Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: 2 do 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Splošni šifranti

  653
  Opis

  Nastavitve => Splošni šifranti

  Splošni šifrati so namejeni vsem izbirikom, ki se v aplikaciji pojavljajo na več različnih koncih in jih lahko smiselno dopolnjujemo skozi uporabo aplikacije.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Lastnosti

  Najbolj enostavno je, da za opis vzamemo kar realen primer, ko stranka pri-telefonari do nas, da bi nujno rada označila svoje stranke – ene kot skupina Super 1A in druge v skupino Super 1B tretje pa bi dala v skupino Niso tako super.
  Da se izognemo popravljanju ali dodajanju kvalifikatorjev (kar ima svoje prednosti in slabosti – a o tem drugič) se vržemo v lastnosti, ki jih najdemo pod Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti.

  Dodamo lastnost

  Dodamo novo in začnemo vpisovati:

  Ime - to bo ime lastnosti, ki jo bo stranka dodala v formo. Na našem primeru naj bo Skupina PS.

  Tip lastnosti – za naše potrebe naj bo to Mali šifranti – nekakšen spisek vseh opcij te lastnosti, ki ga lahko stranka tudi sama kasneje dopolnjuje.

  • Tekstovna lastnost – uporabnik lahko vanjo vpisuje poljubno besedilo, znake in številke. Pozor – v kolikor pustimo uporabnika tako široko možnost vpisa je potrebno vedeti, da bo filtriranje po tej lastnosti praktično nemogoče.
  • Številčna lastnost – uporabnik lahko v to polje vpisuje samo številke lastnosti. Že format sam mu ponudi 0,00 vpis. Filtriranje po tej lastnosti v spiskih je malce manj praktično, ker so vpisi zelo različni.
  • Potrditveno polje (checkbox) – uporabnik lahko to polje potrdi s kljukico, ali pa ga ne označi. Po tem polju je filtriranje mogoče.
  • Spletna povezava – lastnost se prikazuje kot povezava na stran, ki smo ji vpisali. Pozor: potrebno je vpisati celoten naslov http://www.stran.si.
  • Povezava na drugo tabelo – vsak podatek lahko v aplikaciji s tem načinom povežemo na drug podatek. Na tak način bosta oba podatka imela na sebi isto lastnost.
   Povežemo Kontakte na Poslovne stike. Primarna tabela so Kontakti, zato lahko lastnost vidimo in dodajamo le na kontaktu. Na tem koncu jo lahko tudi urejamo. Ko pa kontakt enkrat povežemo s poslovnim stikom, lahko preko povezave z enim kliko pridemo nanj. Na samem poslovnem stiku pa tudi vidimo povezavo na izbran kontakt, ne moremo pa te lastnosti urejati oziroma brisati.
  • HTML oblikovan tekst – v določenih primerih potrebujemo na podatku oblikovano besedilo. Ta tip nam odpre okno s HTML urejevalnikom.
  • Slika – ta lastnost omogoči dodajanje slike.
  • Mali šifrant – je najkoristnejši tip lastnosti. Lastnost namreč povežemo na nek šifrant, kamor vpišemo poljubno število vrednosti, ki jih nato uporabnik izbira s pomočjo izbirnega okna na sami lastnosti. Mali šifrant poskrbi, da so opisi prilagojeni, a vedno enaki in zato je podatek po tej lastnosti lažje filtrirati.
   V primeru, da smo stranki že naredili drugačen tip lastnosti, pa se izkaže potreba po filtriranju in po poenotenju vpisov, pa lahko tip lastnosti spremenimo v Mali šifrant – aplikacija bo iz že vpisanih vrednosti kreirala nov mali šifrant in ga povezala na lastnost. Na ta način se vpisane vrednosti ne bodo izgubile.
  • Datum in čas – ta tip lastnosti nam že sam pove, da bo na podatek dodal želen datum in čas.
  • *Tekst s prevodom – besedilo, ki se prevaja »avtomatično«
  • Povezava z drugo tabelo s prevodom – omogoča povezavo na podatek iz druge tabele, ki je v drugem jeziku (artikli, spletne strani...)
  • *Polje z geslom – vpis gesla, s katerim se lahko prijavljamo v različne zadeve.
  • *Trajanje v urah – vpišemo trajanje v formatu hh:mm:ss
  • Več vrstično tekstovno polje - polje pri tej lastnosti je večje (opisno - textarea) in vanj lahko vpišemo več vrstic.
  • *Intervalno polje – s to lastnostjo lahko določimo nek interval – imamo možnost vnosa številke in izbire poljubne časovne enote (minuta, ura, dan, mesec, leto)
  • Celoštevilčna lastnost – za razliko od »navadne« številčne lastnosti lahko v to lastnost vpišemo samo cela števila – brez decimalk.
  • *HTML oblikovan tekst s prevodom – odpre se nam urejevalnik, ki pa ima na voljo tudi vse prevode, ki jih ima posamezna aplikacija vklopljene.
  • *Več vrstno tekstovno polje s prevodom – polje, ki se avtomatično prevaja.

  * vsa polja označena z zvezdico so uporabna le v primeru, ko jih programsko vključimo v specifično poslovanje firme, ki je nosilec aplikaciji.


  Tabela – izberemo tabelo - formo, na kateri naj se ta lastnost prikazuje.
  V kolikor smo izbrani opcijo »Povezava na drugo tabelo«, se nam odpre še ena opcija Tabela na, kjer izberemo na katero tabelo naj bo prva izbrana tabela povezana.

  Privzeta vrednost – na tem mestu lahko vpišemo vrednost, ki jo bo lastnost imel, če vanjo ne vpišemo ničesar. V primeru, ko izberemo tip »mali šifranti« pa lahko privzeto vrednost izberemo iz v naprej pripravljenega šifranta.

  Dodatni ukazi

  Dodaj lastnost vsem elementom v tabeli, ki jo še nimajo
  V kolikor smo lastnost naredili naknadno, jo lahko s tem gumbom dodamo na vse, že obstoječe, vpise.

  Kvalifikatorji

  • Last. ne sme biti prazna
  • Samo ena last. na element – če označimo ta kvalifikator lahko lastnost na en podatek dodamo le enkrat.
  • Samo ena last. na povezavo dveh elementov – v kolikor smo za tip izbrali »Povezavo na drugo tabelo«, lahko ob izberi tega kvalifikatorja dodamo samo eno tako lastnost – se pravi, da je ta element lahko povezan le z enim elementom iz druge tabele.
  • Last. se ne prikazuje v spisku lastnosti – lastnost s tem kvalifikatorjem umaknemo iz spiska lastnosti, med katerimi lahko uporabnik izbira.
  • Last. se elementu doda in se je ne da izbrisati - ta kvalifikator se uporablja samo v kombinaciji s kvalifikatorjem »Last. se samodejno doda ob kreiranju«. Lastnost se vedno doda na formo avtomatično, ne da pa se jo izbrisati. Lahko izbrišemo njeno vrednost, ne pa tudi lastnost samo.
  • Last. se samodejno doda ob kreiranju – v kolikor želimo, da se ta lastnost vedno doda avtomatično ob kreiranju novega podatka, označimo ta kvalifikator.
  • Povezava last. se ne prikazuje na desni strani povezanega elementa – v kolikor smo za tip izbrali »Povezavo na drugo tabelo« se podatek iz prve tabele prikazuje na drugi tabeli in obratno. Če pa izberemo ta kvalifikator se lastnost prikazuje samo na prvi tabeli – na povezanem podatku pa ne.
  • Lastnost je javna - lastnost se prikazuje tudi na spletno stran neprijavljenim uporabnikom, če se jo tja seveda vključi - za uporabo potrebno neko predhodno programersko delo.
  • Last., ki se povezuje na drugo lastnost - včasih želimo da se prikažejo relacije med podatki. Za primer vzemimo brat-sestra in sestra-brat. Če ti dve lastnosti označimo s tem kvalifikatorjem in ju s pomočjo polja "povezava na" povežemo ena na drugo, se bo od dodajanju ene od teh lastnosti avtomatično dodala druga z nasprotno vrednostjo. Se pravi, da se ob povezavi sestre na brata avtomatično naredi tudi lastnost s povezavo brata na sestro.
  • Last. se prikazuje kot tekst - v kolikor smo izpolnili neko lastnost in želimo, da se vrednosti na tej lastnosti več ne popravljajo, jo označimo s tem kvalifikatorjem. Vrednosti te lastnosti se ne bo dalo več brisati.
  • Lastnost za na formo - lastnost, označena s tem kvalifikatorjem, se ne bo prikazovala v izbirniku med ostalimi lastnosti, se bo pa prikazovala v sami formi, če jo seveda tja prej vključijo programerji.
  • Sistemska lastnost - sistemska lastnost je tiste vrste, ki se je ne dotikamo, saj služi takemu ali drugačnemu namenu v aplikaciji. Za vsako izmed sistemskih lastnosti stoji zgodba... :)
  • Izprazni pri kopiranju – v kolikor podatek kopiramo, se vrednost te lastnosti ne prenese, če je označen ta kvalifikator.
  • Ob dodajanju dodaj povezane - s pomočjo lastnosti »Lastnost za dodajanje«, ki je mimogrede povedano - sistemska, se na eno od lastnosti poveže še eno ali več drugih lastnosti. S tem smo si zagotovili, da se na element, kamor dodamo vrhnjo lastnost, generirajo tudi vse ostale lastnosti, ki smo jih povezali na vrhnjo. Se pravi, če označimo ta kvalifikator in imamo na lastnost povezane druge lastnosti, se bo cela skupina dodala na element, kamor dodamo vrhnjo lastnost.
  Vaša cena: 0,00 €

  Prodajna področja

  Nastavitve => Splošni šifranti => Prodajna področja

  Kaj so prodajna področja?

  Prodajna področja so znotraj podjetja dogovorjena področja, po katerih lahko razdelimo poslovne stike in s tem tudi naše komercialiste, ki so zadolženi zanje. Prodajna področja so lahko tesno povezana z geografskimi regijami, ali pa s tem nimajo nič skupnega - vse pa je odvisno od delovanja podjetja. Na področja, ki jih določimo nato vežemo naše poslovne stike in s tem dobimo nov parameter za analitiko prodaje.

  Ko se odločimo na katera prodajna področja bomo razdelili naše delovanje jih dodamo.

  Kako dodamo novo prodajno področje?

  Nastavitve => Splošni šifranti => Prodajna področja

  Z gumbom za dodajanje novega podatka se nam odpre prazen obrazec.

  Naziv področja - vpišemo naziv področja za katerega smo se dogovorili.

  Država - iz izbirnika izberemo državo, kjer se področje nahaja. 

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Države

  Nastavitve => Splošni šifranti => Države

  Šifrant držav se le redko spreminja, saj države, kjub burnim svetovnim dogodkom, ne nastajajo vsak dan. Če pa že, za dopolnitev šifranta poskrbi administrator aplikacije.

  Vseeno pa je nekaj delovanja aplikacije vezano tudi na države, zato si pobližje oglejmo čemu so namenja polja in kvalifikatorji držav.

  Ime države – slovensko ime države.

  Kratica države – iso kratica države.

  Valuta – izbrana uradna valuta države.

  Omrežna št. - omrežna klicna številka je zgolj informativne narave.

  Sortiranje v izbirniku - v to polje vpišemo številko za sortiranje v izbirniku držav, ki jih ima na voljo naš kupec v spletni trgovini. Višja kot je številka - višje na seznamu bo država.

  Kvalifikatorji

  Ti pa poskrbijo kar za nekaj pomembnih funkcionalnosti v aplikaciji.

  Članica Evropske unije – v kolikor je država označena kot članica EU bo ob izbiri države na poslovnem stiku avtomatično označil kvalifikator »EU«. V kolikor država ni označena s tem kvalifikatorjem (in hkrati ne pripada državi v katerem ima naše podjetje sedež), vse poslovne stike te države označi s kvalifikatorjem »Tujina«.

  Ta kvalifikator pa se veže tudi na določena računovodska poročila, za katere je pomembno, ali se država nahaja na območju EU ali ne.

  Članica Commonwealth – kvalifikator je zgolj informativne narave.

  Mednarodna kratica pred pošto – kvalifikator, ki nam sporoča, da imajo v državi navado pred poštno številko dodati iso oznako kode, je zgoj informativne narave.

  Dovoli več imen pošt za isto poštno številko – v Sloveniji ima vsaka pošta svojo številko zato smo, da bi preprečili napake, onemogočili, da se lahko poštna številka ponavlja. Vendar pa ni povsod tako. Veliko držav ima namreč enako poštno številko za več krajev skupaj – z oznako tega kvalifikatorja aplikaciji povemo, da se poštna številka za to državo sme ponoviti.

  Decimalno ločilo je pika – navadno vpisujemo zneske tako, da se zapiše število s piko za tisočicami in z vejico pred decimalkami. 
  Primer: € 1.100,50
  Pozor - aplikacija ne glede na vse nastavitve zapis 1.51 vedno smatra kot 1,50 – zamenjava se naredi po tretji decimalki.

  V kolikor smo vajeni uporabljati piko (.) namesto vejice, pa si lahko na državi, kjer ima sedež naše podjetje, nastavimo tudi to. Ko označimo ta kvalifikator, nam bo aplikacija zapis € 1.10 lepo spremenila v € 1,10.

  Pošiljanje omogočeno - v kolikor imamo spletno trgovino in želimo pošiljati tudi v izbrano državo, označimo ta kvalifikator. Tako se bo ta država prikazala v izbriniku držav, ki jih aplikacija ponudi stranki v spletni trgovini ob oddaji naročila.

  Podružnica - * intrastat poročilo

  Lastnosti 

  Način dostave - na vsaki državi lahko določimo, katere vrste dostave lahko za to državo kupci v spletni trgovini izberejo. Lastnosti lahko dodamo več, vrednosti pa izberemo iz spiska "Načini dostave".

  Način plačila - na vsaki državi lahko določimo, katere vrste plačila lahko za to državo kupci v spletni trgovini izberejo. Lastnosti lahko dodamo več, vrednosti pa izberemo iz spiska "Načini plačila" .

  Vaša cena: 0,00 €

  Načini dostave

  Načini dostave se v aplikaciji InMaster vežejo na tiste vrste dostave, ki jih imamo na voljo v spletni trgovini in na listih, kjer je način dostave potreben oziroma zaželen.

  Nastavitve => Splošni šifranti => Načini dostave

  V spletni trgovini imamo lahko na voljo več načinov dostave. 

  Najbolj klasični načini dostave so v aplikaciji že navedeni in za prikaz v spletni trgovini potrebujejo le označbo kvalifikatorja. Za druge pa si od blizu poglejmo, kako jih dodamo.

  Način dostave - v to polje izpišemo naziv načina dostave. Ta naziv se prikazuje znotraj aplikacije na povezanih formah in v spisku.

  Nazivi za prikaz v spletni trgovini (sl, en, hr, ...)  - kot že vemo aplikacija InMaster omogoča večjezičnost - na tem mestu vpišemo prevode, ki so bodo videli v spletni trgovini. Vpisati pa je potrebno tudi osnovni/matični jezik.

  Zaporedna številka - v to polje vpišemo številko, ki služi sortiranju na strani. V kolikor imamo vklopljenih za prikaz v spletni trgovini več načinov dostave s to številko poskrbimo, da se ta način dostave pojavi na želenem mestu. Manjša ko je številka, višje se nahaja izpis.

  Class/oblika polja - gre za naziv oblikovanja - vsak način dostave je lahko v spletni trgovini videti drugače. Navadno za to poskrbi oblikovalec spletne trgovine.

  Storitev - če želimo, da se stroški načina dostave obračunavajo, ga moramo povezati z ustrezno storitvijo, ki ji dodamo želeno (neto) ceno.

  Brezplačno nad - našim kupcem lahko omogočimo možnost, da jim dostave nad tu vpisanim zneskom nakupa ne zaračunamo.

  Načini plačila in načini dostave so v spletni trgovini neločljivo povezani. Včasih kombinacija plačila in dostave ni mogoča recimo - plačilo ob prevzemu v trgovini in PTT dostava...

  Da bi kupcu pravilno omogočili izbiro, mu s pomočjo seznama Vklop kombinacij plačilo/dostava na vsakem načinu dostave označimo kateri načini plačila so za ta način dostave možni. Izberemo lahko tudi med tem, da so določene kombinacije možne v mpc spletni trgovini, niso pa možne v vpc spletni trgovini oziroma trgovini, kamor se prijavljajo vaši b2b kupci. Nekatere kombinacije so že označene. V kolikor nek način plačila ni označen s kvalifikatorjema za prikaz v spletni trgovini, povezave ni mogoče vklopiti/spreminjati.

  Pozor v kolikor ne želimo, da se določeni tipi oziroma načini dostave kažejo v vseh državah, moramo na vsaki državi posebej določiti katere načine dostave dovoljujemo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na vklop nastavitve, ki tak prikaz omogoča - med splošnimi nastavitvami poiščemo in označimo nastavitev Filter dostave in plačila na državo. Kako določimo različne načine dostave na državi pa si poglejte v navodilih za izpolnjevanje forme Države.

   

  Kvalifikatorji

  Prikaži MPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način dostave prikazal v spletni trgovini za katero kupci ne potrebujejo prijave.

  Prikaži VPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način dostave pojavil v "zaprti" trgovini, kamor imajo dostop naši vpc/b2b kupci.

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Poštne številke / kraji

  Nastavitve => Splošni šifranti => Poštne številke

  Poštne številke so v aplikaciji v večini vezane na poslovne stike in kontaktne osebe. Prikazujejo in menjajo pa se lahko tudi na nekaterih listinah. Vse poštne številke so v aplikaciji InMaster zbrane v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Poštne številke.

  Kako dodati poštno številko?

  Kot vsak podatek tudi tega dodamo z ikono, ki je namenjena dodajanju vsebin . Opazili pa boste, da je že v osnovi dodano kar nekaj pošt - gre za vse slovenske poštne številke.

  Priporočilo -  pri dodajanju poštnih številk je potrebna pazljivost in doslednost,  drugače se rado zgodi, da se poštne številke podvajajo in nastane zmeda. Ravno zato je morda najboljše, da v podjetju za dodajanje pošt skrbi ena oseba in da se držimo določenega sistema. 

  Poštna številka - poštne številke se po svetu razlikujejo in marsikje gredo tako daleč, da sploh ne gre več samo za številke, pač pa tudi črke. V vsakem primeru pa v to polje vpišemo poštno kodo. 
  Priporočam, da se držite vpisa iso oznaka države-poštna številka. (Npr.; SI-1000, DE-10117...).

  Pri nas se poštne številke ne smejo podvajati, in zato nam aplikacija istega vpisa v to polje ne pusti.

  V nekih državah pa se poštna številka lahko podvaja - se pravi, da ima eno poštno številko/kodo več krajev. Da aplikaciji dopovemo, da ne gre za našo napako, ampak ima ta država dovoljeno večje število krajev na eno poštno številko, to označimo na državah in sicer označimo kvalifikator "Dovoli več imen pošt za isto poštno številko".  Nastavitve => Splošni šifranti => Države

  Kraj - vpišemo kraj, ki velja za to poštno številko.

  Država - Iz izbirnikov držav izberemo državo, kjer se kraj nahaja. 

  Pozor - v kolikor izpolnjujemo poštne številke za države, kjer ima lahko en kraj več različnih poštnih številk (Nemčija, Rusija, ...), potem morate na formi te države to opcijo omogočiti. Kako to naredite si lahko preberete na povezavi Države.

  Takoj, ko podatek shranimo, ga lahko izberemo v vseh izbirnikih za pošto, ki jih najdemo v aplikaciji. 

  Vaša cena: 0,00 €

  Jeziki

  Nastavitve => Splošni šifranti => Jeziki

  V aplikaciji so že v osnovi dodani vsi jeziki - preostane nam samo to, da jih ustrezno označimo.

  Polja v šifranti jezikov

  ISO oznaka jezika - je mednarodna kratica za izbran jezik.

  Angleško ime jezika - angleški naziv za izbran jezik.

  Francosko ime jezika - francoski naziv za izbran jezik.

  Jezik omogočen na spletni strani - ob označbi te opcije nam aplikacija za vse vsebine, ki bi se lahko pojavile na spletni strani, pripravi možnost prevoda. Pri spletnih straneh doda nove zavihke, ob besedah pa ikono za prevode, ki odpira pojavna okna s polji za vse izbrane jezike. Ob izbiri te opcije je takoj možen dostop do vsebine v tem jeziku tudi na spletni strani. 

  Jezik omogočen na DWM straneh - aplikacijo InMaster je mogoče prevesti v različne jezike. Ko je aplikacija prevedena lahko vsak uporabnik posebej določi, v katerem izmed jezikov bo aplikacijo uporabljal - izbira pa lahko med jeziki označenimi s tem kvalifikatorjem.*

  *Aplikacijo je možno prevesti v vse jezike, a je trenutno prevedena le v angleščino.

  Povezava za preusmeritev - v to polje vpišemo naslov, kamor obiskovalca spletne strani usmeri, v kolikor pride iz države, ki uporablja ta jezik (IP) in/ali ima v nastavitvah svojega brskalnika izbran ta jezik kot privzeti. Poleg tega vpisa moramo imeti označen tudi kvalifikator "Preusmeri na vpisano povezavo" in opcijo "Jezik omogočen na spletni strani". Stran, kamor nas ob uporabi tega jezika preusmeri, mora biti napisana s polnim naslovom - http://...

   

  Kvalifikatorji

  • Preusmeri na privzeti jezik - s tem kvalifikatorjem označen jezik, obiskovalce spletne strani iz držav, ki uporabljajo ta jezik (IP) oziroma vse, ki imajo v nastavitvah brskalnika izbran ta jezik, preusmeri na privzeti jezik strani. Označena mora biti tudi opcija "Jezik omogočen na spletni strani". Privzet jezik se nastavi sistemsko - za spremembo se obrnite na administratorja. 
  • Preusmeri na vpisano povezavo - v kolikor imamo izbran ta kvalifikator, obiskovalce spletne strani iz držav, ki uporabljajo ta jezik (IP) oziroma vse, ki imajo v nastavitvah brskalnika izbran ta jezik preusmeri na povezavo, ki smo jo vpisali v polje "Povezava za preusmeritev". Označeno mora biti tudi polje "Jezik omogočen na spletni strani".
  • Omogoči prevajanje vsebin - ta kvalifikator navadno označimo v času urejanja tega jezika, saj nam omogoči dodajanje prevodov, ne prikazuje pa prevedenega na spletu. Ko je vsa vsebina urejena in prevedena, ta kvalifikator izklopimo in označimo polje "Jezik omogočen na spletni strani".

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Mesečna obdobja

  Nastavitve => Splošni šifranti => Mesečna obdobja

  Šifrant mesečnih obdobji za vsako leto sproti uvozi administrator aplikacije. V bistvu gre za opredelitev mesecev za obračun delovnega časa – opredeliti je potrebno število delovnih ur, praznikov in rednih delovnih ur, ki jih dopušča vsak posamezni mesec leta.

  Vaša cena: 0,00 €

  Skladišča ali lokacije

  Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča

  Skladišča oziroma lokacije v aplikaciji InMaster se lahko nanašajo na čisto fizična skladišča, ki jih lahko imamo več, na različnih koncih in v različne namene. Lahko pa gre tudi za samo lokacijo znotraj istega skladišča, saj si tako, predvsem v velikih prostorih, malce olajšamo iskanje posameznega artikla. Tako so naša skladišča lahko fizični objekti na različnih lokacija, prostori na eni sami lokaciji, različne police v enem prostoru ali pa celo avtomobili naših trgovskih potnikov. Gre lahko tudi povsem za »navidezno skladišče«, ki nam omogoča sledenje artiklov, ki smo jih vzeli ali pa dali na komisijo. V primeru, da imamo izdelke na komisiji in jih imamo »komisijskem skladišču«, lahko aplikacija naredi odjavo izdelkov, glede na našo prodajo le teh v določene obdobju. Odjavo naredimo s pomočjo ukaznega gumba na formi »Poslovni stiki«.

  Ko artikle prodajamo vedno izberemo skladišče iz katerega ga bomo prodali. Skladišče lahko izberemo za vsak artikel posebej na vrsticah listin. V kolikor artikla v tistem skladišču nimamo na zalogi, aplikacija prodaje ne bo dovolila. Lahko pa skladišča med seboj povežemo. V kolikor gre zgolj za »navidezna« skladišča, ki so nam v pomoč zaradi samega pregleda (kot so police ali sobe v skladišču), jih med seboj povežemo in tako dobimo zalogo vseh povezanih skladišč na enem mestu. Aplikacija nas bo sicer opozorila, da v osnovnem skladišču tega izdelka nimamo na zalogi in nas vprašala, če želimo vzeti artikel iz drugega skladišča. Če izbiro potrdimo, bo aplikacija sama vzela artikel iz skladišča, ga dala na osnovno skladišče z medskladiščnico in ga nato »prodala« iz osnovnega skladišča. Vedno pa se najprej porabi zaloga, ki jo imamo v osnovnem skladišču.

  Pa poglejmo kako opremiti skladišča, da bo aplikacija delovala najbolj optimalno.

  Seznam skladišč najdemo med splošnimi šifranti (Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča). Nekaj jih bomo našli že v seznamu, ni pa nujno da jih uporabljamo, saj si svoj sistem lahko »zgradimo« popolnoma drugače.

  Osnovno skladišče – kot že samo ime pove je to skladišče namenjeno vsemu. Na to skladišče se vežejo vsa ostala skladišča.

  Trgovina 1 – še eno skladišče, kamor lahko dajemo artikle in je povezano osnovno skladišče.

  Komisija – v kolikor dobimo artikle na komisijo od našega poslovnega partnerja, lahko uporabljamo to skladišče. Povežemo ga s poslovnim partnerjem in s pomočjo tega lahko kreiramo odjave prodanih artiklov in nabavne račune. Skladišče je povezano tudi na osnovno skladišče tako, da se zaloga lahko porablja iz obeh.

  Dano na komisijo – artikle lahko damo na komisijo tudi našim poslovnim partnerjem. Da ne izgubimo sledi za njimi (artikli seveda ostanejo naši dokler jih partner ne proda) jih damo v posebna skladišča. Na skladišče povežemo partnerja in tako imamo vedno pregled nad tem, katere izdelke imamo pri njem. Teh skladišč je seveda lahko toliko kot imamo partnerjev.

  Nevidna skladišča

  Seveda ne gre za neka nadnaravna skladišča, in so še kako vidna, a le na spiskih skladišč. Tako imenujemo skladišča, v katera se artikli začasno ali za stalno namestijo. Skupna značilnost vseh skladišč je ta, da artikli v njih niso več na zalogi.

  Prodano / pri stranki – za vsak artikel, ki smo ga kadarkoli imeli v aplikaciji obstaja sled. Ko artikel prodamo ga seveda izdamo iz našega skladišča – a ker sled mora obstajati, ga odložimo v navidezno skladišče, kjer se zbirajo vsi prodani / oddani artikli.

  Uničeno – prav tako kot za prodane artikle, velja tudi za artikle, ki so v proizvodnem procesu uničeni. Ostanejo zapisi, da smo artikel imeli, pa tudi da smo ga, zaradi tega ali onega razloga, uničili.

  Vrnjeno dobavitelju / reklamacija – evidenco se vodi tudi za reklamirane artikle.

  Na servisu – za artikle na servisnem skladišču pa je zgodba nekoliko drugačna. Ker artikel dobimo v naše skladišče samo za to, da na njem izvedemo servis, je seveda pravilno, da tak artikel tudi zabeležimo. Prevzamemo ga v skladišče »na servisu«, ki artikla ne prišteje med našo zalogo, je pa še vedno zabeleženo, da se nahaja pri nas.

  Porabljeno za proizvodnjo – med samo proizvodnjo – med tem, ko naš proizvod dejansko delamo, obstaja obdobje, ko so surovine za naš izdelek v bistvu še vedno samostojni artikli, ampak jih zato, ker so že v proizvodnem procesu rezervirani, ni več mogoče uporabiti drugje. V to navidezno skladišče se artikli prerazporedijo, ko jih dodamo na delovni nalog in ga »sprostimo«.

   

  Pa poglejmo polja in njihov pomen.

  • Id lokacije – je zaporedna številka, ki jo aplikacija določi sama in je ne vpišemo. To številko potrebujemo takrat, ko naštevamo skladišča, ki sodijo med povezane.
  • Šifra lokacije - koda lokacije, ki nam omogoča hitrejše iskanje
  • Ime lokacije – vpišemo naziv lokacije oziroma skladišča.
  • Pozicija - polje se pojavi samo na premičnih lokacijah - takih ki so označene s kvalifikatorjem "Premično skladišče"*. Izberemo pa lokacijo, kjer se premično skladišče nahaja. Pri delu s čitalcem, se to polje prilagaja glede na lokacijo, kjer se premično skladišče trenutno nahaja.
  • Stopnja pregleda - v kolikor pred prenosom artiklov v to skladišče naš proizvodnji proces zahteva določeno kontrolo, na tem polju določimo katero stopnjo pregleda mora artikel doseči, da ga lahko premestimo v to skladišče.
  • Dodatne informacije – to polje je namenjeno dodatnim pojasnilom in informacijam povezanim s to lokacijo.
  • Povezane lokacije – na tem mestu naštejemo id-je lokacij, ki so povezane na to lokacijo. Id-je skladišč, ki jih želimo povezati s skladiščem na katerem se nahajamo, ločimo z vejico.
  • Zemljepisna širina in Zemljepisna dolžina - polji sta namenjeni zemljepisnemu pozicioniranju skladišča v kolikor gre za dislocirano skladišče oziroma skladišče kot dejanski objekt.
  • Prejeto – komisija od - z izbirnikom na koncu polja izberemo poslovni stik, katerega artikle bomo dajali v to skladišče.
  • Dano na komisijo - z izbirnikom na koncu polja izberemo poslovni stik, ki mu bodo oddajali artikle v komisijo, ter to beležili na tej lokaciji.
  • Slika lokacije - na tem mestu lahko dodamo fotografijo skladišča
  * na listinah se v vrstici vedno napolni skladišče, ki ga imamo v »Mojih nastavitvah« izbranega pod »Privzeta lokacija«. Ta nastavitev je seveda vezana na uporabnika.

  Kvalifikatorji

  • Ni vidno – če označimo ta kvalifikator, lokacije ne bo mogoče izbrati na listinah.
  • Servis – v kolikor gre za lokacijo, kamor »odlagamo« artikle, ki so nam jih prinesli na servis, označimo ta kvalifikator. Gre za začasno skladišče, kjer imamo dejansko pri sebi določene artikle, a so ti v lasti drugih oseb – pri nas so le na popravilu.
  • Komisija – v kolikor gre za skladišče, kamor bomo »shranjevali« artikle, ki smo jih prejeli na komisijo od našega poslovnega stika, označimo ta kvalifikator.
  • Dano na komisijo – ta kvalifikator označimo, če gre za skladišče, kjer bomo shranjevali artikle, ki smo jih dali na komisijo našemu poslovnemu partnerju.
  • Lokacija proizvodnje - Lokacija se nahaja v proizvodnji - samo te lokacije se lahko uporabljajo na delovnih nalogih.
  • Lokacija DN -  gre za navidezno lokacijo za vse artikle, ki so trenutno rezervirani v procesu proizvodnje.
  • Ni za proizvodnjo - s te lokacije nikoli ne jemljemo artiklov za proizvodnjo.
  • *Premično skladišče - gre za premične lokacije (vozičke, vsebnike...), ki imajo to lastnost, da se lokacijsko navadno vežejo na druge lokacije. Ko označimo ta kvalifikator, se pojavi novo polje "Pozicija", ki  se spreminja glede na trenutno lokacijo premičnega skladišča.
  • Samo en artikel - na tako označeni lokaciji se lahko naenkrat nahaja smo en artikel (ena vrsta artikla) - količina ni pomembna.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Valute


  Nastavitve => Splošni šifranti => Valute

  Aplikacija InMaster je pripravljena na poslovanje v katerikoli državi, kar seveda pomeni, da morajo biti tudi valute v aplikaciji in na izdanih listinah v valuti, ki je značilna za tisto državo.
  Najpogostejše valute so že v osnovi dodane v šifrant. Če pa želimo dodati novo pa je potrebno pravilno izpolniti nekaj polj. 

  Id valute – sem se vpiše mednarodno identifikacijsko kodo valute določen po iso standardih.
  Primer – koda za € je 978

  Okrajšava valute - tri-črkovna iso okrajšava za valuto.
  Primer – za € je koda EUR

  Ime valute – vpišemo poimenovanje valute.

  Oznaka valute – Vpišemo oznako valute.
  Primer za € ali €

  Število izpisanih decimalk – število decimalk, ki se izpisuje na skupnih zneskih listin.

  Št. decimalk za zaokroževanje v maloprodaji – število decimalk, na katero se zaokroži skupni znesek lisitne.

  Št. decimalk za računanje znotraj aplikacije – znotraj aplikacije operacije navadno zaradi natančnejših izračunov potekajo na več decimalkah – tu pa določimo smiselno dolžino.


  Kvalifikatorji

  Valuta vključena – označen kvalifikator pomeni, da to valuto prikažemo med izbiro kjerkoli v aplikaciji je potrebno valuto izbrati.

  Privzeta GK – privzeta valuta za računovodstvo je označena s tem kvalifikatorjem. Navadno jo označi že administrator aplikacije.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Lastnosti artiklov

  Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov

  Lastnosti artiklov lahko dodamo v aplikacijo na dva načina - prvi, hitrejši, je kar na samih kategorijah artiklov, drugi, ki ima možnost več možnosti opredelitve teh lastnosti, pa se nahaja med malimi šifranti. Na tem mestu lahko tudi vpišemo vse vrednosti lastnosti, ki jih tisti, ki vnaša lastnosti na artikle lahko izbere.

  Glej tudi Lastnosti in filtri in Artikli - Dodaj lastnosti

  Nekaj lastnosti je dodanih že v osnovi, ostale pa vedno določimo glede na artikle v naši spletni trgovini. 

  Kaj so lastnosti artiklov?

  Lastnosti artiklov so tiste informacije o artiklih po katerih se le-ti razlikujejo med seboj. Lastnosti se seveda določajo glede na ponudbo artiklov, zato so za vsako aplikacijo specifične in se jih določi po potrebi. Lastnosti se vežejo na določeno kategorija (npr: pralni stroji imajo drugačne lastnosti kot igrače), a to ne pomeni, da se ne more ista lastnost pojavljati v več kategorijah (lastnost BARVA je vedno enaka ne glede na to, ali gre za pomivalne stroje ali pa za nogavice). Za razliko od lastnosti, ki so vedno enake za eno kategorijo, pa so vrednosti teh lastnosti različne.

  Lastnosti artiklov oziroma njihove vrednosti so tudi temelj filtriranja v spletni trgovini. Glede na vpisane vrednosti kupec izmed vseh artiklov s pomočjo filtriranja zlahka najde tistega, ki mu najbolj ustreza.

  Glej tudi: Artikli in Lastnosti in filtri

  Kako dodamo oziroma kako uredimo že obstoječo lastnost artikla?

  Dodaj lastnost artiklovTako kot smo že vajeni, se nov podatek doda z ikono za dodajanje pa naj bo to na spiskih ali pa na sami formi za urejanje lastnosti artiklov.

   

  Tip lastnosti - Najprej izberemo tip lastnosti, ki bo določal kakšne vrednosti vpisujemo v to polje - na voljo imamo:

  • Opisna lastnost (lastnost bo vsebovala tako besede kot številke ter posebne znake)
  • Številčna lastnost (lastnost bo vsebovala zgolj številke)
  • Lastnost, ki vsebuje mere (ŠxVxG) v mm (lastnost z možnostjo vpisa dimenzij)

  Naziv - v to polje vpišemo naziv/ime lastnosti, ki se bo pojavljala tako znotraj aplikacije (na artiklih in na kategorijah), kot tudi v spletni trgovini kot filter ali v seznamu lastnosti artikla. Poleg polja je ikona Prevodi, ki odpre pojavno okno v katerem lahko naziv lastnosti prevedemo v kolikor imamo večjezično spletno trgovino.

  Vrednosti lastnosti artikla

  Lastnost ima lahko veliko vrednosti in če želimo jih lahko do določene mere urejamo tudi na tej formi, a vrednost dobi smisel le, če smo jo izbrali oziroma dodali v lastnost na vsaj enem izmed naših artiklov.

  Na lastnosti se nanašata tudi dva kvalifikatorja

  • Prikaži vse vpisane vrednosti - označen kvalifikator vam bo pod naslov Vrednosti lastnosti artikla prikazal vse vrednosti te lastnosti, ki so bile vpisane na artikle v aplikaciji. Vsako vrednost, tudi če je bila vpisana večkrat, bo izpisalo samo enkrat. 
  • Vrednosti lahko izbiramo samo iz šifranta - oseb, ki urejajo artikle je lahko v podjetju več in vsaka od njih ima svoj način zapisovanja vrednosti, kar pa ni najbolje za funkcijo filtriranja po spletni trgovini. Da bi se temu izognili, lahko označimo ta kvalifikator in vse možne vrednosti vpišemo s pomočjo gumba "Dodaj novo vrednost lastnosti". Odprlo se nam bo pojavno okno, kamor bomo v polje "Vrednost" vpisali želeno. Na samem artiklu bo oseba, ki bo izpolnjevala vrednosti lastnosti,  lahko vpisala samo tu določene vrednosti. Takoj ko bo začela vpisovati v polje vrednost, se bo pojavil že filtriran izbirnik vrednosti, ki so na voljo. Oseba, ki lahko vpisuje nove vrednosti na lastnosti, mora imeti posebne pravice (na tabelo 151).

   Oba kvalifikatorja prikažeta spisek vseh vrednosti, ki jih na tem mestu lahko tudi izbrišemo oziroma uredimo.

  Izbrišemo jih, kot je že v navadi, z ikono Izbriši na koncu vsake vrstice. Vendar pa na tem mestu izbris ne pomeni vedno dejanskega izbrisa - vrednost lahko tudi zamenjamo.

  Ko kliknemo na ikono za izbris se bo odprlo pojavno okno, kjer se bo izpisalo na koliko artiklih je vrednost, ki jo želimo izbrisati ali spremeniti. Na voljo imamo tri načine spremembe:

  • Izbriši lastnost na artiklu/-ih - iz vseh artiklov, ki vsebujejo to vrednost lastnosti bo ta ukaz izbrisala lastnost.
  • Izbriši vrednost lastnosti na artiklu/-ih - na vseh artiklih, ki vsebujejo to lastnost bo lastnost sicer pustilo, izbrisalo pa bo izbrano vrednost.
  • Zamenjaj vrednost z drugo vrednostjo te lastnosti - če izberemo to opcijo, nam aplikacija ponudi spisek vseh vrednosti, ki so že vpisane na tej lastnosti. Ko izberemo želeno vrednost, se le ta popravi na vseh artiklih, ki so imeli vpisano staro /prejšnjo vrednost.

  Kvalifikatorji lastnosti

  Poleg zgornjih dveh kvalifikatorjev so na voljo še:

  • Lastnost je posebna - kot posebne so označene lastnosti, ki so navadno že v osnovi dodane v aplikacijo.
  • Lastnost se kreira avtomatično - tudi lastnosti označene s tem kvalifikatorjem so že v osnovi dodane v aplikacijo. Značilnost tako označenih lastnosti pa je v tem, da svoje vrednosti ne jemljejo iz vpisanih vrednosti, tako kot ostale lastnosti, pač pa iz izpolnjeni polj na sami formi artikla. Gre za  lastnosti:
   • CENA - vsebuje vrednosti končnih cen artiklov (mpc) v SIT
   • CENAEUR - vsebuje vrednosti končnih cen artiklov (mpc) v €
   • KATEGORIJA - vsebuje vrednosti vseh kategorij, ki so vključeni v artikle (vrednosti so aplikacijske id -sid - številke kategorij)
   • ZNAMKA - vsebuje imena vseh proizvajalcev, ki so vključeni na artikle
  Vrednosti se napolnijo same glede na to katere proizvajalce oziroma kategorije smo vključili na artikle oziroma kakšne končne cene smo vpisali. Tako označene lastnosti pa potrebujemo predvem za filtriranje v spletni strgovini.

  • Celoštevilčno zaokroževanje - za številčne lastnosti (tip lastnosti) lahko s tem kvalifikatorjem določimo, da se lahko vpisujejo le številke brez decimalnih številk. Ne glede na to, koliko decimalk napišemo, nam bo ob oznaki tega kvalifikatorja aplikacija vrednost spremenila v celo število - preprosto bo izbrisala decimalno vejico in vse številke za njo.
  • Zaokroževanje na dve decimalni mesti -  za številčne lastnosti (tip lastnosti) lahko s tem kvalifikatorjem določimo, da se vse vpisane številke spremenijo v format 0,00 - številko z dvemi decimalnimi mesti. Števila z več decimalnimi mesti aplikacija zaokroži (nad 50 navzgor, pod 49 navzdol).
  • Lastnosti ne indeksiramo za iskanje - po lastnosti označeni s tem kvalifikatorjem ne bo možno iskaje v spletni trgovini.
  • Lastnost se ne kopira med artikli - na artiklih imamo znotraj aplikacije možnost, da se vse lastnosti z vrednostmi kopiraj iz enega artikla na drugega s preprosim klikom na gumb. Če lastnost označimo s tem kvalifikatorjem pa se ta lastnost ne bo kopirala.
  • Prikaži vse vpisane vrednosti - označen kvalifikator vam bo pod naslov Vrednosti lastnosti artikla prikazal vse vrednosti te lastnosti, ki so bile vpisane na artikle v aplikaciji. Vsako vrednost, tudi če je bila vpisana večkrat, bo izpisalo samo enkrat. 
  • Lastnosti ne prikaži v spletni trgovini - ne glede na to, da smo lastnost označeno s tem kvalifikatorjem dodali na artikle, le-te v spletni trgovini med lastnostmi artikla ne bo videti - pe vedno pa bo delovalo filtriranje po njej, če bomo to nastavili na kategorijah.
  • Lastnost se lahko večkrat doda na isti artikel - da se lastnosti na artiklih ne podvajajo "po nesreči" moramo posebej označiti ta kvalifikator, da to omogočimo.
  • Vrednosti lahko izbiramo samo iz šifranta - s označbo tega kvalifikatorja aplikaciji povemo, da se lahko vrednosti vpisujemo SAMO na sami lastnosti artikla s pomočjo ukaznega gumba "Dodaj novo vrednost lastnosti". Na artiklu vpis vrednosti tako označeni lastnosti NI mogoč tudi z dodatnimi pravicami.
  • Naziv lastnosti se doda v indeks za iskanje - naziv /ime lastnosti se z oznako tega kvalifikatorja doda v niz za iskanje po spletni trgovini.

   

   

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Načini plačila

  Načini plačila se v aplikaciji InMaster vežejo na tiste vrste plačila, ki jih imamo na voljo v spletni trgovini.

  *Pozor - tipi plačila, ki se vežejo na listine in s tem tudi na pravila knjiženja v knjigovodskem delu, se ne vežejo na te načine plačila. Tipe plačila za listine in knjigovodstvo najdemo na Nastavitve => Nastavitve listin => Tipi plačila listine.

  Nastavitve => Splošni šifranti => Načini plačila

  V spletni trgovini imamo lahko na voljo več načinov plačil. Nekatera so enostavna in za njih ne potrebujemo posebnih nastavitev ali posebne kode, druga pa so malce bolj komplicirana in zahtevajo programsko delo, ki poveže trgovino s specifičnim načinom plačila (kreditne kartice, paypal, moneta...).

  Najbolj klasični načini plačila so v aplikaciji že navedeni in za prikaz v spletni trgovini potrebujejo le označbo kvalifikatorja. Za druge pa si od blizu poglejmo polja.

  Način plačila - v to polje izpišemo naziv načina plačila. Ta naziv se prikazuje znotraj aplikacije na povezanih formah in v spisku.

  Nazivi za prikaz v spletni trgovini (sl, en, hr, ...)  -
  kot že vemo aplikacija InMaster omogoča večjezičnost - na tem mestu vpišemo prevode, ki so bodo videli v spletni trgovini. Vpisati pa je potrebno tudi osnovni/matični jezik.

  Zaporedna št. prikaza - v to polje vpišemo številko, ki služi sortiranju na strani. V kolikor imamo vklopljenih za prikaz v spletni trgovini več načinov plačila s to številko poskrbimo, da se ta način plačila pojavi na želenem mestu. Manjša ko je številka, višje se nahaja izpis.

  Class/oblika polja - gre za naziv oblikovanja - vsak način plačila je lahko v spletni trgovini videti drugače. Navadno za to poskrbi oblikovalec spletne trgovine.

  Storitev - če želimo, da se stroški načina plačila obračunavajo, ga moramo povezati z ustrezno storitvijo, ki ji dodamo želeno ceno.

  Brezplačno nad - nekateri načini plačila s seboj povlečejo določene stroške, ki jih lahko vključimo v košarico kot stroški plačila - na tem mestu pa določimo nad katerim zneskom se ta strošek stranki več ne obračuna.

  Načini plačila in načini dostave so v spletni trgovini neločljivo povezani. Včasih kombinacija plačila in dostave ni mogoča recimo - plačilo ob prevzemu v trgovini in PTT dostava...

  Da bi kupcu pravilno omogočili izbiro ji s pomočjo seznama Vklop kombinacij plačilo/dostava na vsakem načinu plačila označimo katere dostave so za ta način plačila možne. Izberemo lahko tudi med tem, da so določene kombinacije možne v mpc spletni trgovini, niso pa možne v vpc spletni trgovini oziroma trgovini, kamor se prijavljajo vaši b2b kupci. Nekatere kombinacije so že označene. V kolikor nek način dostave ni označen s kvalifikatorjema za prikaz v spletni trgovini, povezave ni mogoče vklopiti/spreminjati.

  Pozor v kolikor ne želimo, da se določeni tipi oziroma načini plačila kažejo v vseh državah, moramo na vsaki državi posebej določiti katere načine plačila dovoljujemo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na vklop nastavitve, ki tak prikaz omogoča - med splošnimi nastavitvami poiščemo in označimo nastavitev Filter dostave in plačila na državo. Kako določimo različne načine plačila na državi pa si poglejte v navodilih za izpolnjevanje forme Države.

  Kvalifikatorji

  Prikaži MPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način plačila prikazal v spletni trgovini za katero kupci ne potrebujejo prijave.

