Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Statusi opravil

  676
  Opis

  Kaj so statusi opravila?

  Statusi opravila nam povedo v kašnem stanju je opravilo kar se tiče načrtovanja oziroma opravljanja dane naloge. Osnovnih statusov ni veliko, držijo pa se preproste signalizacije semaforjem, z nekaj nujnimi dodatki.
  Ikone, ki ponazarjajo statuse nam že na prvi pogled povedo, kaj se z opravili v danem trenutku dogaja. Vsako opravilo ima svojo lastno ikono statusa in, v kolikor ima podopravila, tudi ikono, ki nam pove, v kakšnem stanju so njegova podopravila. Te statusne ikone lahko vidimo povsod, kjer vidimo izpisana opravila, pa naj gre za namizje, koledarje ali pa sezname pod-, pre- ali za-opravil.

  Statusi se vedno vežejo na vpisane časovne opredelitve opravil. Polja, ki določajo, kakšen status imajo opravila so:

  Načrtovan začetek in načrtovan zaključek - ko izpolnimo ti dve polji, smo v bistvu naredili načrt, kdaj bomo to nalogo opravljali. Status, ki ga opravila dobijo na tak način je "opravilo je načrtovano".  Seveda pa se nam načrti ne iztečejo vedno in če na takem opravilu nismo označili Začetek izvajanja in Zaključek ob predvidenem času, se nam status hitro spremeni v "opravilo ima zamujen začetek".

  Rok za dokončanje - ko opravilu določimo rok, do katerega mora biti naloga opravljena, le ta seveda dobi status "načrtovanega opravila". V kolikor rok zamudimo pa se pojavi nov status "opravilo z zamujenim rokom".

  Začetek izvajanja in zaključek - ko nalogo začnemo izvajati in to označimo v polju "začetek izvajanja", dobi naše opravilo status "opravilo v delu", ki ostane toliko časa, da opravilo zaključimo. Zaključimo ga seveda s tem, da izpolnimo tudi polje "Zaključek". S tem opravilo dobi nov status "opravilo je zaključeno".

  Osnovni statusi opravil

   - opravilo ni načrtovano
  Opravilo smo vpisali, nismo pa določili roka oziroma časa izvedbe, skratka - izdelavo tega opravila nismo načrtovali. V kolikor vidimo pri opravilu to ikono, nam le ta pove, da se z opravilom ne dogaja nič.

   - opravilo je načrtovano
  Opravilo s to statusno ikono smo načrtovali - za tako opravilo je značilno, da ima vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje,  vendar so vsi datumi v prihodnosti. Tako že na prvi pogled vidimo, da smo izdelavo tega opravila načrtovali, pa tudi to, da z izdelavo še ne zamujamo.

   - opravilo je zaključeno
  To je lepa statusna ikona. Pove nam, da smo opravilo zaključili in da pri tem ni bilo prav nobenih težav. Tako opravilo ima izpolnjeni polji Začetek izvajanja in Zaključek.

   - opravilo je zaključeno po preteku roka
  Opravilo s to ikono je sicer zaključeno, a je bilo zaključeno po preteku časa, ki je bil določen v polju Rok za dokončanje. 

   - opravilo je v delu
  Tudi to je lepa statusna ikona, saj nam sporoča, da se opravilo ravnokar izvaja. Če pogledamo podrobneje bomo videli, da je izpolnjeno polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek. 

   - opravilo je v delu, rok za dokončanje pa je že pretekel
  Opravilo s tako statusno ikono je ravno v delu (to seveda pomeni, da ima izpolnjeno polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek), a je čas, ki je bil določen v polju Rok za dokončanje že pretekel.

   - opravilo ima zamujen začetek
  Tu pa so malce manj razveseljujoče oblike statusa, saj nam sporočajo, da smo opravilo, ki smo ga skrbno načrtovali, zamudili. Tako opravilo je imelo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek - ta ikona pa nam sporoča, da je čas vpisan v polje Načrtovan začetek že potekel.

