zamenjaj PS za dobavo
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za dostavo« NE označi avtomatično, kar pomeni, da se bo ob menjavi poslovnega stika listine zamenjal tudi poslovni stik dostave.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, se kvalifikator »Ob osvežitvi poslov. stika podatkov za dostavo ne spremeni« na listinah pod razdelkom »Podatki za dostavo« VEDNO avtomatično označi. To pomeni, da se ob menjavi poslovnega stika na listinah poslovni stik za dostavo ne bo spreminjal. Seveda pa ga lahko vedno spremenimo ročno.

  • ZamikDatumPlacila
   V polje te nastavitve vpišemo število dni, ki se prišteje datumu listine, da se avtomatsko izračuna datum zapadlosti oziroma datum veljavnosti.

  • TiskStevilciVseVrstice
   Označeno - v kolikor je nastavitev označena, aplikacija oštevilči vse vrstice – tudi prazne in take, kjer nismo izbrali artikla oziroma storitve. Tako oštevilči tudi vrstice, kjer smo vpisali komentar oziroma dodaten opis artikla.
   Ni označeno - v kolikor nastavitev ni označena, aplikacija oštevilči samo tiste vrstice, kjer so vključeni artikli oziroma storitve, ki smo jih izbrali iz šifrantov.

  • Neporavnane obveznosti
   V kolikor je nastavitev označena se bo na vseh odprtih prodajnih listinah pojavilo opozorilo poleg polja poslovni stik, če bo izbrani poslovni stik imel kakršno koli zapadlo neplačno obveznost.

  Povezana navodila

  Povezani postopki

   
  Vaša cena: 0,00 €

  Obrnjena davčna obveznost

  O obrnjeni davčni obveznosti govorimo ko prodajalec (DDV zavezanec), ki je izstavil račun kupcu (DDV zavezancu), ni obračunal davka na dodano vrednost in je dolžan to narediti kupec sam. 
  Kupec mora izvesti samoobdavčitev, obračunati izstopni DDV in si ga priznati kot vstopnega, če ima pravico do tega. To nam omogoča  76.a člen ZDDV-1.
  • na listino se normalno doda storitev oziroma artikel, ki mora imeti vpisano stopnjo davka
   (kar pomeni, da moramo vsem vpisanim artiklom in storitvam določiti stopnjo ddv-ja že ob samem vnosu, da aplikacija ve, koliko ga mora vpisati v tabelico za obrnjeno davčno obveznost)
  • ko dodamo vse storitve, ki jim želimo odvzeti ddv obkljukamo "Obrnjena davčna obveznost"
  • z ukaznim gumbom "Spremeni ddv na listini" Spremeni DDV na listini (ikona se nahaja direktno nad vrsticami) damo vrednost ddv na 0 
  • v kolikor so na računu artikli oziroma storitve za katere pa ne velja obrnjena davčna stopnja jih nato preprosto samo dodajate naprej na račun.

  Na računu ne pozabite navesti pojasnilo za tak obračum ddv-ja in zakon, ki nam obrnjeno davčno obveznost omogoča. Opombe se navedejo v zaključna besedila

  "DDV ni obračunan na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1
  Podatki o davčni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76.a členu ZDDV-1 kot obveznost izkaže kupec blaga in ni vštet v znesek obračunanega DDV po tem računu"

  Vaša cena: 0,00 €

  Periodično izdajanje listin

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Za periodično izdajanje listin moramo imeti seveda v naprej pripravljeno aplikacijo za izdajanje listin - urejen primarni / nosilni poslovni stik, podatke podjetja, logotip na listinah...

  Potrebujemo pa tudi primerno pripravljene poslovne stike, ki jim bomo izdajali račune.

  Kako morajo biti urejeni poslovni stiki?

  • Izpolnjeni morajo biti osnovi podatki poslovnega stika – naziv, naslov, kraj,... to kar se navadno izpiše na poslanem računu
  • Da poslovni stik lahko dodajamo na račune, mora biti označen s kvalifikatorjem »Kupec«.
  • Da poslovni stik lahko dodajamo na VP račune, mora biti označen s kvalifikatorjem »B2B kupec«.

  Potrebujemo tudi storitve, ki jih bomo dodajali na lisine.

  Kako morajo biti urejene storitve?

  • vpišemo šifro storitve - to kasnjele lahko vpišemo ali izberemo na vrstici listine v stolpcu ID
  • vpišemo ime storitve - ta se bo izpisoval na listinah
   • v ime vpišemo samo tisto kar želimo, da se izpisuje na listinah, ko izberemo to storitev
   • v kolikor želimo, da se izpisuje datum dobave vključimo v opis tag  [DATUM_DOBAVE]. npr: Zaračunavamo vam storitev dobavljeno na datum [DATUM_DOBAVE]
   • v kolikor želimo, da se izpisuje datum do vključimo v opis tag [DATUM_DOBAVE_DO]. npr: Zaračunavamo vam storitev opravljeno do [DATUM_DOBAVE_DO]
   • v kolikor želimo, da se izpisuje obdobje pa lahko uporabimo tudi oboje. npr: Zaračunavamo vam storitev od [DATUM_DOBAVE] do [DATUM_DOBAVE_DO]
  • vpišemo Prodajno neto ceno
  • vpišemo DDV v procentih

  Potek dodajanja periodičnih računov

  Račun kreiramo kot vsak običajen račun oziroma velepordajni račun. S klikom na ikono Dodaj nov podatek za dodajanje novega podatka.

  •  izberemo poslovni stik
  •  izberemo datum listine - datum naj bo datum zadnje izdane listine
         - če smo danes 1.10. zadnji račun pa smo izdali 15.9. izberemo v tem polju datum 15.9.
  • podobno kot datum listine izpolnimo datum zapadlosti, datum dobave, ki naj bodo enaki datumom zadnje listine
  • v kolikor imamo poslovanje zasnovano na zaračunavanju storitev od - do nekega datuma dobave, izpolnimo ustrezno tudi polje datum dobave do z ustreznim datumom
  • v kolikor imamo posebno listino za tiskanje jo seveda izberemopod poljem Predloga za tiskanje (ni nujno)
  • če želimo in če jo seveda imamo, lahko pod polje Zunanja listina vpišemo številko naročilnice, ki smo jo prejeli od stranke (ni nujno)
  • zaradi pregleda in filtriranja v spiskih lahko v Opombo vpišemo, da gre za predlogo periodike,  število mesecev... (ni nujno)
  • ko so ti podatki izponjeni listino shranimo
  • v vrstice dodamo želeno storitev
  • na desni strani forme
   • pod naslovom Kvalifikatorji označimo polje Periodična
   • pri naslovu Lastnosti z znakom za dodajanje Dodaj lastnost odpremo izbirnik lastnosti kjer izberemo tri
    • Perioda - mesecev - s številko vpišemo na koliko mesecev se račun izdaja
         - npr: če želimo da se kreira na tri mesece vpišemo številko 3
    • Zadnja izdana - izberemo datum zadnjega izdanega računa
         - datum se glede na kasnejše kreiranje periodičnih računov spreminja
    • Zadnja knjižena - izberemo datum zadnjega knjiženega računa
         - datum se glede na kasnejše knjiženje periodičnih računov spreminja

   Predloga je na ta način pripravljena. Sedem dni pred datumom, ko bi moral biti izdan račun, se bo le ta naredil in vas počakal v spisku neknjiženih računov. Vse kar morate storiti je, da ga pregledate, po potrebi dopolnite še s kakšno vrstico, sknjižite in pošljete stranki.

  Tako označeni računi se brišejo samo, ko ga ne želimo več izdajati.

  Tako pripravljen račun se spreminja samo, ko želimo, da se v prihodnosti ta sprememba vedno zonva pojavlja na tem računu.

  Glejte tudi

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Pošiljanje računov na e-naslove

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Za pošiljanje računov na elektronske naslove naših strank moramo imet urejene poslovne stike in izpolnjeno listino ponudbe, predračuna ali katerekoli druge knjižene prodajen listine.

  Kako morajo biti urejeni poslovni stiki?

  •  obvezno mora biti izpolnjeno osnovno polje »E-naslov« - upošteva se vedno samo primarno vpisan elektronski naslov
  •  obvezno mora biti označen kvalifikator »Prejemnik e-mail računov«
  •  POSLOVNI STIK NAŠEGA PODJETJA (nosilni poslovni stik) - mora imeti vpisane elektronske naslov, na katere želimo prejeti morebitni odgovor stranke na sporočilo, s katerim smo ji poslali listino.

  Potek pošiljanja računov na e-naslove strank

  Pri posamezni listini imamo med Dodatnimi ukazi na desni strani tudi ukazni gumb »Pošilji lisitno (PDF)« - klik nanj nam odpre novo okno.

  Naslovnik - V kolikor smo pravilno vpisali elektronski naslov v formo poslovnega stika, se nam na tem mestu že izpiše.  Elektronki naslov lahko vpišemo tudi sami. V kolikor želimo, da gre listina na več različnih naslovnikov, vpišemo željene e-naslove - ločimo pa jih s podpičjem ; .

  Zadeva - v to polje nam aplikacija napiše številko listinine - napis lahko spremenimo.

  Odgovor na - na tem mestu imamo v izbirniku vse elektronske naslove, ki so vpisani na nosilnem poslovnem stiku - (poslovnem stiku našega podjetja). V kolikor bi stranka odgovorila na poslani mail, bi bil prjemnik tisit elektronski naslov, ki bi ga na tem koncu izbrali.

  Vsebina sporočila - vsebino sporočila lahko vpišemo na tem mestu. Lahko pa ga tudi izberemo iz predpripravljeni besedil.

  Priponka z listino se doda avtomatično.

  Pošiljanje več računov različnim strankam hkrati

  Med Dodatnimi ukazi na spisku želenih listin kliknemo na gumb »Pošiljanje več listin po e-mailu«. Odpre se nam okno.

  Izberemo datum oziroma številko prve in zadnje listine. Ob opciji »Prejemnik računov po e-mailu« mora biti določeno »Mora biti«, »Prejemnik eRačunov« pa »Ni pomembno«. Tako določimo, da se bodo v spisku pojavili računi vseh poslovnih stikov, ki imajo pri kvalifikatorjih označeno »Prejemnik e-mail računov«.  Kliknemo na gumb filtriraj. Odpre se nam spisek vseh računov, ki ustrezajo omejitvam. Če želimo katerega izmed njih izpustiti preprosto s klikom odstranimo kljukico ob koncu vrstice. Ko smo smo uredili tudi to, kliknemo na gumb »Pošlji po e-mailu«.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Predpripravljena besedila

  Velikokrat je potrebno na listine vpisovati enake informacije in bilo bi zamudno, da bi to počeli ob kreiranju vsake listine posebej. Prav zato aplikacija omogoča, da si v naprej pripravimo ponavljajoča se besedila in jih potem s pomočjo izbirnika po potrebi dodajamo različnim listinam.

  Kot primer za ponavljajoča besedila na samih listinah lahko vzamemo klavzule, ki se spreminjajo glede na uporabnika ali pa državo oziroma jezik, a znotraj teh skupin vedno ostanejo enaka.
  Prav tako so pred pripravljena besedila uporabna za kreiranje enakih elektronskih sporočil.
  Aplikacija omogoča tudi elektronsko pošiljanje računov in ob tem nam v naprej pripravljena elektronska sporočila pridejo še kako prav.

  Pa gremo po vrsti. Besedila lahko dodajamo na povezavi

  Nastavitve => Nastavitve listin => Predpripravljena besedila

  Kot navadno je na desni strani ikona za dodajanje novega besedila, ki nam odpre novo formo za vpis besedila.

  Šifra – nam pomaga pri iskanju vpisanega besedila, zato naj bo kratka in razumljiva.

  Ime/Naziv – pri besedilih za listino, nam to polje pomeni le drug način za lažje iskanje besedila, ki ga želimo vključiti na listino. Pri besedilih, ki so namenjena elektronskim sporočilom pa se vsebina tega polja prenese v vsebino »Zadeva«.

  Sledi spisek vseh opcij, kjer vpisani tekst lahko uporabimo. S kljukicami izberemo želene listine oziroma elektronsko sporočilo.

  Pozor: besedilo, izbrano za e-mail sporočila, se ne prikazuje na listinah!

  Kvalifikatorji

  Na desni strani se nahajajo kvalifikatorje s katerimi opredelimo, v katerih spiskih se bo vpisano besedilo prikazalo.