  Prikaži VPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način plačila pojavil v "zaprti" trgovini, kamor imajo dostop naši vpc/b2b kupci.

    

  Vaša cena: 0,00 €

  Statusi listine

  Nastavitve => Splošni šifranti =>  Statusi listine

  Statusi listine se v aplikaciji InMaster uporabljajo zgolj na listinah, ki se kreirajo ob oddaji naročila v spletni trgovini, saj služijo obveščanju strank o statusu naročila in omogočajo omejitve preklica naročila.

  V šifrant vpišemo želene informacije za kupca. Le ta pa jih vidi v spletni trgovini kot »Status naročila«. Do te strani dostopa preko kopije naročila, ki ga prejme kot potrdilo na svoj elektronski naslov – in sicer s povezavo »Status naročila«.

  Ker se iz spletne trgovine kreirajo le dve vrsti listin, se lahko statuse dodajamo le na dve listini:

  • Spletna naročila;
   • za kupce, ki niso prijavljeni v spletno trgovino
  • Veleprodajni predračuni;
   • za vse kupce, ki so se registrirali v naši trgovini in so vanjo ob oddaji naročila tudi prijavljeni
   • za vse b2b partnerje, ki jih sami dodamo v bazo in jim omogočimo dostop do naše b2b trgovine in s tem do določenih popustov, vezanih na stranko.

  Kot smo že vajeni se nov status doda z ikono za dodajanje podatka.

  Pri statusih je potrebno izpolniti le eno polje in to se prikazuje kot »Status naročila«.

  Šifra statusa – se napolni avtomatično kot zaporedna številka podatka.

  Naziv statusa za listine – v to polje pa vpišemo karkoli želimo sporočiti stranki.

  Vsako naročilo lahko stranka tudi prekliče. Da pa ne bi prišlo do preklica po tem, ko smo naročilo že poslali, pa s pomočjo kvalifikatorja določimo ob katerem statusu do preklica še lahko pride.

  • Lahko odda - kvalifikator je namenjen uporabnikom b2b trgovine. Oni si naročila lahko tudi shranijo in jih oddajo, če ima status, ki ga ima trenutno njihovo naročilo, označen ta kvalifikator.
  • Lahko briše - kvalifikator je namenjen uporabnikom b2b trgovine. Naročila, ki so označena s tem statusom in s tem kvalifikatorjem lahko kupci tudi brišejo.
  • Lahko prekliče - kvalifikator je namenjen vsem vrstam naročila in če je označen pomeni, da lahko vsak kupec svoje naročilo izbriše, če ima status, ki ima označen ta kvalifikator.

   

  Vaša cena: 0,00 €

  Garancije

  Nastavitve => Splošni šifranti => Garancije

  Pri garanciji gre za dobo v kateri našim kupcem omogočamo uveljavitev garancije za posamezen izdelek. Da garancij ves čas ne vpisujemo na roke, imamo za to ustrezen šifrant.

  Šifrant garancij se veže na trgovinski del aplikacije InMaster. Vrednost (čas trajanja) garancij tako vežemo na artikle in storitve, ob uporabi InMaster spletne trgovine pa se ti zapisi prikazujejo na vsakem artiklu v spletni trgovini.

  Kar nekaj vrednosti garancij je že v osnovi dodanih v aplikacijo, v kolikor pa želimo dodati novo, pa to naredimo tako kot smo že vajeni - z gumbom za dodajanje novega podatka.

  Id garancije – se doda avtomatično, kot nova zaporedna številka podatka.

  Izpis – to polje je tisto, ki vsebuje vrednost, ki se izpisuje tako znotraj aplikacije, ko to garancijo izberemo, kot tudi v spletni trgovini – torej gre za opis, ki ga vidijo tudi naši kupci, zato ga je moč tudi prevesti.

  Trajanje garancije

  Ker v sam opis za garancije lahko vpišemo karkoli, je potrebno dolžino garancije definirati v letih, mesecih in dnevih trajanja. Gre za seštevek teh enot, s katerimi dobimo želeno dolžino.

  Primer:

  • če bi bila garancija dolga 12 mesecev
   • Let: 1
   • Mesecev: 0
   • Dni: 0;
  • če bi bila garancija dolga 16 mesecev
   • Let: 1
   • Mesecev: 4
   • Dni: 0;
  • če bi bila garancija dolga 500 dni
   • Let: 1
   • Mesecev: 4
   • Dni: 13.
  Vaša cena: 0,00 €

  Enote

  Nastavitve => Splošni šifranti => Enote

  Merske enote se tako kot v realnem svetu tudi pri nas nanašajo na merjenje količin iste vrste. Ker so enote standardizirane jih tudi pri nas najdemo kot enega izmed splošnih šifrantov.

  V aplikaciji InMaster imamo že nekaj osnovnih enot in njihovih pretvorb. Enote, ki so uporabljene pri artiklih, storitvah in na vrsticah listine lahko najdemo v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Enote.

  Osnovni podatki enote


  Ime enote – vpišemo ime oziroma oznako enote, za katero želimo, da se izpisuje na formah in listinah.

  Opis enote – v to polje opišemo, kaj nam enota ponazarja. V kolikor gre za nestandardne enote, ki so pomembne za naš način poslovanja so ti opisi bolj pomembni, da jih razumejo tudi morebitni novi sodelavci.

  eSlog enota – v kolikor oddajamo listine preko UJP portala morajo biti enote v standardu, ki ga določa UJP portal. Na izbiro imamo vse enote, med katerimi lahko izberemo ustrezno.

  Pretvorbe

  Pretvorbe nam omogočajo avtomatično preračunavanje zalog v osnovno enoto »Enota mere – artikli«, ne glede na to v kateri enoti artikle prevzamemo.
  Za začetek je potrebno dodati vse enote v katerih artikel lahko prevzamemo. Če gre za dolžinske enote dodamo tako kilometre, kot metre, centimetre, milimetre... Nato te dolžinske enote med seboj povežemo.

  Na primer - na metru dodamo z gumbom »Dodaj pretvorbo enote« enoto centimeter in kot vrednost zapišemo 100 (100cm =1m); kilometer 0,001 (0,001km=1m)...

  Primer uporabnosti: Bala blaga
  Recimo, da v naši proizvodnji porabljamo blago v centimetrih, ker nam vsak narejen artikel vzame tekočih 35 cm bale. Da nam obračunavanje zalog ne dela težav na samem artiklu izberemo »Enota mere – centimeter«.
  Dobavitelji seveda ne razumejo našega načina dela, zato nam račun za balo blaga pošljejo seveda v metrih. In na tem mestu nam te pretvorbe še kako koristijo – v kolikor jih imamo definirane lahko mirno vpišemo na nabavni račun oziroma prevzemnico ceno in količino za metre, kot eno izberemo metre in aplikacija nam bo sama preračunala tako ceno kot tudi količino na osnovno enoto mere, ki je v našem primeru centimeter.

  Primer uporabe 2: Prevzem litrov, delo v gramih
  V podjetju uporabljamo olivno olje. Za potrebe proizvodnje ga tehtamo v gramih.
  Olivno olje nam dobavitelj pošilja v litrih - na dobaviteljevih listinah je količina izražena v litrih.

  Postopek za samodejne pretvorbe litrov v grame:
  Na artiklu (na nosilnem in na vseh lotih tega olivnega olja) določimo v polje "Enota mere:" vrednost gram.

  Enota-Mere-Gram

  Izmerimo maso 1l olivnega olja (908,5g)
  V šifrantu enot [nastavitve > splošni šifranti > enote] dodamo novo enoto z imenom "Liter (olivnega olja)", jo shranimo in dodamo zanjo novo pretvorbo v gram:

   Enota-Pretvorba

  S tema dvema nastavitvama smo v InMastru določili, da:
  - se bo za artikel olivnega olja uporabljala kot osnovna enota mere gram
  - se bo ob morebitnem prevzemu/oddaji olivnega olja, ki bo za EM imelo določeno "liter (olivnega olja)", izvedel preračun po formuli 1l = 908,5g

  Ob knjiženju prevzemnega dokumenta dobavitelja bi tako v vrstico listine vpisali količino z EM "liter (olivnega olja"), ob knjiženju pa se bo ta preračunala v grame.
  Če prevzamemo 10 (liter (olivnega olja) se na lokacijo poknjiži 9085 g.

