Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Skupine uporabnikov

  649
  Opis

  Nastavitve => Skupine uporabnikov

  Nastavljanje in določanje pravic je zelo specifična naloga, ki je navadno zaupana skrbniku aplikacije, zato bomo na tem mestu pogledali samo pomen določenih skupin. 

  Vsak uporabnik aplikacije mora vedno imeti skupino pravic SPL Splošni šifranti.

  Ostalo pa je odvisno od dela, ki naj bi ga uporabnik opravljal v aplikaciji.

  Vsaka stran v aplikaciji ima svoje pravice. Pa za primer poglejmo poslovne stike.

  Da nekdo v aplikaciji lahko vidi stran s poslovni stiki ima lahko eno od dveh skupin pravic:

  • 002 Poslovni stik - v kolikor ima uporabnik to pravico, lahko poslovni stik doda. "Svoje" poslovne stike lahko tudi spreminja, ureja pa tudi briše. Tak uporabnik poslovnih stikov, ki jih ni dodal sam, ne vidi.
  • 002 Admin Poslovni stik -  v kolikor ima uporabnik to pravico pa lahko vidi, spreminja briše in ureja vse poslovne stike, ne glede na to kdo jih je dodal v aplikacijo.

  Taka pravila veljajo skozi vse pravice - če imajo pravice v imenu Admin, to pomeni, da imajo pravice dodajati vpis. Vidi, spreminja in briše pa lahko vse podatke znotraj izbranih tabel. V kolikor v imenu ni besedice admin, pa lahko podatek doda - vidi, spreminja in briše pa le svoje vpise.

  Vse pravice, ki se začnejo z SPL - pomenijo, da se set pravic nanaša na splošne nastavitve aplikacije. Katere splošne nastavitve pa nam pove ime, ki temu sledi.

  Izjema je SPL koledar, ki uporabniku da pravico, da vidi koledar in vsaj en tip opravil.

  Naslednji sklop skupin se začne z Uvozi/izvozi, ki uporabnikom omogočajo izvoze in uvoze podatkov iz in v aplikacijo. Tudi tu imamo dve stopnji in sicer lahko izvozimo/uvozimo samo svoje vpise (uvoz/izvoz lastnih...) ali pa vseh vpisov (uvoz/izvoz vseh...).

  Potem je sklop skupin, ki nam podeljujejo pravice do poročil - Poročila....

  Poročila se seveda vežejo tudi na to, kaj dejansko oseba lahko vidi v aplikaciji. Kljub temu, da ima dostop do poročil artiklov, to še e pomeni, da lahko vidi promet artiklov, če nima ustrezne pravice na listinah in artiklih.

  Če bližje pogledamo skupino, vidimo,  da so na začetku vsake skupine našteti/izbrani uporabniki, ki imajo to skupino pravic. Vse izbrane skupine lahko vidimo tudi na uporabnikih.

  Nekoliko nižje pa so naštete vse pravice, ki jih ima ta skupina. Ko kreiramo novo skupino uporabnikov si lahko pomagamo tudi z ukazom "Kopiraj pravice iz druge skupine", ki nam bo naredilo prav to - iz izbrane skupine nam bo skopiramo vse pravice v to novo skupino. Tako lahko združimo več skupin v eno, dodamo ali pobrišemo določene pravice in tako kreiramo svojo lastno skupino. 

  Za to pa je potrebno znanje o pravicah.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Uporabniki

  Nastavitve => Uporabniki

  Uporabniki so vedno kritična točka, saj se na njih veže kopica pravic, ki lahko vplivajo tako na delovanje aplikacije kot na pregled poslovanja podjetja - tako ima vsak uporabnik svoj set pravic in le redki imajo možnost, da uporabnike dejansko nastavljajo, brišejo, določajo... Na tem mestu bomo pogledali vse nastavitve, ki jih morda znotraj aplikacije ne boste videli - vse je namreč odvisno od tega, kakšna je vaša funkcija v podjetju.

  Znotraj aplikacije InMaster so uporabniki vsi, ki imajo na tak ali drugačen način dostop do zaprtih, z geslom zaščitenih strani. Med strani štejemo tako spletne strani, strani spletne trgovine kot tudi do strani same aplikacije InMaster.

  Tako so uporabniki lahko:

  • osebe, ki imajo dostop do spletnih strani, na katere se je potrebno prijaviti in/ali
  • osebe, ki so prijavljajo v b2b trgovino kot naši b2b partnerji in/ali
  • vse osebe, ki imajo tak ali drugačen dostop do aplikacije InMaster.

  Kaj potrebujemo?

  Za uporabnike aplikacije InMaster in b2b dostope do zaprtih partnerskih strani je potrebno vedno narediti trikotnik med seboj povezanih podatkov

  • nosilni poslovni stik, z vsemi potrebnimi podatki, ki ponazarja podjetje 
  • kontaktno osebo, na katero povežemo uporabnika aplikacije
   (kontaktna oseba mora imeti vpisani polji Šifra in Ime in priimek in mora biti povezana na nosilni poslovni stik tj. podjetje)
  • uporabnika, ki je povezan na kontaktno osebo

  Za uporabnike, ki imajo dostop do zaprtih spletnih strani pa potrebujemo samo

  • kontaktno osebo (z izpolnjenima poljema Šifra in Ime in priimek),
  • uporabnika, ki je povezan na to kontaktno osebo

  Kako dodamo uporabnika?

  Uporabnika dodamo z ikono za dodajanje novega podatka na spisku uporabnika oziroma na ukazni vrstici znotraj forme za uporabnika. Odpre se nam nova, prazna formo za vpis podatkov. Kaj izpolnimo pa je seveda odvisno od želja. Pa poglejmo namen polj

  Uporabniško ime - vpišemo uporabnikovo ime, ki ga bo oseba vpisovala za prijavo na zaprte strani. 

  Pravo ime uporabnika - vpišemo ime in priimek osebe, ki se bo s tem uporabniškim imenom prijavljala na zaprte strani. To ime se bo izpisovalo v glavi, kot pozdrav prijavljeni osebe. V aplikaciji se to ime pojavi v glavi strani poleg polja "Uporabnik".

  Geslo - geslo je določeno zaporedje številk, malih in velikih črk ter posebnih znakov, ki jih bo uporabnik potreboval za prijavo. Zahtevnost gesel se določa glede na politiko podjetja oziroma glede na stopnjo dostopa, ki jo uporabnik ima. Zagotovo so lahko gesla za dostop do spletnih strani veliko lažja kot pa gesla za odstop do aplikacije. Da uporabnikom preprečimo tvorjenje prelahkih gesel, lahko določena pravila določimo znotraj splošnih nastavitev aplikacije.

  Pa poglejmo katere splošne nastavitve določajo gesla. Nastavitve najdemo v sklopu 0 v meniju
  Nastavitve => Nastavitve app => Splošne nastavitve

  • PWDClearText - gesla se vedno zapišejo v nam nečitljivi obliki. V kolikor želimo čitljivo obliko gesl, označimo to nastavitev. Vendar pozor - o tem, da so gesla čitljiva administraciji podjetja je potrebno obvestiti vse uporabnike. V osnovi ta nastavitev ni označena.
  • PWDMinLength - tu s številko določimo najmanjše število znakov, ki jih mora imet vsako vpisano geslo znotraj aplikacije InMaster. V osnovi je določeno 8 znakov.
  • PWDMustHaveLowerCase - s potrditvijo te nastavitve določimo, da ob kreaciji gesla aplikacija zahteva vsaj eno malo črko. V osnovi je ta nastavitev označena.
  • PWDMustHaveNumber  - s potrditvijo te nastavitve določimo, da ob kreaciji gesla aplikacija zahteva vsaj eno številko. V osnovi je ta nastavitev označena.
  • PWDMustHaveSpecialChar - s potrditvijo te nastavitve določimo, da ob kreaciji gesla aplikacija zahteva vsaj en poseben znak. V osnovi je ta nastavitev označena.
  • PWDMustHaveUpperCase  - s potrditvijo te nastavitve določimo, da ob kreaciji gesla aplikacija zahteva vsaj eno veliko črko. V osnovi je ta nastavitev označena.

  Ponovi geslo -  geslo se zapiše še enkrat zaradi preverjanja pravilnega vpisa. V kolikor je geslo zapisano v nečitljivi obliki, se nam lahko vanj prikrade napaka, ki jo preprečimo s preverjanjem gesla.

  Proizvodnja - PIN - za proizvodnji modul, kjer se prijava vrši preko monitorja na dotik (touch screen) je na voljo prijava tudi s štirimestno kodo, ki jo vpišemo v to polje. 

  Kontakt - polje se povezuje na kontaktne osebe. Najbolj optimalno je, da se z enim uporabniškim  imenom in geslo vedno prijavlja le ena kontaktna oseba. S tem  dobimo sledljivost dogodkov, ki so vezane na uporabnika. Aplikacija pa omogoča, da se z enim uporabniškim imenom in geslom lahko prijavi tudi več kontaktnih oseb. V tem primeru bomo lahko sledili le dejanjem uporabnika, ne bomo pa vedeli katera izmed določenih oseb, ga je v tistem trenutku uporabljala. Nastavitev, ki omogoča povezavo več kontaktnih oseb na enega uporabnika najdemo v meniju Nastavitve => Nastavitve app => Splošne nastavitve

  • OmogociVecKontaktovNaUporabnika - v kolikor je nastavitev označena, nam to omogoči, da na enega uporabnika lahko povežemo več kontaktnih oseb.

  Kot administrator uporabnikov v vaši aplikaciji lahko nastavite še nekaj posebnih zahtev:

  • Ob naslednji prijavi mora spremeniti geslo - v kolikor označimo to nastavitev, bo ob prijavi uporabnika aplikacija od njega zahtevala, da spremeni svoje geslo. 
  • Ne sme spreminjati gesla - vsak uporabnik lahko preko menija "Moje nastavitve" vedno spremeni svoje geslo - v kolikor označimo to nastavitev pa aplikacija tega ne bo dovolila.
  • Uporabnik onemogočen - ta kvalifikator je povezan z ukaznim gumbom na desni strani "Onemogoči uporabnika". V kolikor kliknemo na ta ukaz, se označi tudi ta kvalifikator, ki uporabniku onemogoči dostop do aplikacije. Dostop lahko uporabniku kadarkoli spet omogočimo, in sicer z ukaznim gumbom "Omogoči uporabnika".
  • Sistemski uporabnik - v aplikaciji lahko dovolimo dostop tudi "posebnim uporabnikom", pri katerih navadno ne gre za dejanske osebe pač pa za zunanje programe, ki s takim uporabnikom dobijo dostop do aplikacije. 

  Dodatni ukazi

  Kopiranje pravice iz drugega uporabnika - pravice znotraj aplikacije so velika stvar, s katerimi navadno dela le administrator znotraj podjetja - le ta ima tudi možnost dodajanja in odvzemanja pravic. Ta gumb nam omogoča, da že obstoječ set pravic kopiramo iz drugega uporabnika. 

  Briši pravice - s tem ukazom se iz uporabnika pobrišejo vse pravice. Skupine pravic pa ostanejo.

  Onemogoči uporabnika - s tem gumbom uporabniku onemogočimo prijavo v aplikacijo. Ob tem ga zamenja gumb "Omogoči uporabnika", ki uporabniku zopet omogoči dostop.

  Pobriši nastavitve postavitev in filtrov - s tem ukazom aplikacija iz vseh spiskov pobriše vse filtre tega uporabnika.

  Kvalifikatorji

  Osnovna prijava www - uporabnik se lahko prijavi na zaprte spletne strani. Zaprte spletne strani so vse tiste, ki imajo za opcijo "Prijava na stran" izbrano "Normalna prijava uporabnika".

  B2B prijava trgovina - uporabnik se lahko prijavi v b2b trgovino.

  Prijava v aplikacijo - uporabnik se lahko prijavi v aplikacijo - kaj lahko v aplikaciji vidi pa se upravlja s setom pravic.

  Klik odpri v upor. app - aplikacija InMaster se lahko prilagaja do take mere, da lahko vsak modul prilagodimo željam naročnika aplikacije. V takem primeru aplikaciji rečemo uporabniška aplikacija - v kolikor taka aplikacija obstaja in se uporabnik prijavlja v to aplikacijo, mora imeti poleg kvalifikatorja "Prijava v aplikacijo", označen tudi ta kvalifikator.

  Prijava v proizvodnjo - v kolikor imamo vključen proizvodnji modul, lahko s tem kvalifikatorjem označimo uporabnike, ki imajo vanj dostop. Uporabnik mora za dostop imeti tudi vpisano PIN številko.

  Nastavitve vezane na uporabnika

  Poslovno leto - poslovno leto je pomembno v trenutku, ko s pomočjo aplikacije izdajamo listine. Listino lahko knjižimo za katerokoli leto, dokler se datumi na listinah ujemamo s poslovnim letom, ki ga izbere uporabnik na tem mestu. Načeloma se poslovno leto vedno pokriva z dejanskim letom. Ob začetku novega leta pa se navadno zaplete, ko želimo izdati račun, ki nosi datume še za preteklo leto. V tem primeru je potrebno poslovno leto na uporabniku, ki listino knjiži spremeniti, da bo enako kot so datumi na listini, ki jo knjiži. Aplikacija bo tako vedela, da ne gre za pomoto, da v resnici želimo knjižiti v prejšnjem letu in bo tudi poskrbela za to, da se bo številčna serija listin ujemala s pravim letom.

  Privzeta lokacija - tudi ta nastavitev je povezana z uporabo listin. Na listinah se ob prodaji oziroma nakupu artiklov le ti shranjujejo v skladišča, ki jih je potrebno na sami vrstici listine tudi izbrati. V kolikor uporabljamo neko skladišče večkrat kot ostala, ga tu izberemo in aplikacija bo na vrstice vedno avtomatično dodala to izbrano skladišče. Seveda ga lahko kadarkoli tudi zamenjamo tako na tem mestu kot tudi na sami vrstici listine.

  Privzet tip vrstice list. - tudi ta nastavitev je vezana na listine. V aplikaciji lahko na listine dodajamo artikle in storitve - v kolikor kot izberemo artikel nam aplikacija ponudi izbiro iz šifranta artiklov,, v kolikor pa je tip storitev  pa iz šifranta storitev. Tu nastavimo tisti tip, ki ga pri našem delu največkrat uporabimo.

  Privzeta valuta - na tem mestu izberemo valuto, ki jo uporabljamo v aplikaciji (pri storitvah, artiklih, listinah...).

  Jezik aplikacije - aplikacijo je možno prevesti v katerikoli jezik. Ko je aplikacija prevedena, lahko vsak uporabnik zase določi v katerem jeziku naj bo. V kolikor prevoda za tisti jezik še ni, besede prevede robotski prevajalnik.

  Osebne nastavitve uporabnika

  E-pošta iz aplikacije:
  Uporabi moj podpis na elektronskih sporočilih poslanih iz aplikacije.
  S izbiro tega polja, se bosta podpisa avtomatično pošiljala poleg sporočil, ki jih bomo pošiljali iz aplikacije.

  E-pošta iz aplikacije:
  Uporabi moj podpis na elektronskih sporočilih poslanih iz kampanij. [Tipi opravil: Kampanije]
  V aplikaciji InMaster imamo poseben tip opravil "Kampanje", ki omogočajo, da vse udeležencem ali izvajalcem, ki smo jih vključili na to opravilo, pošljemo e-sporočilo ali sms z vsebino, ki se nahaja v opisu. Če želimo da se podpisi vključijo tudi v ta sporočila, izberemo to možnost.

  E-pošta iz aplikacije:
  Podpis na oblikovanem elektronskih sporočilu poslanemu iz aplikacije zunanjemu kontaktu. Podpis je lahko oblikovan s preprostim html oblikovanjem. [<strong>Prijeten pozdrav,<br />Janez Novak</strong>]
  S takim podpisom bo podpisana vsa naša elektronska pošta, ki jo bomo poslali iz aplikacije, v kolikor bo uporabnik sporočilo prejel v takem programu, ki podpira html oblikovanje.

  E-pošta iz aplikacije:
  Podpis na tekstovnem elektronskem sporočilu poslanemu iz aplikacije zunanjemu kontaktu.
  S takim podpisom bo podpisana vsa naša elektronska pošta, ki jo bomo poslali iz aplikacije.

  Koledar, google:
  Za sinhronizacijo na google koledar v to polje vpišemo naš gmail naslov. [janez@gmail.com]
  Elektronski google naslov mora biti vpisan, če želite, da se koledar aplikacije sinhronizira z googlovim koledarjem.

  Koledar, google:
  Omogoči, da se na google koledar sinhronizirajo vsa opravila, kjer sem kreator.
  V kolikor označimo to možnost in imamo povezano aplikacijo z google koledarjem, se na googlov koledar sinhronizirajo vsa opravila, ki smo ji naredili sami.

  Koledar, google:
  Omogoči, da se na google koledar sinhronizirajo vsa opravila, kjer sem udeleženec.
  V kolikor označimo to možnost in imamo povezano aplikacijo z google koledarjem, se na googlov koledar sinhronizirajo vsa opravila, kjer smo navedeni kot udeleženci.

  Koledar, google:
  V kolikor opravilo iz google koledarja izbrišemo, ga aplikacija ob spremembi vrne nazaj.

  Koledar, opravila (brez planiranega časa):

  Razvrstitev opravil brez planiranega časa (MDBPRT). Izpišemo zaporedje črk po katerem želimo, da nam aplikacija opravila razvrsti. Razvrsti lahko po:
  * Času nastanka opravila (T)
  * Prioriteti opravila (P)
  * Odgovorni osebi, kjer so na voljo: jaz sem odgovorna oseba (M), jaz sem delegiral opravilo (D), opravila brez odgovorne osebe (B)
  * Roku opravila (R). [Primer: če želimo, da so na prvih mestih tista, kjer je prioriteta visoka in smo mi odgovorna oseba zapišemo - PM]

  Koledar, opravila:
  Na koledarju naj se prikazujejo tudi arhivirana opravila.
  Na samem grafičnem izrisu koledarja se nam, če imamo izbrano to možnost, prikazujejo tudi opravila, ki so arhivirana.

  Koledar:
  Prikazano število dni v koledarju [5]

  Koledar:
  Ura s katero se konča prikaz na koledarju. [18:00]

  Koledar:
  Ura s katero se začne prikaz na koledarju. [7:00]

  Listine:
  Izberi privzet poslovni prostor, ki se bo prikazoval na prodajnih listinah.
  Poslovni prostori so pomembni pri uporabi davčnih blagajn. V kolikor ima podjetje več prijavljenih poslovnih prostorov tu izberemo tistega, v katerem mi izdajamo račune.

  Listine:
  Izberi privzeti tip plačila, ki se bo ob kreiranju listine avtomatično dodalo v polje Tip plačila.
  Tip plačila mora biti na listinah izbran, ker je z zakonom določeno, da gotovinski računi ne smejo biti izdani brez davčne blagajne. Da imamo vedno izbran isti tip plačila že takoj, ko naredimo račun, ga izberemo na tem mestu.

  Listine:
  Izberi privzeto blagajno.
  V kolikor je blagajn v določen prostoru več, mora biti za davčno potrjene (gotovinske) razvidno iz katere blagajne je bil račun izdan. Na tem mestu izberemo našo blagajno.

  Listine:
  Na tem mestu si lahko naložimo sliko našega podpisa (scan), ki ga bo aplikacija naložila na vse listine, ki jih natisnemo ali pa pošljemo po e-sporočilu, medtem ko smo v aplikacijo prijavljeni z našim uporabniškim imenom in geslom.
  Slika mora biti primerne velikosti 60px x 20px (oziroma v dimenziji 3:1).

  Listine:
  Preveri veljavnost davčne številke poslovnega stika pred knjiženjem listine.
  Pred knjiženjem listin bo aplikacija preko ajpesa ali viesa preverila veljavnost davčne številke.

  Listine:
  V polje vpišemo podpis, ki se bo prikazoval na vseh listinah, ki jih bomo poslali ali natisnili iz aplikacije, medtem ko bomo prijavljeni z našim uporabniškim imenom in geslom. [direktor: Janez Novak]

  Opomnik, opravilo:
  Ob kreiranju opomnika se bo kreiralo tudi opravilo. V pojavnem oknu opomnika bo avtomatično označeno Ustvari opravilo, ki ga lahko za vsak posamezni opomnik tudi odznačimo.

  Opomnik, sporočila:
  Opomnik pošlji na e-mail. Opomnik bo poslan na e-mail, ki je vpisan na kontaktni osebi uporabnika. V pojavnem oknu opomnika bo avtomatično označeno Opomnik preko e-mail, ki ga lahko za vsak posamezni opomnik tudi odznačimo.

  Opomnik, sporočila:
  Opomnik pošlji v aplikacijska sporočila. V pojavnem oknu opomnika bo avtomatično označeno Opomnik v aplikaciji, ki ga lahko za vsak posamezni opomnik tudi odznačimo.

  Opomnik:
  Opomnik pošlji po sms sporočilu. Ta možnost deluje le, če imamo v aplikaciji nastavljeno pošiljanje sporočil preko sms-ov. V pojavnem oknu opomnika bo avtomatično označeno Opomnik preko sms-a, ki ga lahko za vsak posamezni opomnik tudi odznačimo.

  Opomnik:
  Vključi zvok opomnika.

  Opravila, meni:
  Skrij tipe opravil. Id številke tipov opravil, katere želimo skriti ločimo z vejico. [999000000,999000003]

  Opravila, meni:
  Vpiši zaporedje prikaza tipov opravil v meniju. Id številke tipov opravil zapišemo po želenem vrstnem redu in jih ločimo z vejico. [999000002,999000001]

  Opravila, sporočila:
  Izklopi kvalifikatorje za pošiljanje e-sporočila iz komentarja, kjer sem kreator ali lastnik.

  Opravila, sporočila:
  V aplikacijskem sporočilu, ki vsebuje nedokončana opravila razvrščena po času, le-te razvrsti po prioriteti.

  Opravila, ukazni gumb Umestitev opravila:
  V pojavnem oknu Umestitev opravila te klik na opravilo prestavi na to opravilo. V kolikor označimo to nastavitev, opravila ne odpre ampak ga prikaže s povezanimi opravili v pojavnem oknu.

  Opravila:
  Na seznamu opravil naj se na vseh datumskih poljih prikazuje tudi ura.

  Opravila:
  Nadopravilo naj se prikaže kot povezava tudi na desni strani forme opravil.

  Opravila:
  Obvesti me ob kreiranju novega opravila preko prejetega emaila.

  Opravila:
  Pri zaključevanju nadopravila naj se odprta podopravila arhivirajo.

  Opravila:
  Pri zaključevanju nadopravila naj se odprta podopravila ne zaključujejo, zaključujejo kot minutna, zaključujejo z vpisaim planiranim časom oziroma zaključijo s predvidenim časom.

  Prodajne akcije, artikli:
  Prikazuj tudi artikle Blokirane za prodajo v spiskih na prodajnih akcijah.

  Spletna trgovina:
  Ko dodamo artikle/S76/A652/Storitve v spletni trgovini v košarico, nas trgovina prestavi na stran košarice. Če označimo to nastavitev, nam trgovina doda artikle v popup košarico, medtem pa se še vedno nahajamo na spisku izbranih artiklov.

  Splošno, bližnjice:
  Prikaži bližnjice v minimiziranem načinu.

  Splošno, certifikati:
  Aplikacija naj si ne zapolni gesla za odklepanje certifikatov znotraj seje.
  Aplikacija si lahko za ta čas, ko smo prijavljeni, zapomni geslo za odklepanje certifikata - kar nam olajša delo, saj nam ga ni potrebno vpisovati vsakič, ko ga potrebujemo. Ko se iz aplikacije odjavimo ga moramo ob ponovni prijavi zopet vpisati. Bolj varno seveda je, da geslo ob uporabi vsakič sproti vpišemo, saj bi lahko prišlo do zlorabe, če se iz aplikacije pozabimo odjaviti.
  S to nastavitvijo aplikaciji dovolimo, da si znotraj ene prijave to geslo zapomni. 

