Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Promet artiklov

  654
  Opis

  Poročila => Poročila artiklov => Promet artiklov

  Poročilo Promet artiklov nam izpiše ves promet artiklov v izbranem obdobju glede na poslovne stike. Kot promet se seveda razume tako prodaja kot tudi nabava artiklov. S tem poročilom lahko naredimo tudi pregled primerjave prometa po poslovnih letih.
  Izvoz pa se malce prilagaja glede na izbrane parametre.

  Pa pobližje poglejmo možnosti izvoza in pričakovane rezultate.

  Primerjava s predhodnimi poslovnimi leti – v kolikor želimo pogledati primerjavo prometa med leti na tem mestu izberemo število let za primerjavo. Možnost nadaljnje izbire je odvisna od tega, ali želimo primerjavo med leti ali ne.

  V kolikor želimo primerjavo med leti, nam aplikacija ponudi polje za izbiro obdobja.
  Obdobje – na tem mestu izberemo poslovno leto, ki bo služilo kot prvo leto za primerjavo.

  Primer – če izberemo recimo prikaz dveh let in za obdobje izberemo poslovno leto 2016, nam bo aplikacija prikazala primerjavo prodaje za leta 2016, 2015 in 2014.


  V kolikor želimo primerjavo med leti, nam aplikacija tudi avtomatično označi kvalifikator Skupaj po PS-ih, ki nam prodajo in nabavo združi po poslovnih stikih.

  V kolikor ne želimo primerjave med leti pa nam aplikacija polja za datumi
  Datum od - Datum do – izberemo datuma med katerima nas zanima promet artiklov.

  Kvalifikatorji – artikle imamo lahko označene z določenimi kvalifikatorji. Če bi želeli prikaz prometa samo za artikle z določenimi kvalifikatorji, le-te na tem mestu označimo.

  Lastnosti – artikle imamo lahko označene z določenimi lastnostmi. Če bi želeli prikaz prometa samo za artikle z določenimi lastnostmi, le-te na tem mestu izberemo oziroma označimo.

  Tip – na voljo imamo izvoz tako rodaje kot nabave artiklov. Lahko pa izvozimo samo prodajo oziroma samo nabavo za izbrano obdobje oziroma za primerjavo med izbranimi leti.

  Skupaj po PS-ih – v kolikor smo izbrali primerjavo med leti, je ta kvalifikator že označen.

  • V kolikor je kvalifikator označen nam aplikacija sešteje vse prodaje oz. nabave istega artikla na enem poslovnem stiku.
  • V kolikor kvalifikatorja ne označimo, nam aplikacija izvozi datume, vrste in številke listine s katerimi je bil vsak artikel v izbranem obdobju prodan oziroma nabavljen.

  Skupaj po LOT artiklih – v kolikor pri našem delu uporabljamo lot artikle (serije artiklov), lahko izvozimo vsako serijo artikla posebej lahko pa jih združimo na en – nosilni artikel.

  Preostane nam da izberemo tip izpisa in kliknemo na gumb »Izpiši promet artiklov«.

  Izvozna datoteka

  Polja izvožene datoteke se seveda prilagajajo glede na izbrane parametre – na tem mestu pa bomo pogledali vsa.

  Šifra art. – gre za šifro artikla, za katerega velja ta vrstica izvoza.

  Ime art. – v tem stolpcu najdemo ime oziroma naziv artikla.

  Nosilni art. – v kolikor imamo lot oziroma serijske artikle na tem mestu izpiše nosilni artikel lot artikla.

  Št. blag. list. – številka blagovne listine (dobavnice ali prevzemnice) s katero je bil artikel prodan oziroma kupljen.

  Datum blag. list. – datum blagovne listine (dobavnice ali prevzemnice) s katero je bil artikel prodan oziroma kupljen.

  Št. fin. list. – številka finančne listine (prodajni ali nabavni računi) s katero je bil artikel prodan oziroma kupljen.

  Tip fin. list. – v aplikaciji InMaster imamo kar nekaj različnih tipov listin kot so prodajni računi, maloprodajni računi, veleprodajni računi... Na tem mestu imamo oznako za katero izmed listin gre.

  • Oznaka R - Knjiženi prodajni računi
  • Oznaka U - Knjiženi prodajni avansni računi
  • Oznaka Q - Knjiženi prodajni zbirni računi
  • Oznaka M - Knjiženi maloprodajni računi
  • Oznaka K - Knjiženi računi ambulantne prodaje
  • Oznaka V - Knjiženi veleprodajni računi
  • Oznaka W - Knjiženi WEB računi
  • Oznaka D - Knjiženi prodajni dobropisi
  • Oznaka O - Knjižene oddajnice
  • Oznaka A - Knjiženi nabavni računi
  • Oznaka I - Knjiženi nabavni avansni računi
  • Oznaka Z - Knjižene prevzemnice
  • Oznaka B - Knjiženi nabavni dobropisi
  Datum fin. list. - datum finančne listine (prodajni ali nabavni računi) s katero je bil artikel prodan oziroma kupljen.

  Id PS – identifikacijska številka poslovnega stika znotraj baze, ki mu je bil artikel v vrstici prodan.

  Šifra PS – Šifra poslovnega stika, ki mu je bil artikel v vrstici prodan.

  Naziv PS – naziv poslovnega stika, ki mu je bil artikel v vrstici prodan.

  Tip – tu se izpiše ali gre pri tem artiklu za prodajo ali nabavo.

  Količina – izpiše se količina prodanega artikla te vrstice.

  Znesek – skupni neto znesek artikla/artiklov te vrstice.

  Stolpci tip, količina in znesek se pri primerjavi po letih prikažejo pri vsakem izvoženem letu.

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti