Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: cca. 2 - 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Spiski

  16
  Opis

  Skozi celo aplikacijo nas vodijo spiski, ki nam omogočajo boljši pregled nad vpisano množico podatkov.

  S pomočjo spiskov lahko vpisane podatke razvrščamo in filtriramo, ter jih tako tudi lažje najdemo. Za lažje razumevanje bo bomo na začetku uskladili terminologijo.

  Naslovna vrstica spiska - je vrstica, kjer se nahaja opis vsakega stolpca posebej. Opisi so navadno zaradi prostora kratki in se razlikujejo od spiska do spiska, zaradi različnih polji, ki so nam pri določenem spisku potrebni.

  Polja za filtriranje - ta se nahajajo pod naslovno vrstico spiska in s pomočjo njihovih vpisnih polj lažje poiščemo želeni podatek.

  Vrstica spiska - v vrstici spiska imamo izpisana vsa obstoječa polja enega podatka.

  Splošni ukazni gumbi spiska - splošni ukazni gumbi se za vse spiske pojavljajo na desni strani zgoraj.

  Filtri kvalifikatorjev - spiske lahko omejimo tudi s pomočjo kvalifikatorjev, ki se spreminjajo glede na to, na katerem spisku se nahajamo.

  Naslovna vrstica spiska

  Naslovna vrstica spiska ima več funkcij.
  Opis stolpcev - stolpci imajo kratek opis, ki nam pove, katere vpisane informacije se nahajajo v njegovem stolpcu.

  Razvrščanje podatkov - v kolikor z miško kliknemo na opis, se nam vse informacije razvrstijo naraščajoče po številkah ali po abecedi, kar je seveda odvisno od vpisanih podatkov. Če kliknemo še enkrat, se nam podatki razvrstijo padajoče. Tretji klik pa nam razvrščanje po tem stolpcu izključi. Poleg opisa se nam izriše tudi puščica smeri razvrstitve stolpca. Aplikacija upošteva razvrstitve od leve proti desni.
  Če smo razvrstili recimo po prvem levem stolpcu, ker je datum, nato pa po poslovnem stiku, ki je v drugem stolpcu, vam bo aplikacija razvrstila najprej po datumu in nato znotraj istega datuma po poslovnem stiku.
  Na tak način lahko razvrščamo po katerikoli stolpcu v aplikaciji z redkimi izjemami pri stolpcih, ki služijo zgolj arhiviranje ali informiranje.

  Nastavitev filtrov na stolpcih - v naslovni vrstici se pri določenih stolpcih pojavi ikona, ki omogoča izbiro določenega elementa za prikaz. S klikom nanjo se namreč odpre izbirnik vseh možnih vpisov stolpca v katerem se nahajamo. S klikom izberemo enega ali več želenih vpisov, ki ob izbiri posivijo. Ko smo z izbranim zadovoljni, okno zapremo, in v spiskih se nam bodo prikazovali samo zadetki, ki imajo v tem stolpcu tiste vrednosti, ki smo jih izbrali. Da pa ne bi pozabili, da so na stolpcu vključeni filtri, se ikona za izbiranje obarva oranžno. Če želimo odstraniti katerega izmed izbranih filtrov, zopet kliknemo na ikono, in s klikom odstranimo želene vpise. Če pa želimo odstraniti vse filtre naenkrat, pa to naredimo s klikom na ukazni gumb “Počisti filtre„, ki se nahaja v desnem stolpcu zgoraj.

  Polja za filtriranje

  Polja pod naslovno vrstico so namenjena filtriranju po vpisani vsebini. V polje vpišemo začetek besede ali del številke in aplikacija poišče vse vpise tega stolpca, ki ima med vsebino vpisane iskane pojme.

  Če vzamemo primer, da želimo poiskati v stolpcu poslovni stik nekoga z imenom Janez. Ko vpišemo v iskalno polje črke “Jan„ nam aplikacija v spodnjem delu počasi redči zadetke na vse vpise, ki vsebujejo zaporedje črk “jan„, kar pomeni, da je našla vse Janeze, a tudi Jane, Arjane, Marjane...pa tudi vse, ki bi imeli v priimku črkovno zaporedje jan (Habjan, Janko...). Tako je z vsakim vpisanim znakom manj vrstic zadetkov, dokler ne pridemo do pravega. Enako je tudi pri številkah.
  Aplikacija išče po celotnih vpisih v poljih, po katerih iščemo, zato najde rezultate, tudi če se na zaslonu ne vidijo. Za primer vzemimo, da iščemo po vsebinah na strani. Zaradi lažjega pregleda v spiskih vidimo le nekaj prvih besed vsebine, a ko vpišemo iskalni pojem aplikacija poišče po vsej vsebini, tudi če v samem spisku ni vidna in nam prikaže vse strani, ki imajo vpisano želeno zaporedje črk.

  Pomagamo pa si lahko tudi z določenimi posbnimi znaki

  • z znakom %, ki v grobem pomeni, da bo aplikacija prikazala vse, kar sledi vpisanim znakom, dokler ne vpišemo novega zaporedja znakov. Morda bo to najlažje vidno na primeru.

   Pa vzemimo prejšnji primer. Iščemo gospoda Janeza, ki se piše nekaj na “...ovski„ in to je vse, kar se še spomnimo. Nerodno pa je, da je Janezov v naši aplikaciji, kot se za Slovenijo tudi spodobi, na stotine. Tako vpišemo Janez in nesrečno pregledujemo cel spisek, a če vemo, da se je pisal nekaj na “...ovski„ preprosto vpišemo Janez%ovski in aplikacija nam bo prikazala vse, ki imajo vpisano Janez in zaporedje črk ovski, ne glede na to, kaj piše pred tem. Vse kar je pomembno je to, da si vpisa sledita po tem zaporedju. Aplikacija bi tako našla na primer Janez Likovski, Janez T. Makovski, Janez Marjan Bovski...
  • z znakom  , ki nadomesti en znak v določenem zaporedju

   V kolikor iščemo omenjenega gospoda, bi vpisan pojem "janez K_lovski" našel gospoda Janeza Kolovskega ali Janeza Kalovskega ... Več podčtajev pomeni več manjkajočih črk.

  • z zankom ! pred vpisanim pojmom pomeni, da bo aplikacija našla vse vpisane podatke, razen tistih, ki vsebujejo besedo, ki smo jo vpisali za klicajem.

   Potem takem nam zapis "!Janez" zagotovo ne bo našel niti enega Janeza iz naše aplikacije.

  • znak * - v datumskih poljih - nam prikaže vse zapise, ki imajo datume med obdobjem,. ki smo ga vpisali.
   Pravilen zapis iskega polja za interval je *01.01.2020*01.06.2020 - tako vpisan interval nam prikaže vse zapise, ki imajo v tem polju vpisane datume med navedenim obdobjem vključno z vpisanimi datumi.

  • znak * - v številskih poljih - nam pokaže vse zapise, ki imajo vrednost med obema vpisanima številkama.
   *10010*10020 - nam bo prikazalo vse zapise, ki imajo v tem polju zapisano številko med 10010 in 10020 (10010, 10011, 10012, ...,10020)

  • znak < pri datumskih in številčnih poljih  - tako označen datum v filtrernem polju nam bo prikazal vse zapise, kjer je datum ali številka manjša od vpisanega datuma oziroma številke.

  • znak > pri datumskih in številčnih poljih  - tako označen datum v filtrernem polju nam bo prikazal vse zapise, kjer je datum ali številka večja od vpisanega datuma oziroma številke.

  Vrstice spiska

  Vrstica spiska nam po stolpcih prikazuje polja, po katerih lahko v našem spisku iščemo. Nekateri vpisi so sistemski - se pravi, da jih je “vpisala„ aplikacija, ko smo dodali vpis. To so recimo datumi ali pa id podatka.
  Podatke smo lahko vpisali sami - kot so recimo ime kontakta ali naziv podjetja ter opis ali naslov vsebine...
  Nekateri podatke so samo izbrali ali označili - recimo kategorije, razni kvalifikatorji.
  Imamo tudi nekaj posebnih stolpcev, ki nam služijo zgolj kot informacija o statusih ali drugih koristnih podatkih.
  Ponekod pa imamo tudi stolpec z ukazom arhiviranja. S klikom na ikono v vrstici tako preprosto arhiviramo podatke, ki za nas niso več aktualni in jih tako s pomočjo stranskih kvalifikatorskih filtrov umaknemo iz prikazov v spiskih.
  V nekaterih spiskih imamo stolpec Info, ki ima v vrsticah ikone, ki prikažejo pojavno okno z osnovnimi informacijami opravila, če se z miško pomudimo na njih.

  V spisku se na začetku pokaže omejeno število vpisov, a ko filtriramo se prikažejo vsi, ki imajo vpisane parametre. Če želimo pregledati celoten spisek pa se z drsnikom premikamo navzdol in spisek se po postopoma dopolnjeval, da zadnjega vpisa.

  Glej tudi Statusi opravil

  Splošni ukazni gumbi spiska

  Gumbi so enaki skozi vso aplikacijo in pomenijo ter opravljajo enake ukaze ne glede na spisek, kjer se nahajajo.
  Dodaj nov obrazecDodaj (element) - besedica element se nanaša na vrsto podatka, kateremu je spisek namenjen. S klikom na to ikono, se nam odpre prazna forma za vpis novega podatka, ki je seveda odvisen od tega, na katerem spisku smo.

  Osveži spisekOsveži spisek - klik na to ikono nam ponovno naloži spisek, a nam pri tem ne izbriše nobenega vpisanega ali izbranega filtra.
   

  Počisti filtrePočisti filtre - klik na to ikono nam počisti vse izbrane filtre, ter izbriše vse vpisane znake iz polj za filtriranje.
  Pozor - s tem gumbom ne moremo izbrisati “zaklenjene filtre„ in filtre kvalifikatorjev.

  Nastavi stolpce spiskaNastavi stolpce spiska - spiski so narejeni tako, da lahko določene stolpce tudi umaknemo in tako pridobimo prostor za tiste, ki jih v resnici potrebujemo. 
  Klik na ta gumb nam odpre pojavno okno, kjer odstranimo kljukice v stolpcu “Prikazuj„ pri opisih, ki jih v naših spiskih ne želimo. Tako si lahko vsak uporabnik aplikacije nastavi svoje iskalne stolpce. Seveda pa lahko kadarkoli kasneje vse stolpce, ki so na voljo, spet vklopimo. 
  To okno pa ima še eno funkcijo - lahko si zaklenemo filter na stolpcih, kjer imamo to možnost pripravljeno. Na stolpcu si nastavimo filter, na katerega želimo zakleniti stolpec - to pomeni, da se bodo v stolpcu vedno prikazovali samo tisti vpisani podatki, ki smo jih izbrali, nato pa s kljukico v stolpcu “Zakleni filter„ izberemo, da se ta zaklene. Tega filtra tudi z gumbom “Počisti filtre„ ne moremo odstraniti. Odstranimo pa ga seveda tako, da odkljukamo to opcijo v tem pojavnem oknu.

  Dodaj spisek med priljubljeneDodaj med priljubljene - ikona nam odpre pojavno okno, ki nam omogoča, da si spisek na katerem smo dodamo kot bližnjico na osnovno stran področja.
  Za primer vzemimo, da želimo spisek prodajnih računov dodati na osnovno stran, ki je v tem primeru stran “Listine„. Tako smo si prihranili vsaj dva klika, ko želimo priti do spiska prodajnih računov.
  Napis in barvo si za bližnjico lahko nastavimo sami, povezava pa se doda avtomatično.
  Če želimo bližnjico tudi na namizju označimo možnost “Bližnjica se vidi na namizju„ in vse, kar smo zapisali potrdimo z gumbom “Dodaj med priljubljene„

  Skrij filtre kvalifikatorjevSkrij/prikaži desni stolpec - da bi pridobili dodaten prostor za spisek, lahko skrijemo vso desno stran. Splošni ukazni gumbi spiska pa se razvrstijo v stolpec in tako maksimalno povečamo prostor, ki je namenjen seznamu spiska. Desni stolpec lahko s klikom na isti ukazni gumb kadarkoli spet prikažemo.