  Kvalifikatorji

  • Sistemska enota – s tem kvalifikatorjem je označena enota, ki se je ne sme spreminjati. Gre navadno za osnovno enoto, ki se jo določi na osnovi aplikacije.
  • Celoštevilčna enota – tako označeno enoto imajo artikli, ki se jih v proizvodnji ne da porabljati v delih.
   Primer: Na paleto gre 10 naših izdelkov. V kolikor imamo nalog, ki predvideva proizvodnjo manjšo od 10 izdelkov, palete še vedno ne moramo porabiti manjši delež kot 1 – zato naj bi imela paleta enoto, ki je označena s tem kvalifikatorjem.
  Vaša cena: 0,00 €

  Nameni plačila

  Nastavitve => Splošni šifranti => Nameni plačila

  Zaradi enotnosti plačilnih transferjev se uporablja sistem kratic, ki nam pove kakšen je bil namen plačila. Te kratice se uporabljajo tudi za lažje procesiranje plačil in se jih v InMaster aplikaciji uporablja na nabavnih računih pri kreiranju plačilnih nalogov.

  Načini plačila so v naprej določeni in so že uvoženi v aplikacijo. Vse kar nam preostane, da na nabavnih računih izberemo želenega.

  Vaša cena: 0,00 €

  Mali šifranti

  Nastavitve => Splošni šifranti => Mali šifranti

  Mali šifranti so v bistvu izbirniki za določene lastnosti, ki jih dodajamo aplikaciji. Lastnosti in s tem tudi mali šifranti so prilagojeni uporabnikom aplikacije.

  En izmed tipov lastnosti (Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti) so tudi mali šifranti.
  Lastnosti, ki se vežejo na posamezne elemente so vedno specifične za vsako aplikacijo posebej in se prilagajajo uporabnikom aplikacije. Te lastnosti so lahko poljubno tekstovne – v njih preprosto vpišemo neko, nam pomembno, informacijo, številčne, datumske... in seveda mali šifranti – kamor že v naprej vpišemo vse možne različice vrednosti lastnosti in jo na samih elementih samo izberemo. Prednost malih šifrantov pred navadnimi teksti je v tem, da je filtriranje podatkov z enako lastnostjo precej enostavno in natančno, saj ne prihaja do napak v zapisih vrednosti.

  Za razliko od lastnosti, ki jih navadno nastavimo ob kreiranju in pripravljanju naše aplikacije, lahko male šifrante ves čas dopolnjujemo. Pa poglejmo kako.

  Navadno so mali šifranti že dodani, saj jih kreiramo istočasno z lastnostjo kateri pripadajo, zato sta prvi dve polji že izpolnjeni.

  Naziv – je poljubno ime šifranta, ki služi zgolj temu, da ga je v spiskih lažje najti.
  Lastnost – je polje, ki povezuje mali šifrant z ustrezno lastnostjo – lastnost se poveže tako, da v izbirniku s klikom izberemo pravo.

  Vrednosti šifranta

  Z gumbom »Dodaj novo vrednost« dodamo prazno vrstico, ki jo lahko izpolnimo.

  • Ikona na začetku vrstice nam omogoča, da vrstico in s tem izbiro premaknemo višje oziroma nižje po spisku.
  • Naslednja ikona nam omogoča dodajanje slik za določeno izbiro. Slike malih šifrantov se navadno kažejo v b2b verziji aplikacije.
  • Zaporedna številka šifranta se vpiše avtomatično in nam prikazuje zaporedje dodanih šifrantov.
  • Sledi polje kamor vpišemo dejansko šifro oziroma vrednost lastnosti, ki jo kasneje tudi izberemo kot vrednost na želenem elementu.

  Vrednosti v malem šifrantu ni omejeno, brišejo pa se z ikono za brisanje.

  Pozor – vrednosti, ki so bile že izbrane na elementih v aplikaciji ne brišite, ker se s tem izgubijo tudi na elementih, kjer smo te vrednosti izbrali!

  Vaša cena: 0,00 €

  Občine

  Nastavitve => Splošni šifranti => Občine

  Šifrant občin je namenjen le temu, da občin ni potrebno ves čas vpisovati na roke. Slovenske občine so že v osnovi dodane v aplikaciji, seveda pa jih lahko uporabljamo tudi za okraje oziroma druge geopolitične razdelitve drugih držav. Vpiše se le šifra in ime občine.

  Vaša cena: 0,00 €

  Regije

  Nastavitve => Splošni šifranti => Regije

  Šifrant regij je namenjen le temu, da jih ni potrebno ves čas vpisovati na roke. Slovenske regije so že v osnovi dodane v aplikaciji, seveda pa jih lahko uporabljamo tudi za okraje oziroma druge geopolitične razdelitve drugih držav. Vpiše se le ime regije in izbere državo kateri regija pripada.

  Vaša cena: 0,00 €

  Mape dokumentov

  Nastavitve => Splošni šifranti => Mape dokumentov

  Dokumente, ki jih lahko dodajamo na vsakem področju aplikacije InMaster, lahko tudi označimo z ustrezno mapo in s tem pripomoremo k lažjemu iskanju dokumentov - v spisku vseh dokumentov v stolpcu mapa sfiltriramo želeno mapo in tako pridemo do ustreznih dokumentov. 

  Tako kot je v InMastru v navadi, novo mapo dodamo z ikono za dodajanje, ki jo najdemo v desnem stolpcu spiska.


  Šifra - Mape si poleg imen lahko označimo tudi s šifro, ki se pojavlja poleg imena v spiskih za fitriranje dokumentov. V zapletenejših postavitvah dokumentnega sistema nam preglednost šifer omogoča lažje iskanje. Šifro lahko recimo nastavimo v več sklopih po 3 številke, kjer nam vsak sklop ponazarja svoje področje (prve tri številke glavno področje, naslednje tri podpodročje - drugi nivo, naslednje tri področja tretjega nivoja itd.).

  Ime mape - ni ga čez dobre besedne opise map, kjer že na prvi pogled vidimo, kaj se v njen nahaja.

  Nadrejena mapa - na tem mestu izberemo nadrejene mape, v kolikor smo postavili sistem, kjer se mape gnezdijo.

  Vaša cena: 0,00 €

  Stopnje pregleda lokacij

  Pri proizvodnem ali prodajnem postopku potrebujemo pred porabo / prodajo artikel pregledati in oceniti njegovo ustreznost. Glede na način dela in potreb naše panoge pa je odvisno kaj mora tak pregled vsebovati in kdaj mora biti izveden.

  Stopnje pregleda so namenjene določitvi tem stopnjam, varovalni mehanizem pa je, da te stopnje povežemo s skladišči, saj aplikacija ob premestitvi artikla iz ene na drugo lokacijo vedno preveri tudi, ali je pred tem premikom potrebno artikel na kakršenkoli način preveriti oziroma oceniti in ali je bil ta pregled opravljen.

  Izpolnimo naslednja polja:

  Naziv stopnje - nazivi so seveda ustrezni našim potrebam – pazimo le na to, da bodo jasni, saj se izpisujejo kot zahtevane stopnje pregleda na artiklih.

  Zahtevana stopnja pregleda – gre za številko, ki pove za katero stopnjo pregleda gre. Paziti je potrebno, da si sledijo po poti proizvodnega procesa.

  Vaša cena: 0,00 €

  Listbox šifranti

  Na tem mestu lahko spreminjamo samo Vrednost, kjer navadno popravimo zatipkane vnose.

  Polja morajo biti označena v tabelah z "search_field" => "searchInsert".

  Vaša cena: 0,00 €