Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Obračunavanje resursov preko opravil

  58
  Opis

  Podatki, ki morajo biti predhodno izpolnjeni, da lahko izpeljemo postopek

  Za pravilno delovanje obračuna resursev potrebujemo pravilno izpolnjenje storitve, resurse in opravila.

  Kako mora biti urejena storitev?

  Imeti moramo vpisano vsaj eno storitev, ki jo bomo obračunavali ob uporabi resursa.

  Storitev mora:

  • imeti vpisano ceno (Prodajna neto cena - cena je brez ddv-ja)
  • imeti vpisan ddv (v procentih)
  • v kolikor želimo obračunavati po dejansko porabljenem času mora 
   • imeti izbrano enoto »Ura«
   • biti označena s kvalifikatorjem »Časovna enota«
  • v kolikor želimo obračunavati "na kos" zgornjih kvalifikatorjev in enote "Ura" ne potrebujemo

  Kako mora biti urejen resurs?

  Imeti moramo vpisan vsaj en resurs, ki ga »oddajamo« v najem.

  Resurs mora imeti:

  • vpisan opis, ki se bo izpisal na vrstici računa
  • vključeno ustrezno opremljeno storitev
  • označen kvalifikator »Resurs se obračunava«

  Kako mora biti urejeno opravilo?

  Imeti moramo vsaj eno ustrezno opremljeno opravilo.

  Opravilo mora:

  • imeti vpisan naziv, ki se bo izpisal na vrstici računa
  • imeti izbran poslovni stik, ki se mu bo uporaba resursa obračunala
  • imeti označen čas Začetek izvajanja
  • imeti označen čas Zaključek
  • biti označeno s kvalifikatorjem »Opravilo se obračuna«
  • imeti izbran resurs, ki ga bomo obračunali


  Potek obračunavanja resursev


  Na seznamu vseh opravil med dodatnimi ukazi poiščemo gumb »Obračunaj resurse«. Ob kliku na ta gumb se nam odpre pojavno okno, kjer imamo možnost, da izberemo poslovni stik, za katerega želimo, da nam aplikacija kreira račun in datum do katerega želimo, da se ti resursi obračunajo.
  V kolikor sta ti dve polje prazni nam aplikacija poišče vse še ne obračunane resurse do današnjega datuma.

  Aplikacija nam ob kliku na gumb »Poišči vse resurse« prikaže spisek poslovnih stikov, ki so do določenega datuma koristili resuse, ki jih do tega trenutka še nismo obračunali. Klik na poslovni stik nam prikaže vsa pravilno opremljena opravila, ki se bodo obračunala. V kolikor želimo, da se določeno opravilo/resurs ne obračuna, na koncu vrstice želenega opravila preprosto s klikom odstranimo kljukico.
  Ko smo z videnim in izbranim zadovoljni, kliknemo na gumb »Obračunaj«.

  Aplikacija nam je ob tem pripravila prodajne račune za vse izbrane poslovne stike. V vrsticah bo izpisano opravilo, pod njim pa resurs, ki ga obračunavamo z ustrezno količino in ceno, ki smo jo prej določili na storitvi. Podatke na računu lahko pred knjiženjem dopolnimo ali spremenim.


  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti