Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Poslovna leta

  664
  Opis

  Nastavitve => Splošni šifranti => Poslovna leta

  Poslovna leta imajo nase vezane določene funkcionalnosti računovodstva in /ali knjigovodstva, zato so v aplikaciji dodane že avtomatično. 

  • Knjiženje listin - mora biti vedno v izbranem poslovnem letu
  • Potrjevanje na FURS - mora biti vključeno v kolikor gotovinska plačila posredujemo na FURS.
  • Kontni plan - le ta je vedno vezan na poslovno leto - ga pa lahko na poslovnih letih prenašamo v naslednje leto.
  • Prenos zaloge - ob koncu leta in po narejeni inventuri se zaloga z ukazom na poslovnih letih prenese v novo leto.
  • Preračun glavne knjige - na formi poslovnega leta lahko sprožimo tudi preračun glavne knjige za to poslovno leto.
  • Zaključek poslovnega leta se vedno naredi z ukazom na posameznem poslovnem letu.
  • Temeljnice za zaključek poslovnega leta se prav tako pripravijo z ukazom na posameznem poslovnem letu.
  • Forma poslovnih let pa vsebuje tudi izvoz datoteke za davčni nadzor.

  Vse nastavitve se navadno naredijo ob začetku leta. Navadno jih naredi računovodja/ knjigovodja podjetja, ali pa administrator aplikacije.

  Dodatni ukazi 

  • Preračunaj glavno knjigo - ukaz za dano poslovno leto pregleda vse knjižbe na vseh listinah in preračuna postavke glede na postavljena pravila knjiženja.
  • Napolni začetno stanje zaloge iz preteklega obdobja - po izvedeni inventuri s tem gumbom prenesemo zalogo iz prejšnjega poslovnega leta v to. V kolikor vodimo zalogo znotraj aplikacije je prenos nujen za normalno poslovanje v novem poslovnem letu.
  • Pripravi temeljnico za zaključek poslovnega leta - ukazni gumb nam pripravi temeljnico s katero računovodsko zaključimo poslovno leto.
  • Zaključi poslovno leto - ko smo prenesli zalogo, sknjižili zadnjo temeljnic je čas, da zaključimo poslovno leto - to naredimo s klikom na ta gumb.
  • Prenesi kontni plan v naslednje poslovno leto - kontni plan je prav tako vezan na poslovno leto - gumb nam omogoča prenos obstoječega na novo poslovno leto - s tem prenesemo tudi vse "uporabniške" pod-konte, ki smo jih skozi leta nastavili.
  • Izvozi datoteke za davčni nadzor - Davčni nadzor nas kot podjetnike slej ko prej doleti, na tem mestu izvozimo podatke poslovnega leta v prilagojeni obliki.

  Kvalifikatorji

  • Obdobje zaključeno - ko z ukaznim gumbom "Zaključi poslovno leto", le tega zaključimo, se samodejno označi ta kvalifikator.
  • Obdobje odprto - informativni kvalifikator, ki nam sporoča, da je obdobje možno uporabljati za delo.
  • Vodeno drugje - v kolikor zalogo in računovodstvo vodimo z drugim programom označimo ta kvalifikator. To nam omogoča, da knjižimo račune brez ustvarjanja temeljnic in da knjižimo tudi listine izven davčnega obdobja. Omogoča nam tudi uporabo zaloge bres prenašanja med poslovnimi leti.
  • Potrjevanje na FURS - s tem označimo vse aplikacije, ki imajo vklopljeno potrjevanje gotovinskih računov na FURS -seveda mora biti aplikacija rej ustrezno pripravljena.
  • Kontni plan prenešen - ko kontni plan prenesemo v naslednje leto (z ukaznim gumbom) se kvalifikator samodejno označi.
  • Intrastat - v kolikor bomo izdajali interstat poročila, označimo ta kvalifikator.
  • Zaloga prenešena - pri vodenju zaloge le-to po inventuri "prenesemo" v novo poslovno leto in sicer z ukaznim gumbom "Napolni začetno stanje zaloge iz preteklega obdobja". Ko to naredim, se kvalifikator samodejno označi.
  • Zaloga prenešena v prihodnje pos. leto - ko na novem poslovnem letu z ukazom "Napolni začetno stanje zaloge iz preteklega obdobja" prenesemo zalogo, se staro poslovno leto samodejno označi s tem kvalifikatorjem.
  • Temeljnica za zaključek knjižena - ob koncu leta z ukaznim gumbom "Pripravi temeljnico za zaključek poslovnega leta" naredimo temeljnico. Ko to temeljnico sknjižimo se kvalifikator samodejno označi.
  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti