Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Številčne serije

  670
  Opis

  Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije

  Številčne serije oziroma sekvence se znotraj aplikacije InMaster ne nanašajo samo na listine pač pa na vse forme, ki zahtevajo šifro kot unikatno informacijo/polje. To preprosto pomeni, da vsakič ko vpišemo podatek in ta zahteva vpis unikatnega polja (navadno gre za id ali šifro podatka) lahko le tega izpustimo in nam bo aplikacija sama »vpisala« novo šifro. Sosledje šifer določimo v nastavitvah.

  Za listine so številčne serije nekoliko bolj definirane, saj jih do neke mere regulira zakonodajo. Za razliko od navadnih sekvenc, se sekvence za listine lahko določajo za vsako poslovno leto posebej.

  Za primer številčne serije, ki ni vezana na listine lahko vzamemo recimo artikle.

  V primeru, da v polje »Id artikla« ne vpišimo ničesar aplikacija vzame naslednjo številko oziroma šifro, ki še ni bila uporabljena. Kako naj bo ta šifra sestavljena pa lahko nastavimo na Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije - Sequenca za nove artikle. Vsak podatek, ki zahteva unikatno šifro in jo v primeru, da je ne vpišemo sami, doda aplikacija, ima svojo sekvenco že dodano v ta spisek.

  Opis – nam pove za kateri podatek znotraj aplikacije je šifra narejena. Opisa ne popravljamo! Služi za to, da iz spiska vseh številčnih serij najdemo pravega.

  Predpona – vsak podatek ima lahko pred zaporedno številko, znake, ki nam že na prvi pogled povedo, za katero šifro gre. Vsi vpisani znaki, se bodo pri kreiranih šifrah pojavili pred številkami. Predpona v šifri ni obvezna.
  Primer: Predpona A- bo v kreiranih šifrah šifrah izgledala tako A-1, A-2, A-3, ...

  Zapona – vsaki šifri lahko, podobno kot pri predponi, dodamo določene zanke tudi na koncu šifre. Vsi vpisani znaki se bodo pojavili po zaporedni številki. Zapona v šifri ni obvezna.
  Primer: Zapona -art bo v kreiranih šifrah izgledala takole 1-art, 2-art, 3-art, … 

  Šifra lahko vsebuje tako predpono in zapono hkrati, lahko pa ne vsebuje nobene od njih. Vsebovati pa mora številke

  Začetek – gre za začetek številčne serije. V kolikor bomo vpisali na tem mestu številko 1 bo dodajalo artikle od številke 1 naprej (1,2,3, ...), če vpišemo 1000 pa od številke 1000 (1000, 1001, 1002, …). Aplikacija vsakemu elementu podeli svojo številko in tudi če element izbrišemo bo še vedno ta šifra veljala za uporabljeno.

  Konec – konec številčne serije je maksimalna številka, ki jo bo aplikacija še zapisala v šifro. Navadno se v to polje vpiše številko kot je 999999, ki jo navadno nikoli ne dosežemo.

  Datum začetka / Datum zaključka – ti polji sta pomembni le pri listinah, saj z njimi omejimo številčno serijo na eno leto.

  Povečaj za – v to polje vpišemo za koliko naj se poveča zadnja dodeljena šifra. Navadno sem vpišemo številko 1 in števila v šifri si bodo sledila po vrsti. Lahko pa seveda šifro povečujemo za poljubno vrednost.

  Zadnja številka – v to polje aplikacija sama vpiše trenutno zadnjo uporabljeno številko šifre.

  Datum uporabe – aplikacija tu izpiše datum, ko je bila kreirana zadnja šifra elementa.

  V kolikor gre za številčno serijo listin, pod osnovnimi nastavitvami sledijo nastavitve za vsako obdobje posebej. Da lahko nastavimo obdobja izberemo kvalifikator »Obdobja«, ki nam odpre možnost izbire nastavitev po poslovnih letih. Edina razlika od nastavitev običajnih številčnih serij je v tem, da tu izbiramo tudi obdobje - poslovno leto.

  Kvalifikatorji

  Zaključena – v kolikor označimo ta kvalifikator te številčne serije ne bo mogoče uporabljati – ko bomo kreirali nov element, kjer se uporablja ta številčna serija nas bo aplikacija opozorila, da je številčna serija zaključena. S tem tudi preprečimo, da bi se šifre avtomatično dodajale na elemente in na nek način prisilimo uporabnike, da šifre vpisujejo ročno.
  Pozor – te funkcije za številčne serije listine ne uporabljamo!

  Uporabljamo padding – v kolikor smo izbrali ta kvalifikator, nam bo aplikacija zaporedno številko zapisala s petimi znaki.
  Primer – v kolikor je zaporedna številka elementa 5, nam aplikacija ob uporabi tega kvalifikatorja namesto 5 zaporedno številko izpiše 00005.

  Obdobja – v kolikor želimo nastaviti vsako obdobje posebej, označimo ta kvalifikator. Na strani se nam odpre urejevalnik številskih serij po poslovnih letih.

  Uporabniška serijska številka – ta kvalifikator pa nam malce spremeni funkcionalnost številčnih serij, saj z njegovo uporabo te postanejo uporabniške serijske številke. Same nastavitve so enake kot pri številčnih serijah, le da se te številke dodajajo artiklom, kot serijska številka artikla. Uporabniška serijska številka se, kot že samo ime pove, veže na nek poslovni stik, ki od nas kupuje določene artikle. Tem artiklom se ob prodaji doda, poleg naše tudi uporabniška serijska številka.

  Se dnevno resetira – številčna serija se navadno »resetira« ob koncu leta. Na tem mestu pa lahko to omejimo na en dan. Pozor - pokoncu dneva je potrebno spremeniti šifro.

  Se mesečno resetira – številčna serija se navadno »resetira« ob koncu leta. Na tem mestu pa lahko to omejimo na en mesec. Pozor - ob koncu meseca je potrebno spremeniti šifro.  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Uporabniške serijske številke


  V podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, a jim njihove končne izdelke tržijo zunanji, s pogodbo vezani poslovni partnerji, lahko za vsakega izmed njih pripravimo svoj set serijskih številk s katerimi označimo vsak artikel, ki ga tej pogodbeni stranki izdelamo. S tem si zagotovimo sledljivost artiklov, hkrati pa že na prvi pogled vidimo koliko in katere izdelke je prodal prodal posamezni poslovni partner.

  Kaj potrebujemo za kreiranje uporabniških serijskih številk?

  1. Številčna serija

  Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije

  Naredimo novo številčno serijo, kjer določimo kako naj se izdelki za ta poslovni stik označujemo. V kolikor želimo, da se vsako leto začne z novo serijo označimo kvalifikator »Obdobja« in izpolnjujemo polja, ki so namenjena trenutnemu poslovnemu letu. V naprej si lahko pripravimo tudi ostala poslovna leta. V kolikor nas obdobja ne zanimajo izpolnjujemo samo osnovna polja, kvalifikatorja »Obdobja« pa ne označujemo.
  Označevanje polj se prav nič ne razlikuje od drugih številčnih serij.
  Glej Številčne serije

  2. Poslovni stik

  Partnerji => Poslovni stiki

  Potrebujemo poslovni stik, ki mu tako pripravljena številčna serija pripada. Poslovni stik potrebuje izpolnjena vsa polja, ki zagotavljajo normalno poslovanje s podjetjem. Razlika je le v tem, da moramo na ta poslovni stik nekako povezati zgoraj pripravljeno številčno serijo. To naredimo z lastnostjo.

  Na desni strani, s pomočjo ikone za dodajanje lastnosti Dodaj lastnost, poslovnemu stiku dodamo lastnost z imenom »Številska serija« in id številko 2007. aplikacija nam bo dodala prazno polje v katerega, s pomočjo izbirnika dodamo zgoraj narejeno številčno serijo.
  Tako smo poskrbeli, da ima poslovni stik svojo številčno serijo. Aplikaciji pa je potrebno povedati katerim artiklom naj to serijsko številko doda.

  3. Artikli

  Trgovina => Artikli

  Artikli morajo biti označeni s tremi dodatnimi kvalifikatorji.

  • Ne knjiži brez serijske št.
  • Kreiraj serijske št.
  • Kreiraj uporabniško serijsko št.

  Tako smo označili katerim prodanim artiklom bodo dodeljene uporabniške serijske številke, če le te za poslovni stik, ki mu izdajamo listino, obstajajo.

   

  Vaša cena: 0,00 €