  Poglej zgodovino dogodkovPoglej zgodovino dogodkov - pojavno oko, ki se nam odpre ob kliku na ta gumb, nam prikaže spisek vseh sprememb, ki so bili narejeni na tej strani. Tabela nam prikaže datum spremembe, uporabnika, ki je to spremembo izvedel ter objekt nad katerim je bila sprememba izvršena. Spisek lahko, tako kot tudi vse spiske znotraj aplikacije, tudi filtriramo.

  Filtri kvalifikatorjev

  V večini form, ki jih izpolnimo v aplikaciji imamo navadno tudi kvalifikatorska polja, ki se nahajajo na desni strani. Tam s kljukicami označimo določene funkcionalnosti oziroma značilnosti trenutnega vpisa. Glede na te oznake lahko kasneje kadarkoli poiščemo določeno skupino vpisanih podatkov. Pa poglejmo vse skupaj na primeru artiklov.

  Artikli imajo veliko kvalifikatorjem s katerimi povemo, če je artikel prikazan na spletni strani, če je v akciji oziroma je novost, če je artikel blokiran za prodajo...
  V spiskih lahko nato po teh kvalifikatorjih omejim prikaz. Recimo, da želimo v spisku videti vse artikle, ki so označeni za prikaz na spletu. Pri kvalifikatorju “Prikaži na spletu„ izberemo možnost “Mora biti„ - s tem smo izključili vse artikle, ki nimajo obkljukanega tega kvalifikatorja in se zato na spletu ne prikazujejo. Potem pa bi želeli, da se prikažejo samo tisti, ki so v akciji, zato pri polju “Akcija„ izberemo “Mora biti„ in že je spisek veliko manjši, saj so vidni le tisti artikli, ki se v spletni trgovini prikazujejo kot akcije. A jih je še vedno preveč, zato se odločimo, da nas ne zanimajo artikli, ki so novi - se pravi označeni s kvalifikatorjem “Novost„. Pri tem polju izberemo “Ne sme biti„. Tako v spisku vidimo le artikle, ki so prikazani na spletni strani v akciji in niso označeni kot novost. Če pa bi želeli videti vse, ki so na spletu, označene s kvalifikatorjem akcija ali novost pa pri vseh izberemo možnost “Lahko je„, saj ta možnost ne izključuje drugih opcij, pač pa samo omeji po svoji.

  Teh kombinacij je lahko seveda poljubno mnogo, dokler ne dobimo spiska, ki najbolj ustreza našim željam. Kvalifikatorski filtri so vezani na uporabnika in ostanejo tudi ob naslednji prijavi v aplikacijo, vse dokler jih ne umaknemo.
  V kolikor pri kvalifikatorju ni vpisa to pomeni, da ta za filtriranje ni pomemben.

  Mora biti - če izberemo to možnost, bodo v spisku prikazani le tisti vpisi, ki imajo označen ta kvalifikator.

  Ne sme biti - če izberemo to možnost, se v spisku zapisi, ki imajo označen ta kvalifikator, ne bodo prikazovali.

  Lahko je - če izberemo to možnost se bodo vpisi tem kvalifikatorji prikazovali ne bodo pa izključevali vseh ostalih označenih kvalifikatorjev.

  Dodatni ukazi

  Dodatni ukazi na spiskih se spreminjajo glede na podatke, ki jih spiski vsebujejo, zato bomo pogledali le tiste, ki so enaka za vse spiske.

  Natisni podatke spiska - včasih si želimo samo izpisati spisek vseh oziroma spisek točno določenih informacij, ki jih naši spiski že vsebujejo. S pomočjo filtrov izluščimo samo podatke, ki jih želimo in kliknemo na ta ukazni gumb. Aplikacija nam bo podatke, ki jih vidimo na zaslonu izpisala v preglednici. Ker je možno, da je teh informacij za izpis veliko, jih aplikacija doda v sistemska opravila, da lahko mi v miru nadaljujemo svoje delo v aplikaciji, dokler se datoteka na naredi.

  Natisni podrobne podatke spiska - za razliko od zgornjega izvoza, nam aplikacija izpiše še vsa dodatna polja prikazanih kontaktov. Izpiše pa tudi lastnosti, ki jih imamo izpolnjene na desni strani.

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti