Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Meni Trženje - navodila

  56
  Opis

   Zavihek TRŽENJE zajema funkcionalnosti, povezane s pošiljanjem e-novic kontaktnim osebam ali poslovnim stikom, katerim smo:

  - vnesli njihove e-naslove

  - dodali kljukico pri »Prejema reklame«

   

  Prejemnike e-novic lahko uvozimo tudi neposredeno med Naročnike e-novic v zavihek Trženje in jih umestimo v neko skupino – več o tem pa v nadaljevanju pod UVOZ/IZVOZ e-naročnikov.

   

  Opisi posameznih podmenijev zavihka TRŽENJE

   

  E-novice

  Tukaj vidimo spisek preteklih e-novic, ki smo jih kreirali, ter njihov status (je bila ali ni bila poslana).

  Tukaj si lahko kreiramo tudi novo e-novico in vanjo vpišemo želen tekst, vstavimo slike. Oblikovano vsebino vnašamo v polje »Oblikovana vsebina«, samo tekst iz oblikovane vsebine pa kopiramo še v polje »Vsebina«.

  V polju«Oblikovana vsebina« lahko z gumbom »Dodaj značko« v tekstu e- novice določimo, da se bo na tistem mestu personalizirano vnašala vsebina, ki je pri posameznemu naročniku e-novic navedena v izbranem polju (npr. ime in priimek, naziv-gospod/gospa, naslov, podjetje,.. ipd).

   

  Obrazložitev nekaterih gumbov:

  KLIKLINK - ta značka se uporablja, da se beleži, koliko uporabnikov je dejansko kliknilo na link za pregled novice ali dodatnih podatkov na novicob kliku se na konkretnega naročnika novice doda lastnost "Klik na novico" s povezavo na ustrezno novico

  - če ima naročnik novice nase povezan PS, se le-temu doda tudi lastnost "Klik na novico" s povezavo na ustrezno novico

  - če ima naročnik novice nase povezano Kontaktno osebo, se le-temu doda tudi lastnost "Klik na novico" s povezavo na ustrezno novico


  VIEWSLIKA - ta značka doda v HTML sporočilo "skrito sliko", ki (če ima uporabnik to omogočeno) ob pregledu slike dejansko pošlje zahtevek na strežnik, ki zabeleži, koliko uporabnikov je dejansko odprlo email

  - ob kliku se na konkretnega naročnika novice doda lastnost "Ogled novice" s povezavo na ustrezno novico

  - če ima naročnik novice nase povezan PS, se le-temu doda tudi lastnost "Ogled novice" s povezavo na ustrezno novico

  - če ima naročnik novice nase povezan Kontakt, se le-temu doda tudi lastnost "Ogled novice" s povezavo na ustrezno novico

   

  Na formi e-novica sta tudi dve polji:

  "Naziv kliklink preusmeritve", kjer lahko vpišemo tekst, za katerega želimo, da se izpiše v e-novici in iz katerega je link na neko našo dodatno vsebino. Če besedilo tukaj ni vpisano / je prazno, se uporabi napis "Kliknite tu za več informacij!"

  "Kliklink preusmeritev na spletni naslov", kjer KOPIRAMO iz brskalnika želeni www naslov, kamor naj kaže naš link iz značke KLINKLINK

  E-novici lahko dodamo tudi prilogo, če jo želimo poslati kot priponko.

  Nižje na ekranu imamo razdelek »Nastavitve pošiljanja«: tu so prikazane vse skupine naročnikov – prejemnikov e-novic. Med njimi izbiramo, katerim želimo poslati to e-novico. Pri vsaki skupini lahko izbiramo med tremi možnostmi:

  - Lahko je

  - Mora biti

  - Ne sme biti

   

  POMEMBNO:

  - če bomo pri kateri ali pri več skupinah označili MORA BITI, bo aplikacija upoštevala presek vseh izbranih skupin (presek množic) – mora biti v neki skupini in hkrati mora biti v drugi skupini

  - e želimo pošiljati več skupinam hkrati, pri vseh izberemo LAHKO JE - v tem primeru aplikacija naredi unijo množic, se pravi, ni važno, kje je kdo, vsi dobijo e-novico

  - če želimo poslati vsem, ne smejo pa novice dobiti tisti, ki so v skupini X, potem pri željenih skupinah označimo LAHKO JE, pri skupini X pa izberemo NE SME BITI. Aplikacija bo tako pazila, da ni med prejemniki e-novice noben tak naročnik, ki je v skupini X (ti bodo izločeni)

  - če pustimo pri skupini prazen izbor (---Izberi skupino--), taka skupina ne bo zajeta/upoštevana v pošiljanje e-novice.

   

  Pod nazivi vseh skupin naročnikov se v povzetku ob tekstu Število prejemnikov te novice izpiše skupno število prejemnikov, ki smo jih z našimi kriteriji zajeli v izbor.

   

   

  Priporočljivo je, da preden pošljete e-novico pravim naslovnikom, vnesete nek testni e-naslov v polje »TESTNA NOVICA« in kliknete gumb »Pošlji testno novico«. Tako lahko preverite, kako taka novica izgleda, preden jo pošljete še ostalim. Če želite še kaj spremeniti, lahko to storite in (si) ponovno pošljete testno novico, dokler niste zadovoljni z izgledom.

  Ko je e-novica enkrat poslana pravim naslovnikom, se je ne da še enkrat poslati. V ta namen morate to novico z gumbom »Kreiranje nove novice na osnovi trenutne novice« kopirati v novo e-novico in jo ponovno poslati naročnikom.

  NAMIG: če imate primer, ko npr. želite še enkrat poslati isto novico na isto bazo, toda le tistim, pri katerih v prejšnjem poskusu novica še ni bila dostavljena, e-novico kopirajte z gumbom »Kreiranje nove e-novice na osnovi trenutne e-novice s prenosom statusa pošiljanja«, jo po potrebi spremenite in pošljite.

  Pošiljanje lahko kadarkoli prekinete z gumbom Prekini pošiljanje, z gumbom Ponovno razpošlji pa aplikacija ponovno pošlje e-novico vsem tistim, katerim je bilo v prejšnjem poskusu pošiljanje neuspešno.

   

   

  Naročniki e-novic

  Tukaj imamo prikazan seznam e-naslovov, ki smo jih kadarkoli sinhronizirali (vnesli) v katero od skupin naročnikov. Pogoj za to je, da ima taka kontaktna oseba ali poslovni stik kljukico pri kvalifikatorju »Prejema reklame«

  Če kliknemo na nekega naročnika e-novic, mu lahko vpisujemo podatke ali ga uvrščamo v posamezne Skupine naročnikov

   

  POZOR: enak e-naslov je v tem seznamu izpisan samo enkrat. Če imamo ENAK e-naslov vnesen večkrat (npr. enak e-naslov za pri poslovni stik in kontaktno osebo, ali pa za več kontaktnih osebah hkrati), se bo tak e-naslov v spisku Naročniki e-novic pojavil samo enkrat (zraven pa ime enega poslovnega stika ali kontaktne osebe, ne pa vseh, pri katerih smo ga vnesli v zavihku Partnerji)

  Ko se nek e-naslov znajde v seznamu Naročniki e-novic, dobi v tem seznamu na desni strani še kljukico pri kvalifikatorju »Uporabnik prejemnik e-novic«. Ta eventuelno izgine, če prejemnik e-novic klikne ODJAVA, ko prejme neko e-novico.

   

  Dodatni ukazi (gumbi):

  - sinhronizacija naročnikov e-novic: s tem gumbom napolnimo ustrezno Skupino naročnikov z e-naslovi po nekem kriteriju ali kriterijih.

  Če sinhroniziramo kontaktne osebe, na pojavnem oknu, ki se odpre na tem gumbu, pri kontaktnih osebah izberemo ustrezen kriterij ali kriterije, spodaj pri poslovnih stikih pa dodamo kljukico pri »Ne sinhroniziraj poslovnih stikov«

  In obratno: če sinhroniziramo poslovne stike, zgoraj pri kontaktih dodamo kljukico »Ne sinhrorniziraj kontaktnih oseb«

  Če želimo izbrati vse e-naslove, ki jih imamo med poslovnimi stiki oz. Kontaki, dodamo kljukice pri »Vsi kontakti« in »Vsi poslovni stiki«

  Spodaj še obvezno izberemo Skupino naročnikov e-novic, ki jo polnimo.

   

  - počisti naročnike e-novic: PRIPOROČAMO, da pred vsako sinhronizacijo in pošiljanjem e-novic kliknete na ta gumb – aplikacija s tem pregleda, če se je kdo med tem časom odjavil od prejemanja (nima več kljukice »Uporabnik prejemnik e-novic« ali smo mu ročno odstranili kvalifikator »Prejema reklame«)

   

  UVOZ/IZVOZ e-naročnikov

  S to funkcijo si lahko v InMaster uvozimo bazo z imeni ter e-naslovi (podjetja ali osebe), brez da jih vnašamo med Partnerje v aplikaciji (med poslovne stike ali kontaktne osebe).

  To je lahko koristno takrat, ko imamo neko bazo e-naslovov, ki so lahko neke potencialne stranke, niso pa še stranke in jih zato še nimamo v bazi Partnerjev.

  Pred uvozom baze najprej naredimo izvoz. Aplikacija nam odpre excelovo datoteko, kjer so po stolpcih izpisane vrednosti. V te stolpce preprosto dodamo/vpišemo naše podatke, ki jih želimo uvoziti.

  Nove e-naslove in druge podatke lahko samo dodamo pod obstoječimi, shranimo datoteko in jo preko gumba »Uvozi« uvozimo nazaj v aplikacijo.

   

  POZOR:

  - poštna številka: vpisujemo jo na način SI-1000 (za Slovenijo), za tujino pa tako, kot imajo oni

  Če uvažamo tujo pošto in poštno številko, jo moramo predhodno shraniti v aplikacijo, da jo ta ima v šifranti: to naredimo tako, da gremo na Nastavitve/Splošni šifranti/Poštne številke – in dodamo v šifrant novo poštno številko, ime pošte ter državo

  - kraj: tu vpišemo ime pošte

  - naziv: tu lahko vpišemo »gospod«, »gospa«,»gospodična«, »generalni konzul«, ipd..

  - stolpec »Skupine«: označuje, v katere Skupine naročnikov želimo, da se uvrsti ta e-naslov oz. Ime. Če hočemo uvoziti naslov v več skupin hkrati, številke v tem stolpcu med samo ločimo z vejicami

  - OBVEZNO moramo še v stolpcu »Uporabnik prejemnik e-novic« vpisati številko 1

   

  Skupine naročnikov

  Tukaj si lahko odpiramo različne skupine naročnikov na e-novice. Novo skupino odpremo z ikono +, jo poimenujemo ter ob strani OBVEZNO označimo »Prikaži v izboru za pošiljanje«.

  Če v bodoče ne želimo več, da se nam ta skupina prikazuje v izboru za pošiljanje, preprosto pri njej odstranimo kljukico pri »Prikaži v izboru za pošiljanje«.

   

  Imena skupin si določimo tako, da nam smiselno povedo, kdo je v neki skupini (npr. udeleženci 1. delavnice, udeleženci 2015, tečajniki ANG2...).

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti