Pogledali ste
  Košarica 0
  Dobava: 2 do 10 dni
  : 1.250,00 €
  Garancija: Ni garancije

  Bližnjice / priljubljene

  611
  Opis

   Med bližnjice oziroma priljubljene lahko dodamo poljubno veliko povezav, ki se navadno prikazujejo na desni strani posameznih področji in namizja. Bližnjice do podatkov navadno naredimo na samem podatku oziroma na spisku podatkov s pomočjo gumba v ukazni vrstici. Tam tudi določimo ostale parametre.

  Se pa zgodi, da je potrebno bližnjico popraviti, ali pa narediti tako bližnjico, ki ne kaže na notranjo stran aplikacije. V tem primeru jo lahko dodamo kot vsak drugi podatek v aplikaciji inMaster - z ukaznim gumbom za dodajanje.

  Spisek vseh bližnjic se nahaja na

  Namizje => Bližnjice

  Napis za bližnjico - ko naredimo bližnjico se ta pokaže na namizju kot večji gumb, ki vsebuje napis, ki ga vpišemo v to polje.

  Link za bližnjico - na tem mestu dodamo povezavo do strani, kamor naj bližnjica kaže. V kolikor gre za stran znotraj aplikacije je dovolj da se doda povezava od številke strani naprej.
  Primer: /S520000/Spletna-stran

  V kolikor gre za zunanjo povezavo je potrebno vključiti tudi hypertext transfer protocol (https, http).
  Primer: https://www.spletna-stran.si

  Vidi se na strani - na tem mestu lahko določimo na kateri strani se ta bližnjica prikaže. Izberemo lahko le področne strani (Spletna stran, partnerji, opravila, ...)

  Tabela - v kolikor smo dodali povezavo na samem podatku s pomočjo ukaznega gumba, se tu izpiše na katerem področju smo bližnjico dodali.

  Element - v kolikor smo dodali povezavo na samem podatku s pomočjo ukaznega gumba, se tu izpiše na katerem podatku zgoraj prikazanega področja smo bližnjico dodali.

  Zap. št. - bližnjice si lahko razvrstimo po vrsti in sicer v zaporedju, ki ga vpišemo v to polje.

  Barve za bližnjico - na tem mestu izberemo barvo guma bližnjice.

  Ikona bližnjice - v kolikor imamo na spiskih vklopljen zmanjšan prikaz desnega stolpca se namesto napisan na gumbih bližnjic prikaže tu izbrana ikona.

  Kvalifikatorji

  Zunanja spletna povezava - v kolikor povezava ne kaže na stran znotraj aplikacije, označimo ta kvalifikator

  Bližnjica na namizju - v polju "Vidi se na strani" izberemo stran, kjer naj se bližnjica pokaže, v kolikor želim, da se hkrati pokaže tudi na namizju označimo ta kvalifikator.

  Odpri bližnjico v novem oknu - v kolikor želimo ohraniti zavihek, na katerem se nahaja bližnjica, lahko s tem kvalifikatorjem ukažemo, da se povezava vedno odpre v novem oknu/zavihku.

   

  0,00 €
  Cena brez DDV:a
  Vaša cena:
  0,00 €
  Kompleti

  Povezana navodila in postopki

  Ukazna vrstica

  Skoraj vsaka forma znotraj aplikacije je na vrhu strani opremljena z enako ukazno vrstico in z enakimi funkcionalnostmi, ne glede na to, na kateri formi oziroma v katerem modulu se nahajamo. So pa vse funkcionalnosti vezane tudi na pravico, tako da se zgodi, da ne vidimo vseh ukaznih gumbov, če nimamo ustreznih pravic.

  SpisekSpisek - klik na to ikono nas prestavi v spisek vseh vpisov. Za kateri spisek ge pa je seveda odvisno od tega, na kateri formi se nahajamo. 
  V kolikor smo na Poslovnih stikih nas ta ikona prestavi na spisek vseh vpisanih poslovnih stikov, ki jih z našimi pravicami smemo videti. 

  Prejšnji podatekPrejšnji podatekPrejšnji podatek - s klikom na puščico se premikamo po podatkih glede na to, kdaj so bili le-ti dodani in sicer od trenutnega podatka proti tistemu, ki je bil dodan prvi. Ko aplikacija pride do končnega podatka puščica postane "neaktivna" - siva.

  Naslednji podatekNaslednji podatekNaslednji podatek - s klikom na puščico se premikamo po podatkih glede na to, kdaj so bili le-ti dodani in sicer od trenutnega podatka proti tistemu, ki je bil dodan zadnji. Ko aplikacija pride do končnega podatka puščica postane "neaktivna" - siva.

  Premikamo se samo po podatkih na katerih se trenutno nahajamo - če smo na poslovnih stikih se s puščicami premikamo samo med obstoječimi poslovnimi stiki, ki jih glede na pravice smemo videti.

  Zgornje premikanje po vseh elementih se lahko nadomesti s premikanjem po v naprej filtriranih in razvrščenih podatkih. V kolikor podatke v spiskih razvrstimo in/ali filtriramo po nekih želenih parametrih se na samem podatku lahko premikamo zgolj po teh prikazanih podatkih z novima puščicama. tako filtriranje odpravimo z osvežitvijo strani s funkcijsko tipko F5.

  Prejšnji podatekPrejšnji filtriran podatek - s klikom na puščico se premikamo nazaj po podatkih glede na to kako jih imamo filtrirane oziroma razvrščene na samem spisku.

  Naslednji podatekNaslednji filtriran podatek - s klikom na puščico se premikamo po podatkih naprej glede na to kako jih imamo filtrirane oziroma razvrščene na samem spisku.

  Dodaj nov podatekDodaj nov podatek - s klikom na ta gumb se nam odpre nova prazna forma za dodajanje novega podatka. 
  V kolikor smo na modulu Poslovni stiki se nam prikaže prazna predloga za vnos poslovnega stika.

  Odkleni podatekZakleni podatekZakleni / odkleni podatek - s klikom na ikono zakleni podatek ta podatek zaklenemo za ta čas ko ga urejamo - ikona postane siva in s ponovnim klikom ikono zopet odklenemo. Podatek "se odklene" tudi samo in sicer pol ure po tem, ko smo ga zaklenili. S tem preprečimo, da bi na zaklenjen podatek pozabili in s tem onemogočili urejanje ostalim uporabnikom. Med tem časom, ko je podatek zaklenjen, pa ga lahko spreminjamo in popravljamo brez skrbi, da bi vmes nekdo spreminjal isti podatek tem s tem uničil naše delo. V kolikor se zgodi, da dva uporabnika popravljata isti podatek istočasno se shrani vnos tistega, ki je prej posnel podatek. Drugemu se stran osveži in vneseni podatki se prepišejo z novimi. 

  Dodaj predstavitevDodaj predstavitev - v kolikor na sami predlogi ni možnosti opisa oziroma vpisa želenih informacij, lahko za ta namen uporabimo ta ukaz. Odpre se nam pojavno okno z urejevalnikom besedil, kamor to predstavitev vpišemo. Uporablja se za različne namene - od pojasnil in navodil znotraj aplikacije kot za opise na spletnih straneh, trgovinah in drugih vmesnikih.

  Podatek vsebuje predstavitev - Ta kona zamenja ikono "Dodaj predstavitev", v kolikor podatek na katerem se nahajamo že ima predstavitev vsaj v enem jeziku.

  Dodaj opomboDodaj opombo / komentar - znotraj aplikacije lahko na točno določen podatek vežemo opombo, ki je lahko namenjena le nam, ali pa vsem uporabnikom znotraj aplikacije, ki imajo dostop do tega podatka. S klikom na to ikono se nam odpre novo pojavno okno v katerega lahko vpišemo svoj komentar. S kljukico pred opisom izberemo eno ali več opcij, ki določajo, kaj se z opombo po vpisu dogaja.

  • Privatna opomba - v kolikor označimo to opcijo, se ta opomba vedno kaže samo nam, drugače jo vidijo vsi, ki imajo dostop do tega podatka;
  • Se avtomatsko prikaže - če je označena ta opcija, se opomba odpre v pojavnem oknu vedno, ko uporabnik, ki jo sme videti, pride na ta podatek oziroma ko podatek osveži. Da se ne bi to pojavno okno pojavljalo večkrat na dan oziroma večkrat v času iste prijave, lahko z gumbom "Razumem!" aplikaciji sporočimo, da smo opombo videli in da jo v času tokratne prijave ni potrebno več prikazovati;
  • Pošlji tudi podatke forme* - v kolikor želimo, da se o komentarju obvesti odgovorno osebo in/ali kreatorja tudi preko aplikacijske pošte oziroma elektronske pošte, lahko z označbo tega kvalifkatorja, poleg same opombe pošljemo tudi podatke opravila (naziv opravila, opise, roke, čase...) ;
  • Pošlji aplikacijsko sporočilo odgovorni osebi* - z oznako tega kvalifikatorja bomo ob dodajanju opombe poslali aplikacijsko sporočilo osebi, ki je na opravilu zavedena kot "Odgovorna oseba";
  • Pošlji obvestilo odgovorni osebi po elektronski pošti* - z oznako tega kvalifikatorja bomo, ob dodajanju opombe, poslali elektronsko sporočilo osebi, ki je na opravilu zavedena kot "Odgovorna oseba". Pogoj je, da ima odgovorna oseba opravila v aplikaciji na kontaktni osebi vpisan elektronski naslov. Opombe ne moremo poslati samo na elektronski naslov - kvalifikator je možno označiti šele ko je označen kvalifikator Pošlji aplikacijsko sporočilo odgovorni osebi;
  • Pošlji aplikacijsko sporočilo kreatorju - opomba, ki smo jo vpisali, se ob izbiri te opcije, pošlje kreatorju tega podatka aplikacijsko sporočilo;
  • Pošlji obvestilo kreatorju po elektronski pošti  - z oznako tega kvalifikatorja bomo, ob dodajanju opombe, poslali elektronsko sporočilo osebi, ki je podatek kreirala. Pogoj je, da ima ta oseba v aplikaciji na kontaktni osebi vpisan elektronski naslov. Opombe ne moremo poslati samo na elektronski naslov - kvalifikator je možno označiti šele ko je označen kvalifikator Pošlji aplikacijsko sporočilo kreatorju;
  • Ustvari opravilo kreatorju - uporabniku, ki je kreiral ta podatek na ta način dodelimo opravilo, ki ima kot opis vključeno sporočilo, ki smo ga vpisali pod opombo;

   * ti ukazi se v opombah nahajajo samo na področju opravil

  Opombe oziroma komentarji se izpisujejo v tem pojavnem oknu. Komentarje lahko oseba, ki jih je dodala pregleduje, popravlja, izbriše pa tudi arhivira, kar pomeni samo to, da takih opomb ni več videti na spiskih. Arhivirane opombe pa lahko seveda kadarkoli pokličemo nazaj s klikom na ukazni gumb "Prikaži arhivirane komentarje".

  Komentarji se lahko prikazujejo tudi na podatkih (na formah) v kolikor imamo označeno splošno nastavitev aplikacije "PrikaziKomentarjeNaFormi".

  Dodaj opomboOpomba je dodana - uporabniku, ki lahko vidi opombo, se ikona za dodajanje opombe spremeni.
   

  Shrani spremembeShrani spremembe - vsako spremembo je potrebno shraniti. Shranjevati moramo pogosto, saj se podatkih shranjujejo na oddaljen strežnik in ob morebitni prekinitvi internetne povezave gre lahko vse naše delo v nič.

  Podatek ni shranjen!Ob spremembah boste na strani videli tudi to ikono, ki pomeni da podatek ni shranjen. S klikom nanjo se podatek shrani. 
  Spremembe pa se shranjujejo tudi z bližnjico na tipkovnici Ctrl+s.

  Povrni podatkePovrni podatke - ta ukazni gumb nam povrne stanje na formi na stanje ob zadnjem shranjevanju.
   

  Briši podatekBriši podatek - podatek s tem ukaznim gumbom izbrišemo. Na določenih formah se podatek zaradi zgodovine poslovanja ne izbriše iz aplikacije, ampak se samo ne prikazuje več v spiskih (recimo na tabeli artiklov)

  Nastavi praviceNastavi pravice - pravice se znotraj aplikacije navadno pripravijo glede na funkcijo, ki jo ima posameznik v podjetju. Občasno pa lahko samo na določen podatek damo pravico osebi, ki drugače tega ne bi smem videti/spreminjati/kopirati ali celo brisati. To storimo s pomočjo tega ukaznega gumba. Hkrati pa lahko na tem mestu pogledamo, kdo vse lahko vidi, spreminja, briše ali kopira ta podatek.
  Odpre se nam pojavno okno znotraj katerega lahko vidimo in urejamo pravice posameznikov in skupin na podatek na kateremu se nahajamo. Skupine ali osebe lahko dodamo tako, da kliknemo na ikono nad spiskom pravic. 

  Dodaj uporabnika - odpre se nam seznam vseh uporabnikov aplikacije, kjer izberemo osebo, ki ji želimo dodati/spremeniti ali izbrisati pravice.

  Dodaj skupino uporabnikov - odpre se nam seznam vseh skupin uporabnikov aplikacije, kjer izberemo skupino, ki ji želimo dodati/spremeniti ali izbrisati pravice.

  Izpišeta se tabeli uporabnikov in skupin z označenimi vrstami pravice.

  Uporabnik/skupina - ime uporabnika ali naziv skupine, ki mu dodajamo oziroma odvzemamo določeno vrsto pravic. Ob imenu se nahajajo ikone, ki istočasno spremenijo vse pravice hkrati:
   Odstrani pravice / z izjemo lastništva - klik na to ikono uporabniku / skupini odstrani vse pravice z izjemo lastniške. V kolikor je uporabnik lastnik tega podatka mu pravice ostanejo.

  Dodaj vse prepovediDodaj vse prepovedi - uporabniku ali skupini s tem ukazom dodamo prepoved na vse vrste pravic.

  Dodaj vsa dovoljenjaDodaj vsa dovoljenja - uporabniku ali skupini s tem ukazom dodamo dovoljenja na vse vrste pravic.


  Pravice so:

  • Poglej - pravica pregleda tega elementa 
  • Spremeni - pravica spreminjanja tega elementa
  • Omejeno spreminjanje - pravica do spreminjanja dela podatkov (predvsem na opravilih)
  • Briši - pravica brisanja tega elementa
  • Kopiraj - pravica kopiranja tega elementa
  • Posebnosti - posebna pravica na vsakem modulu
  • Vse - pravica pregleda, brisanja, spreminjanja in kopiranja tega elementa

  Vrste pravice se določijo s klikom na sivo ikono . 
  Ob kliku se ikona spremeni:

  •  uporabnik / skupina nima te pravice
  •  uporabnik / skupina ima to pravico
  •  uporabnik / skupina izrecno ne sme videti tega podatka (tudi če ima drugače globalno pravico do teh podatkov)
  •  uporabnik je lastnik tega podatka

  Prevzemi lastniške pravicePrevzemi element - v kolikor podatek nima lastnika (to se navadni zgodi ob uvozih podatkov aplikacijo), lahko s to ikono prevzamemo lastništvo nad tem podatkom. To pomeni, da ga drugi ne morejo več videti, če nimajo globalne pravice nad tem modulom. 

  Shrani kot predlogoShrani kot predlogo - Zgodi se, da vedno znova vpisujemo enake podatke in prav nam bi prišlo, ko bi imel že predizpolnjen obrazec, ki nam bi prihranil veliko časa. Ta ukazni gumb nam naredi natanko to. Ko obrazec izpolnimo s podatki, ki se vedno ponavljajo in ga shranimo, kliknemo na to ikono, ki nam odpre pojavno okno.
  Na tem pojavnem oknu izpolnimo ime - s pomočjo katerega bomo vedeli za katero predlogo gre in označimo polja, ki so od obrazca do obrazca različna.
  Nato se vedno odločimo kdo sme videti predlogo

  • moja / zasebna predloga - v kolikor označimo to polje se bo predloga kazala samo nam in je ne bo mogel uporabljati nihče drug.

  V nadaljevanju se polja nekoliko razlikujejo, a navadno vedno izberemo med tem ali se v predlogo dodajo tudi lastnosti, dokumenti ali / in komentarji
  Na predlogah narejenih na opravilih pa lahko izbiramo tudi med izvajalci, udeleženci in resursi.
  V kolikor želimo, da se katerakoli od naštetih dodatkov kopira skupaj z vsebino obrazca, želeno označimo.

  Tako predlogo nato dodamo na namizje s pomočjo gumba "Dodaj med bližnjiceDodaj med priljubljene , ki ga prav tako najdemo v ukazni vrstici. Za razliko od običajnega dodajanja bližnjic tu s pomočjo gumb "Izberi predlogo" izberemo shranjeno predlogo. Ostala polja izpolnimo kot pri običajnih bližnjicah. Klik na tako narejeno bližnjico nam bo odprl obrazec z vsemi vpisanimi polji in dodatki, ki smo jih označili.
   

  Dodaj med priljubljeneDodaj med bljižnjice - pomeni, da ta podatek dodamo med bližnjice na osnovni strani modula kjer se nahajamo in hkrati tudi na namizje, če to seveda želimo. 
  Napis in barvo si za bližnjico lahko nastavimo sami, povezava pa se doda avtomatično.
  Če želimo bližnjico tudi na namizju označimo možnost “Bližnjica se vidi na namizju„ in vse, kar smo zapisali potrdimo z gumbom “Dodaj priljubljeno„. 
  V kolikor želite na namizje dodati bližnjico, ki odpira novo prazno formo tega podatka, kliknemo na ukazni gumb "Dodaj nov podatek" in ko imamo pred sabo novo prazno formo izberemo ikono daj med priljubljene. Klik na bližnjico nam bo tako vedno dal novo prazno formo tega podatka. 

  Poglej zgodovinoPoglej zgodovino dogodkov - odpre se nam pojavno okno, kjer vidimo kdo izmed  uporabnikov je spreminjal podatek na katerem se nahajamo in kdaj so se spremembe zgodile.
   

  PomočPomoč - klik na ta gumb nas vrže prav na to stran, kje se nahajajo navodila in postopki za aplikacijo InMaster.

   

   

   
   
   
  Vaša cena: 0,00 €

  Spiski

  Skozi celo aplikacijo nas vodijo spiski, ki nam omogočajo boljši pregled nad vpisano množico podatkov.

  S pomočjo spiskov lahko vpisane podatke razvrščamo in filtriramo, ter jih tako tudi lažje najdemo. Za lažje razumevanje bo bomo na začetku uskladili terminologijo.

  Naslovna vrstica spiska - je vrstica, kjer se nahaja opis vsakega stolpca posebej. Opisi so navadno zaradi prostora kratki in se razlikujejo od spiska do spiska, zaradi različnih polji, ki so nam pri določenem spisku potrebni.

  Polja za filtriranje - ta se nahajajo pod naslovno vrstico spiska in s pomočjo njihovih vpisnih polj lažje poiščemo želeni podatek.

  Vrstica spiska - v vrstici spiska imamo izpisana vsa obstoječa polja enega podatka.

  Splošni ukazni gumbi spiska - splošni ukazni gumbi se za vse spiske pojavljajo na desni strani zgoraj.

  Filtri kvalifikatorjev - spiske lahko omejimo tudi s pomočjo kvalifikatorjev, ki se spreminjajo glede na to, na katerem spisku se nahajamo.

  Naslovna vrstica spiska

  Naslovna vrstica spiska ima več funkcij.
  Opis stolpcev - stolpci imajo kratek opis, ki nam pove, katere vpisane informacije se nahajajo v njegovem stolpcu.

  Razvrščanje podatkov - v kolikor z miško kliknemo na opis, se nam vse informacije razvrstijo naraščajoče po številkah ali po abecedi, kar je seveda odvisno od vpisanih podatkov. Če kliknemo še enkrat, se nam podatki razvrstijo padajoče. Tretji klik pa nam razvrščanje po tem stolpcu izključi. Poleg opisa se nam izriše tudi puščica smeri razvrstitve stolpca. Aplikacija upošteva razvrstitve od leve proti desni.
  Če smo razvrstili recimo po prvem levem stolpcu, ker je datum, nato pa po poslovnem stiku, ki je v drugem stolpcu, vam bo aplikacija razvrstila najprej po datumu in nato znotraj istega datuma po poslovnem stiku.
  Na tak način lahko razvrščamo po katerikoli stolpcu v aplikaciji z redkimi izjemami pri stolpcih, ki služijo zgolj arhiviranje ali informiranje.

  Nastavitev filtrov na stolpcih - v naslovni vrstici se pri določenih stolpcih pojavi ikona, ki omogoča izbiro določenega elementa za prikaz. S klikom nanjo se namreč odpre izbirnik vseh možnih vpisov stolpca v katerem se nahajamo. S klikom izberemo enega ali več želenih vpisov, ki ob izbiri posivijo. Ko smo z izbranim zadovoljni, okno zapremo, in v spiskih se nam bodo prikazovali samo zadetki, ki imajo v tem stolpcu tiste vrednosti, ki smo jih izbrali. Da pa ne bi pozabili, da so na stolpcu vključeni filtri, se ikona za izbiranje obarva oranžno. Če želimo odstraniti katerega izmed izbranih filtrov, zopet kliknemo na ikono, in s klikom odstranimo želene vpise. Če pa želimo odstraniti vse filtre naenkrat, pa to naredimo s klikom na ukazni gumb “Počisti filtre„, ki se nahaja v desnem stolpcu zgoraj.

  Polja za filtriranje

  Polja pod naslovno vrstico so namenjena filtriranju po vpisani vsebini. V polje vpišemo začetek besede ali del številke in aplikacija poišče vse vpise tega stolpca, ki ima med vsebino vpisane iskane pojme.

  Če vzamemo primer, da želimo poiskati v stolpcu poslovni stik nekoga z imenom Janez. Ko vpišemo v iskalno polje črke “Jan„ nam aplikacija v spodnjem delu počasi redči zadetke na vse vpise, ki vsebujejo zaporedje črk “jan„, kar pomeni, da je našla vse Janeze, a tudi Jane, Arjane, Marjane...pa tudi vse, ki bi imeli v priimku črkovno zaporedje jan (Habjan, Janko...). Tako je z vsakim vpisanim znakom manj vrstic zadetkov, dokler ne pridemo do pravega. Enako je tudi pri številkah.
  Aplikacija išče po celotnih vpisih v poljih, po katerih iščemo, zato najde rezultate, tudi če se na zaslonu ne vidijo. Za primer vzemimo, da iščemo po vsebinah na strani. Zaradi lažjega pregleda v spiskih vidimo le nekaj prvih besed vsebine, a ko vpišemo iskalni pojem aplikacija poišče po vsej vsebini, tudi če v samem spisku ni vidna in nam prikaže vse strani, ki imajo vpisano želeno zaporedje črk.

  Pomagamo pa si lahko tudi z določenimi posbnimi znaki

  • z znakom %, ki v grobem pomeni, da bo aplikacija prikazala vse, kar sledi vpisanim znakom, dokler ne vpišemo novega zaporedja znakov. Morda bo to najlažje vidno na primeru.

   Pa vzemimo prejšnji primer. Iščemo gospoda Janeza, ki se piše nekaj na “...ovski„ in to je vse, kar se še spomnimo. Nerodno pa je, da je Janezov v naši aplikaciji, kot se za Slovenijo tudi spodobi, na stotine. Tako vpišemo Janez in nesrečno pregledujemo cel spisek, a če vemo, da se je pisal nekaj na “...ovski„ preprosto vpišemo Janez%ovski in aplikacija nam bo prikazala vse, ki imajo vpisano Janez in zaporedje črk ovski, ne glede na to, kaj piše pred tem. Vse kar je pomembno je to, da si vpisa sledita po tem zaporedju. Aplikacija bi tako našla na primer Janez Likovski, Janez T. Makovski, Janez Marjan Bovski...
  • z znakom  , ki nadomesti en znak v določenem zaporedju

   V kolikor iščemo omenjenega gospoda, bi vpisan pojem "janez K_lovski" našel gospoda Janeza Kolovskega ali Janeza Kalovskega ... Več podčtajev pomeni več manjkajočih črk.

  • z zankom ! pred vpisanim pojmom pomeni, da bo aplikacija našla vse vpisane podatke, razen tistih, ki vsebujejo besedo, ki smo jo vpisali za klicajem.

   Potem takem nam zapis "!Janez" zagotovo ne bo našel niti enega Janeza iz naše aplikacije.

  • znak * - v datumskih poljih - nam prikaže vse zapise, ki imajo datume med obdobjem,. ki smo ga vpisali.
   Pravilen zapis iskega polja za interval je *01.01.2020*01.06.2020 - tako vpisan interval nam prikaže vse zapise, ki imajo v tem polju vpisane datume med navedenim obdobjem vključno z vpisanimi datumi.

  • znak * - v številskih poljih - nam pokaže vse zapise, ki imajo vrednost med obema vpisanima številkama.
   *10010*10020 - nam bo prikazalo vse zapise, ki imajo v tem polju zapisano številko med 10010 in 10020 (10010, 10011, 10012, ...,10020)

  • znak < pri datumskih in številčnih poljih  - tako označen datum v filtrernem polju nam bo prikazal vse zapise, kjer je datum ali številka manjša od vpisanega datuma oziroma številke.

  • znak > pri datumskih in številčnih poljih  - tako označen datum v filtrernem polju nam bo prikazal vse zapise, kjer je datum ali številka večja od vpisanega datuma oziroma številke.