  • Predhodni teksti – gre za besedila, ki se izpisujejo nad vrsticami računov oziroma listin.
  • Zaključni teksti – gre za besedila, ki se izpisujejo pod vrsticami računov oziroma listin.
  Vaša cena: 0,00 €

  Sistemske lastnosti

  Artikli

  Prikaži slike od
  1001 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina
  V spletni trgovini je urejanje slik izredno zahtevno. V primeru, da imamo za več artiklov enake slike, lahko slike dodamo le na enega in nato s pomočjo te lastnosti slike poveževa tudi na ostale artikle. Na artiklu, ki vsebuje enake slike, dodamo to lastnost in kot vrednost dodamo artikel, ki take slike že ima. Uporabno je tudi pri geolociranih  artiklih, kjer nato slike urejamo samo na nosilnem artiklu, povežemo pa jih na vse geolocirane (jezikovne) različice. 

  Uporabi cene od  / Cene se uporabljajo na
  1010 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina, listine
  Artikle lahko med seboj povežemo s to lastnostjo, ki omogoča, da cene spreminjamo samo na enem od artiklov. S tem si pomagamo pri urejanju artiklov, saj lahko cene za enak artikel, ki se zaradi različnih barv ali geolokacij, v aplikaciji pojavlja večkrat, urejamo samo na enem izmed njih.

  Povezava med artikli in skladišči (Lokacija artikla)
  1012 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišče/lokacija) - Listine
  S to lastnostjo aplikaciji povemo, da želimo ta artikel vedno shranjevati na eni/isti lokaciji. Ko je lastnost izpolnjena, se na nabavne in prodajne listine, ob izbiri tega artikla, vedno doda izbrano skladišče.
  POZOR - na delovnih nalogih ta lastnost ne deluje, kar imamo za podobno funkcionalnost določeno drugo lastnost.

  Rok uporabe
  1013 - Datum in čas - Proizvodnja, prodaja, poročila
  Rok uporabe artikla navadno določen ob prevzemu lot artikla, lahko pa ga dodamo tudi kasneje. Rok uporabe se upošteva ob proizvodnji, kjer uporabljamo FEFO metodo porabe surovin. Rok uporabe se uporablja tudi na poročilih, kjer lahko poiščemo in pregledamo artikle, ki jim bo rok potekel do presečnega datuma.

  Št. serija artikla (Št. serija za serijsko)
  1015 - Povezava na drugo tabelo (artikli - številčne serije) - Listine, prodaja, proizvodnja
  Za vsak artikel se lahko ob nabavi oziroma izdelavi kreira serijska številka, če imamo na tabeli (prevzemnic, delavnih nalogov... ) označen kvalifikator "Generiraj serijsko število". Za vsak artikel lahko naredimo svojo številčno serijo in s to lastnostjo artikel z njo tudi povežemo.

  Število POS nalepk
  1019 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  S to lastnostjo določimo število nalepk (kopij), ki se natisnejo za ta artikel ob tiskanju iz POS terminala (proizvodnja).

  Spremenjen
  1021 - Datum in čas - splošno / informativno
  Lastnost se doda artiklu avtomatično ob prvi spremembi. Datum se spremeni vedno, ko je podatek popravljen, tako se vedno kaže datum zadnje spremembe.

  Poreklo
  1044 - Povezava na drugo tabelo (artikli - države) - Transport, prodaja, nakup, interstat
  Lastnost se nanaša na državo porekla artikla (blaga). Ta lastnost se ob uporabi Intrastat poročila dodaja v sezname.

  Kombinirana nomenklatura 
  1045 - Povezava na drugo tabelo (artikli - kombinirana nomenklatura - šifrant) - Transport, prodaja, nakup
  Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave uvrstiti v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.). Šifrant za kombinirano nomenklatura je določen s strani države.

  Ne vključi v Intrastat (Ne gre v Intrastat) - Interstat
  1046 - Potrditveno polje
  V koliko označimo polje pri tej lastnosti, se ta artikel ne bo vključil v Interstat poročilo.

  Korak količine
  1047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vsak artikel posebej (glej tudi kategorije) se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju na artiklu, pri kliku na plus ali minus (dodajanje in odvzemanje količine).  Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  1048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  1049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa tega artikla v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Artikel ima sestavnico
  1051 - Potrditveno polje - Proizvodnja, informativno
  Artikel, ki ima sestavnico lahko označimo s potrditvenim poljem na tej lastnosti. Informativna lastnost.

  Proizvodna lokacija
  1055 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišča/lokacije *proizvodne lokacije) - Proizvodnja
  Artikel povežemo z proizvodno lokacijo na kateri ga izdelujemo - ob izbiri artikla se ta lokacija avtomatično doda na delovni nalog.
  Pozor - na enem delovnem nalogu je lahko vedno samo ena proizvodna lokacija.

  Zaokroževanje na sestavnicah 
  1056 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost zapišemo število decimalnih mest, na karo se zaokroži poraba te surovine v proizvodnji. V kolikor želimo zaokroževanje na 2 decimalki in je poraba 1,223 kilograma/enoto, mi pa uporabimo 3 enote bo poraba surovine na proizvodnem nalogu zaokrožena na 3,67 kg.

  Se lahko naroča
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja, naročanje
  Artikel lahko sestavljamo, lahko pa ga tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). - Pri poročilu - Planirana poraba materialov, se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (surovina) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnice, ki nimajo označene te lastnosti pa se razdelijo na surovine iz katerih so sestavljeni.

  Količina za pakiranje (Kol. izdelkov v enem pakiranju)
  1058 - Številčna lastnost - Proizvodnja
  Lastnost dodamo na artikle, ki jih izdelujemo. Vpišemo številko, ki ponazarja količini izdelanih artiklov, ki gre v eno enoto pakiranja. Aplikacija nas na delovnih nalogih opozori, da je potrebno natisniti nalepko vedno, ko število izdelanih artiklov doseže to številko.

  Osnovno sredstvo
  1059 - Potrditveno polje - Osnovna sredstva
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen osnovnemu sredstvu podjetja. (amortizacija)

  Delovna oprema 
  1060 - Potrditveno polje - Delovna oprema
  Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen za delovno opremo zaposlenih. (obraba)

  Izraba opreme v mesecih
  1061 - Celoštevilčna lastnost - Delovna oprema
  V mesecih ocenjena obraba delovne opreme.

  Uveljavi FIFO
  1062 - Potrditveno polje - Proizvodnja, prodaja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi prisilni FIFO / Izključi prisilni FIFO.

  Deli med skladišči 
  1063 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi deljenje med POSi / Izključi deljenje med POSi.

  Zahteva pregled za stopnjo
  1064 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnosti za povezavo nosilnih artiklov s stopnjami skladišč. Če ima nosilni artikel tako lastnost, potem z medskladiščnico ne moremo premakniti artikla v skladišče, ki zahteva tako ( ali višjo ) stopnjo, dokler pregled ni opravljen - LOT artikla dobi lastnost 1065 - "Pregledan na stopnji"

  Pregledan na stopnji
  1065 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Lastnost za povezavo LOT artiklov s stopnjami pregleda, ki se uporablja, kadar je za določen pregled že bil izveden. Na lastnosti uporabljamo polje "link" za povezavo na opravilo pregleda.

  Potrjena stopnja 
  1066 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki smo jo za ta artikel že potrdili.

  Naslednja stopnja
  1067 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice
  Prikazuje stopnjo pregleda, ki artiklu sledi v nadaljevanju proizvodnega procesa. 

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  1017 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Označena lastnost nam v spletni trgovini skrije možnost nakupa.  Za razliko od kvalifikatorja "Blokirano za prodajo", ki nam artikel umakne iz spletne strani in kvalifikatorjem "Zastarel", ki nam gumb za dodajanje v košarico zamenja z ustreznim znakom za razprodano, nam ta lastnost samo skrije gumb za košarico.

  Ročni obsolete
  1042 - Datum in čas - Spletna trgovina, sinhronizacija artiklov
  Z izpolnjenim poljem preprečimo nadaljnjo sinhronizacijo artikla, ki se izvaja preko uvoženih xml datotek naših dobaviteljev.

  Ne deli sestavnice pri planiranju 
  1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja
  Artikel lahko sami sestavljamo v proizvodnji, lahko pa ga že sestavljenega tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). Takemu artiklu dodamo to lastnost in jo označimo.
  Pri poročilu - planirana poraba materialov -  se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (material) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnicami, ki nimajo označene te lastnosti, pa se razdelijo na materiale iz katerih so sestavljeni.

  Datum v LOT šifri 
  1068 - Tekstovna lastnost - Proizvodnja
  V to lastnost lahko vpišemo eno izmed dveh vrednosti FIFO (first in - first out) oziroma FEFO (first expired, first out). Glede na to nastavitev nam bo aplikacija pri kreiranju tako označenega LOT artikla zraven pripisala ustrezen datum.

  Hraniti do
  1069 - Datum in čas - Proizvodnja
  Datum, ki ga izberemo v tem polju nam pove do kdaj moramo hraniti izdelek - gre predvsem za vzorce, ki so v nekaterih vrstah proizvodne nujni.

   

  Poslovni stiki

  Zaporedni opomin
  2020 - Številska lastnost - CRM, Listine
  Lastnost se avtomatično doda poslovnemu stiku, ko oziroma če mu iz aplikacije pošljemo opomin. Na ta način tudi na poslovnem stiku vidimo, da smo stranki pošiljali opomine.

  Število zaposlenih
  2024 - Številska lastnost - CRM
  Informativna lastnost, v katero vpišemo število zaposlenih v podjetju. 

  Naročnik e-novic
  2010 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov s poslovnimi stiki se avtomatično naredi povezava med poslovnim stikom in naročnikom e-novic. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je poslovni stik povezan.

  Klik na novico
  2018 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "Kliklink", nam na tem mestu izpiše novico, v kateri je naročnik dejansko kliknil na povezavo, ki je bila dodana s pomočjo "Kliklink" značke. Teh lastnosti je seveda na poslovnem stiku lahko veliko - odvisno od tega na koliko povezav v novicah je kliknil.

  Ogled novice
  2019 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stiki - e-novice) - CRM
  V kolikor imamo narejeno povezavo med poslovnim stikom in prejemnikom elektronskih novic ter pri pošiljanju elektronskih novic uporabljamo "VIEWSLIKA", nam na tem mestu izpiše novico, ki jo je ta uporabnik dejansko pogledal. Seveda pa morata biti povezana naročnik e-novic in poslovni stik, novica  pa mora vsebovati značko "VIEWSLIKA".

  Uporabniške VPC cene od / Cenik
  2008 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - poslovni stik) - Veleprodaja
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot cenike. Na vsak artikel lahko povežemo različno število poslovnih stikov in jim določimo procent popusta. Da bi se izognili dodajanju vsakega poslovnega stika na vsak artikel, lahko naredimo poslovne stike, ki nadomestijo cenike in nato ustrezne partnerje preko te lastnosti povežemo na pravi cenik.

  Uporabi naš bančni račun / Nakazilo na TRR
  2017 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - banke) - Prodaja, Listine
  V kolikor imamo v podjetju več odprtih računov lahko na tem mestu določimo, na kateri račun naj stranka nakaže plačilo. Izbiramo lahko med računi, ki smo jih dodali na naš (nosilni) poslovni stik - izbrani račun pa se bo izpisal tudi na listini.

  Slika poslovnega stika
  2038 - Slika - CRM
  Informativna lastnost - preko te lastnosti lahko dodamo poljubno sliko, ki nam služi za orientacijo oziroma predstavitev podjetja.

  Stroškovni nosilec
  2040 - Tekstovna lastnost - Računovodstvo
  Računovodska lastnost - če za določen poslovni stik uporabljamo specifičen stroškovni nosilc.

  Naslov za dostavo
  2041 - Tekstovna lastnost - CRM
  V polje vpišemo naslov za dostavo, v kolikor se ta razlikuje od naslova podjetja. Gre za informativno lastnost.

  Veljavnost pogodb
  2044 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo datum do kdaj je veljavna pogodba o sodelovanju med nami in poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke - seveda do izteka veljavnosti pogodbe.

  Številka pogodbe
  2045 - Datum in čas - CRM, B2B trgovina
  V to polje vnesemo številko pogodbe, ki smo jo sklenili s poslovnim partnerjem. To je lahko informativna lastnost, v primeru, ko imamo spletno b2b trgovino pa s tem omogočimo partnerju, da brez izbire načina plačila in dostave, po vnaprej dogovorjenih pogojih, naroča naše izdelke.

  Fakturiranje
  2046 - Mali šifrant - CRM, Listine
  Lastnost je informativne narave - z njo pa si označimo na koliko časa izdajamo fakture tej stranki. To je navadno dogovor med nami in poslovnim partnerjem na tem mestu pa si ta dogovor označimo. V mali šifrant si lahko dodamo poljubne vrednosti. Ta lastnost se izpiše tudi pri knjiženju več listin na enkrat, kar nam omogoča ukazni gumb na spiskih listin - in sicer že na spisku vidimo kako smo za izdajanje računov dogovorjeni s partnerjem.

  Sklop - Banner lastnosti
  V inMastru so tudi proizvajalci poslovni stiki. Te proizvajalce lahko povežemo na artikle in na tak način lahko v sami spletni trgovini artikle filtriramo tudi po proizvajalcih. Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle enega proizvajalca dodamo reklamni oglas. 

  • Banner - Slika
   2047 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih tega proizvajalca, ki hkrati sodijo tudi v kategorije, ki so naštete z lastnostjo Banner - Kategorija.
  • Banner - Kategorija
   2051 - Povezava na drugo tabelo (poslovni stik - kategorije artiklov) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želeno kategorijo. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tem proizvajalcu, prikazovala na vseh artiklih, tega proizvajalca, ki spadajo vsaj v eno izmed naštetih kategorij.
  • Banner - Klik link
   2048 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   2049 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   2050 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

  Kategorije artiklov

  Povezava med kategorijami in skladišči / Lokacija kategorije
  3012 - Povezava na drugo tabela (kategorija - skladišče/lokacija) - Listine, Proizvodnja
  V tej lastnosti izberemo lokacijo, kamor se bodo shranjevali artikli, ki se nahajajo v tej kategoriji. Vsakič, ko bomo na listino vpisali artikel iz te kategorije, se bo na vrstici listine izpolnila tu izbrana lokacija.

  Blokada prodaje v spletni trgovini
  3014 - Potrditveno polje - Spletna trgovina
  Z oznako tega polja se v spletni trgovini pri tej kategorij onemogoči nakup (skrije se košarica) - artikli pa ostanejo - kot pri katalogih. Na tak način nakup artikla, ki se nahaja v tej kategoriji ni možen.

  Tip tiska nalepke
  3015 - Tekstovno polje -Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja
  Za to kategorijo se natisnejo nalepke, ki je oblikovana v datoteki, ki jo navedemo na tem mestu. Pripravljeno datoteko posnamemo v mapo /www/MainInclude/Tisk/POS/ - v  lastnost vpišemo samo ime datoteke brez končnice.

  Število POS nalepk
  3016 - Številčno polje - Tiskanje nalepk s tiskalniki Zebra, Proizvodnja 
  Na tem koncu določimo število nalepk (kopij), ki se natisne za en artikel znotraj te kategorije ob tiskanju iz POS terminala.

  Korak količine
  3047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vse artikle, ki se nahajajo znotraj te kategorije, se lahko določi za kolikšen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju - pri kliku na plus ali minus / dodajanje in odvzemanje količine. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne. (metri, centimetri, litri. ..).

  Min količina v košarici
  3048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

  Max količina v košarici
  3049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa artiklov v tej kategoriji v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

  Slika kategorije
  3000 - Slika - Spletna trgovina
  Na tem mestu dodamo sliko kategorije, ki se potem prikazuje na spletni strani. Obliko in velikost se navadno doreče že z obliko strani.

  Vrstni red na prvi strani
  3052 - Številčna lastnost - Spletna trgovina
  S to lastnostjo določimo na katerem mestu v spisku izpostavljenih kategorij, se bo prikazala kategorija na kateri se nahajamo.

  Sklop - Banner lastnosti
  Naslednji sklop lastnosti nam omogoča, da na vse artikle ene kategorije dodamo oglas.

  • Banner - Slika
   3053 - Slika - Spletna trgovina
   S to lastnostjo dodamo sliko, ki se bo prikazovala pri vseh artiklih te kategorije, ki imajo proizvajalca dodanega na lastnosti Banner - Proizvajalec.
  • Banner - Proizvajalec
   3057 - Povezava na drugo tabelo (kategorije artiklov - poslovni stik) - Spletna trgovina
   Teh lastnosti lahko dodamo več in na vsaki izberemo želen poslovni stik /  želenega proizvajalca. Tako se bo slika, ki smo jo dodali z lastnostjo Banner - Slika na tej kategoriji, prikazovala na vseh artiklih, te kategorije, ki so produkt tukaj dodanega proizvajalca.
  • Banner - Klik link
   3054 - Tekstovno polje - Spletna trgovina
   V to lastnost lahko dodamo povezavo na katero kaže slika. Link mora biti zapisan v celoti - https://www.spletna-stran-kamor-kaže-povezava.si
  • Banner - Datum od
   3055 - Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum od katerega naj se zgornja slika prikazuje
  • Banner - Datum do
   3056 Datum in  čas - Spletna trgovina
   Izberemo datum so katerega naj se zgornja slika prikazuje

   

  Prodajni račun

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  6001 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  6002 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  6003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Kontaktne osebe

  Naročnik e-novic
  15002 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - naročniki e-novic) - CRM
  Pri sinhronizaciji naročnikov  s kontaktnimi osebami se avtomatično naredi povezava med kontaktno osebo in naročnikom e-novic z istim elektronskim naslovom. Na tej povezavi vidimo s e-naročnika, na katerega je ta kontakt povezan. 

  Email za kreiranje opravil
  15006 - Tekstovno polje -  Opravila, atomatično kreiranje opravil
  Ta lastnost se uporablja v kolikor imamo v aplikaciji nastavljeno dodajanje novih opravil preko elektronske pošte. V kolikor pride elektronsko sporočilo na tu vpisan naslov, aplikacija naredi opravilo in kot odgovorno osebo doda kontakt, ki ima v tej lastnosti napisan ta naslov. V kolikor ima več kontaktnih oseb v tej lastnosti napisan isti elektronski naslov jih aplikacija vse skupaj doda med izvajalce.
  Več pa na naslovu Dodajanje novih opravil preko elektronske pošte 

  Privzeta obračunska storitev / Obračunska storitev kontakta
  15007 - Povezava na drugo tabelo (kontaktne osebe - storitve) - Opravila, obračunavanje opravil
  Na kontaktno osebo povežemo storitev, ki ji damo določeno ceno in s tem določimo urno postavko tega kontakta. Ko ta kontakt dodamo na opravilo kot odgovorno osebo nam aplikacija, v kolikor seveda poženemo avtomatično obračunavanje opravil, naredi listino, kamor vključi to storitev po ceni, ki smo ji jo določili. Obračunana količina te storitve pa je povezana na nastavitve, tako storitve kot samega opravila.
  Več o tem pa na naslovu Obračunavanje opravil

  Klik na novico
  15008 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, v kateri izmed poslanih novic je ta kontakt kliknil na povezavo, ki smo jo s pomočjo "kliklinka" dodali v novico prav z namenom, da take klike beležimo. Na tej lastnosti imamo narejeno povezavo na novice, kjer je uporabnik kliknil na tako povezavo.  Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Ogled novice
  15009 - Povezava na podatek  (kontakt - elektronsko novico) - Trženje - elektronske novce - CRM
  V kolikor imamo narejeno sinhronizacijo med kontaktnimi osebami in naročniki e-novic in s tem narejeno povezavo med kontaktno osebo in naročnikom elektronskih novic, lahko na tem mestu spremljamo tudi to, katero novico si je uporabnik ogledal. S pomočjo taga Viewslika, ki ga dodamo elektronsko novico, lahko vemo, če si je uporabnik novico ogledal in povezava do ogledane novice se prikaže ob tej lastnosti na kontaktu. Teh lastnosti je na kontaktu lahko več.

  Povezava kontakt-resurs
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - reusrs) - HRM
  S to lastnostjo povežemo kontaktno osebo na resurs, ki ga uporabimo na koledarju, ki prikazuje razpoložljivost resursov. V tem primeru je naš resurs zaposleni kontakt, na katerega smo tak resurs povezali in tako na koledarju vidimo razpoložljivost oziroma zasedenost vsakega zaposlenega na poljubni dan in uro.

  Ostane izvajalec
  15010 - Povezava na podatek (kontakt - tip opravil) - HRM, Opravila
  S to lastnostjo označimo kontakt za katerega želimo, da na izbranem tipu opravil vedno ostane izvajalec, ne glede na to, da nek drug uporabnik prevzame opravilo "brez izvajalcev".

   

  Spletna naročila - WEB računi

  PayPal transaction ID
  16005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  16007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  16608 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Sledenje pošiljki
  16010 - HTML oblikovno polje - Spletna trgovina
  S to lastnostjo lahko preko spletnega prikaza oddanega naročila "komuniciramo s stranko". Polje je bilo v bistvu namenjeno sporočanju sledilne številke, a je omogočeno, da stranki napišemo kar želimo. Stranka pride do tega sporočila, če v mejlu, ki ga je prejela kot potrditveni mail naročila, klikne na povezavo, ki ji omogoča preverjanje statusa (Status naročila lahko preverite tukaj).

  Opravila

  Kopirano iz
  20001 - Povezava - Opravila, Kopiranje
  Lastnost se doda avtomatično, ko kopiramo opravilo in sicer vsebuje povezavo na opravilo iz katerega je bila narejena kopija.

  PS za sinhronizacijo udeležencev / Sinh. skupine udeležencev
  20021 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo razred - 8B) nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učence 8B razreda). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - razreda 8B), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med udeleženci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Napaka / BUG
  20023 - Povezava na podatek (opravila - BUG lista)
  Pri prijavi napake lahko napako povežemo z opravilom oziroma na osnovi napake naredimo opravilo, s katerim dodelimo nalogo za odpravo napake. Ta lastnost povezuje opravilo z napako, ki jo z opravilom odpravljamo.

  Status
  20027 - Mali šifrant - status opravila z resursom
  Na koledarju za prikaz opravil z uporabo resursov (Razpoložljivost resursov / zaposlenih) lahko tudi z ikono določimo status oziroma ga lahko tudi spremenimo. Ikone so osnovnih barv in jih lahko tudi poljubno dodamo oziroma spremenimo. S to lastnostjo lahko določimo tako na koledarju kot na samem opravilu.

  PS za sinhronizacijo izvajalcev / Sinh. skupine izvajalcev
  20028 - Povezava na podatek (opravila - poslovni stiki) - opravila, urniki
  Poslovne stike lahko uporabljamo tudi kot skupine kontaktnih oseb oziroma uporabnikov. Poslovni stik enostavno poimenujemo kot skupino (recimo učitelji matematike nanj po povežemo vse kontaktne osebe, ki v to skupino pašejo (vse učitelje matematike). Tako skupino nato povežemo na opravilo in s tem poskrbimo, da se ob morebitnem brisanju ali dodajanju kontaktne osebe na/iz poslovnega stika (skupine - učitelji matematike), ta kontaktna oseba doda oziroma izbriše tudi med izvajalci na opravilu, ki je s to lastnostjo povezan na tak poslovni stik.
  Lastnost je še posebej koristna pri urnikih.

  Sinhroniziraj izvajalce tudi, če že imamo odgovorno osebo / Sinh. izvajace, kljub odg. os.
  20029 - Potrditveno polje - opravila, urniki
  Če želimo, da se na opravilu sinhronizirajo izvajalci (lastnost 20028), kljub temu, da opravilo že ima odgovorno osebo, dodamo to lastnost in jo označimo.

  Opravilo odklenil / Odklenjeno za urejanje
  20033 - Avtomatska lastnost - opravila
  Aplikacija onemogoča popravljanje že zaključenih opravil v kolikor uporabnik nima za to ustrezne pravice. In tudi ko uporabnik ima pravico spreminjanja že zaključenih opravil se mora opravilo z ukaznim gumbom odkleniti - uporabnik, ki je opravilo odklenil in čas, ko je bilo opravilo odklenjeno se zabeleži v tej lastnosti, ki se izpiše na desni strani.

  Popravljanje zaključenega opravila / Opravilo popravil
  20034 - Avtomatska lastnost - opravila
  V kolikor v aplikaciji ni nastavljeno, da se beleži kdo je "odklenil" že zaključeno opravilo za urejanje, se s to lastnostjo beleži kdo in kdaj je to že zaključeno opravilo spreminjal.

  Vrsta
  20036 - Mali šifrant - opravila
  Ta lastnost se povezuje na mali šifrant, ki nam glede na potrebe opredli za katero vrsto opravila gre (primer so servis, teren, montaža - seveda pa se šifrat prilagaja potrebam podjetja). Vrsta opravila se vidi tudi na na podrobnem prikazu opravila na koledarju "Razpoložljivost resursov".

  Potni nalog
  20038 - Potrditveno polje - Opravila, potni nalogi
  To lastnost se na opravilu označi v kolikor je opravilo namenjeno potnim nalogom.

  Relacija - pot
  20039 - Tekstovno polje - Opravila, potni nalogi
  V to polje vpišemo posamezne točke postankov in jih ločimo s podpičjem, če imamo čas prihoda, ga vpišemo na koncu destinacije - ločimo od destinacije z znakom # - primer : Beblerjev trg 2#13:00;Baragova 3#13:15

  Prodajni knjiženi računi

  Zaporedni opomin
  25012 - Sistemska lastnost - crm, listine, opomini
  Pri pošiljanju opominov iz aplikacije se na listini beleži kolikokrat smo stranki poslali opomin za račun na katerem se nahajamo.

  UJP - oddajna številka
  25001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla.

  UJP - status
  25008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  25010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  25014 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  25004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  25005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  25006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  25007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Uporabniki

  Priljubljeni artikel
  33001 - Povezava na drugo tabelo (uporabnik - artikel) - Spletna trgovina
  S to lastnostjo se beležijo priljubljeni artikli uporabnika, ki je prijavljen v trgovino. Lastnost se doda in odvzame avtomatično, ko uporabnik klikne na to funkcijo v spletni trgovini. Lastnost s povezavo na določen artikel lahko dodamo tudi znotraj aplikacije.

  Prodajni knjiženi dobropisi

  UJP - oddajna številka

  38002 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  38010 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  38011 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  38012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  38005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  38004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  38006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  38009 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov.

  Račun za zapiranje
  38000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Nabavni knjiženi dobropisi

  Račun za zapiranje
  39000 - Povezava na drugo tabelo (dobropis - račun) - Sistemska lastnost - računovodstvo
  Ko za račun naredimo dobropis oziroma stornacijo se naredi povezava med računom in njegovim dobropisom in tako se na dobropis doda ta povezovalna lastnost - na ta način takoj vidimo kateri račun zapira dobropis na katerem se nahajamo.

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  54001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  54008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  54009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  54012 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  54005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  54004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  54006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  54007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi avansni računi

  UJP - oddajna številka

  55001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  55008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  55009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  55013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  55005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  55004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  55006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  55007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi maloprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  56001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 


  UJP - status
  56008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  56009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  56013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  56005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  56004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  56006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  56007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Prodajni knjiženi ambulantni računi

  UJP - oddajna številka
  57001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  57008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  57009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  57013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  57005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  57004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  57006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  57007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni računi

  Perioda - mesecev / Račun izdajamo na (meseci)
  59000 - Številska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Na tem mestu zapišemo na koliko mesecev izdajamo (periodično) listino na kateri se nahajamo. 
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Zadnja izdana / Zadnji izdan račun
  59001 - Datumska lastnost - Lisitne, Knjigovodstvo, Računovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Ta datum se na listini, ki služi za periodiko, posodablja vsakič, ko je bila listina izdana.
  Glej tudi Periodično izdajanje listin

  Dobava v obdobju
  59003 - Mali šifrant - Lisitne, Knjigovodstvo, Periodično izdajanje listin
  Informativna lastnost, ki nam pove kakšen interval uporabljamo pri izdajanju določene listine.

  Prodajni knjiženi veleprodajni računi

  UJP - oddajna številka
  60001 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  UJP portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni se oddaja računa na portal javne uprave ni izvedla. 

  UJP - status
  60008 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Portal javne uprave pri prejemu listine aplikaciji inMaster posreduje tudi status, ki se spremeni, če/ko ga spremeni sam prejemnik računa. Ko račun pošljemo je status navadno "Prejeto". Na tem mestu tudi vidimo, če nam je stranka, i prejema račune preko tega portala račun zavrnila, saj se status računa spremeni v "Zavrnjeno".

  UJP - sporočilo
  60009 - Sistemska lastnost - plačevanje preko portala javne uprave
  Prejemnik računa preko portala javne uprave nam lahko pošlje iz portala kratko sporočilo, ki ga najdemo v tem polju. Ob primeru zavrnitve našega računa v to sporočilo navadno vpišejo vzrok zavrnitve.

  BizBox - oddajna številka
  60013 - Sistemska lastnost - plačevanje preko BizBox-a
  BizBox portal kot potrditev ob oddaji računa pošlje nazaj v aplikacijo oddajno številko, po kateri lahko račun na portalu tudi najdemo. V kolikor ob oddaji te številke na računu ni, se oddaja računa v BizBox ni izvršila.

  FURS-EOR
  60005 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  FURS-ZOI
  60004 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Gotovinske račune moramo po zakonu pošiljati na FURS. Njihov sistem nam ob uspešni oddaji vrne kodo, ki se izpiše tudi na tiskani verziji računa.

  Listina knjižena
  60006 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Točen čas knjiženja se pri gotovinskih računih prav tako pošilja v sistem davčne uprave.

  FURS število kopij
  60007 - Sistemska lastnost - potrjevanje gotovinskih računov na davčno upravo
  Zakonsko je tudi določeno, da se beležijo vsi ponatisi računov, ki so bili natisnjeni po oddaji računa na FURS. Tu vidimo število tiskov. 

  Veleprodajni predračuni 

  Timestamp oddaje naročila
  63001 - Datum in čas - spletna trgovina, b2b trgovina
  Lastnost beleži datum in čas dejanske oddaje spletnega naročila prijavljenega uporabnika. 

  Id oddaljenega dokumenta
  63002 - Povezovanje na druge aplikacije
  V kolikor se inMaster aplikacija povezuje na druge aplikacije in jim posreduje spletna naročila, se na tem mestu pojavi id dokumenta, ki mu je aplikacija posredovala informacije iz spletnega naročila.

  PayPal transaction ID
  63005 - Tekstovna lastnost (samodejno izpolnjeno) - Spletna trgovina
  V kolikor je bil nakup v naši spletni trgovini narejen s plačilom preko paypal-a se v tem poolju izšiše identifikacijska številka plačila.

  Izbran način dostave
  63007 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način dostave, ki ga je v trgovini izbrala stranka.

  Izbran način plačila
  63008 - Tekstovna lastnost (samodejna) - Spletna trgovina
  Izpiše se nam način plačila, ki ga je v spletni trgovini izbrala stranka.

  Resursi

  Skupina resursov
  102001 - Mali šifranti
  Resursi se v grobem delijo na ljudi, stroje in prostore - je pa mali šifrant na tem mestu namenjen zgolj informativni in si ga lahko najemnik aplikacije vedno popravi/pripravi po svoje.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Številčne serije

  Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije

  Številčne serije oziroma sekvence se znotraj aplikacije InMaster ne nanašajo samo na listine pač pa na vse forme, ki zahtevajo šifro kot unikatno informacijo/polje. To preprosto pomeni, da vsakič ko vpišemo podatek in ta zahteva vpis unikatnega polja (navadno gre za id ali šifro podatka) lahko le tega izpustimo in nam bo aplikacija sama »vpisala« novo šifro. Sosledje šifer določimo v nastavitvah.

  Za listine so številčne serije nekoliko bolj definirane, saj jih do neke mere regulira zakonodajo. Za razliko od navadnih sekvenc, se sekvence za listine lahko določajo za vsako poslovno leto posebej.

  Za primer številčne serije, ki ni vezana na listine lahko vzamemo recimo artikle.

  V primeru, da v polje »Id artikla« ne vpišimo ničesar aplikacija vzame naslednjo številko oziroma šifro, ki še ni bila uporabljena. Kako naj bo ta šifra sestavljena pa lahko nastavimo na Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije - Sequenca za nove artikle. Vsak podatek, ki zahteva unikatno šifro in jo v primeru, da je ne vpišemo sami, doda aplikacija, ima svojo sekvenco že dodano v ta spisek.

  Opis – nam pove za kateri podatek znotraj aplikacije je šifra narejena. Opisa ne popravljamo! Služi za to, da iz spiska vseh številčnih serij najdemo pravega.

  Predpona – vsak podatek ima lahko pred zaporedno številko, znake, ki nam že na prvi pogled povedo, za katero šifro gre. Vsi vpisani znaki, se bodo pri kreiranih šifrah pojavili pred številkami. Predpona v šifri ni obvezna.
  Primer: Predpona A- bo v kreiranih šifrah šifrah izgledala tako A-1, A-2, A-3, ...

  Zapona – vsaki šifri lahko, podobno kot pri predponi, dodamo določene zanke tudi na koncu šifre. Vsi vpisani znaki se bodo pojavili po zaporedni številki. Zapona v šifri ni obvezna.
  Primer: Zapona -art bo v kreiranih šifrah izgledala takole 1-art, 2-art, 3-art, … 

  Šifra lahko vsebuje tako predpono in zapono hkrati, lahko pa ne vsebuje nobene od njih. Vsebovati pa mora številke

  Začetek – gre za začetek številčne serije. V kolikor bomo vpisali na tem mestu številko 1 bo dodajalo artikle od številke 1 naprej (1,2,3, ...), če vpišemo 1000 pa od številke 1000 (1000, 1001, 1002, …). Aplikacija vsakemu elementu podeli svojo številko in tudi če element izbrišemo bo še vedno ta šifra veljala za uporabljeno.

  Konec – konec številčne serije je maksimalna številka, ki jo bo aplikacija še zapisala v šifro. Navadno se v to polje vpiše številko kot je 999999, ki jo navadno nikoli ne dosežemo.

  Datum začetka / Datum zaključka – ti polji sta pomembni le pri listinah, saj z njimi omejimo številčno serijo na eno leto.

  Povečaj za – v to polje vpišemo za koliko naj se poveča zadnja dodeljena šifra. Navadno sem vpišemo številko 1 in števila v šifri si bodo sledila po vrsti. Lahko pa seveda šifro povečujemo za poljubno vrednost.

  Zadnja številka – v to polje aplikacija sama vpiše trenutno zadnjo uporabljeno številko šifre.

  Datum uporabe – aplikacija tu izpiše datum, ko je bila kreirana zadnja šifra elementa.

  V kolikor gre za številčno serijo listin, pod osnovnimi nastavitvami sledijo nastavitve za vsako obdobje posebej. Da lahko nastavimo obdobja izberemo kvalifikator »Obdobja«, ki nam odpre možnost izbire nastavitev po poslovnih letih. Edina razlika od nastavitev običajnih številčnih serij je v tem, da tu izbiramo tudi obdobje - poslovno leto.

  Kvalifikatorji

  Zaključena – v kolikor označimo ta kvalifikator te številčne serije ne bo mogoče uporabljati – ko bomo kreirali nov element, kjer se uporablja ta številčna serija nas bo aplikacija opozorila, da je številčna serija zaključena. S tem tudi preprečimo, da bi se šifre avtomatično dodajale na elemente in na nek način prisilimo uporabnike, da šifre vpisujejo ročno.
  Pozor – te funkcije za številčne serije listine ne uporabljamo!

  Uporabljamo padding – v kolikor smo izbrali ta kvalifikator, nam bo aplikacija zaporedno številko zapisala s petimi znaki.
  Primer – v kolikor je zaporedna številka elementa 5, nam aplikacija ob uporabi tega kvalifikatorja namesto 5 zaporedno številko izpiše 00005.

  Obdobja – v kolikor želimo nastaviti vsako obdobje posebej, označimo ta kvalifikator. Na strani se nam odpre urejevalnik številskih serij po poslovnih letih.

  Uporabniška serijska številka – ta kvalifikator pa nam malce spremeni funkcionalnost številčnih serij, saj z njegovo uporabo te postanejo uporabniške serijske številke. Same nastavitve so enake kot pri številčnih serijah, le da se te številke dodajajo artiklom, kot serijska številka artikla. Uporabniška serijska številka se, kot že samo ime pove, veže na nek poslovni stik, ki od nas kupuje določene artikle. Tem artiklom se ob prodaji doda, poleg naše tudi uporabniška serijska številka.

  Se dnevno resetira – številčna serija se navadno »resetira« ob koncu leta. Na tem mestu pa lahko to omejimo na en dan. Pozor - pokoncu dneva je potrebno spremeniti šifro.

  Se mesečno resetira – številčna serija se navadno »resetira« ob koncu leta. Na tem mestu pa lahko to omejimo na en mesec. Pozor - ob koncu meseca je potrebno spremeniti šifro.  Vaša cena: 0,00 €