  Splošno, datumi:
  Izberi obliko, v kateri naj se nam v aplikaciji izpisujejo datumi.

  Splošno, dokumenti:
  Dokumente lahko naložim tudi z aplikacijo InMasterApp na androidu.

  Splošno, komentarji:
  Vsi moji komentarji naj bodo označeni kot Privatna opomba.

  Splošno, komentarji:
  Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Pošlji aplikacijsko sporočilo kreatorju.

  Splošno, komentarji:
  Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Pošlji aplikacijsko sporočilo odgovorni osebi.

  Splošno, komentarji:
  Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Pošlji tudi podatke forme. Ob pošiljanju komentarja drugim uporabnikom bo poleg poslalna tudi vsebine forme s katere komentar pošiljamo.

  Splošno, komentarji:
  Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Se avtomatsko prikaže.

  Splošno, komentarji:
  Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Ustvari opravilo kreatorju.

  Splošno, opravila:
  Na poljih, kjer se z že vpisom napolnijo šifranti, prikaži samo moje vpise. [polje Opravila: Lokacija ]

  Splošno, polja:
  Opisi polj naj kažejo na element, ki se nahajajo v izbirnem polju poleg opisa. [Besedica KONTAKT dobi povezavo na kontaktno osebo, ki je izbrana v polju poleg.]

  Splošno, potrditev brisanja, listine:
  Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju vrstic listine. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati vrstico artikla ali storitve na listinah.]

  Splošno, potrditev brisanja:
  Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju lastnosti. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati lastnosti na desni strani vnosne forme.]

  Splošno, potrditev brisanja:
  Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju osnovnih podatkov. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati cel poslovni stik, cel artikel, celo kontaktno osebo...]

  Splošno, potrditev brisanja:
  Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju povezanih podatkov. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati katero koli polje na vnosne formi.]

  Splošno, potrditev brisanja:
  Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju več povezanih podatkov. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati skupine podatkov - npr.: vse izvajalce]

  Splošno, sporočila:
  Pošlji kopijo aplikacijskih sporočil tudi na e-mail. Sporočilo bo poslano na e-mail, ki je vpisan na kontaktni osebi uporabnika.

  Splošno:
  Čas v minutah po katerem vas aplikacija ob neaktivnosti avtomatično odjavi.

  Telefonska centrala:
  Klice namenjene meni prikaži v pojavnem oknu.

  Telefonska centrala:
  Moja interna klicna številka.

  Poglejte si tudi pravice 

   

  Splošne nastavitve

  • Gesla
   • PWDClearText
    Gesla se vedno zapišejo v nam nečitljivi obliki. V kolikor želimo čitljivo obliko gesl, označimo to nastavitev. Vendar pozor - o tem, da so gesla čitljiva administraciji podjetja je potrebno obvestiti vse uporabnike. V osnovi ta nastavitev ni označena.
   • PWDMinLength
    Tu s številko določimo najmanjše število znakov, ki jih mora imet vsako vpisano geslo znotraj aplikacije InMaster. V osnovi je določeno 8 znakov.
   • PWDMustHaveLowerCase
    S potrditvijo te nastavitve določimo, da ob kreaciji gesla aplikacija zahteva vsaj eno malo črko. V osnovi je ta nastavitev označena.
   • PWDMustHaveNumber  
    S potrditvijo te nastavitve določimo, da ob kreaciji gesla aplikacija zahteva vsaj eno številko. V osnovi je ta nastavitev označena.
   • PWDMustHaveSpecialChar
    S potrditvijo te nastavitve določimo, da ob kreaciji gesla aplikacija zahteva vsaj en poseben znak. V osnovi je ta nastavitev označena.
   • PWDMustHaveUpperCase  
    S potrditvijo te nastavitve določimo, da ob kreaciji gesla aplikacija zahteva vsaj eno veliko črko. V osnovi je ta nastavitev označena.

  • OmogociVecKontaktovNaUporabnika
   V kolikor je nastavitev označena, nam to omogoči, da na enega uporabnika lahko povežemo več kontaktnih oseb.

  Vaša cena: 0,00 €