  Vrstice spiska

  Vrstica spiska nam po stolpcih prikazuje polja, po katerih lahko v našem spisku iščemo. Nekateri vpisi so sistemski - se pravi, da jih je “vpisala„ aplikacija, ko smo dodali vpis. To so recimo datumi ali pa id podatka.
  Podatke smo lahko vpisali sami - kot so recimo ime kontakta ali naziv podjetja ter opis ali naslov vsebine...
  Nekateri podatke so samo izbrali ali označili - recimo kategorije, razni kvalifikatorji.
  Imamo tudi nekaj posebnih stolpcev, ki nam služijo zgolj kot informacija o statusih ali drugih koristnih podatkih.
  Ponekod pa imamo tudi stolpec z ukazom arhiviranja. S klikom na ikono v vrstici tako preprosto arhiviramo podatke, ki za nas niso več aktualni in jih tako s pomočjo stranskih kvalifikatorskih filtrov umaknemo iz prikazov v spiskih.
  V nekaterih spiskih imamo stolpec Info, ki ima v vrsticah ikone, ki prikažejo pojavno okno z osnovnimi informacijami opravila, če se z miško pomudimo na njih.

  V spisku se na začetku pokaže omejeno število vpisov, a ko filtriramo se prikažejo vsi, ki imajo vpisane parametre. Če želimo pregledati celoten spisek pa se z drsnikom premikamo navzdol in spisek se po postopoma dopolnjeval, da zadnjega vpisa.

  Glej tudi Statusi opravil

  Splošni ukazni gumbi spiska

  Gumbi so enaki skozi vso aplikacijo in pomenijo ter opravljajo enake ukaze ne glede na spisek, kjer se nahajajo.
  Dodaj nov obrazecDodaj (element) - besedica element se nanaša na vrsto podatka, kateremu je spisek namenjen. S klikom na to ikono, se nam odpre prazna forma za vpis novega podatka, ki je seveda odvisen od tega, na katerem spisku smo.

  Osveži spisekOsveži spisek - klik na to ikono nam ponovno naloži spisek, a nam pri tem ne izbriše nobenega vpisanega ali izbranega filtra.
   

  Počisti filtrePočisti filtre - klik na to ikono nam počisti vse izbrane filtre, ter izbriše vse vpisane znake iz polj za filtriranje.
  Pozor - s tem gumbom ne moremo izbrisati “zaklenjene filtre„ in filtre kvalifikatorjev.

  Nastavi stolpce spiskaNastavi stolpce spiska - spiski so narejeni tako, da lahko določene stolpce tudi umaknemo in tako pridobimo prostor za tiste, ki jih v resnici potrebujemo. 
  Klik na ta gumb nam odpre pojavno okno, kjer odstranimo kljukice v stolpcu “Prikazuj„ pri opisih, ki jih v naših spiskih ne želimo. Tako si lahko vsak uporabnik aplikacije nastavi svoje iskalne stolpce. Seveda pa lahko kadarkoli kasneje vse stolpce, ki so na voljo, spet vklopimo. 
  To okno pa ima še eno funkcijo - lahko si zaklenemo filter na stolpcih, kjer imamo to možnost pripravljeno. Na stolpcu si nastavimo filter, na katerega želimo zakleniti stolpec - to pomeni, da se bodo v stolpcu vedno prikazovali samo tisti vpisani podatki, ki smo jih izbrali, nato pa s kljukico v stolpcu “Zakleni filter„ izberemo, da se ta zaklene. Tega filtra tudi z gumbom “Počisti filtre„ ne moremo odstraniti. Odstranimo pa ga seveda tako, da odkljukamo to opcijo v tem pojavnem oknu.

  Dodaj spisek med priljubljeneDodaj med priljubljene - ikona nam odpre pojavno okno, ki nam omogoča, da si spisek na katerem smo dodamo kot bližnjico na osnovno stran področja.
  Za primer vzemimo, da želimo spisek prodajnih računov dodati na osnovno stran, ki je v tem primeru stran “Listine„. Tako smo si prihranili vsaj dva klika, ko želimo priti do spiska prodajnih računov.
  Napis in barvo si za bližnjico lahko nastavimo sami, povezava pa se doda avtomatično.
  Če želimo bližnjico tudi na namizju označimo možnost “Bližnjica se vidi na namizju„ in vse, kar smo zapisali potrdimo z gumbom “Dodaj med priljubljene„

  Skrij filtre kvalifikatorjevSkrij/prikaži desni stolpec - da bi pridobili dodaten prostor za spisek, lahko skrijemo vso desno stran. Splošni ukazni gumbi spiska pa se razvrstijo v stolpec in tako maksimalno povečamo prostor, ki je namenjen seznamu spiska. Desni stolpec lahko s klikom na isti ukazni gumb kadarkoli spet prikažemo.

  Poglej zgodovino dogodkovPoglej zgodovino dogodkov - pojavno oko, ki se nam odpre ob kliku na ta gumb, nam prikaže spisek vseh sprememb, ki so bili narejeni na tej strani. Tabela nam prikaže datum spremembe, uporabnika, ki je to spremembo izvedel ter objekt nad katerim je bila sprememba izvršena. Spisek lahko, tako kot tudi vse spiske znotraj aplikacije, tudi filtriramo.

  Filtri kvalifikatorjev

  V večini form, ki jih izpolnimo v aplikaciji imamo navadno tudi kvalifikatorska polja, ki se nahajajo na desni strani. Tam s kljukicami označimo določene funkcionalnosti oziroma značilnosti trenutnega vpisa. Glede na te oznake lahko kasneje kadarkoli poiščemo določeno skupino vpisanih podatkov. Pa poglejmo vse skupaj na primeru artiklov.

  Artikli imajo veliko kvalifikatorjem s katerimi povemo, če je artikel prikazan na spletni strani, če je v akciji oziroma je novost, če je artikel blokiran za prodajo...
  V spiskih lahko nato po teh kvalifikatorjih omejim prikaz. Recimo, da želimo v spisku videti vse artikle, ki so označeni za prikaz na spletu. Pri kvalifikatorju “Prikaži na spletu„ izberemo možnost “Mora biti„ - s tem smo izključili vse artikle, ki nimajo obkljukanega tega kvalifikatorja in se zato na spletu ne prikazujejo. Potem pa bi želeli, da se prikažejo samo tisti, ki so v akciji, zato pri polju “Akcija„ izberemo “Mora biti„ in že je spisek veliko manjši, saj so vidni le tisti artikli, ki se v spletni trgovini prikazujejo kot akcije. A jih je še vedno preveč, zato se odločimo, da nas ne zanimajo artikli, ki so novi - se pravi označeni s kvalifikatorjem “Novost„. Pri tem polju izberemo “Ne sme biti„. Tako v spisku vidimo le artikle, ki so prikazani na spletni strani v akciji in niso označeni kot novost. Če pa bi želeli videti vse, ki so na spletu, označene s kvalifikatorjem akcija ali novost pa pri vseh izberemo možnost “Lahko je„, saj ta možnost ne izključuje drugih opcij, pač pa samo omeji po svoji.

  Teh kombinacij je lahko seveda poljubno mnogo, dokler ne dobimo spiska, ki najbolj ustreza našim željam. Kvalifikatorski filtri so vezani na uporabnika in ostanejo tudi ob naslednji prijavi v aplikacijo, vse dokler jih ne umaknemo.
  V kolikor pri kvalifikatorju ni vpisa to pomeni, da ta za filtriranje ni pomemben.

  Mora biti - če izberemo to možnost, bodo v spisku prikazani le tisti vpisi, ki imajo označen ta kvalifikator.

  Ne sme biti - če izberemo to možnost, se v spisku zapisi, ki imajo označen ta kvalifikator, ne bodo prikazovali.

  Lahko je - če izberemo to možnost se bodo vpisi tem kvalifikatorji prikazovali ne bodo pa izključevali vseh ostalih označenih kvalifikatorjev.

  Dodatni ukazi

  Dodatni ukazi na spiskih se spreminjajo glede na podatke, ki jih spiski vsebujejo, zato bomo pogledali le tiste, ki so enaka za vse spiske.

  Natisni podatke spiska - včasih si želimo samo izpisati spisek vseh oziroma spisek točno določenih informacij, ki jih naši spiski že vsebujejo. S pomočjo filtrov izluščimo samo podatke, ki jih želimo in kliknemo na ta ukazni gumb. Aplikacija nam bo podatke, ki jih vidimo na zaslonu izpisala v preglednici. Ker je možno, da je teh informacij za izpis veliko, jih aplikacija doda v sistemska opravila, da lahko mi v miru nadaljujemo svoje delo v aplikaciji, dokler se datoteka na naredi.

  Natisni podrobne podatke spiska - za razliko od zgornjega izvoza, nam aplikacija izpiše še vsa dodatna polja prikazanih kontaktov. Izpiše pa tudi lastnosti, ki jih imamo izpolnjene na desni strani.

  Vaša cena: 0,00 €