   - opravilo ima zamujen rok za dokončanje
  Če se nam je zdelo, da je prejšnja ikona slaba novica, je ta statusna ikona alarmantna novica, saj pomeni, da smo zamudili zadnji rok za izvedbo te naloge. Čas, ki smo ga vpisali v polje Rok za dokončanje je potekel.

  Tako ... čisto osnovne statusne ikone opravil so za nami. Ni težko kajne?

  Ampak InMaster aplikacija se ne šali ko pride beseda do nadzora opravil, zato ponuja še nekaj dodatnih zadevic. 


  Delegirana opravila in njihovi statusi

  Opravila, ki jih naredi ena oseba (kreator opravila) in jih delegira drugi osebi (odgovorna oseba opravila) imajo seveda enake statuse, ki pa so lahko nekoliko dopolnjeni.

  Prva dopolnitev se nanaša na to, če je odgovorna oseba opravilo pogledala oziroma če ga je spreminjala/shranjevala. 

  ZobroboSiva neprekinjena obroba okoli statusnih ikon pomeni, da je kreator delegiral odgovorni osebi opravilo, ta pa ga še ni videla. Videti v tem primeru pomeni, da odgovorna oseba tega opravila še ni odprla.

  Siva prekinjena obroba okoli statusnih ikon pomeni, da je kreator delegiral odgovorni osebi opravilo, ta ga je sicer že videla, a na njem ni spremenila ničesar. Skratka - odgovorna oseba je odprla opravilo, a vanj ni ničesar vpisala oziroma ga kakorkoli spremenila in/ali shranila.

  Te dopolnitve se navadno pojavljajo okoli sivih, oranžnih ali rdečih ikon, a tudi druge niso izključene. 
  Obrobe se lahko pojavijo tudi okoli zelenih in modrih ikon (zaključenih in v delu), a to le v primeru, da opravilo opravlja oziroma ga je zaključila oseba, ki ni navedena kot odgovorna oseba tega opravila.

  Naslednji status je opisan že v opravilih a ga velja omeniti tudi na tem mestu.

  Pri opravilih z določenim rokom, ki jih delegiramo drugim osebam, je mogoče zahtevati tudi potrditev.
  Poleg polja Rok za dokončanje, v katerega je kreator vpisal določen rok, se pojavi nova ikona Zahtevaj potrditev sprejema Zahtevaj potrditev sprejema. S klikom na to ikono se odgovorni osebi tega opravila na desni pod naslovno vrstico prikaže gumb za potrditev sprejema. Ko odgovorna oseba s klikom na ta gumb potrdi, da je opravilo videla, to opravilo dobi novo statusno ikono.

   - odgovorna oseba je potrdila sprejem 
  Ta ikona kreatorju opravila pove, da je odgovorna oseba tj. oseba, ki ji je opravilo delegirala, s klikom na gumb potrdila, da je opravilo videla. Ta ikona se spremeni takoj, ko se na opravilu zamenja status z vpisom polja Začetek izvajanja.


  Pogojna opravila

  To so opravila, ki morajo biti narejena prej preden lahko začnemo opravljati neko nalogo, ki temu opravilu sledi (zaopravilo). Taka opravila označujemo s kvalifikatorjem "Pogojno opravilo". Vsa opravila, ki jih takemu opravilu damo kot "zaopravila" pa morajo počakati, da se tako opravilo zaključi, da bi se sama lahko sploh začela. 

  Tako "čakajoča" opravila imajo na statusnih ikonah puščice, ki kažejo v smer tistega opravila, ki ga čakamo. 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo, ki čaka neko predopravilo

   - opravilo ima predopravilo, ki ga čaka

  - opravilo ima predopravilo, ki ga čaka, pa tudi vsaj eno podopravilo, ki čaka svoje predopravilo

   

  Mogoče bo pomagal preprost primer iz vsakdanjega življenja. Poleg nalog so tudi pripadajoči statusi preden se lotimo kateregakoli opravila.

   Vrhnje opravilo - Naloga – Skuhaj kosilo

        1. opravilo – pojdi na bankomat po denar (označeno s kvalifikatorjem »pogojno opravilo«)

   2. opravilo (zaopravilo 1. opravila) – pojdi v trgovino (označeno s kvalifikatorjem »pogojno opravilo«)

   3. opravilo (zaopravilo 2. opravila) – pojdi domov in skuhaj kosilo

        3a. opravilo (podopravilo 3. opravila) - operi zelenjavo (označeno s kvalifikatorjem »pogojno opravilo«)

   3b. opravilo – nareži zelenjavo (zaopravilo 3a. opravila)

   

  Statusi podopravil 

  V kolikor ima opravilo eno ali več podopravil s statusnimi ikonami že na prvi pogled vidimo kaj se z njimi dogaja. Statusne ikone podopravil so, za razliko od statusnih ikon opravil, razdeljene na pet delov, ki vsak zase prikazuje en status podopravil. 
  Skratka statusna ikona podopravil se na opravilu prikaže takoj, ko ima opravilo vsaj eno podopravilo. Z barvami pa določimo kakšne statuse imajo ta podopravila.

  Pa poglejmo najprej najbolj živahne ikone. To so opravila, ki imajo eno ali več podopravil z enakimi statusi.

   - opravilo ima eno ali več podopravil, ki niso načrtovani
  Nobeno od podopravil na tej nalogi nima opredeljenega datuma izvedbe - so nenačrtovana. Podopravilo je lahko eno ali pa jih je lahko več.

   - opravilo ima eno ali več podopravil, ki so v delu
  Opravilo ima eno ali več podopravil in vsa so v delu. Vsa podopravila imajo vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek. 

  Vsa podopravila so zaključena - opravilo ima eno ali več podopravil, ki so zaključena
  Ta ikona nam sporoča, da so vsa podopravila te naloge zaključena - izpolnjeni sta obe polji tako Začetek izvajanja kot tudi Zaključek - kar navadno pomeni, da lahko tudi opravilo zaključimo - in to je vedno dobra novica.

   - opravilo ima eno ali več podopravil, ki so zamujena
  No, to pa ni dobra novica. Vsa podopravila tako označenega opravila imajo bodisi zamujen začetek ali pa rok izvedbe. Ali drugače povedano - vsa podopravila imajo v polju Načrtovan začetek oziroma v polju Rok za dokončanje čas v preteklosti.

   - opravilo ima eno ali več podopravil, ki so načrtovana
  Vsa podopravila tako označenega opravila imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje. Naloge so načrtovane za prihodnost.

  Pa nadaljujmo z opravili, ki imajo podopravila različnih statusov. 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo nenačrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje) in vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov).  

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo nenačrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek) in vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo nenačrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek) in vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zamujeno in vsaj eno opravilo nenačrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) in vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo v delu
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje) in vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo v delu
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek) in vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek). 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zamujeno in vsaj eno podopravilo v delu
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) in vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje) in vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek).

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zamujeno in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) in vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek).

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo zamujeno in vsaj eno podopravilo načrtovano
  Opravilo s to statusno ikono ima vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) in vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje). 

   

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo v delu 
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) 

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) 
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)
  - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti:
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)    
  - opravilo ima vsaj eno podopravilo v delu, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).  
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)  
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti
  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)  
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu in vsaj eno podopravilo zaključeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti
  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
   - opravilo ima vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo v delu, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo načrtovano, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)

   - opravilo ima vsaj eno podopravilo nenačrtovano, vsaj eno podopravilo v delu, vsaj eno podopravilo zaključeno in vsaj eno podopravilo zamujeno
  Opravilo s to statusno ikono mora imeti

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel) 

   - opravilo ima vsaj po eno podopravilo v vsakem statusu 

  Opravilo s to statusno ikono mora imeti

  • vsaj eno ali več podopravil, ki niso načrtovana (opravila nimajo vpisanih časovnih parametrov)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so načrtovana (imajo vpisani polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so v delu (vpisano polje Začetek izvajanja ne pa tudi Zaključek).
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zaključena (imajo izpolnjena polja Začetek izvajanja in Zaključek)
  • vsaj eno ali več podopravil, ki so zamujena (polji Načrtovan začetek in Načrtovan zaključek oziroma polje Rok za dokončanje imajo opredeljeni čas, ki je že pretekel)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti